Madjarski Jezik Test 2 Kljuc 2012

Szerb Köztársaság

OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA
a 2011/2012-es tanévben

2. TESZT

MAGYAR NYELV

UTASÍTÁSOK A TESZTEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

magyar nyelv, 2. teszt

Utasítások a teszt értékeléséhez
−Minden feladat maximális pontszáma 1 pont. −Azok a feleletek, amelyek eltérnek a kulcsban közzétett válaszoktól, 0 pontot érnek. −A tanuló azokra a válaszokra kaphat 0,5 pontot, amelyekre ezt az utasításban előláttuk.
Sorszám 1. 2. c) Tinódi Lantos Sebestyén. Megoldás Pontozás Helyes válasz 1 pont

a) Egyszer csak apja letette az újságot, és az asztalon hagyott bizonyítványért nyúlt. Misi szíve Helyes válasz nagyot dobbant. Apja nagyon sokáig, talán egy óra hosszáig is forgatta a bizonyítványt, és 1 pont Misi látta – mert egy pillanatra sem tudta levenni fájdalmas tekintetét apjáról –, hogy barna, sovány arcán egy izom furcsán megrándult. Ekkor hirtelen eszébe jutott egy régi kép. Kinn a szántóföldön voltak apjával… A könyv címe: A Sötétben Látó Tündér A könyv alcíme: Mesebeszéd A könyv írója: Bagossy László A kiadás ideje: 2009 A kiadó neve: Pozsonyi Pagony Kiadó a) 0 – 90 cm testmagasság közötti látogatók d) kerekesszékes látogatók 1. b) a kék szín és az idő szerepe; A kisfiú a zsebpénzén három érdekes könyvet vett. A különleges növények, a szép táj sok kirándulót vonzanak erre a területre. ma-dza-gok kiejtés szerinti írásmód Kis szóelemző írásmód hagyományos írásmód Kiss Négy helyes válasz 1 pont egyszerűsítő írásmód Öt helyes válasz 1 pont

3.

4.

Egy helyes válasz 0,5 pont. Két helyes válasz 1 pont Helyes válasz 1 pont Két helyes válasz 1 pont Helyes válasz 1 pont Két helyes válasz 1 pont

5. 6. 7. 8.

9.

a) Arany János Toldi estéje a Toldi című elbeszélő költeményének folytatása. A trónörökös estélye jól sikerült. b) Lesújt a szomorú hír. Arnold ötven kilogrammos súlyt emelt fel. c) Itt kifolyt valamilyen sav, mert a gőze még most is fojt. d) Hej, de csodaszép ez a tengerparti hely! szín arany fekete bíbor fehér arany jelképe gazdagság és maradandóság a világról való lemondás teremtés béke Mária szüzességének jele

10.

Öt helyes válasz 1 pont

11.

1. a) szépség – főnév b) szép – melléknév c) szépül – ige 2. mód innák álljon feltételes felszólító idő jelen jelen szám T. E. személy 3. 3. ragozás T A

Öt helyes válasz 1 pont

12.

a) összetett b) egyszerű c) egyszerű d) egyszerű e) egyszerű f) összetett

Hat helyes válasz 1 pont

2

magyar nyelv, 2. teszt
13. 14. 15. b) A nyelvjárás szókincsébe. a) Egy jelentése van: énekel, gitár b) Több jelentése van: ír, tűz, vár, tüzel Személyes névmás Többes számú főnév én ő adatok feljegyzések papírlapok levelek 16. 17. Líra: Tóth Árpád: Körúti hajnal Epika: Herceg János: Módosulások Dráma: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde a) Rímképlet: a a b b A rím megnevezése: páros rím. b) Rímképlet: a a a a A rím megnevezése: bokorrím (négyes rím) - minden helyes válasz elfogadható c) emlékirat a) metafora, b) allegória, c) metafora, d) áthajlás (enjambement) Három helyes válasz 1 pont Két helyes válasz 0,5 pont. Négy helyes válasz 1 pont Helyes válasz 1 pont Két helyes válasz 0,5 pont. Négy helyes válasz 1 pont Helyes válasz 1 pont Helyes válasz 1 pont Hat helyes válasz 1 pont Hat helyes válasz 1 pont

18. 19.

20.

a) a gyermekkor létállapota, de a felnőtt tudat sajátos játéka, szemléletmódja érvényesül

Megjegyzések:
1. Az áthúzott és javított válaszokat nem ismerjük el. 2. A kizárólag grafitceruzával írott feleletek érvénytelenek. 3. A rövidítéseket tartalmazó válaszokat csak abban az esetben ismerjük el, ha a kérdés valamely rövidítésre vonatkozik. 4. A nyomtatott betűvel írott válaszokat elfogadjuk, amennyiben a feladat nem ad külön utasítást arra, hogy a tanulónak írott betűvel kell a kérdésre felelnie. 5. A helyesírási hibát tartalmazó válasz elfogadható, ha nem helyesírási kérdésről van szó. 6. Elfogadható a helyes felelet, ha a tanuló másképpen jelölt meg valamit, mint ahogyan arra az adott feladat utasítást adott (pl. aláhúzta a szót vagy a szöveget, holott be kellett karikáznia a helyes válasz előtti betűt, áthúzta a betűt, holott be kellett karikáznia stb.).

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful