Macam - Macam Alat Komunikasi Alat Komunikasi Tradisional

Loneng

Bedug

Api

Asap

Kentongan

Prasasti

Daun lontar

Terompet

ALAT KOMUNIKASI MODERN

Telegraf

Telephone

Televisi

Telephone genggam hp

Faximili

Radio

komputer

Internet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful