FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

FIȘĂ DE URMĂRIRE
A ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Studentul...............................................................................................................
Promoția.................................................................................................................
Tema lucrării..........................................................................................................
...............................................................................................................................
Planul lucrării de licență........................................................................................
...............................................................................................................................
Nr.
Crt.
1.

Obiectul întâlnirii
(bibliografie studiată, părți din lucrare etc)

Data

Semnătura
coordonatorului
științific

2.

3.

4.

5.

6.

Inscrierea la examenul de licență se va face daca lucrarea a fost elaborată pe parcurs si
confirmată de coordonatorul științific.
Această fișă se află la student și se prezintă pentru viză conducătorului științific la
fiecare întâlnire din cele șase obligatorii.
Nu se admite prezența la conducătorul științific numai în ultima perioadă a semestrului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful