Araling Panlipunan III Mahabang Pagsusulit Pangalan: _____________________ I.

Taon: _____ Seksyon: _____ Nakuha: __________

Sabihin kung sino o ano ang tinutukoy.

_______________ 1. Ama ng kasaysayan. _______________ 2. Ang unang Pharaoh ng Ehipto. _______________ 3. Ang pinaka-mahabang ilog sa daigdig. _______________ 4. Mga lagalag na taga-disyerto na tumalo sa mga Egyptian. _______________ 5. Pharaoh na mas interesado sa relihiyon kaysa sa politika at giyera. _______________ 6. Kauna-unahang Reyna ng Ehipto. _______________ 7. Hari na nagsuot ng dobleng korona na simbolo o kumakatawan sa dalawang kaharian. _______________ 8. Panahon ng magsimula ang kabihasnan ng Egypt. _______________ 9. Siya ang hari na nagpahukay ng malaking lagusan ng tubig upang pagdugtungin ang Nile River at Red Sea. _______________ 10. Idad nang mamatay si Amenhotep IV. _______________ 11. Pharaoh na tumalo sa mga Hudyo na bumihag at nang-alipin sa mga Hebreo. _______________ 12. Ang nagligtas sa mga Judio sa pagkakaalipin patungong Sinai. _______________ 13. Ang pumalit na pinuno kay Amenhotep IV. _______________ 14. Ang pinalit na pangalan ni Amenhotep IV sa kanyang sarili. _______________ 15. Ang tawag sa iniimbalsamong patay. _______________ 16. Monumento kung saan nililibing ang mga patay. _______________ 17. Pinakalumang Tratado ng Matematika sa kasaysayan. _______________ 18. Pinakalumang dokumento sa medisina. _______________ 19. Ang pinakamalaking Pyramida sa Egypt. _______________ 20. Simbolo ng maharlikang kapangyarihan sa Ehipto. II. A. Paghambingin _____ 1. Aton _____ 2. Hieroglyphics _____ 3. Papyrus Reed _____ 4. Akhenaton _____ 5. Nomes _____ 6. Salagubang _____ 7. Book of the Dead _____ 8. Sphynx _____ 9. Reyna Nefertiti _____ 10. Tutakhamen a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Nakalulugod kay Aton Salamangka at Ritual Asawa ni Amenhotep IV Pumalit kay Amenhotep IV Tawag sa mga pinuno ng Nomes Ginamit sa pagsulat ng Ehipto Paraan ng pagsulat ng Egypt Dios ni Ikhinaton Mukhang tao, katawan ng Leon Malalayang pamayanan Simbolo ng buhay

II. B. _____ 1. Thoi _____ 2. Osaris _____ 3. Maar _____ 4. Thoi _____ 5. Nut _____ 6. Isis _____ 7. Ptah _____ 8. B.C.E. _____ 9. Rosetta Stone _____ 10. Panahong Hellenic a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Before the Common Era Asawa ni Osiris Simbolo ng buhay Kasikata ng kultura ng Gresya Dios ng karunungan Lapidang bato na inukit noong 190 B.C.E. Dios ng Nile River Diosa ng hustisya Diosa ng alapaap Pinakamataas na Dios Dios ng paggawa

III. Sabihin ng kung TAMA o MALI. _________ 1. Ang Egypt ay sinakop ni Alexander D’ Great na naging bahagi ng Ihellenistic Empire. _________ 2. Ang pagtatayo ng Piramida ng Egypt ay simbolo ng kapangyarihan ng mga Pharaoh. _________ 3. Ang pagkasakop ng Lower Egypt ng Upper Egypt ang nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa lumang panahon. _________ 4. Sa panahon ng Amenhotep naganap ng sakupin ng Hyksos ang Ehipto. _________ 5. Ang sinaunang kabihasnan ng Egpyt ay umusbong sa Nile River. _________ 6. Pamana ng kabihasnang Egypt ang mga Piramideng itinuturing isa sa Seven Wonders of the World. _________ 7. Ang pagbagsak ng kabihasnang Egypt, nawala rin ang kaalaman ukol sa kanilang pagsusulat. _________ 8. Ang Papyrus Scroll ang nakatulong sa mga Egyptian na magkaroon ng kaalaman ukol sa medisina. _________ 9. Ang Cuneiform ang paraan ng pagsulat ng Egypt. _________ 10. Ang Egypt ay napasakamay ng mga Persian na pinamumunuan ni Cambyses ng Persia.

IV. Punan ang patlang. 1. Ang kahuli-hulihang Reyna ng Ehipto ay si _________________. 2. Ang ______________ ay lapidang bato na kung saan nabasa ang paraan ng pagsulat ng Egypt. 3. Ang ______________ ay sasakyang pandigma ng mga Hyksos na banding huli ay naging gamit ng mga Ehipsyano sa pakikidigma. 4. Si Amenhotep IV ay namatay sa idad na ________. 5. Si ______________ ang nagligtas sa Judio sa pagkaalipin patungong Sinai. 6. Ang tinaguriang “Serpent of Nile” ay si ________________.

7. Si Pharaoh _________________ ang tumalo sa mga Judio at nang-alipin. 8. Si ________________ ang hari na tinaguriang “Hari na nagsuot ng dobleng korona na kumatawan sa dalawang kaharian.” 9. Si ______________ ang napangasawa ni Reyna Hatshepsut sa anak ng kanyang asawa sa pangangalunya. 10. Ang _______________ ay nangangahulugang pagsamba sa iisang Dios.

V. Enumerasyon: 1. 2 bahagi ng Egypt

2. 3 kaharian sa kasaysayan ng Egypt

3. 4 lipunan sa Egypt

4. 6 kontribusyon ng Egypt sa daigdig

Araling Panlipunan III

Pangalan: _____________________ Taon: _____ Seksyon: _____

Nakuha: ____________

Mga Katanungan: 1. Ano ang mga pagpapahalagang ipinakita ng mga Egyptian sa pagpapatayo ng Pyramide?

2. Anu-anong katangian ng mga pinuno sa sinaunang Egypt ang hinangaan mo? Ipaliwanag ang sagot.

3. Bakit tinaguriang pamana ng Nile ang Egypt?

4. Ilarawan si Amenhotep IV. Bakit kailangan na palitan ang kanyang pangalan bilang si Ikhinaton?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful