Încălzirea prin radiaţii termice= tehnologie naturală

Radiaţia este o formă particulară de transmitere a energiei prin unde infra-roşii. Toate corpurile cu temperatură mai mare de zero absolut (- 2730 C) emit energie termică sub formă de unde infraroşii (...aceeaşi modalitate ca soarele) din cauza vibraţiei atomilor ce constituie corpul însuşi. Radiaţia se transmite de la corpurile mai calde spre corpurile mai reci. Aceasta se transformă în căldură când vine în contact cu un corp absorbant. Străbate spaţiul cu viteza luminii şi nu încălzeşte volumul de aer înconjurător. Principiul permite obţinere de economii însemnate în condiţii de confort optime în zonele de lucru. Numai încălzirea Soarelui e mai bună decât încălzirea prin aparate radiante, pentru că este o sursă de energie interminabilă şi nu costă nimic. Tehnologia încălzirii prin radiaţii termice a preluat şi a industrializat principiul de la Soare.

încălzire prin aer cald în vederea obţinerii confortului termic este necesară încălzirea întregului volum de aer

încălzire prin radiaţii termice confortul termic se asigură doar în zona de şedere

Faţă de sistemele de încălzire convective tradiţionale, încălzirea cu tuburi şi panouri radiante prezintă o serie de

avantaje:
• • • • concentrează maximum de energie termică la nivelul zonei de lucru , încălzind partea de jos a incintei, temperatura pardoselii fiind mai ridicată; temperatura resimţită (efectivă) va fi aceeaşi ca la sistemele convective, dar la o temperatura a aerului mai scăzută cu 2-4 oC faţă de sistemele convective, aerul rămânând proaspăt şi plăcut viteza aerului, în interiorul incintei se încadrează în zona optimă de confort, evitând antrenarea particulelor de praf sedimentabil; gradientul de temperatură pe verticală nu depăşeşte 0.2 oC/m, realizând cu prisosinţă criteriul de performanţă care impune ca diferenţa de temperatură pe verticală între temperatura aerului măsurată la nivelul capului şi la nivelul gleznelor, pentru o persoană în picioare şi respectiv pentru o persoană aşezată, trebuie să fie mai mică de 3oC, preferabil 1.5 oC.

Variaţia temperaturii pe verticală pentru sistemul radiant comparativ cu cel convectiv de încălzire • • • • • • reducerea îmbolnăvirilor profesionale; condiţii bune de mediu şi de lucru deoarece tuburile radiante sunt aproape lipsite de zgomot, iar emisia de substanţe nocive este redusă; atingerea stării normale de funcţionare într-un timp extrem de redus, de ordinul minutelor; permite încălzirea locală, zonală sau generală a unui spaţiu de producţie; oferă posibilitatea realizării unei temperaturi de gardă, necesară protejării instalaţiilor care transportă fluide; reacţionează rapid la influentele climatului exterior al incintei încălzite;

• •

sistemul de reglare a energiei termice facilitează gestionarea energo-economică, permiţând corelaţia permanentă între necesarul de căldură al spaţiului încălzit şi aportul instalaţiei de încălzire; realizează o economie anuală de combustibil şi implicit de energie cuprinsă între 20% şi 50%; valorile superioare corespund spaţiilor încălzite mai înalte Economia anuală de gaze combustibile realizată de sistemul radiativ faţă de cel convectiv de încălzire, în funcţie de înălţimea spaţiului încălzit:

• • • •

permite proiectarea asistată de calculator, ceea ce conduce la obţinerea soluţiei optime într-un timp minim; construcţie robustă, durată mare de viaţă, greutatea redusă a echipamentului şi faptul că nu necesită spaţii amenajate în incinte pentru amplasarea tuburilor radiante; instalaţia este uşor de executat datorită numărului mare de prefabricate a componentelor de bază; exploatarea instalaţiilor de încălzire cu tuburi radiante este complet automatizată, sistemul integrându-se într-o buclă complexă de gestiune energetică.

Extras din : GHID PENTRU INCALZIREA CU TUBURI RADIANTE A INCINTELOR CU VOLUM MARE. BAZELE TEORETICE SI EXPERIMENTALE de DR.ING.EC.IOAN CALDARE Şef lucrări universitar, UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRASOV