Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Formarea viitorilor cercetători-experți prin programe de burse doctorale (EXPERT) Cod Contract: POSDRU/107/1.5/S/76903 Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE A DOCTORANZILOR Perioada:

Nume si prenume:

Dura Iosif Constantin

Domeniu de doctorat: Inginerie mecanica Titlul propus al tezei: Conceperea, studiul si optimizarea unei oglinzi Fresnel poligonale adaptata unei
microcentrale solare Stirling cu cogenerare si stocaj in uleiuri minerale

1. Examene sustinute/promovate (data, denumire, calificativ/nota)
21.01.2012 – Instalatii de incalzire si climatizare, Prof DR Ing. Alexandru Dobrovicescu nota 8!

2. Proiectul propriu de cercetare stiintifica (titlu, data prezentare, calificativ obtinut)

3. Rapoarte de cercetare din programul de cercetare/pregatire a tezei (titlu, data prezentarii, calificativ obtinut)

4. Cercetare bibliografica (nr. ore/zi; locatie; denumire materiale consultate in biblioteca, pe Internet etc.):
Nr de ore: 6/zi

1

1. Stoian Petrescu, Charles Harman, Monica Costea, Traian Florea, Advanced Energy Conversion, MECH 422/622 volume 1, January 2006, Bucknell University, Mechanical Engineering Department, Lewisburg PA 17837, USA

2. Stoian Petrescu, James Zaiser, Charles Harman, Valeria Petrescu, Monica Costea, Traian Florea, Camelia Petre, Traian Vasile Florea, Elisabeta Florea, Advanced Energy Conversion, MECH 422/622 volume 2, February 2006, Bucknell University, Mechanical Engineering Department, Lewisburg PA 17837, USA. 3. Titlul cartii: Development of Thermodynamics with Finite Speed and Direct Method -Autorii: Stoian Petrescu, Monica Costea -Volumul: 1 -Editia: 1 -Editorul: Ioan Ganea -Locul aparitiei: Bucuresti -Editura: AGIR -Anul aparitiei: 2011 -ISBN: 978-973-720-393-9

5. Activitati de cercetare in laborator (nr.ore/zi, locatie, denumire activitati)
2 ore/zi

Sala CG104, Catedra de Termotehnica, Masini Termice si Frigorifice Constructia si optimizarea standului experimental: "Oglinda Fresnel Poligonala cu Concentrator Secundar" in scopul efectuarii experimentelor

6. Participare cursuri/seminarii/module de studiu (data, denumire, locatie)

2

7. Participare la conferinte, workshop-uri, seminarii (data, locatia, titlu prezentare/articol)

8. Articole publicate (se ataseaza o copie a articolului publicat, a primei pagini a volumului/proceedings-ului si a paginii din cuprins unde este mentionat articolul)

NOTĂ: Punctul 4 se va completa OBLIGATORIU în fiecare lună. În cazul doctoranzilor ale căror teze de doctorat presupun inclusiv activități în laborator, se va completa OBLIGATORIU, în fiecare lună, și punctul 5.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful