You are on page 1of 68

1. D.O.

O „ŽUNJIĆ COMPANY»“ Adresa: Podanje - Spuž Osnovna djelatnost: proizvodnja i promet hljeba,peciva i kolača Direktor: Žunjić Goran Telefon:

2. D.O.O „GARMIN“ Adresa: Ćurilac Osnovna djelatnost:proizvodnja polietilenske ambalaže. Direktor: BRNOVIĆ DEJAN Telefon:

3. D.O.O. „VELCO“ Adresa: Plana Osnovna djelatnost: Proizvodnja namještaja Direktor: Velimirović Dragan Telefon: +382 20 88 33 57 +382 20 88 33 47 +382 20 88 33 48 +382 69 024 886

4. D.O.O. „EURO PETROL“ Adresa: Filendar,bb Osnovna djelatnost: Benzinska pumpa i Restoran Direktor: NREKA GONČAJ Telefon: 810-360

5. D.O.O „ALBONA“ Adresa: Magistralni put Osnovna djelatnost: prpmet prehrambenih proizvoda Direktor: Djurišić Darinka Telefon: 069-533-503

6. D.O.O. „ PLUS COM ERCE“ Adresa: Magistralni put, Baja Sekulića Osnovna djelatnost: Trgovina na malio prenrambenih proizvoda Direktor: Lučić Rajko Telefon:

7. D.O.O „PAVIĆEVIĆ MINOX“ Adresa: Pažići, bb Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Pavićević Novo Telefon:

8. D.O.O „PLAN COM“ Adresa: Kosić Osnovna djelatnost: Montaža krovnih konstrukcija Direktor: Boljanović Zoran Telefon:

9. D.O.O „ĆUKOVAC“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovina na velilko i malo mješovitom robom Direktor:Pajović Miroslav

Telefon: 881-478

D.O.O „GRIJANJE“ Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: „Inženjering“ Direktor: Kljajević Todor Telefon: 812-039

11. D.O.O „RITER – SIMONOVIĆ“ Adresa: Grlić Osnovno zanimanje: Trgovina na veliko stokom Direktor: Simonović Milisav Telefon:

12. D.O.O „DJOKOVIĆ“ Adresa: „Keše Djurovića“ b.b Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Djoković Milodarka Telefon: 069-019-428 13. D.O.O „KOLUNDŽIĆ“

Adresa: Kosić Osnovna djelatnost: Proizvodnja hljeba i peciva

Direktor: Kolundžić Nedeljko Telefon: 815-300 14. D.O.O „JOČIĆ COMPANY“ Adresa: Ljutotuk Osnovna djelatnost: Trgovina na malo prehrambrenim proizvodima Direktor: Jočić Žarko Telefon: 067-807-174

15.

O.D. „VUJAČIĆ“

Adresa: „Baja Sekulića“ Osnovna djelatnost: Uzgoj svinja i prodaja mesa na malo Direktor: Vujačić Božidar Telefon: 812-683

16.

D.O.O „BJELOPAVLIA-TRANS“

Adresa: Branelovica Osnsovna djelatnost: Prevoz putnika u drumskom saobraćaju Direktor: Vratnica Radovan Telefon: 067-817-526

17.

D.O.O „PRIMA-VET“

Adresa: Počijevka Osnovna djelatnost: Veterinarska ambulanta

Direktor: Šaletić Milivoje Telefon: 069-017-877

18.

D.O.O „PILANA-STOJANOVIĆ“

Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: Proizvodnja rezane gradje Direktor: Stojanović Marina Telefon: 811-346

19.

D.O.O“ ERA-PRIM“

Adresa: „Baja Sekulića“ Osnovna djelatnost: Trgovina na malo tekstila Direktor: Popović Miladin Telefon: 812-018

20.

D.O.O „NATRONKA“

Adresa: Branelovica Osnovna djelatnost: Proizvodnja papirne ambalaže

Direktor: Domazetović Dušan Telefon: 812-879

21.

D.O.O „VUJOVIĆ VR“

Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: Prevoz putnika u drumskom saobraćaju Direktor: Vujović Ratko Telefon: 069-019-992

22.

D.O.O „KALUDJEROVIĆ TRADE“

Adresa: Bijeli Pavle b.b Osnovno zanimanje: Prevoz putnika u drumskom saobraćaju Direktor: Kaludjerović Radojica Telefon:

23.

D.O.O „ARGAUS“

Adresa: Spuž Osnovno zanimanje: Trgovina na veliko mješovitom robom

Direktor: Dragaš Radivoje Telefon: 881-263,069-065-945

24.

D.O.O „AROMA SP - DRAGOJEVIĆ“

Adresa: Magistralni put Osnovna djelatnost: Proizvodnja biljnih ulja Direktor: Dragojević Dejan Telefon: 812-755

25.

D.O.O „STEFANI 91“

Adresa: Lalevići Osnovna djelatnost: Izdavačka djelatnost Direktor: Jovanović Mirko i Šaranović Aleksandar Telefon: 266-323

26.

D.O.O „MONT SUVENIR“

Adresa: Donji Zagarač Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Pešić Ljiljana Telefon: 069-481-755

27.

D.O.O „DING-DONG“

Adresa: Ćurilac Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Popović Željko Telefon: 811-730

28.

D.O.O „“

AdresaOsnovna djelatnost: Direktor: Telefon:

29.

D.O.O „PACO- MONTE“

Adresa: Orja Luka Osnovna djelatnost: proizvodnja začina Direktor: Bošković Miroslav

Telefon: 067-222-099

30.

D.O.O „MANNER“

Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Djokić Biljana“ Telefon: 067-590-152

31.

D.O.O „ŠĆEPO TURS“

Osnovna djelatnost: Prevoz putnika u drumskom saobraćaju Direktor: Šćepanović Vukman Telefon: 069-690-d146

32.

D.O.O „ING INVEST»

Adresa: Novice Škerovića Osnovna djelatnost: Inženjering Direktor: Radulović Veselin i Jovović Obrad Telefon: 812-285

33.

D.O.O „INTER ROYAL“

Adresa: Glavica Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Mitrović Vesellin Telefon: 069-013-633

34.

D.O.O „TARAŠ – COMPANY“

Adresa: Pažići Osnovno djelatnost: Proizvodnja proizvoda od betona Direktor: Jovović Ranko Telefon: 069-013-093

35.

D.O.O „CORTIS“

Adresa: Njegoševa bb Osnovna djelatnost: Trgovina na malo Direktor: Pešić Dušan Telefon: 069-013-090

36.

D.O.O. „ 7 M“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko m ješovitom robom Direktor: Djukić Milenko Telefon: 881-519, 067-260-774

37.

D.O.O „OTO COMERC“

Adresa: Glavica Osnovna djelatnost: Opravka drumskih vozila Direktor: Burić Slavko Telefon: 069-033-081

38.

D.O.O „GARAČ PRODUKT“

Adresa: Grudice bb Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Domazetović Dušan Telefon: 811-573

39.

D.O.O“ČAKAREVIĆ“

Adresa: Novo Selo Osnovna djelatnost: Proizvodnja proizvoda od drveta Direktor: Čakarević Vlado i Radivoje Telefon: 067-260-550

40.

D.O.O „TALE“

Adresa: Nikšićki put bb Osnovna djelatnost: Oblikovanje i obrada kamena Direktor: Ššepanović Miodrag Telefon: 812-245

41.

D.O.O „BULE COMERCE“

Adresa: Ćurilac Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mjejšovitom robom i ugostiteljstvo Direktor: Pejović Radovan Telefon: 811-425

42.

D.O.O „MITRIĆ-BOJKOVAC“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Mitrić Vitomir Telefon: 881-565

43.

D.O.O „JELEN“

Adresa: Nikšići put bb Osnovna djelatnost: Regfistracija motornih vozila Direktor: Stojanović Dragan Telefon:

44.

D.O.O „KOVAČEVIĆ“

Adresa: Glavica Osnovna djelatnost: aTrgovina na malo mjejšovitom robom Direktor: Kovačević Veljko i Jovanka

Telefon: 811-812

45.

D.O.O „RADOVANOVIĆ COMPANY“

Adresa: Grlić Osnovna djelatnost: Nespecijalizovana trgovina, pretežno Direktor: Radovanović Saša Telefon: 069-039-891

46.

D.O.O „STOŽAC COMPANY ŠĆEPANOVIĆ I ORTACI“

Adresa: Strahinjići Osnovna djelatnost: Trgovina na malo plovnomrobom Direktor: Šćepanovi Pavle Telefon: 067-510-880

47.

D.O.O „ĆOSOVIĆ“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovna na malo mješovitom robom Direktor: Ćosović Rajko Telefon: 067-260-322

48.

D.O.O „VUJIG“

Adresa: Novice Škerovića bb Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Vujošević Igor Telefon: 069-665-805

49.

D.O.O „BOZZOLA“

Adresa: Danilovgrad-Grlić Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Bozzola Djordjo Telefgon: 612-855

50.

D.O.O „BUGRES TRAADE“

Adresa: Vlajka Djuranovića Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mjejšovitom robom

Direktor: Jovanović Djrdjije Telefon: 812-522, 067-825-952

51.

D.O.O „BRALEX“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Braletić Darko Telefon: 069-040-029, 069-024-768

52.

D.O.O „ARTSOFT“

Adresa: Kostić bb Osnovna djelatnost: Usluge programiranja i projektovanja inf.sistema Direktor: Jovović Milan Telefon: 815-324, 069-075-749

53.

D.O.O „DANGRAD-PREVOZ-KEKOVIĆ“

Adresa: Sladojevo Kopito Osnovna djelatnost: Prevoz putnika u drumskom saobraćaju Direktor: Keković Radenko Telefon: 069-013-931

54.

D.O.O „LAKIĆ MONTENEGRO“

Adresa: Landža bb Osnovna djelatnost: Trgovina na malo mješovitom robom Direktor: Lakić Novak Telefon: 067-543-790

55.

D.O.O „MIJATOVIĆ COMPANY“

Adresa: Novice Škerovića bb Osnovna djelatnost: Knjigovodstvene usluge Direktor: Mijataović Mirjana Telefon: 069 321-626

56.

D.O.O „BROILER“

Adresa: Martinići bb Osnovna djelatnost: Uzgoj živine Direktor:: Vasiljević Nebojša Telefon: 811-101

57.

D.O.O „ZIP“

Adresa: Jastreb bb Osnovna djelatnost: Izrada metalnih proizvoda Direktor: Tomašević Nikola Telefon: 815-005, 069-035-775

58.

D.O.O „DRISTEX MONTENEGRO“

Adresa: Čaja Šćepanovića bb Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Burić Saša Telefon:

59.

D.O.O „TOMAL COM“

Adresa: Ćurilac bb Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko Direktor: Tomašević Velizar Telefon: 881-426

60.

D.O.O „TRIO VEŠKOVIĆ“

Adresa: Spuž bb Osnovna djelatnost: Direkotr: Vešković Bojan Telefon: 067-816-117

61.

D.O.O „ŠIMŠIĆ-MONTMILK“

Adresa: Lazine Osnovna djelatnost: Prerada mlijeka Direktor: Šimšić Vojislavka Telefon: 069-064-535

62.

D.O.O „IKOVIĆ COMPANY“

Adresa: Martinići Osnovna djelatnost: Proizvodnja mliječnih proizvoda Direkto: Iković Nebojša

Telegon: 230-917

63.

D.O.O „GRADNJA PROMET“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Visokogradnja Direktor: Kalezić Radomir Telefon: 88l-346, 069 069-020-537

64.

D.O.O „DRAGOVIĆ“

Adresa: Ćurilac Osnovna djelatnost: Prehrambena proizvodnja (sirće) Direktor: Dragović Branislav Telefon: 811-322

65.

D.O.O „OSMIR RED“

Adresa: Velja Paprat Osnovna djelaatnost: Trgovina na veliko m ješovitom robom

Direktor: Vuković Angelina Telefon: 811-450, 241-776

66.

D.O.O „DELTA IMPEX“

Adresa: Glavica Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko Direktor: Filipović Radomir Telefon: 069-407-749

67.

D.O.O „STETEX COMPANY“

Adresa: Grlić bb Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalog n amještaja Direktor: Djurković Milosav Telefon: 811-939

68.

D.O.O „ŠIŠKO-COMPANY“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Trgovina na malo životnim n amirnicama Direktor: Šišković Marija

Telefon: 067-577-921

69.

D.O.O. „LAZINE“

Adresa: Glavica Osnovna djelatnost: Stovarište građevinskog materijala Direktor: Kalezić Zvonko Telefon: 811-870

70.

D.O.O „MERMER-PEROVIĆ“

Adresa: Bare Šumanovića Osnovna djelatnost: Sječa,obikovanje i obrada kamena Direktor: Perović Danilo Telefon: 067-543-810

71.

D.O.O „HRANEX-SISTEM“

Addresa: Vlajka Djuranovića Osnovna djelatnost: Trgovina na velliko i malo mješovitom robom Direktor: Radonjić Darko

Telefon: 811-079

72.

D.O.O „ŠIŠKOVIĆ“

Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: Obrada i eksploatacija kamena Direktor: Telefon: 812-310

73.

„CRNAGORACOOP“ AD“ Adresa: Bracana Bracanovića Podgorica Osnovna djelatnost: Prerada kafe,proizvodnja prehrambenih proizvoda,trgovina na veliko i malo,spoljna trgovina,saobraćaj i druge djelatnosti Direktor: Babić Nedeljko Telefon: 812-402, 812-480

74.

D.O.O „TRGOMEN-PV“

Adresa: Bandići Osnovna djelatnost: trgovina na veliko keramikom i gradjevinskim materijalom

Direktor: Vladan Kaličanin Telefon: 883-366

75.

D.O.O „ORBOVIĆ»

Adresa : Grlić,bb Osnovna djelatnost: trgovins na veliko i malo Direktor: Orbović Vladimir Telefon: 069-655-437

76.

D.O.O „PROCOM 2000“

Adresa: Baja Sekulić Osnovna djelatnost: aktivnosti u vezi s kopjuterima Direktor: Šćepanović Radoica Telefon: 067-225-423

77.

D.O.O „KRISTI“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: maloprodaja neprehrabrenih proizvoda Direktor: Olivera Popović

78.

D.O.O „MEX“ Adresa: Pažići Osnvna djelatnost: pržiona kafe Direktor: Karadjić Ivan

79.

D.O.O „BOLERO“

Adresa: Bijelog Pavla Osnovna djelatnost: ugostiteljstvo Direktor: Boljanović Saša

80.

.D.O.O“RUJIŠTA-COMPANIJA“

Adresa: Baja Sekulića Osnovna djelatnost: ugostsiteljstvo Direktor: David Keković

Telefon: 069-029-94l

81.

D.O.O „ELEKTROTEHNA MONT“

Adresa: Novice Škerovića Osnovna djelatnost: maloprodaja bijele tehnike i instalacionog materijala Direktor: Djuranovi Dušanka Telefon: 813-813

82.

D.O.O „ ANASTASIJA“

Adresa: Branelovica Osnovna djelatnost: pogon za izradu obuće Direktor: Mirjana Marković Telefon: 812-634

83.

D.O.O „MARNEM ŠĆEPANOVIĆ“

Adresa: Kula Lakića Osnovna djelatnost: maloprodaja prehrabrenih proizvoda Direktor: Mirela Šćepanović

Telefon:

84.

D.O.O „ĆERANIĆ“

Adresa: Trg 9 Decembar Osnovna djelatnost: maloprodaja prehrambrenih proizvoda Direktor: Ćeranić Milisav

85.

D.O.O „DJURKOVIĆ COMPANI“

Adresa: Magistralni put Osnovna djelatnost: maloprodaja prehrambrenih proizvoda Direktor: Slobodan Djurković

86.

AD „JUGOPETROL“

Adresa: Voštar Osnovna djelatnost: Bezinska pumpa Direktor: Panas Kostatinost Telefon: 810-005

87.

D.O.O „MRAKOVIĆ-TRADE“

Adresa: Baja Sekulića,bb. Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Mraković Rajko

Telefon: 069-588-388 :

88.

D.O.O. „HIT ABRAMOVIĆ“

Adresa: Baja Sekulića Osnovna djelatnost: ugostiteljstvo Direktor: Abramović Aleksandar

89.

D.O.O. „DAN-TOURS PEROVIĆ“

Adresa: Kosić Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Perović Goran Telefon:

90.

D.O.0. „AGRO AUTO“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: servis za popravku poljoprivredne mehanizacije Direktor: Dongandžić Branislav

91.

D.O.O. „ART BETON“

Adresa: Jastreb Osnovna djelatnost: proizvodnja elemenata od betona i gipsa

Direktor: Milenka Jevrić

92.

D.O.O. „TATAR-TOURS“

Adresa: Vlajka Djuranovića Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Tatar Dragoljub Telefon: 93. D.O.O. „ĆOSOVIĆ“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Ćosović Rajko Telefon: 067-260-322

94.

D.O.O. „DENDROS“

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: salon nameštaja Direktor: Željko Savović

95.

D.O.O. „JOČIĆ COMPANI“

Adresa: Jelenak Osnovna djelatnost: promet na malo prehram.proizvoda Direktor: Jočić Žarko

Telefon

96.

D.O.O. „PIRELLA“ Adresa: Novo Selo Osnovna djelatnost: proizvodnja sokova Direktor: Petričević Slavko Telefon: 883-350

97.

DOO»DUŠANOVO»

Adresa:Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost:Brza hrana Direktor:Janjušević Darko 98. D.O.O. „BOGIĆEVIĆ PREVOZ“

Adresa: Bogićevići Osnovno djelatnost: prevoz putnika Direktor: Bogićević Željko Telefon: 811-402

99.

D.O.O. „CRNAGORACOOP NB“

Adresa: Landža Osnovna djelatnost: kafa i konditorski proizvodi Direktor: Vesna Babić

Telefon: 812-402

100. D.O.O. „KALEZIĆ CO“ Adresa: Sava Burića Osnovna djelatnost: promet na malo nepreh.proizvoda Direktor: Kalezić Ratko Telefon:

101. D.O.O. „MESO-PROM VUČELIĆ“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: promet mesa Direktor: Milja Vučeljić

102. D.O.O. „IN DOM“ Adresa: Jefta Šćepanovića Osnovna djelatnost: magacin posudja Direktor: Perić Dragan

103. D.O.O. „DD TRADE“ Adresa: Plana Osnovna djelatnost: maloprodaja preh.proizvoda

Direktor: Mirjana Šćepanović Telefon:

104. D.O.O. „MS TOURS“ Adresa: Novice Škerovića Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Stijepović Mitar Telefon: 067-822-260

105. D.O.O. „KORNA COMERC“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: promet brašna i stočne hrane Direktor: Marčin Janjević Telefon:

106. D.O.O. „NIKEL“ Adresa: Njegoševa br.2 Osnovna djelatnost: promet bijele tehnike

Direktor: Radoje Andrijašević Telefon:

107. D.O.O. „ALBOR – VUJOVIĆ“ Adresa: Keše Djurovića Osnovna djelatnost: promet stočne hrane Direktor: Rajko Vujović Telefon:

108. D.O.O. „ELEKTRO VOD“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: Bezinska pumpa Direktor: Jovović Zoran Telefon:

109. D.O.O. „SENCA“ Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: benziska pumpa

Direktor: Miranoavić Momčilo Telefon: 811-694

110. D.O.O. „BOOM COMPANY“

Adresa: Kosić Osnovna djelatnost: skladište oružja,municije i lovačke opreme Direktor: Janjušević Milorad Telefon: 815-120

111. D.O.O. „PESKA MARE“ Adresa: Donje Selo-Martinići Osnovna djelatnost: pakovanje smrznute morske ribe Direktor: Ljubodrag Janković Telefon:

112. D.O.O. „PAVIĆEVIĆ-TOURS“ Adresa: Pažići Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor: Pavićević Saša

Telefon:

113. D.O.O. „IGTURS“ Adresa: Orašje Osnovna djelatnost: prevoz putnika Direktor::Radonjić Igor Telefon: 114. D.O.O „KVADRAT KOMERC“ Adresa: Grbe-Spuž Osnovna djelatnost: proizvodnja dječije robe Direktor: Medojević Željko Telefon: 067-407-408

115. AD. „KVANTEX“ Adresa: Filendar Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko mješovitom robom Direktor: Petrović ljiljana Telefon: 818-878

116. D.O.O. „PERTLA“ Adresa: Njegoševa , br.22. Osnovna djelatnost: maloprodaja neprehramb.proizvoda

Direktor: Dragoljub Stijepović Telefon:

117. OD „BORUS – GAZIVODA I ORTACI“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: pogrebne usluge Direktor: Gazivoda Blažo Telefon:

118. D.O.O. „MONTERA“ Adresa: Zagorak Osnovna djelatnost: maloprodaja prehram.proizvoda Direktor: Veselinka Jakić

119. D.O.O. „PLAN B“ Adresa: „Sava Burića“ Osnovna djelatnost: maloprodaja odjeće Direktor: Slavko Pajović

120. D.O.O „MAŠA“ Adresa: Plato pored Osnovne škole Osnovna djelatnost: maloprodaja prehram.proizvoda Direktor: Petričivić Mirko

121. D.O.O. „PROMOBIL“ Adresa: Baja Sekulić Osnovna d jelatnost: Servis mobilnih telefona Direktor: Kovačević Milodarka

122. D.O.O. „KOMPANIJA BOZZOLA“ Adresa: Sava Burića Osnovna djelatnost: dragstor Direktor: Rajko Radoičić Telefon: 811-954

123. D.O.O. „LOMI COMMERCE“ Adresa: Keše Djurovića, bb

Osnovna djelatnost: maloprodaja prehram.proizvoda Direktor: Ljiljana Djerković

124. D.O.O. „ATLAS PLUS“ Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: maloprodaja prhrambrenih proizvoda Direktor: Darko Žarić

125. D.O.O. „DELTA IMPEX“ Adresa: Njegoševa br.18. Osnovna djelatnost: promet stočne hrane Direktor: Filipović Radomir

126. D.O.O. „JELEN“ Adresa: Magistralni put Osnovna djelatnost: registracija automobila Direktor: Stojanović Dragan

127. D.O.O. „TRGO-PRES»! Adresa: Trg Golootočkih žrtava Osnovna djelatnost: promet štampe Direktor: Mitrović Veselin

128. DOO»GBV GROUP» Adresa:Novice Škerovića Osnovna djelatnost:Salon zabave sa kafe barom Direktor:Goran Vujović

129. DOO»AMICI» Adresa:Bijeli Pavle Osnovna djelatnost:Kafe bar Direktir:Milutin Đukić

130. DOO»FOTO STUDIO LIPA» Adresa:Baja Sekulića Osnovna djelatnost:Foto studio Direktor:Popović Željko

131. Nevladina organizacija AMD»DANILOVGRAD» Adresa: Branelovica,bb Osnovna djelatnost:tehnički pregled motornih vozila i Kancelarijsko poslovanje Direktor: Kalezić Predrag 132. DOO»TONG DA» Adresa: Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost:promet tekstila Direktor:Zhang Changoin

133. DOO»MEZON» Adresa:Bandići Osnovna djelatnost:magacin elektro opreme Direktor: Radomir Kovačević

134. DOO»TOURS» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:prevoz putnika Direktor:Dražen Popović

135. DOO»ŠTAMPA PLUS» Adresa:Sava Burića i B laža M rakovića Osnovna djelatnost:promet štampe Direktor:Gojko Mitrović

136. DOO»DANILOVGRAD CO» Adresa:Bijeli Pavle Osnovna djelatnost:Apoteka Direktor:Škuletić Zdravko

137. DOO»TRING» Adresa:Orašje Osnovna djelatnost:proizvidnja traka za registar kase .selotejp trake, veleprodaja HTZ opreme,PVC sytiroporska ambalaža za pakovanje hrana

138. DOO»N 11» Adresa:Njegoševa,bb Osnovna djelatnost:promet vodoinstalacionog materijala Direktor:Lakić Nada

139. DOO»BODAL COMPANY» Adresa:Gorica,bb Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvida Direktor: Dalibor Bobičić

140. DOO»SUNOIL» Adresa:Plana,bb Osnovna djelatnost:pogon za preradu ulja i maziva Direktor:Željko Popović

141. DOO»POSLEDNJA ŠANSA» Adresa:Kosić,bb Osnovna djelatnost: Kafe bar Direktor:Dragica Milošević

142. DOO»PANONKA» Adresa:Njegoševa,bb Osnovna djelatnost:promet brašna i stočne hrane Direktor:Uroš Novaković

143. DOO»BUBANJA» Adresa:Sava Burića Osnovna djelatnost:Kafe bar Direktor:Dragana Bubanja

144. DOO.»PET SISTEM» Adresa: Lazine Osnovna djelatnost:Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa Direktor: MILUTIN ĐURANOVIĆ

145. DOO»LEDINE» Adresa:Grlić Osnovna djelatnost:stovarište građevinskog materijala Direktor:VOJISLAV KNEŽEVIĆ

146. »POSTER» Adresa: Baja Sekulića Osnovna djelatnost:promet sportske opreme

Direktor: JELENA LUKOVAC

147. DOO»MEJD» Adresa: Bajka Sekulić Osnovna djelatnost:trgovina tekstila Direktor:BRANISLAVA BLEČIĆ

148. DOO»ROYAL COLLECTION INTERNATIONAL» Adresa: Jefta Šćepanovića Osnovna djelatnost:skladištenje posuđa Direktor:GORDANA VUKČEVIĆ

149. DOO»KROVING CENTAR» Adresa: Nova Selo Osnovna djelatnost:promet posuđa Direktor:GOJKO BRATIĆ

150. DOO»UNO-NK» Adresa: Njegoševa,bb Osnovna djelatnost:promet obuće Direktor: NIKČEVIĆ SVETLANA

151. DOO»BOŠKOVIĆ COMPANY» Adresa: Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda Direktor:RAJKO BOŠKOVIĆ

152. DOO»T-MOBILE CRNA GORA» Adresa: Baja Sekulića Osnovna djelatnost:promet mobilnih i fiksnih telefona,internet usluge Direktor: ERIDBERT GERLACH

153. DOO»IMPERATOR»:

Adresa: Spuž Osnovna djelatnost:promet elektro i vodovodnog materijala Direktor:RADOMIR VUJOVIĆ

154. DOO»RSOJEVICA» Adresa:Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda Direktor: PAVIĆEVIĆ ZORICA:

155. DOO»R.S. RAKOČEVIĆ» Adresa:Novo Selo Osnovna djelatnost:promet auto djelova i servis vautomobila Direktor:STANIŠA RAKOČEVIĆ

156. DOO»ELT» Adresa: Grbe Osnonna djelatnost:promet elektro i vodovodnog materijala Direktor:NENA DRAGOVIĆ

157. DOO»GEOSERVIS» Adresa: Spuž Osnonna djelatnost:pogon za preradu arhitektonskog kamena Direktor: VUJISIĆ PREDRAG

158. DOO»NOLUR» Adresa: Grbe Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda

Direktor: Snežana Radulović

159. DOO»NG-MM-COMPANY» Adresa:Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost:brza hrana Direktor:NENEZIĆ RAJKA

160. DOO»D.M.D. COMPANY Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:Kafe bar Direktor: DRAGOJEVIĆ IVAN

161. DOO»MONTECCO INC»: Adresa: Bandići Osnovna djelatnost:skladište pića i napitaka Direktor: PAVLIČIĆ PREDRAG

162. DOO»GENERAL COMMERCE» Adresa: Sava Burića Osnovna djelatnost:promet neprehrambenih proizvoda

Direktor:BORISLAV MIJOVIĆ

163. DOO»AUTO-RIS ĐUROVIĆ» Adresa: Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost:promet auto djelova Direktor: ĐUROVIĆ LAKETA

164. DOO»MONTEL COMPANY» Adresa: Spuž Osnona djelatnost:promet neprehrambenih proizvoda Direktor:VUKAŠINOVIČ DRAGOSLAVKA

168. DOO»LOVAČKI DOM» Adresa: Stologlav Osnovna djelatnost:Kafana DirektorVELIŠA DEDAJIĆ

169. DOO»VUKI COMPANY» Adresa: Kosić

Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda Direktor: JELENA POPOVIĆ

170.DOO»NOVOGROUP» Adresa: Magistralnj put Osnovna djelatnost:proizvodnja vještačkog kamena za oblaganje građevinskih objekata Direktor:YURI NOVIKOV

171.DOO»ELEKTRO PLAST Adresa:Njegoševa,bb Osnovna djelatnost:promet elektro i vodovodnog materijala boja i lakova Direktor:SRĐAN JELUŠIĆ

172. DOO» ANA TRADE» Adresa:Trg 9 Decembar Osnovna djelatnost:Kafe bar Direktor:Valentina Jovanović Telefon:067-231-189

173.DOO»NIVEL» Adresa:Bandići

Osnovna djelatnost: skladište građevinskog materijala Direktor:ĐUROVIĆ VLADIMIR

174.DOO»RADENOVIĆ COMPANY» Adresa:Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost:malo prodaja neprehrambenih proizvoda Direktor;RADENOVIĆ VANJA

175. DOO»DESK COMPANY»
Adresa:Novice Škerovića,bb Osnovna djelatnost:Noćni bar «TAČKA» Direktor:JELENA POPOVIĆ

176.DOO»ABM TREZOR» Adresa:Đoka Kovačevića Osnovna djelatnost:promet neprehrambenih proizvoda Direktor:RADOMIR ĆABARKAPA

177.DOO»MB AUTO» Adresa:Ćurilac,bb Osnovna djelatnost:autoservis Direktor:VESNA DRAGOVIĆ

178.DOO»GEOTRAST» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:kancelarija (agencija za nekretnine) Direktor:ANDREY BUKIN

179. DOO»AUTO PREVOZ BAJOVIĆ» Adresa:Novo Selo Osnovma djelatnost:presovanje sekundarnih sirovina Direktor:BAJOVIĆ DUŠAN

180.DOO»AGROVENTURIJA» Adresa:Krug Zelene pijace Osnovna djelatnos:poljoprivredna apoteka Direktor:PREDRAG OTAŠEVIĆ

181.DOO»AGROŽARE» Adresa:Novice Škerovića

Osnovna djelatnost:poljoprivredna apoteka Direktor:VOJISLAV ŽARKOVIĆ

182.DOO»TREŠNJA» Adresa:Njegoševa Osnovna djelatnost:Igraonica za djecu Direktor:JELENA PEROVIĆ

183.DOO»MAXI TRADE» Adresa:Baja Sekulića Osnovna djelatnost:kancelarija(taxi prevoz) Direktor:ŽELJKO KNEŽEVIĆ

184.DOO»LEON» Adresa-:Magistralni put Osnovna djelatnost:butik Direktor:MILA BAKOVIĆ BOCOLA

185.DOO»TOPAZ» Adresa:Bijelim Pavle

Osnovna djelatnost:diskont pića Direktor:DEJAN BURIĆ

186.DOO»STUDENO» Adresa:Gorica Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda Direktor:NADA LAKIĆ

187.DOO»OLJA» Adresa:_Trg Golootočkih žrtava Osnovna djelatnost:frizerski salon Direktor:GRGUROVIĆ OLIVERA

188.DOO»ŽARE»-PJ»AUTO ŽARE» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:promet na malo auto djelova Direktor:ŽANA ŽARIĆ

189.DOO»ŠĆEPO CO» Adresa:Bijelog Pavla Osnovna djelatnosr:Kafana «HAVANA»

Direktor:STANKA PAVLIČIĆ

190.DOO»O R F « Adresa:Ćurilac Osnovna djelatnost:Salon keramike Direktor:DRAGAN ŠĆEPANOVIĆ

191.DOO»ABAKUS ENGINEERING» Adresa:Bja Sekulića Osnovna djelatnost:servis računara Direktor:PETAR BOŠKOVIĆ

192.DOO»SENA» Adresa:Kosić Osnovna djelatnost:krojački salon Direktor:VERA BOKAN

193.DOO»STEMI TRAVEL» Adresa:Baja Sekulića Osnovna djelatnost:kancelarija (prevoz putnika)

Direktor:MOMČILO MIJATOVIĆ

194.DOO»VODOPLAST» Adresa:Sava Burića Osnovna djelatnost:promet vodovodnog i elektro materijala Direktor:TANJA ŠKULETIĆ

195.DOO»CG COLOR» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:skladište auto boja Direktor:ŽELJKO SIMONOVIĆ

196.DOO»ANIG» Adresa:Slap Osnovna djelatnost:promet prehrambenih proizvoda Direktor:BABIĆ SLAVKO

197.DOO»MM TRAVEL» Adresa:Novice Škerovića Osnovna djelatnost:kancelarija(prevoz putnika)

Direktor;KOVAČEVIĆ VALENTINA

198.DOO»METROPOLIS» Adresa:Martinići Osnovna djeletnosr:magacin prehrane Direktor:SAŠA BUKILIĆ

199.DOO»MEDITAS CO» Adresa:Bijelog Pavla Osnovna djelatnost:Apoteka Direktor; LUKA NINKOVIĆ

200.DOO»UROŠ» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:promet kozmetike Direktor:SNEŽANA BOŠKOVIĆ

201.DOO»DIVAC INŽINJERING» Adresa:Jefta Šćepanovića Osnovna djelatnost:promet PVC bravarije Direktor:MIROSLAV ĐURIŠIĆ

202.DOO»VIDEO SECURITY» Adresa:Trg Golootočkih žrtava Osnovna djelatnost:promettehničke robe i alata Direktor:JULIJANA SEKULIĆ

203.DOO»ILUMINAS-PJ.NEVENA» Adresa:Spuž Osnovna djelatnost:knjižara Direktor:LAZAR LAZAREVIĆ

204.DOO»CHJANG-XIN» Adresa: Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost:butik Direktor:NALJUN ZHANG

205.DOO»AUTO CENTAR KALEZIĆ» Adresa:Ćirilac Osnovna djelatnost:auto servis Direktor:DARKO KALEZIĆ

206.DOO»B COOL» Adresa:Bokeljške brigade Oasnovna djelatnost:butik Direktor:PAVLIČIĆ RADULE

207.ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA»DONA» Adresa:Sladojevo Kopito Osnovna djelatnost:proizvodnja sireva Direktor:MILORAD ĐUKIĆ

208.DOO » ŠAR »

Adresa_Spuž Osnovna djelatnost_promet auto djelova Direktor:MARKO ŠARANOVIĆ

209. DOO»MARIJA» Adresa: Spuž Osnovna djelatnost: ugostiteljstvo

Direktor: Ivan Vujović

210. DOO»LMK INŽINJERING» Adresa; Bandići Osnovna djelatnost: kancelarijsko poslovanje Direktor: Zora Lajović

211. DOO» SIMTEX» Adresa:Grbe Osnovna djelatnost:pogon za proizvodnju konfekcije Direktor: Stojan Kralj

212.DOO »MN DESETKA» Adresa:Naselje Đoka Kovačevića Osnovna djelatnost: Kafe bar Direktor: Popović Aleksa 213. DOO » AS FERARI» Adresa: Naselje Đoka Kovačevića

Osnovna djelatnost: auto servis Direktor: Đorđije Đurović 214. DOO »JANJATOVIĆ » Adresa; Sava Burića Osnovna djelatnost: promet neprehrambenih proizvoda Direktor: Pero Janjatović

215. DOO » ITALY CAR » Adresa : Obala Zete Osnovna djelatnost: Kafe bar Dorektor: Nikola Popović

216. DOO » SLOLES INŽINJERING» Adresa: Blaža Mrakovića Osnovna djelatnost: Restoran i kuglana Direktor: Miodrag Stanišić

217. DOO » HUMAN RESOURCE DEVELOMPET MONTENEGRO» Adresa: Bandići Osnovna djelatnost: konsalting i menadžment poslovi

Direktor: Nena Pavličić

218. DOO » MONTEPROM » Adrersa: Krug ZIK-sa Osnovna djelatnost: promet neprehrambenih proizvoda Direktor: Darko Đuranović

219. DOO » ARMALHIDRA» Adresa : Jefta Šćepanovića Osnovna djelatnost: promet elektro-teh. materijal i sanitarni uređaji Direktor: Željko Vojinović

220. DOO » PROMONTE» Adresa: Magistralni put Osnovna djelatnost: promet telefona Direktor: Laska Christofer

221.DOO » MILIJAN » Adresa: Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost: promet peciva

Direktor: Jelena Ratković

222. DOO » DEC.CORPORATION» Adresa: Grbe Osnovna djelatnost: promet bezalkoholnih pića Direktor: Ivana Nenezić

223. DOO » TESLA ELEKTRIC» Adresa: Njegoševa Osnovna djelatnost: promet ribolovnog materijala Direktor: Milomir Maksimovć

224. DOO » V.B.R TRADE» Adresa: Sava Burića Osnovna djelatnost: promet voća i povrća Direktor: Rajko Đelović

225. DOO » FORNETI JADRAN » Adresa: Donje selo Osnovna djelatnost: trgovina na veliko pecivima

Direktor: Ivan Mićunović

226. DOO » V. BOŠKOVIĆ » Adresa: Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost: promet kanc. materijal, školski pribor Direktor: Mileva Bošković

227.D.O.O»M- ELEKTRO AUTO» Adresa: Grlić,bb Osnovna djelatnost: auto servis Direktor: Marko Krstajić 228. DOO » ROKŠPED –PJ TOBACO PRESS » Adresa: Vlajka Đuranovića Osnovna djelatnost: promet vaučera,štampe,cigareta ,škol. pribor Direktor: Stanaj Simon

229. DOO »ROBUR » Adresa: Grbe Osnovna djelatnost:Auto servis

Direktor: IVAN ZUBER

230. D.O.O »N – 11 » Adresa: Bijelog Pavla Osnovna djelatnost: Kafe bar Direktor: Đurišić Darko

231. D.O.O »LAVIRINT» Adresa: Bijelog Pavla Osnovna djelatnost:Disko bar Direktor: Vujošević Igor

232 .D.O.O » MALI OBUĆAR» Adresa: Zelena pijaca Osnovna djelatnost: promet predmeta od kože Direktor: Medojević Željka Telefon: 067-262-863

233. D.O.O »GORICA PRODUKT» Adresa : Baja Sekulića Osnovna djelatnost: promet neprehrambene robe Direktor: Pavličić Biljana Telefon: 067-260-063

234. D.O.O » MONT SUVENIR» Adresa: Donji Zagarač Osnovna djelatnost: izrada i promet suvenira Direktor:Lijiljana Pešić

235. D.O.O »EUROZOX» Adresa: Podanje Osnovna djelatnost: trgovina građevinskog materijala i alata Direktor: Zoran Drobnjak Telefon: 067-203.304

236. D.O.O » TIM-TEX» Adresa: Novo Selo Osnovna djelatnost: trgovina na veliko konfekcije,galanterije Direktor: Milena Šoć Telefon: 067-644-911

237. D.O.O » BOJIVO KMG GP Adresa: Dečanska,bb Osnovna djelatnost: promet boja,lakiva,elek.mat. Direktor: Goran Kalezić Telefon: 069-023-239

240. AD » COLOR TIM » Adresa: Bandići,bb Osnovna djelatnost: promet boja lakova Ovlašćeno lice: Bulatović Branka Telefon: 069-815-076