P. 1
Curs 4 - U - Sisteme de Cofrare Pentru Pereti Si Plansee

Curs 4 - U - Sisteme de Cofrare Pentru Pereti Si Plansee

|Views: 773|Likes:
Published by alin882004

More info:

Published by: alin882004 on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

II.3.3.

Cofrarea pereţilor structurali din beton armat Pereţii structurali din beton armat fiind elemente verticale de suprafaţă, necesită o cantitate mare de cofraj, respectiv un consum ridicat de manoperă şi materiale. Pentru reducerea maximă a acestora din urmă, au fost concepute mai multe sisteme de cofrare în funcţie de specificul diferitelor tipuri de construcţii. Alegerea sistemului de cofrare necesar, se realizează numai în baza unei analize tehnico-economice eficiente. II.3.3.1. Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri mari, preasamblate Se utilizează în mod curent la executarea pereţilor structurali din beton armat monolit atât la construcţii civile cât şi la cele industriale. Dat fiind greutatea mare a acestora, manipularea se realizează numai cu macarale. Consumul de manoperă este redus, dar odată preasamblat panoul nu poate oferi decât o singură tipodimensiune de perete structural. Aceste tipuri de panouri se preasamblează în general în ateliere specializate, excepţie făcând sistemele produse de firmele consacrate PERI, DOKA, etc., care prin modul de alcătuire al panourilor modulate, permit formarea de panouri mari preasamblate şi în condiţii de şantier.

Fig. II.3.10 : Cofraj cu panouri mari preasamblate.
a) placă cofrantă; b) montanţi; c) moază. 1-panou mare de cofraj ; 2-tălpile de aliniere şi decofrare ; 3-tensor ; 4-platforma de lucru ; 5-plăcuţă de repartiţie ; 6-tirant; 7- distanţier ;

1

Principalele operaţiuni tehnologice de cofrare a pereţilor structurali folosind panouri mari preasamblate (Fig.II.3.10) sunt :  montarea pasarelei din grinzi metalice, a podinii de lucru şi a balustradei pe elementele nivelului inferior (pe zonele dinspre exteriorul construcţiei) ;  curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar) ;  curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi peliculă de lapte de ciment (pe zona de trasare a pereţilor structurali) ;  trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora ;  montarea de-a lungul trasajului peretelui a tălpilor de aliniere şi decofrare, care se fixează corespunzător ;  aducerea cu macaraua şi rezemarea panoului exterior de cofraj pe pasarelă peste tălpile de aliniere şi decofrare (fixate) şi verticalizarea lui ;  poziţionarea termoizolaţiei (dacă este prevăzută) respectiv montarea armăturii peretelui structural ;  curăţarea spaţiului de la baza cofrajului ;  aducerea cu macaraua şi montarea panoului interior de cofraj, simultan cu distanţierii şi tiranţii ;  calarea cofrajului ;  strângerea tiranţilor şi corectarea verticalităţii panourilor. II.3.3.2. Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate metalice (sau mixte) Prin eficienţa, siguranţa, simplitatea montajului şi versatilitatea în utilizare, sistemele de cofrare a pereţilor structurali produse de diferite firme specializate în cofraje, se pretează a fi folosite la toate tipurile de construcţii, rezolvând cu succes o gamă geometrică extrem de variată. Reclamă un consum redus de manoperă. Manipularea se face în general cu macarale (fac excepţie sistemele la care structura portantă a panourilor este confecţionată din aluminiu). Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea pereţilor structurali din beton armat utilizând panourile modulate cu structură metalică sunt :  curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar) ;  curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de trasare a pereţilor structurali) ;  trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora ;  montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton) ;  marcarea la nivelul trasajului deja efectuat a poziţiei panourilor de cofraj, conform planului de panotaj (ce reprezintă parte din proiectul tehnologic) ;  fixarea sistemelor de tensori superiori şi inferiori (pereche) la nivelul primului panou de capăt ce urmează a se monta pe una din feţele peretelui, cât şi a consolelor la partea superioară (necesare rezemării podinii de betonare) ; 2

 prinderea dispozitivelor de ridicare în macara (2x1.5tone) de marginea superioară a panoului respectiv (ele fiind deja agăţate în cârligul utilajului), după care se procedează la ridicarea acestuia în poziţie verticală (Fig.II.3.11) ;

Fig. II.3.11 : Montarea cofrajului la pereţi :
a) ridicarea primului set de panouri şi fixarea lor cu şpraiţuri; b) montarea următoarelor panouri,asamblarea între ele cu cleşti şi fixarea cu şpraiţuri; c) montarea podinii de lucru; c) montarea cofrajului pe faţa cealaltă a peretelui, după finalizarea armării; d) închiderea cofrajului şi betonarea.

 gresarea plăcii cofrante a panoului cu decofrol (prin pulverizare fină) ;  montarea panoului de cofraj în poziţia indicată de proiect (pe marcaje), acesta fiind provizoriu ţinut în macara ;  fixarea plăcilor de bază ale sistemului de tensori pe suprafaţa suport, cu ajutorul diblurilor CONEXPAND ;  desprinderea dispozitivelor de ridicare de la nivelul marginii superioare a panoului, după care se procedează la verticalizarea acestuia prin filetarea corpului central al tensorilor ;
Notă: o poziţionare corectă a sistemului de stabilizare presupune înclinarea tensorului superior cu 60 faţă de orizontală.
o

 montarea în continuare a restului de panouri pe faţa respectivă a peretelui (după ce în prealabil plăcile cofrante au fost gresate iar consolele fixate), solidarizarea acestora făcându-se prin intermediul cleştilor respectiv a riglelor de compensare. Se va avea grijă ca la distanţele specificate prin proiect, să se prevadă şi sistemele de tensori cu rol de stabilizare şi verticalizare a ansamblului cofrajului ; 3

 verificarea verticalităţii ansamblului montat, după care se procedează la fixarea podinii de betonare de-a lungul peretelui respectiv inclusiv a balustradelor ;  trasarea pe cofraj a poziţiei cutiilor şi ramelor pentru goluri ;  fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie) ;  montarea la poziţie a distanţierilor din PVC în dreptul canalelor de trecere a tiranţilor (practicate în panouri), acestea legându-se cu sârmă de armătura peretelui ;  introducerea tiranţilor prin distanţieri ;  curăţarea spaţiului de la baza cofrajului ;  montarea panourilor de cofraj din aproape în aproape pe cea de-a doua faţă a peretelui, concomitent cu trecerea tiranţilor şi prin acestea. Odată tirantul trecut prin tot sistemul, la extremităţile lui se fixează piuliţele articulate care strâng panourile, aducându-le în contact cu distanţierii din PVC. Astfel se asigură grosimea peretelui;  solidarizarea panourilor montate pe cea de-a doua faţă a peretelui prin intermediul cleştilor respectiv a riglelor de compensare.

Fig. II.3.12 : Cofrarea unui perete structural din beton armat cu panouri modulate, sistem PERI Trio 270. Se distinge modul de fixare a tensorilor cu rol de stabilizare şi verticalizare a ansamblului cofrajului.

4

II.3.3.3. Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate cu placaj (CML) Varianta prezintă avantajul universalităţii în folosire, atât pentru executarea elementelor structurale monolite cât şi pentru cele prefabricate. De asemenea, datorită greutăţii reduse a elementelor componente (sub 50 Kgf), manipularea se poate face numai de către muncitori, nefiind necesare utilajele de ridicat. Dezavantajul acestui sistem constă în consumul de manoperă ridicat, ceea ce îl recomandă pentru lucrări de mică anvergură. Principalele operaţii tehnologice de montare a cofrajului pentru pereţii structurali sunt:  curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar) ;  curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de trasare a pereţilor structurali) ;  trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora ;  montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton) ;  aşezarea tălpilor de rezemare şi aliniere a cofrajului de-a lungul trasajului efectuat (pe conturul peretelui), care se fixează de suprafaţa suport din loc în loc cu cuie pentru beton ;  trasarea la nivelul tălpilor de aliniere a poziţiei panourilor de cofraj, conform planului de panotaj (ce reprezintă parte din proiectul tehnologic) ;  montarea panourilor de cofraj pe o faţă a peretelui începând cu panoul de colţ, fiecare panou solidarizându-se de cel montat anterior cu cleme din oţel. De asemenea, în procesul de montaj, panourile vor fi sprijinite de armătura peretelui prin intermediul distanţierilor cu rol de asigurare a stratului de acoperire cu beton (şi asigurate prin legare cu sârmă) ;  trasarea pe cofraj a poziţiei cutiilor şi ramelor pentru goluri ;  fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie) ;  curăţarea spaţiului de la baza cofrajului ;  montarea panourilor de cofraj pe a doua faţă a peretelui (se montează în pereche). Odată cu montarea acestor panouri, se montează şi distanţierii din PVC prin care se introduc şi se fixează provizoriu tiranţii ;  montarea perechilor de moaze şi fixarea definitivă a tiranţilor ;  fixarea tensorilor de moaze şi corectarea verticalităţii cofrajului (prin rotirea corpului central al tensorilor).

5

Fig.II.3.13: Ansamblu de cofrare cuplat, realizat din panouri modulate din lemn.
1-panou modulat din lemn; 2-dulap de aliniere; 3-moază; 4-plăcuţă de repartiţie; 5-tirant; 6-distanţier PVC; 7-pop extensibil; 8-contravântuire longitudinală; 9-contravântuire transversală; 10-talpă de rezemare a popilor; 11-longrină superioară; 12-grindă extensibilă; 13-chingă; 14-traversă; 15-longrină inferioară. Notă: dat fiind faptul că în această variantă cuplată, cofrajele pereţilor vor coexista împreună cu cofrajul planşeului, care reazemă atât pe structura eşafodajului, cat şi pe cofrajele de pereţi şi grinzi (pe contur), stabilitatea şi verticalitatea cofrajelor de pereţi va fi asigurată şi prin fixarea acestora de elementele eşafodajelor vecine.

În (Fig.II.3.13) este prezentat cofrajul cuplat pentru executarea unei structuri monolite, alcătuită din pereţi structurali şi planşeu (placă + grinzi) din beton armat.

II.3.4. Cofrarea planşeelor din beton armat Dat fiind realizarea lor la o anumită înălţime (cota de nivel), cofrarea planşeelor presupune atât montarea cofrajului propriu-zis, cât şi a unui eşafodaj pentru susţinerea acestuia. Toate aceste lucrări conduc la un consum ridicat de manoperă şi materiale. În vederea reducerii acestor dezavantaje, s-au conceput mai multe sisteme de cofrare în funcţie de specificul diferitelor tipuri de construcţii. II.3.4.1. Cofrarea planşeelor din beton armat cu panouri modulate cu placaj (CML) Reprezintă un sistem de cofrare des răspândit, fiind utilizat aproape la realizarea oricărui planşeu din beton armat monolit. Principalele etape de realizare a cofrajului unui planşeu (Fig.II.3.13) sunt :  curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale verticale deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies deasupra acestor rosturi ;  curăţarea suprafeţei suport (placa planşeului de peste nivelul inferior) pe care urmează a se executa eşafodajul de susţinere ;

6

 trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care se va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale) ;  prin raportare la aceste axe, conform proiectului tehnologic se procedează la marcarea axelor şirurilor de popi ce vor intra în alcătuirea eşafodajului de susţinere ;  aşezarea dulapilor de aliniere a popilor pe marcajele realizate, după care aceştia se fixează de suprafaţa suport cu ajutorul cuielor pentru beton ;  confecţionarea şabloanelor pentru extinderea popilor atât pentru susţinerea cofrajelor de grinzi, cât şi pentru susţinerea cofrajelor ochiurilor de placă ;  extinderea popilor (pe categorii) pentru montarea eşafodajului de susţinere a cofrajului de planşeu ;  marcarea poziţiei popilor la nivelul dulapilor de aliniere fixaţi pe suprafaţa suport ;  aşezarea popilor pe marcajele de la extremităţile şirurilor situate sub ochiurile de placă, aceştia fiind susţinuţi la verticală cu ajutorul trepiezilor demontabili ;  fixarea popilor astfel poziţionaţi pe dulapii de aliniere prin batere în cuie a tălpilor acestora ;  montarea longrinelor inferioare şi superioare pe direcţia dulapilor de aliniere situaţi sub ochiurile de placă, acestea fixându-se de popii de la extremităţi cu ajutorul bridelor articulate ;  montarea la poziţiile marcate a restului de popi de pe fiecare şir, fixarea acestora de longrine realizându-se tot cu bride articulate. De asemenea tălpile popilor se fixează pe dulapii de aliniere prin batere în cuie ;  montarea longrinelor inferioare şi superioare perpendicular pe direcţia dulapilor de aliniere situaţi sub ochiurile de placă, la nivelul popilor de la extremităţile şirurilor ;  contravântuirea cu ţeavă a şirurilor de popi pe cele două direcţii, moment în care se poate trece la scoaterea trepiezilor ce au servit la susţinerea popilor de la extremităţile şirurilor ;  similar se procedează şi pentru montarea pe dulapii de aliniere a popilor ce vor susţine cofrajul grinzilor planşeului, respectiv a longrinelor acestora ;  şirurile de popi ce urmează a susţine cofrajul grinzilor, se contravântuiesc atât în lungul acestora cu ţeavă, cât şi pe direcţie perpendiculară cu ajutorul traverselor din ţeavă (care se fixează cu bride articulate de popii eşafodajelor de susţinere a cofrajelor ochiurilor de placă adiacente) ;  montarea grinzilor extensibile la partea superioară a popilor, atât pentru câmpul plăcilor, cât şi pentru grinzile planşeului ;  montarea panourilor ce vor constitui cofrajul propriu-zis al fundurilor de grindă ;  montarea panourilor de cofraj pentru feţele laterale ale grinzilor, respectiv pentru feţele verticale ale centurilor situate în zona de intersecţie a plăci planşeului cu pereţii structurali, acestea stabilizându-se corespunzător cu chingi ;
Notă (****): la nivelul acestor feţe verticale ale cofrajelor de grinzi şi centuri, obligatoriu se lasă unele spaţii libere în vederea asigurării posibilităţilor de evacuare a impurităţilor acumulate în cofrajul grinzilor (mai coborât) pe timpul formării cofrajului planşeului, respectiv a armării acestuia. Aceste spaţii lăsate libere se vor obtura definitiv numai după operaţia de armare, respectiv după ce s-a curăţat interiorul cofrajului.

7

 montarea panourilor de cofraj la nivelul ochiurilor de placă , acestea rezemânduse pe grinzile extensibile, respectiv pe marginile verticale ale cofrajelor de grinzi şi centuri, cu care se solidarizează prin procedee dulghereşti. II.3.4.2. Cofrarea planşeelor din beton armat cu sisteme flexibile de grinzi principale şi secundare, şi foaie cofrantă multistrat Graţie versatilităţii sistemelor flexibile (PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex etc.), diverse tipuri de planşee, unele cu forme geometrice deosebite, pot fi cofrate extrem de simplu şi cu un consum redus de forţă de muncă şi material. Având o structură compusă din popi metalici extensibili pe care sprijină o reţea compusă de grinzi principale şi secundare, realizate din lemn în soluţia cu inimă zăbrelită sau cu inimă plină, sistemele PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex (Fig.II.3.14, II.3.15 şi II.3.16) sunt uşor de manipulat.

Fig.II.3.14 : Elemente componente ale unui sistem de cofraj flexibil :
a)principalele elemente; b) montarea capului cruce pentru susţinerea grinzilor la partea superioară a popului ; c) montarea trepiedului universal (tripod).

8

Fig.II.3.15 : Etapele de montaj ale unui sistem de cofraj flexibil:
a) aşezarea popilor cu trepied lângă un perete sau la colţ; b)-c) aşezarea grinzilor principale pe popi; d) contravântuirea popilor (dacă este cazul); e) montarea grinzilor secundare; f) fixarea foii cofrante pe grinzile secundare; g) montarea popilor suplimentari pe grinzile principale.

Principalele etape tehnologice de montaj a cofrajului în sistem flexibil sunt :  curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale verticale deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies deasupra acestor rosturi ;  curăţarea suprafeţei suport pe care urmează a se executa eşafodajul de susţinere a cofrajului pentru planşeu ;  trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care se va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale) ;

9

 trasarea axelor şirurilor de popi, atât în zona ochiurilor de placă cât şi sub grinzile viitorului cofraj de planşeu, la distanţele din proiect, respectiv a poziţiei popilor la nivelul acestor axe ;  confecţionarea şabloanelor necesare extinderii popilor la lungimile indicate de proiect ;  extinderea popilor eşafodajului la lungimile prevăzute (pe categorii) ;  montarea pe direcţia şirurilor menţionate şi la distanţele stabilite de proiect a popilor extensibili ce vor susţine extremităţile grinzilor principale, aceştia fiind stabilizaţi cu trepiezi demontabili. La partea superioară a popilor se montează capetele cruce pentru rezemarea grinzilor principale ;  rezemarea grinzilor principale la partea superioară a popilor montaţi, prin introducerea acestora în capetele cruce (avându-se grijă ca grinzile să se joanteze pe lungimea corespunzătoare) ;
Notă: pentru rezemarea capetelor grinzilor principale dispuse în prelungire unul pe lângă celălalt la o nivelul unui pop, capetele cruce se rotesc cu 90 . De asemenea, grinzile principale necesare pentru susţinerea cofrajului grinzilor planşeului se stabilizează suplimentar prin solidarizare de secţiunea stâlpilor sau bulbilor din beton armat.

 dacă înălţimea eşafodajului depăşeşte 3.00 (m), se va proceda la contravântuirea popilor pe cele două direcţii cu ajutorul elementelor din lemn ecarisat fixate de popi cu menghine ;  montarea grinzilor secundare peste cele principale la echidistanţele stabilite de proiect, capetele acestora joantându-se deasupra reazemelor ;  montarea traverselor (la echidistanţa din proiect) perpendicular pe grinzile principale ce vor susţine cofrajele grinzilor planşeului ;  montarea fundului cofrajelor de grindă ;  montarea cofrajului (realizat din foi de TEGO ranforsate) pentru feţele laterale ale grinzilor, respectiv pentru feţele verticale ale centurilor situate în zona de intersecţie a plăci planşeului cu pereţii structurali, acestea stabilizându-se corespunzător cu juguri (a se vedea Nota ****) ;  montarea peste grinzile secundare a foii cofrante, realizată din plăci de placaj multistrat de 22 (mm) tratat pe ambele părţi cu răşină fenolică ;  solidarizarea feţelor verticale ale cofrajelor de grinzi şi centuri cu faţa cofrantă a ochiurilor de placă prin procedee dulghereşti (la intradosul cofrajului) ;  îndesirea popilor de-a lungul liniilor de grinzi principale, la distanţele stabilite de proiect (atât pentru câmpul plăcilor cât şi pentru grinzile planşeului).

10

Fig.II.3.16 : Cofrarea unui planşeu din beton armat utilizând un sistem de cofraj flexibil: a) sistemul DokaFlex; b) sistemul PERI Multiflex. (Se distinge structura de grinzi principale şi
secundare realizate din lemn. Placa cofrantă este compusă din foi de placaj multistrat.)

II.3.4.3. Cofrarea planşeelor din beton armat cu masă de turnare Se foloseşte la clădiri cu dimensiuni modulate şi trame regulate, de obicei cu planşee tip dală. Masa de turnare este alcătuită din cofrajul propriu-zis susţinut de un eşafodaj extensibil (popi, traverse, contravântuiri). Acest fapt conferă posibilitatea reglării dimensiunilor în plan orizontal şi vertical. Masa se manipulează exclusiv cu macaraua şi se deplasează la poziţie pe roţi demontabile. După maturizarea betonului, placa cofrantă se desprinde de beton prin scurtarea popilor (Fig.II.3.17).

11

Fig.II.3.17 : Mese de turnare pentru planşee:
a) masă tip 4 MP; b) masă tip 6 MP. 1–picior extensibil; 2–traversă superioară; 3–traversă inferioară; 4–contravântuire; 5–grindă susţinere platelaj; 6–placă cofrantă; 7–roată; 8–şurub de reglare;

12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->