TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.1

DEPARTAMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID - cu susținere în anul universitar 2012/2013
Conţinutul lucrării de diplomă, maniera de abordare a problematicii şi organizaţia/organizaţiile în care se va efectua documentarea practică vor fi în concordanţă cu specificul specializării în care se obţine "Diploma de licenţă ". Abordările interdisciplinare au un rol de completare a competenţelor şi abilităţilor specifice secţiei absolvite.

Nr. crt

Titlul temei Contabilitatea imobilizărilor corporale Contabilitatea imobilizărilor necorporale Analiza poziţiei financiare a întreprinderii prin prisma bilanţului Aspecte privind contabilitatea operaţiunilor cu clienţii Aspecte privind contabilitatea operaţiunilor cu furnizorii Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii în perspectiva normelor contabile internaţionale Contabilitatea decontărilor cu angajaţii Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la societăţile comerciale Aspecte privind contabilitatea T.V.A. Analiza echilibrului financiar, a rentabilităţii şi a riscurilor pe baza bilanţului Metode de calculaţie bazate pe conceptul costului complet Metode de calculaţie bazate pe conceptul costului parţial Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi calculaţia costurilor la unităţile cu activităţi de producţie Contabilitatea capitalurilor proprii Contabilitatea imobilizărilor corporale Contabilitatea imobilizărilor necorporale Contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar Contabilitatea stocurilor de produse şi producţie în curs de execuţie Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje Contabilitatea decontărilor cu clienţii Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţia socială Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie în societăţile comerciale Situaţiile financiare anuale Contabilitatea decontărilor prin conturile curente şi a celor în numerar Contabilitatea imobilizărilor corporale Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Contabilitatea cheltuielilor financiare şi extraordinare Contabilitatea veniturilor financiare şi extraordinare Bilanţul şi contul de profit şi pierdere

Conducător ştiinţific Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Asist. dr. Apostol Ciprian Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Lector dr. Beţianu Leontina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.2 Conducător ştiinţific

Titlul temei Metode de evidenţă analitică a cheltuielilor de producţie şi de calculaţie a costurilor producţiei Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţia socială Contabilitatea creantelor necomerciale Contabilitatea decontărilor cu clienţii Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii şi a operaţiilor de regularizare Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi a materialelor de natura obiectelor de inventar Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor Contabilitatea semifabricatelor, produselor finite şi a producţiei în curs de execuţie Contabilitatea veniturilor din exploatare Contabilitatea cheltuielilor de exploatare Contabilitatea creanţelor comerciale Contabilitatea imobilizărilor necorporale Contabilitatea datoriilor necomerciale Contabilitatea datoriilor comerciale Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţia socială Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale Situaţiile financiare anuale în societăţile comerciale Misiunea de audit intern şi etapele ei Organizarea şi exercitarea controlului intern Organizarea şi exercitarea controlului fiscal Contabilitatea stocurilor de produse şi a producţiei în curs de execuţie Auditul intern la instituţiile publice Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a amortizării lor Contabilitatea şi controlul capitalurilor proprii Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Contabilitatea decontărilor cu clienţii Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje Contabilitatea imobilizărilor financiare Contabilitatea imobilizărilor corporale Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului Contabilitatea capitalului propriu Contabilitatea stocurilor deţinute pentru producţie Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale Contabilitatea trezoreriei societăţilor comerciale

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Prof. dr. Budugan Dorina Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Lect.dr. Chersan Corina-Ionela Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian

Contabilitatea gestiunii stocurilor de produse şi producţie în curs de execuţie Prof. dr. Dumitrean Emilian Contabilitatea decontărilor cu angajaţii, asigurările şi protecţia socială Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate Situaţiile financiare anuale Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor Contabilitatea imobilizărilor necorporale Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din exploatare Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din activităţile financiare şi extraordinare Contabilitatea rezultatului financiar Contabilitatea deprecierilor activelor corporale Contabilitatea deprecierilor activelor circulante Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor Contabilitatea capitalului social Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a amortizării lor Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Dumitrean Emilian Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.3 Conducător ştiinţific

Titlul temei Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a deprecierii lor Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale Contabilitatea stocurilor de produse şi producţie în curs de execuţie Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje Bilanţul şi contul de profit şi pierdere la societăţile comerciale Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Contabilitatea decontărilor cu clienţii Contabilitate cheltuielilor de exploatare Contabilitate veniturilor de exploatare Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată Contabilitatea impozitului pe profit Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările şi protecţia socială Contabilitatea decontărilor în numerar şi prin virament bancar Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate Contabilitatea creanţelor de exploatare Contabilitatea datoriilor de exploatare Utilizarea conturilor speciale în contabilitate societăţilor comerciale Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale Aspecte privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor necorporale Tratamente contabile privind provizioanele şi ajustările pentru depreciere Contabilitatea operaţiunilor privind clienţii şi conturile asimilate Contabilitatea operaţiunilor privind furnizorii şi conturile asimilate

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Prof. dr. Georgescu Iuliana Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria

104 Contabilitatea decontarilor cu salariatii, asigurarile sociale si protectia sociala Lector dr. Grosu Maria 105 106 107 108 Tratamente contabile privind stocurile de materii prime şi materiale Contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri Contabilitatea mărfurilor si ambalajelor Contabilitatea capitalurilor permanente la societăţile comerciale Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria

109 Tratamente contabile privind veniturile, cheltuielile şi rezultatele întreprinderii Lector dr. Grosu Maria 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Contabilitatea operaţiunilor privind trezoreria întreprinderii Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare anuale Recunoaşterea şi evaluarea structurilor situaţiilor financiare Tratamente contabile privind recunoasterea veniturilor Activele imobilizate şi modalităţi de finanţare a acestora Contabilitatea imobilizărilor corporale la o organizaţie non-profit Contabilitatea imobilizărilor corporale la o instituţie de credit Contabilitatea imobilizărilor corporale la o societate comercială Contabilitatea stocurilor de materiale la o entitate fără scop lucrativ Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale la o societate comercială Contabilitatea creanţelor comerciale la o societate comercială Contabilitatea datoriilor comerciale la o societate comercială Contabilitatea capitalului propriu la o societate comercială Contabilitatea capitalului propriu la o instituţie de credit Contabilitatea imobilizărilor financiare la o societate comercială Contabilitatea imobilizărilor financiare la o instituţie de credit Contabilitatea creanţelor şi datoriilor sociale la o societate comercială Contabilitatea creanţelor şi datoriilor sociale la o instituţie de credit Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din exploatare la o societate comercială Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatului din activităţi fără scop patrimonial la organizaţiile non-profit Contabilitatea imobilizărilor corporale privind activităţile fără scop lucrativ la o organizaţie non-profit Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector dr. Grosu Maria Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.4 Conducător ştiinţific

Titlul temei

131 Contabilitatea creanţelor comerciale la o instituţie de credit 132 Contabilitatea creditelor acordate persoanelor fizice la o instituţie de credit 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Contabilitatea veniturilor din activităţi fără scop patrimonial şi din activităţi cu destinaţie specială Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o societate comercială Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a amortizării lor în societăţile comerciale Contabilitatea fluxurilor privind creanţele comerciale şi valorile asimilate în societăţile comerciale Contabilitatea fluxurilor privind drepturile salariale şi valorile asimilate în societăţile comerciale Contabilitatea închiderii exerciţiului financiar într-o societate comercială Situaţiile financiare anuale în procesul decizional Contabilitatea angajamentelor faţă de furnizori şi conturi asimilate Dualismul contabil şi armonizarea contabilităţii româneşti Contabilitatea capitalurilor proprii în societăţile comerciale Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a amortizării lor în societăţile comerciale Imaginea fidelă – Poziţia financiară şi performanţa întreprinderii prin intermediul situaţiilor financiare anuale Contabilitatea trezoreriei şi valorilor asimilate în societăţile comerciale Optimizări manageriale prin utilizarea informaţiilor contabile Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar Normalizare, armonizare şi convergenţă în contabilitate Capitalul uman. Posibilităţi de analiză, evaluare şi contabilizare Contabilitatea capitalurilor proprii Contabilitatea datoriilor pe termen lung ale societăţilor comerciale Reflectarea în contabilitate a imobilizărilor corporale Tratamente contabile privind stocurile de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar Tratamente contabile privind stocurile de produse, mărfuri şi ambalaje Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi clienţii Contabilitatea decontărilor cu personalul Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de trezorerie ale societăţilor comerciale Situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor întreprinderii Aspecte privind contabilizarea operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată Elemente privind contabilizarea operaţiunilor privind impozitul pe profit Aplicarea regulilor contabile privind imobilizările corporale Aplicarea regulilor contabile privind imobilizările necorporale şi imobilizările financiare Particularităţi ale aplicării normelor contabile în alimentaţia publică Particularităţi ale aplicării normelor contabile în construcţii Particularităţi ale aplicării normelor contabile în transporturile rutiere de bunuri şi de persoane Elemente privind evoluţia normelor contabile româneşti după 1990 Evoluţia normelor privind impozitul pe profit în România, după 1990 Evoluţia relaţiei dintre contabilitate şi fiscalitate în România după 1990

Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Lector drd. Haliga Iustin Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Prof.dr.Horomnea Emil Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Lector dr. Huian Carmen Maria Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel

170 Evoluţia normelor privind taxa pe valoarea adăugată în România, după 1990 Conf. dr. Istrate Costel 171 Reflectări contabile în operaţiunile de finanţare a imobilizărilor 172 Particularizarea contabilităţii stocurilor în comerţ 173 Particularizarea contabilităţii stocurilor în industrie Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.5 Conducător ştiinţific

Titlul temei

174 Particularităţi în contabilitatea unui producător de cărţi 175 Particularizarea contabilităţii stocurilor în agricultură

Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel

176 Pregătirea şi publicarea informaţiilor contabile prin situaţiile financiare anuale Conf. dr. Istrate Costel 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Elemente de calcul, de contabilizare şi de interpretare a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor întreprinderii Aplicarea IAS/IFRS în România – evoluţia normelor şi aplicarea lor Evoluţii, structuri, realizări şi nerealizări în filierele universitare de formare în domeniul contabilităţii Cît de fidele sînt informaţiile pe care le oferă contabilitatea întreprinderilor în România? Efecte contabile ale deprecierii activelor Rezultat contabil şi rezultat economic – o analiză a relaţiei dintre variaţia rezultatelor şi variaţia capitalurilor proprii Tranzacţii naţionale şi internaţionale în contabilitatea TVA Particularităţi contabile şi fiscale în comerţul electronic Preţurile de transfer între contabilitate şi fiscalitate Cum este percepută profesia contabilă în mediile de afaceri româneşti? Interpretări şi evoluţii privind percepţia publicului referitoare la locul contabilului în societate Cum se explică raportul bărbaţi/femei în profesia contabilă românească Traduceri contabile ale relaţiilor comerciale ale firmei Contabilitatea capitalului social şi a primelor de capital Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Conf. dr. Istrate Costel Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector Lector Lector Lector dr. Mardiros Daniela dr. Mardiros Daniela dr. Mardiros Daniela dr. Mardiros Daniela

191 Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a deprecierilor suferite de acestea 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor Organizarea şi conducerea contabilităţii mărfurilor şi ambalajelor Contabilitatea datoriilor comerciale Contabilitatea creanţelor comerciale Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale stabilite în funcţie de fondul de salarii Contabilitatea impozitelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale Taxa pe valoarea adăugată – important venit al bugetului de stat Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile în societăţile comerciale Contabilitatea veniturilor din exploatare în societăţile comerciale (regiile autonome) Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar în unităţile producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii Contabilitatea stocurilor de materiale,materiale de natura obiectelor de inventar şi de ambalaje în instituţiile publice finanţate de la buget (sau din venituri extrabugetare ori din fonduri cu destinaţie specială) Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale stabilite în funcţie de fondul de salarii finanţat de la buget (sau din fonduri cu destinaţie specială ori din venituri extrabugetare) Contabilitatea cheltuielilor efectuate din credite bugetare (sau din venituri extrabugetare ori din fonduri cu destinaţie specială) Organizarea şi conducerea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor în unităţile de învăţământ sau dintr-un alt domeniu de activitate (apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; sănătate; cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret; asistenţă socială etc.)

Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela

203 204

Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela

205

Lector dr. Mardiros Daniela

206 Contabilitatea creditelor bugetare şi a plăţilor efectuate de instituţiile publice Lector dr. Mardiros Daniela 207 Contabilitatea rezultatului execuţiei curente a bugetului local 208 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului propriu judeţean 209 Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii 210 Analiza şi managementul proiectelor de investiţii Lector dr. Mardiros Daniela Lector dr. Mardiros Daniela Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.6 Conducător ştiinţific

Titlul temei

211 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii prin sistemul de rate 212 Analiza statică a poziţiei financiare a întreprinderii Sistemul indicatorilor de performanţă economico-financiară în diagnosticul 213 întreprinderii Diagnosticul corelaţiei creanţe-obligaţii şi reflectarea sa în solvabilitatea 214 întreprinderii 215 Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului Performanţa în comunicarea economico-financiarã a întreprinderii. Potenţial 216 cognitiv şi limite 217 Analiza fluxului de rezultate prin contul de profit şi pierdere 218 Diagnosticul resurselor umane ale întreprinderii 219 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii prin fluxuri 220 Diagnosticul costurilor în managementul întreprinderii Analiza şi managementul riscului întreprinderii în contextul mediului de 221 afaceri românesc

Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena

222 Diagnosticul activelor imobilizate şi a capacităţii investiţionale a întreprinderii Prof. dr. Mironiuc Marilena 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Analiza potenţialului intern al întreprinderii Analiza şi gestiunea trezoreriei întreprinderii Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate Contabilitatea capitalurilor proprii Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a deprecierii acestora Contabilitatea imobilizărilor financiare Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale Contabilitatea producţiei entităţilor Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu Contabilitatea exportului de mărfuri în comision Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu Contabilitatea importului de mărfuri în comision Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Contabilitatea decontărilor cu clienţii Contabilitatea decontărilor cu personalul Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată Contabilitatea decontărilor cu bugetele locale Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi în cadrul unităţii Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt Contabilitatea decontărilor prin virament Contabilitatea decontărilor prin casierie şi a altor valori Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului din exploatare Contabilitatea rezervelor, provizioanelor şi ajustărilor Bilanţul şi poziţia financiară a entităţii Contul de profit şi pierdere şi performanţa entităţii Software-ul financiar-contabil în gestiunea organizatiilor Gestiunea salarizarii în organizatiile informatizate Standardele internationale de contabilitate si problematica informatizarii contabilitatii Contabilitatea firmelor virtuale Sisteme de asistare a deciziilor financiare Informatizarea gestiunii creditelor în sistemul bancar Contabilitatea imobilizarilor în organizatiile informatizate Contabilitatea financiara în organizatiile informatizate Gestiunea clientilor/ furnizorilor în organizatiile informatizate Contabilitatea stocurilor în organizatiile informatizate Contabilitatea trezoreriei în organizatiile informatizate Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Prof. dr. Mironiuc Marilena Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Conf. dr. Toma Constantin Prof. dr. Airinei Dinu Prof. dr. Airinei Dinu Prof. dr. Airinei Dinu Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Prof. dr. Airinei Dinu Dinu Dinu Dinu Dinu Dinu Dinu Dinu

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.7 Conducător ştiinţific

Titlul temei

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Contabilitatea creantelor/ obligatiilor în organizatiile informatizate Prof. dr. Airinei Dinu Contabilitatea imobilizarilor în organizatiile informatizate Prof. dr. Airinei Dinu e-business, e-commerce, e-contabilitate Prof. dr. Airinei Dinu Contabilitatea în societatea cunosterii Prof. dr. Airinei Dinu Modelarea expertizei în contabilitatea de gestiune la o societate comercială Prof. dr. Andone Ioan Perfecţionarea utilizării programelor specializate în contabilitatea firmei Prof. dr. Andone Ioan Modelarea informaţională a gestiunii stocurilor la o societate comercială Prof. dr. Andone Ioan Modelarea informaţională a fluxului de trezorerie la o societate comercială Prof. dr. Andone Ioan (regie autonomă sau instituţie de administraţie locală) Model de produs informatic pentru contabilitatea instituţiilor de administraţie Prof. dr. Andone Ioan publică Modelări informatice pentru gestiunea contabilă a distribuţiei la o societate Prof. dr. Andone Ioan comercială Utilizarea produselor software pentru lucrul cooperativ în contabilitate Prof. dr. Andone Ioan Realizarea unui produs informatic pentru servicii de e-Contabilitate Prof. dr. Andone Ioan Gestiunea costurilor cu programe de calcul tabelar la o societate comercială Prof. dr. Andone Ioan Gestiunea informatică a clienţilor şi furnizorilor la o societate comercială Prof. dr. Andone Ioan Modelarea expertizei în auditul intern Prof. dr. Andone Ioan Modelarea expertizei în gestiunea activelor corporale Prof. dr. Andone Ioan Utilizarea serviciilor Web în gestiunea şi contabilitatea firmei Prof. dr. Andone Ioan Dezvoltarea unei soluţii inteligente pentru instruire în contabilitate Prof. dr. Andone Ioan Utilizarea tehnologiei multimedia în contabilitate Prof. dr. Andone Ioan Proiectarea sistemului informational pentru gestiunea mijloacelor fixe într-o Lect.dr. Dospinescu Octavian întreprindere Modele de sisteme informaţionale pentru gestiunea mărfurilor Lect.dr. Dospinescu Octavian Aplicaţiile financiar-contabile – prezent şi perspective în România Lect.dr. Dospinescu Octavian Teme propuse de studenti Lect.dr. Dospinescu Octavian Analiza economico-financiara în conditiile utilizarii tehnologiilor informationale Lect.dr. Dospinescu Octavian Exercitarea functiei de control a contabilitatii în conditiile utilizarii Prof. dr. Dumitriu Florin tehnologiilor informationale. Rolul informatiei contabile în managementul modern Prof. dr. Dumitriu Florin Sistemele informationale conabile în contextul globalizarii Prof. dr. Dumitriu Florin Implicatiile utilizarii tehnologiilor informationale asupra contabilitatii Prof. dr. Dumitriu Florin Utilizarea tehnologiilor informationale în gestiunea trezoreriei Prof. dr. Dumitriu Florin Tendinte în dezvoltarea sistemelor informationale contabile Prof. dr. Dumitriu Florin Contabilitatea - o lume a obiectelor Prof. dr. Dumitriu Florin Rolul sistemelor informationale contabile în întreprinderea moderna Prof. dr. Dumitriu Florin Utilizarea tehnologiilor informationale în gestiunea relatiilor cu furnizorii Prof. dr. Dumitriu Florin Utilizarea tehnologiilor informationale în gestiunea relatiilor cu clientii Prof. dr. Dumitriu Florin Tehnologiile Internet, Intranet şi Extranet şi contabilitatea Prof.dr. Fotache Doina Tehnologii groupware workflow şi Intranet pentru optimizarea întreprinderilor Prof.dr. Fotache Doina Sisteme informaţionale integrate prin aplicaţii Enterprise Resource Planning Prof.dr. Fotache Doina Oportunităţi oferite de tehnologiile Groupweb contabilităţii Prof.dr. Fotache Doina Mega-aplicaţii software pentru gestiunea întreprinderilor. Soluţiile ERP Prof.dr. Fotache Doina Impactul tehnologiilor web asupra contabilităţii Prof.dr. Fotache Doina Groupware. Noi tehnologii informaţionale şi strategii pentru întreprindere Prof.dr. Fotache Doina Contabilitatea în mediul afacerilor electronice Prof.dr. Fotache Doina Contabilitatea în contextul pachetelor Enterprise Resource Planning Prof.dr. Fotache Doina Contabilitatea în contextul noilor tehnologii informaţionale Prof.dr. Fotache Doina Aplicaţii Enterprise Resource Planning în gestiunea întreprinderilor moderne. Prof.dr. Fotache Doina Analiză comparativă a soluţiilor informatice privind gestiunea trezoreriei Prof.dr. Fotache Marin Analiză comparativă a soluţiilor informatice privind gestiunea stocurilor Prof.dr. Fotache Marin Analiză comparativă a soluţiilor informatice pentru salarizare Prof.dr. Fotache Marin Suportul produselor informatice pentru analiza documentelor de sinteză Prof.dr. Fotache Marin financiar-contabile Gestiunea informatizată a vânzărilor Prof.dr. Fotache Marin

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.8 Conducător ştiinţific

Titlul temei

312

Sub-sistem informatic pentru gestiunea... (se pot alege modulele: imobilizări Prof.dr. Fotache Marin corporale, stocuri, trezorerie, decontările cu terţii, salarizare, vânzări)

313 Informatizarea gestiunii stocurilor la o societate comerciala Prof. dr. Georgescu Mircea 314 Informatizarea decontarilor cu furnizorii la o SC Prof. dr. Georgescu Mircea 315 Informatizarea gestiunii clientilor si furnizorilor la o societate comerciala Prof. dr. Georgescu Mircea Gestiunea informatizata a aprovizionarii cu materii prime si materiale la o 316 Prof. dr. Georgescu Mircea societate comerciala 317 Posibilitati de automatizare a calculului si contabilizarii salariilor la o SC Prof. dr. Georgescu Mircea 318 Gestiunea informatizata a vânzarilor la o societate comerciala Prof. dr. Georgescu Mircea 319 Gestiunea informatizata a trezoreriei întreprinderilor Prof. dr. Georgescu Mircea 320 Gestiunea conturilor clientilor la o sucursala bancara comerciala Prof. dr. Georgescu Mircea 321 Informatizarea gestiunii clientilor la o societate comerciala Prof. dr. Georgescu Mircea Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în sprijinirea 322 Prof. dr. Grama Ana deciziilor financiar-contabile în IMM Utilizarea programelor de calcul tabelar în realizarea previziunilor pe baza 323 Prof. dr. Grama Ana bilanţului şi a contului de profit şi pierdere Utilizarea programelor de calcul tabelar în analiza rezultatelor economico324 Prof. dr. Grama Ana financiare ale unei societăţi comerciale 325 Utilizarea bazelor de date în contabilitatea imobilizărilor la o societate comercială dr. Grama Ana Prof. Proiectarea şi implementarea unei aplicaţii informatice privind contabilitatea 326 Prof. dr. Grama Ana trezoreriei la o societate comercială Produs informatic pentru gestiunea activităţii de comercializare a mărfurilor 327 Prof. dr. Grama Ana (produselor/lucrărilor/serviciilor) la o societate comercială Oportunităţi oferite de noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 328 Prof. dr. Grama Ana pentru gestiunea conturilor clienţilor la o sucursală bancară 329 Informatizarea contabilităţii imobilizărilor corporale la o societate comercială Prof. dr. Grama Ana Importanţa aplicaţiilor informatice în organizarea şi conducerea asociaţiilor şi 330 Prof. dr. Grama Ana fundaţiilor non-profit Impactul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie asupra sistemului 331 Prof. dr. Grama Ana informaţional contabil al unei IMM Aspecte privind normalizarea bazelor de date şi implementarea lor în 332 Prof. dr. Grama Ana aplicaţiile economice 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 Aplicaţie informatică privind gestiunea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiecte de inventar pentru IMM Aplicaţie informatică pentru gestiunea evidenţei decontărilor cu furnizorii unei societăţi comerciale Aplicaţie informatică pentru evidenţa şi salarizarea angajaţilor la o societate comercială Influenţele tehnologiilor informaţionale asupra controlului contabil Clasic şi modern în sistemul informaţional al costurilor Evoluţia metodelor de protecţie a informaţiilor financiar-contabile Valenţele informaţiilor economico-financiare în medii informatizate Necesitatea adaptării sistemelor informaţionale financiar-contabile la noile modele de afaceri Schimbări în adoptarea protecţiei informaţiilor financiar-contabile în condiţiile globalizării Studenţii pot veni cu propuneri de teme de lucrări de diplomă Rolul economistului contabil în protejarea averilor informaţionale ale firmelor Informatizarea contabilităţii fondurilor mutuale de investiţii Tehnologiile moderne de analiză şi proiectare a sistemelor informatice Analiza economico-financiară şi utilizatorii finali informatizaţi Utilizarea tehnologiilor moderne în scopul îmbunătăţirii performaţelor firmei Metode şi tehnologii moderne destinate măsurării performanţelor firmei Posibilităţi de utilizare a tehnologiilor informaționale în analiza financiară Prof. dr. Grama Ana Prof. dr. Grama Ana Prof. dr. Grama Ana Conf. dr. Munteanu Adrian Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Prof. dr. Oprea Dumitru Lect. dr. Păvăloaia Daniel Lect. dr. Păvăloaia Daniel Lect. dr. Păvăloaia Daniel

Nr. crt

TEME LICENŢĂ PROMOŢIA 2013 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID

Pag.9 Conducător ştiinţific

Titlul temei

350 Aspecte privind informatizarea analizei economico-financiare a întreprinderii Lect. dr. Păvăloaia Daniel 351 Posibilităţi de informatizare a activităților specifice evaluării intreprinderii Lect. dr. Păvăloaia Daniel 352 Utilizarea tehnologiilor informationale în scopul evaluării şi acordării creditelor Lect. dr. Păvăloaia Daniel Impactul tehnologiilor informaţionale asupra analizei economico-financiare a 353 Lect. dr. Păvăloaia Daniel întreprinderii 354 Dezvoltarea de aplicaţii informatice destinate informatizării analizei financiare Lect. dr. Păvăloaia Daniel 355 Integrarea soluţiilor inteligente în mediul web Lect. dr. Păvăloaia Daniel 356 Aplicaţii web cu sisteme expert pentru recrutarea personalului Lect. dr. Păvăloaia Daniel 357 Utilizarea tehnologiilor informaţionale în analiza economico-financiară Lect. dr. Păvăloaia Daniel 358 Utilizarea tehnologiilor informaţionale în diagnosticul financiar al întreprinderii Lect. dr. Păvăloaia Daniel 359 Posibilităţi de informatizare a diagnosticului financiar al întreprinderii Lect. dr. Păvăloaia Daniel 360 Impactul tehnologiilor informaţionale în analiza riscului de faliment Lect. dr. Păvăloaia Daniel Aspecte privind informatizarea metodelor de măsurare a performanţelor 361 Lect. dr. Păvăloaia Daniel întreprinderii 362 Apecte privind externalizarea serviciilor în domeniul financiar Lect. dr. Păvăloaia Daniel Utilizarea sistemelor integrate în activitatea financiar-contabilă a 363 Lect. dr. Păvăloaia Daniel întreprinderilor din România Prototip de sistem expert pentru evaluarea oportunităţii dezvoltării unui 364 Prof. dr. Ţugui Alexandru produs informatic în interiorul unei întreprinderi 365 Prototip de sistem expert în domeniul auditului financiar-contabil Prof. dr. Ţugui Alexandru 366 Modelări informatice în previziunea fluxurilor de trezorerie Prof. dr. Ţugui Alexandru 367 Modelări informatice în gestiunea financiară a întreprinderii Prof. dr. Ţugui Alexandru 368 Informatizarea derulării misiunilor de audit financiar-contabil Prof. dr. Ţugui Alexandru 369 Implicaţii contabile ale gestiunii resurselor informatice în întreprinderea modernă dr. Ţugui Alexandru Prof. Evaluarea oportunităţii externalizării serviciilor informatice din întreprinderea 370 Prof. dr. Ţugui Alexandru modernă 371 Evaluarea calităţii produselor informatice din domeniul gestiunii şi contabilităţiiProf. dr. Ţugui Alexandru 372 Desfăşurarea activităţilor de analiza economico-financiară în medii informatizate dr. Ţugui Alexandru Prof.

NOTĂ:
1 2 Studenţii vor depune la secretariatul departamentului ID câte o cerere în care se vor specifica trei teme (două teme de contabilitate şi una de informatică), în ordinea preferinţei . Atribuirea temelor şi repartizarea acestora pe conducători ştiinţifici se face în şedinţă de departament.

Domnule Decan,
Subsemnatul (a) _______________________________________________________________ , student (ă) în anul al II-lea, Învăţământ la Distanţă, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, vă rog să binevoiţi a-mi aproba elaborarea lucrării de diplomă cu una din următoarele teme, înscrise în ordinea preferinţei : Nr. crt. 1 Denumirea temei Conducător ştiinţific

2

3

Data : _________________ Semnătura ___________________

Domnule Decan,
Subsemnatul (a) _______________________________________________________________ , student (ă) în anul al II-lea, Învăţământ la Distanţă, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, Centrul de studii Piatra Neamţ, vă rog să binevoiţi a-mi aproba elaborarea lucrării de diplomă cu una din următoarele teme, înscrise în ordinea preferinţei : Nr. crt. 1 Denumirea temei Conducător ştiinţific

2

3

Data : _________________ Semnătura ___________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful