Acceso ao sistema universitar io de Galic ia PAU e Preinscric ión

18 ao 20 de xuño · Prazo de presentación de solicitudes de segunda corrección e reclamación ás cualificacións da PAU (ata as 14.00 horas do día 20). aquí 18 de xuño ao 3 de xullo · Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas univertarias oficiais de Grao no SUG con límite de prazas para alumnado do SUG que supere a PAU na convocatoria de xuño, presente ou non solicitude de revisión das cualificacións. aquí · Solicitud anticipada e ordinaria de admisión (preinscrición) en titulacións con límite de prazas no SUG VER · Impresos preinscripción Galego Castellano · Titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2012/2013 VER Acceso ao sistema universitario de Galicia PAU e Preinscrición · Instrucións para os estudantes para o manexo do programa Nerta