Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο; Προσωπικά ο Θεός δεν είχε ανάγκη τη δημιουργία.

Δημιούργησε τον κόσμο για τους εξής λόγους: α) Από αγάπη, για να συμμετέχει και η δημιουργία στην μακαριότητα του Θεού. β) Γιατί το ήθελε ο ίδιος. Τα δύο αυτά, το θέλω και η αγάπη του Θεού συνέβαλαν στην όλη δημιουργία. Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful