9 - Barikatlar ve Çitler

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sorular Tehlilelerin olduğu yerlerde çalışanların bu tehlikelerle karşı karşıya kalmalarını engellemek amacı ile barikatlar yerleştirilmiş mi? Ör., kazılar, araç/yaya yol ayrımı Gece çalışmaları da göz önünde bulundurularak barikatların görünürlüğü sağlanmış mı? Ör., kırmızı/beyaz şerit, ışıklandırma. Barikatlar sürekli mi? Ör., çalışma alanının tamamını kapsıyor mu? Barikatların bakımı yapılıyor, temiz ve iyi turumda tutuluyor mu? Brikatlanmış alanlara giriş ve çıkışlar uygun bir şekilde yerleştirilmiş mi? Barikatlanmış alandaki tehlikelerden çalışanları haberdar etmek için işaretler asılmış mı? Barikatlar tehlikeden yeteri kadar uzakta yerleştirilmiş mi? Bariyerler üzerlerine gelebilecek olan yüklere karşı dayanıklı mı? Ör., araç, yaya Barikatların çevresindeki yollar güvenli ve engellerden temizlenmiş mi? Çalışanlar barikatların yerleştirildiğinin farkında mı? Ör., barikatlanmış alanın içinde çalışmıyorlar Değerlendirmeyi tamamlayan ………………………………………………Tarih/Saat……………………….........Yer……………………………......... E: Evet H: Hayır U/Y: Uygulama Yok E Uygunluk H U/Y Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful