A társak szerepe az óvodáskorú gyermek életében

A társak szerepe az óvodáskorú gyermek életében

A társak szerepe a gyermek fejlődésében Szocializáció => Társas élet elemeinek elsajátítása => Tolerancia, elfogadás kialakulása => Személyiségfejlődés Minta adás és mintakövetés => Egyéniségfejlődés => Önbizalom fejlődés Az együttes élmény Az együttlét biztonságot ad => másik gyerek jelenlétében a gyerek határozottabban éli meg önmagát, a másik gyerek tevékenysége segít saját tevékenységének tudatosításában Közlésigényt elégít ki => megmutathatja másnak amit csinált, elmondhatja mondandóját Örömforrás => az együtt átélt élmény intenzívebb, színesebb A spontán csoportosulások fajtái Együttlét: nincs közös tevékenység, a gyerekek kis csoportra verődve egy helyen vannak => együtt játszanak. Együttmozgás: az egyforma mozgás révén alkotnak egy csoportot: pl. krokodilos, kutyás játék. Egy tárgy körüli összeverődés: rövid ideig tart,a tárgy a központja. Összedolgozás: főleg építőjátékban jelentkezik. => szerepek kialakulása, munkamegosztás, egy vezető kiemelkedése. Viselkedési minták követése Az óvodáskorú gyermek, cselekvései során két fő viselkedési modellt követ: A felnőttek viselkedési mintáját (szokásaik, megnyilvánulásaik, szavajárásaik utánzása) A gyermektársaik viselkedési mintáját (nagyobban, dominánsabb, szimpatikus gyerekek megnyilvánulásait, szavajárását, cselekvéseit). Társak utánzása A társaik utánzása során tevékenységük tudatosabbá és érdekesebbé válik. Általában a nagyobb, ügyesebb, dominánsabb gyerek viselkedése a minta. Mintaadás, mintakövetés Kísérlet: Vezető-csoport viszonya Kísérlet alanyai: - „átlagos”, modellkövető gyerekek 3-6 fős összeszokott csoportja - domináns, mondell gyerek Kísérlet célja: Megvizsgálni a vezető-csoport egymásra való hatását Eredmény: A vezető átveszi a csoport hagyományit Hagyományképződés Egy közös élmény hatására alakul ki: egy közös játékforma, amely szabályait vagy eszközeit az adott csoport minden tagja ismeri. Az ismétlődő tevékenységek során a kiscsoportok saját „szubkultúrát” hoznak létre. A tevékenységek ismétlésekor nem utánzásról, hanem felidézésről beszélhetünk: rekonstruálódik az eredeti tevékenység

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful