CÂNT

˘
ARILE
SFINTEI LITURGHII
Copyright c 2006-2008 C˘ at˘ alin Frâncu ¸ si Raluca Balaban.
Ave¸ti permisiunea de a copia, distribui ¸ si/sau modifica acest document conform termenilor Licen¸tei GNUpentru Docu-
menta¸tie Liber˘ a, versiunea 1.2 sau orice versiune ulterioar˘ a publicat˘ a de Free Software Foundation; f˘ ar˘ a Sec¸tiuni Invari-
abile ¸ si f˘ ar˘ a Texte De Copert˘ a. O copie electronic˘ a a acestei licen¸te se afl˘ a la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
Acest document a fost formatat folosind L
A
T
E
X¸ si Lilypond. O versiune electronic˘ a a acestui document se afl˘ a la
http://catalin.francu.com/Music/liturghia.
Versiunea 1.3 (6 iunie 2008)
3
I. Cânt˘ ari ¸ si r˘ aspunsuri liturgice
Liturghia catehumenilor
Preotul: Binecuvântat˘ a este împ˘ ar˘ a¸ tia Tat˘ alui ¸ si a Fiului ¸ si a Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în
vecii vecilor.
Cantorul:
_
¿ ,
,
8
_
¿
¡
¡
_
, ¿
_
, ¿
Soprano
Alto
Tenor
Bas
,
¸
¸
min.
¸
min.
¸
,
mf
A
,
mf
A
,
mf
,
mf
A
A

¡
¡
min.
¸
¸
min.

Ectenia Mare
Preotul: Cu pace, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
4
Preotul: Pentru pacea de sus ¸ si pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Pentru pacea a toat˘ a lumea, pentru bun˘ astarea sfintelor lui Dumnezeu biserici ¸ si pentru
unirea tuturor, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
ne
, ,
ieş
_
, ¸
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,
¸
¸
·
Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ieş
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ieş
·
lu
,
ne
¸
_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
¸ ,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ieş
,
ne
,
mi
¸
,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
5
Preotul: Pentru sfânt˘ a biserica aceasta ¸ si pentru cei ce cu credin¸ t˘ a, cu evlavie ¸ si cu fric˘ a de Dum-
nezeu intr˘ a ¸ si se roag˘ a într-ânsa, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4
¸
,
,
·
,
_
,
,
·
te.
ieş
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ieş
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi
¸
,
ieş
lu
, ,
te.
,
ne
_
,
¸
te.
mi ieş
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Pentru Prea Sfin¸ titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), pentru cinsita
preo¸time ¸ si întru Hristos diaconime, pentru tot clerul ¸ si poporul, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
6
Preotul: Pentru Pre¸ sedintele ¸ t˘ arii nostre (N) (aici se pomene¸ ste conduc˘ atorul statului), pentru au-
torit˘ a¸tile civile ¸ si militare ¸ si pentru to¸ ti cei în autoritate, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Preotul: Pentru sfânt loca¸ sul acesta, ¸ tara aceasta ¸ si pentru toate ora¸ sele ¸ si satele ¸ si pentru cei ce cu
credin¸t˘ a locuiesc într-ânsele, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru bun˘ a întocmirea aerului, pentru îmbel¸ sugarea roadelor p˘ amântului ¸ si pentru vre-
muri pa¸ snice, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
7
Preotul: Pentru cei ce c˘ al˘ atoresc pe ape, pe uscat ¸ si prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robi¸ ti ¸ si
pentru mântuirea lor, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
ne
, ,
ieş
_
, ¸
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,
¸
¸
·
Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ieş
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ieş
·
lu
,
ne
¸
_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
¸ ,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ieş
,
ne
,
mi
¸
,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s˘ a fim izb˘ avi¸ ti noi de tot necazul, mânia, primejdia ¸ si nevoia, Domnului s˘ a ne
rug˘ am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4
¸
,
,
·
,
_
,
,
·
te.
ieş
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ieş
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi
¸
,
ieş
lu
, ,
te.
,
ne
_
,
¸
te.
mi ieş
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
8
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, m˘ arita St˘ apâna noastr˘ a, de Dumnezeu N˘ asc˘ a-
toarea ¸ si pururea Fecioara Maria, cu to¸ ti sfin¸ tii s˘ a o pomenim.
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa
¸
Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea

,
p
,
, ,

Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfân
cresc.
,
¸
Năs sfân
,

,


,

,
,
tă sfân
,
sfân
,
Prea
p
,
p
Năs
,
,
,

,
¸
toa
¸
toa
¸
p
,
Năs de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Năs
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre
¸
pre
¸
pre
¸
pre
¸
,
_
,
8
_
,
¸
noi.
¸
noi.
¸
noi.
¸
te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne
¸
ne
¸
,
¸

ieş
¸
¸
ieş
¸
ieş
¸
ieş
¸
-) -
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸

ne
¸
ne
¸
9
Preotul: Pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii ¸ si toat˘ a via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: C˘ a ¸ Tie se cuvinte toat˘ a m˘ arirea, cinstea ¸ si închin˘ aciunea, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh,
acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
10
Antifonul I
Mărire... şi acum... Binecuvintează
glasul 8
Allegretto
tu
,
tu
,
,
,
şi
,
,
,
Sfân

,
¸
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
_
mf
,
_
Fi
,
,
Fi
,
,
Mă ri
,
4
4
2
4
,
_
,
¡
_
_
,
¸
Sfân
,
,
,
,
şi
,
_
_
Ta
,
,
mf
,
,
Ta
,
,

¡
şi
,
şi
,
,
,
,
,
,
,
lui
,
lui
,
,

,
mf
u
,
u
,
,
_
ri re
,
re
,
,
_ _
lui
,
lui
,
, ,
,
lui
,
lui
,
Duh.
,
,
ru
,
ru
_
,
,
şi
,
şi
,
pu
_
¸
¸
rea
¸
rea
,
,
în
,
în
,
,
ci
,
ci
,
¸
_
_
,
lor,
¸¸
min.
¸
min.

,
,
lor,
,
,
ve
mf
,
Şi
,
_
_
,
,
,
ve
,
,
A
¸
¸
,
,
A
,
Duh.
,
.
. , ¡
¡
_
,
,
,
ve
,
ve
şi
¸
,
,
cii
,
cii
,,
,
,
5
_
,
_
,
_
8

¡
¡
,
,
a
,
a
mf
Şi
,
,
,
pu
,
,
_
,
_
_
şi
,
cum
_
,
,
cum
,
,
Bi
ză,
¸¸
ză,
,,
vin
,
tea
cu
,
,
tea
Bi
,
mp
,,
al
,
,
,
mp
,
_
,
_
al
,
te
,
ne
,,
ne
,
,
,
,,
cu su
,
,
¸
,
,
,
,,
¸
fle vin
su
,
,
¸
¸
te fle
,
,
,
,
,
,
¸
nul
¸ ¸
nul
¸ ¸
te
,,
te
, ,
¸
,
,
_
toa
,,
toa
,,
pe
,,
Dom
¸
,
,
ce
,,
ce
,
,
le
,,
le
meu
,,
meu
,
,
,,
,,
Şi
,,
Şi
,,
,
_
7
pe
,,
¸
Dom
,
,
¸
11
¸
,
,
meu,
¸
meu,
,
,
,
me
me
, ,
sfânt
,
,
,
din
din
,
un
, ,
,
,
-) -
,
sfânt
,
,
un
,
,
,
,

,
,
trul
,
-) -
,
¸
,
al nu trul lă Lui,
_
¸¸
Lui,
_
¸
¸
,
,
,,
al
,
, ,
_
13
,
cel
,,
cel
,
,
le
,,
le
,
,
,
,,
nu
,
,
_
vân
20
,
tat
,
,
tat
,
,
,
,
_
,
_ ,
, ,
,
,
,
ne.
,
,
vân
,
,
Bi
,
Bi
,
rall...
Doam
¸¸
Doam
,
¸
p
,
_
¸
-
¸
ne.
_
¸
-
¸
eşti
,,
eşti
,
,
¸ ¸
,
,
ne
,,
ne
,
,
,
,
p
,
cu
,,
cu
,
,
Ectenia mic˘ a
Preotul: Iar˘ a ¸ si iar˘ a cu pace, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
12
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, m˘ arita St˘ apâna noastr˘ a, de Dumnezeu N˘ asc˘ a-
toarea ¸ si pururea Fecioara Maria, cu to¸ ti sfin¸ tii s˘ a o pomenim.
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa
¸
Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea

,
p
,
, ,

Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfân
cresc.
,
¸
Năs sfân
,

,


,

,
,
tă sfân
,
sfân
,
Prea
p
,
p
Năs
,
,
,

,
¸
toa
¸
toa
¸
p
,
Năs de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Năs
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre
¸
pre
¸
pre
¸
pre
¸
,
_
,
8
_
,
¸
noi.
¸
noi.
¸
noi.
¸
te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne
¸
ne
¸
,
¸

ieş
¸
¸
ieş
¸
ieş
¸
ieş
¸
-) -
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸

ne
¸
ne
¸
13
Preotul: Pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii ¸ si toat˘ a via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: C˘ a a Ta este st˘ apânirea ¸ si a Ta este împ˘ ar˘ a¸ tia ¸ si puterea ¸ si m˘ arirea, a Tat˘ alui ¸ si a Fiului ¸ si
a Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
14
Antifonul al II-lea
Mărire... şi acum... Unule Născut
glasul 8
Allegretto
_
, 4
4
2
4
_
, 4
4
2
4
_
8
, 4
4
2
4
_
,
4
4
2
4
¸
Sfân
,
,
,
re
,
_
¡
Sfân
,

_
_
,
¸
lui
,
,
tu
,
tu
,
,
lui
,
,
_
_
Fi
,
,
,
lui
,
,
,
u
,
,
Ta
,
,
_
ri
¡

mf

,
,
,
,
ri
,
u re
,
, ,
mf
,
,
,
şi
,
şi
lui
,
lui
,
,
şi
,
şi
,
,
,
_
_
Fi
,
,
mf
,
Ta
,
,
,

,
,
lui
,
ve
,
,
ve
,
_
_
,
,
,
ve
,
,
ve
,
,
cii
,
cii
_
,
,
şi
,
şi
_
,
,
în
,
în
¸¸
min.
¸
min.
,
,
A
¡
,
¸
_
_

,
,
ci
,
,
,
,
A
ci
,
,
lor,
,
lor,
,
,
şi
,
şi
_
_
,
,
cum
¸¸
Duh.
¸
,,
,
,
mf
,
Şi
,
mf
Şi
,
cum
¡
¡
,
,
a
,
a
, ,
,
pu
,
pu
¸
¸
rea
¸
rea
,
,
ru
,
ru
_
,
_
,
_
8
,
_
,
Duh.
.
. ¡
5
_
_
,
,
,
Fi
,
,
U le
,,
,,
şi
,
u
,
,
le
, ,
le
,
¸
,,
nu
,,
,
,,
cut,
¸
şi
le
,
,
,,
¸
cut,
,
,
,
,
Cu
,,
Cu
năs
,,
,
,
_
,
_
,,
năs
,,
Fi
,
,
u
nu
U
,,
,,
ce
,

,
,
,
,
eşti
,,
eşti
,
la
,,
la
,
lui
,
,
,

,
,
,
¸
,
lui
,,
ne
,
,
ce
,
vân
¸¸
,
,
¸
Ce
Dum
tul
,
,
Ce
¸
tul
,,
vân
,
,,
Dum
,
zeu,
¸¸
zeu,
¸
¸ ,
¸
,
_
,
ne
,,
,
_
7
¸
15
,
i
,
,
,
şi
,,
şi
,,
pri
_
14
,
¸
moar
¸ ¸
moar
¸
,
_
,
i

,
,
¸
,
, ¸
mit
¸¸
mit
¸
¸
,
pri
,,
pen
,,
pen
,,
,
,

,,
de
,,
de
,,
tru
,,
tru
,,
,
ai
te
¸¸
,,
ai
te
,
,
tru
¸ ,
din în Te
,
,
,
, ,
_
21
_
,
¸
mân
,
,
_
,,
_
a
,
,
,
tu
,,
tu
noas
,,
noas
,
,
rea
,,
,
mân
,
rea
,,
¸
tră
¸
,
tră
¸
i
,,
i
,
,
,
,
,
,
pa
,
,
_
şi
,
şi ta
¡
,
,
,
,
,
,

,
,
Năs
,
_
,
_
28
_
,
¸
,
,
Sfân
,
_
,
_
,
toa
_
,
¡
ne
,
,
,
,
Dum
,
,
,
re
_
,
de
,
¸
¸
zeu
,
,
_
,
,
,
,
a;
,
, ,
_
35
,
,
_
,
¸
¸
,
¸
,,
Ca
¸
,
¸
Ca
ru
,,
,
¸
,,
rea
ri
¸¸
ru
,
,
ra
¸
a;
¸
¸
ra
,,
Ma
,,
Ma
,,
cioa
cioa
Fe
,,
Fe
,
,
pu
ri
¸
,
,
,
rea
¸¸
,
pu
,
re
¡
,,
,,
în
¡
,
tig
,
,
¸
,
re
,,
tru
,
şi
,
,
,
pat
¸¸
pat
¸
42
_
,
¸
Te-ai
,,
Te-ai
,
_
,
_
,
,
,
,
,
,
schim
,
,
,
ne
,,
,
,
,
le
,,
le
,,
,
tru
,
bat
,,
bat
,
,
schim
,,
răs
ne în
,
,
ze
,
, ,
le,
_
,
,
_
,
_
49
_ _
nin
, ,
,
¸
,
Te,
_
,
,
_
,
¸
,
,
u
¸
ne
_
,
toa se Hris
,
,
,
_
,
Dum
,
,
du-
,
,
,
¸
16
,
,
mf
,
¸
,
, ,
,
¡
,
,
,
,
te
,
,
¸
¸¸
cu
,
,
¡
,
¸
,
,
,
,
,
_
,
_
56
,,
tea fi
,
¸
,
pe
,
,

,
nul
,
, ,
moar
tea
, ,
,
¸
,
pe
¸
căl
mf
căl
cat.
¸
ai
,
,
moar ai
,
nul cat.
moar
,
¸
,
,
U
,
¸¸
,
,
moar cu U te
¸
,
,
i ind
,
,
,
,
,
,,
îm
,
,
Sfân
,
,
,
_
64
,
¸
,
,
_
,
u
¸
,
pre
,,
pre
,
,
,
,
îm u
¸¸
Sfân ind
,
,,
ta
,
,
, ,
i
¸¸
Tre
Tre
,
,
ta
,,
,
me,
¸¸
me,
¸
,
,
¸
,
din
din
,
,
,
¸
-
¸
Sfânt,
_
¸
Ta
,
,
,
cu
,
,
,
71
,
¸
cu
,
,
_
,
_
,,
rit
Sfânt,
_
mân
,,
mân
,
,
rit
-
¸
,
,
cu
, ,
hul
,
,

,,

,
,

,,

,
, ,
şi
,,
şi
,
,
,
cu
,
,
Ta
,,
tăl
,,
tăl
,
,
Du
,,
Du
,
,
,,
tu
,
,
hul
,
tu
,,
,,
pe
,
rall...
tu
,,
tu
,
te-
,
,
te-
mân
,
,
78
,
¸
,
_
,
_
pe ieş
,,
ieş
,,
p
,
mân
,
p
,
pe
,,
pe
,,
noi,
¸¸
noi,
¸¸
ieş
,,
ieş
,
,
,
,
ne
,,
te-
,,
te-
ne
, ,
ne
,
,
ne
,
noi.
_
¸
¸
-
¸
noi.
_
¸
-
¸
,,
17
Ectenia mic˘ a
Preotul: Iar˘ a ¸ si iar˘ a cu pace, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, m˘ arita St˘ apâna noastr˘ a, de Dumnezeu N˘ asc˘ a-
toarea ¸ si pururea Fecioara Maria, cu to¸ ti sfin¸ tii s˘ a o pomenim.
18
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa
¸
Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea

,
p
,
, ,

Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfân
cresc.
,
¸
Năs sfân
,

,


,

,
,
tă sfân
,
sfân
,
Prea
p
,
p
Năs
,
,
,

,
¸
toa
¸
toa
¸
p
,
Năs de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Năs
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre
¸
pre
¸
pre
¸
pre
¸
,
_
,
8
_
,
¸
noi.
¸
noi.
¸
noi.
¸
te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne
¸
ne
¸
,
¸

ieş
¸
¸
ieş
¸
ieş
¸
ieş
¸
-) -
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸

ne
¸
ne
¸
Preotul: Pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii ¸ si toat˘ a via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
19
Preotul: C˘ a bun ¸ si iubitor de oameni Dumnezeu e¸ sti ¸ si ¸ Tie m˘ arire în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si
Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Antifonul al III-lea
Fericirile
glasul 8
de N. Lungu
Moderato
·
_
,
ni,
_
_
ve
,
ve
,
ni,
,
ni,
,
ni,
,
·
·
_
_
când
,
când
,
când
,
când
,
ve
,
ve
,
·
_
_
_
vei
,
vei
,
vei
,
vei
,
,
_
2
4
3
4
,
¸ ·
·
_
_
me
,
me
,
me
,
me
,
_
2
4
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
,
_
8
_
,
,
,
,
po
,
,
po
,
,
·
·
_
_
po
,
,
po
,
·
_
_
_
tru-m
,
tru-m
,
tru-m
,
tru-m
,
· ·
_
·
_
_
_

,

,

,
pă În
p
În
În
,
,
,
_
_
_
În
p
p
,
p
a
,
a
,
a
,
a
,
·
_
_
Ta
,
Ta
,
Ta
,
Ta
,
·
·
_
_
ţi
,
,
·
_
_
_

,

,

,

,
·
_
_
ţi
,
,
ţi
,
,
ţi
,
,
20
ne!
¸
¸
ne!
¸
ne!
¸
ne!
¸
_
,
_
,
Doam
¸
rall...
,
,
,
¡
¡
¡
¡
,
¸
-
,
,
-
,
-
,
-
,
4
,
neş
,
neş
,
neş
,
neş
,
·
·
_
·
te-
,
te-
,
te-
,
te-
,
_
8
,
,
_
·
_
·
noi
,
noi
,
noi
,
noi
,
·
Doam
,
Doam
,
Doam
,
_
·
_
·
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
·
_
_
pe
,
pe
,
pe
,
pe
,
·
cu
,
cu
,
,
_
du
,
du
,
,

,

,
,
_
_
raci
,
raci
,
,
_
_
hul,
¸
hul,
¸
¸
,
¸
_ _
_
,
,
,
1
Fe
p
,
Fe
p
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
8
,
,
_
cei
,
cei
,
,
_
ciţi
¸
¸
Allegretto
ri
,
ri
,
,
_
_
ciţi
¸
,
,
îm
,
_
_

,

,
,
îm
te
,
,
,
¸
_
_
te
,
_
ţi
,
,
a
,
a
,
,
_ _
_
ţi
,
,
,

,

,
,
a
,
a
,
,

,

,
,
_
_
ce
¸
ce
¸
¸
,
_
,
8
_
,
_
,
_
14
ra
,
ra
,
,
_
_
es
¸
es
¸
¸
_
_
lo
,
lo
,
,
21
¸
ciţi
,
ri
,
ri
,
,
ciţi
,
,
_
_
ce
,
ce
,,
,
¸
_
_
_
_
cei
,
,
,
,
,
cei
,
,
,
ce
,
¸
ce
,
,
,
_
_
ru
,
ru
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
21
,
_
_
Fe
p
,
Fe
,
p
ri
,
ri
,
,
2
_
_
lor.
¸
lor.
¸
¸

rit.
,
,

,
mân
,
mân
,
,
_
_
vor
,
vor
,
,
_
_
_
_
,
¸
¡
¡
ia!
¸
ia!
¸
¸
_
_
,
,
,
ce
¸
ce
¸
¸
_
_
plâng,
¸
plâng,
¸¸
,
_
,
8
_
,
_
,
_
27
ia
¸
ia
¸
¸
_
_
se
,
se
,
,
_
_

,
,

,
,
,
_
_
a
,
a
,
,
,
ia
,
ia
,
ia
,
ia
,
a
,
a
,
¸
ce
¸
ce
¸
ce
¸
ce
a
,
a
,
te
,
te
,
te
,
te
,
¸
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
moş
,
moş
,
moş
,
moş
,
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
p
Fe
3
ciţi
,
ciţi
,
ciţi
,
ciţi
,
_
,
35
_
,
_
,
_
8
,
,
p
Fe
,
p
Fe
,
p
Fe
,
blânzi,
¸
blânzi,
¸
blânzi,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
¸
blânzi,
¸
cei
,
cei
,
cei
,
cei
22
ri
,
ri
,
,
ri
ri
,
ciţi
,
ciţi
¸
ciţi
,
ciţi
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
¡
¡
¡
¡
,
mf
Fe
4
flă
,
flă
,
,
¸
,
flă
,
flă
,
,
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
,
,

,

,

,

,
,
,
,
mân
¸
,
mân
,
,
mân
,
,
mân
_
,
42
_
,
_
,
_
8
,
,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,
,
,
,
,
,
¸
tul.
¸
tul.
¸
tul.
¸
tul.
se
,
se
,
se
,
se
,
_
şi
,
şi
,
şi
,
şi
,

în
,
în
,
în
,
_
·
·
,
în
ta
,
ta
,
ta
¸
ta
,
,
¸
taţi
¸
taţi
,
taţi
¸
taţi
,
,
,
,
¸
te,
¸
te,
¸
te,
¸
te,
,
,

,
,

,
,

,
,
că drep
,
drep
,
drep
,
drep
,
de
,
de
,
de
,
,
,
,
,
de
_
,
_
8
,
_
,
,
mânzi
,
mânzi
,
mânzi
,
mânzi

49
_
, ,
a
,
a
,
a
,
a
descrescendo
¸
ra!
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,
,
ciţi
,
ciţi
,
ciţi
,
se
,
se
,
se
,
se
descrescendo
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
¡
¡
¡
¡
¸
ra!
¸
ra!
¸
ra!
,
,
,
,
56
_
,
_
,
_
8
,
_
,
descrescendo
,
descrescendo
¸
ia
¸
ia
¸
ia
¸
ia
¸
ce
¸
ce
¸
ce
¸
ce
,
pp
Fe
5
ri
,
ciţi
,
ri
,
ri
,
ri
,
,

,

,

,

vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
pp
Fe
,
pp
Fe
,
pp
Fe
,
¸
23
ia
se
,
se
,
se
,
ce
¸
ce
,
ce
¸
ce
,
¸
ia
¸
ia
¸
ia
¸
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
64
se
,
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor mi
,
mi
,
mi
,
mi
,
,
¸
los
,
los
,
los
,
los
,
rit.
,
mi
,
mi
,
mi
,
mi lu
,
lu
,
,
lu
,
lu
,
a
,
a
,
a
,
a
,
¸
tivi,
¸
tivi,
¸
tivi,
¸
tivi, că
,

,

,

,
,
p
Fe
6
,
Fe
p
,
ri
,
ri
,
ni
,
ni
Fe
p
,
Fe
p
,
,
ni
,
ni
,
¸
_
,
_
,
_
8
,
_
,
ciţi
¸
ciţi
¸
ciţi
¸
ciţi
¸
ri
,
ri
71
i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
,
,
,
,
¸
i!
¸
i!
¸
i!
¸
i!
,
raţi
,
raţi
,
,
raţi
,
raţi
,
cu
,
cu
,
,
cu
,
cu
,
cei
,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
, ,
cei
,
cei
,
cei
¡
¡
¡
¡
Dum
,
Dum
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
,
ve
,
ve
,
ve
,
ve
,
dea
,
dea
,
dea
,
dea
,
,
_
_
,
_
,
_
Dum
,
Dum
,
78
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
a
,
a
,
a
,
ce
¸
¸
ce
,
ce
¸
ce
,
a
¸
ma,
,
¸
¸
ma,
¸
ma,
¸
ma,
¸
,

,

,

,

vor
,
,
vor
,
vor
,
vor ia
¸
¸
ia
,
8
,
¸
ia
¸
ia
¸
24
¡
¡
¡
¡
zeu!
¸
zeu!
¸
zeu!
¸
zeu!
¸
,
¸
,
,
,
,
_
,
_
85
,
_
,
8
_
7
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
ri
,
ri
,
ri
,
,

,

,

,

,
,

,

,

,

,
ciţi
¸
ciţi
,
ciţi
¸
ciţi
¸
ri
,
,
,
rii
,
rii
,
rii
,
rii
,
de
,
de
,
de
,
,
de
,
,
to
,
,
to
,
,
to
¸
,
to
,
,
,
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,
,
ii
,
ii
,
ii
,
ii
_
8
,
_
,
92
_
,
_
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
¸
,
,

,
,

,
,

,
,
că pa
,
,
pa
¸
pa
,
pa
,
¸
ce,
¸
ce,
¸
ce,
¸
ce,
,
,
,
¸
ia
¸
ia
¸
ia
¸
ia
¸

,

¸

¸

,
a
,
a
,
a
,
a
¸
ce
¸
ce
¸
ce
¸
ce
_
ri ciţi
¸
ciţi
¸
¸
_
8
p
_
Fe
_
,
Fe
p
,
ri
,
,
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
_
_
cei
,
cei
,
,
100
go
,
go
,
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
che
,
che
,
che
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
,
se
,
se
,
se
,
se
,
,
,
,
,
¡
¡
¡
¡
¸
ma!
¸
ma!
¸
,
¸
che
,
ma!
¸
ma!
25
,
,
lo
,
lo
,
a
,
a
,
,
drep
,
_
_
ce
,
¸
ce
,
¸
¸
,
¸
_
_
_
_
ra
,
ra
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
107
_
ta
,
ta
,
,
drep
,
_
_
tru
,
tru
,
,
pen
,
pen
,
,
_ _
_

,
,

,
,
,
,
,
te,
¸
te,
¸
¸
,
,
,
niţi
,
niţi
_
_
_
_
,
ru
,
, ,
,
ce
¸
ce
,
,
a
,
a
,
,
,
¸
_
_
_
_
114
_
_
ru
,
_
,
8
_
,
_
,
_ ,
,
es
¸
es
¸
¸
_
_
te
,
te
lor!
¸
lor!
¸
¸
ri
,
,
,
ri

,

,
,
_
_
ţi
,
,
ţi
,
,
,
îm
,
îm
,
,
_
_

,

,
,
,
,

,

,

,

,
¸
când
,
când
,
când
¸
când
,
_
,
8
_
_
_
,
vor
,
vor
,
,
,
_
,
_
121
vor
,
vor
ri
,
ri
,
9
Fe
mf
,
Fe
mf
,
ciţi
,
ciţi
,
ciţi
,
ri
,
ri
,
¡
¡
,
,
,
,
¸
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,

¸
,

¸

¸

¸
ciţi veţi
,
veţi
,
veţi
,
veţi
,
,
26
pri
,
pri
,
pri
,
,
vor
vor
,
,
vor
vor
,
pri
,
,
_
,
8
_
127
_
,
_
,
,
o
,
o
,

,

,

,

,
,

,

,

,

,
pre
,
pre
¸
ni
¸
voi
¸
voi
¸
voi
,
pre
,
pre
,
¸
,
,
o
,
¸
ni
¸
ni
¸
ni
o
,
,
go
,
go
,
go
,
go
,
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
,

,

,

,

¸
voi
,
,
,
,
rău
¸
rău
¸
rău
¸
rău
¸
vân
,
vân
,
cu
,
vân
,
vân
,
,
tul
,
tul
,
tul
,
tul
,
_
134
_
,
_
,
_
8
,
zi
,
zi
,
zi
,
va
,
va
,
va
,
va
,
po
,
po
,
tri
,
tri
po
,
po
,
tri
,
tri
,
,
¸
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
zi
,
,
,
îm
,
,
îm
,
,
îm
,
,
îm
tot
,
tot
,
tot
,
tot
,
,
cu
,
cu
,
cu
,
şi
,
şi
,
şi
,
şi
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
tru
,
tru
,
tru
,
tru
mi
¸
mi
¸
mi
¸
mi
,
pen
,
pen
,
pen
,
pen
,
,
,
,
_
,
,
8
_
,
_
,
_
141
stră,
¸
stră,
¸
stră,
¸
stră,
¸
,
,
,
,
,
,
¸
,
min
,
,
,
,
voa
,
voa
,
voa
,
voa
ţind
¸
ţind
¸
¸
¸
¸
,
¸
ţind
¸
ţind
,
min
,
min
,
min
,
27
,
,
,
ţi-
,
ţi-
,
,
,
¸
ra
,
ra
¸
¸
ra
¸
ra
¸
ţi-
,
ţi-
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
148

¸

¸
¸

¸

¸
¸
ne!
¸
,
¸

,

,

,

,
ne!
¸
ne!
¸
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
,
,
,
,
,
ne!
¡
¡
¡
¡
mul
,
,
.
¸
stră
¸
¸
stră
,

,

stră
¸
stră
,
,
,
,
,

,
,
_
,
_
8
,
_
,
,
,
mul
,
,
mul
155
_
,
se
,
se
,
,
se
,
se
,
,
f
liţi,
,
,
,
,
,
,
,
ve
,
ve
,,
ve
,
ve
,
¸
f
¸
liţi,
¸
f
liţi,
¸
f
¸
liţi,
¸
,
ta
,
ta
,
ta
,
ta
,
¸
,
,
voa
¸
voa
,
,
voa
¸
voa
,
,

,
,

,
,

,
,

,
pla
,
pla
,
pla
,
pla
,
ruri!
p
,
,
,
,
ruri!
,
¸
¸
,
_
,
8
_
,
_
,
_
¸
ruri!
p
¸
p
162
-
te
,
e
,
,
te
,
te
,
în
,
în
,
es
,
¸
es
,
,
,
¸
,

,
,
,
es
,
,
mul
,
,
,
,
,
¡
¡
¡
¡
-
,
-
,
-
,
ruri!
p
¸
ce
¸
ce
¸
ce
,
ce
,
,
în
,
în
,
,
,
28
Intrarea mic˘ a
Preotul: În¸telepciune, drep¸ti!
Cantorul:
Veniţi să ne închinăm
glasul 1
Moderato
·
·
,
,
şi
,
,
şi
,
,
şi
·
·
,

,
,

,

,

,

năm
năm
,
năm
,
năm
,
,
,
şi
,

la
,
la
,
la
,
la
,
,
Hris
,
Hris
,
,
,
Hris
,
Hris
,
dem
,
,
dem
,
,
dem

,

_
,

dem
,
,
,
,
,
,
mf
Ve
4
4
2
4
,
mf
Ve
,
mf
Ve
,
mf
Ve
,
,
niţi
,
,
niţi
,
,
niţi
,
,
niţi
,
¸
,
_
chi
,
4
4
2
4
_
4
4
2
4
8
_
_
_
_
4
4
2
4
în
,
în
,
în
,
în ne
,
,
chi
,
_
,
chi
,
,
,
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
,
chi
,

,

,

,

,
,
noi, pre
,
ieş Fi
,
,
ne Fi
¸
,
Fi
,
,
Dum
,
Fi
¸
_
_
_
8
_
lui
zeu,
_ _
pre
_
_
¸
tos.
¸
tos.
¸
tos.
¸
tos.
zeu,
ne
¸
¸
¸
noi,
¸
¸
noi,
Mân noi,
,
zeu,
Dum
,
pre
,
pre
Mân
,
,
lui
,
ne
,
ne
,
ne
Dum
ieş
,
,
ieş
zeu,
,
,
mp
,
¸
,
ul
,
ul
,
ul
,
ul
,
,
,
,
,
,
Dum
, ,
lui
,
,
ne
,
,
mp
Puţin mai mişcat
-,
,
ne
,
,
te-
te-
,
te-
te-
mp
¸
lui tu
tu
¸
ne
ieş
¸
,
,
Mân
,
,
Mân tu
,
,
,
,
,
tu
pre
,
,
din
morţi,
,
noi
,
,
tru
ce
,
,
pre
,
,
Sfinţi,
,
Sfinţi,
,
mf
at
nat
,
,
noi
,
noi
_
morţi,
,
Sfinţi,
,
nu
,
vi
,
,
cei
cei
,
cei
cei
ce
nu
pre
vi
¸
,

ce-ţi
ce-ţi
,
,
,
ce
ce
Cel
în
mi
,
¸
eşti
,
ai
eşti
în
,
Cel
,
,
ce
,
,
nu
Cel
Cel
,
ce
în
cân
,
cân
,
cân
_
,
_
în
,
,
ce-ţi
,
pre
,
,
,
,
din
morţi,
în
,
,
în
, _
at
¸
mf
nat
¸
mf
,
în
mi
,
tru
,
tru
,
tru
at
nat
¸
mf
at
nat
¸
¡
,
,
ce
,

,
ai
ai
eşti
,
eşti
,
ai
mi
cân
,
vi
,
mi
vi
nu
Cel
_
8
ce-ţi
ce
în
,
,
,
Cel
Cel
,
din
,
Cel
,
din
_
_
_
_
·
,
morţi,
Sfinţi,
,

_
·
_
,
,
noi
29
_ _
¡
¡
,
,
,
-
,
a.
¸
¡
i
,
¸
¸
a.
, ,
i
i
A i
, ,
-
tăm:
,
li
,
,
¡
,
,
,
A lu
_
lu
¡
¸
_
¸
tăm:
8
_
A
¡
_
_
tăm:
¡
¡
,
_
_
,
¸
-
li i'
A
-
¸
a.
¸
_
_
,
lu
,
lu
, ,
li
,
,
li
,
,
lu
a.
A tăm:
¸
,
li
În acest moment se cânt˘ a troparele ¸ si condacele zilei.
Preotul: Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: C˘ a sfânt e¸ sti, Dumnezeul nostru, ¸ si ¸ Tie m˘ arire în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh,
acum ¸ si pururea, Doamne, mântuie¸ ste pe cei bine credincio¸ si.
Dac˘ a preotul nu spune Doamne, mântuie¸ ste pe cei bine credincio¸ si, ci direct ¸ si în vecii vecilor,
atunci cantorul sare la Amin.
30
Cantorul:
Doamne mântuieşte
glasul 8 (3 voci egale)
Armonizat de N. Lungu
Andante
,
·
_
,
¸ ¸
mân
,

·
¸
,
,
,
,
,,
Doam
,
,,
Doam
p
4
4
2
4
,
,
,
¸
p
mân te
_
4
4
2
4
,
ieş
_
tu
ieş

,
,
,,
,
,,
,
te tu
,
,
,
¸
,
ne
,,
ne
,
,
,
_
,
,
¡
,
¡
·
,
,
,
,

,

pe
_
¡
,
cei
,
,,
cei cre
¸
¡
,
¸
ne
_
bi
_
·

ne
,

¸
bi
,
cioşi.
¸
¸¸
_
¸
din
, ¸
,
¸
cre
,
pe
¸
,
¸
,
cioşi. din
¸¸

,
(de trei ori)
Preotul: ¸ Si ne auzi pe noi.
Cantorul:
Şi ne auzi
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Adagio
¸
Şi
,
,
_
a
,
uzi
,
,
_
,
,

·
,
,
,
,
,
a
¸
p
¸
_
,
Şi şi
şi
_
,
,
,
ne
,
uzi
,
,

,
¸
ne
,
,
,
4
2
·
,
,
p
4
2
,
¸
,,
,
,
ne ne
,
a
, ,
_
,
,
a
,
a
uzi

,
,
¸
noi
,
,
,
noi
,
¸
ne
,,
ne
,
,
a
,,
¸
,
_
,
,
,
¸
,
¸

,
6
,
,
,
¸
_
, _
¸
, ¸
uzi
¸
,
şi
pe
uzi
,
_

,
şi
·
¸
uzi
·
pe
,
31
,
,
,
,
,
¸
¸
,
,
pe
¸
_
,
,
,
,
,
11
-
¸
_
noi, noi.
,
,
,
_
¸
p
¸
p
,
,
¸
pe
,
_
,
pe
¸
,
¸
-
,
pe
,
¸
noi,
,
,,
,,
¸
noi.
Preotul: ¸ Si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
La s˘ arb˘ atorile împ˘ ar˘ ate¸ sti (Cr˘ aciunul, Botezul Domnului, Sâmb˘ ata Floriilor, Sâmb˘ ata Pa¸ stilor, Învierea
Domnului, Rusaliile), în loc de Sfinte Dumnezeule se cânt˘ a C⸠ti în Hristos v-a¸ ti botezat, în Hristos
v-a¸ ti ¸ si îmbr˘ acat, aliluia (pagina 35). La s˘ arb˘ atorile Crucii (În˘ al¸ tarea Sfintei Cruci, s˘ apt˘ amâna a 3-a din
Postul Pa¸ stilor) se cânt˘ a Crucii Tale ne închin˘ am, St˘ apâne, ¸ si Sfânt˘ a Învierea Ta o l˘ aud˘ am ¸ si o
m˘ arim.
32
Sfinte Dumnezeule
glasul 5
după Ghelasie Basarabeanul
Moderato

mf

4
4
2
4
4
4
2
4
¡
,
,
,
,
¸
,
ne
,
Sfin
ze
Dum
mf
¸
min.
4
4
2
4
,
,
le,
¸
, ,
u
,

8
min.
,
_
_
_
_

,
_ _
u
¡
A
,
,
,
u
mf
Sfin
,
min. ne
¡
p
ze
ze
,
,
,
Dum
,
,
¸
le,
,
¡
mf
,
A
p
Sfin
,
,
ne
te
Dum
Dum
,
p
,
,
¸
Sfin
¸
,
,
,
_
,
ze
,
,
te
te
,
,
p
te
,
le,
¸
,
A
_
u
,
,
4
4
2
4
A
ne le,
¸
min.
¸
¸
,
Sfin
,
,
,
Sfin
mf
,
,
,
mf
,
,
¸
re,
,
,
te de
de
,
,
făr'
,
,
,
făr'
,
Sfin
,
_
,
ta
¸
re,
,
ta
_
_
Sfin
,
,
,
te
,
Sfin
făr'
_
ta
,
,
Sfin
,
te
,
te
_
,
,
făr' te
,
,
te
,
te
,
re,
,
,
,
,
de
,
,
Sfin
,
mf
,
,
ta
,
,
,
mf
,
Sfin
,
,
¸
re,
te
,
,
,
¸
,
_
8
,
_
,
de
_
,
,
,
33

pp
moar
te,
,
,
,
te,
_
,
noi.
pre
moar
moar
ne
,
,
,
te-
,
,
,
¸
,
mi
pp
,
,
,
ne
noi.

p
mi

,
_
,
,
,
te-
p
mi

¸
¡
_
pp
, ,
_
, ,
ieş
,
,
ieş
,
¸

,
,
,
,
¸
,
ieş
_
moar
,
p
,
ne

,
p
,
,,
,
,
ieş
¸
pre
,
,
_
,
mi
,
lu
_
,
pre
,
,
rall...
,
noi.
noi.
,
,
,
,
¸
,
,
¸,
,,
te,
lu
,
lu
8
_
_
,
te-
pre
pp
,
,
te-
lu
¡
te,
ne
,
,
¸
¡
¡
De trei ori. Apoi:
Allegreto
8
,
Ta
,
re
,
,
Ta

,
4
4
2
4
4
4
2
4
mf
4
4
2
4
,
_
u
_
u
_
,
şi
,
şi
_
lui
Fi
,
,
şi
Fi
Fi
,
,
·
u
,
,
¸
_
,
,
_
Ta
_

_
_
,

,
lui
,
,
Ta

mf
,
,
şi
şi
,
lui
,
lui

lui
_
şi
,
,
şi
,
ri
,
,
lui
lui
,
u
,
,
Fi
lui
ri
,
ri
ri
,
,
,
,
mf
,
,
,
,
4
4
2
4
,

,
,
re
,
re
,
,
re
,
mf
,
_
_


şi
_
·
_
şi
_
lui
,
,
şi
,
cum
,
·
_
_
Şi
,
a
,
,
Sfân
,
,
,
p
Duh.
,
¸
,
lui
a
a
,
,
_
Şi
_
_
8
¸
p
lui
, ¸
Duh.
cum
,
¸
,
Duh.
p
¸
cum
,
¸
tu Sfân
a
,
,
·
,
,
Sfân
cum
,
,
,
,
şi
,
,
Sfân
,
¸
lui
,
Şi
,
¸
,
şi
,
·
¡
,
tu
p
,
Duh.
tu
,
,
,
,
Şi
,
,
tu
34
,
ve
,
rea
rea
·
,
·
_
min.
,
pu
ve
,
ve
,
,
,
¸
pu
,
,
_
¸
_
în
ci
_
,
_
min.
în
¡
·
_
cii
_
¸
,
,
,
ru
,
,
,
,
,
în
,
ve
ci
în lor.
,
·
,
,
,
,
cii
,
lor.
·
ci
,
,
8
,
ru
,
ru
·
·
,
,
şi
şi
,
,
·
·
,
ve
min.
,
,
,
, ,
·
_
_
A
A şi
A
lor. cii
_
min. ve
ru
ve
,
rea
,
¸
şi
_
rea
,
,
,
cii
,
,
ve
_ _
,
pu
pu
,
A
,
ci
·
,
,
·
,
,
lor.
¸
,
Moderato
,
_
_
,
făr'
,
_
de
,
,
de te
,
¸
,
mf
,
moar
mf
,
,
,
Sfin
,
,
_
,
mf
,
,
,
,
făr' te,
făr'
de
,
,
,
Sfin
te,
,
,
,
moar
,
,
,
de
moar
,
,
,
făr'
,
,
te
,
,
,
,
,
_
,
te
,
8
Sfin
Sfin
,
mf
, ,
,
te,
,
te,
,
_
_
,
,
,
te
_
moar
,
,
¸
,
,
¸
ieş
,
¸
¡
¡
lu
,
ieş

,
¡
_
,
p
,
noi. pre
_
,
lu
te-
,
,
pp

pp
mi
,
_
p
,
mi
,
lu
_
noi.
,
ne
rall...
,
pre
pre
,
,
,
te-
,
,
te-
ieş
mi
p
,
8
_
,
,
,
,
,

,
_
te-
,
lu
,
,

pp
,
,
¸
,
_
pre
pp
,
mi
p
ne
,
,
noi.
noi.
¸
ieş
¸
¸
_
ne
,
¸

_
¡
, ,
ne
Rar
35
,
_
,
mf
,
_
_
u
,
f
,
,
ta
¸
le,
_
le,
,
_
,
8
Dum
,
te
,
Sfin
,
_
ne
Sfin
¸
,
,
Dum
Dum
mf
ze
,
,
,
¸
,
f
te
_
te
,
te
,
te
,
,
te
ta
Sfin
,
,
ze
,
u
,
,
le,
,
ne
te
mf
le,
Sfin
f
f
Sfin
ze
te
¸
ne
,
,
ze
,
,
,
Sfin
.
,
,
,
, ¸
_
,
Sfin ne
,
_
u
¸
,
_
,
mf
Dum
,
¸
,
,
_
u
,
,
,
ta
Sfin
,
,
Sfin
mf
de
mf
ta te făr'
te,
,
făr'
_
,
Sfin
,
moar
, ,
,
,
¸
,
,
re,
¸
_
,
te,
,
,
¸
_
_
descrescendo
,
,
făr'
_
descrescendo
făr'
_
re,
,
,
Sfin
¡
,
,
te,
,
re,
te
_
moar
_
de
te
,
8
_
te,
,
,
,
,
_
_
mf
,
,
¸
,
descrescendo
moar
,
descrescendo
de
,
re,
,
de
,
,
,
Sfin
mf
¸
te
¡
¸
,
¸
moar
,
te- ieş
,
.
,
,
_
,
,
,
,, -
,, -
,
,
¸
lu
_
noi.
¸
ieş
,
,
lu
_
, ,
,
ieş ne
,
ne
p
mi
¸
.
.
,
.
,
,
mi
,, -
,
_
p
_
,
p
,
,
lu
rall...
,
,
,
,
pre
,
te-
pre
_
_
lu
,
te-
pre
pre
_
noi.
,
mi
,
¸
¸
_
,
,
te-
p
ne
¸
, ,
,, -
,
,
noi.
,
,
ne
noi.
8
ieş
mi
36
Câţi în Hristos
de G.Musicescu
Moderato
,
p
,
·
,
p
,
Câţi
,
Câţi Hris
,
,
Hris
,
,
tos
,
,
tos
,
,
· ·
_
_
în
,
,
în
,
_
·
_
Hris
,
,
Hris
,
,
v-aţi
,
,
v-aţi
bo
,
,
bo
,
,
4
2
_
4
2
_
,
¸
,
,
zat,
¸
¸
zat,
¸
¸
În
,
,
În
,
,
te
,
,
te
,
,
ia.
¸
-
¸
_
ia.
6
lu
¸
¸
lu
¸
¸
_
¸
-
¸
v-aţi
,
,
v-aţi
,
,
_
_
tos
,
,
tos
,
,
bră
,
,
bră
,
,
cat,
,
,
cat,
,
,
şi-m
,
,
şi-m
,
,
,
¸
A
,
,
,
A
,
li
,
,
li
,
,
,
,
,
,
,
,
Apostolul ¸ si Evanghelia
Preotul: S˘ a lu˘ am aminte. Pace tuturor.
Cantorul: ¸ Si duhului t˘ au.
Cantorul cite¸ ste prochimenul Apostolului.
Preotul: În¸telepciune.
Cantorul: Din epistola c˘ atre ... citire.
Preotul: S˘ a lu˘ am aminte.
Cantorul cite¸ ste Apostolul.
Preotul: Pace ¸tie, cititorule.
Cantorul: ¸ Si duhului t˘ au.
Andantino
37
_
,
lu
i
li
li
li
,
,
lu
A
, ,
_
,
_
,
4
4
2
4
,
A
lu
_
lu
_
,
,
,
,
i
,
i
,
i
,
_
4
4
2
4
li
,
i
i
A
p
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
A
,
,
,
,
,
,
,
,
lu
,
4
4
2
4
8
,
,
,
¸
4
4
2
4
,
,
,
,
,
_
A
¸
li
_
,
li
,
¸
,
,
A
p
a,
,
lu
,
_
,
a,
,
,
p
,
,
a,
_
A
,
,
,
,
A
, ,
,
¸
,
,
,
,
,
·
,
,
,
,
¸
li
¸
¸
,
li
,
lu
,
i'
,
,
¸
¸
li
,
,
li
li
mf
,
¸
¸
A
,
,
mf
mf
¸
mf
a,
¸
,
a,
_
_
¸
_
a tempo
A
a,
A
,
,
,
,
,
A
8
,
¸
_
,
,
,
,
rit.
,
,

,
,
,
,
,
,
,, -
_
,
,
,
,
,
¸
,
,, -
i
,
¸
,
¸
a.
¸
a.
a.
lu

¸
¸
lu
,
¸
,
,
i
i
_
¸
,

,
,, -
,
,

·
,
,
,
,
,
_
lu
_
¸
i
_
a.
¸
_
,, -
·
lu
8
,
,
,
,
,
rall...
Preotul: În¸telepciune, drep¸ti, s˘ a ascult˘ am Sfânta Evanghelie. Pace tuturor.
Cantorul:
Moderato
38
¸
tău.
¸
mf
,
¸
¸
,
¸
,
,
¸
Şi du
mf
,
,
Şi
mf
,
Şi
¸
¸
tău.
¸
Şi
mf
,
¿
,
_
¿ ,
8
_
¿ ,
_
¿ ,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tău.
¸
tău.
,
Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la ... citire.
39
Cantorul:
Mărire Ţie, Doamne
glasul 8
Maestoso

,
,
ri
,
,
,
,
4
4
2
4
,
,
,

ne,
,
,
ne,
,
,
ri
e,
,
,
¸
4
4
2
4
,
¸
,
mf
Ţi
,
ne,
,
re
,
Doam
,
,
,
,
Ţi
,
,
Ţi Doam
8
Doam
_
,
4
4
2
4
mf
mf
,
Ţi
,
,
,
4
4
2
4
,
¸
mf
,
e,
e,
,
e,
Doam
¸
ri
re
,
_

¸

,
_

,
,
re
,

ne,
re
,
,
¸
_
ri
,

-
,
ri
re
,
,
_
,
¸
¡
¡
Ţi
¸
¸
f
f
re
¸
e!
,
,
-
,
,
_
Ţi
e!
e!
ri
¡
ri Ţi
,
ri
¡ ¸
¡
_
¸
f
¸
¡
¡
,
_
re
,
,
,
,
,
,
,
-
¸

,
¸
8
¡
,
¸
¸
,
e!
¸
f
,
,
,
,
Ţi
re
, ,
-
¸
¸
Preotul cite¸ ste Sfânta Evanghelie, dup˘ a care se repet˘ a M˘ arire ¸ Tie, Doamne. Când sluje¸ ste Arhiereu, în
acest moment se cânt˘ a Întru mul¸ ti ani, St˘ apâne!
Ectenia cererii st˘ aruitoare
Preotul: S˘ a zicem to¸ti, din tot sufletul ¸ si din tot cugetul nostru s˘ a zicem.
Cantorul:
40
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Doamne, Atotst˘ apânitorule, Dumnezeul p˘ arin¸ tilor no¸ stri, rug˘ amu-ne ¸ Tie, auzi-ne ¸ si ne
miluie¸ ste.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Miluie¸ ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup˘ a mare mila Ta, rug˘ amu-ne ¸ Tie, auzi-ne ¸ si ne
miluie¸ ste.
Aici preotul zice ectenii pentru diferite cereri, iar corul cânt˘ a câte o ectenie întreit˘ a din cele de mai jos.
Ectenia întreită
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato
41
,,
mi
mi
,,
_
,,
lu
,,

Doam
,
·
_
ne
,,
ne
,,
,
¸
te,
,,
te,
,,
,,
,,
lu ieş
,,
ieş
,,
·
_
ne
,,

mi
,,
mi
,,
·
_
4
4
2
4
_ _
4
4
2
4
_
_

1
Doam
,,
ne
,
mf
,
Doam
,
mf
,
,,
te,
,,
,
Doam
,
,
te, lu
,,
lu
,,
ieş
,,
ieş
,,
·
¸
lu
,,
lu
ieş
¸¸
ieş
¸
·
_
·
_
ne
,,
ne
,,
,,
mi
,,
mi
,,

te.
¸
¡¡
¡¡
¸¸
¸
¸
¸
te.
¸¸

2
Doam
,,
Doam
,
,
·
_
ne
,,
ne
,
,
_ _
_
_
Doam
,,
,
¸

Doam
,,
mi
,,
mi
,
,
·
_
lu
,,
lu
,
,
ieş te,
,,
te,
,
,
lu
,
·
_
ne
,,
ne
,
,
,,
ieş
,
,
,
_
, ,
Doam
,
mi ieş
,
,

,
,

Doam
,,
Doam
,
,
,
¸
lu
,,
lu
,
,
mi
,, ,
,
,
,

_
·
,
,
,
,
,
,
ne
Doam
te,
,
mi
,
·
lu te,
·
,
,
_ _
_
_
,
,
ieş
,
ne
mi
,
_
,
¸
te.

_ _
_
_
,
3

_
¸
te.
mi
,
_
¡
,
¸
,
¸
lu
,
,
,
ieş
,
¡
,
Doam

_
¡
,
mi
,
ne
,
_
,
¸
lu
,
,
,

,
ne
,
ieş
_
Doam
·
,,
,
, ,
·

¡
_
_
,
ne
,
,
,
_ _
Doam
,,
te,
,
Doam
,
,
,
,
,
lu
,

,
,
,
,
,
,
,

,
¸
,
,
te,
,
,
,

_
ieş
¸
¸
ieş
·
te,
,
ieş
¸
lu
,
,
,
_
¸
ieş
,
te,
,
mi
,
,
,
,

mi

ne
,
·
_

4

mi
,
,
¸
lu
,, ¡¡
¡¡
lu
,,
lu
,
,
_
,
·
_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,
·
_
ieş
¸
¸
¸
¸

Doam

¸
¸
ieş
__

te.
¸¸
te.

lu
,
,
_ _
_
_
ne
,
_

ne
,,
,
·
Doam
,
,
Doam
,,
Doam
,
,
mi
,
·
,
,,
42
_ _
_
_

ieş te,
,,
te,
,
,
,
__
,
,
,
,
·
te,
,,
te,
,
,

_
¸
ieş
,
,
¸
,
¸
_
·
_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,
·

Doam
,,
Doam
,
,

ieş
¸¸
,
·
_
,
,
lu
,,
lu
,
,
ieş
,
,
,
,
,
,
ieş
,
¸
,
,
,
,
,

te.
¸¸
te.
¸
¸

__
¸
¸
¸
¸
_ _
_
_

,
¸
,
¡¡
¡¡

Doam
,,
Doam
,
lu
,,
lu
,
,
ieş
¸
¸
·
_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,
·
_
Preotul: C˘ a milostiv ¸ si iubitor de oameni Dumnezeu e¸ sti ¸ si ¸ Tie m˘ arire în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si
Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ectenia pentru pomenirea mor¸tilor
Preotul: Miluie¸ ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup˘ a mare mila Ta, rug˘ amu-ne ¸ Tie, auzi-ne ¸ si ne
miluie¸ ste.
Cantorul:
¸
ieş
,
ne
_
,
mi
,
lu
, ¿
_
te,
,
,
lu
¸
ieş
,
Doam
,
ne
_
,
mi
,
Doam

,
¸
te,
,
_
5
¸
te.

¸
¡ ,
mi
,
lu
, ,
Doam
,
ne
_
¸
¸
ieş
,
Preotul: Înc˘ a ne rug˘ am pentru odihna sufletelor adormi¸tilor robilor lui Dumnezeu (N) ¸ si pentru
ca s˘ a li se ierte lor toat˘ a gre¸ seala cea de voie ¸ si cea f˘ ar˘ a de voie.
Cantorul:
,
lu
,
ne te,

Doam
_
mi
,
,
,
,
Doam

,
ne lu
,
ieş
,
¿ ,
_
,
mi
,
,
_

ieş
¡
,
te.
,
,
4
_ ¸
, ¸
,
te,
,
mi
_
ieş Doam
,
ne

, ,
¸
lu
Preotul: Ca Domnul Dumnezeu s˘ a a¸ seze sufletele lor unde drep¸tii se odihnesc. Mila lui Dum-
nezeu, împ˘ ar˘ a¸tia cerurilor ¸ si iertarea p˘ acatelor lor, de la Hristos, Împ˘ aratul cel f˘ ar˘ a de moarte ¸ si
Dumnezeul nostru, s˘ a cerem. Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
43
¸
¡
¸
,
,
_
te.
,
¸
Doam Dă
¸
Doam ne,
¿
ne
,
¸
,
ieş
¸
_
,

,
lu
,
,
mi
Preotul: Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
mi te.

ieş
¸
¸
,
¡
_
ne
,
lu
¿
,
¸ ,
,
Doam
Preotul: Dumnezeul duhurilor ¸ si al tot trupul, Care ai c˘ alcat moartea ¸ si pe diavolul l-ai surpat
¸ si ai d˘ aruit via¸ t˘ a lumii Tale, Însu¸ti Doamne, odihne¸ ste sufletele adormi¸tilor robilor T˘ ai (N) în
loc luminat, în loc cu verdea¸ t˘ a, în loc de odihn˘ a, de unde a fugit toat˘ a durerea, întristarea ¸ si
suspinarea. ¸ Si orice gre¸ seal˘ a au s˘ avâr¸ sit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu
bun ¸ si iubitor de oameni, iart˘ a-le lor. C˘ a nu este om care s˘ a fie viu ¸ si s˘ a nu gre¸ seasc˘ a; numai Tu
singur e¸ sti f˘ ar˘ a de p˘ acat; dreptatea Ta este dreptate în veac ¸ si cuvântul T˘ au, adev˘ arul. C˘ a Tu e¸ sti
învierea ¸ si via¸ ta ¸ si odihna adormi¸tilor robilor T˘ ai (N), Hristoase, Dumnezeul nostru ¸ si ¸ Tie m˘ arire
în˘ al¸ t˘ am, împreun˘ a ¸ si celui f˘ ar˘ a de început al T˘ au P˘ arinte ¸ si Preasfântului ¸ si Bunului ¸ si de via¸ t˘ a
f˘ ac˘ atorului T˘ au Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Preotul: Întru fericita adormire, ve¸ snic˘ a odihn˘ a d˘ a, Doamne, sufletelor adormi¸tilor robilor T˘ ai
celor ce s-au pomenit acum ¸ si le f˘ a lor ve¸ snica pomenire.
Cantorul:
veş po
,
,
,
veş po Veş
,
ni po
,
ni
,
,
ca ni
,
ca
,
,
,
ca
,
,
,
¸
, ,
me me re, lor
,
ni me
¸
,
re,
,
,
¸
ni
¸
¸
,
¸
_
¸
re. ni
¸
Ectenia pentru cei chema¸ ti
Preotul: Ruga¸ ti-v˘ a, cei chema¸ ti, Domnului.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
44
Preotul: Cei credincio¸ si, pentru cei chema¸ ti s˘ a ne rug˘ am, ca Domnul s˘ a-i miluiasc˘ a pe dân¸ sii.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
45
Preotul: S˘ a-i înve¸te pe dân¸ sii cuvântul adev˘ arului.
Cantorul:
ne
, ,
ieş
_
, ¸
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,
¸
¸
·
Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ieş
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ieş
·
lu
,
ne
¸
_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
¸ ,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ieş
,
ne
,
mi
¸
,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: S˘ a le descopere lor evanghelia drept˘ a¸ tii.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4
¸
,
,
·
,
_
,
,
·
te.
ieş
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ieş
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi
¸
,
ieş
lu
, ,
te.
,
ne
_
,
¸
te.
mi ieş
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
46
Preotul: S˘ a-i uneasc˘ a pe dân¸ sii cu Sfânta Sa soborniceasc˘ a ¸ si apostoleasc˘ a Biseric˘ a.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Mântuie¸ ste, miluie¸ ste, ap˘ ar˘ a ¸ si-i p˘ aze¸ ste pe dân¸ sii, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
47
Preotul: Cei chema¸ ti, capetele voastre Domnului s˘ a le pleca¸ ti.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: Ca ¸ si ace¸ stia împreun˘ a cu noi s˘ a m˘ areasc˘ a preacinstitul ¸ si de mare cuviin¸ t˘ a numele T˘ au,
al Tat˘ alui ¸ si al Fiului ¸ si al Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: Câ¸ti sunte¸ ti chema¸ ti, ie¸ si¸ ti. Cei chema¸ ti, ie¸ si¸ ti. Câ¸ti sunte¸ ti chema¸ ti, ie¸ si¸ti. Ca nimeni
dintre cei chema¸ ti s˘ a nu r˘ amân˘ a.
48
Liturghia credincio¸ silor
Preotul: Câ¸ti suntem credincio¸ si, iar˘ a ¸ si iar˘ a cu pace Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: C˘ a ¸ Tie se cuvinte toat˘ a m˘ arirea, cinstea ¸ si închin˘ aciunea, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh,
acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
49
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: Iar˘ a ¸ si iar˘ a cu pace, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
50
Preotul: În¸telepciune! Ca sub st˘ apânirea Ta totdeauna fiind p˘ azi¸ ti, ¸ Tie m˘ arire s˘ a în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui
¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Heruvic
D. Bortniansky
Tradus de R. Balaban Largo

,
¸
¸
,
,
,
,
,
nă,
,
,
nă,
A

tai
¸
-
¸
tai
¸
4
3
,
Ca
¸
nă,
,,
,
,
¸
ri tai
cu

¸
,
¸
¸
Ca
¸ ¸
¸
,

min.
¸
¸
¸
¸
min.
,
, ,
cu
¸
¸
ri
¸
cu
,
4
3
-
¸
nă,
¸
¸
,
¸
tai cu

A
¸

pp

pp
4
3
,
_
4
3 ,
_
he
,
,
pe
,
,,
pe
,
,
,
,
ru
,
pe
,
,
vimi
¸
¸
vimi
¸
în
,
,
în
,
,
im,
¸
-
¸
,
ru im,
¸
-
¸

pe
,
,
he
,
,,
he
,
,

6
,
_
,
_
¸
chi
¸
¸
chi
¸
pu
,
,
,
,
ru
,
,

¸
pu
,
,
ru
,
,
¸
he
,
,
,, -

¸
vimi
,,
chi
,
,
chi
,
,
Şi
,
,
Şi
,
,
im.
¸
¸
¸
im.
¸
¸
,
,
,
,
,
,
,

,, -
pu
,
,
pu
,
,
,
,
rit.
vimi
,
,
în
,
,
,
în
,
toa
,
,
toa
,
,
rei
,
,
rei
,
,
de
,
,
de
,
,
,
,

,
¸

,
,
că fă
,
,
,
_
,
_
11

,
,
,
,
re
a
,
,
a
,
,
re
,
,
cân
,
,
cân
,
,
ta
,
,
ta
,
,
,
_
,
_
,
¸

du
¸
¸
du
¸
¸
16

ţă
¸
¸
ţă
¸
¸
Tre
,
,
Tre
,
,

via
,
¸
via
,,
,
,
,
,
,
,
sfân
,
,
sfân
,
,

,
,

,
,

imi
¸
¸
imi
¸
¸

în
,
,
în
,
,
tre
,
,
tre
,
,
cem
,
,
cem
,
,
du
,
,
rit.

Toa
¸
¸
Toa
¸
¸
,
¸

it.
¸
¸
pp
¸
it.
¸
pp
¸


,
,,

,
,
cân
,
,
,
cân
,
,

cem,
¸
¸
cem,
¸
¸
sfân
,
,,
sfân
,
,
,
_
,
_
22
,
,
du
,
,
re-a
,
ta
,
,
,
ta
,,
,
re-a
,
,
51
s-o le
,
,
le
,
,


¸
¸

¸
¸
,
,
s-o
,
,

s-o
,
,
s-o
,
,
,
¸

,
,

,
,
dăm,
¸
¸
dăm,
¸
¸
,
_
,
_


¸
¸

¸
¸
ja
,
28
lu
,
,
lu
,
,

meas
¸
¸
meas
¸
¸
,
,
,
gri
,
,
gri
,,
,
ja
,
,

gri
,
,,
gri
,
,

,
,

,
,

dăm,
¸
¸
dăm,
¸
¸
rit.
meas
,
,
,
meas
,,
,
¸
ja
,
,,
ja
,
,
lu
,
,
,
lu
,
,
le
,
,
le
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
, ,
s-o
,
,
,
s-o
,
,
_
,
_
34

le
¸
¸
le
¸
¸
¸
¸

,
,

,
,

,, -

,, -
dăm.
¸
¸
¸
dăm.
Heruvic
glasul 5
După I. Popescu-Pasărea şi N. Lungu
Aranj. de N. Moldoveanu Adagio
,
,
,
¸
ca
__
_
,
,
,
_
·
,,
,,
ca
,
re
,, ,,
,
,
re
4
4
2
4
,
,
_
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
·
ca
,,

,,
,
ca
pe
,,
,
,
,
,
Noi, re,
,
,
p
,
p
Noi,

_
,,

¸¸
re,
,
,
,,
¸
,
,
·
pe
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
¸¸
,
,
,
,,
,
¸
¸
vimi,
¸
,
,
pe vimi,
_
_
vimi,
,
,
¸
ru
,
,

¸¸
he
,
he
¸ ¸
·
pe
,
_
cu
,, ,,
ru
_
,
,
_
he
·
,
,,

,
ru
,
¸
,
,
_
,
,
_
vimi,
¸
,
,
,
,
, ,
he
·
¸¸
ru
¸¸
,,
,,
,,
,,

,
,
,,
·
_
·
_
cu
,,
cu
,,

,,

,,
¡¡
în
,,
în
,,
,,
,,
,,
,,
¡¡
,,
,,
,
¸
,
,
_
nă,
,
,
·
_
,
,

_
_
tai
,
,
,
,
_
tai
,,
tai
,,
,
,
,
,
·
_
¸
¸
nă,
¸¸

_
_
tai
,
,
cu
,
,
,
,
52
_
·
·
_
cu
,,
cu
,,
tai
¸¸
tai
,,
,,
,,
,,
,,
chi
¸¸
chi
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
în
,,
în
,,

,
,
,
,
pu
¸¸
pu
,
,

,
¸
,
,
_
,
,
_
im,
¸¸
,,
,
im,
¸¸
¡¡
chi
¸¸
chi
¸¸
,
pu
¸¸
pu
,,
,
_
·
,
¸
¸

chi
¡¡
,
¡¡
în
¸¸
,
în
,
,
,
im,
¸
chi
¸¸
chi
,
,
,
,
,
,
¸
im,
¸
¸
în
,
, ,
im,
,
,
im
_ ,,
pu
¸
,
pu
,
pu
,
,
,
_
,
,
_
¸
,
,
,
,
,
¸
im

¸ _
_
·
,,
,
,
_
,
,

¸
,
,
,
de
¸
¸¸
, ,
,
,
rei
·
,

,

toa
¸
,

şi
,
¸¸
,
_
,
de rei
¸
,
toa
,
·

·
_
,
, ,
,

,

,
,
_
,
,
_
,
,
_
şi
mf

,
¸
_

,

,
,
,
_
,
,
,

vi
,
¸
vi
,,
,
,
,

şi
¸
f
¸
şi
¸
,
f
,
,
,
a
¸¸ ,


¡ ,
, ,
¸
,
ţă
¸¸
,
,
_
,
,
_

¡
ţă
¸
¸
a
¸¸
a
¸
¸
,
,

toa
¸¸
toa
¸
¸
rei
¸
rei
¸ ¸
de
¸
¸
,
¸
, ¡ ¡

de
,,
a
¸
¸
vi
,,
vi
,
, ,
_
·
_
ţă
¸¸
ţă
¡
_
¡
,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
_
,
¸
·
_
¸
¸
¡
,
,
,
¡
,
,

în
,
¸
¸
it
tre
,
,
.
,
în
mf
,,
,
,
,,
tre
,
¡
,
imi,
,,
Tre
,
¸
,
,
Tre
¸¸
imi,
¸
,
,,
,
,
,
,
,
_

¸¸
, ,
re cân
,,

cân
,
,
cân
,, ¸
·
,
_
_
re
¸
,
¸
,
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
ta
,
,
,
, , ,
,
i
,
¸¸
sfân
,
,
,


,
,
,
,,
ta
,
,
¸¸

,,
53
, ,
,
,
·
,,
,
_
,
,
,, ,
ta

,
,
,
,,
,
¸
,
,
_
,
,
_
ta du a
_
cân
,,
_
,,
·
a
,
,
¸
¸
re
,
,
,
a
¸¸
du
,
,
du
,,
cem,
_
·
,
,
,
,
,
,
,
,,
re
,
,
¸
,
·
,
,
,

_
·
,,
,,

,
,
,,
,
, ,,

,
¸
, ,
,,
,
,
,
_
,
,
_
¸
¸
tă,
¸
tă,
¸
,
,,
,
cem.
¸
toa
,,
toa
,
toa
,
,
,
, ¡ ,
,
,
,

¸
cem,
¡
¡¡
¡

,,

,
,
,
¸

toa
,,
¸
_
¸¸
meas
,
meas
·
,
,,
lu
lu
,
_
·
,,
,
¸
că,
¸¸
că,
¸
,
,
,
,
toa

,,
,
,

·
_

gri
,
,
,
ja,
,
¸
·
,
,,
ja,
, ,,
·
,
,

gri
,
ja,
¸
¸
,,
gri
¡ ¡
_
,,
,
,
¸
,
,

,
,
,
¸
¸¸
gri
gri
,
,
,
_
,
,
_
,
,
ja
,
,
ja
,
,
,
lu
,
gri
,
gri
¸ ¸
,
,
ja
,
ja
,,
,
,
, ,
ja
,
,
gri
,
,
,
,
,
¸
,
lu
,
,
,
,
,
lu
,,
·
,
3
,
a
,
,
,
,
a
,,
,

,
,
,
_
,
,
_
¸
cum
,

,
,
,
,
,
¸¸
meas
3
,
,
_
·
,
,
gri
¸ ,
ja
,
,
lu
,
meas

_
cum
,

¸
¸

,
,
¸
¸
a
,,
a
,,
,
,
,
,
,
,

,
,
_
,
,
_
,
,
cum
¸¸
cum
,
, ,
¸

,
,
¸
,

,

,
,
,
,
,
, ,
,
, ¡
,
,
meas
,

¸¸

, ,
,
meas
¸
¸
,
,
,
,
,
o
le
¸¸
,
,
,
mp
,

¸
, ,
,

mp
,
o
,,

,
le
,
,
,
_
,
,
,

,
,,

¸ ¸ ,
,
,
,
_

,
le
¸¸
le
,
,
¸
¸
,
,
·
,
,
dăm,
,
,
¸
,

,,

,
,
dăm,
,
,
·
,
¸
_
,
,
,
,
,
,, ,
,
o
,
,
o
¸¸
54
,
,
,
o
_
,
,
,
¸
le
¸¸
le
,
,
,
,
,

_
p
,
,
,
¡¡
¡¡

,
¸
,
,
,
_
,
,
_
,
·
,
,

,,
,
,

,
,
,
o
,,
,
,
,

_

,
p
,
,
dăm,
¸
¸
dăm,
¸¸
,
·
_
,

dăm,
¸¸
dăm,
¸
¸
,,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
le
,
le
__
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
_
,
,
_
,
, ,
,
o
_
_
o
,
,

¸
,
,
,
,,


,,
,,

¸¸
,
,
·
,,
·
_
,
,,

,
,
rall...
o
,,
o
,,
,,
,
,
¸
le
,,
le
,,
,
dăm,
¸¸
dăm,
¸¸
,,
,,
,

,
pp
,
,

,
pp
,
,
,
dăm.
_
-
_
dăm.
_
-
_
,
,
_
,
,
_
Ie¸ sirea cu Cinstitele Daruri
Preotul: Pe voi pe to¸ti, dreptm˘ aritorilor cre¸ stini, s˘ a v˘ a pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu întru îm-
p˘ ar˘ a¸tia Sa, totdeauna, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: Pe Preasfin¸ titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), s˘ a-l pomeneasc˘ a
Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸ tia Sa.
55
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe Pre¸ sedintele acestei ¸ t˘ ari (aici se pomene¸ ste conduc˘ atorul statului), s˘ a-l pomeneasc˘ a
Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸ tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe fra¸ tii no¸ stri: preo¸ti, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi ¸ si monahii ¸ si tot clerul
bisericesc s˘ a-i pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸ tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe ferici¸ tii ¸ si pururea pomeni¸tii ctitori ai sfânt loca¸ sului acestuia ¸ si pe al¸ ti ctitori, miluitori
¸ si f˘ ac˘ atori de bine, s˘ a-i pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe osta¸ sii români c˘ azu¸ ti pe câmpurile de lupt˘ a pentru ap˘ ararea ¸t˘ arii, s˘ a-i pomeneasc˘ a
Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸ tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe cei ce au adus aceste daruri ¸ si pe cei pentrucare s-au adus, vii ¸ si mor¸ ti, s˘ a-i pomeneasc˘ a
Domnul Dumnezeu întru împ˘ ar˘ a¸ tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe robii lui Dumnezeu fra¸ tii no¸ stri bolnavi ¸ si în suferin¸t˘ a, pe cei persecuta¸ti, pe cei din
închisori, pe cei care c˘ al˘ atoresc pe uscat, pe ap˘ a ¸ si prin aer, s˘ a-i pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu
întru împ˘ ar˘ a¸tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe to¸ti cei adormi¸ti din neamurile noastre, str˘ amo¸ si, mo¸ si, p˘ arin¸ti, fra¸ ti, surori ¸ si pe to¸ti
cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare dup˘ a numele s˘ au, s˘ a-i pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu întru
împ˘ ar˘ a¸tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: ¸ Si pe voi pe to¸ ti, dreptm˘ aritorilor cre¸ stini, s˘ a v˘ a pomeneasc˘ a Domnul Dumnezeu întru
împ˘ ar˘ a¸tia Sa, totdeauna, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ca pe Împăratul
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato
,
tu
,
,
pri
¸¸
pri
,

,
tu
,
,
,
ror
,
,
¸
,

·
,
_
_
pe
pe
,
,
·
,
,
,
,
,
,
,
_
,
tu
,
,
,
,
,
_
tul

, ¸
mf
,
Ca
,

,
mf
Îm
,
,
Ca
,
,
,
ra
,
Îm
_
4
2
,
pă ra
,
,
¸
tu
,
ror
,
tul
¸
¸
,
4
2
¸¸
¸
56
Îm
,
Îm pe
,
p
,
tu
,
,,
,
tul,
,
,
,
,,
,
,
¸
,
_
·
ra
,,
ra
,
,
,
,
,
,

,
,,

,
,

,
,
p
,
,
_
pe
·

,
mind,
,,
mind,
8
,
,
ra
, ,
_
tul
,
,,
tul,
,
tu
,
Îm
,
_
,
,
,
,
,
ra
,
Îm
,
,
tu
,
tu pă
,
,
tul
,
,
,

,
,
, ,

,
,
în
_
ne
_
,
_
,
,
,
,
_

,
_ ,,
mind
,
zut
,
_

_

,
_

,
,
,
_
,
ror
,
¸
_
,
,
,
, ,
14
, ,
cel
pri
_
·
,
,
,
_
·
¸
, ,
,
mind
,
¸
¸
pe
·
pri
_
,
ror
,
¸
de
,
te
,,
,
ce
le
¸
ce
,
_
,
¸
ju
,,
le
, ,
21
,
,
,
¡¡
,
_
¸
te
,
, _
,
¸
¸
_
con
¸¸
,
de
,
,
,
,
,
,
__
, ,
,
în
,
,
¸
¸
_
rat
_
¸ ,
,
,
,
în
,,
,
,
A
¸
a,
,
¸
ge
a
reşti.
reşti.
¸¸
,,
¸¸
,
¸¸
ge
¸
¸
lu
¡¡
¡¡
,
li
,
A
,,
,
a,
¸
li
,
,,
,,
¸
¸
,
,
,
,, ,
lu
, ,,
li
,,
li
,,
i a
_
,
,
_

,
,
i
¸¸
,
,
_
28
,,
lu
lu
,
¸¸
i
i
¸
,
,
_
¸
¸¸
a
,
_
,
¸
,,
,
¸
¸
-
lu a,
¸
¸
,
_
¸
a.
a.
¸
-
li
¸¸
,
li
¸
¸
,,
,
,
,
36
a i
¸
a, lu
,
,
i
¸
,
,,
,
,
,

Ectenia punerii-înainte
Preotul: S˘ a plinim rug˘ aciunea noastr˘ a Domnului.
Cantorul:
57
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
58
Preotul: Pentru sfânt˘ a biserica aceasta ¸ si pentru cei ce cu credin¸ t˘ a, cu evlavie ¸ si cu fric˘ a de Dum-
nezeu intr˘ a ¸ si se roag˘ a într-ânsa, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
ne
, ,
ieş
_
, ¸
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,
¸
¸
·
Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ieş
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ieş
·
lu
,
ne
¸
_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
¸ ,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ieş
,
ne
,
mi
¸
,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s˘ a fim izb˘ avi¸ ti noi de tot necazul, mânia, primejdia ¸ si nevoia, Domnului s˘ a ne
rug˘ am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4
¸
,
,
·
,
_
,
,
·
te.
ieş
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ieş
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi
¸
,
ieş
lu
, ,
te.
,
ne
_
,
¸
te.
mi ieş
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
59
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Ziua toat˘ a des˘ avâr¸ sit˘ a, sfânt˘ a, în pace ¸ si f˘ ar˘ a de p˘ acat la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
¿
8
¸
Doam

, ,
_
ne!
ne!

p
,
,
¸
,
,
Doam
¸
Doam
,
Doam
_
¿
,
,
,
ne!

ne!
,
,
p
,
¸ _

¿
,
,
1.

¿
,

,
p

,
p
,

,
_
Preotul: Înger de pace, credincios îndrept˘ ator, p˘ azitor al sufletelor ¸ si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s˘ a cerem.
Cantorul:
60
Doam
,
Doam
,
_
,


8
2.
,
¸
Doam
¸
,
_

,
,
,

_
,
ne!
,

¿
,
_
,
,
ne!

,
¿
,
,

ne!

,
,
¿
,
¸
¸
Doam
,

¿
,
ne!
,
Preotul: Mil˘ a ¸ si iertare de p˘ acatele ¸ si de gre¸ selile noastre la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
ne!
,
,
_
Doam
,
¸

¸

ne!
ne!
¸
Doam
8
,
¸
_
Doam
,
,
,
,
Doam Dă
¿
ne!
3.
,
¸ ¿
¿
,
,
,
,

¸
¿ ,
,

,
,
_
_

Preotul: Cele bune ¸ si de folos sufletelor noastre ¸ si pace lumii la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
Doam
,
,

,
,
,
,
ne!
_
,

,
¿
,
ne!
,

¿
ne!
_
_

,
,

,
,

,
4.
Doam
¿

Doam
¿
,
Doam

,
,
ne!
8

_
¸
61
Preotul: Cealalt˘ a vreme a vie¸ tii noastre în pace ¸ si întru poc˘ ain¸t˘ a a o s˘ avâr¸ si la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
¸

Doam
,
¸
¿
,
,

,
Doam
,
8
,
ne!
,
,
,
_
_

¿

,

,
,
,
,
ne!
,
ne!
,
,
_
¿
¿ ,
,
,
_
5.
,
,
Doam ne!
,
Doam

Preotul: Sfâr¸ sit cre¸ stinesc vie¸ tii noastre, f˘ ar˘ a durere, neînfruntat, în pace ¸ si r˘ aspuns bun la în-
frico¸ s˘ atoarea judecat˘ a a lui Hristos s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
_
,
Doam
,
Doam
6.
,
¸ ,
ne!
,

,
,
,
,
,
,
,

¿
,
ne!
,
ne!
_

,
,

,
,
Doam
ne!

, ,
,
,
,
,
Doam
,
,
,
,
8
,

¿
¿
_
_
, ¿

,
,
Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, m˘ arita St˘ apâna noastr˘ a, de Dumnezeu N˘ asc˘ a-
toarea ¸ si pururea Fecioara Maria, cu to¸ ti sfin¸ tii s˘ a o pomenim.
Cantorul:
62
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa
¸
Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea

,
p
,
, ,

Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfân
cresc.
,
¸
Năs sfân
,

,


,

,
,
tă sfân
,
sfân
,
Prea
p
,
p
Năs
,
,
,

,
¸
toa
¸
toa
¸
p
,
Năs de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Năs
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre
¸
pre
¸
pre
¸
pre
¸
,
_
,
8
_
,
¸
noi.
¸
noi.
¸
noi.
¸
te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne
¸
ne
¸
,
¸

ieş
¸
¸
ieş
¸
ieş
¸
ieş
¸
-) -
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸
zeu,
¸

ne
¸
ne
¸
Preotul: Pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii ¸ si toat˘ a via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
63
Preotul: Cu îndur˘ arile Unuia-N˘ ascut Fiului T˘ au, cu Care e¸ sti binecuvântat, împreun˘ a cu Preas-
fântul ¸ si bunul ¸ si de via¸ t˘ a f˘ ac˘ atorul T˘ au Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
S˘ arutul p˘ acii
Preotul: Pace tuturor.
Cantorul:
Moderato
¸
tău.
¸
mf
,
¸
¸
,
¸
,
,
¸
Şi du
mf
,
,
Şi
mf
,
Şi
¸
¸
tău.
¸
Şi
mf
,
¿
,
_
¿ ,
8
_
¿ ,
_
¿ ,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tău.
¸
tău.
,
Preotul: S˘ a ne iubim unii pe al¸ tii, ca într-un gând s˘ a m˘ arturisim.
64
Cantorul:
i
¸
mea Pe
,
_
,
,
Tre
,
_
,
,
Fi
,
ul
¸
Ta
,
tăl,
,
pe
,
tul
¸
Duh,
¸
,
şi
,
pe
,
Sfân

,
ţi
,
ne
,
păr
_
,
,
,
,
¸
tă.
,
o
,
,

,
,
des
,
cea
,
de
,
¸
ţă
,
şi

,
in
,
Aici uneori preotul cânt˘ a Iubi-Te-voi, Doamne.
Preotul: U¸ sile, u¸ sile, cu în¸telepciune s˘ a lu˘ am aminte!
Crezul
Cred întru unul Dumnezeu, Tat˘ al atot¸ tiitorul, F˘ ac˘ atorul cerului ¸ si al p˘ amântului, al
tuturor celor v˘ azute ¸ si nev˘ azute.
¸ Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul N˘ ascut, Care din Tat˘ al S-a
n˘ ascut mai înainte de to¸ti vecii: Lumin˘ a din Lumin˘ a, Dumnezeu adev˘ arat din Dum-
nezeu adev˘ arat, n˘ ascut, iar nu f˘ acut, Cel de o fiin¸t˘ a cu Tat˘ al, prin Care toate s-au f˘ acut;
Care, pentru noi oamenii ¸ si pentru a noastr˘ a mântuire, S-a pogorât din ceruri ¸ si S-a
întrupat de la Duhul Sfânt ¸ si din Maria Fecioara ¸ si S-a f˘ acut om;
¸ Si S-a r˘ astignit pentru noi în zilele lui Pon¸ tiu Pilat ¸ si a p˘ atimit ¸ si S-a îngropat;
¸ Si a înviat a treia zi, dup˘ a Scripturi;
¸ Si S-a suit la ceruri ¸ si ¸ sade de-a dreapta Tat˘ alui;
¸ Si iar˘ a¸ si va s˘ a vin˘ a cu slav˘ a s˘ a judece viii ¸ si mor¸tii, a C˘ aruia împ˘ ar˘ a¸tie nu va avea sfâr¸ sit.
¸ Si întru Duhul Sfânt, Domnul de via¸t˘ a F˘ ac˘ atorul, Care din Tat˘ al purcede, Cel ce împre-
un˘ a cu Tat˘ al ¸ si cu Fiul este închinat ¸ si m˘ arit, Care a gr˘ ait prin proroci.
Întru una, sfânt˘ a, soborniceasc˘ a ¸ si apostoleasc˘ a Biseric˘ a;
M˘ arturisesc un botez spre iertarea p˘ acatelor;
A¸ stept învierea mor¸tilor;
¸ Si via¸ta veacului ce va s˘ a vie. Amin.
65
Preg˘ atirea pentru Sfin¸tirea Cinstitelor Daruri
Preotul: S˘ a st˘ am bine, s˘ a st˘ am cu fric˘ a, s˘ a lu˘ am aminte, Sfânta Jertf˘ a cu pace a o aduce.
Cantorul:
Răspunsurile mari
glasul 5
de Protosinghelul Varlaam
Armonizate de N. Moldoveanu Andante
_
_
cii,

jert
,,
la
,
,
,

Mi
,,
,,
,,
dei.
¸
¸¸
dei.
,,
mf
,
,
_
u
,
,
la
,
,,
fa
,,

,,
la
, ,
la
¸¸
cii,
¸¸
,
¸
,
,
¸
mf
,
fa
,
¡¡
¡¡ ,,
Mi
_ _
4
4
2
4
, ,

,

,
jert
,,
¸
u
,
,
4
4
2
4

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos ¸ si dragostea lui Dumnezeu Tat˘ al ¸ si împ˘ art˘ a¸ sirea
Sfântului Duh s˘ a fie cu voi cu to¸ ti.
Cantorul:
,
,
du
,,
,
,
cu
,,
cu
,
,
hul
,,
hul du

¡¡
,
¸
¸
¸
tău.
¸¸
tău.

,
,
Şi
Şi
,,
¡¡
_
_
_ _
Preotul: Sus s˘ a avem inimile.
Cantorul:

,
,
,
_
_
¸¸
Dom
,
,
Dom
A
,
¸
nul.
¸¸
,,

,
,
,
,
,
tre
,
A
¸
,
,
¸
¸¸
vem
¸¸
vem
,
,
,
tre
,
,
nul.
_ _
Preotul: S˘ a mul¸ tumim Domnului.
Cantorul:
66
,
Cu vred
,
,
e
¡¡
,

,
,
şi
,,
şi
..
,, ,
,
,
__
,
¸
,
,
,
,
,
,
_
¡¡
,
ci
,

ni
,,
_
4
4
2
4
_ _
4
4
2
4
,
,
,
,
,
,
,
cu
,
,
es
¸¸
es
,
,
,
,
,
ta
,
,
¸
3
,
3
_ _
_
_ ,
te
¸¸
te
,
,
,
,
drep
,,
,,
ta
,
te
,,
te
,
cu
,
drep
,
,
,
,
,
,
·
,
,
¸
ne
,,
,,
în
,,
chi ne
_ _
_
_
_
,
în
,
,
na
·
chi
,,
,,
.
Ta
,
,
·
_ _
,
p
,
.
a
,
¸

Ta
,,
__

_
¸
na
¸¸
a
,
·
,,
,
,
,
,
şi
,,
şi
,
,
,,
_

,,

,
,
,
,
lui
,,
lui
,
,
·
_
·
Sfân
¸¸
Sfân
,
, ,
,
,,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
tu
,,
tu
3
,
3
,
lui
,,
lui
,
,
,, ,
,
_
_
şi
, ,
şi
, ,
_ _
·
_
·
_
u
,,
u
,
,
lui
,,
lui
,
,

Fi
,,
Fi
,
, ,
,

·
_
,
·
_

,
,

in
¸¸
in
,
,
,
o
,
,
·
_
·
_
de
,
,
,
,

o
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
ţă
¸¸
ţă
,
, ,
,
Tre
,,
Tre
,,
i
¸
¸
i
¸
¸
_ _
_
_

Duh,
¸¸
Duh,
¸
¸

cei
,
,
cei
,
,
·
de
,
,

mei
,
¸
mei
,
,
·
_
,
,
,

67
,
,, ,,
,
,
ţi
¸¸
ţi
,
¡ ¡
¡ ¡
,
¸

tă.
¸
-
¸
tă.
¸
-
¸

,
,
ne
,,
ne
_ _
_
_
rall...
şi
,,
şi
,
,
păr
,,
păr
,
,

,,
,
,
des
,,
des
,
,
Preotul: Cântare de biruin¸t˘ a cântând, strigând, glas în˘ al¸ tând ¸ si gr˘ aind:
Cantorul:
,
Sa
,
va
,
,
¸
¸
,
va
,
¸
..
plin
ot,
,
,
,
4
4
2
4
_
_
4
4
2
4
_ _
¸
f
¸
ot,
¸
Sfânt,
¸
f
¸
Sfânt,
,
¸
,
nul
,,
Dom
,,
Dom
,
Sa
,,
,,
,,
nul
,
Sfânt
,
,
Sfânt
,
,
Sfânt,
¸
¸
Sfânt,
¸
¸
,
e
e
,
,
e
,,
,
,
rul
¸
¸
plin
,
·
¸ ,
ce
,
,
_
¸
şi
·
,
,
,
,
,
_
_
_ _
¸

,
_
,,
,

¸
şi
,,
¸
,
¸
mân
,
,
,
,
mân
_
,
¸
ce
,
,
, ,
¸
rul
e
¸
tul

,
,
¸ ,
,
,
,
_
,
,,

,
,
tul
_
,
sa
,

,
,
¸
,,
,
,
¸
rea
,
,
,
ri
na, mă
¸
,
,
,
¸
,
,
, ,
_ _
,
¸
_
na,
,
_
_
o
ri
,
,
o
,
Ta.
sa Ta.
,
o
,
,
,
O
, ,,
¸
¸
,
de
,
O o

,
rea
¸
,
,
,
,
sa
,
,
,
,
na, na,
¸
,
¸
¸
,
,
¸
,
,,
sa de
¸
,, ,
,
,
_
,
,
¸
,
sa
,
na o
,
na
,
cei
,
,
,
o
,
,
de
¸
,
cei
,,
sa
,
,
,
_
_
_ _
de
,
,
în
,
,
tru
,,
,
,
,
,
,
_
,
, ,
,
_
sa
sa
na,
¸
,
_
¸
na,
¸
în
,
,
tru
,
,
¸
¸
68
tat
¸
¸
tat
¸¸
cu
,,
cu
,,
vân
,,
vân
,
,
,
¸
_
_
_ _
cel
,,
cel
,
,
ce
,,
ce
,
,
Bi sus.
¸
¸
sus.
¸
¸
,,
Bi
,
,
,
,
ne
,,
ne
,,
,,
te
,,
,,
,,
te
,,
es
,,
es
,,
,
,
,
,
nu
,
,
nu
¸¸
_ _
_
_
me
,,
me
,
,
le
,,
le
,
,
,
,
ne
¸¸
ne
¸
,
,
,
¸
vi
¸¸
vi
¸
,
în tru
,,
tru
,,
3
,
,,
în
,,
,
,
,
sa
,
,,
,,
¸
na,
¸¸
na,
¸
sa
,,
sa
,
,
o
,
,
,
,
o
,
,
,
,
_
_
_ _
nu
,,
nu
,,
lui.
¸¸
lui.
¸¸
Dom
,,
Dom
,,
,,
,,
,
¸
¸
na,
¸¸
sa
,,
O
,
,
,
o
,
,
,
,
o
,
,
,
,
na,
¸
,,
,,
,
O
,
,
,
,
¸
¸
de
,
,
_
de
¸

_
_ _
,
_
¡¡
_
în
,,
în
¡¡
tru
,,
tru
,,

sus.
¸
¸
sus.
¸
¸
,
,
,
,

cei
¸¸
cei
¸
¸
sa
,,
sa
,
,
,
¸
_
¸
,
¸
¸¸
na,
na,

sa na
¸¸
na
,
sa
¸
,
o
,
,
o
,,
,
Preotul: Lua¸ ti, mânca¸ti, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea p˘ acatelor.
Cantorul:
Largo
¸
¸
¸¸
¸
pp
¸
,
¸
A
¸
pp
¸
A
¿
_ _
¿
_
_
_
min.
_
_
min.
_
Preotul: Be¸ti dintru acesta to¸ti, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentruvoi ¸ si pentru
mul¸ ti se vars˘ a spre iertarea p˘ acatelor.
Cantorul:
69
Largo
, _
_
4
3 ,,
4
3
A
,
,
¸¸
¸
¸
A
,
,
¸
¸¸
¸
,
,
,

¸
min.
,
_
¸
,
,
¸
¸
,
,
¸
_
¸
,
¸
,
,
,
__

¸
,
¸
,
_
min.
_
¸
¸
¸¸
,
,
,
¸
¸
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, ¸ Tie ¸ Ti-aducem de toate ¸ si pentru toate.
Cantorul:
Pe Tine Te lăudăm
glasul 5
Armonizat de N. Lungu
Andante religioso-cantabile
,
Te ne
¸
3
¸
ne
3
,
¸
¸¸
Te
3
,
3
,
,
,
¸¸
Ti
¸
¸
Pre
,,
,
,
,
3
,
,
,
,
,
4
2
_
4
2
_

¸¸

3
,
,
,
,
Ti
¸¸
¡¡ ,
,
,
¡¡
Pre
,
pp
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
¡
,
,
,
¸
,
,
p
,
,
,
dăm,
¸
¸
Ti
,
,
,
¸
¸
¡
,
_
_
6
,
¡
,
,
Ti
_
,
3
ne
¸
3
¸
ne dăm,
,
,
¡
,
,
u
¸
¸ , ¸
Pre
¸
Pre
,
u
¸¸
,
,
3
ne
,
3
_ ,
,
,
¸
Te
,
,
,
,
,
3
3
3
,
,
,
bi
_
_
12
3
,
,
,
¸
,
3
,
,
,
,
,
,
bi
¸
,
, ,
,
¸
,
_ ,
,
,
cu
,
¸ ,
,
,
,
,
ne
,
,
,
cu Te
,
3
70
mul
,
¸¸
e
,
Îţi
,
,
,,
mul
,
,
,
¸
_
_
,
tăm.
¸
¡¡
¸
¡
,
,
,,
,
,
·
_
¡
·
,
,
_
,
¸
tăm.
_
·
Îţi
_
_
¸
ţu
,
·
e
,
,
ţu
,,
vân
¸
,
,
,
¸
,,
¸
_
_
_
16
vân Ţi
¸ ¸
,
,
,
Ţi
,
,
,
¸
,
Ţi
,
ru
_
·

·
,
, ,
_

,,
ru
,
_
_
·
_
_
,
,
şi
,
p
, , ,
,
ne
,,
Ţi
¸¸
ne
,
,
e,
¸
găm
,
găm
¸¸
rit.
,
,
¸¸
,
,
¸
ne
¸
,
,
Doam
,
,
ne
¸
¸
mim Doam
,
_
_
22
,
¸
şi
,
p
,
mim
¸
,
¸
e,
¸
¸
,
·
_
,
,
,
,
,
,
nos
¸¸
nos
,
,
,
ze
,
¸
ze
,,
,
,
,,
ne
,,
a tempo
Dum
,,
,
,
ne
,
_
,
,
,
,
,
,
_
,,
,
,
lui
,,
lui
,,
,
,
_
,
,
,
, ,,
,
,
u
¸¸
u
,
,
_
29
Dum
34
_
_
¡¡
¡¡
·
,
,
¸¸
găm,
¸
¸
¸¸
·
_
ne
,
,
,
,
_
ru
,
,
,
-
,
,
-
,
,
¸
·
_
Ne
,
,
_
găm.
¸
ppp
¸
¸
ppp
¸
ru
,
,
,
tru.
¸
pp
¸
tru.
¸
pp
_ ,,
¸¸
,, ¸
_
·
,
,
¸¸
Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, curata, prea binecuvântata, m˘ arita st˘ apâna noastr˘ a de Dum-
nezeu N˘ asc˘ atoarea ¸ si pururea Fecioara Maria.
La Liturghia Sfântului Vasile (în Postul Mare), în loc de Cuvine-se cu adev˘ arat se cânt˘ a axionul De tine
se bucur˘ a (pagina 100). Între Înviere ¸ si În˘ al¸ tare se cânt˘ a Îngerul a strigat (pagina 103). La s˘ arb˘ atorile
mari se cânt˘ a axioane speciale.
Cantorul:
71
Axionul Născătoarei de Dumnezeu
glasul 5
de I. Popescu-Pasărea
Moderato
ne-
,,
cu
,,
,,
,,
ne-
,,
,
,
,
,,
a
,,
cu
¸
,
,
_
Cu
,
mp
,
Cu
,
mp
,
,
¸
,
,
¸
,
vi
_
4
4
2
4
,
,
,
se
·
·
se
_
,,
,,
, ,
,
,
,,
,,
4
4
2
4
,
_
,
_
,
,
,
vi
,,
a
,, ,,
,
de
¸¸
de
¸¸
¡
fe
,,
fe
,
rat
¸¸
rat
,
_
,,

,
,
cim
¸¸
cim
,
,
¸

,,
ri
,
,
,
,
_
ri
,
,

,,

,
,
,
,
,
_

¸¸

,
,
·
,
,
_ ,
¸
¸
Năs
,,
Năs
,
,
te
,,
te
,
,
,
,
ne
¸¸
,
re
·
_
ne
,
,
,
Cea
,,
re
,
,,
,,
,
Dum
,
,
¸
,
de
de
,
,
,,
zeu,
,

toa
, ,
,,

,,
,
,
, ,
·
_
Cea
,
toa
_
,,
_
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
_
,
_
, ,
,
,
zeu, Dum
,
ci
,
fe
,,
,
,
,
,
,,
,,
,
,
,
,
fe
,,
,,
,
,
ru
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
, ,
,
,
,
,
pu
,
,
ri
,
,
ru
,,
rea
,
,
pu
,
ci
,,
,
,
,
ri
,
,,
rea
,
,,
,
_
,
_
,,
,
,
, ,
,
,,

_
şi

,
,
va
,
,

_
,,
,
,
,

va vi
,,
vi
,
,
, ,,
_
,
¸
,
,,
,,
,
şi
,

_
,
_
,
şi
,
_

,
·
·
,
,

¡
·
_
·
_

,
,

_
,
şi
, ,
,
prea
prea

,
_
ne
,,
ne
,,
no
,
no
,
,
,

,
,
,
,
_
·
_
,
_
72
,
,
,
,
,
,,
,,
ne
,
¸
,
lui
ze
,
,
_
,
_
,
,
,,
¸¸
ca
¸¸
,
,
,
Dum ne lui
Dum ca
·
,
,
,
,
,
,
ze
,
Mai

,
,
u
,
,
,,
_
,
,
u
,
,
,
,
,
,
Mai
,,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,,
ce
,
,
Ce
,
¸
__
¸¸
tru.
¸¸
tru.
,
nos
,,
,

,
,
,
ce ea
,
,
,
,

,
¡¡
,,
,,
nos
,
,
ea
,
,,
,
,
¡¡
Ce
,
,
,
, , ,
,
,
_
,
_
¸¸
,
_
,
,
cât ru
,
,
,
,
,
he
·
eşti
¸
,
cât
,
,
,
,
_
,
_
de
,
,
¸
,
_
, , ,
mai
,
,
he
·
,
,
sti
,
de
sti
,,
,
tă ru
,
·
,
cin
,
,
,
,
,
,
,
¸
eşti
·
_
,
,
,
¸¸

cin mai
_
,
,
,,
,
,
_
,
vi
,
,
,

,
,
,
,
_
,
,
¸
,
·
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
mai
,
¡
,
,
,

,
,
¡
,
,
,
şi
,
şi vi
,
_
,
_
,

,
·
,
,
,
,
,
mii
,
,
mii
¸¸
,,
se
,
¸
,
de-a
,,

făr'
,
,
ri
¸
_
mai
_
,
,
de-a
,
,
¸
,
¸

,
,
făr'
,
,
,
,
,,
,
_

se
,, ,
,,
,
,
_
,
_

,,
,
_
,
ri

¸
_
de
,
,

,

,
,
,
re
,
_
,
¸
,

,
_
_
ra
,,
na
_
,
_
,
ra
,
_
,
,,
,,
se
¡
,

na
,
,
,
,
,
·
·
,
,
,
se
,,
,,
,

,
_
re
,
cât
_
de cât
,
,
,
73
,,
,
mii;
,
rea
_
,
,
,
_
,
,
¸
_
,
,
,
,
,
,

,
·
,,
,,
rea
,,
¸¸
mii;
¸
,
,,
__
,,
,
ca
,
,
,
·
,
_
¸

,,
,
ca
,
,
,

,
,,
,
,
,
,,
,,
,
,
,

,

,,
,
,
_
,
_
,
,
¸
,
,
,
,, ,
fă ciu
,
,
,
,
,
,,
,
ciu
,
,
,,
,
,
,,

, ,
stri
,
stri
,,
,,
,
,
,
,


,
,
,
,
,
,
,
_
zeu
,
ne
,
,
ne
·
,
,
,
zeu
_
,
_
,
¸
,
,,
,
Cu
,
_

,
,,
,
,,
Dum

¡

,
,,
,,
,
,,
,
Cu
,
, ,
·
_
·
,
,
Dum ne
,,
ne
,
,
,
pe
,
pe
,
_

__
·
tul
,
, ,,
,,
cut,
,,
¸¸
năs
,
cut,
,,
vân
,,
vân
,,
,
_
,
_
,
¸
,
·
,,
,
,
,
ai
,
,,
,,
,,
,
,
pe
,,
pe
,,
,,
,,
,

,
tul
,,
năs ai
,,
_
_
,
,,
,
¡

,
,,
,,

¸
,
,
_
,
_
,
_
ti
,
,
,
¸
¸
de
¸¸
de
¸
¸
_
,,
cea
,

¸
_
,
cea
,,

,
,
ne
,
,
ne
,,
·
,
rat
¸
¸
rat
¸
¸ ,
a
,,
a
,
,
cu
,,
cu
,
,
,,
,
Năs
,,
Năs
,
,

,
ti
,,
,
,
,
ne
¸¸
ne
,
,
,,
de
,,
de
,
,
,
_
,
_
,
¸
rall...
te
,
zeu
__
zeu
¸¸

,
,
,,
,
,
,,
,
,
,
re
,
,
,
,
,
,
__ ,,
,,
,
,,
,
,
Dum
,,
Dum
,
re
,
toa
,,
toa
74
,
te
¸
,
,
,
te
¸
_

¸¸

,,
,
,
,
_
,
,
¸

rim.
-
¸¸
rim.
¸
-
¸
te
,,
,
,
_

,
¡¡
¡¡
__
rim,
¸¸
¸¸
¸¸
rim,
,
,

¸
,
_ ,
,
,,
·
_
,
,

Preotul: Întâi pomene¸ ste, Doamne, pe Prea Sfin¸ titul Episcopul nostru(N) (Arhiepiscop, Mitropolit,
Patriarh), pe care îl d˘ aruie¸ ste sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinsitit, s˘ an˘ atos, îndelungat în
zile, drept înv˘ a¸tând cuvântul adev˘ arului T˘ au.
Cantorul:
te.
,
¸
Pe
_
toţi şi
,
¸
toa
,
,
,
pe
,
Preotul: ¸ Si ne d˘ a nou˘ a, cu o gur˘ a ¸ si cu o inim˘ a, a m˘ ari ¸ si a cânta preacinstitul ¸ si de mare cuviin¸ t˘ a
numele T˘ au, al Tat˘ alui ¸ si al Fiului ¸ si al Sfântului Duh, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: ¸ Si s˘ a fie milele marelui Dumnezeu ¸ si Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu to¸ti.
Cantorul:
¡¡
¡¡
,
_
_
,
¸
tău.
tău.
¸
¸
¸

,
,
,
,
,
Şi
du
, ,
,
,
¸
,
cu
,,
du
Şi
,
,
,
hul
hul
,
,
cu
Ectenia dinainte de „Tat˘ al nostru“
75
Preotul: Pe to¸ti sfin¸ tii pomenindu-i, iar˘ a ¸ si iar˘ a cu pace, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus ¸ si s-au sfin¸ tit, Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele în sfântul, cel
mai presus de ceruri ¸ si duhovnicesul s˘ au jertfelnic, întru miros de bun˘ a mireasm˘ a duhovniceasc˘ a,
s˘ a ne trimit˘ a nou˘ a dumnezeiescul har ¸ si darul Sfântului Duh, s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
76
ne
, ,
ieş
_
, ¸
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,
¸
¸
·
Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ieş
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ieş
·
lu
,
ne
¸
_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
¸ ,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ieş
,
ne
,
mi
¸
,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s˘ a fim izb˘ avi¸ ti noi de tot necazul, mânia, primejdia ¸ si nevoia, Domnului s˘ a ne
rug˘ am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4
¸
,
,
·
,
_
,
,
·
te.
ieş
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ieş
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi
¸
,
ieş
lu
, ,
te.
,
ne
_
,
¸
te.
mi ieş
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
77
Preotul: Ziua toat˘ a des˘ avâr¸ sit˘ a, sfânt˘ a, în pace ¸ si f˘ ar˘ a de p˘ acat la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
¿
8
¸
Doam

, ,
_
ne!
ne!

p
,
,
¸
,
,
Doam
¸
Doam
,
Doam
_
¿
,
,
,
ne!

ne!
,
,
p
,
¸ _

¿
,
,
1.

¿
,

,
p

,
p
,

,
_
Preotul: Înger de pace, credincios îndrept˘ ator, p˘ azitor al sufletelor ¸ si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s˘ a cerem.
Cantorul:
Doam
,
Doam
,
_
,


8
2.
,
¸
Doam
¸
,
_

,
,
,

_
,
ne!
,

¿
,
_
,
,
ne!

,
¿
,
,

ne!

,
,
¿
,
¸
¸
Doam
,

¿
,
ne!
,
Preotul: Mil˘ a ¸ si iertare de p˘ acatele ¸ si de gre¸ selile noastre la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
78
ne!
,
,
_
Doam
,
¸

¸

ne!
ne!
¸
Doam
8
,
¸
_
Doam
,
,
,
,
Doam Dă
¿
ne!
3.
,
¸ ¿
¿
,
,
,
,

¸
¿ ,
,

,
,
_
_

Preotul: Cele bune ¸ si de folos sufletelor noastre ¸ si pace lumii la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
Doam
,
,

,
,
,
,
ne!
_
,

,
¿
,
ne!
,

¿
ne!
_
_

,
,

,
,

,
4.
Doam
¿

Doam
¿
,
Doam

,
,
ne!
8

_
¸
Preotul: Cealalt˘ a vreme a vie¸ tii noastre în pace ¸ si întru poc˘ ain¸t˘ a a o s˘ avâr¸ si la Domnul s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
¸

Doam
,
¸
¿
,
,

,
Doam
,
8
,
ne!
,
,
,
_
_

¿

,

,
,
,
,
ne!
,
ne!
,
,
_
¿
¿ ,
,
,
_
5.
,
,
Doam ne!
,
Doam

79
Preotul: Sfâr¸ sit cre¸ stinesc vie¸ tii noastre, f˘ ar˘ a durere, neînfruntat, în pace ¸ si r˘ aspuns bun la în-
frico¸ s˘ atoarea judecat˘ a a lui Hristos s˘ a cerem.
Cantorul:
,
,
_
,
Doam
,
Doam
6.
,
¸ ,
ne!
,

,
,
,
,
,
,
,

¿
,
ne!
,
ne!
_

,
,

,
,
Doam
ne!

, ,
,
,
,
,
Doam
,
,
,
,
8
,

¿
¿
_
_
, ¿

,
,
Preotul: Unirea credin¸tei ¸ si împ˘ art˘ a¸ sirea Sfântului Duh cerând, pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii ¸ si toat˘ a
via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: ¸ Si ne învrednice¸ ste pe noi, St˘ apâne, cu îndr˘ aznire, f˘ ar˘ a de osând˘ a, s˘ a cutez˘ am a Te chema
pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat˘ a ¸ si a zice:
Cantorul:
Tatăl nostru
glasul 5
de Anton Pann
Andantino
80
,
în
în
,
în
,
în
,
eşti
,
le
,
le
,
eşti
,
eşti
,
eşti
, ¸
Ta
,
p
¸
Ta
,
pp
,
p
¸
¸
Ta
Ta
,
pp
2
4
3
4
4
4
_
_
,
¸
2
4
3
4
4
4
_ _
2
4
3
4
4
4
_
8
_
2
4
3
4
4
4
_
_
no
,
,
no
,
¸
stru,
¸
stru,
¸
stru,
¸
tăl
,
tăl
,
tăl
,
tăl
,
,
no
,
,
no
,
,
¡
le
,
le
,
re
,
re
,
re
,
re
,
¸
Ca
,
¸
stru, Ca
,
¸
Ca
,
¸
Ca
,

sfin
,
,
sfin
,
,
sfin
,
,
sfin
,
,
¡
,
,
,
,

ruri,
¸
ruri,
¸
ruri,
¸
ruri,
¸
¡
ţea
,
ţea
¸
ţea
¸
ţea
,
,
scă-
se
_
8
_
_
_
_
_
_ _

scă-
,
scă-
scă-
,
¸
,
se
,
,
se
,
se
,
·
_
_
·
,
,
,
,

,
,
,
,
·
_
ce
,
,
,
¡
,

ce
,
ce
,
ce
,
e
,
¸
¡
,
,
_
le
,
,
le
,
vi
¸
Tău,
¸
Tău,
¸
Tău,
îm
,
,
¸
Tău,

vi
,
¸
vi îm
,
îm
,
,
¸
nu
e
,
¸

¡
¡

îm
,

¡
nu
¸
nu
,
me
,
me
nu
¸
,
_
,
le
,
le
,
vi
,
,
me
,
me
,
,
,
¸
_ _
_
8
_
_
_
_
_
e
,
e
,
,
81
_
,
că-
,
că-
,
Ta,
¸
Ta,
_ _
_
8
_
_
_
_
_
a
,
a
,
fa
,
¸
,

,
fa
,
¸
,
ţi
_
fa
,
¸

,

,
se
,
a
,
a
,

ţi
,
ţi
¸
Ta,
¸
Ta,
¸
ţi
,

,
,

fa
,
¸
,
,
¸
,

,

se
,
se
,
se
,
că-
,
că-
,
_
8
_
_
_
_
_
,
·
pre
,
,
pre
,
,
pre
,
,
_ _
,
·
·
,
¸
a
p
,
,
,
a
p
,
,
a
p
,
,
a
p
,
,
·
pre
,
,

_
·
cer,
,
cer
¸
cer,
,
cer,
,
vo
,
vo
,
vo
,
,
cum
,
în
,
în
,
în

cer
-
,
-
,
cer
-

în
,
în
,
_
în
,
_
_

,
cer
-
,
Ta,
,
Ta,
,
Ta,
,
Ta, în
,
·
ia
,
ia
,
ia
,
ia
,
_

vo
,

cum
,
cum
,
cum
pre
,

,
şi
,

,
,
şi
,
şi
_
_
,
,

,

,
_
,
mânt.
_
mânt.
_
mânt.
_
·
a
,
,
şi
,
şa
_ _
_
8
_
_
_
_
_
şa,
,
¸
şa
,
şa
,
şa
,
,
pre
,
pre
,
pre
,
,
,
¸
82
¸
stră
¸
stră
_
8
_
_
_
_
_
,
stră
¸
stră
¸
,
,
_ _

¡
¡
¡
¡

,
¸
mânt.
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
noa
,
noa
¸
noa
¸
noa Pâi
,
Pâi
,
Pâi
,
nea
,
nea
,
nea
,
nea
,
Pâi
,
,
in
in
,
,
in
¸
in
,

,
,

,

,

ţă
¸
_
,
,
ţă
¸
ţă
¸
ţă
¸

_
,
,
_
_ _
_
8
_
_
_
_
_
,
¸
cea
,
cea
¸
cea
,
cea
,
,
,
,
spre
,
spre
,
spre
,
spre
,
_
,
,
,
,
¸
_ _
_
8
_
_
_
_
_
ne-
,
ne-
,
,
,
ne-
,
ne-
,
¸
dă-
,
¸
dă-
,
¸
dă-
,
,
_

dă-
,
no
,
no
,
no
,
no
_
o
,
o
,
o
,
o
,
,
as
¸
as
¸
as
,
as
,
,
,
,
,

,

,
,

,

83
şi
,
¸

,
ne
,
iar
,
_
_
_
_
_
8
_
_ _
,
,
,
¸
şi
_
_
,

,
ne
,
ne
¡
¸
tăzi
¸
tăzi
¸
tăzi
_
tăzi
,
şi
.
¸
¸

,
,
¡
¡
,
¸
_
_
_
_
,
,
le
,
le
,
le
,
le
,
,
le
,
le
,
le
,
le
_ _
_
8
_
,

,
,

,

,
¡
·
,
iar şi
,
iar
, ¸
iar
¸
no
¸
ne
,

şa
¸
şa
¸
şa
¸
şa
,

,
gre
,
,
gre
,
gre
,
·
gre
,
·

,
,
pre

pre
,
,
,

,
,
pre
,
,
,
,
,
,

stre,
,,
stre,
,
stre,
,
stre,
,
·
_
·
_
·
pre
,,
,
cum
,
,
cum
,
,
cum
,
,
cum
,
şi
,
şi
,
şi
,
şi
,
_
,
noi
,
noi
,
,
¸
_
_
8
_
_
_
_
_
¸
,
noa
¸
noa
,
noa
,
noa
,
noi
,
noi
¡
ier
,
ier
,
ier
,
ier
84
,
no
,
no
,
no
,
no
ţi
,
ţi
,
ţi
,
ţi
lor
,
lor
,
lor
,
lor
,
ştri.
¸
ştri.
,
ştri.
¸
ştri.
¸
,
_
_
_
·
Şi
,
,
,

_
,
,
,
tăm
,
tăm
,
tăm
,
tăm
¸
,
¸
_
_
_
8
_ _
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
,
,
,
gre
,
gre
,
_
,
,
,
şi
,
,
gre
,
gre

,
,
du
,
,
nu
¸
du
,
_
Şi
,
pre
,
ce
,
ce
,
ne
_
pre
,
_
_
_
Şi
,
,
ne
,
,
nu
,
,
du
,
ce
,
_ _
_
8
_
_
,
¸
_
¡
nu
,
,
,
,
Şi
_
ne
,
,
ne
,
_
_
¡
.
¸
,

_
nu
_

,
,
,
,
,
pi
,
pi
,
pi
,
·
is
_
_
rit.
pi
,, -
,, -
,, -
,, -
tă,
¸
tă,
¸
tă,
du
,
în
¸
noi
,
noi
,

¸
tă,
¸
,
,
,
,
,
,
,
·
_
ce
,
,
pre
,
¸
,

,
is
,
is
,
_
,
·
în
,
is
_
_
_
_
_
8
_
_ _
noi
,
în
,
în
,
·
85
iz
,
,
·
ne
,
,

,
_
.
ci
mf
,
veş
¸
veş
,
ne
·
,
,
,
,
iz
_ _
_
·

,
,
,
·

,
·
¡
·
ci
mf
,
veş
, _
_
·
·
_
_
_
_
,
¸
_
,
iz
,
mf
ci iz
,

,
ne
,
,
8
a tempo
ne
,
.
ci
mf
clean.
,
¸
clean.
,
_
¸
,
vi
, _

vi
¸
¸
vi
¸
vi
,
,
-
,
-
,
-
,
-
,
clean.
¸
¸
clean.
¸
¡
¡
¡
¡
_
_
_
,
te
,
te
,
te
,
8
_ _
_
veş
,
¸
_
cel
¸
¸
cel
¸
cel
¸
cel
¸
_
·
de
,
de
,
_
¡
·
te
,
de
,
de
,
Preotul: C˘ a a Ta este împ˘ ar˘ a¸ tia ¸ si puterea ¸ si m˘ arirea, a Tat˘ alui ¸ si a Fiului ¸ si a Sfântului Duh, acum
¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: Pace tuturor.
86
Cantorul:
Moderato
¸
tău.
¸
mf
,
¸
¸
,
¸
,
,
¸
Şi du
mf
,
,
Şi
mf
,
Şi
¸
¸
tău.
¸
Şi
mf
,
¿
,
_
¿ ,
8
_
¿ ,
_
¿ ,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tău.
¸
tău.
,
Preotul: Capetele voastre, Domnului s˘ a le pleca¸ ti.
Cantorul:
,
_
¿
,
Doam
¿ ,
_
¿
,
mf
,
¸
,
,
e Ţi
,
,
,
_
ne.
_
¿ ,
8
_
,
ne.
mf
Ţi
Ţi
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
Doam
¸
,
e
Doam
Doam
_
, .
,
Ţi
,
,
mf
e
,
¸
e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: Cu harul ¸ si cu îndur˘ arile ¸ si cu iubirea de oameni a Unuia-N˘ ascut Fiului T˘ au, cu care e¸ sti
binecuvântat, împreun˘ a cu Preasfântul ¸ si bunul ¸ si de via¸ t˘ a f˘ ac˘ atorul T˘ au Duh, acum ¸ si pururea ¸ si
în vecii vecilor.
Cantorul:
87
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: S˘ a lu˘ am aminte. Sfintele, sfin¸ tilor.
Cantorul:
Unul Sfânt
glasul 8
Maestoso
,
tos,
¸
I
,
,
U Domn
,
nul nul
,
u Sfânt,
¸
,
,
,
sus

,
,
,
În i
,
Hris
,
mf
,
_
,
,

¸
,
ne
,
tru
_
¸
ri
,
,
Ta Dum
,
rea

¡ ,
,
lui
,
tăl.
¸
,
¸
A
,
¸
min. zeu
Sfânta Împ˘ art˘ a¸ sanie
Preotul: Cu fric˘ a de Dumnezeu, cu credin¸t˘ a ¸ si cu dragoste s˘ a v˘ a apropia¸ ti.
88
Cantorul:
Bine este cuvântat
Glas 1
Allegretto
,
,
Cel
,
cu
,
cu
,
Bi
,
ne
,
ne
mp
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
, ¸
mp
Bi
,
ne
Bi
4
4
2
4
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
8
_
_
4
4
2
4
,
,
,
,
_
mp
,
,
,
te
,
te
,
te
,
te
,
4
4
2
4
,
,
,
,
vân
,
ne
,
ne
,
ne
,
¸
tat
¸
tat
¸
tat
mp
tru
,
ne
,
vân
,
vân
,
vân
,
tat
cu
,
tru
,
tru
,
tru
,
Cel
,
Cel
,
Cel cu
,
vi
,
Bi
,
vi
,
,
es
,
es
,
în
,
,
¸
vi
,
,
vi
în
,
în
,
în
,
,
ne
,
es
,
es
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
,
Dumn
,
Dumn
nu
,
¸
nu
es nu
,
nu
,
nu
,
nu
,
te
,
te
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
zeu
¸
zeu
¸
zeu
¸
zeu
¸
me
,
me
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_ ,
rit.
Dom
,
Dom
,
lui.
¸
lui.
¸
lui.
¸
lui.
¸
le
,
le
,
le
,
le
,
te
,
te
,
,
me
,
me
,
,
,
es
,
es
,
es
,
,
¸
nu
,
¸
nu

,
¸
Dom
,
Dom
,
Dumn
,
Dumn
,
,
,
no
,
,
¸
Dom
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
nul
¸
nul
¸
nul
¸
nul
¸
,
,
,
,
, ¸
,
-
¸
uă!
-
¸
uă!
-
¸
tat
,
tat
,
a
,
a
,
,
,
,
,
tat
,
tat
,
a
,
şi
,
,
şi
,
,
şi
,
¸
a
,
,
,
Dom
¸
Dom
¸
Dom
no
,
,
no
,
,
no

,

,

,

,
uă!
-
¸
uă!
,
,
,
,
_
a tempo
şi
,
s-a
,
s-a
,
s-a
,
s-a
,
Preotul: Cred, Doamne, ¸ si m˘ arturisesc c˘ a Tu e¸ sti cu adev˘ arat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu, Care ai venit în lume s˘ a mântuie¸ sti pe cei p˘ ac˘ ato¸ si, dintre care cel dintâi sunt eu. Înc˘ a cred
89
c˘ a Acesta este însu¸ si Preacurat Trupul T˘ au ¸ si Acesta este însu¸ si Scump Sângele T˘ au. Deci m˘ a rog
¸ Tie: Miluie¸ ste-m˘ a ¸ si-mi iart˘ a gre¸ selile mele cele de voie ¸ si cele f˘ ar˘ a de voie, cele cu cuvântul sau cu
lucrul, cele întru ¸ stiin¸t˘ a ¸ si întru ne¸ stiin¸t˘ a. ¸ Si m˘ a învrednice¸ ste, f˘ ar˘ a de osând˘ a, s˘ a m˘ a împ˘ art˘ a¸ sesc
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea p˘ acatelor ¸ si spre via¸ ta de veci. Amin.
Preotul: Cinei Tale celei de tain˘ a, Fiul lui Dumnezeu, ast˘ azi, p˘ arta¸ s m˘ a prime¸ ste, c˘ a nu voi spune
vr˘ ajma¸ silor T˘ ai Taina Ta nici s˘ arutare θ ti voi da ca Iuda, ci ca tâlharul m˘ arturisindu-m˘ a strig ¸ Tie:
Pomene¸ ste-m˘ a, Doamne, întru împ˘ ar˘ a¸ tia Ta.
Preotul: Nu spre judecat˘ a sau spre osând˘ a s˘ a-mi fie mie împ˘ art˘ a¸ sirea cu Sfintele Tale Taine,
Doamne, ci spre t˘ am˘ aduirea sufletului ¸ si a trupului.
În timpul împ˘ art˘ a¸ sirii credincio¸ silor, strana cânt˘ a Trupul lui Hristos.
Cantorul:
Trupul lui Hristos
Glas 8
Andante
,
pri
,
p
miţi,
¸
p
,
,
pri
,
,
,
Hris
,

,
pri
p
,
,
tos
¸
tos
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,
¸
¸
,
tos
¸
tos
,
¸
8
_
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
_
Hris
,
,
pri
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
pri
,
miţi,
,
,
,
,
,
,
pri
_
,

Tru
pri
,
,
Hris miţi,
_
miţi,
,
,
Hris
,
,
Tru
p
Tru
,
Tru pul
,
pul
,
pul
,
pul
,
pri
,
vo
,

¸
,
·

,
,
_
,
,
din
,
,
,
,
şi

,
¸ ,
,
cel
·
iz
,
8
_
,
_
,
_
din
¸
,
¸
_
,
miţi
¸
miţi
,
,
,
,
,
,
vo

,
rul ră
,
şi
_
de
,

,
,
,
,
miţi
miţi
¸
¸
¸
vo
din
,
iz
,
¸
,
şi
,
şi
,
iz
,
,
,
,
cel
,
,
,
rul
rul
,
din
,
,

iz
,
cel de
,
de
vo
fă cel
¸
rul
¸
de
,
90
¸

_
,

pp
,
¸
,
,

,
¸
¡
¡
taţi.
¸
,
te
_
gus lui
moar
,
,
¸
gus
pp
,
taţi.
¸
,
_
,
8
_
,
_
,
_
¸
,
pul
,
Tru
,
Tru
moar
,
,
Hris
,
.
.
taţi.
¡
moar

,
Hris
, ,

,
te moar
,
lui
,
te
,
,
taţi.
_

,
gus taţi,
,
,
Tru
gus
,
gus pul
¡
¸
pul
,
,
pp
,
taţi,
te
pul
Tru
pp
·
,

gus
,
şi
,
şi
,
şi
_
,
,
miţi,
¸
miţi,
,
pri
,
Hris
,
din
,
din
,
_
,
,
pri
lui
,
lui
,
tos
¸
,
,
,
,
,
,
¸
miţi
¸
miţi
¸
iz
,
iz

_
,
_
,
8
_
,
_
,
_
pri
,
,
,
,
din
,
din
,
,
pri
,
,
pri
pri
,
¸
miţi,
¸
,
pri
,
,
miţi
¸
,
şi
,
miţi
¸
Hris
,
,
tos
,
·
,
,
,
tos pri
miţi,
,
·
,
iz
,
iz tos
¸
vo
,
_
moar
,
,
rul
¸
rul
¸
rul
¸

,

,

,
gus
,
gus
,
gus
vo
¸
vo
¸
vo


,

,
rul
,
,
_
,
8
_
,
_
,
¸
de
,
de
,
te
,
te
,
te
,
te
,
,
,
cel
,
,
cel
,
,
cel
,
,

,
,
moar
¸
moar
,
moar
,
cel
,
de
,
de
,
,
gus
,
,
·
_

,

,
,
,
,
,
91
a
,
,
a
,
,
a
,
,
,
,
a
,
_
,
8
_
,
_
a,
¸
a,
¸
a,
¸
a,
¸
,
,
,
,
,
,
i
,
i
,
i
,
i
,
li
,
li
,
li
,
li
,
,
¸
,
,
¸
taţi,
¸
taţi.
_

,
A
mf
,
li
,
li
,
li
,
li
,
A
mf
,
A
mf
,
A
mf
gus
,
,
gus
-
¸
¸
taţi.
-
¸
taţi.
-
¸
-
¸
,
,
,
_
,
,
,
,
lu
¸
lu
,
lu
,
lu
,
rit.
taţi.
_
_
taţi,
,
¸
li
,
li
,
li
,
li
,
lu
,
¸
lu
,
,
lu
,
,
,
a
,
a
,
a
,
a
,
,
,
,
i
¸
,
i
,
i
,
_
lu
¸
,
,
,
i
,
,
, ,
,
8
_
,
_
lu
¸
lu
¸
lu
,
lu
,
_
,
,
,
,
,
a,
¸
a,
¸
a,
¸
a,
¸
i
,
,
,
,
,
i
,
i
¸
i
,
,
i
li
a,
,
¸
,
¸
a,
¸
,
,
li
,
,
li
,
li
,
,
,
,
,
,
lu
li
,
,
,
¸
,
a lu
a
,
_
,
_
,
8
_
,
_
i
p
,
,
p
A
,
,
i
¸
a.
¸
a.
¸
a.
¸¸
a.
,
,
i
,
,
li
a,
¸
a,
¸
,
li
,
,
,
a
,
a
,
,
,
, ,
lu
,
,
,
,
A
p
A
A
,
,
lu li
,
,
p
92
,
,
,
lu
,
li
,
li
,
lu
¸ ,
lu
¸
lu
,
,
_
,
8
_
lu
,
lu
,
,
i
¸
,
i
,
i
,
i
,
,
_
,
_
,
,
,
,
¸
a,
¸
a,
¸
a,
¸
i
,
,
,
,
a,
,
,
i
,
a
,
a
,
,
¸
li
,
li
,
a
,
a
,
i
,
i
¸
lu
¸
lu
¸
,
,
,
,
,
,
,
a,
¸
a,
¸
a,
¸
a,
¸
,
i
,
i
,
,
,
,
i
,
i
,
_
,
8
_
,
_
,
_
,
,
,
¸
a
,
a
,
a
,
a
a.
¸¸
a.
¸
a.
¸
a.
¸
A
pp
,
,
A
pp
,
,
A
pp
,
,
A
pp
,
,
,
li
,
li
,
li
,
li
,
,
lu
¸
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
li
,
li
,
li
,
li
,
a,
¸
¸
a,
¸
a,
¸
a,
¸
lu
¸
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
8
_
,
_
,
_
,
¸
,
_
rall...
a
,
,
,
a
,
,
a
,
,
a
,
,
li
,
,
li
,
li
,
li
,
,
,
,
lu
,
,
lu
,
,
lu
,
,
lu
,
,
,
,
,
i
¸
i
,
i
,
i
,
,
,
,
,
a.
-
¸
¸
a.
-
¸
a.
-
¸
a.
-
¸
,,
,
,
,
i
,,
i
,
i
,
i
,
93
Preotul: Mântuie¸ ste, Doamne, poporul T˘ au ¸ si binecuvinteaz˘ a mo¸ stenirea Ta.
Cantorul:
Am văzut lumina
Glas 5
Allegretto
,
,
,
,
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
_
na
¸
na
¸
na
¸
na
¸
mi
,
,
,
,
Am
Am
p
,

,

,

,

,
,
¸
4
4
2
4
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
8
_
4
4
2
4
p
,
Am
Am
p
,
p
,
a
,
a
,
a
,
a
,
de
,
de
,
de
,
de
,
cea
,
cea
,
cea
,
cea
,
lu
,
lu
,
,
lu
,
lu
,
,
,
mi
,
,
mi
,
,
mi
,
,

,

,

,

,
zut
,
zut
,,
zut
,
zut
,
mit
,
mit
,,
mit
¸
mit
,
,
,
,
,
pri
,
pri
,,
pri
,
pri
,
,
,
,
,
Du
,
Du
,
,
Du
,
Du
,
,
,
am
,
,
am
,
,
am
,
,
tă,
¸
tă,
¸
tă,
¸
,
¸
tă,
¸
ra
¸
ra
,
ra
,
ra
,

,
,
,
,
ce
,
cel
,
cel
,
,
am ce
,
ce
,
,
ce
,
hul
,
hul
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
cel
,
cel
,
hul
,
hul
,
,
din
,
,
,
,
cre
,
cre
,
,
cre
,
cre
,
,
,
,
din
,
,
din
,
,
din
,
,
cea a
,
a
,
a
,
a
,
ţa
,
ţa
,
ţa
,
ţa
,
,
cea
,
cea
,
cea
,
,
,
,
,
am
,
am
,
,
am
,
am
,
a
,
a
,
,
a
,
a
,
-
¸ ,
¸
resc;
-
¸
resc;
¸
-
¸
resc;
-
¸
resc;
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_

,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
flat
,
flat
,
,
flat
,
flat
,
,

,

,

,
de
,
de
,
de
,
de
94
tei
,
tei
8
,
,
,
,
,
ţi
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
_
_
,
,
,
,
,
,
,
ţi
,
,
,
,
păr
,
păr tei
,
,
,
,
,
Tre
,
Tre
,
tei
,
Sfin
,
,
Sfin
,
,
¸
ra
,
ra
,
ra
,

,
,
,
ra
,
¸
_
_

·
_
ne
,
,
,
ne
,
des
,
_
des
,
_

tă,
,
tă,
,
tă,
,
tă,
,
,
,

,
_
rit.
,
,
,
nân
,
_
nân
în
,
în
,
,
,
chi
,
chi
,

,
.
,
.

ne,
p
¸
ne,
p
¸
du-
,
du-
,

,
,
a tempo
A
,
A
,
A
,
A
,
_
_
,

p
,

,

p
,
,
,
,
imi
,
imi
,
_
3
,
¸
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
pp
¸
pp
¸
noi.
¸
-
,
-
,
-
,
-
,
,
,
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,
¡
,
,
pre
¸
pre
sta
,
sta
,
sta
,
sta
,
pre
,
¡
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
noi.
pp
¸
noi.
pp
¸
¸
,
¸
noi.
,
,
,
,
pre
¸
,
¸
it
,
,
it
_
it
,
,
it
,
,
rall...
¡
mân
,
mân
,
mân
,
mân
,
,
¡
cea
¸
cea
¸
cea
¸
cea
¸
,
ne-a
,
ne-a
,
ne-a
,
ne-a
,
,
Preotul: Totdeauna, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Cantorul: S˘ a se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s˘ a l˘ aud˘ am m˘ arirea Ta; c˘ a ne-ai
învrednicit pe noi s˘ a ne împ˘ art˘ a¸ sim cu sfintele, dumnezeie¸ stile, nemuritoarele, preacuratele ¸ si
de via¸ t˘ a f˘ ac˘ atoarele Tale Taine. Înt˘ are¸ ste-ne pe noi întru sfin¸ tenia Ta, toat˘ a ziua s˘ a ne înv˘ a¸t˘ am
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
Ectenia de mul¸tumire
95
Preotul: Drep¸ti, primind dumnezeie¸ stile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cere¸ stile ¸ si de via¸ t˘ a
f˘ ac˘ atoarele, înfrico¸ s˘ atoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie s˘ a mul¸ tumim Domnului.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,
¸
,
4
4
ieş
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ieş
¸
,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_
·
p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,
¸
_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ieş
ieş
¸
Preotul: Ap˘ ar˘ a, mântuie¸ ste, miluie¸ ste ¸ si ne p˘ aze¸ ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T˘ au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ieş
¸
ieş
,
ieş
,
_
·
Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ieş
,
mi
,
mi
,
Preotul: Ziua toat˘ a des˘ avâr¸ sit˘ a, sfânt˘ a, în pace ¸ si f˘ ar˘ a de p˘ acat cerând, pe noi în¸ sine ¸ si unii pe al¸ tii
¸ si toat˘ a via¸ ta noastr˘ a lui Hristos Dumnezeu s˘ a o d˘ am.
Cantorul:
96
Doam
_
, ¿
_
8
, ¿
,
¿
,
¸
Doam
,

,
Doam
,
,
e
¸
ne.
¸
e
_
_
Doam
_
,
Ţi
¡

Ţi
,
,
,
ne.
¸
¡
Ţi

e
,
e
,
,
¡
,
¸ _
¸
ne.
¸
,
ne.
_
Ţi
¡

,
,
¿
Preotul: C˘ a Tu e¸ sti sfin¸ tirea noastr˘ a ¸ si ¸ Tie slav˘ a în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh, acum ¸ si
pururea ¸ si în vecii vecilor.
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A
¸
¸
¿

¸
min.
¿
,
min.
,
,
¡
,

_
8
¡
_
_
min.
¿ ¡
¿

_
¡
,
¸ ¸
¸
Preotul: Cu pace s˘ a ie¸ sim.
Cantorul:
,
nu
,
,
¸
_
lui.
,
Dom
,
În
,
tru nu me
,
le
¸
,
Preotul: Domnului s˘ a ne rug˘ am.
Cantorul:
97
,
te.
te.
,
,
¸
,
,
,
¸
Doam
,
,
p
mi
,
lu
ieş
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_
¸
_
,
,
ieş
,
ne Doam
,
,
,
,
ne
¸
ieş
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ieş
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Rug˘ aciunea amvonului
Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaz˘ a, Doamne, ¸ si sfin¸ te¸ sti pe cei ce n˘ ad˘ ajdui-
esc întru Tine, mântuie¸ ste poporul T˘ au ¸ si binecuvânteaz˘ a mo¸ stenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o
p˘ aze¸ ste; sfin¸ te¸ ste pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe ace¸ stia îi pream˘ are¸ ste cu dumnezeiasc˘ a
puterea Ta; ¸ si nu ne l˘ asa pe noi cei ce n˘ ad˘ ajduim întru Tine. Pace lumii Tale d˘ aruie¸ ste, bisericilor
Tale, preo¸tilor, (aici se pomene¸ ste Cârmuirea ¸ t˘ arii, dup˘ a îndrum˘ arile Sfântului Sinod) ¸ si la tot poporul
T˘ au. C˘ a toat˘ a darea cea bun˘ a ¸ si tot darul des˘ avâr¸ sit de sus este, pogorând de la Tine, P˘ arintele
luminilor, ¸ si ¸ Tie m˘ arire ¸ si mul¸ tumire ¸ si închin˘ aciune în˘ al¸ t˘ am, Tat˘ alui ¸ si Fiului ¸ si Sfântului Duh,
acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Fie numele Domnului
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Allegretto
,,
me
,,
me ne
,,
e
,,
e
,
Dom
,,
Dom
,,
,,
ne
,,
lui
,,
lui
,,
,
p
,
4
2
,
_
4
2 ,
_ ,,
p
,,
le
,,
le Fi nu
,,
,,
,,
Fi
,
bi
,,
,
nu
,,
,
¸
,
bi
,
nu
¸¸
nu
,

şi
,
,
şi
,,
_
,
_
,,
nă-n
,
,
¸¸
veac.
¸¸
cu
,,
cu
,
,

7
,
veac. de
,,
vân
,
¸
nă-n
,
,,

,
,
tat,
¸¸
tat,
¸
a
,,
a
,
,
,,
vân
,
,
de
,
cum
,,
cum
,
, ¸
98
le
,,
le
,,
,
¸
nu
e
,,
e
,
mf
, ,,
nu
¸¸
,,
,
me
,,
me
,
,
,
_
nu
,,
,
lui
,,
lui
,,
,
Dom
,,
,,
,
_
13
,
Fi
,
mf
,
Fi
,
nu
,,
,
Dom
şi
,
,
tat,
¸ ¸
vân
,
de
,,
de
,
,
a
,

,
,
_
,
,,
cu
,
,
cum
,
,
,
cum
,
şi
,
,
_
bi
,,
bi
,
,
,
,
a
,
,
18
,
,,
ne
,,
ne
,
,
¸
tat,
¸
¸
,
,
,
,
vân
,
,
cu
,
,
,
nă-n
,
-
¸
veac.
¸
-
¸
,

,,
,
nă-n
,,
,
_
24
şi
,,
şi
,
¸
veac, pâ
,
,
,
veac.
¸
¸¸
de
,,
de
,
veac,
¸
,
_
nă-n
,,
a
,,
a
,,

,,

,,
rall...
nă-n
,,
cum
,,
cum
,,
,
¸
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi to¸ ti cu al S˘ au har ¸ si cu a Sa iubire de oameni, tot-
deauna, acum ¸ si pururea ¸ si în vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Otpustul
Preotul: M˘ arire ¸ Tie, Hristoase Dumnezeule, n˘ adejdea noastr˘ a, m˘ arire ¸ Tie.
Cantorul:
,
,
re
,
tu
,
u
,
lui
,
şi Ta
,
,
ri Duh
¸
,
lui
_
,

,
lui
,
,
Mă Sfân
,
,
şi Fi
,
¸
a
¸
min.
,
pu
,
ci
¸
lor,
,
şi
_
, ,
în
,
ve
,
ru
¸
rea
,
şi
,
cum
,
şi
,
cii
,
ve
,
a
,
te,
_
,
Doam

,
mi
_
,
lu
_
,
ieş

,
ieş
,
te,
_
,
ne
_
,
mi
_
,
lu
_
,
Doam
,
ne
·
,
Doam

¸
te.
_
,
,
ne
_
,
mi
·
,
lu
·
¸
ieş
,
ne
,
cu vin
¸
Dom
,
bi
,
În
¸
nu pă
¸
rin
¸
te,
¸
lui,
¸
ză.
_
, ,
nu
,
me
,
le
, ,
¸
tea
,
tru
Preotul: Cel ce a înviat din mor¸ ti, Hristos, Adev˘ aratul Dumnezeul nostru, pentru rug˘ aciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale Sfin¸ tilor, m˘ ari¸ tilor ¸ si întru tot l˘ auda¸ tilor Apostoli, ale Sfântului (N) (al
99
c˘ arui hram îl poart˘ a biserica), ale celui între sfin¸ ti P˘ arintelui nostru Ioan Gur˘ a de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului, ale Sfântului (N), a c˘ arui pomenire o s˘ avâr¸ sim, ale Sfin¸ tilor ¸ si drep¸tilor dum-
nezeie¸ sti P˘ arin¸ti Ioachim ¸ si Ana ¸ si pentru ale tuturor sfin¸ tilor, s˘ a ne miluiasc˘ a ¸ si s˘ a ne mântuiasc˘ a
pe noi, ca un bun ¸ si de oameni iubitor.
Cantorul:

¸
min. A
,
_
¡
Preotul: Pentru rug˘ aciunile sfin¸ tilor p˘ arin¸ tilor no¸ stri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, miluie¸ ste-ne pe noi.
Cantorul:
¡
_
,
¸
¸
min.

A
,
100
II. Alte cânt˘ ari liturgice
De tine se bucură
glasul 5
de N. Moldoveanu
Andante
ti De
,
¸
4
4
2
4
,
eşti
,,
eşti
,
,
cu
,,
cu
,
,
,,
,
,
_
4
4
2
4
,
_
,,
,
,
,
ce
,
,
ce
,
ea
,,
ea
,
,
ce
,,
ce
,
,
ră,
¸¸
ră,
¸
¸
,
p
,
De
,
p
bu
,,
bu
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
ne
,,
ne
,
,
,
,
ti
,
,,
,,
se
,
,
se
,
,
pli
,
,
,
,
¸
,
_
,
_
¸

tu
,,
tu
,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,
,,
,,
,,
,
,

,,

,
,
,
,
pli
¸

,,

,
,
toa
,,
toa
,
,
,
făp
,,
făp
,
,
de
,,
de
,
,
dar,
¸¸
dar,
¸
¸
rul
¸¸
rul
¸
_
·
_
so
,,
bo
¸¸
bo
¸
¸
,
·

_
·
_
şi
,,
şi
,,
,,
,
,
resc
,,
resc
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
·
_
·
,,
,
în
,
,
·
,

în
,,

ra:
¸¸
ra: so
,
,
,,
,,
,
¸
ge
,,
ge
,
¸¸
,
_
,
_
nesc;
¸¸
nesc;
¸¸
,
_
,
_
,,
,,
me
,,
,,
,
,
,,
,,
,,
,,
, ,
,
o
,,

o
,,
,,
,
,
mul
,
ce
,,
ce
,,
nea
,,
nea
,
,
,
mul
,
,
,,
,
,
ea
¸¸
,,
me
,
,
¸
,,
,,
ea
¸¸
,,
,,
se
,,
se
,
,
,
,
Bi
,
,

eşti
,
,
_
,
_
·
_
·
_
Bi
,,
,,
sfin
,


,,

,
,
¸¸

¸
¸
ri
,,
ri
,
sfin
,
,

,
,,
,
,
ţi
¸¸
ţi
, ,

,
¸ ·
_
·
_
şi
,,
şi
,
ce
¸¸
ce
,
,
,
eşti
,
,
,
,
,
,
,,
,, ,,
101
la
,,
la
,,
__
tor,
¸¸
tor,
¸¸
__
vân
,,
vân
,,
_

,,

,,
rai
, ,,
,,
cu
,,
cu
,
,
,
,
¸
u
,,
,
rai
,
fe
,,
fe
,,
cio
,,
cio
,
,
da
,,
,
_
,
_
,,
,, ,
u
,,
da
,,
,,
,
,
,
,
,
,
__ ,,
,
,
,
__
S-a
,,
S-a
,,
,
¸
·
_
din
,,
din
,
,
,
_
,
_

ei
,,
ei
,
,

re
,,
re
,,
,,
,
Dum
,,
Dum
,,
,,
·
_
,
ca
,,
ca
ne
,,
ne
,,
_
zeu
¸¸
zeu
¸¸
ri
¸
,
_
__
,,
,,
,

ri
¸¸
,
,
,
,
cut,
,,
,,
,,
,,

¸¸

,
,
,
_ ¸¸
cut,
¸
¸
,
,
prunc
,,
prunc
,, ¡

pat
¸¸
pat
¸¸
şi
,,
şi
,,

,,
,
¸
,,
,,
__
,,

în
,,
în
,, ,
,
,,
,,
__

__
¡¡
¡
,,
,,
,
_
s-a
¸¸
s-a
¸¸
,,
tru
,,
,,
,,
¡¡
tru
,
,
Dum
ne
,,
ne
,
,
Dum
,,
,
¸
'na
,,
'na
,
,
veci,
¸¸
veci,
¸
¸
,
_
¡
ce
,,
ce
,
,
_ ,
mai
,
,
mai
,
,
Cel
,,
Cel
,
,
te
,,
te
,
,
,
,
de
,,
de
,
,
¸¸
in
¸
,
in te
,,
te
,
,
¡
,
,
es
,,
es

nos
,
,,
,,

,
,
ul
,,
ul
,
nos
,,
,, ,,
,,
,
,
_
,
_
,,
,,
,
,
,,
,,
,,
te
,,
tru,
¸¸
tru,
¸¸
,,
,
ze
¸¸
ze
,
,
,
¸
te
,
,
pân
,,
pân
,
,
,
,
,
,
,
,


,
p
,

,
p
,
ru
,
,
ru
,
,
le
,
,
,
,
ce
,
,
,
ce
,
,
,

·
_
·
_
mai
,,
mai
,
,
,
,
le
¸¸

tău
,,
tău
,
,
,
,
tat
¸
¸
tat
¸
¸
¡
des
,,
des
,
,

,,

,
,
,
_
,
_
cât
,
,
cât
,
,
de
,
¸
,
,
de
,
,
ce
¸¸
ce
¸
¸
102
ri
¸
¸
¸¸
,
¸
le
ri
¸
¸
crat.
¸
¸
,
,
,
,

crat.
¸¸
,
,
,
_
,
_
,
,
le

l-a
¸¸
l-a
,
ti
,,
ti
,,
,,
,,
,
,
se
,,
se
,
,
De
,,
,
De
,
,
·
,
,
lu
¸¸
lu
,
ne
,,
ne
,
,
,
¸
pli
¸¸
pli
,
,
,
,
ce
,,
ce
,
,
eşti
,,
eşti
,
,
ce
,,
ce
,
,
,
_
,
_
¸¸
ră,
¸
¸
,,
,
,
ră,
,
,,
,,
cu
,
,
bu
,
,
cu
,
,
,,
,,
bu
,
dar,
¸¸
dar,
¸
¸
ea
,,
ea
,
,
,
¸

,,

,
,
de
,,
de
,
,
,
¸
_
,
_
toa
,,
toa
,
,
,
,,
,, ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,
, ,
, ,
ri
¸¸
ri
¸
¸
·
_
·
_
ra.
¸¸
ra.
¸¸
,,

tu
,,
tu
,,


,,

,
,
,,
,
,
făp
,,
făp
,
,
,,
,,
re
,
,
¸
__
__ ,
,
,
,
,,
,,
_
,,
,
,
,
_
,
_

e,
,
-
,
e,
,
-
,
,,
,
,
re
,
¸¸
,
, ¸
,
_
·
_
rall...

re
,,
re
,
,
ţi
__
ţi
,
_
¡
¡¡

ţi
,,
ţi
,
,
¡

,,
ri
,,
ri
,
,
·

e.
¸
-
¸
e.
¸
-
¸

,,
103
Îngerul a strigat
glasul 3
de Protosinghelul Varlaam
Armonizat de N. Moldoveanu Moderato
,
p
,,
rul
,
de
,
,
,
,,
,
,
, ,
În

,
,
stri
,,
stri
,
În
4
4
3
4
2
4
_ _
4
4
3
4
2
4
_
_
a
,,
a
,
,
¸
,
rul
,
gat
__
gat
¸
¸

,
,
,
tre
,
,
,,
,, ,
p
,
ge
,,
ge
,,
__
cea
,
,
pli
,
,
Cu ruri,
,
,
¸
ra
,
,
,
Cu
,,
¸
¸
¸
,
, ,

¸
_ _
,
¸
,
_
_
,
¸
da
¸
¸
,,
,
,
,,
,
,
,,
,
,
ra
,
cioa
,
,
cioa
,

,,

,
,
Fe
,,
Fe
,
,
,
cu
·
_
,
,

,,
,,
,
cu
,,
_ _
,
¸
,
,
ră-
,,
ră-
_
·
_
_
·
_
,
,
¸
¸
¸¸
,
ră:
,
,
ră:
,
,,
,,
,,
,,
Bu
,,
Bu
,,
,,
,
,
,,
,
,
bu
,,
bu
,,
_ _
_
_
,
¸
·
_
·
_
cu
,,
cu
,
,
·
_
·
_
ră-
,,
ră-
,
,
_
·
_
Şi
,,
Şi
,,
ia
,,
ia
,,
·
te!
,,

te!
,,

,,

,,
zic,
,,
zic,
,,
,,
,,
,,
,,
,
,
a
_
a
,, ,,

,
,
,
Fi
,
_ _
,
¸

,
în
·
_
_
,
,
ul
,,
ul tău
, ,
tău
,
, ,
,
Fi
,
,
,
în
,
,
te,
,
,
te,
,,
,
,
vi
,,
vi
·
_

104
,
,
,
ia
,
,
,
,
_ _
_
_
,
¸
tre
,
ia
,
¸
¸
¸
¸
¸¸
¸
,,
,
,
,,
at
,
,
,,
,
,
at
,
,
tre
,
,
¸
¸
,
,
,
¸
a
¸¸
a
,,
,
·
_
,
,
mânt
·
,
_ _
,
¸
din
,
_
_
_
,
zi
, ,
, ,
pe
,,
pe
, ,
,
,,
,
,,
,,
,,
_
mor

,
,
¸¸ ,
mânt
¸¸
zi
şi
,
din
,
·
mor
,
şi
, ,
,
,
,
,
,
cat.
¸
¸
¸¸
,
,
cat.
,
,
¸
_
_
_ _
,,
ri
,,
ri
,
morţi
,,
morţi
,
,,
i-a
,,
i-a
,
,
,,
_
,
,
di
,,
di
,

,
li
¸
¸
li
¸
_ _
,
¸
¡
_
_
,
,
,,
,
,
_
,
,
Ve
,,
Ve
,
se
,,
se
,
,
,
¸
¸
¡
,
ţi
,,
ţi
,,
¡

¸¸

,
,
, ,
¸¸
¸
¸
¸
¸¸
¸
,
¸
¸
¸

,
_
_
_ _
,
,
poa
,,
poa
,
po
¸¸
po
,
,
re
,
,
,
re
,,
105
,,
mi Lu
,,
Lu mi
, ,
_ _
_
_
,
¸
,
,
_
·
_
·
·

,
,,
,,
,,
,,
,
lor,
,,
·
_
,
lor,
,
re
,,
re
,,
lor.
¸¸
lor.
¸¸
_
·
_
po
,,
po
,,
poa
,,
poa
,,
,,
te,
,
,,
,
_
,
¸
_
_
_
,,
,,
,
,,
,
,
mi
,,
,,
nea
,,
nea
,
lu mi
,,
ză-
,,
ză-
,,
te,
,
lu
,
,
,
u
,
sa
,
,
_
·
_
·
_ _
·
_
_ _
_
_
,
,
,
¸
,
,
,
te
,
ză-
,
ză-
,,
nea u
,
,
,
,
,
te
,
,
,
,
¸¸
nea
,
,
no
,,
no
, ,
,
·
_
·
e
,,
e
,
,
·
·
_
sa
,,
ru
,,
ru
I
,,
I
,
,
le
¸¸
le
¸
¸
_
·
,
sla
¸

sla
,
¸

,,
va
,,
,
_
·

va
_
_
_ _
,
¸
¸¸
me
¸¸
me
¸
¸
, ,

¸¸

li
¸¸
li
,
,
, ,,
,
te
, ,
te
,
_ _
_
_
,
,
,
¸
,
,
,
,
nu
,,
nu
__
lui
,
,
,
,
Dom
,,
Dom
,,
,,
,
,
pes
,,
pes
,
, ¸
¸
lui
,
,
,,
,
¸
,
¸
ne
,,
,
¸
,
ne
,
,
a
,,
a
,
,,
,,
,
¸¸
¸
,
,
¸
,
,
_ _
_
_
¸¸
,,
,,
ti
,,
ti
,
106
, ,
f
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
_
¸
·
·
_
·
_
,
,
,

,
,

,,

_
¸
rit.
¸¸
rit.
,,
_
_
_ _

,,

,
,
,
Sal
,
,
,
,
,
,
¸
_
a
,, ,
,
2
_
_
_ _
,
cum
,,
Sal
,

,
,
,,
a
,
,
,,
,
,
,,

,
,

,
,
ne
_
_ _
_
_
,
¸
· ·
,
,
şi
te
,,
bu
, ,
bu
,
,
,
,
te
,
,
cum
,,
_ _
şi
,
oa
¸¸
oa
¸
¸
¸¸
ne
¸¸

,,
cu
,,
cu
,
Si
,,
Si
,
,

,
,
,
,
, _ _
_
_
,
¸
,
,
,
_
,
,
,
cu
, ,
,
¡
·
,
iar
,,
,

tu
¸¸
tu
,
,
iar
, ,,
,
,
,
,
,,
,
,
,
cu
,
ra
,,
ra
,
toa
,
, ¸
¸
,
¸
,,
toa
_
_
_ _
,
,
Năs
,,
Năs
,

,,

¸
,
,

__

,
,
,
¸
¸
¸
,
,
107
Dum
,,
ne
,
,,
,,
,,
Dum
,,
,,
,,
_ _
_
_
,
¸
·
_
·
_
ne
,,
zeu
¸ ¸
zeu
¸ ¸
,

,
·
_
,
,
,
de
,,
,,
de
,
re
,,
re
,
¸¸
¸
¸
,
,
te-
,,
leş
,
,
,,
te-
,
se
,
,
,
¸
_
,
,
3
_
_
_ _
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
leş
,,
ve
,
,
ve
,
se
,
vi e
¸
¸
e
,
,
în
, ,,
vi
,
,
_ _
,
¸
,
,
,
, _
_
rea
,,
rea
,
,
în
,
te
¸ ¸
te
¸
,
¸
¸
,
,
în
,,
în
,
,
tru
,,
tru
,
,
_
¡
,
năs
,,
năs
,
,
¸
¸ ,
,
,
¸
,
,
¸
¸
¸¸
_
_
_ _
¡

,

,
,
lui
¸¸
lui
,
ce
¸¸
ce
,
,
¸
¸
,,
,,
năs
,,
năs
,
,
cut,
,,
cut,
_ _
,
¸
cut
,,
cut
_
_
·
_
,
, ,
,
al
·
,,
_
al
_
·
,,
,,
,,
,,
¸¸
,
,
¸
¸

,,
,,
108
al
¸

¸
,
,
,
,,
,
,
,,
,
_ _
,
¸
,
, ¸
¸
-
¸
¸
tău.
_
_
·
_
¸
-

,, ,,
tău.
,,
tău,
,
,
,,
,
,
,,
109
Azi cu toţi să prăznuim
Colind de Florii
de Gh. Cucu
·
nu
,
,
sa
pi
în
tâm
ru
prăz

,
pări

,
Pre
,
,
Dum
,,
_
,
_
¸
,
nat,
lim
im,
,

cu
,,
cii
poar
in
·
_
,
_
tră-n
toţi
,,
1. Azi
Azi
3. La
2.
,
4. Prun

,,
e-n
Ie

_
,
stâl
·
_
,
,
,,
,
cu

_
,
,

,
ne
,
,
,

a
cân
pre
_
,
·
_
·
to
pe
na
zeu
,,
,
¸

,
·
la
Cân
Toţi
8

_

_
_

o

,

să-L
,
,
cu
_

_
4
2
re
sa
_

,
_
ţii-m
i-au
,
mânz
4
2
Dum
,
din
din
e
ne-n
_

_
_
,
,
Hris mă
,,
·
_
,
tru-
·
,
,
_
_
,
pa
,
,
,
8
po
tos
sin.
rim.
,
·
sa
8
sa
_
,
·
un
_
na
por
_
îm
re
_
,
,
,
,
_
Hris
,
, _
vi
_
,
,
·
_
,
na
ţi
tat
nel
,
,
_
,
ti
,
,
,,
_
_
_
năl
tep
ti
,
,
O
,
¸
_
,
O
De
Hris
_
·
,
,
,
năl u-nă.
tat.


Ca
Spre
,,
tru-

,
,
,
me
me
,,
_
,
tos
tos

,
,
,
ţi
ce

ma
·
,
miel. nu
,
,
rat
,
ne

,
,

_

,,
ne!
ne!
mi

mi
,
,
,
,
12
_
ne,
ne,
un
·
_
,
_
mi
,
,
mi
mi
_
,
,
·
_
,
ne,
_
,,

,
_
vi

vi
,
,
O,
O,
,
mi
,
nu
zeu
_
_
8
rat.
nu
nu
nu
,
¸

nu
,
,
·

ne,
, _ ,
·
,
mi
_
îm
ca
,
O,
O,
O,
,
O,
,

nu
_
nu
,
,
, ,
,
,
,
ne!
ne! mi
_
O,
O,
,
,
,,
ne.
ne.
·
_
110
Veniţi cu toţi dimpreună
Cântec de Florii
de Tim. Popovici
Moderato

nul
mânz
,,
,
,
_
·
,
,
să-n
,
,
,
toţi
·
_
4
2
_
_
_
ci
_
8
3.
,
2.
1.
,
, ,,
să-L
nă-n
azi
pe
de-a
,
niţi
Ii
,
,
,
,
,
,

,

cum
,,
sus
pe
Dom
cu
,
¸

p
·
e
,
,
,
rim
,
,

,
,
·
u
_

ve
pre
pi
a
,
,
,
Şi
,
,
,
4
2
_
_
_
_
Pe
sin
năm
_
,
,
de
dim
,
tâm
,
,
Azi 4.
Ve
,
,,
p
,
5.
,
,
·
Lui
_
·
,
_
,
,
,
_
,
,
e fi
,
_
_
_
,
,
,
p
Şi
Vo
,
,

,
ia

Dom
toţi

în
tim
,
,
,
,
,
nu
im
ple
,
,
cu
tră
,
lim
prăz
ru
,
lui
,
Şi

Ie
ne
şi
,,
nu
·
noi
,
,
în
sa
,,
,
,,
,,
·
,
chi
cu
,

nu
,
_
,
5
,
, ,
8
,
¸
,
_
·

,
,
_
_
_
Să-m

p
In
,
_
năm
,
na
_
,
,
_
a
tos
zi
tu
o
_
de
,
,
_
,
le
noas
nul
Flo
·
,
,
,,
_
,
_
te.
_
tu
·
,,
·
·
_
,
_
le
·
·
·
·
·
_
ua
,
·
_
_
creş
,
le-aş
,
,
de
_
tre
cu
ri
în
li
·
·
Mult
La
,
pp
,
pp
,

Pe
,
·
,
_
,
·
,
în
_
,
,
zi
de
_
să-l
î
_
·
,
_
po
do
por
ri
tini
,
,
_
,
,
stâl
ter
,
·
,
ri
,
,
,
ror
min
blân
,
,
te
te
ţe,
e,
,
in
,
ve
·
_
i
se
,
,
,,
ve
,
¸
_
,
·
,
,
cu
_
Şi
·
_
_
_
_
9
8
_
·
·
te.
bu
_
_
_
ver
_
,
·
,
_
·
de
lor,
·
_
,
·
·
_
_
·
ror. tu
ţe.

_
,
în
,
Dom
,
,
dras
,
·
ri
· ·
Tu
E
Hris
_
,
,
,
,
flo
veş
_
pări
nem
ca
,
·
,
e.
,
_
_
·
Şi
De
,
111
,
,
·
_
·
mi
,
_
, ,
,
,
_
ne!
,
ne!
ne!
ne!

_
,
ne!
O!
O!
,
,
,
,,
,,
,
, ,
,

O!
¸
O!
,
,
,
,
nu
nu
nu
nu
nu
,,
,
,
mi
mi
mi
mi
_
_
·
,
,

,
,
,
,
,,
_
_
_
8
13
·
O!
,
¸
,
,
, ,
_
_
_

112
Veniţi norii de mulţime
Colind de Florii
de Gh. Cucu
Moderato
Ve
Cel 2. plin
_ _
1.
,
_
,
4
2
_
,
co
,
_
_
,
_
de
bu
,
rii
de
,
,
_
no mul

,
_
,
_
ţi
,
8
,
_
_
Şi
in
_
,
trând
_
ta
,
me
te,
,
niţi
ce-i
4
2
,
¸
,
pii
în
,
,
,
ca
cu
,
,
_
ia,

,
_
ta
ti
_
,
,
ia,
,
li
li
,
,
,
te
me A
,
,
8
_
,
Vrând
Toţi
sfân
şi

,
_
6
_
,
,
lu
lu
_
_
,
A
,
·
_
,
_
ta
ri
_

_
,
¸
,
,
,
ce
ne
,
pări
te
,

_
,
muri
toa
,
stâl
,
zi
i
_
,
cu
de
·
,
te
re
_
_
,
ra
·
_
,
_
8
,
_
,
Şi
Şi
_
,
12
_
_
ver
tu
_
,
în
mân
_
dea
,
,
,
¸
,
în
,
·
,
iz
,

,
ia,
ia,
,
A
,
,
,
8
_
_
re
te
,
·
_
,
li
,
,
_
,
,
17
_
li
,
,
,
,

,
a
tâm
,
¸
vi
zi
,

,
A

,
A
A
_
,
,
_
_
_
_
_
lu
,
lu
lu lu
,
,
,

frun
De
Să-n
_
,
li
li
,

,
ia,
ia,
,
,
_
i
_
,
tot
_
ve
,
tos Pre
,
_
,
e,
,
8
_
,
, ,
_
,
_
_
,

Hris
,
A
, ,
ci
o
_
_
24
_
_
,
ne,
sus
_
,
min,
I
,
nă-n
ca
_
pi
,
Doam
mul
_
_
e
,
¸
,

năm
,
cum
,
,
,
,
A
A
,
,
,
e!

,
ia,
ia,
,
,
30
_
,
lu
lu
,
,
-
·
_
,
li
li
li
li
,
,
_
,
li
li
,
,
·
¸
ia.
nul
_
,
·

,
,
lu
lu

·
_
,
8
_
,
_
_
·
_
ia,
ia,
,
,
,

Dom
,
,
·
ia.
¸
-
¸

,
,
,
,
¸

,
A
A
_
rar
,
A
A
,
,
,
lu
lu
113
Doamne Iisuse Hristoase
de Gh. Cucu

¸
,

Doam
,
se,
¸
ra
4. Şi
cea
se Ii
,

,
,
¡
ni
fi fi
za

_
,
,
¸
,
_
4
3
8
_
4
3

re,

me ce,
re
p
¸
su
dat
zeu
¡
Ii
2. Tu
1.
cu
su
¸

¸
nu
răs
ind
eşti
ne
,
ra
5. O,
Hris
¸
Te-ai
ne
¸ ¸
tig
din
p
¸

¡
¸
3. Dum
toa
¡¡
p
¸
dul se,
spre

ra

cru
i
ni
_
,
noa
_
8
¸
¸

6
re.
re.
ce.
,
,
zori
,
¸

tă.
se.
prin
prea
n-a
¸
scă
tru-a
de-o
de
Sfân
mân
lu
eşti
ta-Ţi
tu tră
chip

Ai
Şi
Tu
,

lu
mi
¸
me

¸
¸
,
¸
¸
Ne-ai
Pen
¸
¸
pat

¸

noas
at
mi
lu
,