PERSONALITI

Dari perkataan Latin ‘PESONA’ bermaksud topeng atau pelindung muka iaitu penampilan luaran merangkumi pemikiran, persepsi, nilai, sikap, watak, keupayaan, kepercayaan, kecerdasan, motivasi dan kebiasaan.

PSIKOLOGI : bermaksud corak tingkahlaku, pemikiran dan emosi seseorang meliputi corak interaksi seseorang itu.

Sigmund Freud : membahagikan minda manusia kepada 3 iaitu id, ego dan superego yang mempengaruhi personaliti seseorang.

B.F Skinner : terbina dari ransangan luaran dan ianya berubah mengikut persekitaran baru.

Abdul Majid (1997): perkaitan antara pemikiran, emosi dan perasaan dengan perlakuan yang menggambarkan keperibadian dan perwatakan seseorang.

Murugian (1996): perwatakan yang lahir daripada seseorang tanpa dipengaruhi faktor persekitaran.

KONSEP TEORI PSIKODINAMIK
Tingkahlaku manusia dihasilkan dari bentuk interaksi di antara pelbagai kompenan. Antara kompenannya ialah id, ego dan superego.

3 KOMPENAN SIGNIFIKAN
( Sigmund Freud )

Id :
Di andaikan gejala neutral dalam pemikiran seseorang. Ciri ini wujud semasa seseorang itu dilahirkan.

sambungan…..

Elemen yang semulajadi, diwarisi dan sedia ada. Gejala di bawah sedar, tidak teratur, tidak rasional dan orientasinya berkehendakkan kepuasan.

Ego :
 Berada pada tahap sedar  Berkembang secara peringkat melalui : - hubungan sosial - identifikasi dengan orang - objek di alam.  Penuh dengan persepsi.

Super ego
 Lebih merupakan hati nurani @ ‘conscience’  Akar tunjang bagi peneguh moral.  Mengawal ego dan id  Wujud imej pengawalan.

model

“The Big Five”
Extr Inte The Big 5 Kestabi Conscie Ber

Sambungan…

Surgency

Intellect

Agreeableness

The Big 5
Emotional Stability Conscientiousness

Factor
Extraversion/Surgency Agreeableness Conscientiounsness Emotional Stability Intellect/Openness

Tingkahlaku
Memberansang, cenderung mengenali orang lain. Cepat merasa dan mengambil tindakan

Cemerlang dalam menganjurkan, motivasi dalam mencapai matlamat
Kestabilan emosi,ingin tahu,kebolehan mengatasi tekanan Toleransi dan memberi pendedahan kepada yang kurang mendapat perhatian

FACTOR
Extraversion / Surgency Agreeableness Conscientiouness Emotional Stability Intellect / Openness

TINGKAHLAKU SKOR TINGGI
Aktif berkomunikasi, efisyen Kebaikan semulajadi, mempercayai Cermat, bercita-cita tinggi.

TINGKAHLAKU SKOR RENDAH
Selesa berseorangan, tidak boleh berubah. Kasar, tidak bekerjasama Malas, lalai, cuai, menimbul masalah

Merisaukan, tidak terjamin,cepat marah
Kreatif, ingin tahu, berimiginasi

Tenang,terjamin,relak, stabil.

Menurut, kebiasaan

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful