You are on page 1of 18

+

Het landelijk EPD
Topicus Zorg
Woensdag 23 mei

Topicus verbindt de zorg

+
Gevestigd in Deventer 300+ medewerkers (HBO/WO) Cellen per domein: • Onderwijs • Finance • Zorg (cure, care, jeugdzorg), ... Onze passie is de zorg beter maken Onze expertise is transmurale informatieuitwisseling

Topicus verbindt de zorg

Een kennismaking

+

Topicus, een kennismaking

Een kennismaking

Gezondheid?

Zorg wordt beoordeeld op

prijs/kwaliteit en wordt meer en meer een dienst mondiger , bereid meer te betalen voor betere zorg betaalbaar

Patiënten/cliënten verschillen, zijn

Steeds minder kosten vanuit collectieve middelen Gezond en duurzaam leven / Meer

lifestyle

chronische aandoeningen

Iedereen is patiënt,

vergrijzing

“van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag”

Normering Ontschotting Patiënt/Cliënt aan het stuur Specialisatie en verschuiving Ketenzorg, samenwerking, netwerken Protocollering, screening en preventie Lifestyle beïnvloeding, doe-het-zelf-zorg Zorg op locatie (domotica, extramurale zorg)

EPD?
– Wettelijke verplichting tot registratie – Goede uitoefening van het vak – Uitwisseling van relevante gegevens – Voorkomen van medische missers – Patiënt gegevens – Medicatie (EMD) – Interacties, comorbiditeiten, allergieën (EMD+) – Ziektebeelden, aandoeningen – Behandelhistorie (journaal) –…

+

Elektronische dossiervoering
Apothekers: 100% Huisartsen: 100 % Specialisten: 8%

Verpleegkundigen: 2 %

+

BSN, UZI, HL7v3

+

Het landelijke EPD

+

+

+

Aanbod / Arts

Vraag / Patiënt

Mono disciplinair

Multi disciplinair

Zorginstelling

Zorgnetwerk

Curatief

Preventief

+

Netwerk samenwerking

Multidisciplinair overleg (MDO)

Multidisciplinair overleg (MDO)

+