PERINTAH AM

BAB B: ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN

1

MAKSUD ELAUN
DEFINISI : BAYARAN SELAIN DARI GAJI DIBAYAR o Berbentuk wang mengikut kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh perkhidmatan di mana pegawai dan kakitangan itu bertugas. o Berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Bayaran balik perbelanjaan Tanggungjawab tambahan Kos Sara Hidup Risiko kerja; Kesusahan; Galakan; Keanehan tugas atau perkhidmatan. Kepakaran; Kemahiran; Kepentingan sesuatu perkhidmatan;

2

PRINSIP-PRINSIP
Prinsip pemberian elaun adalah berasaskan kriteria-kriteria berikut:
1. Tidak sejagat: Pemberian elaun kepada Kumpulan/ Perkhidmatan tertentu sahaja; Tidak kekal: Menentukan elaun dibayar secara sementara. Boleh ditarik balik atau dibatalkan Tidak Biasa: Menetapkan elaun diberi hanya dalam keadaan tertentu sahaja; Kesaksamaan: Diberi kepada anggota perkhidmatan yang layak secara adil;

2.

3.

4.

3

AJENIS-JENIS ELAUN
-Dibayar bagi menampung peningkatan kos sara hidup -Juga bertujuan memberi imbuhan kepada pegawai-pegawai yang menjawat jawatan –jawatan strategik dalam perkhidmatan CONTOH : • Imbuhan Tetap Perumahan • Imbuhan Tetap Keraian • Imbuhan Tetap Khidmat Awam • Imbuhan Tetap Jawatan Utama

A. IMBUHAN TETAP

-

B. BAYARAN INSENTIF

Dibayar berasaskan kriteria-kriteria berikut :

i) ii)

Kepakaran yang diakui dan diwartakan CONTOH : Bayaran Insentif Pakar Kemahiran yang diakui dan digunakan dalam tugas CONTOH : Bayaran Insentif Bahasa
4

iii)

Keanehan tugas berbanding dengan tugas-tugas yang biasa dijalankan dalam jawatan yang sama. CONTOH: Bayaran Insentif Pemusnah Bom

iv) Kesusahan Tugas kerana menjalankan tugas di kawasan pendalaman atau disebabkan oleh gangguan kerana bertukar ke wilayah lain atau menghadapi risiko kerja yang tinggi CONTOH : Bayaran Insentif Menyelam,Bayaran Insentif Wilayah v) Kepentingan sesuatu perkhidmatan- Bayaran ini adalah untuk menggalakan dan mengekalkan pegawai dalam sesuatu perkhidmatan yang dianggap kritikal CONTOH: Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

C. ELAUN/ BAYARAN LAIN Elaun /bayaran lain yang dibayar berasaskan kepada bayaran balik perbelanjaan, tanggungjawab tambahan dan perkara-perkara lain selain daripada asas pembayaran untuk Imbuhan Tetap dan Bayaran insentif CONTOH: Bayaran Lebih masa, Bayaran Lesen Memandu
5

ELAUN SEBAHAGIAN DARIPADA EMOLUMEN
ELAUN MEMANGKU ELAUN TANGGUNG KERJA ELAUN KERAIAN ELAUN KHIDMAT AWAM ELAUN LEBIH MASA BAYARAN INSENTIF ELAUN PAKAR ELAUN BANTUAN SARA HIDUP ( COLA)

ELAUN BUKAN SEBAHAGIAN DARIPADA EMOLUMEN
ELAUN PAKAIAN PANAS ELAUN MAKAN ELAUN SAGUHATI PENCERAMAH SAMBILAN ELAUN LOJING
6

PENGENALAN
Berkuatkuasa pada 1 JANUARI 1974 Menggantikan Perintah-Perintah Am Kewangan Bab V tentang Perjalanan, Elaun Hidup dan Pengangkutan Bertujuan menetapkan kadar & syarat bagi seorang pegawai menuntut elaun, kemudahan & bayaran semasa bertugas rasmi
7

TAFSIRAN
Ibu Pejabat’ bermakna tempat seseorang itu biasa melaporkan diri untuk bertugas dalam lingkungan berikut : (1) (2) (3) 25 km – dihubungi oleh jalanraya 16 km – dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor 08 km – dihubungi oleh jalan basikal @ sungai

‘Tugas Rasmi’ bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus "Gred" bermakna Gred Gaji di bawah Sistem Saraan Malaysia mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002. 8

Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima Sistem tuntutan Saraan elaun, Malaysia boleh dan terus mengemukakan di bawah kemudahan bayaran

Pekeliling ini berdasarkan Gred/Kategori masing-masing di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) atau Kumpulan Gaji masing-masing di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) mengikut mana yang berkenaan.

9

Keluarga Pegawai Isteri/ Suami dan anak-anaknya Anak-anak : Belum mencapai umur 21 tahun termasuk anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diiktiraf anak daif yang kelemahan otak atau jasmani Seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai

10

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM
- Dibayar kepada Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 dan 42 dan

pegawai dalam Kumpulan Sokongan
GRED 41-42 35-40 27-34 25-26 17-24 1-16 KADAR SEBULAN (RM) 300.00 220.00 160.00 140.00 115.00 95.00
11

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
-Tidak layak sekiranya: a. menduduki Rumah Kerajaan atau rumah yang disewa oleh Kerajaan a. Mendapat EPW (Elaun Perumahan Wilayah) a. Sekiranya menduduki Rumah Khas Jabatan, Rumah Khas Jawatan, Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan akan mendapat 50% daripada Bayaran ITP
GRED 41-42 1-40 KADAR SEBULAN (RM) 210.00 180.00
12

BAYARAN SARA HIDUP (BSH) / COST OF LIVING ALLOWANCE (COLA)
-Dibayar kepada semua kumpulan Peng urusan & Profesional serta Kumpulan Sokongan -Pegawai lantikan tetap, sementara, sangkut, sambilan, kontrak -Pegawai yang diluluskan cuti belajar di dalam negeri sama ada cuti belajar bergaji penuh atau separuh gaji -Dibayar mengikut tempat bekerja pegawai -TIDAK LAYAK : SEKIRANYA MENDAPAT BIW ( BAYARAN INSENTIF WILAYAH) KAWASAN A B LAIN-LAIN KADAR SEBULAN (RM) 300.00 200.00 100.00
13

ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW)
-Dibayar kepada pegawai yang bertukar wilayah -Tidak layak sekiranya mendapat ITP -Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP -Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukan kepada suami atau isteri , tidak layak EPW tetapi layak ITP -Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan , boleh dibayar ITP masing-masing tetapi SALAH SEORANG SAHAJA boleh PILIH EPW -Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak ITP mahupun EPW -Pegawai yang membeli rumah DALAM STESEN( rujuk tafsiran) pegawai berkhidmat dengan PINJAMAN KERAJAAN tidak layak dapat EPW
14

BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW)
-Dibayar kepada pegawai yang bertukar wilayah - Juga dibayar kepada anak kelahiran S’wak/Sabah & Labuan LINGKUNGAN GAJI (TERMASUK ELAUN PEMANGKUAN) RM 5565.61 DAN KE ATAS RM 3566.05 -RM 5565.60 RM 1783.84 -RM 3566.04 RM 1176.76-RM 1783.83 RM 841.90 -RM 1176.75 RM 841.89 KE BAWAH % DARIPADA GAJI YANG DITERIMA 12.5 15 17.5 20 22.5 25
15

ELAUN MENGHADIRI PEPERIKSAAN/TEMUDUGA DI BAWAH URUSAN KENAIKAN PANGKAT

-Dibayar kepada pegawai yang menghadiri peperiksaan jabatan atau menghadiri temuduga kenaikan pangkat dalam urusan Kenaikan Pangkat Secara LAntikan (KPSL) boleh menbuat tuntutan elaun sebagaimana menghadiri bertugas rasmi

16

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN

• Seorang pegawai atau pesara yang menghadiri Istiadat Pengurniaan layak tuntut elaun seolah-olah menjalankan tugas rasmi. • Bagi pesara dibayar mengikut kadar jawatan terakhir dan tuntutan dikemukakan ke JPM. • Bagi 2 orang tetamu yang ikut serta, layak tuntut elaun mengikut kelayakan pegawai / pesara.

17

BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI Syarat Tuntutan Tertakluk Kepada : - Diberi setiap tiga (3) tahun sekali. - Dikemukakan dengan resit. - Disokong dengan maklumat mengenai jemputan upacara rasmi.

JENIS Pakaian Istiadat Pakaian Black Tie Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi

KADAR (RM) 1,500.00 1,000.00 650.00 (Pegawai) 450.00 18

ELAUN DAN BAYARAN KERANA HADIR DI MAHKAMAH

Seseorang pegawai yang disapina oleh Mahkamah untuk memberi keterangan bagi pihak kerajaan layak menuntut elaun & kemudahan sebagaimana menjalankan tugas rasmi

19

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA BERTUKAR ATAU PINDAH RUMAH KERANA BERTUKAR ATAU PINDAH RUMAH PEKELILING PERBENDAHARAAN 4/1995 PEKELILING PERBENDAHARAAN 4/1995

20

BERTUKAR/BERPINDAH RUMAH BAGI SINGAPURA, SELATAN THAILAND,BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN
“Berpindah rumah” – berpindah rumah mengikut keadaan berikut :Dari rumah sendiri/rumah sewa/rumah kerajaan ke rumah kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar kerajaan atau sebaliknya di atas arahan pihak berkuasa tertentu Dari rumah sendiri/rumah sewa/rumah kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan “Bertukar” – pegawai bertukar ke luar stesen, berpindah rumah dan mendiami rumah berkenaan
21

“Stesen” • (Tujuan Pertukaran) Satu lingkungan kawasan 25 km dari pejabat lama ke pejabat baru (Tujuan Perpindahan Rumah) Satu lingkungan kawasan 25 km dari rumah lama ke rumah baru
(PP.4/1995 para 2.9)

“Dalam Negeri” • Untuk diimplementasikan dalam Malaysia, Kalimantan dan Selatan Thailand
(PP.6/2001)

22

ELAUN PERTUKARAN JENIS-JENIS PERTUKARAN YANG BOLEH DIBAYAR i. Atas arahan Ketua Jabatan ii. Atas penempatan kerana:a) Lantikan Pertama - layak tambang ke tempat melapor diri untuk diri dan keluarga b) Lantikan KPSL/Jawatan Baru - kelayakan semasa pegawai sedang berkhidmat

23

iii. Atas Permohonan Sendiri:- sekurang-kurangnya telah berkhidmat selama 5 tahun di stesen terakhir - kesihatan pegawai/keluarga (anak/suami/isteri /ibu/bapa) sakit yang memerlukan rawatan dan jagaan rapi (pengesahan pegawai perubatan) - mengikut pasangan yang telah berpindah terlebih dahulu dengan syarat telah berkhidmat melebihi setahun di stesen terakhir - tidak sesuai dengan penempatan yang boleh memudaratkan pegawai
24

JENIS-JENIS PERTUKARAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR
i. Pertukaran yang tidak berpindah rumah ii. Permohonan sendiri yang gagal mendapat kebenaran Ketua Jabatan untuk membuat tuntutan iii. Pegawai Kontrak iv. Pegawai Sementara

25

Tempoh tuntutan …………...

•Diselesaikan dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh melaksanakan pertukaran •Tuntutan dikemukakan sebelum 10 hb bulan berikutnya. • Dikemukakan dalam tahun kewangan yang sama untuk mengelakkan AP58

26

ELAUN PINDAH RUMAH
Kelayakan membuat tuntutan atas sebab-sebab berikut:i. ii. Berpindah rumah sewa ke rumah kerajaan Berpindah dari rumah kerajaan ke rumah yang disewa/sewa dibayar oleh Kerajaan atas arahan Pihak Berkuasa Berpindah ke rumah yang dibeli melalui Pinjaman Kerajaan

iii. • •

Setelah mendapat kebenaran membuat tuntutan daripada Kementerian Tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh berpindah rumah
27

Syarat-syarat Layak
i. Pegawai mendiami rumah tersebut

ii. Berpindah rumah antara blok/ kompleks - 50% daripada bayaran penuh iii. Tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh berpindah rumah

Syarat-syarat Tidak Layak
i. berpindah rumah di antara tingkat dalam blok yang sama

28

Kadar ELAUN PINDAH RUMAH KADAR ELAUN

Kadar bujang

Kadar keluarga

Amaun dibayar mengikut kategori gaji pegawai

29

PEMBERIAN PINDAHAN BAGI PEGAWAI BERSARA

Dibayar elaun perpindahan bagi diri dan keluarga dari tempat akhir bertugas ke tempat yang dipilihnya untuk bersara - Bersara wajib -Bersara atas syor Lembaga Perubatan -Bersara pilihan sendiri tertakluk kepada kelulusan khas dari KPPA

30

TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL

-Pegawai yang bertukar wilayah, iaitu antara Sabah, Labuan, Sarawak dan Semenanjung Malaysia -Pertama kali boleh digunakan setelah 9 bulan berkhidmat di wilayah baru -Kelayakan penggunaan seterusnya ialah bila-bila masa SELEPAS GENAPNYA 2 TAHUN yang berulang daripada tarikh pegawai bertukar wilayah

31

KEMUDAHAN PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER Menggalakkan anggota untuk memiliki komputer peribadi Hanya anggota yang telah disahkan dalam perkhidmatan sahaja yang layak memohon 2 kali dalam tempoh perkhidmatan Had maksimum – RM5,000.00.

32

TAMBANG EHSAN Layak kepada pegawai yang bertukar wilayah sahaja antara SABAH, LABUAN, SARAWAK dan SEMENANJUNG Kemudahan hanya diberi SEKALI SAHAJA bagi tujuan sama ada SAKIT TENAT / MENINGGAL DIberi sekali bagi ibu/bapa/mertua – Jumlah 4 kali sahaja sepanjang tempoh penempatan Diberi kepada SEORANG SAHAJA sama ada PEGAWAI atau SEORANG AHLI KELUARGA Tambang dibayar dari tempat bertugas ke ibu kota
33

-

KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH

Sebanyak RM1,000.00 diberi kepada keluarga anggota untuk pengurusan jenazah
I) II) III) IV) Isteri atau suami si mati jika ada Anak yang berumur 21 tahun ke atas jika duda/janda Ibu atau bapa bagi yang bujang Mana-mana ahli keluarga yang menanggung perbelanjaan menguruskan jenazah

Bayaran Pengangkutan Jenazah berdasarkan tuntutan perbelanjaan sebenar melalui resit
34

BAYARAN BALIK TEMPAT LETAK KERETA
Seorang pegawai disahkan oleh Ketua Jabatan perlu menggunakan kenderaan untuk tugas rasmi dan menyewa ruang letak kereta di pejabat. Bayaran balik dihadkan kepada RM30.00 sebulan berdasarkan resit.

35

ELAUN DAN KEMUDAHAN SEMASA ELAUN DAN KEMUDAHAN SEMASA MENGIKUTI KURSUS MENGIKUTI KURSUS

36

DEFINASI
KURSUS SEBARANG KURSUS ATAU LATIHAN YANG BERUPA AKADEMIK ATAU PRAKTIK, LAWATAN SAMBIL BELAJAR, SEMINAR DAN BENGKEL YANG BERCORAK LATIHAN. SEBARANG AKTIVITI YANG DIARAHKAN OLEH PUSAT PENGAJIAN SEMASA BERKURSUS DI LUAR PUSAT PENGAJIAN SAMA ADA UNTUK MEMBUAT PENYELIDIKAN ATAUPUN DISANGKUTKAN DI JABATAN TERMASUK LAWATAN YANG DIADAKAN DALAM TEMPOH BERKURSUS.

KAJIAN LUAR -

37

KURSUS PANJANG KURSUS PANJANG
SEBARANG KURSUS SEPENUH MASA YANG TEMPOHNYA MELEBIHI 3 BULAN DAN TERMASUK HARI-HARI HUJUNG MINGGU DAN KELEPASAN AM

38

KURSUS PENDEK KURSUS PENDEK
SEBARANG KURSUS SEPENUH MASA YANG TEMPOHNYA 3 BULAN ATAU KURANG TERMASUK HARI-HARI HUJUNG MINGGU DAN KELEPASAN AM

39

KURSUS SAMBILAN KURSUS SAMBILAN
KURSUS YANG DIJALANKAN SECARA SAMBILAN SELEPAS WAKTU PEJABAT

40

KURSUS PENDEK DI DALAM NEGERI

DI LUAR KAWASAN IBU PEJABAT

i)

Elaun makan dan jika perlu menginap bayaran sewa hotel yang disokong dengan resit mengikut had maksimumnya atau elaun lojing bagi sepanjang tempoh kursus mengikut kadar, sekiranya kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.

41

ii) Sekiranya salah satu kemudahan TIDAK DISEDIAKAN maka layak dituntut. ii) Sekiranya hanya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, maka pegawai layak menuntut elaun makan tertakluk kepada kadar seperti berikut :a) sarapan pagi - 20% daripada Elaun Makan

b) makan tengah hari - 40% daripada Elaun Makan c) makan malam - 40% daripada Elaun Makan

42

iii) Bayaran sewa hotel yang disokong dengan resit mengikut had maksimum kelayakannya atau elaun lojing dan elaun makan/elaun harian bagi tempoh dua hari iaitu satu hari sebelum dan satu hari selepas berkursus mengikut kadar bertugas rasmi. iv) Bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan atau bayaran lain yang diwajibkan ke atas sewa hotel tersebut adalah layak dituntut dan dikira sebagai sebahagian daripada kadar bayaran sewa hotel itu. iv) Elaun perjalanan Kenderaan atau Tambang Pengangkutan Awam pergi balik dari rumah kediaman ke Pusat Pengajian sekali sahaja. Sekiranya tempat penginapan tidak disediakan atau tiada keperluan untuk bermalam, jumlah perjalanan pergi balik dari rumah kediaman ke Pusat Pengajian sekali sehari tidak melebehi 6 hari.
43

BERKURSUS DI DALAM KAWASAN IBU PEJABAT
BAYARAN SEBANYAK RM15.00 SEHARI UNTUK HARI-HARI BERKURSUS SAHAJA DENGAN SYARAT 1. KEMUDAHAN MAKAN TIDAK DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN ATAU PENGANJUR 2. KURSUS ITU DIADAKAN DI LUAR BANGUNAN/KOMPLEKS TEMPAT BIASA PEGAWAI BERTUGAS. ELAUN PERJALANAN KENDERAAN ATAU TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

44

KURSUS PANJANG DI DALAM NEGERI DI LUAR KAWASAN IBU PEJABAT Elaun Sara Hidup sebanyak RM25.00 sehari bagi sepanjang kursus dengan syarat: pegawai tidak menerima Arahan Pertukaran kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur Jika salah satu unsur disediakan, maka elaun yang tidak disediakan itu layak dituntut mengikut pecahan unsur elaun iaitu 50% untuk penginapan dan 50% untuk makan Elaun perjalanan sekali sahaja pergi/balik
45

DI DALAM IBU PEJABAT Elaun sara hidup RM 5.00 sehari Syarat-syarat 1. Berkursus di dalam kawasan ibu pejabat 2. Pegawai dari luar kawasan ibu pejabat yang menerima arahan pertukaran 3. Kursus diadakan di luar bangunan/kompleks tempoh biasa pegawai bertugas 4. Kemudahan makan tidak disediakan Elaun perjalanan sekali sahaja pergi / balik

46

KURSUS SAMBILAN

DI DALAM KAWASAN IBU PEJABAT BAYARAN SEBANYAK RM3.50 SEHARI (RM2.00 UNTUK BANTUAN MAKAN, RM1.50 UNTUK BANTUAN PERBELANJAAN PENGANGKUTAN) DI LUAR KAWASAN IBU PEJABAT BAYARAN SEBANYAK RM4.00 SEHARI (RM2.00 UNTUK MAKAN, RM2.00 UNTUK BANTUAN PERBELANJAAN PERJALANAN)

47

KURSUS PENDEK DI LUAR NEGERI Elaun makan dan bayaran sewa hotel yang disokong dengan resit mengikut had maksimanya atau elaun lojing seperti yang ditetapkan sekiranya kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan. Elaun pakaian panas $1500.00 mengikut syarat seperti bertugas rasmi. Bayaran sewa hotel yang disokong dengan resit atau elaun lojing dan elaun makan bagi tempoh 2 hari iaitu sehari sebelum dan sehari selepas kursus mengikut kadar bertugas rasmi.

48

Elaun perjalanan kenderaan dan tambang pengangkutan awam. a) Satu perjalanan pergi dari tempat kediaman ke lapang terbang dan perjalanan balik dari lapangan terbang ke rumah. Satu perjalanan dari lapangan terbang ke Pusat Pengajian/tempat penginapan dan balik sekali sahaja. Satu perjalanan dari Pusat Pengajian ke Pejabat disangkutkan/tempat penyelidikan dan balik sekali sahaja.
49

b)

c)

d) Pegawai yang disangkutkan kemudian diarahkan menjalankan tugas rasmi layak menuntut elaun perjalanan kenderaan /tambang pengangkutan awam mengikut kadar bertugas rasmi. Tambang percuma bagi perjalanan rasmi mengikut jalan sehabis dekat serta murah dengan menggunakan pengangkutan yang bersesuaian berdasarkan kepada keperluan tugas.

50

RAWATAN DI LUAR STESEN

Untuk dirinya jika dirinya sakit Untuk ahli keluarganya jika ahli keluarganya sakit Seorang pengiring jika diperlukan oleh Pegawai Perubatan Tempatan boleh dituntut tidak lebih daripada 5 hari.

51

ELAUN MEMANGKU ELAUN MEMANGKU DAN DAN ELAUN TANGGUNG KERJA ELAUN TANGGUNG KERJA

52

ELAUN PEMANGKUAN : -Diberi kepada pegawai yang menjalankan tugas jawatan YANG LEBIH TINGGI dalam SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA secara SEPENUH MASA selama 28 HARI BERTURUT-TURUT -Termasuk HARI CUTI MINGGUAN, KELEPASAN AM, CUTI REHAT ATAS SEBAB KECEMASAN serta CUTI SAKIT terkumpul TIDAK MELEBIHI 6 HARI BEKERJA

53

ELAUN MEMANGKU Seseorang pegawai yang telah memangku dan kemudian meninggalkan jawatan yang dipangkunya selama 28 hari atau lebih berturut-turut, termasuk hari kelepasan am, maka pegawai berkenaan tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi tempoh berkenaan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan berikut dan bagi tempoh yang tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk hari kelepasan am, pegawai masih layak dibayar Elaun Pemangkuan, iaitu:
a. menghadiri kursus yang diarahkan oleh kerajaan.

b. meninggalkan jawatan untuk menjalankan tugas rasmi atas arahan kerajaan. c. cuti sakit yang disokong oleh sijil sah
54

-Kadar Elaun Memangku akan berubah pada tiap-tiap tarikh pergerakan gaji tahunan atau pada bila-bila masa gaji pegawai berkenaan berubah

- Pemangkuan yang kurang dari 6 bulan tidak dibenarkan kecuali jawatan tidak boleh tanggung kerja.

55

ELAUN PENANGGUNGAN KERJA -Diberi kepada pegawai yang menjalankan tugas dan tanggungjawab suatu jawatan lain yang SAMA, LEBIH TINGGI atau LEBIH RENDAH di SAMPING MENJALANKAN TUGASNYA SENDIRI -SELAMA 28 hari berturut-turut termasuk HARI CUTI MINGGUAN, KELEPASAN AM, CUTI REHAT ATAS SEBAB KECEMASAN serta CUTI SAKIT terkumpul TIDAK MELEBIHI 6 HARI BEKERJA -Dibayar atas kadar 25% daripada gaji permulaan jawatan yang ditanggung kerja
56

Kadar Elaun Memangku Perbezaan diantara gaji permulaan jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai dengan syarat:-perbezaan tidak kurang daripada satu pergerakan gaji secara mendatar di gred hakiki pegawai. -jika perbezaan itu KURANG daripada satu pergerakan gaji gred hakiki pegawai , elaun memangku ialah GAJI PERMULAAN JWT YANG DIPANGKU tolak dengan GAJI HAKIKI JAWATAN PEGAWAI Sekiranya gaji hakiki pegawai itu SAMA atau LEBIH TINGGI dari gaji permulaan jawatan yang dipangku elaun memangku ialah sebanyak satu pergerakan gaji secaramendatar di atas tanggagaji jawatan yang dipangku (P1T2-P1T1).
57

ELAUN TANGGUNG KERJA Peraturan dan prinsip adalah seperti berikut: 28 hari tanpa putus-putus termasuk cuti mingguan dan kelepasan am. Semasa tempoh 28 hari boleh ambil cuti kecemasan serta cuti sakit secara terkumpul tidak melebihi 6 hari bekerja. ETK hendak dihentikan sekiranya mengambil cuti atau meninggalkan jawatan yang ditanggung kerja selama 14 hari atau lebih berturut-turut termasuk hari Kelepasan Am.
Tidak dibenarkan tanggung kerja lebih daripada satu jawatan pada satu masa yang sama
58

-

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Pegawai yang menjadi urusetia sesuatu persidangan Kebangsaan/ Antarabangsa layak menuntut bayaran saguhati dengan syarat: a. Persidangan tersebut berasal daripada keputusan Jemaah Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, KSN atau Setiausaha Kerajaan Negeri. b. Dianjurkan oleh Kementerian / Jabatan c. Bertugas melebihi 3 jam selepas waktu Pejabat

59

d. Layak dituntut bagi setiap hari persidangan termasuk sehari sebelum dan sehari selepas e. Bagi pegawai Protokol, bermula dari hari ketibaan wakil-wakil sehingga bertolak balik f. Layak tuntut 50% daripada bayaran saguhati sekiranya kemudahan makan disediakan g. Tidak layak tuntut Elaun Lebih Masa dan Elaun Makan

60

TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ELAUN MAKAN ELAUN HARIAN BAYARAN SEWA HOTEL ELAUN LOJING ELAUN GANTIAN TETAP ELAUN BANTUAN GAJI PEMANDU ELAUN HIDUP PEMANDU ELAUN PERJALANAN KENDERAAN TAMBANG GANTIAN ELAUN PERJALANAN MOTORBOT ELAUN BASIKAL TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM BELANJA PELBAGAI
61

1. ELAUN MAKAN
Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh 24 jam atau lebih dikira mulai dari waktu bertolak layak menuntut elaun makan mengikut kadar yang telah ditetapkan. Elaun ini tidak boleh dibayar untuk masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus. Tidak layak menuntut elaun ini jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau pihak penganjur

62

1. ELAUN MAKAN : KADAR TUNTUTAN
GRED UTAMA/KHAS “A” KE ATAS UTAMA/KHAS “B” &C 53 DAN 54 45 – 52 41-44 17-40 1-16 S/JUNG M’SIA SABAH/LABUAN/S’WAK

RM 115.00 RM 100.00 RM 85.00 RM 60.00 RM 45.00 RM 40.00 RM 35.00

RM 165.00 RM 130.00 RM 115.00 RM 80.00 RM 65.00 RM 55.00 RM 50.00
63

Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, HANYA LAYAK menuntut bahagian yang tidak disediakan BERDASARKAN kepada kadar :sarapan pagi makan tengahari makan malam - 20% - 40% - 40%

Sekiranya penganjur menyediakan kemudahan berbentuk wang bagi perbelanjaan makan, layak tuntut perbezaannya.
64

2. ELAUN HARIAN
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam termasuk waktu dalam perjalanan. Kadarnya separuh daripada kelayakan elaun makan

65

3. BAYARAN SEWA HOTEL
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi dan bermalam diluar Ibu Pejabat yg menggunakan kemudahan Hotel . A. B. Kemudahan penginapan tidak disediakan Tuntutan disokong dengan resit mengikut kadar kelayakan pegawai termasuk cukai perkhidmatan & bayaran perkhidmatan yang wajib(cukai kerajaan) yang tercatat di dalam resit bayaran hotel.

C. Elaun ini tidak boleh dibayar untuk masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus.
66

4. ELAUN LOJING
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi dan bermalam di luar Ibu Pejabat di mana kemudahan penginapan tidak disediakan Contoh : Rumah saudara mara Tuntutan tidak perlu disokong dengan resit tetapi perlu dinyatakan alamat tempat menginap Elaun ini tidak boleh dibayar untuk masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus.

67

KADAR BAYARAN SEWA HOTEL DAN LOJING SEMENANJUNG MALAYSIA
GRED UTAMA/KHAS “A” KE ATAS UTAMA/KHAS “B” & C 53 DAN 54 45 – 52 41-44 17-40 1-16 BAYARAN SEWA HOTEL ELAUN LOJING

Sebenar ( Standard Suite ) Sebenar ( Bilik Superior ) Sebenar ( Bilik Biasa ) RM 180.00 RM 160.00 RM 100.00 RM 80.00

RM 80.00 RM 75.00 RM 70 .00 RM 60.00 RM 55.00 RM 35.00 RM 30.00
68

KADAR BAYARAN SEWA HOTEL DAN LOJING SABAH/SARAWAK/LABUAN
GRED UTAMA/KHAS “A” KE ATAS UTAMA/KHAS “B” & C 53 DAN 54 45 – 52 41-44 17-40 1-16 BAYARAN SEWA HOTEL ELAUN LOJING

Sebenar (Standard suite) Sebenar ( Bilik Superior) Sebenar ( Bilik Biasa) RM 200.00 RM 170.00 RM 120.00 RM 100.00

RM 85.00 RM 80.00 RM 75 .00 RM 70.00 RM 60.00 RM 40.00 RM 35.00
69

5. ELAUN GANTIAN TETAP
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh MELEBIHI 3 BULAN tetapi KURANG DARI 6 BULAN TERMASUK HARI KELEPASAN AM DAN MINGGUAN layak menuntut elaun gantian tetap : A. Melibatkan bermalam = 2/3 ( Elaun Makan + Elaun Lojing ) X Jum Hari Bertugas Rasmi B. Tidak melibatkan bermalam = 2/3 ( Elaun Makan ) X Jum Hari Bertugas Rasmi

70

Bagi Pengiraan Jumlah Tugas Rasmi : Dikira dari tarikh mula hingga tarikh ketibaan (Kembali ke Ibu Pejabat) Sekiranya pegawai pulang semula ke ibu pejabat secara sementara TIDAK MELEBIHI 7 HARI dianggap sebagai menjalankan tugas rasmi

71

8. ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Layak menuntut sekiranya menggunakan kenderaannya sendiri semasa tugas rasmi dalam negeri
Jarak Perjalanan bertugas Rasmi bagi Tiap-Tiap Satu Bulan

Kelas A B C D E

500 km pertama 501-1,000 km 1,000- 1,700 km 1,701 km & seterusnya

70 65 55 50

60 55 50 45

50 45 40 35

45 40 35 30

40 35 30 25

72

KELAS KENDERAAN UNTUK TUJUAN TUNTUTAN PERJALANAN
KELAS GAJI PEGAWAI SUKATAN SILINDER

KELAS A

Tidak kurang daripada

1400 s.s. dan ke atas

RM2,323.41sebulan
KELAS B Tidak kurang daripada RM2064.60 sebulan Tidak kurang daripada RM1611.28 sebulan Kurang daripada RM1611.28 sebulan Kurang daripada RM1611.28 sebulan 1000 s.s. dan ke atas

KELAS C KELAS D

Di bawah 1000 s.s. tidak kurang daripada 175 s.s Di bawah 175 s.s.
73

KELAS E

PEGAWAI DIKEHENDAKI GUNAKAN KAPAL TERBANG / KERETAPI UNTUK TUGAS RASMI BAGI TEMPAT YANG DIHUBUNGI TERUS OLEH PENGANGKUTAN BERIKUT. TETAPI BOLEH GUNA KERETA DAN BUAT TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN SEKIRANYA :a) Jarak antara kedua-dua tempat adalah kurang daripada 240 km. b) Menjalankan tugas rasminya di beberapa tempat di sepanjang perjalanan. c) Membawa alat-alat rasmi yang sukar dibawa, bila menggunakan kemudahan yang dimaksudkan d) Membawa pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi dikawasan laluan yang sama. BAGI (b, c, d) KELULUSAN KETUA JABATAN HENDAKLAH DILAMPIRKAN BERSAMA BAUCER TUNTUTAN
74

9. TAMBANG GANTIAN
Menggunakan kenderaan sendiri dan Jarak melebihi 240 km Layak menuntut tambang gantian mengikut kadar bersamaan dengan tambang kapal terbang / keretapi SEKIRANYA MENUNTUT TAMBANG GANTIAN, tidak layak menuntut apa-apa tambang atau bayaran tambahan yang bersabit dengan perjalanan

75

12. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
Sekiranya mengunakan pengangkutan awam bagi menjalankan tugas rasmi- LAYAK MENUNTUT seperti berikut: Bas/ Teksi : - tambang lazim yang dikenakan Keretapi / Kapal Laut: Gred 27 dan ke atas 1 hingga 26 Kelas Kelas Satu Kelas Dua

76

13. BELANJA PELBAGAI
•Bayaran telefon,telegram, pos, faks atas urusan rasmi • Bayaran dobi dengan resit ( tempoh lebih dari 3 MALAM) • Bayaran tempat letak kereta • Tol/ Feri dengan resit • Cukai Lapangan terbang dengan resit • “Excess Baggage” untuk barang-barang rasmi dengan resit

77

TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI
1. ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN 2. BAYARAN SEWA HOTEL 3. ELAUN DAN BAYARAN SEMASA SINGGAH DALAM PERJALANAN 4. ELAUN GANTIAN TETAP 5. ELAUN PELBAGAI 6. BELANJA KERAIAN 7. ELAUN PAKAIAN PANAS 8. BELANJA PERUBATAN
78

1. KADAR ELAUN MAKAN & HARIAN BERTUGAS DI LUAR NEGERI
GRED UTAMA/KHAS “A” KE ATAS UTAMA/KHAS “B” & C KADAR RM SEHARI

RM 370.00 RM 340.00 RM 320.00 RM 270.00 SEPERTI DI LAMPIRAN A2

53 DAN 54 45 – 52 1-44

79

LAMPIRAN A2
KADAR ELAUN MAKAN, PANDUAN SEWA HOTEL DAN ELAUN LOJING SEMASA BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI
KATEGORI ELAUN MAKAN (RM) SEWA HOTEL (RM) ELAUN LOGING (RM)

Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori V

175 195 215 235 255

400 440 480 520 560

100 120 140 160 180
80

LAMPIRAN A2 : KATEGORI
KATEGORI 1 Afghanistan Bangladesh Bolivia Bulgaria Cambodia Chile Colombia Ecuador Fiji India Kiribati Laos Maldives Mauritius Myanmar Nepal North Korea Pakistan Peru Philippines Portugal Samoa Sri Lanka Tanzania Tonga Tuvalu Vietnam

KATEGORI ll Angola, Argentina, Botswana, Ethiopia ,Ghana, Greece, Guinea, Hungary, Indonesia, Lesotho, Madagascar, Malawi ,Mali, Malta, Morrocco ,Mozambique, Namibia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Paraguay, Poland , Republik Czec,h Republik Slovak, Senegal , Seychelles ,South Africa Solomon, Island Swaziland ,Taiwan ,Thailand ,Tunisia ,Uganda ,Uruguay Vanuatu ,Zimbabwe

81

KATEGORI lll Albania ,Algeria ,Armenia ,Australia ,Austria , Azerbaijan ,Bahrain Balarus , Brunei Darussalam ,China, Cuba ,Cypru,s Egypt, Georgia, Gibraltar, Iraq ,Ireland ,Jamaica ,Jordan ,Kazakstan ,Kenya ,Kuwait Kyrgyzstan ,Lebanon ,Libya ,Luxembourg. Moldova, Mongolia ,Netherland Norway ,Qatar ,Romania ,Russia ,Spain ,Sudan ,Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan KATEGORI lV Belgium ,Bosnia- Herzegovina ,Brazil ,Canada, Croatia ,Dahomey Denmark ,France,Gambia ,Germany ,Guyana ,Niger ,Nigeria ,Saudi Arabia Serbia & Montenegro, Singapore, Surinam ,Switzerland ,Syria, Venezuela, Yemen Zambia KATEGORI V Barbados , Dubai , Finland , Hong Kong ,Iran ,Italy ,Japan ,Macau Mexico, Oman ,South Korea ,St. Lucia , Sweden ,Trinidad & Tobago Turkey, United Arab ,Emirates ,United Kingdom ,USA

82

1. ELAUN MAKAN & ELAUN HARIAN
Menjalankan tugas-tugas rasmi di luar negeri bagi tempoh tidak melebihi 3 bulan. LAYAK MENUNTUT A. Elaun Makan : - Melibatkan bermalam - Meninggalkan tempat bertugas pada jam 6 petang atau selepas Elaun Harian : - Meninggalkan tempat bertugas pada jam 1 tengah hari dan sebelum jam 6 petang

B.

83

Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, HANYA LAYAK menuntut bahagian yang tidak disediakan BERDASARKAN kepada kadar :sarapan pagi makan tengahari makan malam - 20% - 40% - 40%

Sekiranya penganjur menyediakan kemudahan berbentuk wang bagi perbelanjaan makan, layak tuntut perbezaannya.
84

2. BAYARAN SEWA HOTEL
•Pegawai layak menuntut kadar sewa hotel seperti berikut; Gred Gred Utama/Khas ‘A’ dan Ke Atas Pegawai Selain Daripada Di Atas Jenis Bilik Bilik Suite Biasa

Bilik Biasa

85

• Kemudahan penginapan tidak disediakan • Tuntutan disokong dengan resit mengikut kadar kelayakan pegawai termasuk cukai perkhidmatan & bayaran perkhidmatan yang wajib(cukai kerajaan) yang tercatat di dalam resit bayaran hotel.

• Elaun ini tidak boleh dibayar untuk masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus.

86

3.

ELAUN & BAYARAN SEMASA SINGGAH DALAM PERJALANAN Perjalanan penerbangan melebihi 12 jam dibenarkan singgah 1 malam sekali pergi dan balik mengikut jalan paling singkat. Pegawai perlu singgah bermalam oleh kerana ketiadaan kapal terbang atau pengangkutan lain. Layak tuntut elaun makan atau elaun harian.
87

4. ELAUN GANTIAN TETAP
Tugas rasmi melebihi daripada 3 bulan tidak melebihi 6 bulan layak tuntut dengan kadar: (Elaun makan + Lojing) x jumlah hari bertugas rasmi Jumlah hari sebenar bertugas hendaklah dikira dari hari ketibaan. Sekiranya pulang ke pejabat secara sementara selama tidak lebih 7 hari dianggap sambung tugas asal. Layak menuntut salah satu komponen elaun tersebut jika komponen tersebut tidak disediakan
88

5. PELBAGAI TUNTUTAN
Bayaran telefon, pos, fax Dobi (Dengan Resit)

Tambang pengangkutan awam

Cukai lapangan terbang (Dengan Resit) “Excess Baggage” untuk barang-barang rasmi (Dengan Resit) 3% daripada jumlah tuntutan sebagai ganti rugi ( pertukaran mata wang) 15% daripada elaun makan sebagai tips Bayaran pasport antarabangsa & visa yang disokong dengan resit
89

6. BELANJA KERAIAN
Dibenarkan oleh Perbendaharaan dengan resit. Keraian rasmi boleh diberi jika diketuai oleh menteri. Belanja keraian yang bersifat peribadi tidak layak. Bagi Perwakilan terdiri daripada pegawai-pegawai, peruntukan keraian hanya dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sekiranya keraian terpaksa diadakan untuk kepentingan Kerajaan.

90

7. ELAUN PAKAIAN PANAS
Pegawai yang bertugas rasmi di negara beriklim sederhana (utara Garisan Sartan dan Selatan Garisan Jadi) Kadarnya sebanyak RM1,500.00 Sekali di dalam tempoh 3 tahun dan dituntut sebelum pergi atau selewat-lewatnya 3 bulan selepas pulang dari luar negeri Dicatitkan dalam buku perkhidmatan pegawai tersebut.

91

8. BELANJA PERUBATAN
Pegawai jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasmi dan mengeluarkan perbelanjaan sendiri layak menuntut belanja perubatan dengan syarat: 1. Perbelanjaan yang munasabah tetapi gunakan Perkhidmatan Kesihatan Negara yang ada di negara tersebut. 2. Bayaran rawatan perubatan biasa. 3. Jika mendapatkan rawatan di wad hospital tidak layak menuntut elaun makan, sewa Hotel/Lojing.

92

Bayaran hospital ditanggung oleh Kerajaan DAN pegawai hanya dikenakan bayaran wad mengikut kadar dalam negeri kecuali tercedera semasa menjalankan tugas rasmi akan ditanggung oleh Kerajaan Bagi negara yang mewajibkan pengambilan insuran perubatan bagi mendapatkan rawatan , bayaran premium ditanggung oleh Kerajaan.

93

KEMUDAHAN PERJALANAN DENGAN KAPAL TERBANG • • • Digalakkan menaiki kapal terbang jika ianya lebih murah dan menjimatkan masa Perjalanan udara menggunakan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) Menggunakan waran perjalanan
Kelas Tempat Duduk - Penerbangan dalam negeri i) Gred 53 dan ke atas ii) Gred 1 hingga 52

-Kelas Business - Kelas Ekonomi - Kelas Satu - Kelas Business - Kelas Ekonomi
94

- Penerbangan ke luar negeri i) Gred Utama/Khas ‘A’ dan ke atas atau KSU ii) Gred Utama/ Khas B dan C iii)1 hingga 54

PENDAHULUAN DIRI
Pegawai yang bertugas rasmi di luar Ibu Pejabat layak memohon pendahuluan diri tertakluk kepada: a. Elaun makan dan Sewa Hotel bagi hari-hari yang terlibat sahaja dan dikemukakan sebelum pegawai bertolak. b. Dibayar balik melalui tuntutan perjalanan. Sekiranya tuntutan kurang dari pendahuluan diri, pegawai perlu bayar semasa kemukakan tuntutan. c. Tidak layak diberi sebarang pendahuluan diri sekiranya pendahuluan yang lama belum diselesaikan.

95

96

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful