Mata pelajaran Tahun

: Bahasa Melayu : 3 Siddiq

Bilangan Pelajar : 25 orang Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Pertanian : Ke sawah padi : 17/ 03/ 08 : 8.45-9.45 pagi : Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Bercerita tentang gambar sawah padi dengan 75 peratus sebutan yang betul. 2. Mengecam secara lisan perkataan yang terdapat dalam pantun dengan 75 peratus betul. 3. Mecatat 5 daripada 10 isi-isi penting dalam petikan yang bertajuk ‘Pak Hasan’. Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat , serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 1. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 1. Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 1. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Kemahiran bahasa : Mendengar bertutur, membaca dan menulis

Sistem Bahasa Tatabahasa : morfologi – perkataan. Kosa kata : Moden, petani, membajak, menuai, menanam, jentera baik hati. Pengisian kirikulum Ilmu : Kemahiran hidup, dan Kajian Tempatan. Nilai : Tolong menlong, kerjasama, kasih sayang, semangat kekitaan Kewarganegaraan : semangat kekitaan , tolong menolong, hormat – menghormati KBT : KB – Menghubungkait – menjana idea – Memproses maklumat – Menyelesaikan masalah KP –verbal linguistik – intrapersonal – muzik Bahan bantu belajar : Komputer riba LCD Lirik lagu Pantun Teks ringkas Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) Catatan BBB: Video klip

Isi pelajaran Pengesanan maklumat yang dipertontonkan

Video klip ‘ke sawah padi’

1. Guru menayangkan Komputer riba video klip tentang ke sawah padi. LCD 2. Guru bersoaljawab dengan murid KBT: mengenai tajuk video

yang ditayangkan. KB 3. Murid menceritakan pengalaman sedia ada  berdasarkan tajuk ke  sawah padi. 1. Guru menerangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran hari ini. Gambar ke sawah (Lampiran A) . Langkah 1 ( 20 minit ) Aktiviti 1 BBB:

menghubungkait Memproses maklumat

Gambar.

1. Guru membahagikan KBT: kepada lima kumpulan dengan setiap KP- Verbal-linguistik kumpulan mengandungi lima interpersonal orang murid. 2. Guru mempamerkan KB- memproses gambar sawah di skrin putih dan memberi maklumat. salinan gambar sawah kepada lima menghubungkait. kumpulan. Menjana idea Aktiviti 2 Nilai: 1. Murid berbincang di dalam kumpulan Kerjasama mengenai gambar sawah. Kasih sayang 2. Guru memanggil wakil ke hadapan dari Semangat kekitaan setiap kumpulan untuk menceritakan tentang gambar sawah dengan sebutan yang betul. 3. Guru membetulkan sebutan yang disebutkan oleh murid. Langkah 2 (15 minit) BBB:

Pantun Sawah Padi’ (Lampiran B)

Aktiviti 1 1. Guru megedarkan pantun yang bertajuk ‘Sawah Padi’ kepada setiap murid. 2. Guru dan murid mebaca pantun yang bertajuk ‘Sawah Padi’ secara mekanis. Aktviti 2

Pantun KBT: KB- menghubungkait menyelesaikan masalah. KP- verbal linguistik

Nilai: 1. Guru meminta mengecam perkataan Kerjasama yang terdapat dalam pantun. Kasih sayang 2. Murid berbincangkan dengan ahli kumpulan untuk mengamati perkataan yang dibaca oleh guru. Aktiviti 3 1. Guru memilih murid secara rawak untuk membaca pantun kepada kawan-kawan. 1. Guru memilih murid untuk menulis perkataan yang mereka amati di papan tulis. Teks Ringkas ‘Pak Hasan’ (Lampiran C) Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1 KBT: KB- menjana idea

1. Guru megedarkan teks - menghubungkait ringkas yang bertajuk ‘Pak Hasan’ kepada KP- intrapersonal setiap murid. 2. Guru dan murid

membaca teks ringkas Nilai: ‘Pak Hasan’ secara mekanis. Kerjasama Aktviti 2 1. Murid mencatat isi-isi penting dalam kumpulan. 2. Murid berbincangkan dengan ahli kumpulan untuk mendapat dan ditulis di dalam peta minda. Aktiviti 3 1. Guru memilih murid secara rawak untuk menulis isi-isi penting di papan tulis dalam peta minda. Aktiviti 4 1. Guru meminta murid menyalin jawapan yang betul di dalam buku kerja dan menghantarnya sebelum tamat kelas pada hari ini. Penutup (5 minit) BBB: lirik lagu 1. Murid dibimbing Komputer riba merumuskan kemahiran yang LCD dipelajari hari ini melalui penyoalan. KP-muzik 2. Guru memberi katakata semangat dan pujian kepada muridmurid. 3. Guru mengedarkan lirik lagu padi. 4. Murid menyanyi dengan rentak lagu Tolong menolong BCB Peta Minda BBB: Pantun.

Rumusan isi pelajaran kognitif dan sosial. Lirik lagu Padi (Lampiran E)

padi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful