You are on page 1of 6

TAHAPAN PROSES PERSALINAN

Oleh: Dwi Siti Rahayu

Persalinan

?

A. Pengertian

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba,1999).

B. Tinjauan ayat-ayat ALqur’an tentang persalinan
Al-Qur’an Surat Maryam ayat 23-26:

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: ‘Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan

Tahap I: Pembukaan

Tahap II: Pengeluaran Bayi

Tahap-tahap persalinan

Tahap III: Pengeluaran Plasenta

Tahap IV: pengawasan

Terima kasih