Working Paper

2012ko Ekainak 10

ESPAINIAREN BANKU POLITIKA Hartzekodunen Konkurtsoak edo Eurogunetik Irten
SPANISH BANKING POLICY Bankruptcies or Leaving the Eurozone POLÍTICA BANCARIA EN ESPAÑA Concursos de Acreedores o Salida del Euro

As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision. GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520 E-MAIL: info@ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter facebook.com/EKAICentre http://ekaicenter1.blogspot.com http://industrialpolicy.blogspot.com

ESPAINIAREN BANKU POLITIKA Hartzekodunen Konkurtsoak edo Eurogunetik Irten

1. Azken hilabeteetako zalantzen ostean eta
Europar Banku Zentralaren eta Europar Batzordearen artean sortu den desakordioaren ostean, espainiar gobernuak erronka bati aurre egin behar dio. Berehala hartu behar diren premiazko neurriak alde batera utziz, espainiar gobernuak hurrengo legealdian bere banku politika zein izango den erabaki beharko du.

heinean, zein mailararte leporatuko dira krisian dauden bankuen galerak bazkide, gordailugile eta kapital merkatuen hartzekodunen gain.

6. Gordailugileen

2. Espainiako

bankuen arazoaren neurria kontutan izanda, ezin daiteke pentsatu baliabide publikoekin konponduko denik, Europa eta EEBBetan erreskate masiboa defendatzen ari diren ekintzek irabazi ezean. Erreskateak banku zentralen bidez lortutako diru jaulkipena (mailegu) lortzea du helburu. Aurreratutako herrialde industrializatuak ideia honi aurre egingo diote. Gure herrietako produkzio sektore eta gizartearen onerako, presioei aurre egiteko adorea izatea espero dugu.

gain leporatu daitekeen zenbateko maximoa zein den mugatu behar izatearen adostasuna sortu da. Nahiz eta teorilari batzuk defendatu, ez dugu uste jarrera honek izaera demagogikorik duenik. Gordailugileak ez dira bankura joan inbertsio bat egitera edo errentagarritasun bat lortzera, bere aurrezkiak leku ziur batetan mantentzeko helburuarekin baizik. Enpresa eta familien aurrezkiak babestea beharrizan etiko, sozial eta ekonomikoa da.

7. Adostasun teoriko bat sortu da bankuen
bazkideek sortutako galerek euren gain hartzeko aukera ikusten baita. Orain arte, ordea, hau modu mugatu batetan egin da eta herri eta politika publiko batzuetatik besteetara aldakortasun handiarekin egin da.

3. Jakina, espainiar gobernuak BANKIA krisiaren
aurrean izan duen erantzunagatik, testuinguru honetan pentsaezina da espainiar erakunde publikoek euren baliabideekin banku sektorearen galerei aurre egingo diotenik.

8. Azkenik, komunikabideetan hitz egiten ez den
interes taldea kapital merkatuen hartzekodunena da. Hauen jarrerak eta trataerak etorkizuneko politiken ikuspegian garrantzi handia du. Kapital merkatuen hartzekodunen artean errenta finkoen jaulkipena eta menpeko zorra egiten duten eta, batez ere, finantza deribatuen kontratazioaren bidez sortu dituzten zorren hartzekodunak sartu ditzakegu.

4. Erreskate publikoko neurri ezberdinak alde
batera utzi ezkero, aktibo toxikoen kitapen edo hornidurek sortutako galeren egozpenaren aukerek ondare garbiaren eta bankuen pasiboekin erlazionatutako interes taldeekin dute zerikusia: bazkide, gordailugile eta kapital merkatuen hartzekodunekin.

9. Hasiera

5. Ekonomi politikaren ikuspuntutik, hurrengo
urteetan Espainian jarraitu behar diren oinarrizko banku politikan ildoak galdera honekin daude lotuta: erreskate publikora jotzen ez dugun

batean, ekonomi logikaren ikuspuntutik argia da, galeren leporaketa dela eta bazkideek euren ondasuna galdu ostean gobernuek “lagundu” ez duten galeren leporaketa kapital merkatuen hartzekodunen gain jartzea. Balio finantza merkatuen baliabideen lorpena banku erakundeen ez ohizko ekintza da eta askotan proposatu den bezala

As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision. GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520 E-MAIL: info@ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter facebook.com/EKAICentre http://ekaicenter1.blogspot.com http://industrialpolicy.blogspot.com

ESPAINIAREN BANKU POLITIKA Hartzekodunen Konkurtsoak edo Eurogunetik Irten

mailegu eta gordailuetan oinarritzen den merkataritza bankuen ohiko ekintzekin ezberdindu behar da. Arrisku edota inbertsio ekintza bezala, eurek hartutako jarreren galeren ondorioak jasan beharko lituzkete.

10. Azken finean, gure ustez ezarri behar diren
oinarrizko irizpideak honako hauek dira: a) Banku erreskateak gutxitu gobernu, Europar Batasun edo Europar Banku Zentralaren baliabide publikoen kontura. b) Banku gordailuen titularrei leporatutako galeren kaltea gutxitu. c) Kapital merkatuen hartzekodun eta bazkideei galerak modu sistematiko batetan leporatu.

zailtasun ekonomiko eta politiko handiak ditu. Lehenik eta behin ikusi behar da leporaketa honek inbertsoreek Espainiarengan duten konfiantzan ze eragin izan dezakeen. Bigarrenez, finantza botere handiekin eta herri inbertsoreen harremanetan izandako ondorio politikoak ikusi behar dira. Hau da, dudarik barik, banku sektorearen “birmoldaketa” burutu ez izanaren zergatia. Baina arazoa konpontzeko ezin da gehiago itxaron behar. Edo erreskate masibo baten kostu ekonomiko eta soziala onartzen da edo banku berregituratzeari ekiten diogu, kapital merkatuetan istilu ekonomiko eta politikoa sortuz.

14. Konponbidea atzeratzen den heinean politika
hauen zailtasunak areagotu egiten dira. Posiblea da banku entitate bakoitzarentzat hartzekodun konkurtsoak egiteko denborarik ez izatea. Kasu honetan, finantza sistemaren konponbide orokor bat lortu behar da, debaluazioa ezarriz edo kapital merkatuen zorra ez ordainduz. Konponbide guzti hauek Espainia Eurogunetik kanpo uzten dute.

11. Irizpide hauen ezarpen praktikoak ahalik eta
arinen arautu daitekeen hartzekodunen konkurtso baten mekanismo bat beharko luke, gordailugileak galeren leporaketan, ahal den heinean, kanpo gelditzeko.

12. Noski,

aktibo toxikoen kitapen edo hornidurengatik sortutako galeren leporaketa noren gain joan behar den adieraztea ez da espainiar banku politikaren oinarrizko ildo bat. Kitapen eta leporaketa hau ahalik eta arinen egitea ezinbestekoa da. Azken bost urteetan gertatu dena saihesteko, banku krisia mugatzeko neurriak ipini behar dira,mailegu eta gordailu merkataritza bankuen jarduera babesten dugun heinean balantzeak ahalik eta arinen garbitzeko mailegu jarduera bizkortzeko.

13. Kapital

merkatuko hartzekodunei eta bazkideei galerak leporatzeko estrategia honek
As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision. GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520 E-MAIL: info@ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter facebook.com/EKAICentre http://ekaicenter1.blogspot.com http://industrialpolicy.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful