ww w. akade mi jav je c no g pro l jec a.

o rg

Četvrta Knjiga Gospodinovih Poruka

U kojoj se nalaze 33 Božanska Otkrovenja Koja je po Gospodinovom obećanju iz Ivana 14:21, A putem Unutarnje Riječi, primila Bertha Dudde. 'Tko poznaje/ima Moje zapovijedi i vrši ih, taj Me ljubi. A tko Mene ljubi, njega će ljubiti Otac Moj, I Ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog Sebe.'

INDEX

BD 0783 BD 1618 BD 3661 BD 4623 BD 4868 BD 5358 BD 5389 BD 5612 BD 5627 BD 5806 BD 5966 BD 6124 BD 6158 BD 6185 BD 6242 BD 6317 BD 6582 BD 6828 BD 6855 BD 6989 BD 7042 BD 7045b BD 7117 BD 7320 BD 7460 BD 7672 BD 8064 BD 8219 BD 8345 BD 8430 BD 8470 BD 8676 BD 8818

KANONIZACIJA DUŠA I DUHOVNA ISKRA U ČOVJEKU DUŠEVNI RAD (Matej 5:48) MUKA I PATNJA KAO ODGOJNA SREDSTVA... DOTOK SNAGE LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU (Matej 25:40) SNAGA LJUBAVI ZA ISCJELJIVANJE BOLESNIH I IZVOĐENJE ČUDA KRIVO/OBMANJUJUĆE UČENJE O TROJSTVU PRVO-STVORENO BIĆE… SVJETLONOŠA (LUCIFER)… OTPADNIŠTVO OD BOGA BORITE SE SA MAČEM USTA SVOJIH MARIJINE UTVARE OZDRAVLJENJE BOLESNIH, ZNACI I ČUDA… DOKAZ RIJEČI UTJEHE... PATNJA-BOLEST... POVEZIVANJE S BOGOM RAD NA DUŠI ISPRAVNO KORIŠTENJE VREMENA NA ZEMLJI KAZNA ZA GRIJEHE?... SAMO-ZASLUŽENA SUDBINA OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO ZAUZIMANJE ZA BLIŽNJE RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO - PROGNANSTVO ZAGAĐIVANJE ZRAKA – VODE – HRANE… BLAGOSLOV BOLESTI... IZNENADNI POZIV - MILOST PROGLAŠAVANJE ISUSA KRISTA KROZ ISCJELJIVANJE BOLESNIH NEPRIJATELJEVA OBMANJUJUĆA DJELA… UTVARE PROBLEM TROJSTVA USKRSNUĆE TREĆEG DANA SOTONINO DJELO(VANJE) KAO ANĐELA SVJETLA (FATIMA/MEĐUGORJE) OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ… UNUTARNJE SAMO-RAZMATRANJE SUĐENJE DUŠA NA KRAJU NOVI PERIOD ISKUPLJENJA NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE NEPRIJATELJA RAZJAŠNJENJE U SVEZI POSREDOVANJA PROČIŠĆAVANJE ONEČIŠĆENE KRISTOVE DOKTRINE BORBA PROTIV ZABUNE/ZABLUDE/POGREŠKE

2

Bertha Dudde – Autobiografija

Objave ‘Unutarnje Riječi’ dobijam i zapisujem od dana 15. Lipnja 1937 godine. Da bi ispunila želje mnogih svojih prijatelja Ja ću vam (ovdje) dati opis svoga zemaljskog života, kratko objašnjenje o onome što sam na duhovan način primila, kao i moje vlastite osjećaje u svezi svega toga. Rođena sam 1. Travnja 1891 godine u Liegnitzu u Šleziji, današnja Poljska, kao druga kćer jednog umjetničkog slikara. Djetinstvo sam u svom roditeljskom domu uz svojih šestoro sestara proživjela harmonično. Egzistencijalne nevolje sam upoznala vrlo rano. Mojim roditeljima je trebao novac tako da sam svoju sklonost ka šivenju iskoristila ne bi li bila od koristi svojoj obitelji. No i pored toga su roditelji imali novčanih problema, a time i brige, tako da sam se sve do nedavno trudila pomoći svojoj obitelji. Moji roditelji su bili različitih vjeroispovijesti. Otac je bio Protestant, a majka Katolkinja. Mi djeca smo bili odgajani u Katoličkoj veri, ali na nas nitko nije vršio pritisak ili nas pak prisiljavao da slijedimo crkvene običaje/rituale, tako da je kasnije svaki od nas mogao sam za sebe i u potpunoj slobodi odlučivati o svojoj vjerskoj pripadnosti. Ja osobno (je)sam bila religiozna, ali doktrinu Katoličkog sistema nisam mogla prihvatiti, iako sam poštivala crkvu. Jednostavno nisam mogla na van (ili ‘izvani’) zastupati nešto što moja unutrašnja savjest nije prihvaćala sa potpunim uvjerenjem. Tako sam prestala odlaziti u crkvu, od propovijedi sam čula samo malo, i nisam imala nikakvo poznavanje Biblije (ili ‘znanje o Bibliji’). Nisam čitala nikakvu religijsku ili pak naučnu literaturu i nisam se priključila nekoj drugoj (religijskoj) grupi ili religijskoj sekti. Tko poznaje katolički oblik vjere, zna u kakve sve nevolje/muke zapadne čovjek sa svojom savjesti ako je se želi osloboditi. Ja također od toga nisam bila pošteđena. Ali u meni je ostalo pitanje: što i gdje je ono što je ispravno (ili ‘što je Istina, i gdje je čovjek može pronaći?’)? Često bi dok sam molila Gospodinovu molitvu (‘Oče Naš’) preklinjala Gospoda da mi dozvoli pronaći Njegovo kraljevstvo. Ova molitva se ispunila (ili ‘na ovu molitvu sam dobila odgovor’) 15. Lipnja 1937 godine. Molila sam se tiho i osluškivala svoju unutrašnjost – bila sam skroz mirna – u takvom stanju sam se često nalazila, jer me prilikom toga uvijek obuzimao čudesan mir, i misli koje su mi pritom dolazile – u predjelu srca, ne u glavi – su mi pružale utjehu i davale snagu. (Tada) još nisam znala da su mi te misli bile ´dane´ (ili ‘da te misli nisu moje’), sve dok u jednom čudnom/neobičnom snu nisam iskusila/doživjela nešto, što se kasnije ispostavilo/ukazalo kao Istina, što me ponukalo zapisivati te `misli’. Tako mi je jednog određenog dana, dok sam osluškivala svoju unutrašnjost, jasno i glasno došao niz reči, koje sam zapisala. To je bila prva poruka koju sam zapisala i ona je započinjala ovako: ‘U početku bijaše Riječ! Te Deum (= početna riječ himne ‘Te Deum laudamus’, tj. ‘Tebe Bože slavimo’) Stvoritelju Neba i Zemlje!’ A onda su se pojavile sumnje: ‘Da li si to sama od sebe napisala?’ – Ukratko, hrvala sam se, molila se i vodila mnoge unutarnje borbe, ali uvijek su riječi iznova nadolazile poput rijeke, poput velikog toka mudrosti pred kojim sam drhtala. – A onda me Sam Bog oslobodio sumnji, On mi je odgovorio i prepoznala sam Njega u Njegovoj Riječi kao našeg Oca. Moja vjera je rasla, sumnje su postajale sve manje (ili ‘nestajale’) a ja sam primala (objave) i zapisivala (ih) svakodnevno. Sadržaj zapisanog je prevazilazio moje znanje. Izrazi, koje nisam nikad čula, ili pak o njima čitala, čudni pojmovi na stranom jeziku, naučni pojmovi kao i upute su mi nezaustavljivo priticale. A povrh svega ljubavne izjave Oca Nebeskog kakve još nikad nisam čula a koje, na kraju krajeva, daju utočište (duši) i objašnjavaju (ili ‘bacaju svjetlo na’) sva pitanja o našim životima i smislu našeg postojanja.

3

Te ‘Riječi’ mi dolaze (ili ‘prijem Riječi se odvija’) na slijedeći način: nakon unutarnje (ili ‘iskrene’) molitve i kratke koncentracije, osluškujem prema unutra (ili ‘svoje unutarnje ja’). Tamo se tada javljaju jasno izražene misli/ideje, a riječi, jedna po jedna, jasno teku – uvijek tri ili četiri odjednom, slično radio priopćenju ili meteorološkom izvještaju, i to polako tako da sa lakoćom mogu pratiti i zapisivati jedan dio rečenice za drugim. Riječi zapisujem stenografski, kao po diktatu, bez da mislima ili konstruktivno sudjelujem u tome. Pritom nisam ni u kakvom stanju transa; osim toga, ja (sama) ne oblikujem (te) rečenice, nego mi riječi na izvjestan način priskaču (jedna po jedna), bez da prilikom pisanja obuhvaćam značenje (ili ‘kontekst’) zapisanog. Danima poslije toga, ili čak tjednima, taj stenogram prenosim u čisti zapis, bez da ga prije toga pročitam, riječ po riječ, bez mijenjanja ili ´poboljšavanja´ jednog jedinog sloga, a ni u kojem slučaju ne obrađujući smisao rečenog niti ga stilizirajući. Trajanje jednog takvog diktata iznosi oko pola sata. Izričito bih naglasila da taj proces ne nastaje kao proizvod bilo kakvog pritiska/prisile, niti se događa u ekstatičnom stanju (ili ‘niti sam ja za vrijeme tog procesa u ekstatičnom stanju’). Sve se to događa trezveno i jednostavno, bez ikakvog uzbuđenja ili utjecaja moje vlastite volje. U bilo koje doba mogu prekinuti objavu, te je nakon deset sati ili dana usred prekinute rečenice jednostavno nastaviti. Bez da sam ranije mi dano (ili ‘diktirano’) pročitala, objava mi ponovno biva tečno diktirana u pero. Volja mi je dakle oslobođena od bilo kakve prisile – ono šta ja želim je služiti Bogu i činiti ono što Njegova Sveta Volja zahtjeva od mene. Mogu u svoj istini izjaviti da sam do ove Istine bila ‘vođena’, i da su mi (svi ti) koncepti (ili ‘pojmovi’) u potpunosti bili i morali biti strani. Tek godinama poslije sam pronašla potvrdu onog što sam primila, kada sam upoznala zapise štajerskog mistika Jakoba Lorbera. Nemoguće je pojmiti moju radost prilikom čitanja velikih Lorberovih djela, ‘Velikog Ivanovog Evanđelja’ i ‘Isusove mladosti’. Tek tada sam (do)znala da je i drugim ljudima bila dana Riječ Gospodnja, da je Bog, Gospod, u svim razdobljima/vremenima pričao Svojoj djeci i da će i ubuduće nastaviti pričati, jer beskrajna Očeva ljubav i milost ni ne može drugačije. U Lorberovim zapisima/knjigama sam otkrila (ili ‘pronašla’) isto ono što je i meni bilo dano. Često nisam razumjela riječ koja bi mi došla, međutim Nebeski Otac mi je u Svojoj ljubavi davao i objašnjenja. Bilo je i čudesnih događaja, koje je pojedinačno sada nemoguće navesti, ali koji svjedoče o nezamislivoj poniznosti i očinskoj blagosti. U nedostatku sveukupnog obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me spriječavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja/izlaganja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala. Baš moje nepoznavanje Biblije i Katoličke doktrine mi je omogućilo da prihvatim Riječ Odozgo bez ikakva otpora. Moje iskustvo me uči kako je ozbiljan Katolik ili Protestant čije je znanje ukorijenjeno u dogmatskim teorijama previše vezan za njihovu dogmu da bi prihvatio i prigrlio Božanske objave bez otpora. Međutim, ipak postoje naučnici na više fakulteta, koji sa pojačanim zanimanjem najozbiljnije diskutiraju ova Božanska učenja. Ne samo da ih interesiraju neoboriva objašnjenja nastanka materije kao i njenog mogućeg razlaganja, već i nastanak pogrešnih učenja i raznih religijskih sistema i vjeroispovijesti. U porukama koje sam primila je pokazano u čemu se sastoje te pogreške, i od svih se zahtjeva skretanje pažnje na svako od tih pogrešnih učenja, kad god se za to pruži prilika. Ali, svakome je ostavljeno na slobodu da prihvati ili pak ne prihvati u svoje srce Gospodinovu Riječ. Ali onome koji je razumio duh tih Očevih Riječi, a ne djeluje u skladu s njima, taj samo povećava razmak između sebe i našeg Oca Nebeskog. Kada ne slijedi riječi opomene Ljubavi on se time neizbježno postavlja pod zakon. A u istoj toj mjeri, u kojoj ne bude poštovao Božje zapovijedi ljubavi, će izgubiti i Božju Milost.

4

Božjom milošću se ljudima iznova daje Evanđelje, i prilično ozbiljno im je skrenuta pažnja na (ili ‘koje naglašava koja je’) svrhu/cilj ljudskog postojanja. Jer milostiva Ljubav Božja želi spasiti sve one koji se još mogu spasiti prije nego što dođe preokret – a on sigurno dolazi (ili ‘a on će zasigurno doći’)! Vrijeme koje su svi vidovnjaci i proroci svih vremena najavljivali – Posljednje vrijeme (´die Endzeit´) – je započelo (ili ‘je sada ovdje’)! Prema mojim zapisima (ili ‘objavama’), Gospod ne pravi razliku među Svojom djecom – ‘Priđite Mi svi’ – glasi Njegov zov. Blago onome koji sluša (obraća pažnju na) Njegove riječi (ili ‘koji čuje Njegov poziv’) i koji Ga slijedi. Bog voli Svoju djecu, On ih sve želi usrećiti – pa čak i ako ona ne žele znati išta o Njemu. Zapisano: 22. 11. 1953. Potpisano: Bertha Dudde

5

Bertha Dudde, br. 0783, 21.2.1939

KANONIZACIJA
Nalazeći se pod tako sigurnom zaštitom, uistinu nećeš biti u opasnosti suprotstaviti se Božjoj volji, jer za uspjeh ovog posla i za tvoje duhovno dobro su angažirana bezbrojna duhovna bića osiguravajući ti time njihovu zaštitu, tako da nesmetano i bez dvojbe možeš primiti sve što ti bude ponuđeno. Podosta pitanja putem tebe treba biti objašnjeno čovječanstvu, podosta problema riješeno i podosta sumnji otklonjeno, i za to je neprestano potrebna tvoja predanost i marljiv rad. Što se voljnije i radije posvećuješ tom poslu, to razumljivije ti se onostrane snage mogu priopćavati, pa ti je tako i danas namjenjena jedna objava, koja se tiče jedne jako sporne teme: Kanonizacija izaziva ozlojađenost mnogih ljudi, pošto je, sa njihovog gledišta, to interferencija sa Božanskim zakonom i Božanskom presudom. Ali oni koji su osjećali kako imaju pravo i kako su određeni zasnovati zajednicu svetaca su u stvari pretpostavljali/simulirali/zamišljali kako posjeduju stručnost/sposobnost presude koja nesumnjivo daleko premašuje ljudske sposobnosti. Međutim, oni nikada nisu imali veće znanje… u tolikoj mjeri da bi takvu kanonizaciju proveli/obavili s punim pravom. Što ljudi znaju o unutrašnjem životu drugog čovjeka?... Samo Bog može gledati u ljudsko srce, samo On jedini je sposoban izmjeriti stupanj ljubavi u kojem se nalazi zemaljsko dijete… Jedino On može raspodijeliti u skladu sa zaslugom i zna prosuditi/procjeniti najunutarniju prirodu, zrelost duše. Ljudi su dakle ustanovili/osnovali jednu nezakonitu duhovnu zajednicu koja je kao takva postala predmet svih obožavanja i molitvi, što uistinu nije mogao biti naum nebeskog Oca, jer to prije dovodi do odvajanja zemaljskog djeteta od Oca, nego do iskrenog odnosa prema Njemu. Ljudsko biće u molitvi više ne pristupa nebeskom Ocu Osobno već pokušava dostići svoj cilj putem posredovanja, i to će uvijek ometati/sprečavati ispravan odnos sa Ocem. Duhovna bića koja se brinu o vama je za tu dužnost/službu zasigurno odabrao Bog, oni također stoje uz vas (= na usluzi čovjeku) sa svom svojom duhovnom snagom, oni vas čuvaju i štite i neprestano se trude oko vašeg duhovnog napretka/uspjeha; međutim, tko je odabran za vašu zaštitu to u potpunosti ovisi o Božjoj volji, pošto vi ljudi ne bi imali pravog znanja (= u smislu, ‘nedostaje vam spoznaja’) odlučiti kome se okrenuti sa ciljem da bi se duhovno usavršili i da bi postigli/primili najveću dobrobit za spasenje vaše duše. Kada se ljudi na Zemlji usuđuju (u smislu, ‘kada se drznu’ = ‘kada su toliko drski’) predviđati (anticipirati = unaprijed uzeti u obzir) presudu Vječnog Božanstva, kada se osjećaju naslovljeni (= u smislu, ‘kada osjećaju kako imaju pravo’) kanonizirati (= nekog proglasiti svetim) ili prokleti (= poslati u pakao), to je slično anticipaciji Božanske Presude… To je navodno nepobitno svjedočanstvo jednog časnog/dostojanstvenog načina života koji je mio Bogu, dokaz kojeg, međutim, nikad neće moći pružiti jedna osoba. Sve dok živi na Zemlji ljudsko biće će griješiti, i prema tome niti njegova presuda neće biti nepobitna. Svatko tko sebe na van prikazuje kako živi na Bogu mio/prijatan način je od toga jako često i dalje poprilično udaljen unutar sebe, i podjednako, čovjek koji u zemaljskom životu prođe nezamjećen će jako često biti prosvjetljen, sa čistim unutrašnjim životom i srcem koje je na zemlji postalo (u smislu, ‘srcem koje se za života na zemlji transformiralo u’) ljubav. I zato ljudi ne bi smjeli pogrešno zamišljati kako imaju (u smislu, ‘ne bi smjeli sebi prisvojiti’) pravo koje im ne pripada, pošto ova kanonizacija nije na dobrobit čovječanstva, već radije obmanjuje (= zavodi na krivu stranu) one koji traže istinu. AMEN

6

Bertha Dudde, br. 1618, 18 Rujan 1940

DUŠA I DUHOVNA ISKRA U ČOVJEKU
Čovjekova duša je skup bezbrojnih duševnih supstanci, koje su ujedinjujuće/skupljajuće-točke duhovnih sila i tako spremnici/spremišta duhovnog od/iz Boga. Svaka od tih bezbrojnih supstanci je ranije bila negdje utjelovljena, tj. okružena/opasana sa izvanjskom formom u svrhu razvoja duhovnog prema gore i za mogućnost kasnijeg sjedinjenja sa istovjetnom supstancom. Čovjekova duša je u svojim pojedinačnim supstancama prošla kroz cijelo djelo stvaranja i, tako reći je sazrela za svoje posljednje utjelovljenje na Zemlji. Duša uvijek (pre)uzima isti oblik kao i izvanjski omotač koji ju obuhvaća/zatvara. Kada bi nekome bilo moguće kontemplirati sa duhovnim okom čovjekovu dušu u njezinom sastavu, on bi vidio nevjerojatno krasnu i šaroliku/raznovrsnu sliku. To Božje stvaralačko djelo, čovjeku nevidljivo, je nemoguće opisati (is beyond description), i u njezinoj strukturi i također u njezinoj prikladnosti. Ali čovjekovo razmišljanje bi samo bilo zbunjeno opisom duševne formacije, je on ne bi razumio bezbrojna čuda koja se nalaze u ljudskom tijelu (= u smislu, ‘koje ljudsko tijelo sadržava’). Ono što je ljudima poznato kao ‘duša’ je cijelo djelo stvaranja u minijaturi. Duša je najunutarnije u čovjeku i uključuje cijelo stvaranje. Ona je bila određena da sebe preobrazi za vrijeme zemaljskog života, i da uživa nebeske užitke slaveći Boga. Duša u sebi ima Božanski Duh. Pra-supstanca duše je u stvari isto tako duhovna u svim svojim stupnjevima evolucije, ali Božanska duhovna iskra postavlja Boga Osobno u dušu, utjelovljujući Se u čovjeku. On ulijeva u čovjeka Svoj dah. On postavlja u njega Božansko i pušta da se duša odluči, za vrijeme posljednjeg postojanja na Zemlji, ili za Božansko ili za ljudsko. Ako se duša, duhovno iz Boga, koje se nekada/jednom bilo suprotstavilo Bogu, sada voljna sjediniti sa Božanskim Duhom, time započinjući preobrazbu onog što je jednom bilo daleko od Njega, u ljudskoj duši će biti svjetlo. A ljudska duša se onda sjedinjuje sa Božanskim Duhom kada su sve ljudske želje koje prianjaju uz ljudsko tijelo kao kušnja zbog iskušavanja i očvrsnuća volje nepokolebljivo prevladane – kada ona odbija sve što tijelo kao takvo zahtjeva od nje, i dobrovoljno se podređuje onome što Božanski Duh želi. Onda duša konačno odustaje od svog nekadašnjeg otpora protiv Boga, sa ciljem da bi povećala duhovno u sebi – pokušavajući ujediniti duhovno unutra, sa duhovnim izvan sebe, i tako svjesno teži pristupanju k Bogu. Ali ako tjelesna žudnja dominira, onda Božanska duhovna iskra drijema u najdubljem omotu u čovjeku. Nikakvo svjetlo iz njega ne može zračiti i duša ostaje u potpunom mraku. Njezin zemaljski život prolazi bez najmanjeg uspjeha; zemaljski put ne vodi do višeg razvoja/usavršavanja, umjesto toga je to vrijeme zastoja/prekida ili čak regresije. Božanska duhovna iskra u čovjeku je bila zanemarena i prema tome se nije mogla manifestirati. Za silu Božanske ljubavi nije bilo moguće dotjecati prema biću i tako se sjedinjenje sa Ocem Duhom od vječnosti nije dogodilo. I stanje lišeno svjetla, koje je duša odabrala za sebe, je prenijeto na drugu stranu u vječnost, gdje u beskrajnom bolu pokajanja ona pamti neiskorišteno vrijeme na Zemlji. I sada mora voditi puno naporniju bitku sa ciljem da promijeni svoje stanje u ono koje ima više svjetla. AMEN

7

Bertha Dudde, br. 3661, 19 Siječanj 1946

DUŠEVNI RAD (Matej 5:48)
Ispitajte/razmotrite se(be) i prepoznajte svoje slabosti i onda težite k tome da ih prevladate (ili ‘i onda ih nastojte prevladati’). To je rad na vašoj duši kada sebe pokušavate oblikovati u ljudska bića, koja ostaju/prebivaju unutar Moga Reda, koja žive u skladu sa Mojom Voljom i time/tako sebe formiraju u Ljubav. Zato što svaka slabost, svaka greška i svaka loša navika imaju svoj izvor u neljubaznosti/okrutnosti i u samo-ljubavi. Nježnost/blagost, pomirbenost/miroljubivost, poniznost, strpljenje, milosrdnost i pravednost su znakovi ljubavi prema bližnjemu. Ako ti znakovi nedostaju, vi niste ispunjeni sa ljubavlju, i prema tome vi na sebi morate gorljivo raditi. Stoga vi morate prepoznati vaše slabosti i vaše greške kao takve a to zahtjeva ozbiljnu refleksiju (ili ‘ozbiljno razmatranje’), iskrenu samo-kritiku tako da bi ispravili vaš odnos prema Meni i vašim bližnjima. Vi Me trebate prepoznati kao Oca, i svakog čovjeka kao brata, pošto ste svi vi djeca jednog Oca (Malahija 2:10) i vi djeca trebate voljeti jedni druge. Onda ćete steći/primiti Moju naklonost, pošto onda Ja Osobno mogu odugovlačiti sa vama, Mojom djecom. Svaka loša navika to sprečava i to na vašu štetu (= u smislu, ‘time samo vi gubite’). Pošto bez Mene i Moje prisutnosti vi ostajete slabi i nesavršeni i ne možete ostvariti svoj cilj na Zemlji. Vaš cilj je savršenstvo, mutacija u ljubav i promjena vašeg bića u pra-stanje, koje ste dobrovoljno napustili. Pošto je jedino pra-stanje blaženo, i sve dok ste van/udaljeni od njega, vaša sudbina na Zemlji baš kao i u duhovnom carstvu je nedovoljnost, neznanje i slabost. Ja vam želim pomoći da ponovno postanete sretni i prema tome vas neprestano opominjem da težite ka tome; da započnete raditi na transformaciji svoga bića; da ispitivanjem/razmatranjem vašeg unutarnjeg bića naučite prepoznati koliko malo vaše razmišljanje i djelovanje odgovara Mojoj volji, pošto ste vi i dalje ustrajni u samo-ljubavi. I prema tome vi morate nastojati promijeniti ovo defektivno stanje, prakticirati ljubav kad god i gdje god će se pružiti prilika. Jedino kroz ljubav vi možete postati blaženi i jedino kroz ljubav vi možete dominirati svojim greškama i lošim navikama. A ako još/ipak ne osjećate ovu ljubav u vama onda koristite vaš intelekt da sebe formirate u ljude koji ispravno razmišljaju. Budite nježni i miroljubivi, ponizni i strpljivi i pokušajte donijeti pomoć vašim bližnjima. I osjećaj ljubavi će se probuditi u vama, učinit će vas sretnima i potstaknuti vas na ljubavne aktivnosti. I onda više niste vođeni vašim intelektom, već vašim srcem; onda ste na putu ka visinama. Prema tome promatrajte se, meditirajte i pitajte se najozbiljnije da li razmišljate i djelujete ispravno, i vaše srce će vam odgovoriti. I Ja Osobno ću vam pomoći, pod uvjetom da ovo pitanje pitate u svoj iskrenosti. Ja ću vam dati silu da ispunite ono što je vaša iskrena/najozbiljnija želja, i rad na vašoj duši će napredovati sa uspjehom. Vi ćete pronaći zadovoljstvo u podređivanju Mojoj volji, i sigurno ćete koračati (‘koračati’ u smislu ‘krupnim koracima’) prema visinama, jer onda je vaša volja da budete savršeni. AMEN

8

Bertha Dudde, br. 4623, 27 Travanj 1949

MUKA I PATNJA KAO ODGOJNA SREDSTVA... DOTOK SNAGE
Pred vama je vrijeme koje zahtjeva svu vašu snagu, ako želite izaći na kraj sa zahtjevima koje vam život postavlja. To vam moram neprestano govoriti kako bi vam postalo razumljivije kako si vi sami možete povećavati količinu snage i kako vi sami određujete da li vam je život težak ili lak za ‘nošenje’. Zbog toga vas često puštam da idete kroz nevolje i muke, kako bi vas odgojio za to vrijeme u kojem ćete biti ‘majstori sâmog života’, ako se poslužite snagom od Mene, ako si je izmolite ili zaradite putem djela ljubavi prema bližnjem. Neprestano vas opominjem na to vrijeme, time što vas dovodim u situacije u kojima se osjećate bespomoćno i napušteno kako bi vam pogled i srce usmjerio prema Meni Koji vam kao Vođa i kao Savjetnik želim uvijek biti uz vas, ali pri čemu je uvijek potrebna vaša molitva koja svjedoči o vašoj ka Meni usmjerenoj volji. Jer protiv vaše volje vas ne opskrbljujem snagom, pošto tada ne biste bili sposobni za životnu bitku/opstanak u vremenu koje slijedi; ali i najsitnija (iskrena/istinita) misao u obliku molbe prema Meni poziva Me k vama, i tada će vas osjetno prožeti snaga i vaša će vjera ojačati, što Ja pro-uzrokujem. Samo intimna unija sa Mnom će vam život učiniti podnošljivim, jer tada vas ne pritišće svjetovna briga, jer sve prepuštate Meni i tada uistinu niste loše zbrinuti, jer dijete koje ima bezuvjetno povjerenje u Oca, nikada od Njega neće ni biti razočarano. Tako da se možete osloniti na svu pomoć, samo ako vjerujete u Moju ljubav i Moju svemoć, jer Ja uistinu ne ostavljam u nevolji onoga koji u Meni nađe utočište. AMEN
Bertha Dudde, br. 4868, 29 Ožujak 1950

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU (Matej 25:40)
Što činite najmanjem/najnižem od Moje braće, učinili ste i Meni (Matej 25:40), i time Mi dokazujete ljubav prema Meni i prema bližnjemu. Jer djelo ljubavi prema bližnjemu je i svjedočanstvo/potvrda ljubavi prema Meni, i učinit će vas mnogo bogatijima u odnosu na ono što ste dali. A tko vam je bližnji? Svaki čovjek kome je potrebna pomoć i koji vam pristupi sa molbom, sasvim svejedno, bila ona izgovorena ili ne. Jer, sami ćete prepoznati kad' je vaša pomoć neophodna i potrebna, samo ako (se) iskra ljubavi (raz)bukta u vama i, ako vas potreba bližnjeg dotakne. Ali isto tako možete živjeti u izobilju i bez da se žrtvujete izvoditi/vršiti djela ljubavi prema bližnjemu, međutim ona neće biti priznata kao takva ako vam fali/nedostaje ljubav(i), ako pomognete da bi se napornog molitelja riješili ili da bi zablistali pred ljudima. Postoje mnogi motivi koji čovjeka mogu pokretati na pružanje pomoći, ali Ja priznajem samo djelo milostive/samilosne ljubavi prema bližnjemu, na koje vas pokreće srce. I doživjet ćete da, kada se ljubav u srcima ljudi ohladi, pomoć za ljude bude organizirana i da na određeni način budu vršena mehanička djela ljubavi, koja dakako da mogu ublažiti nevolju bližnjih, ali koja ne mogu biti priznata kao djela ljubavi prema bližnjima, (ni) kao ispunjenje Moje ljubavne zapovijedi i zbog toga ne mogu ni djelovati oslobađajuće. 'Lijeva ne treba znati što čini desna' (Matej 6:3).... to treba biti jedno davanje u tišini; i nisu samo materijalne donacije te koje se nazivaju djelima ljubavi prema bližnjemu. Svaki drugi vid pružanja pomoći, svaki mili pogled i svaka dobra riječ može se smatrati djelom ljubavi, ako dolazi iz srca.

9

Duhovna i duševna bijeda ljudi često je još veća od (ovo-)zemaljske, i tu se trebate aktivirati u pružanju pomoći, hrabreći i tješeći one koji pate, duhovno (ih) uzdižući, prenoseći im Moju Riječ i ponovno ih privodeći vjeri, gdje god je to potrebno. Sve to spada u zapovijed ljubavi prema bližnjemu, i Ja tražim samo meko i suosjećajno srce, i Moju zapovijed ljubavi prema Meni i prema bližnjemu ispuniti ćete i probudit ćete ljubav u srcu bližnjega koji time može biti naveden na pravi put čime ste si zaradili duplu platu. Ali ne trebate pomagati zbog (na-)plate, već zbog/iz ljubavi prema Meni, tada će sva vaša djela biti blagoslovljena/posvećena. AMEN

Bertha Dudde, br. 5358, 9 Travanj 1952

SNAGA LJUBAVI ZA ISCJELJIVANJE BOLESNIH I IZVOĐENJE ČUDA
Tko god ima Ljubav ima u sebi silu/moć i bit će sposoban za svaki zadatak, ako mu ne nedostaje vjere. Ljubav oživljava vjeru ali najprije mora biti probuđena, što će reći: čovjek sebe najprije mora zaokupiti sa onime u što bi trebao vjerovati, onda će mu Ljubav dati snagu tako da on više nema sumnji i stoga će biti u stanju postići sve. Ljubav je dakle jako vrijedna pošto sve stvari čini mogućima. Ali vi ne vidite/opažate silu ljubavi. Mogli bi postići čuda, mogli bi iscijeliti/ozdraviti bolesne, mogli bi prognati brigu… Uistinu ništa ne bi bilo nemoguće ako bi ljubav u sebi mogli dovesti do najvišeg stupnja njezinog razvoja/usavršavanja i vjerovati u njezinu moć. Zato, kada ste vi u stanju sve to/ovo učiniti to nije toliko dar kojeg sam vam dao već je to prije/radije prirodni rezultat vaše ljubavne-sile čim ste postignuli snagu putem te ljubavi. Vi ne trebate žudjeti za postizavanjem dara iscjeljivanja bolesnih, vršenja čuda ili drugih takvih stvari pošto to nisu sposobnosti za koje se možete vježbati. Vi jedino trebate dopustiti ljubavi u vama da postane jača, i težiti duhovnom savršenstvu, koje će biti očigledno putem takvih sposobnosti (= u smislu, ‘te sposobnosti će očigledno ukazivati na visok stupanj duhovnog savršenstva’)… pošto ljubav može postići sve. Tko god sebe u potpunosti pokori ljubavi i kroz to postane uvjeren u svoju vjeru taj crpi iz Mene i osjeća kako je Moje dijete, kako pripada Meni. On ne može ništa drugo misliti osim da će svaki njegov rad (ili ‘svako njegovo djelo’) uspjeti, jer Ja stojim pored njega. Ljubav, međutim, mora biti u njegovom srcu u potpunosti ispunjavajući njegovo biće, razveseljavajući ga što sebi negira sve ono što nedostaje njegovom bližnjem. Prava ljubav je potpuno nesebična i ne traži ništa za sebe, (ona) neprestano dijeli i nad njom dominira princip davanja ali je ipak neopisivo sretna. Takva ljubav koja izvire iz dubine srca može postići sve što želi – što god želi će se dogoditi. Snažna živa vjera svoju nadu (po)stavlja u Mene i ispunjenje njezinog zahtjeva neće biti uzalud zatraženo. Također svatko može dobiti Moju pomoć (u smislu, ‘poslužiti se Mojom pomoći’) i postići isto što sam Ja postigao na Zemlji jedino ako je ispunjen sa ljubavlju (Ivan 14:12). Stoga, nisam mu Ja dao tu moć već ju on ima u sebi zakonito stečenu djelima ljubavi. On se onda vratio u svoje izvorno stanje, on nije nezakonito uzeo nešto već je radije ponovno postao ono što je bio u početku… Svjetlo i Snaga/Moć… a čovjek, ako ima Ljubav, ne može pomoći već zrači Svjetlo i Snagu/Moć. Zato je nužno za vas da se(be) skrojite/ukalupite (tako) da volite da budete Bogo-liki i postignete sve. I naravno vi želite činiti ono što je u skladu sa Mojom voljom, pošto je ljubav također izvor Mudrosti i može djelovati jedino u Mojoj volji. AMEN

10

Bertha Dudde, br. 5389, 11 Svibanj 1952

KRIVO/OBMANJUJUĆE UČENJE O TROJSTVU
Ljudi imaju potpuno krivu ideju/koncept o Božanskom Trojstvu zahvaljujući krivom (u smislu, ‘onom koje zavodi’) opisu Božanstva (ili ‘Božjeg Bića’) koje se sastoji od tri osobe. Svako razumno (thinking) ljudsko biće će takvo objašnjenje smatrati/suditi neprihvatljvim, stoga će ono ili biti prihvaćeno bez razmišljanja ili će biti odbačeno, dok ispravno objašnjenje može biti prihvaćeno od svakog ljudskog bića pošto ono otkriva suštinu vječnog Božanstva (ili ‘Božanskog Bića’) i značajno doprinosi oživljavanju vjere u Boga. Pojam Boga je je ljudima postao već toliko nejasan da su teško u stanju/sposobni vjerovati, i kad im se Božanstvo još pokušava predstaviti kao tri osobe, shvaćanje im se još više muti i vjera im biva uzdrmana, i to s pravom, jer da bi se moglo vjerovati u tro-osobnog Boga, razum mora biti u potpunosti isključen. Ali Bog je ljudskim bićima dao intelekt u svrhu procjenjivanja onog u što treba vjerovati. A sa Božanskom asistencijom, tj. kroz Božji duh, intelekt zasigurno može spoznati Božanstvo ako je istinski podučen. U tom slučaju čak ni najoštroumniji/revnosniji intelekt neće odbiti suglasnost. Ali ova istina otkriva Božje Biće tako što u Sebi sjedinjuje/spaja ljubav, mudrost i snagu, i da je jedno nezamislivo bez drugog… da je ljubav pra-/iskonski koncept odakle proizilazi mudrost a oboje sebe izražavaju kroz snagu volje. Ljubav je kreativni princip iz kojeg sve proizlazi; ona je snaga što raða. Meðutim, ona ne stvara besciljno i samovoljno već djeluje zajedno sa mudrošću. Što god Božja mudrost zna da je dobro i pravedno to je ostvareno pomoću Njegove volje ako Ga ljubav postiče na to … To je koncept/pojam najvišeg savršenog Bića… Jer ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz savršenog Entiteta, Kojeg se dalje ne može premašiti. Ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz Božanstvenosti, oni osiguravaju ljudskom biću koncept supstance vječnog Božanstva, ali oni nisu tri različite Božanske osobe ujedinjene unutar jednog Bića. Kriva (= ona koja zavodi na krivu stranu = koja obmanjuje ljude) doktrina o Božjem Trojstvu je znatno doprinjela gubljenju/gubitku vjere u ljudi, pošto je takvo objašnjenje moralo rezultirati instinktivnim odbijanjem čime milost molitve nije bila korištena, koja bi ljudskom biću koje istinski traži mogla osigurati razjašnjenje. Objekt njihove molitve je bio upitan/dvojben/sumnjiv, ljudi su mislili/smatrali kako je čudno zazivati tri osobe za koje moraju vjerovati da su kao jedan Bog. Bila je prouzročena ogromna zbrka/konfuzija, (š)to je bio jedan očigledan utjecaj Sotone, koji zauvijek pokušava potkopati istinu, zamračiti Božju suštinu i samog Boga otuðiti/udaljiti od njih. Činjenica da je ovo krivo/obmanjujuće (= ono koje zavodi na krivu stranu) učenje bilo prihvaćeno na prvom mjestu svjedoči o zamračenom duhovnom stanju onih koji, poradi njihova potpunog nedostatka prosvjetljenosti, nisu posjedovali nikakva sredstva razlikovanja/diskriminacije i stoga su bili izvrsno oruðe u Sotoninim rukama da razdijeli ovo učenje i time ugrozi vjeru na način kako je to rijetko koje krivo učenje postignulo. Sa ciljem da bi se vjerovalo u Boga kao najuzvišenje savršeno Biće, to Biće Sebe takoðer mora predstaviti ljudima na taj način da oni prepoznaju Njegovo savršenstvo, takoðer intelekt ljudskog bića koje traži istinu mora razumjeti takve koncepte, u protivnom se on ne bi mogao držati/smatrati odgovornim. Bog nije zadovoljan sa slijepom vjerom, On zahtjeva da se o svakom učenju razmišlja i da se o njemu ima mišljenje, pošto vjera može postati živa jedino kada je postala unutarnje uvjerenje. Kada je ova opcija isključena od početka, kada se ljudima predstavlja krivo učenje koje moraju bezuvjetno prihvatiti, jedino slijepa vjera može zahtjevati i postići koja pred Bogom ne vrijedi ništa. Naprotiv, ona je za dušu daleko više štetna/uništavajuća, posebice kada Božja slika postane iskrivljena i prema tome se ljubav prema Njemu ne može pojaviti, što je apsolutno neophodno da bi se postiglo blaženstvo. AMEN

11

Bertha Dudde, br. 5612, 28 Veljače 1953

PRVO-STVORENO BIĆE… SVJETLONOŠA (LUCIFER)… OTPADNIŠTVO OD BOGA
Vaš ljudski intelekt može shvatiti apsolutnu/duboku istinu samo do određenog stupnja, pošto je čista duhovnost jedino duhovno objašnjiva. Ovo objašnjenje će biti prihvaćeno od strane duha u vama i, zaista, preko duše također predano intelektu, ali intelekt je i dalje previše svjetovan i prema tome ne može kopati/riti tako duboko u duhovno znanje da bi shvatio sve. Ipak, Moj duh sebe izražava kroz duhovnu iskru u vama, i svatko tko ima ljubavi će također i shvatiti značenje onog što mu govorim: Moja kreativna volja je bila ogromna, Moja snaga neiscrpna, i Ja sam pronašao Svoje blaženstvo u ostvarivanju/provedbi/izvedbi Svojih misli i planova. I to blaženstvo se htjelo izraziti, Moja ljubav se htjela (pre)dati, Ja sam pored Sebe želio drugo biće da također uživa ono što je Mene činilo neopisivo sretnim. Ja sam Svoju samoću doživljavao kao nedostatak kojeg sam mogao promijeniti u bilo kojem trenutku ako sam to želio… I Ja sam Sebe želio ponovno otkriti u biću koje bi sa Mnom trebalo biti blisko sjedinjeno, koje sam želio oblikovati kao Svoje ogledalo, kao Moju vlastitu sliku, da bi ga mogao obdariti sa neograničenim blaženstvom i na taj način također povećati Moje blaženstvo. Ja sam želio stvoriti takvo biće i ta volja je bila dovoljna, pošto je Moja volja bila snaga koja je uvijek postupala (proceed) sa ljubavlju i mudrošću. Entitet kojeg sam eksternalizirao je uistinu bio Moja slika ali Me ipak nije mogao vidjeti, jer da Me mogao vidjeti on bi zahvaljujući prevelikom blaženstvu prestao postojati, pošto ni jedno biće ne može izdržati pogled u Mene (Izlazak 33:20). Jer svako biće, čak i Moja najsavršenija slika, je uvijek samo proizvod Moje snage ljubavi, dok sam Ja sama snaga ljubavi i osvjetljavam sve sa neusporedivim intenzitetom (ili ‘neusporedivom jačinom’) ali, kao rezultat, Mene biće koje sam eksternalizirao ne može izdržati/podnijeti. Ali stvorivši ovo biće Ja sam imao posudu u koju je snaga Moje ljubavi mogla neprestano teći, i stoga je ono sa ovim neprestanim uplivom snage od Mene također primilo Moju kreativnu volju, Moju snagu, Moju mudrost i Moju ljubav preko svake granice. Kao rezultat toga, ono je sada bilo sposobno iskusiti isto blaženstvo, bilo je kadro iskoristiti svoju snagu u skladu sa svojom vlastitom voljom, moglo je biti kreativno aktivno na svoje vlastito zadovoljstvo i na taj način neprestano povećavati Moje blaženstvo, jer to je bila Moja snaga koja je omogućila biću da tako čini i Ja sam uživao u njegovoj sreći… I sada su iz ovog bića proizašla bezbrojna druga bića iste prirode… Sva ona su bila djeca Moje ljubavi u isijavajućem svjetlu, u najvišem/krajnjem savršenstvu, pošto je iz Moje slike koju (ili ‘Mojeg odraza kojeg’) sam stvorio i Moje bezmjerne ljubavi moglo nastati jedino krajnje savršenstvo, pošto smo mi dijelili istu volju. Obje naše ljubavi su sebe ponovno pronašle u stvorenim bićima, pošto ništa ne-savršeno nije postojalo sve dok su Moja volja i Moja ljubav djelovali putem/kroz ovo prvo-stvoreno biće. To je bio jedan prosvjetljeni svijet duhova, u kojem je originalno stvorenih duhova bilo u velikom broju... Moja snaga je neograničeno utjecala u biće koje sam odabrao za sebe kao nositelja svjetla i snage… A sam entitet je bio više nego blaženo sretan… Ali Ja sam želio povećati to blaženstvo još više; Ja nisam htio da ono bude vezano uz Moju volju već da bude aktivno po svojoj vlastitoj volji koja…. ako je biće bilo savršeno i ako bi tako savršeno (i) ostalo… je bila Moja volja. Jer biće, pošto sam ga Ja stvorio, nije bilo sposobno imati ni jednu drugu volju. Ali ja sam želio da ono može djelovati neovisno/samostalno... pošto je jedina karakteristika Božanskog bića da je ljubav tako moćna unutar sebe da je odlučujući faktor volje koja se kreće u istom pravcu poput Moje (for the same direction of will as Mine). Ja sam od Svog prvo-stvorenog bića želio primiti ovu ljubav što je, međutim, istovremeno trebalo rezultirati u njegovom konačnom savršenstvu (u smislu, ‘namjera je bila da to istovremeno rezultira u konačnom savršenstvu toga bića’), tako da ono više nije bilo aktivno kao stvoreno biće u skladu sa Mojom voljom već bi trebalo uživati neograničeno blaženstvo sjedinjavajući/stapajući se sa Mojom voljom iz ljubavi prema Meni… Ali da bi prošlo ovaj test ljubavi i volje to biće je moralo imati potpunu slobodu volje. Ono Me nije vidjelo ali Me prepoznalo/priznalo pošto je bilo prosvjetljeno… Međutim, ono je vidjelo bezbrojna bića stvorena

12

njegovom voljom, i to biće je osjećalo za sebe kako je njihov stvoritelj bez obzira na saznanje/spoznaju da je svoju snagu primilo od Mene… i entitet je bio zavidan na Mojoj snazi… Iako je bio vidljiv bićima koja je stvorio, ipak je bio svjestan svojeg ishodišta u Meni, ali je za sebe tražio pravo vladanja nad tim bićima predstavljajući im sebe kao izvor snage, kao jedinu silu sposobnu stvarati… Više nego manje Mi je uskratio ljubav da bi mogao vladati… Vi ljudska bića ne možete shvatiti process putem kojeg je samo-svjesno biće moglo prekoračiti u potpuno pogrešno razmišljanje ali to je objašnjivo slobodnom voljom koja, sa ciljem da bi postala aktivna, mora također biti sposobna ali/iako ne mora učiniti pogrešan izbor. Nositelj svjetla i snage je na jednoj strani vidio dokaz snage dostavljene/transportirane kroz njega, ipak on nije vidio sam izvor snage. Stoga je on sebe proglasio vladarem nad svojim stvorenim duhovima i također Me njima htio predočiti kao ne-postojećeg. On je na njih pokušao prebaciti svoju sada oprečnu volju… I sada je trenutak odluke, dokazivanja njihova savršenstva, došao također za bića koja su bila stvorena od strane svjetlonoše uz pomoć Moje sile… Moja sila je bila inherentna u svim tim bićima, oni su bili u potpunosti prosvjetljeni i gorjeli su od ljubavi prema Meni, Kojeg nisu mogli vidjeti ali Kojeg su ipak spoznavali/priznavali. Ali oni su također voljeli svoga stvoritelja, pošto je snaga koja ih je stvorila bila ljubav koja je zračila iz prvo-stvorenog bića i omogućavala mu da stvara. Ta ljubav je sada morala odlučiti, i podijelila se… Užasna zbrka je nastala među duhovima koji su se osjećali natjerani donijeti odluku. Ali… pošto je Moja snaga ljubavi efektivno bila svjetlo… bilo je razumljivo kako je ono što ih je tjeralo ka prvotnom izvoru snage bilo snažnije u mnogih bića, da se njihova ljubav prema onome koji se odvojio od Mene i koji je prema Meni navaljivao sa pojačanom silom smanjivala… Jer svjetlo u njima je bila spoznaja kako sam Ja bio Vječna Ljubav. Svako biće je uistinu imalo ovo znanje, ali je također imalo slobodnu volju koja nije ovisila o znanju, inače ne bi bila slobodna. I duhovni svijet se podijelio… eksternalizirano biće je imalo svoje sljedbenike baš kao što sam Ja imao svoje, čak iako nisam bio vidljiv. Ali učinak Moje snage je bio toliko snažan da su se mnoga bića okrenula od onog koji Mi se htio suprotstaviti… Njihova volja je zadržala ispravan pravac, dok su svjetlonoša i njegovi sljedbenici krivo usmjerili svoju volju, tako su se oni dobrovoljno odvojili od Mene što je prouzrokovalo njihovo propadanje u ponor… Na taj način je Svjetlonoša (Lucifer), potpuno prosvjetljeno biće koje sam eksternalizirano (= iz Sebe postavio iz-van Sebe), postalo Moj neprijatelj/protivnik, dok se sve što je proizašlo iz njega, što je bilo stvoreno od strane obe naše ljubavi, dijelom okrenulo prema Meni a dijelom prema njemu, u ovisnosti kakvim je sjajem ljubavi bilo prožeo. Čim se svjetlonoša odvojio od Mene bića su iskusila neodređenu/nejasnu želju za određenim/jasnim polom. Slobodna volja se započela otkrivati/razvijati… niti Ja a niti Moj protivnik nismo silom utjecali na njih, oni su jedino bili izloženi zračenju obiju naših snaga koje su svako biće željele pridobiti za sebe. Priliv/dotok Moje snage je bila čista ljubav i utjecala je na bića tako žestoko da su Me ona prepoznala/priznala bez da su Me vidjela, ali oni su također mogli prepoznati promjenu u volji prvo-stvorenog bića. Međutim, pošto su oni mogli vidjeti taj entitet mnogi su ga slijedili, to jest, oni su sebe podredili njegovoj volji i tako se udaljili od Mene. Ali druga prvobitno stvorena bića su se pak osjećala kao Moja djeca i dobrovoljno su Mi ostali odani, samo ih je bio puno manji broj. Ti su bili prvo-stvorena bića koja su nastala iz najblaženije stvaralačke volje Mog svjetlonoše i Mog neizmjernog ulijevanja/priticanja ljubavne snage. I ova snaga ljubavi je bila također inherentna u tim bićima i postojano ih je gurala ka Meni, jer oni su sadašnju volju svojeg stvoritelja prepoznali kao pogrešnu i stoga su se okrenuli od njega. Druga bića su također mogla doći do ove spoznaje ali oni su slijepo slijedili onog kojeg su mogli vidjeti, i njihova volja je bila poštovana i na nijedan način Ja na nju nisam utjecao, pošto se ta odluka volje morala dogoditi sa ciljem da bi se stvorena bića oblikovala u neovisno savršenstvo. Biće koje Me napustilo je povuklo veliki broj sljedbenika u ponor, jer udaljiti se od Mene znači težiti prema ponoru, ciljati ka potpuno suprotnom stanju, koje stoga predstavlja tamu i slabost, gubitak znanja i snage. Dok su Moja djeca blaženo ostala u najsjajnijem svjetlu i ogromnoj sili, u blaženstvu. Nakon pada Lucifera, svjetlonoše, njegova snaga je bila svladana/poražena… On više nije mogao aktivno stvarati i oblikovati iako Ja nisam povukao snagu od njega (u smislu, ‘oduzeo mu snagu’) pošto je on bio Moja živa kreacija. Njegova moć i snaga su počivali u njegovim sljedbenicima, kojima je on sad gospodario kao princ tame. Ali oni su također proizvodi Moje ljubavi koje Ja svome neprijatelju neću prepustiti/ostaviti zauvijek. Sve dok ta bića i dalje dijele njegovu volju oni pripadaju njemu; ali čim Ja uspijem okrenuti njihovu volju prema Meni on ih je izgubio, i stoga se njegova snaga umanjuje u istoj mjeri u kojoj Ja oslobađam zatvorenike iz njegove kontrole koja, međutim, uvijek pretpostavlja slobodnu volju toga bića.

13

I to je svrha Mojeg vječnog plana Spasenja, kojeg gorljivo i naj-blago-naklonjenije podržavaju svi stanovnici kraljevstva svjetla, Moji anđeli i arhanđeli, jer svi oni su Moji pomagači koji nastoje ponovno donijeti blaženstvo njihovoj paloj braći, koja su ga jednom dobrovoljno odbacila… I ovo djelo oslobađanja će uspjeti, čak i ako bude potrebno beskonačno dugo vrijeme prije nego se posljednji jednom (ot)pali duh vrati k Meni, dok Mi se čak i prvo-stvoreno biće koje je jednom proizašlo iz Moje ljubavi opet ne približi u svojoj žudnji za Mojom ljubavlju… dok se ono također pokajnički ne vrati u Očevu kuću, koju je jednom dobrovoljno napustilo. AMEN

Bertha Dudde, br. 5627, 1 Svibanj 1953

BORITE SE SA MAČEM USTA SVOJIH
Započnite borbu protiv svega što duhovno gledano ima tendenciju suprotnu vašoj. Borite se sa mačem usta svojih jer to je ‘sveta borba’! Vi ste borci za Mene i Moje kraljevstvo i dok predstavljate Mene i Moju Riječ pred svijetom sve što je protiv vas duhovno je u stvari protiv Mene. Moje čisto evanđelje treba biti proglašeno čovječanstvu i u tu svrhu Ja šaljem Svoje učenike u svijet da naučavaju sve narode koji ne mogu osvojiti Kraljevstvo Božje na ni jedan drugi način već kroz čisto evanđelje - čistu istinu. Ovo evanđelje proglašava Mene i ukazuje put do Mene. Čim je istina izobličena, cesta ka Meni postaje gruba; teško Me je prepoznati, ljudima više nije jasno koji im je cilj i, prema tome, oni (ni) ne teže ka njemu. Ako se ljudima sada hoće još jednom pokazati cesta koja vodi do vječnog života, istina mora najprije probiti svoj put i mora biti moguće prepoznati Me poprilično jasno. Jedino onda će ljudi ponovno stremiti ka ispravnom cilju i biti će Me u stanju dosegnuti, postići blaženstvo i vječni život. Ja sam put, istina i život! A vi, koje sam odabrao i obrazovao da budete Moji učenici/sljedbenici tijekom posljednjeg vremena, vi znate istinu, vi ste ju primili od Mene i svjesni ste opasnosti greške i neistine a također i velike duhovne potrebe u kojoj se nalaze ljudi koji nisu podučavani u istini. Prema tome, greška i neistina su Moji veliki neprijatelji a također i vaši, vas koji živite u istini. Vi im se morate suprotstaviti, i Ja nastavljam od vas tražiti da se borite za Mene i Moju doktrinu sa mačem vaših usta. Vi ćete stvoriti mnoge neprijatelje koji će ustati u odbranu svojih lažnih doktrina sa uvjerenjem, ali vi možete pobiti njihove lažne doktrine sa čistom istinom i, ako oni nisu otvorene pristalice princa tame (Sotone), ako ne traže svjetlo i istinu i bore se jedino za sebe i moć/vlast umjesto za ono što su ‘prepoznali kao ispravno’, vi ćete ih uvijek biti u stanju pobijediti. Vaš mač će biti oštar poput žileta i vi ćete biti u stanju pobi(ja)ti sve što je pogrešno. Moj Duh će vas voditi i u vaša usta će postaviti prave riječi. Stoga, Ja Osobno sam na vašoj strani kao Vrhovni Zapovijednik, i istina će pobijediti, ali može koštati neprijatelja mnogo žrtava pošto će neki radije biti uništeni nego odustati od pogreške i izgubiti svoju moć. Njih ne zanima čista istina; kao predstavnici Mojeg neprijatelja oni nastoje zamračiti svjetlo koje im ide u susret. Oni će stoga propasti/izginuti u borbi koja će se morati vojevati na kraju ovog vremena, jer princ tame će Mi objaviti rat, nastojeći Me skinuti sa prijestolja sa neistinom i klevetanjem. Onda ćete vi morati istupiti naprijed i Ja ću govoriti kroz vas onima nad kojima vlada i koje vodi Moj neprijatelj, ukazujući im put do cilja – vječnog života – put kojim se može hodati jedino u istini. AMEN
Bertha Dudde, br. 5806, 15 Studeni 1953

MARIJINE UTVARE
14

Što god (za)tražite od Mene to će vam biti i dano ako je za dobrobit vaše duše. Ja ću (sa)slušati svaki duhovni zahtjev, i Ja ću poboljšati/unaprijediti/povećati svačije razumijevanje. I prema tome Ja ću također ispraviti obmanjujuća učenja (= u smislu, 'učenja koja ljude zavode na krivi put') koja ste vi ljudi prihvatili. Ali samo nekolicina će (uz)vjerovati Mojim Riječima, pošto su ljudi već previše zapleteni u grešku/zabludu da bi se ta greška/zabluda mogla brzo eliminirati, iako bi zdrav razum sam trebao shvatiti apsurdnost onoga što im je predstavljeno kao istina: Ja zaista nastojim da sva zemaljska djeca trebaju pronaći put k Meni, i Ja bi zaista učinio sve da ih prosvjetlim, ali Ja uvijek moram uzeti u obzir slobodnu volju ljudskog bića i prema tome ne mogu vidljivo/znatno uništiti strukturu koju su ljudi sami razvili... Ja ne mogu na silu ispraviti ljudski proces razmišljanja/mišljenja/misli, Ja jedino uvijek mogu osigurati razjašnjenje putem/pomoću kojeg oni mogu naučiti sami razmišljati pravilno... ako to budu htjeli. U mnogih ljudi je volja ona koja posebice ima izuzetno snažnu tendenciju ka zabludi, i oni se uporno drže nje. Greška/zabluda se sastoji od činjenice (ili 'u činjenici') da ljudi uzimaju/biraju put koji ne vodi direktno do Mene... da oni streme/žude svom svojom snagom prema cilju koji je više poželjan od Mene, ali koji, u ljudskim terminima, znači: Vi ne smijete imati drugih bogova ispred/pored Mene.... I to je djelo Mojeg protivnika/neprijatelja koji teži zbuniti (one) ljude koji žele učiniti što je ispravno... To se tiče čovjekove odluke volje, izbora između Mene i njega, koji je jedina svrha zemaljskog života. Sa ciljem da bi Me sklonio iz misli ljudi koji mu očito ne pripadaju on im pokušava dati prividno isti/ekvivalentan/odgovarajući cilj vrijedan žudnje/težnje... on Mi se suprotstavlja zamaskiran pobožnošću... Postignuće ovog cilja zahtjeva punu snagu volje i nepodijeljenu težnju... zato on ljudima oduzima puno vremena sa aktivnostima koje su prividno posvećene duhovnim težnjama. On pronalazi dobro tlo za svoju neprijateljsku aktivnost gdjegod je pored Mene već bila ustanovljena druga slika... gdje je obožavanje Božje majke Marije postalo važnije nego težnja ka iskrenom odnosu sa Mnom. Tamo on ima laku pobjedu (easy game), i on se pojavljuje kao anđeo svjetla samo da bi ljude ostavio u još većem mraku... Svjetlosna bića su se zasigurno u stanju manifestirati ljudima uz Moju dozvolu kada to zahtjeva ozbiljna duhovna potreba, ali oni će uvijek privlačiti njihovu pažnju ka Meni, oni će pokušati voditi ljude u istinito razmišljanje... Oni će htjeti promijeniti ljudsko krivo razmišljanje ali nikad neće potvrditi već postojeću grešku/zabludu pokušavajući konformirati sa tom greškom... I svjetlosna bića koja žele donijeti ljudima pomoć u Moje ime, nikad neće objavljivati otkrovenja nezreloj djeci (Fatima), pošto je svrha svakog otkrovenja (koje dolazi) iz duhovnog kraljevstva obavijestiti ljude o Mojoj volji... Moj protivnik, međutim, jedino želi uzrokovati zbrku/konfuziju; Moj protivnik će spriječiti sve što bi moglo imati iskupiteljske posljedice (ili 'što bi za posljedicu moglo imati ljudsko spasenje'). Moj protivnik želi spriječiti iskrenu komunikaciju sa Mnom... molitvu u duhu i istini, koja treba uključivati jedino nekoliko riječi ili iskrenih misli... tako što čini da ljudi vrše automatske molitve sa ciljem da bi postao vjerojatan kao (= da bi ljudi uzvjerovali kako je on) anđeo svjetla. I na taj način on želi ljude lišiti dragocjenog vremena kojeg bi oni mogli bolje iskoristiti za njihovo vlastito usavršavanje ako bi se okrenuli prema Meni Osobno u nevinosti i ljubavi i zamolili/zatražili Moju milostivu pomoć. Moj neprijatelj/protivnik radi/djeluje pomoću puno lukavosti i trikova... Njemu nije muka/mučno (u smislu, 'nema problema sa svojom savješću') pokriti/ogrnuti se sa ogrtačem, ogrtačem nebeske kraljice, najčišćeg, najprosvjetljenijeg bića koje je posvećeno Meni gorućom ljubavlju... koja ne poznaje ni jedan drugi cilj nego voditi ljude na Zemlji nazad k Meni, i koja se prema tome nikad ne bi pojavila/prikazala sa ciljem da privuče ljudske misli k sebi... pošto ona zna svrhu i cilj ljudskog života na zemlji. Ipak, Ja ne sprečavam akcije Mojeg protivnika, jer sve te prikaze/utvare su čuda lažnih Kristà i proroka, čuda koja se pojavljuju na površini iz/poradi krivih razmišljanja i krive vjere, što mu daje pravo i mogućnost da se manifestira, i što ga samo čini snažnijim, tako da će ljudi još čvršće uzvjerovati u obmanjujuće učenje. Ipak Ja ću se uvijek sa ljubavlju brinuti o onima koji su zavedeni/obmanuti i (koji su) dobre volje... tako što ću ući u njihove misli tako da prepoznaju istinski cilj i, uz pomoć bića koja djeluju u Moje ime, svejedno stignu do svjetla. Ali put onih koji ne razmišljaju postaje jako puno duži, jer ako ne otklone nepotreban teret

15

oni ne mogu pronaći kratak put, kojeg, međutim, treba još više skratiti sa ciljem da bi pronašli Mene... put čiste istine, putem kojeg je svatko u mogućnosti dostignuti cilj u kratkom vremenu. AMEN
Bertha Dudde, br. 5966, 25 Svibanj 1954

OZDRAVLJENJE BOLESNIH, ZNACI I ČUDA… DOKAZ
Ja poznajem Svoje i znam njihovu volju i u skladu sa tom voljom ću ih Ja pozvati da rade za Moje Kraljevstvo i Mene. Stoga, baš kako se vrste poslova u Mojem vinogradu razlikuju tako se i priroda slugu razlikuje, jer svaki ima svoj posao koji korespondira njegovoj prirodi, i svaki Me služi u skladu sa svojom sposobnošću i Ja prihvaćam službu svakog tko je dobre volje i koji Me traži. Nadalje, srca onih kojima treba učenje se razlikuju i svako polje u Mojem vinogradu mora biti obrađeno različito, ali jedino Meni je moguće donijeti taj sud, pošto Ja znam čak i najmanji impuls svakog ljudskog srca, i tko može biti iskorišten za uspješan iskupiteljski rad. Ja sam uvijek Autor, izvor i početak. Ponekad sam Ja jedva prepoznatljiv, a u drugim vremenima jasno otkriven, ali oni koji Me traže i vrše Moju volju će Me uvijek prepoznati. I Ja se uvijek otkrivam sukladno čovjekovim potrebama, prema njihovim sposobnostima i žudnji da sebe promijene. Jer ono što će u jednoj osobi prouzrokovati potpunu promjenu volje, u drugoj možda neće imati djelovanja. Takva osoba možda treba veći dokaz Mojeg Postojanja, kojeg će Moja ljubav osigurati da bi ga dovela do iskupljenja/spasenja. Ali Ja sam također prisutan čak i kada ni jedan vidljivi znak nije primjetan. Ja živim u srcu onoga koji Mi daje svoju ljubav i svoju volju, tiho i nježno slušajući posvjedočenje, jer takvi ne trebaju dramatičan dokaz Mojeg prisustva. On osobno je svjestan Mene, osjeća stvarnost Mojeg prisustva u bliskom odnosu sa Mnom, svojim Ocem, posjedujući stoga sve što mu je potrebno za njegov zemaljski put; vjeru u Mene koju ništa ne može uzdrmati i Moju ljubav, koja mu omogućava da djeluje u potpunom skladu sa Mojom voljom. Ali tamo gdje je nevjera i dalje jako snažna tako da same riječi neće biti dovoljne, tamo ću Ja pomoći sa znacima i čudima, ali to može postati sud (= takva ‘manifestacija’ može čovjeka osuditi) kada takvom čovjeku nedostaje volje za promjenom. Vjera bolesnog i patnika doduše često zahtjeva malo ohrabrenja da bi postala dovoljno snažna da Me prizna pred svijetom. Ja Sebe mogu otkriti/objaviti u Mojoj Moći i Raskoši mnogim bolesnima i patnicima pošto su kroz svoju slabost oni bili pripremljeni tako da Me njihove duše mogu spremnije prepoznati. Takvi bolesni ljudi Me ne isključuju iz svojih srdaca, i kada im je Moja Riječ propovijedana ona ih dodiruje sa takvom snagom da sama snaga Moje Riječi ima iscjeljujući/ozdravljujući efekt, a pošto oni vjeruju oni dožive ozdravljenje. Ali nevjernicima koji tome svjedoče (= koji gledaju takva iscjeljenja) to mora, kroz ljubav, omogućiti da oživi vjera koju su postignuli. I njihova vjera će oživjeti u skladu sa stupnjem njihove ljubavi, ali njihova odgovornost postaje veća ako dozvole da takav znak Mojeg djelovanja prođe pored njih u nezainteresiranosti. Prema tome, ne tražite pre-očigledan znak vjere, jer zajedno sa izvanrednim djelom milosti dolazi i izvanredna odgovornost. Ali ako vam je dan, cijenite ga i koristite takvu milost da postignete višu zrelost, da donesete Moje Ime svijetu, i da postanete vjerni sluge u Mojem vinogradu, i Ja ću blagosloviti vaš rad koji je poduzet za Mene i Moje kraljevstvo. AMEN

Bertha Dudde, br. 6124, 2 Prosinca 1954

RIJEČI UTJEHE... PATNJA-BOLEST... POVEZIVANJE S BOGOM
Oslonite se uvijek na Mene i na to da ću vas voditi ispravnim putem. Iako se čini kao da sami određujete svoju sudbinu, kao da si vi svojom voljom možete usmjeriti život u drugom pravcu ... dok ste spojeni sa

16

Mnom, dok žudite za kontaktom sa Mnom, Ja upravljam vama, i vi samo ispunjavate Moju volju, koju vam stavljam u srce, jer vi to omogućavate vašom Meni usmjerenom voljom. Tko se jednom priključi Meni, tko želi biti spojen sa Mnom, taj može biti opušten u svezi svoje daljnje sudbine ... jer, ona se onda oblikuje tako da on može iz svega izvući korist, do čega zaista i dolazi, samo ako se čovjek s vjerom obrati Meni, ako se dobrovoljno prepusti Meni i Mom vodstvu .... ako živi svoj život sa Mnom, ako neprestano misli na Mene i ako se trudi zadobiti Moju ljubav .... Tada mu i pripada sva Moja ljubav koja njegovoj duši želi samo dobro koje se sastoji u postizanju vječne sreće. Vjerujte Mi da se u životu morate boriti samo ako ne služite dobrovoljno .... Dakle borbu si možete uštedjeti, samo ako ste aktivni u ljubavi prema bližnjem .... međutim, patnja i bolest mogu pridonijeti pročišćavanju duše, ali i pored toga vam biti podnošljivi, samo ako nađete utočište u Meni .... Ja sam za vas uvjek tu, u svim zemaljskim i duhovnim neprilikama, i Ja želim da se kroz iste sve intimnije spojite sa Mnom, sve dok sa Mnom niste spojeni toliko da mogu neprestano biti uz vas i da sa Mnom vodite intimni razgovor .... da ste uvjek svjesni Moga prisustva .... dakle, da vodite život u Meni i sa Mnom .... Sve doživljeno trebalo bi doprinijeti samo tome da se sa Mnom nerazdvojno spojite, i onda vas ništa više neće ni uplašiti niti uznemiriti, jer svjesnost Moje neprestane blizine daje vam snagu i sigurnost u svemu, što god započnete .... I vaša volja biti će Moja, jer se potpuno podređujete Mojoj volji, i jer ćete zbog toga htjeti, misliti i postupati još jedino onako kako je dobro u Mojim očima. AMEN

Bertha Dudde, br. 6158, 8 Siječanj 1955

RAD NA DUŠI
Vaš unutarnji život nije podstreknut/hrabren ničim izvanjskim; ništa formalno ne treba unapređivati/promovirati vašu duševnu zrelost i savršenstvo. – Transformacija vašeg bića se može postići jedino iznutra, poradi čega se vi ljudi trebate opetovano/u više navrata okretati unutarnjoj tišini, zbog introverzije i otklanjanja svega što vas iznutra kvari, - štogod se u vama i dalje odupire je nedostatak. Vi naravno možete iz vani biti obaviješteni (u smislu, ‘na to vam se može skrenuti pažnja’) o tome kako ostvariti rad na vašoj duši, možete biti podučeni na što obraćati pažnju, i kako izbjegavati ono što vam šteti, i što činiti da postanete savršeni; ali vi to morate sami sprovoditi, i to tako što ćete sebe zaključati od svega izvanjskog, čak ako vi i stojite u svijetu i morate obavljati vaše obaveze. Ovaj duševni rad treba sprovoditi istovremeno, kako je on u potpunosti neovisan o vašoj zemaljskoj aktivnosti, pošto se on tiče/odnosi na vaše unutarnje biće, vaše pogrešake i mane/poroke – on se odnosi na čovjekov unutarnji život, - njegovo razmišljanje, volju i djelovanje koji, čak i ako su usmjereni zemaljski, trebaju zračiti ljubav, inače ne može biti govora o transformaciji bića. Vaš duševni rad se prema tome treba sastojati u pročišćavanju/oplemenjivanju svog vašeg razmišljanja i nastojanja, i u usmjeravanju istih prema Božanskim ciljevima – vi neprestano trebate težiti ka životu koji je oslobođen samo-interesa, prema nesebičnosti, milosrdnosti, nježnosti/ljubaznosti, strpljenju i pomirbenosti/miroljubivosti – vi u vama trebate razviti sve dobre kvalitete/karakteristike, i izgnati van loše misli i karakteristike/karakteristike. I sve to zahtjeva iskrenu želju da pred Bogom živite pravedno. – To ne mora postati očigledno na van, tj. ne treba postati razmetljivo, ipak takav život u skladu sa Božjom voljom će uvijek zračiti na bližnjega. On će potstaknuti na oponašanje/simulaciju i biti (će) boljeg efekta nego puno priče i formalnih običaja, koji ipak ne svjedoče o promjeni stava. Čovjek se može promijeniti jedino ako se iskreno introvertira, razmišlja o svojim nedostacima i pogreškama i čvrsto odluči prepraviti samoga sebe. I tu unutarnju transformaciju čovjek mora sam poduzeti (u smislu, ‘sam je se mora prihvatiti’), ako želi ostvariti svoj cilj (koji je) postati savršen na zemlji. Čvrsta odluka/riješenost mora biti popraćena djelom; inače volja nije iskrena/ozbiljna.

17

I iz ovoga naizmjenice, vi trebate prepoznati da postignuće blaženstva nije određeno denominacijom, već čovjekovov voljom da u sebi zapali ljubav, koja ga onda u potpunosti transformira, okreće sve loše karakteristike u dobre, budući je to jedini način kako ostvariti savršenstvo (ili ‘jedino sredstvo usavršavanja’) – što dapače mogu prakticirati svi ljudi, bez obzira kojoj denominaciji pripadaju (= koje su vjeroispovijesti). – Zaista, sve denominacije naučavaju ljubav. – Dakle/zato sve one mogu voditi/dovesti do savršenstva – ipak ni jedna od njih ne može isto garantirati; jedino ga čovjek sam može ostvariti kroz ozbiljan rad (ili ‘tako što će najozbiljnije raditi’) na samome sebi. AMEN

Bertha Dudde, br. 6185, 6 Veljače 1955

ISPRAVNO KORIŠTENJE VREMENA NA ZEMLJI
Zaista je kratak vaš zemaljski život, ali beskrajno je dugo vrijeme nakon toga .... Zbog toga bi vi ljudi to vrijeme na zemlji trebali koristiti dobro, trebali biste sve neudobnosti preuzeti na sebe i svu snagu koristiti za dobro(bit) duše. Trebali biste se odreći sveg komfora, kako biste si odricanjem osigurali pravo na duhovna dobra koja vam određuju sudbinu u vječnosti, nakon smrti vašeg tijela koje je jedino koje ima koristi od zemaljskih dobara, a koja ne smije/ne može zadržati za uvijek. Zemaljski život je samo (kao) trenutak, uspoređen sa vječnošću, i tom trenutku ne biste trebali pridavati toliko važnosti .... pa ipak, trebali biste ga smatrati neobično bitnim za vašu dušu .... neprestano se dakle trudeći koristiti ga na duhovni način. Naravno da imate osjećaj za vrijeme u vašem zemaljskom životu, koji vam omogućava da vam se dani i godine čine dugi .... Ali znajte da je ovom zemaljskom životu već prethodilo beskrajno vrijeme i da mu slijedi vječnost .... Vi ste međutim svjesni jedino vremena zemaljskog života, i time vam ono predstavlja sve. Međutim, isto tako zna(j)te da s obzirom na zemaljsko tijelo morate umrijeti .... znate da je sve zemaljsko prolazno, znate da vam nakon smrti ništa od onoga što vam je tijelu bilo neophodno, što mu je stvaralo ugodu, ne može biti od koristi. Dakle računajte sa tim i brinite se za ono što vas očekuje nakon smrti tijela .... Vašim zemaljskim životom si duši možete urediti neobično divan život, ali isto tako i stanje patnje i mraka .... I uvijek vam iznova biva rečeno kako ne prestajete živjeti.... Iako u to ne želite vjerovati, nije da o tome nemate nikakvo znanje .... Računajte stoga sa tom mogućnošću i budite oprezni .... Živite dobro na zemlji i srce(m si) ne prianjajte uz materiju koja će vam pak jednog dana biti oduzeta .... Ne brinite se za tijelo na štetu vaše duše ... Prvo se starajte za nju, a tada ni tijelo neće morati gladovati (= u smislu ‚neće loše proći’), ali ne dozvolite vašim mislima da krenu pogrešnim putem, da zbog tijela dozvolite da vam duša gladuje. Jer ona je vaše pravo ja, ja koje je neprolazno i jednog dana može biti blaženo/sretno, ako na zemlji za tu blaženost radite i djelujete .... Najljepši trenuci na zemlji prolete kao pijanstvo, zemaljski užici ne usrećuju vas vječno, zemaljski život brzo prolazi .... ali sudbini u vječnosti ne možete uteći, i ona će biti uređena u skladu s tim kakav ste život na zemlji vodili .... vječni život ili duhovna smrt .... Vi si sami birate stanje u vječnosti, jer imate slobodu izbora kakvim životvom ćete živjeti na zemlji. Uredite si taj zemaljski život ispravno .... kako bi vam donio zrelost duše, a ne bio korišten za tjelesne uživancije .... jer samo kratko boravite na ovoj zemlji, ali beskrajno je duga vječnost. AMEN
Bertha Dudde, br. 6242, 21 Travanj 1955

KAZNA ZA GRIJEHE?... SAMO-ZASLUŽENA SUDBINA

18

'Nitko ne može izbjeći kaznu za svoje grijehe, zato što si čovjek sam putem svojih grijeha stvara stanje koje mu je mučno/tegobno .... Ja ga ne kažnjavam zbog njegovih grijeha, nego po zakonu vječnog reda, svako djelo, svako krivo razmišljanje i krivi postupak nose svoje posljedice, i upravo te posljedice si ljudi sami i stvaraju, a doživljavaju ih kao muku, kao kaznu, što je međutim uvijek samo u skladu sa zakonom vječnog reda. I zbog toga je patnja i muka ljudi nezamisliva, ljudi koji žive grešan život, koji Me hule i koji Mi se rugaju, koji vjeruju kako sve Božansko, sve Čisto mogu unerediti, bez da za to moraju platiti. Gomilaju grijeh na grijeh, i bit će zaprepašteni na koji način se njihovi prekršaji odražavaju na njima samima .... Međutim, svoju vlastitu presudu ne mogu izbjeći .... Jer, Ja Sâm im ne mogu dati drugo nego su si sâmi željeli, Ja im mogu dati samo plaću s obzirom na njihov život i na njihova djela, i zbog toga će morati istrpjeti mnoge muke. A mogu se smatrati sretnima, ako još na zemlji ispaštaju za svoje grijehe, ako još na zemlji moraju patiti prije nego sa zemlje budu (o-)pozvani. Jer na zemlji još mogu doći do spoznaje, na zemlji još mogu uvidjeti svoje grijehe i 'promijeniti smjer kretanja' .... Ali u onostranom carstvu spoznaja vlastitog grijeha često traje beskrajno dugo vremena, jer grešan čovjek u onostrano carstvo ulazi potpuno zamračenog duha, i dugo traje dok on svoje misli ne uspije razbistriti i dok se ne pokaje zbog načina na koji je živio svoj zemaljski život .... jer on je bez svjetla i snage, ali osjeća svakojake muke koje si je međutim sam stvorio/uredio .... Tko Me doživljava kao kažnjavajućeg Boga, ne poznaje Moj zakon vječnog reda, inače nikad tako ne bi mogao razmišljati .... Jer Moja ljubav se trudi sve ljude spasiti od sudbine koju si sami priređuju, a koja nikad ne može biti nazvana sretnom. I Ja uistinu činim sve da ljudima olakšam .... Ali ako oni sami to ne žele, ako se od strane Mene ne daju voditi i iz vlastite volje postupaju pogrešno, na sebe moraju i preuzeti posljedice takvog života, ali nikada ne mogu reći kako sam im Ja priredio tu sudbinu koju si sami stvaraju .... Jer Ja znam za užasne muke i pokušavam sve kako bi te muke od ljudi odvratio/otklonio .... Ali vam ne oduzimam slobodnu volju .... I tko je griješio mora snositi posljedice grijeha, jer je to po Mome zakonu vječnog reda. Ljudi doduše mogu postupati bez ljubavi i svojim bližnjima/ostalim ljudima stvarati patnju/muku, ali Ja sam sâma Ljubav i Ja se neprestano brinem za to da vam osiguram blaženstvo/sreću .... Ali gdje to čovjekova volja ne dopušta, tamo nikada ne može biti sreće .... Jer Bogu nasuprotni prohtjevi/želje proizvode istovrsni rezultat - sudbinu krajnje patnje i tame, sudbinu najgorčeg zarobljeništva .... stanje neslobode i nadostatka snage, koje je uvijek posljedica grijeha i zbog toga je čovjek koji je živio suprotno Mome redu od vječnosti taj koji si je na sebe navukao kaznu. AMEN
Bertha Dudde, br. 6317, 21 Srpanj 1955

OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO
Što će se vama ljudima dogoditi ako se ne promijenite to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisano, budući da će to premašiti vašu najgoru imaginaciju… To je za vas nešto najstrašnije, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni/zavezani i naći ćete se ponovno u zarobljeništvu (i to) u vremenskim periodima beskonačnog trajanja, sve dok jednog dana ne susretnete istu sudbinu, još jednom (pro)živjeti život ljudskog bića na Zemlji… Ali bez obzira na to kako šokantno vam je vaša sudbina opisana, vi sebi ne dozvoljavate da to na vas utječe, a ipak, vi bi još mogli izbjeći tu sudbinu samo ako bi to primili k srcu i promijenili svoje putè… Jer Ja od vas zahtjevam jedino da promijenite vašu prirodu, Ja jedino zahtjevam da vi ljudi promijenite vaš stav jedni prema drugima, da radije pomažete nego da se borite i suprotstavljate jedni drugima, da usrećujete jedni druge i nudite dobrotu umjesto da ste gadni/odvratni jedni prema drugima i povećavate mržnju u sebi. Ja jedino tražim da se svaki pojedinac potrudi u kultiviranju nesebične ljubavi prema bližnjemu, onda će se cijela njegova priroda promijeniti i

19

onda će osoba stupiti u kontakt sa Mnom Osobno, i opasnost novog prognanstva nakon kraja ove zemlje za njega više neće postojati. A čak i ako ne želite vjerovati u ono što vas čeka, vi bi ipak trebali pokušati sebe usavršiti/poboljšati, jer život ljubavi bi ipak imao samo blagotvorne efekte na zemlji, pošto bi vi onda na vašem raspolaganju imali energiju koja osobi bezosjećajnog razmišljanja i života nedostaje … Predstojeća sudbina vam može uvijek i jedino biti predstavljena kao strašno iskustvo kojem ćete sami postati žrtve… I vi bi uvijek i jedino trebali biti potstaknuti na blagonaklone (= ljubavlju ispunjene) aktivnosti ako želite izbjeći ovaj strašan ishod… Ako vam je u to teško (po)vjerovati… vi i pored toga još možete živjeti život ljubavi, i uskoro ćete zasigurno znati ono što ne želite vjerovati, jer onda će vaš duh postati prosvjetljen ljubavlju i vi ćete jasno prepoznati neizbježnu posljedicu nasilja protiv zakona reda… pošto ćete onda vi biti u stanju/mogućnosti promatrati uzrok i posljedicu u svakom događaju i iskustvu… Ali svatko tko ostane indiferentan na ove savjete i upozorenja će iskusiti što je mogao izbjeći… i on sam će biti žrtva svog života bez ljubavi. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta i potpuno slaba supstanca njegove duše će se ponovno stvrdnuti, najtvrđa materija će iznova ograničiti/zatvoriti biće a za oslobađanje od tog će biti potrebni beskrajno dugi periodi vremena… sa ciljem da konačno stigne na isti nivo na kojem se trenutno nalazite… Jedan beskonačan krug, koji će sebe ponavljati sve dok vi sebe ne isključite kroz svjesno nastojanje i svjesnu vezu sa Mnom… Jedino onda će proces/razvoj kroz materiju biti završen i put u duhovno kraljevstvo osiguran za vas… Vi bi to mogli ostvariti već sada samo ako bi vršili Moju volju: da sebe oslobodite od svih ograničenja kroz blagonaklonu aktivnost, da vjerujete u Mene i tražite kontakt sa Mnom… i da taj kontakt ostvarite točno/baš kroz tu blagonaklonu aktivnost… Vi ste to u stanju učiniti dok još živite na zemlji i energija života je na vašem raspolaganju, ali preostalo vam je još samo malo vremena… Iskoristite ga dobro, vjerujte u Moje riječi, vjerujte da vas čeka jedna strašna/užasna sudbina, i svjesno izbjegnite tu sudbinu tako što ćete samo nastojati živjeti ispravno i časno i prakticirajući ljubav prema bližnjem. To je jedno urgentno preklinjanje koje vam Ja proglašavam sa blagonaklonim srcem: Promijenite se prije nego bude prekasno… Sjetite se Mene i sjetite se vašeg bližnjeg sa dobrotom, tako da postanete slobodni i ne morate se bojati onog što vam se približava. AMEN
Bertha Dudde, br. 6582, 28 Lipanj 1956

ZAUZIMANJE ZA BLIŽNJE
Živjeti u mraku duha u ovom svijetu je sudbina svih onih koji su još zavezani od strane Božjeg protivnika (= Sotone), koji još nisu pronašli spasenje kroz Isusa Krista… koji prema tome putuju njihov zemaljski put u neznanju i slabosti, duhovno slijepi i bez snage da sebe odvoje od tog istog protivnika. Duše tih ljudi su okružene sa jako gustim slojevima/naslagama, i ni jedna zraka svjetla ne može prodrijeti/proći/ući i osvjetliti dušu. Ona je okupirala svoje tijelo od mesa sa odlučnošću da ovdje (ili ‘unutra’ = u tom tijelu) postigne potpuno savršenstvo (ili ‘potpunu zrelost’), ipak od početka svojeg utjelovljenja je uvijek popuštala svojem fizičkom tijelu, koje je za protivnika (= Sotonu) postalo dobrodošla alatka da bi duši spriječio/onemogućio sazrijevanje/usavršavanje. Duša, duhovno biće unutar ljudskog bića, na taj način živi bezvrijedan/sažaljiv život u svojem tijelu, jer bez obzira što to tijelo poduzme to nastavlja povećavati gustoću duševnih naslaga i za dušu čini nemogućim istupiti na svjetlo ako joj nije pružena/osigurana pomoć. I ako ljudsko biće živi isključivo za svoje tijelo i stoga se sa njegove strane ne može očekivati nikakva promjena, pomoć treba doći izvani… duša mora biti oslobođena kontrole koja je zahvatila tijelo… I ljudi koji su već pronašli iskupljenje trebaju sudjelovati u ovom djelu/radu oslobađanja… koje se može dogoditi jedino ako se ta duša preporuči (ili ‘tako što će se ta duša preporučiti’) Isusu Kristu, Koji ju je jedini u stanju osloboditi iz njezine nevolje/nesreće, Koji ju je u stanju osloboditi od dominacije Svojeg protivnika (= Sotone).

20

Predstavljanje ljudskog bića Božanskom Iskupitelju/Spasitelju Isusu Kristu je najbrži put izbavljenja/oslobađanja za takve duše, informirajući ga o Isusovom učenju ljubavi ljudsko biće se može promijeniti i u-putiti se ka Njemu, koji će biti uistinu uspješan za dušu pošto će se Isus Krist Osobno pobrinuti za nju. Međutim, ako je čovjek u potpunosti pod Sotoninom kontrolom/vlašću, on neće htjeti prihvatiti nikakvo učenje o Spasenju kroz Isusa Krista, on će biti neprijateljski raspoložen prema Božanskom učenju ljubavi pošto je neprijatelj znalački/savjesno kultivirao njegovu sebičnu ljubav, i na taj način on ni najmanje neće pomoći svojoj duši pokušavajući razložiti naslage, pošto se to može dogoditi jedino putem/kroz djela ljubavi koja je on spriječen činiti zbog svoje sebične/samo-ljubavi (= u smislu, ‘njegova samo/sebična-ljubav mu onemogućava činiti djela ne-sebične ljubavi prema bližnjem’). I onda će se njegov bližnji morati sažaliti na takvu dušu i podržati je osiguravajući joj ljubav koja joj je negirana njezinim vlastitim tijelom… Ona može biti izbavljena jedino kroz ljubav, i svaka dobra/srdačna misao će učiniti da se osjeća dobro, ona ju doživljava kao iskru svjetla, kao utjecaj/upliv snage, i povremeno ona također uspijeva utjecati na njezin fizički pokrivač u pozitivnom smislu… Svaka duša može biti spašena ako je blagonaklono (= sa ljubavlju) podržavana. Ovo bi sve vas ljude trebalo zamisliti, je vi možete igrati iskupljujuću/spasiteljsku ulogu samo ako su vaša srca u stanju i željna voljeti. Treba priznati, vaša ljubav neće biti u stanju prihvatiti krivnju/grijeh takvih duša i za njih se popraviti, ali ipak može udijeliti snagu da promijene svoju volju i krenu putem ka Isusu Kristu, ka križu, gdje će one pronaći spasenje. Duša je dio ljudskog bića koji razmišlja, osjeća i želi… Ako je duša tako kroz nesebičnu ljubav osigurana/opskrbljena sa snagom, onda će ona također utjecati na ljudsko biće iznutra da razmišlja i želi što je ispravno, onda će iskra ljubavi prodrijeti u mrak koji je unutra, spoznat će krivi smjer svoje volje i počet će sebe osuđivati/suditi… Ljudsko biće će započeti reflektirati na svoj život, i što više ljubavi bude primao o svojih bližnjih to će sigurnija biti njegova promjena, jer ljubav je snaga koja nikad neće ostati ne-efektivna. To je razlog zašto blagonaklono posredovanje/zauzimanje nikad neće biti uzaludno, i ni jedno ljudsko biće nikad neće otići u krivom pravcu ako ga prate blagonaklone misli, ako je uključen u molitvu i povjeren (ili ‘pre-dan na čuvanje’) Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu. Ono što ni jedna količina razgovora ne može ljudski postići se ipak može ostvariti putem srdačne/iskrene molitve, ako je ljubav prema slaboj i mračnoj duši pokretačka sila da ju se osigura sa svjetlom i snagom… I ni jedno ljudsko biće neće morati zastraniti ako bi se ljubav samo jednog od njegovih bližnjih sažalila nad njime. AMEN
Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957

RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO PROGNANSTVO
Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane svoga Oca od vječnosti. Ali u predjelima gdje su najniže pro-pali duhovi također postoji određeni stupanj otpora koji više ne dozvoljava izbavljenje/oslobođenje, gdje se volja nije ni najmanje promijenila i gdje je duhovna suština skoro sasvim otvrdnula i ne postoji druga moguća pomoć (ili ‘mogućnost pomoći’) nego prognati tu duhovnu suštinu ponovno u materiju. To novo prognanstvo je također jedan čin milosrđa s Moje strane, jer bez njega duša nikad ne bi bila u mogućnosti ponovno dosegnuti točku gdje treba proći/položiti svoj posljednji test volje uz pomoć kojeg može postići vječni život. Put razvoja/usavršavanja u duhovnom kraljevstvu se mora odvi(ja)ti unutar Mojeg

21

Božanskog reda, ni jedna faza se ne može izostaviti, a u fazi samo-svjesnosti… bilo na zemlji bilo u onostranom kraljevstvu… volja bića je uvijek odlučujući faktor… Posljedično tome, ako je ova u potpunosti zloupotrebljena Ja ponovno moram ograničiti dušu i prisiliti ju da još jednom krene putem kroz stvaranja ove zemlje u prisilnom stanju, pošto Ja ne želim da ona zauvijek ostane u stanju izuzetne agonije i bijede. Uvijek nanovo nastajuće kreacije, neprestano postajanje/nastajanje i propadanje u prirodi, odgovara neprestanoj promjeni izvanjskih formi od strane napredujuće duhovne supstance koja se sigurno/postojano približava svojoj konačnoj formi kao ljudsko biće na ovoj zemlji… Ali duhovna suština koja je sišla nazad u najdublji ponor ili koja je tamo već jedno beskonačno dugo vrijeme će morati biti smještena u najtvrđu materiju na početku svojeg višeg razvoja/usavršavanja. Ona ne može biti smještena u već postojeće kreacije služe kao prebivalište već više usavršenim duhovnim supstancama… Prva faza prognanstva se ne može izbjeći, umjesto toga put razvoja/usavršavanja mora započeti u izvanjskoj formi koja korespondira sa neslomljenim suprostavljanjem Meni… u najtvrđoj materiji, jer to je opet ono što zahtjeva Moj zakonski red. Iz ovog razloga se nakon dugih vremenskih perioda opet i ponovo moraju pojavljivati nove kreacije da bi prihvatila ove duhovne supstance, baš kao što se kreacije koje su postojale jedno nevjerojatno dugo vrijeme… tvrda materija… moraju jednog dana ponovno raspasti sa ciljem oslobađanja/otpuštanja duhovne supstance u njima da bi nastavila svoj put razvoja/usavršavanja u manje kompaktnim/zbijenim formama…. Vremenski periodi koji prođu nakon takvih potpunih uništenja i ponovnog/daljnjeg razvoja zemaljskih kreacija su jako dugi, i ljudi u pravilu nisu u stanju ni ilustrativno ustvrditi njihovo vremensko trajanje. Nadalje, njima nedostaje znanje o procesu razvoja duhova, o istinskoj svrsi materije i užasno mučnim stanjima u duhovnom kraljevstvu, premda je riječ ‘pakao’ poznata svim ljudima… Ali oni ne znaju koje je njezino stvarno značenje (u smislu, ‘ljudi ne znaju što pakao zaista jeste’), inače bi im potpuna transformacija Zemlje i njezini kreacija bila više vjerojatna. Ali ona će za ljude uvijek ostati nedokaziva. Međutim, ljubavlju ispunjeni i milostivi Bog želi spasiti Svoje žive kreacije (ili 'stvaralačka djela'), On ih neće zauvijek ostaviti u mraku, i Moja ljubav i milost jesu Moja temeljna priroda koja se nikad neće promijeniti. Moja ljubav i milost će zauvijek važiti za (u smislu, ' biti usmjerena') Moje žive kreacije koje su se spustile u ponor, i opet i iznova će pronaći puteve i načine da ih od tamo izbavi. Ali prije nego se novo prognatnstvo ponovno zgodi, s Moje strane i od strane Mojih duhovnih su-radnika će biti učinjen svaki napor tako da bi duše u duhovnom kraljevstvu krenule uzlaznim putem sa ciljem da ih se poštedi mučne sudbine novog prognanstva. Ipak volja bića donosi svoju vlastitu odluku, i njezina sudbina ovisi o njezinoj volji. Ali Moj plan Spasenja će biti ostvaren/sproveden i neće biti bez uspjeha… Jednog dana ću Ja postići cilj, i jednog dana će tama također sve izručiti, pošto Moja ljubav neće nikad prestati i ni jedno biće joj se neće moći zauvijek odupirati. AMEN

Bertha Dudde, br. 6855, 21 Lipanj 1957

ZAGAĐIVANJE ZRAKA – VODE – HRANE…
Svako ljudsko biće može/smije očekivati od vas što vi očekujete od njega. Vi bi trebali biti pravedni prema svakome baš kao što (i) vi od njih zahtjevate isto. Vi ne bi trebali primjenjivati različit skup mjerila i vjerovati kako vi imate veća prava nego vaš bližnji u onim slučajevima gdje ste vi korisnici onog što vam je slobodno (ili ‘bez naplate’) bilo darovano od Mene… što vi osobno niste stekli nego je jednako na raspolaganju svih ljudi… znači ona duhovna i zemaljska bogatstva koja Moja ljubav i Moja kreativna volja uvijek stavljaju na vaše raspolaganje. Ovo uključuje sve darove koje primate iz Moje ruke… koje vi sami ne možete proizvesti, koji su prisutni bez vašeg uplitanja/uključivanja i koji doprinose vašem daljnjem postojanju… koji su nužni za vaš prirodni život i koji ne mogu biti oduzeti od ni jednog ljudskog bića a da njegov život ne bude u opasnosti. To su

22

elementi očuvanja života na koje svako ljudsko biće ima pravo i koji mu ne mogu biti oduzeti od strane drugih ljudi inače prijestup/prekršaj protiv Mojeg vječnog reda ima dalekosežne posljedice koje ne utječu samo na krive ljude već također na kreacije i mogu također rezultirati u njihovom uništenju. Vi ćete ovo shvatiti samo ako zapitate sebe koji su vam životni elementi potrebni i zamislite njihovu raznolikost… kada doživite zrak i vodu i njihove kompozite i djelovanje na vas, koje daje/pruža ljudskom biću potpuno zdravlje ali koje također može rezultirati u bolesti i uništenju tjelesnih organa kada se, zahvaljujući ljudskoj volji, pojavi zagađivanje zraka i vode koje uzrokuje neizračunljivu/neprocjenjivu štetu… A grešnost ljudi sebe već ukazuje u činjenici da se oni ne plaše zagaditi ove posebno važne elemente očuvanja života tako da to dovodi do/izaziva štete opasne po život njihovih bližnjih ljudskih bića… I baš kao što svako ljudsko biće drži svoj vlastiti život dragim on počinjava grijeh kada svojem bližnjem ljudskom biću reducira najnužnije životne potrepštine, kada igra ulogu u ugrožavanju života drugih ljudi… Kao dodatak tome, ‘ugrožavanje života’ također uključuje (slijedeće,) kada tlo, koje proizvodi hranu za ljudski i životinjski život, postane lišeno svoje prirodne kvalitete; kada, korištenjem umjetnih sredstava, zemlja određena za obrađivanje poprima drugačiju kvalitetu, čiji proizvodi sada također sadrže supstance koje ni na koji način nisu korisne/blagotvorne za ljudsko tijelo. Ljudska bića se miješaju/upliću u prirodni zakon, štoviše, oni žele poboljšati, tj. oni prikazuju Moje kreacije kao nesavršene, oni žele povećati ljetinu zemlje i koriste za to krive metode… pošto oni samo trebaju zatražiti Moj blagoslov da bi isto tako postigli zaista blagoslovljenu žetvu… Još jedan/slijedeći grijeh po ovom pitanju je branje voća prije nego je ono dozrelo… kada se, zbog pohlepe i materijalističkog razmišljanja, žetva događa prije prirodnog procesa dozrijevanja i kada je, kao rezultat, ljudsko tijelo prisiljeno boriti se protiv još nezrelih supstanci… što nije samo fizička već i duhovna stvar koja je vama često nepoznata. Ali sve ovo je integralno nepoštivanju zakona Mojeg vječnog reda. Čovjek uništava svoga bližnjega, on ga ne tretira pošteno i doprinosi neprekidnom povećavanju kaosa na Zemlji pošto jedino zemaljski život življen unutar zakonskog reda može imati ispravan učinak na tijelo i dušu. Svako ljudsko biće ima pravo na podržan prirodni red (u smislu, ‘na prirodni red koji se podupire/podržava’) pošto sam Ja napravio stvaranje za cijelo čovječanstvo a ne samo za jedno ljudsko biće. Svakoj osobi je potreban čisti zrak, čista voda i dobra hrana za njegov fizički život i ni jedno ljudsko biće nije ovlašteno uzrokovati štetu drugome (za) koju ne bi želio da (nje)mu samom bude prouzrokovana. Ali za vrijeme posljednjeg perioda prije kraja nema više obzira za život drugih ljudi, svakojaki bezobzirni eksperimenti se događaju, i uvijek jedino zbog ambicije, pohlepe i gladi za vlašću/moći, koja ugrožava sav zdrav život. Stoga onaj (= Sotona) koji želi uništiti sve žive kreacije da bi oslobodio duh ograničen unutra u pogrešnoj pretpostavci da će on onda ponovno pripadati njemu, je trijumfalan… Svi ljudi koji djeluju u suprotnosti sa Božanskim redom su sebe predali njemu, oni slijede njegove sugestije i ignoriraju Moje zapovijedi koje zahtjevaju ljubav i pravednost. Svatko samo misli na sebe i svoju vlastitu korist, a sudbina drugih ljudi ga ostavlja nedodirnutim. Život njegova bližnjeg ljudskog bića mu više nije svet, inače ne bi moglo doći do onog što treba biti očekivano sa sigurnošću: da će se sa životom ljudskog bića kockati pošto će Božanski zakoni prirode biti porušeni… jer jednog dana će se elementi probiti silom. Sama ljudska bića će biti tome uzrok pošto počinjavaju grijeh protiv Božanskog reda, protiv Moje zapovijedi ljubavi da ljube Boga i svoje bližnje. AMEN
Bertha Dudde, br. 6989, 9 Prosinca 1957

BLAGOSLOV BOLESTI... IZNENADNI POZIV - MILOST
Biti svjestan zadatka kojeg vi kao ljudi trebate ispuniti u zemaljskom životu je važan činbenik. Znajte uvijek da ovaj život nikako nije važan sam po sebi, dakle ne radi se o tome da tijelo izvršava sve svoje funkcije i da se osjeća izvrsno, već se ustvari radi o duši koja je nastanjena u tijelu i tako sve tjelesne sposobnosti trebaju

23

biti (is)korištene za dobrobit duše, kako bi ona izašla iz svog bijednog stanja i postigla svoj cilj, koji je duhovne prirode. Duša može čak daleko brže sazrijevati u bolesnom tijelu, pod pretpostavkom da čovjek svoj zemaljski zadatak shvati ozbiljno. I ako tada čovjek svoje tijelo uvijek doživljava samo kao posudu koju duša treba za svoj daljnji razvoj, i ako se samo zbog toga trudi održati tu posudu, njegovati je i činiti je otpornijom, onda on svoj život živi s(a)vjesno, i onda se ne mora bojati da će mu tijelo otkazati prije nego je duša dostigla moguću joj zrelost. Međutim drukčiji je slučaj kod onih ljudi koji prema svojoj duši nemaju nikakav osjećaj odgovornosti .... Oni fizički mogu biti u izvrsnom stanju i iznenadno izgubiti život, jer ne vode brigu o svojoj duši i zato ne postižu napredak, tako da im je postojanje na ovoj planeti skroz bez smisla i svrhe, zbog čega je duši onda oduzet vanjski omotač, kako bi u onostranom carstvu još imala mogućnost napredovati prema gore. Tjelesno zdravlje je toliki/takav jedan dar milosti da ga se treba iskoristiti, ali ne u svjetovno-materijalnom smislu, već za dobrobit duše ... Ali i bolesno tijelo je isto tako milost za čovjeka koji se ne zatvara pred tokom Božje milosti .... jer takvo tijelo je istovremeno i od Boga čovjeku prema svijetu postavljeni branik .... Čovjeku je time olakšano prevladavanje svjetovnoga čime je duši pružena velika pomoć. No, čovjek se mora svjesno prikloniti Božjoj volji i nemoć svoga tijela smatrati darom milosti, jer na kraju krajeva, ne fizički život, nego život duše je predmet/razlog/svrha čovjekovog dolaska na ovaj svijet. I zbog toga će sazreti jedino duša onog čovjeka koji je svjestan svog stvarnog zadatka i koji će ga ispunjavati .... Jer njemu će na svaki način od strane Boga biti pružena pomoć za duševni napredak, a u to često spadaju i stanja muke ili fizičke patnje, koja onda moraju biti smatrana sredstvima za pročišćavanje, a ne kaznom ili preprekom pri postizanju cilja. I svakom čovjeku je određen/suđen trenutak za odlazak sa ove zemlje .... jer Bog od vječnosti poznaje volju svakog pojedinca i On zna što čovjekova duša na zemlji još može postići, a i na koji je način ugrožena .... tako da iznenadan o-poziv iz života mora isto biti smatran milošću. Tko smatra kako je jedino zemaljski život svrha (= krajnji cilj postojanja), neće ni moći razumjeti kako Bog i Tvorac dopušta da se uništavaju ljudski životi, u slučajevima u kojima još nije kucnuo njihov prirodni čas .... Ali On poznaje i volju svakog čovjeka za postizanjem duševnog života. I On isto zna što je svakoj pojedinačnoj duši od koristi. Čovjek mora imati jedino ovo znanje i vjeru u svoj zemaljski zadatak, tada je njegova duša pošteđena najveće nevolje, jer tada će se čovjek truditi pomoći joj da se domogne života. Ali svijet je najveći neprijetelj duše .... I posebna je milost Božja kad On dušu pokušava saèuvati, stvarajući čovjeku prepreke (pri) njegovom udvaranju/dodvoravanju svijetu .... Dakle, tada se može govoriti o ‘blagodati bolesti’, koju takva jedna prepreka predstavlja ponekim ljudima koji žele živjeti po Božjoj volji i koji su često još slabi oduprijeti se kušnjama koje im prijete od strane svijeta. Jer Bog je ljubav, i ljubav neprestano pomaže slabome da ne dođe u opasnost .... Ali ljudi često ne prepoznaju Božju ljubav, pa ipak, tko Mu stremi može znati kako je zakriljen Njegovom ljubavlju .... može vjerovati da je dobro što god Bog dozvoli da se čovjeku dogodi. AMEN

Bertha Dudde, br. 7042, 14 Veljače 1958

PROGLAŠAVANJE ISUSA KRISTA KROZ ISCJELJIVANJE BOLESNIH
Onaj koji je pronašao istinsku/pravu vjeru u Mene (on) ju nikad neće izgubiti, iako kušnje, kojima je svatko izložen sve dok ide po Zemlji, dolaze da bi u čovjeku oslabile vjeru. On će se ponovno okrenuti k Meni Kojeg je prepoznao kao svoga Boga i Vječnog Oca. Ali većina ljudi i dalje ne vjeruje i daleko su od Mene.

24

Takvima Ja ponekad prilazim/dolazim na neobičan način da bi pomogao da dođu do vjere. Jer oni su ti koji su putem izvanrednih djela iscjeljenja, ili čuda druge vrste, ponukani na razmišljanje. Ali to/ovo se događa samo vjernicima kojima Ja mogu dokazati Sebe i Svoju Moć, i kroz to/ovo su, kada će spoznati kroz neobične događaje, njihovi bližnji ohrabreni da vjeruju i traže jedinstvo sa Mnom, njihovim Stvoriteljem. Toliko puno bolesnih su samo odabrani instrumenti koji, kroz njihovu vjeru, dozvoljavaju Moje djelovanje u njima i istovremeno će pomoći njihovim bližnjima da vjeruju. Potpunom nevjerniku Ja nikad neću dopustiti da Moja Moć/Snaga postane efektivna, zbog čega Moj odabrani iscjelitelj putem svoje moći rasuđivanja može prepoznati da li se iscjeljenje/ozdravljenje vjerom može dogoditi ili pak ne. I prema tome, iscjeljenja se neće uvijek dogoditi čak i kada je iscjelitelj kojeg sam Ja probudio na djelu, jer iscjeljenje/ozdravljenje duše je najvažnije a iscjeljenje/ozdravljenje potpunog nevjernika bi najvjerojatnije donijelo smrt njegovoj duši, radije/prije nego život. Prema tome svjetovni ljudi koji opravdavaju svoj negativan stav činjenicom da nisu sva iscjeljenja uspješna, a neuspjeh u liječenju je često prijavljen iz tog razloga, često napadaju Moje iscjelitelje vjerom. I tako je subjekt čudesnog iscjeljenja subjekt koji se osporava a iscjeliteljsko čudo nikoga ne može prisiliti na vjerovanje. Ljudi mogu vjerovati kroz/putem čuda ali na to nisu prisiljeni. Svaki vjernik će rezultat ostaviti Meni, jer njegova vjera u Mene mu daje osiguranje da ću Ja učiniti što god je za dobrobit te duše. Međutim, u posljednjim danima, pred kraj, znaci i čuda će se umnožiti sa ciljem da dokažu Silu Mojeg Božanstva tako da će se vidjeti Moje iskupiteljsko djelo i nevjernici će Me pronaći prije nego bude prekasno. I jako puno čudesnih stvari će se dogoditi. Oni koji imaju vjeru će biti Moji svjedoci da je Moja Sila i dalje aktivna u njima. Svi koji god vjeruju moraju za svoje zemaljske potrebe postaviti svoje povjerenje u proglašivača Isusa Krista tako da kroz njih Ja mogu demonstrirati Svoju Moć i Snagu, i na taj način pomoći onima koji su i dalje slabi u vjeri ili su još u potpunoj nevjeri. I ovo svi trebate znati, da ću s obzirom na blizak kraj Ja koristiti one koji su snažni u vjeri i ljubavi na neuobičajen način. AMEN

Bertha Dudde, br. 7045b, 18 Veljače 1958

NEPRIJATELJEVA OBMANJUJUĆA DJELA… UTVARE
Vrlo osobit trik Mojeg neprijatelja je namamiti/zavesti ljude da Me svrgnu/sklone/pomaknu iz svojih misli tako da im dostavi/predstavi ‘druge bogove’, da u njima probudi ideju da bi ti drugi ‘bogovi’ trebali poslužiti ljudima kao most do Mene… da je dakle zasluga tih bogova (u smislu, ‘i da trebaju biti zahvalni tim bogovima’) ako im se Ja milostivo približim, i da bi ljudi onda trebali učiniti sve da bi najprije osigurali naklonost tih bogova. Jer svi oni koje postavite pored Mene, koje tražite za ‘posredovanje’ kod Mene. Vi trebate uzeti direktni put do Mene, jer to je svrha i cilj vašeg života… Kada znate što je bio vaš grijeh iz prošlosti vi ćete također znati da se taj grijeh može ispraviti jedino sa nasuprotnim… Vaš grijeh iz prošlosti je bilo vaše svjesno odvajanje od Mene, prema tome vi trebate ostvariti svjesnu vezu sa Mnom i na taj način spoznati vaš nekadašnji grijeh i preda Mnom ga priznati. Nikakva druga bića… bez obzira koliko ona prosvjetljena bila, ne mogu otkloniti ovaj prošli grijeh od vas, i Ja nikad ne mogu prihvatiti njihovu zamolbu umjesto vas, pošto promjena volje mora biti baš vaš osobni napor, i vi morate pristupiti dobrovoljno Meni Osobno, pošto se jedino onda može ponovno ustanoviti vaša dobrovoljno uništena veza.

25

Zato Moj protivnik/neprijatelj koristi lukavo oružje da bi spriječio ovaj povratak k Meni… svjesnu vezu sa Mnom… koliko god je to moguće ili da ju u potpunosti spriječi uvjeravajući vas da možete dostići vaš cilj zaobilaznim putem. On koristi ovo oružje na onima koji i dalje imaju dovoljno dobre volje da ne odbace svaku religijsku doktrinu… i koji lako mogu biti prevareni/obmanuti. Jer on želi zavesti ljudske misli, on želi dobiti vrijeme, on želi prepriječiti/zakrčiti/odugovlačiti put k Meni. I iz tog razloga je on izmislio obmanjujuće učenje o ‘posredovanju iz onostranog’ pronašavši nebrojene sljedbenike. Ljudi zasigurno mogu pomoći siromašnim dušama u onostranom putem zauzimanja/posredovanja, pošto je takvo zauzimanje dokaz ljubavi prema tim dušama, što je za Mene već dovoljno da tim dušama dam snage, pošto Ja jako visoko cijenim čovjekovu ljubav. Međutim, ‘posredovanje’ od strane svjetlosnih bića je potpuno drugačija stvar… Sva ta bića neograničeno/obilno ljube, i ona uistinu također imaju moć pomoći svim ljudima… ali zahvaljujući njihovoj neograničenoj ljubavi oni također imaju i neograničenu mudrost… Svi oni znaju za praiskonski grijeh, oni znaju za Moj plan Spasenja od vječnosti, oni znaju svrhu i cilj zemaljskog života… Oni znaju uz pomoć kojih sredstava (ili ‘na koji način’ = ‘kojim putem’) će se pala bića biti u stanju vratiti k Meni, kojim sredstvima biće može povratiti svoje originalno stanje… I to znanje ih nikad ali nikad neće uvjeriti/natjerati da bez ovlaštenja oslobode ljude (iz) njihova grešnog stanja. U drugu ruku, njihova ljubav prema svim neiskupljenim duhovima je prevelika da bi biću uskratili pomoć. Ali njihova ljubav prema Meni je puno veća… I prema tome oni nikad ne bi zauzeli prednost/prvenstvo/viši položaj u ljudskim mislima, oni će uvijek jedino ciljati da njihove misli usmjere ka Meni u saznanju da čovjek mora najprije ustanoviti vezu sa Mnom ako mu se želi pomoći da postigne blaženstvo. Stoga volja svjetlosnih bića nikad neće biti da se vi trebate uputiti ka njima i (tako) (iz)gubiti dragocjeno vrijeme, koje je namijenjeno za vaš povratak k Meni… I ta svjetlosna bića će još manje podrža(va)ti obmanjujuća učenja tako što će se osobno prikazivati ljudima. Ali ova prevara/obmana je korištena od strane Mojeg protivnika, i sa ciljem da bi povećao tamu on bljeska sa zavaravajućim svjetlima… On računa na zamračeno duhovno stanje ljudi koji ne pamte Moje Riječi ‘Nemoj imati drugih bogova osim Mene… ne pravi za sebe isklesanog lika kojem ćeš se moliti’ (Izlazak 20:3, 4). Najčišće i najsvetije biće, koje je bilo roditelj (childbearer) Mojeg zemaljskog tijela, neće nikad ohrabriti ljude da joj upućuju molitve/zahtjeve, pošto je njezina ljubav prema Meni beskonačna, i ona teži usmjeriti sva jednom otpadnuta (apostatised) bića nazad k Meni, pošto ona, također, voli ta bića i željela bi podržati njihov povratak k Meni. I posebice ovo najuzvišenije sveto biće ima u Luciferu naj-grubljeg/oštrijeg neprijatelja, koji se ne srami iskoristiti njezin lik za svoje planove koji će uvijek koristiti ovu sliku/priliku/oblik kao Sotonsku obmanu samo ako postoji opasnost da mu igra bude prozreta… kada se sumnja u obmanjujuća učenja i malo svjetla želi probiti. Onda Moj protivnik ponovno stupa u akciju i koristi sredstva koja trenutno opet osnaže njegovu moć, pošto će se najdublja tama prostrijeti/proširiti nad onim ljudima koji su se uhvatili u klopku zbog činjenice da prakticiraju premalo ljubavi sa ciljem da bi u sebi zapalili svjetlo, što bi im uistinu moglo donijeti prosvjetljenje i omogućiti im da pronađu ispravan put… direktan put k Meni. Samo ako bi ljudi više živjeli u ljubavi, takva duhovna konfuzija i greške se ne bi mogle pojaviti pošto bi bile kao takve i prepoznate… Ali posebice ljudi koji sebi dozvoljavaju da ih izvanjske pojave impresioniraju su najmanje aktivni unutra. Njihov duševni život je više ili manje određen svjetovnim zbivanjima čak i ako oni nose ogrtač religioznih aktivnosti… ljudska čula su okupirana i duša će biti zamućena/zatamnjena. I prema tome Moj protivnik ima laku igru, ljudi su obmanuti/prevareni njegovom aktivnošću a ipak bi ga oni mogli prozreti i opaziti samo da su njihova srca bila ispunjena sa ljubavlju, pošto je ljubav također svjetlo i osvjetljava duh ljudskog bića. To je razlog zašto mase podržavaju obmanu Mojeg protivnika i predstavljaju je kao ‘istinu’ koja se ‘začela’ u Meni. Samo mala količina znanja bi omogućila ljudima da shvate uzaludnost/nekorisnost prikaza/utvarakoje nikad ne mogu biti u skladu sa Mojim Božanskim planom ljubavi i Spasenja. Moja zemaljska majka neće nikad htjeti biti u centru događaja koji zaustavljaju mase da krenu direktnim putem ka Meni… ona nikad neće pokušati privući ljudsku pažnju i misli ka sebi… pošto bi to bilo isto kao omalovažavanje/preziranje/ignoriranje Mene, Kojem ona daje svu svoju ljubav i odanost/privrženost. Kao rezultat utjecaja Mojeg neprijatelja/protivnika ljudi su prisvojili/prihvatili potpuno kriv stav… Oni sami su pored Mene stvorili bogove (Izlazak 20:2-5), i plešu oko tih bogova ali se ne sjećaju jednog Boga, od

26

Kojeg su se jednom odmetnuli i Kojem se moraju vratiti svojom vlastitom slobodnom voljom. Oni pogrešno usmjeravaju svoju volju pošto Moj protivnik zna kako postaviti zavaravajuća svjetla pred njihove oči, pošto se on osobno krije iza maske (ili ‘on osobno je prikriven iza te maske’; 2 Korinćani 11:14) i tako zahtjeva da ga ljudi obožavaju kao Boga… On pokreće te prikaze/utvare, on također pokušava iskoristiti u svoje svrhe istinske vizije uistinu posvećenih ljudi potičući mase na vjerovanje kako se jedno izuzetno sveto i čisto biće otkrilo/ukazalo, iako ono sebe nikad ne bi manifestiralo na ovaj način… Ali ljudi žele vjerovati u to i u tome ih se ne može spriječiti. Ali vama koji žudite za čistom istinom će uvijek biti pruženo svjetlo. Vi ne bi trebali dopustiti da vas to prevari/zbuni pošto će Moj protivnik prouzročiti da se dogode još i druge stvari, i on će uvijek nastojati pridobiti mase na svoju stranu. To bi vam već trebala biti naznaka tko se krije iza neobičnih aktivnosti i prikazanja, jer Ja ću uvijek djelovati daleko od oka javnosti, i čak ni Moji svjetlosni glasnici neće nikad sebe staviti u centar pažnje. Ipak samo se malo pažnje pridaje Mojoj aktivnosti, aktivnost Mojeg protivnika će, međutim, uvijek pokrenuti/dirnuti cijeli svijet, što već pruža dokaz o njemu i na taj način (tj. po tome) se on također može prepoznati. AMEN

Bertha Dudde, br. 7117, 11 Svibanj 1958

PROBLEM TROJSTVA
Problem Trojstva je jedan od mnogih problema čije je rješavanje bilo otežano zbog potpuno obmanjujućeg tumačenja (= učenja koje zavodi na krivu stranu). Objašnjenje koje je jednostavno i shvatljivo za sve ljude nije prihvaćeno pošto je ljudsko razmišljanje postalo zbunjeno/smućeno konceptima koji su neshvatljvi ljudskom razumu ali koji su, baš iz tog razloga, zadržani/sačuvani kao nepobitni/neosporni i ljudima je čak zabranjeno razmišljati (isto tako u smislu, ‘iskazivati svoje mišljenje’) o njima. Međutim, svako ljudsko biće koje shvaća ‘Božju ljudsku manifestaciju’ u Isusu, koje ne teži personificirati Božje Biće, će ovaj problem lako razumjeti i objasniti… koje sve-prožimajući duh spoznaje/priznaje kao ‘Boga’ (ili ‘koje uviđa kako je ‘Bog’ sveprožimajući Duh’) i koje razumije da je nespoznatljivo/nezamislivo Božanstvo/Božansko Biće Sebe manifestiralo u Isusu sa ciljem da postane ‘vidljivi’ Bog za Svoja stvorena bića. Zato koncept: Otac… Sin… i Duh te ljude više neće (u/do-)voditi u krivo razmišljanje, pošto oni spoznaju samo jedno Biće koje u Sebi sjedinjuje ljubav, mudrost i snagu … Ljubav je sve stvorila i prema tome je Stvoritelj, (tj.) ‘Otac’… i iz Njega je proizišao ‘Sin’, u Kojem je Otac manifestirao Sebe. Ali Sin je također ‘Mudrost’, jer jedino/samo ljubav je vatra koja zrači ‘svjetlo’… Stoga ljubav i mudrost ne mogu biti o/razdvojeni, baš kao što su Otac i Sin jedno. I opet, ljubav je također sila/snaga koja, međutim, sebe uvijek izražava jedino u najvišoj mudrosti. ‘Duh’ iz Boga je Njegovo neprestano zračenje ljubavi, koje pomaže svemu još nesavršenome da postigne konačno savršenstvo. Otud se samo jedno Biće može smatrati Bogom Ocem, Sinom i Duhom, Biće Čija se suština sastoji od ljubavi, mudrosti i snage/sile… Činjenica da je ovo Biće Sebe manifestiralo u čovjeku Isusu ne odobrava/potvrđuje promjenu Božanstva u dvostruko Biće Koje se može zazivati odvojeno… i onda dodajući ovom dvostrukom Biću još jednog kao ‘duh’, Kojeg se opet zaziva od strane onih koji sami ne mogu riješiti ovaj problem već jednostavno prihvaćaju propovijedi neprosvjetljenih mislioca (Matej 15:14; Luka 6:39). Ovo je dokazano činjenicom da mnogi ljudi nisu u stanju zazivati Oca u Isusu Kristu i oni obično nisu u stanju shvatiti da im je Bog Osobno dostupan jedino u Isusu Kristu; da trostruka, različita molitva uvijek jedino doseže jedno uho, da vječno Božanstvo/Božansko Biće ne može biti podijeljeno, da je Ono Osobno u Isusu Kristu prišlo (= približilo se) ljudskim bićima, koji nisu bili u stanju zamisliti/shvatiti vječni, sve-

27

obuhvatni i prožimajući duh… Koncept: Otac, Sin i Duh i dalje potstiče vas ljude, čiji duh još nije prosvjetljen, da vaše misli i molitve usmjeravate u različitim pravcima… Vi zazivate/pozivate Boga Oca, vi zazivate/pozivate Isusa, i vi također zazivate/pozivate duha, tako da bi vam mogao doći… Ali vi ćete se ispravno moliti jedino kada ova tri postanu za vas jedan koncept, kada vi jedino zazivate (ili ‘kada se obraćate’) jedno Biće Koje u Sebi ujedinjuje ljubav… Oca, mudrost… Sina, i silu/snagu… duh, i jedino onda ćete također riješiti ispravno problem Božanskog Trojstva. Iako je učenje/doktrina o ‘tri-osobnom-Božanstvu’ bila proširena tako što se dodalo da su to Troje jedno… to učenje je ipak ozbiljno obmanjivanje, koje rezultira u daljnjim obmanjujućim mišljenjima (= zabludama)… Posebice zazivanje/poziv Bogu u Isusu Kristu utjelovljuje neograničenu snagu koja je, međutim, izgubljena za vas koji ste i dalje predmetom obmanjujućih ideja/misli (ili ‘koji ste i dalje podređeni obmanjujućim mislima/idejama’) i koji se niste u stanju osloboditi od njih. Vi i vaša svjesnost bi se zasigurno okoristili iskrenom refleksijom o ovom subjektu ali vi se od toga uzdržavate/odustajete pošto ste postali robovi, iako vam je Bog dao potpunu slobodu… Ali vi trebate koristiti vašu duhovnu slobodu, i onda će vam Bog Osobno uistinu pomoći da razjasnite vaše misli, jer On Osobno je svjetlo i On želi dati svjetlo svima onima koji žude za njim. AMEN

Bertha Dudde, br. 7320, 29 Ožujak 1959

USKRSNUĆE TREĆEG DANA
I svi vi se možete radovati, jer Gospodin je uskrsnuo iz mrtvih... Tako je zazvučalo u kraljevstvu duhova kao i među Mojima kojima sam Se ukazao trećeg dana kada Sam napustio grobnicu i Sebe ukazao Mojim učenicima... Duboka tuga je bila ušla u njihova srca jer oni su bili izgubili ono što je bila njihova jedina svrha u životu kroz cijelo ono vrijeme koje su sa Mnom proveli na zemlji. Oni su vjerovali da Me smrt zauvijek odnijela (ili 'da su Me u smrti zauvijek izgubili'), pošto oni nisu i nisu ni mogli vjerovati da ću Ja uskrsnuti od mrtvih, iako sam ih o tome ranije obavijestio. Učenici su i dalje bili vezani za svijet na taj način i stvarnost zemaljskog svijeta ih je otrijeznila, oni su bili zahvaćeni sa toliko puno straha i jadikovanja da sam ih Ja želio utješiti i osnažiti i prema tome Sam im se ukazao nakon Mojeg uskrsnuća. Ja sam im bio dao zadatak da idu u svijet i proglašavaju Me, što će reći, šire Moje Božansko učenje ljubavi i obavještavaju ljude o djelu Spasenja/Iskupljenja kojeg sam ostvario za cijelo čovječanstvo... ali sa ciljem da bi mogli izvršiti ovu misiju oni su morali u potpunosti biti uvjereni u istinitost njihovih proglasa/objava. A u djelo spasenja je također spadalo i Moje uskrsnuće, koje je najzad okrunilo djelo spasenja, jer ljudi su trebali saznati da sam pobjedio smrt, da vječno više ne mora biti smrti za onoga koji Me slijedi, onoga koji želi biti blagoslovljen Mojim djelom spasenja i koji dakle vodi onakav život kakav sam Ja na zemlji vodio. Ubuduće se on neće morati bojati smrti pošto sam Ja porazio smrt i tako također i onog koji ju je donio na svijet. I zato je Moje uskrsnuće bilo vidljivo posvjedočeno od strane ljudi, što će reći, jedino od strane onih čiji je stupanj zrelosti/savršenstva dozvoljavao duhovnu viziju pošto je Moje tijelo bilo duhovno, ono više nije bilo tijelo od mesa i prema tome je jedino bilo vidljivo onima koji su već posjedovali sposobnost duhovnog gledanja i kojima sam prema tome Ja također bio objavio Svoje uskrsnuće. Činjenica da je Moj grob bio prazan je zasigurno također iznenadila druge ljude, ipak svi oni su tražili druga objašnjenja osim onog da sam Ja uskrsnuo od mrtvih... i ovo učenje će jednostavno uvijek zahtjevati 'vjeru' koju, međutim, mogu postići svi ljudi koji dobrovoljno stupe pod Moj križ, ako žele pripadati onima za koje

28

sam Ja umro najgorču smrt na križu. Vjera u Mene i Moje djelo Spasenja/Iskupljenja istovremeno uključuje vjeru u Moje uskrsnuće, pošto duša koja je iskupljena Mojom krvlju već ima unutrašnju sigurnost o neuništivom životu. Učenici još nisu bili prožeti Mojim duhom, oni su i dalje bili u mraku nakon Mojeg uskrsnuća, jer njihov strah nije dozvoljavao/omogućavao nikakvo svjetlo. I stoga sam im Ja pomogao putem Svojeg vidljivog pojavljivanja ali koje ih je onda uvjerilo tako nadvladavajuće/preplavljujuće i napravilo ih tako radosnima i sretnima da su oni sada mislili kako sa lakoćom mogu nositi svoju misiju i sa povećanom snagom su željeli sebe marljivo zaposliti u proglašavanju Mojeg učenja i Mojeg raspeća baš kao i Mojeg uskrsnuća. U danima nakon Mojeg uskrsnuća Ja sam trenutno/odmah bio u stanju prenijeti snagu Mojim učenicima, jer oslobađanje i tih duša je time (ili 'je tada bilo') uznapredovalo i oni su već bili u stanju sebe osloboditi od njihovog prijašnjeg gospodara, i onda su bez oklijevanja nastavili sa svojom službom propovijedanja pošto su znali da više ne mogu umrijeti, ili da jedino njihovo tijelo može umrijeti ali da će oni nastaviti živjeti u Mojem kraljevstvu, i tako je smrt sada i za njih također izgubila svoju stravu/jezu. Čin uskrsnuća je stoga bio više manje najprije pomoć za Moje vlastite, koje sam ostavio iza Sebe u krajnjoj/najvećoj duševnoj nevolji pošto njihova vjera i dalje nije bila dosegnula nužnu čvrstinu za njihov zadatak širenja Moje Riječi cijelim svijetom... Ali oni su trebali govoriti umjesto Mene, tako da su oni trebali također i imati tu osvjedočenu vjeru, koja je pretpostavljala njihovo potpuno oslobođenje/izbavljenje, ali koja je onda nepobitno i bila prisutna kod svih Mojih učenika, tako da su uistinu vjerno mogli širiti Moje učenje jednom kada im je započela misija. AMEN

Bertha Dudde, br. 7460, 21 Studeni 1959

SOTONINO DJELO(VANJE) KAO ANĐELA SVJETLA
Za vrijeme posljednjih dana će se Sotona boriti svim sredstvima tako da bi se duše opredjelile za njega i zastranile (= skrenule sa pravog puta). I njegov trik je uplesti ih u grešku/zabludu, dopustiti im da vjeruju kako su na pravom putu, a ipak tako zaplesti njihove staze da ne primjete da one vode u ponor, pošto oni u stvari ne žude krenuti putem uspona. Ljudi su zadovoljni time što im je rečeno kako je 'put uzlazan'.... ali oni sami na njega ne obraćaju pažnju ili bi zasigurno primjetili da je silazni. I on koristi mnoga sredstva prevare, koja sva odvraćaju od istine, sva su samo splet prevara/obmana ali tako dobro kamufliranih da osoba mora biti pažljiva da ju on ne bi zaveo. I on sudi/smatra kako je Isusova majka najbolje sredstvo, koju on najprije stavlja ispred ljudi (u smislu, 'tako da ju mogu vidjeti') tako da oni, zahvaljujući njihovom obožavanju i slavljenju, zaboravljaju stvarnu svrhu svojeg zemaljskog života: ostvariti vezu sa Isusom Kristom Osobno, koja je jedina garancija za spasenje čovjekove duše. Na taj način ljudi obavljaju/ispunjavaju jedan naizgled pravedan čin ljubavi prema Isusovoj majci, ali Sotonin namjeravani/ciljani rezultat je manje ljubavi za Samog Božanskog Iskupitelja, Koji više ili manje zauzima drugo mjesto. Ali životni vijek na zemlji je pre-kratak da bi se za ostvarenje cilja uzimala stranputica, i ljudi koji svakog sata u danu ne uzmu pribježište/utočište/sklonište u Isusu uzimaju dugačke stranputice (= zaobilazne puteve). Kontakt sa Njime je toliko iznimno/izvanredno važan da se nikad ne može dovoljno ostvariti, i jedino iz tog razloga obožavanje majke Božje znači devijaciju/odstupanje od stvarnog cilja/objektiva života koji je uspostavljanje baš ovog kontakta, o čemu ovisi spasenje čovjekove duše. I prema tome baš ovo je veza koju Božji neprijatelj/protivnik želi spriječiti po svaku cijenu (= svim mogućim sredstvima), i on to najbolje uspijeva tako što okreće ljudske misli ka Mariji. On je to u stanju učiniti putem neobičnih prikaza/utvara koje je on sam inicirao/pokrenuo, ali on sebe čini vidljvim pod maskom anđela svjetla (samo) ljudima koji su posebice prikladni za percipiranje psihičkih fenomena. Putem tih prikaza/aveti on ljudima predskazuje nadolazeće događaje, za koje on zaista zna da će se dogoditi, i time/tako stvara utisak kredibiliteta čak iako je to strategija prerušavanja/prekrivanja sa ciljem da bi se

29

uzrokovala još veća konfuzija. On će sebe uvijek zamotati u plašt misterije, uvijek dajući tvrdnje o skrivenim stvarima, uvijek zabranjivajući javno otkrivanje, pošto bi onda njegova nepoštenost mogla biti (raz)otkrivena... On će uvijek jedino dostaviti/osigurati samo prikrivenu informaciju pošto mu nedostaje preciznog znanja, ali u svijetlim trenucima čak i on povremeno prepoznaje/uviđa ozbiljnost vremena u kojem će on osobno biti onaj kome će se suditi (u smislu, 'pozabaviti' = 'on će biti na dnevnom redu')... ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu, i to čini kroz usta onih kamufliranih svjetlosnih bića zahtjevajući izgradnju crkava i oltara gdje mu se treba ukazivati poštovanje, pošto se on sam skriva iza takvih prikaza/aveti/utvara. I najočiglednija naznaka anti-duha leži u činjenici da se od ljudi zahtjeva da pred svijetom ukažu poštovanje onima u čijim haljinama tama sebe čuva neperceptibilnom. Nebesko svjetlosno biće će uvijek jedino privlačiti ljudsku pažnju ka Isusu Kristu i spominjati Njegovo djelo Spasenja, istinsko svjetlosno biće neće zahtjevati nikakve formalnosti, nikakvu izgradnju crkava i oltara, već će hrabriti ljude da sebe kroz ljubav oblikuju u Božji hram, niti će praviti skrivene sugestije već će objavljivati/proglašavati što svim ljudima treba biti rečeno: da je kraj blizu i da se ljudi trebaju promijeniti... Istinsko svjetlosno biće neće ljude uvjeravati ni(ti) da satima obavljaju formalne molitve, već će ih motivirati da uspostave živu vezu sa Isusom Kristom, gdje se jedino i zauvijek treba pronaći spasenje. Vi ljudi ne trebate takve događaje uzimati ozbiljno, jer to su događaji koji su bili uljepšani od strane ljudi, oni su se dogodili na primitivan način i jedino su kasnije bili predstavljeni kao nesvakidašnja iskustva... za to su bili pripremljeni dobri temelji, pošto je obožavanje majke Božje već bilo preduboko ukorijenjeno u ljudima i čak su minorni događaji uzrokovali grozničavu/uzbuđenu aktivnost u njima i stvorili temelje da (oni) (uz)vjeruju u još nevjerojatnije stvari. Ali to ni u kojem slučaju nisu bila Božansko-duhovna prikazanja koja su trebala očvrsnuti/pojačati ljudsku vjeru u obožavanje majke Božje, jer njezina volja nije da sebe razlikuje od svoga Sina Isusa Krista, umjesto toga ona će uvijek jedino skretati pažnju na Njega i Njegov čin Spasenja, ako se ikada bude ukazala/prikazala.... Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu, cilj kojem treba težiti svakog sata i svakog dana, i to je istinski i jedini put kojim treba hodati na Zemlji. AMEN

Bertha Dudde, br. 7672, 12 Kolovoz 1960

OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ…
Činjenica da su se ljudi udaljili od Mene do takve jedne mjere je očigledan znak vremena, jer na taj način oni sami ubrzavaju kraj pošto zemaljski život više ne ispunjava svoju svrhu… da ljudi traže (look for) i ostvare (find) sjedinjenje sa Mnom… Njihovo zemaljsko postojanje im je bilo dano jedino iz jednog razloga: da naprave posljednji korak povratka ka Meni, da eliminiraju udaljenost koju su jednom sami stvorili kroz svoje otpadništvo od Mene. U zemaljskom životu im je sada pružena konačna mogućnost da shvate svoju pogrešku koja je prouzrokovala da propadnu na jednu nedosežnu udaljenost od Mene… Kao rezultat Moje ljubavi i milosti ta je udaljenost već bila toliko smanjena pomoću put(ovanj)a kroz djela stvaranja da su oni sada dosegnuli točku povratka k Meni koji se, međutim, mora dogoditi u slobodnoj volji, i prema tome jednom palim duhovima je bilo omogućeno/dodijeljeno kratko vrijeme zemaljskog života koje je u potpunosti dovoljno da bi se dosegnuo konačni cilj… sjedinjenje sa Mnom. Ipak ljudi ne uspijevaju uzeti u obzir svrhu njihova zemaljskog života, oni gledaju na sve sa zemaljskim (earthly-minded) očima, oni ne smanjuju svoju udaljenost od Mene, u stvari, oni će je prije povećati pošto

30

im nedostaje ljubavi a to uvijek predstavlja ogromnu udaljenost od Mene. I stoga je došlo vrijeme kada Zemlja više ne služi kao mjesto duhovne naobrazbe, kada ona promašuje svoju svrhu… kada je za čovjeka postalo besciljno/besmisleno živjeti na Zemlji pošto on svoj ostanak koristi pogrešno i puno više je naklonjen tome da tu udaljenost od Mene još više poveća. A to znači da je duša ljudskog bića u najvećoj opasnosti da ponovno bude protjerana u materiju, da se još jednom spusti u najdublji ponor. I prema tome, vama ljudima će se dogoditi velika transformacija da bi omogućila Zemlji da ponovno ispuni svoju svrhu: pomoći duši da postigne zrelost/savršenstvo. Tako današnji ljudi sami uzbrzavaju kraj stare Zemlje, jer Ja želim obnoviti stari red i dozvoliti Zemlji da još jednom postane mjesto za obrazovanje/odgajanje duha što, međutim, zahtjeva razgradnju i preoblikovanje stvaranja, zajedno sa onim ljudima koji ne prepoznaju značenje i svrhu zemaljskog života i žive samo čisto materijalan život bez da razmišljaju o svojoj duši (= u smislu, ‘bez da uzimaju u obzir svoju dušu’). I bez obzira što ću Ja još dozvoliti da se do tada dogodi, to više neće voditi do promjene u ljudima osim u nekolicine koji će Me pronaći u posljednji sat, i koje Ja također želim spasiti od propasti. Ljudi više ne vjeruju u Mene sa živom vjerom, a mrtva vjera ne može duše probuditi u život. Jer ljudi žive bez ljubavi. Oni više ne primjećuju nevolje svojih bližnjih, oni samo osjećaju veliku ljubav prema sebi i ta ljubav ih ponovno odvodi u ruke neprijatelja, i tako oni neprekidno povećavaju svoju udaljenost od Mene, pošto samo ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom a bezosjećajnost samo dokazuje njihovu udaljenost od Mene. Zato je vrijeme koje vas ljude dijeli od kraja sve kraće… vjerovali vi u to ili ne… to je zakonska posljedica ljudske bezosjećajnosti koju jedino sama promjena u ljubav može opozvati ali koja se više ne može očekivati na ovoj Zemlji. Zemaljski život je čisto stvar duševnog usavršavanja/sazrevanja duše … ali nitko nije svjestan obaveze ovog zadatka osim malog stada Mojih Vlastitih koji će, iako neće biti u stanju spriječiti transformaciju ove zemlje, ipak nastaniti novu zemlju kao korijen nove ljudske rase. Njihova sudbina će biti izvanredno slavna, koju bi ljudi uistinu trebali smatrati kao nešto najvažnije čemu bi trebali težiti u ovim posljednjim danima… ali u to se nikad ne vjeruje a ni jedna osoba ne može biti prisiljena da uzvjeruje. Međutim, opet i iznova ćete biti obaviješteni o tome, jer Ja ću pustiti da se Moj glas čuje sve do kraja i podsjećat ću i upozoravati sve ljude, i sve do kraja će svaka osoba imati mogućnost sebe promijeniti… i težiti ka drugom osim samo materijalnom cilju… I blažen je onaj koji ovo kratko vrijeme ipak koristi da promijeni svoju prirodu u ljubav: jer on se neće morati bojati kraja pošto će onda on, također, pripadati Mojim Vlastitima koji će biti zaštićeni i spašeni Mojom snažnom rukom. AMEN
Bertha Dudde, br. 8064, 16 Prosinac 1961

UNUTARNJE SAMO-RAZMATRANJE
Vas također, Moji vjerni, moram opominjati da sa više gorljivosti radite na vašim dušama. Jer, sve dok živite na Zemlji, svi vi i dalje nosite ne-zrele supstance. Svi vi se više ili manje morate boriti sa nasljeđenim sklonostima, željama i slabostima svake vrste. Vi uvijek morate za-pamtiti da vi za vrijeme vašeg života na Zemlji trebate produhoviti sve te supstance. Morat će biti (ili ‘se voditi’) neprestana borba u kojoj trebate biti pobjednici, od vas se očekuje da u svoj ljubavi radite na neduhovnom u vama tako da vas napusti, da se pridruži/sjedini sa željama duha u vama, da više ne tlači vašu dušu tako da potonja može još lakše postići svoj uzlazak/uspon ka visinama bez da u tom nastojanju bude ometana. Ja ću svima vama rado olakšati put do sreće, ali također vi morate na sebi raditi sukladno! Vi morate najiskrenije/ozbiljnije istraživati sebe da bi ustvrdili/pronašli koje vas slabosti i greške/propusti i dalje opterećuju. Vi morate sebe pitati da li je vaša duša još zavezana ikakvim svjetovnim željama. Vi morate zgaziti/potući svaku nečistu kretnju/gestu u vama i potisnuti/ugušiti svaku razdraženu kretnju/gestu. Vi ne smijete odaslati vani ni jednu neplemenitu misao niti vašem bližnjem uskratiti ljubav.

31

Vi morate ispraviti svaku nepravdu sa kojom ste susreli osobu. Vaše razmišljanje uvijek treba biti plemenito i čisto; to isključuje svaku misao o mržnji i osveti. Vi trebate izbjegavati svaku ne-ljuba(v)-znu riječ, i uvijek biti svjesni činjenice da vi od Mene očekujete primiti ljubav, samilost/sažaljenje i opraštanje, koje vi također trebate pružiti vašim bližnjima. U svemu što mislite ili svemu što govorite, vi trebate znati da Ja Osobno znam za to, i vi bi sebe trebali pitati da li se ponašate ispravno u Mom prisustvu. Ja znam da ste svi vi preslabi i da je borba koju bi trebali voditi protiv sebe najteža; ali Moja snaga vam je uvijek na raspolaganju/dostupna. Vi jedino trebate usmjeriti zahtjevnu/zamolbenu misao prema Meni i, zaista, Ja ću vam dati snagu; i vi ćete biti pobjednici. Vi ćete onda biti u stanju umiriti nemirne duhove u vama; oni će vas sve više i više napuštati, oni će se predati (= odustat će) i pratit će žudnju vaše duše da postane sve tiša, da, oni će čak iskoristiti tu silu za svoje vlastito pročišćavanje. Jer, ta mogućnost je za njih otvorena prema sazrijevanju njihova zemaljskog života i da se druže/ujedinjuju sa dušom, pošto potonja, kada mora predati svoje zemaljsko tijelo, prenosi u onostrano sve što je duhovno nezrelo/nesavršeno. Sama duša i dalje ima impulse svake vrste od svojih prethodnih stadija utjelovljenja, za koje se od nje očekuje da ih promijeni u suprotno. Tijelo od mesa također tlači dušu, pošto je formirano od nečistih supstanci. Ipak, čovjek također ima mogućnost prakticirati spašavajući utjecaj na sve te maliciozne duhove ako nastoji promijeniti sve te loše karakteristike u suprotno dok nije postigao poniznost, blagost, miroljubivost, samilost, pravednost, da, ljubav, koja obuhvaća sve ove vrline, sve dok čovjek, usavršen, ne bude mogao ući u duhovno kraljevstvo. Zbog toga, testirajte sebe iskreno koje od ovih vrlina nedostaju u vama. Istraž-ite/ujte da li ste sasvim ušli u potpunu promjenu karaktera. Pronađite/otkrijte najozbiljnije gdje ste i dalje razočarenje za Mene i za vas same. Onda ćete zasigurno biti u stanju zabilježiti uspjeh, ako najozbiljnije želite… tražeći Me za razdiobu snage, pošto ste vi sami preslabi. Zazivajte Me u Isusu radi toga da mogu osnažiti vašu volju, da oslobodite vašu slabost u volji, da vam mogu oprostiti gdje ste griješili, i – zaista – Moja asistencija vam je sigurna! Jer kada vas ljubav ispunjava, sve neduhovne supstance u vama će postati produhovljene, pošto se one ne mogu protiviti snazi ljubavi. Uvijek kada su ovi zli duhovi i dalje aktivni, ljubav još nije dovoljno duboka; drugim riječima, Ja Osobno još ne mogu djelovati u vama u svoj punini i vi ćete se i dalje morati boriti sa ciljem da možete postati čisti i da se Ja mogu nastaniti u vama. U tom slučaju se vi bili spašavajuće aktivni u vama. AMEN
Bertha Dudde, br. 8219, 21 Srpanj 1962

SUĐENJE DUŠA NA KRAJU
Čas izračunavanja/obračunavanja će doći, čas kada će svaka osoba morati sebe opravdati pred svojim Sucem… Jer prije ili poslije će red morati biti ponovno uspostavljen i svatko tko je prekršio ovaj vječni red će morati odgovarati… Presuda će biti donešena/izrečena u skladu sa pravdom… Svaka duša će iskusiti sudbinu koju je pripremila za sebe; duhovna suština/supstanca, koja je krenula putem kroz djela stvaranja, će biti premještena gdje pripada u odnosu na svoj stupanj zrelosti/savršenstva… staro stvaranje će biti razvrgnuto, tj. sve forme će biti preoblikovane u različite vrste stvaralačkih djela, i neiskupljena/neizbavljena duhovna supstanca će biti postavljena u te forme ili da ponovno započne ili da nastavi put spasenja, ovisno o svom stupnju zrelosti/savršenstva.

32

Vi ljudi za sada i dalje činite kako želite i kako vam se sviđa, i u tome niste spriječeni, bez obzira koliko vaše akcije bile Bogu protivne… Ali uskoro će doći kraj, i vi više nećete moći činiti što želite, pošto će vrijeme kada ste bili u mogućnosti raditi za spasenje vaše duše isteći. Jer vi nećete iskoristiti vrijeme u skladu sa Božjom voljom već ćete omot(ač) (ili ‘pokrov’) vaše duše još više očvrsnuti/ojačati i na taj način ćete pripremiti svoju vlastitu sudbinu postajući sve više zarobljeni u materiju, i na taj način/čime ćete vi osobno ponovno postati materija, koju ste već odavno prevladali/savladali. Ali zakon vječnog reda će jednog dana morati ponovno biti zadovoljen/ispunjen. Svaka duhovna suština, koja je na Zemlji živjela kao ljudsko biće, će morati dobiti/prihvatiti nove forme, pošto se viši razvoj mora nastaviti tamo gdje je bio prekinut… I duhovnoj suštini koja je podbacila (= pretrpjela neuspjeh) pri svom utjelovljenju kao ljudsko biće mora biti dana nova mogućnost da sebe integrira u proces povratka… Ovo se zaista može nazvati izuzetno grubom presudom ali ona uvijek jedino korespondira sa vlastitom slobodnom voljom ljudskog bića, koju je ono zloupotrijebilo na Zemlji… sa rezultatom da će njegova duša postići (= za sebe zaraditi) prognanstvo u materiju, ona će ponovno biti razložena i morat će krenuti beskonačno dugim putem kroz djela stvaranja sve dok ponovno ne uđe u stadij ljudskog bića… Jednog dana će ona postići svoj krajnji cilj i ostaviti svaki izvanjski oblik iza sebe, ali ona produžuje ili skraćuje svoje vlastito vrijeme dok konačno ne može ući u kraljevstvo svjetla u iskupljenom stanju. A iako je Bog nezamislivo milosrdan i strpljiv i u Svojoj ljubavi neprestano pokušava ohrabriti ljude da donesu ispravnu odluku volje… jednog dana će vrijeme isteći i onda će Njegova pravednost stupiti naprijed, i On će ponovno uspostaviti stari red koji će, međutim, također predstavljati ‘presudu nad dušom’… transfer u izvanjsku formu koja korespondira njezinom stanju zrelosti/savršenstva… A, istovremeno, taj ‘sud’ je kraj jednog zemaljskog perioda ili perioda/ciklusa spasenja… On će iziskivati uništenje svih djela stvaranja na zemlji koja daju utočište/zaklanjaju neiskupljenu duhovnu supstancu koja putuje duž svog procesa razvoja u prisilnom stanju, baš kao i ljudi koji svoje zemaljsko postojanje nisu iskoristili tako da napreduju u svom razvoju. Oni će, također, biti ‘suđeni’… tj., oni će ponovno biti postavljeni u tvrdu materiju u skladu sa svojom duhovnom zrelošću… Vi ljudi se sada suočavate sa krajem ove stare zemlje, bez obzira da li se to vama činilo vjerojatnim ili ne… Opet i iznova će vaša pažnja biti skrenuta na tu činjenicu sa ciljem da se poboljšate prije (tog) događaja i da ‘uđete’ u zakon vječnog reda, koji jedino zahtjeva život ljubavi, jer ljubav je Božanski princip koju vi, također, kao Njezine žive kreacije, morate postići da bi se poštovao/vršio Božanski red. Vi ste od strane vidjeoca i proroka, koji vam proglašavaju ovaj skori kraj, neprestano opominjani da razmotrite stvarnu svrhu vašeg zemaljskog života, tako da vas kraj ne bi uhvatio nespremne i vi budete morali stupiti pred Božji sud natovareni sa grijehom ako niste učinili ništa da se potpuno usavršite u posljednjoj formi… kao ljudsko biće, čak i ako još niste oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha tako što ste taj grijeh podnijeli pod križ i molili se Isusu Kristu za iskupljenje/spasenje od njega… Jedino on može uzeti sav grijeh od vas, i onda možete stupiti pred Božji sud slobodni od grijeha, i vi se nećete morati bojati posljednjeg suda, onda ćete biti u stanju izmijeniti vaš ostanak na zemlji sa duhovnim kraljevstvom, koje je vaš istinski dom… Vi ćete biti u stanju ući u kraljevstvo blaženih duhova i nećete se morati bojati niti kraja stare zemlje niti novog prognanstva, jer vječni Bog nije oštar već pravedan Sudac, Koji će svima vama dati u skladu sa vašom vlastitom voljom. AMEN

Bertha Dudde, 8345, 2 Prosinac 1962

NOVI PERIOD ISKUPLJENJA
Na ovoj Zemlji se više ne može očekivati nikakav veći/važniji duhovni napredak, (i) još će jedino nekolicina ljudi pronaći pravi put i hodati njime koji vodi k Meni… nazad u Očevu kuću. Svugdje će, to je sigurno, biti ljudi koji će ulagati sve svoje napore da djeluju za Mene i Moje kraljevstvo, sa iskrenom posvećenošću Meni podržavati doktrine različitih crkvenih organizacija … Oni će imati dobru volju za uvoditi ljudska bića u

33

istinu i također su uspješni (u tome) kada Moj duh može djelovati kroz njih čim propovijedaju za Mene i Moje kraljevstvo. Međutim malo je ljudi koji ozbiljno shvaćaju sazrijevanje/usavršavanje svoje duše, čija vjera u Mene također uključuje vjerovanje/vjeru u odgovornost prema Meni i prema tome svjesno žive svoj zemaljski život. Međutim, većina jeste i ostaje ravnodušna, čak i ako je suočena sa naj-silnijim govornikom… Oni jednostavno odbacuju sve duhovno sa nadmoćnim osmjehom, pošto ljudi to smatraju maštarijom i nečim nestvarnim i prema tome time nisu ni očarani/zaneseni. Ali zbog nekolicine (ovaj) posao ipak treba gorljivo raditi, jer spasiti jednu dušu od njezine propasti, spriječiti njezin ponovni prolazak kroz zemaljska stvaranja, je toliko ogromno postignuće da ne bi trebalo štedjeti nikakvog napora, pošto će svaka duša zasigurno vječno zahvaljivati svome spasitelju što ju je izveo na ispravan put. Mnogi se ljudi prividno vraćaju vjeri… Ali još je veći broj onih koji otpadaju i bezobzirno žrtvuju svoju vjeru u Mene i koji niti ne spoznaju/priznaju djelo Spasenja Isusa Krista kao djelo izmirenja za cijelo čovječanstvo… I baš zbog toga što vjera u Isusa Krista sve više nestaje (= sve se više gubi), duhovna nevolja postaje postupno sve veća. To će konačno dovesti do razlaganja Zemlje tako da bi se spriječilo još dublje propadanje u mrak, što će biti postignuto oslobađanjem duhova koji pripadaju Mome neprijatelju/protivniku i njihovim ponovnim zatvaranjem/ograničavanjem u materijalno stvaranje. Opet i iznova vam govorim da ova zemlja ne može očekivati duhovnu promjenu na bolje, da će početi novi period iskupljenja i da će to, istovremeno, biti duhovna a također i zemaljska prekretnica, pošto ništa što živi i postoji na, u i iznad zemlje neće ostati, već će sve biti transformirano, nova zemlja će se pojaviti, i ta nova zemlja će iznova započeti u zakonskom redu, tako da će razvoj svih duhovnih supstanci na njoj biti osiguran i proces povratka unutar tog zakonskog reda će se nastaviti. Moj vječni plan ne ovisi o tome da li vi ljudi vjerujete u ovo ili ne, ali oni među vama koji ne želite vjerovati u Moje izjave ćete biti iznenađeni kako brzo će doći dan kada će se prve objave ispuniti: kada ćete doživjeti zadnji znak od Mene, koji bi vam trebao potvrditi istinitost svih ovakvih objava … Posebice oni ljudi koji sebe smatraju intelektualno nadmoćnima nad svojim bližnjima negiraju takva otkrovenja posljednjih dana i stoga također sumnjaju u istinitost Moje Riječi, koja je transmitirana na zemlju direktno od gore… Ipak, tko bi drugi mogao dati takva specifična predskazanja osim Onog Koji ima svu moć na raspolaganju i Koji je Gospodar svih sila na nebu i na Zemlji? Njegovu Riječ uistinu možete prihvatiti kao istinitu i izvjesnu, jer Ja ne samo da vam govorim, već vam sva događanja i obrazlažem kao dodjeljena/dopuštena/nametnuta Mojom ljubavlju, mudrošću i silom, jer to je potrebno dušama koje još u posljednjem času trebaju pozvati prema Meni, prije nego dođe kraj. Ja Mojim najavama/predskazanjima ne želim postići ništa osim stimulirati vaš smisao za odgovornost, tako što ćete vjerovati da se uskoro približavate kraju i tako što sebe pitate da li i kako možete opstati pred očima vašeg Boga i Stvoritelja… Vi ne bi trebali vjerovati onima koji negiraju kraj, koji u vama ljudima žele probuditi očekivanje promjena na bolje… očekivanje duhovne renesanse baš na ovoj zemlji koja jedino zahtjeva drugačiju ljudsku generaciju koja štuje Moju volju… Na ovoj zemlji se takva ljudska generacija više ne može pronaći, pošto se propadanje duhovnosti nastavlja, i to jedino će rezultirati u kraju ove zemaljske epohe. Jer ova zemlja bi trebala biti škola za duh, ali nad ljudskim mislima gospodari materija i prema tome će također i oni sami postati materija, koju priželjkuju iznad svega drugog. Čineći tako oni u potpunosti zaboravljaju Boga Koji im je dao njihov zemaljski život poradi specifične svrhe… I ljudi ne ispunjavaju tu svrhu, čak sama Zemlja više ne ispunjava tu svrhu, pošto je Božanski red bio u potpunosti izokrenut, Zemlja je postala kraljevstvo Mojeg protivnika koji želi spriječiti viši razvitak svih duhovnih supstanci… A vi, koji i dalje vjerujete u duhovni preokret čovječanstva na ovoj zemlji, (vi) ste duhovno slijepi, vi nemate unutrašnjeg prosvjetljenja, vi ste prosto usmjeravani vašim ljudskim intelektom za postavljanje tvrdnji i da negirate Božanska otkrovenja i da ih prikazujete kao izražaj protivničkog duha. Inače bi sami razumjeli do kojeg je stupnja čovječanstvo došlo, i bolje bi učinili kad bi šutjeli, ako vi sami ne možete vjerovati u kraj... nego da izlažete vaš nedostatak svjesnosti putem tvrdnji koje se suprotstavljaju Mojim predskazanjima... Jer i vi ćete se morati odgovarati za to (= sebe opravdati), samo ako ljude sprečavate/ometate pri stjecanju

34

spoznaje o njihovom promašenom životu i nužnom zaokretu ka Meni, zaokretu koji se mora dogoditi još prije kraja, kako bi duša mogla biti spašena od stravične sudbine ponovnog utjelovljavanja/prolaska kroz zemaljska stvaranja. AMEN

Bertha Dudde, br. 8430, 5 Ožujak 1963

NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE NEPRIJATELJA
Prepune sažaljenja, Moje oči počivaju na degeneriranoj ljudskoj rasi koja je kontrolirana od strane Mojeg neprijatelja i nije voljna otrgnuti se od njega. Ona mu se dobrovoljno predala/pokorila i na taj način M(en)i negira pravo da djelotvorno interveniram, jer Ja neću postupati (proceed) protivno volji Moga neprijatelja, pošto mu vi osobno želite pripadati. Međutim on vas nastavlja povlačiti uvijek sve više na dole, on priprema vašu propast, jer vi ćete ponovno (pro)pasti do dubina iz kojih ste započeli svoj proces razvoja preko zemlje i morali ste preći kroz sva djela stvaranja sa ciljem da jednog dana konačno postojite kao ljudsko biće. I sada će vam ista sudbina biti dodijeljena, pošto je to ono što želite i vi ne činite ništa da bi izbjegli njegovoj vlasti. I čak iako vam ova informacija biva predstavljena, vi to ne želite vjerovati, i nije preostao skoro ni jedan drugi put kojim se vaše razmišljanje može promijeniti osim ogromne nevolje, koja će spopasti cijelu zemlju prije kraja, koja to i dalje može ostvariti. Sve dok ste u stanju razmišljati i dalje postoji mogućnost da ćete na sebe potrošiti neke misli, da ćete uzeti u obzir smrt vašeg tijela i (za)pitati se(be) što će se nakon toga dogoditi…. Ipak, vi ćete generalno odbaci(va)ti takve misli, vi uopće ne vjerujete u ništa i pretpostavljate kako ćete prestati postojati kada vaše tijelo umre… Ali vi uvelike griješite i morat ćete teško platiti za tu grešku, međutim, vi odbijate prihvatiti istinito objašenjenje a na vas se također ne može prisilno utjecati. I suočeni sa ozbiljnom krizom vi samo revoltirate protiv sile koja vam to zadaje, jer čim se nađete u ozbiljnoj nevolji vi za to rado krivite nekog drugog, čak ako i vi sami negirate Boga i Stvoritelja… Ali vi ne možete spriječiti nesreće i nemate druge mogućnosti nego priznati silu koja je jača od vas… Posljedično, takvi udari sudbine i izuzetno teška nevolja su jedina preostala sredstva koja bi još mogla promijeniti vaš način razmišljanja, i Ja ih moram iskoristiti s obzirom na cilj i uzimajući u obzir sudbinu, koju bi od vas želio odvratiti. Ne žalite ljude koji iznenada moraju napustiti ovaj život, jer oni će i dalje biti u stanju pronaći neko svjetlo u onostranom, ako već u potpunosti nisu porobljeni od strane Moga protivnika propadajući onda također u ponor sa ciljem da bi ponovno bili prognani u materiju… Ali jao onima koji će iskusiti kraj bez da su promijenili način svojeg života, svojeg razmišljanja i svoje nevjere… Oni više ne mogu biti spašeni, i čak najveća milost sa Moje strane, Moja beskrajna ljubav za sva Moja živa djela stvaranja/kreacije, neće biti u stanju otkloniti od njih sudbinu novog prognanstva, jer to je jedina opcija za dušu da jednog dana postigne savršenstvo kada, nakon beskonačno dugo vremena, ona ponovno živi na zemlji kao ljudsko biće i svjesno putuje put ka Meni sa ciljem da postane slobodna od svake forme. I ovo novo prognanstvo je djelo ljubavi sa Moje strane, pošto ću Ja dušu oteti/zaplijeniti iz moći Mojeg protivnika/neprijatelja i ponovno je podrediti Svojoj volji. I kao ljudsko biće ona će biti u stanju sebe osloboditi od njega jedino ako svjesno zaziva Isusa Krista za iskupljenje… A pošto ljudi na zemlji više ne vjeruju u Njega i ne zazivaju Ga za pomoć, oni isto tako ne mogu biti oslobođeni od njegove kontrole, i on će ih neizbježno povući dolje u svoje područje… Ipak vi ljudi imate slobodnu volju i prema tome ste ju također u mogućnosti usmjeriti ka Božanskom Iskupitelju (baš) kao i prema njemu… i bili bi zauvijek spašeni… Pošto vi to ne činite morat ćete posljedično prihvatiti rezultate vaše Meni nasuprotne volje. Ali Ja ću vam Ja opet i iznova dostavljati mjerodavnu/važeću informaciju, Ja ću svakome od vas govoriti kroz glas savjesti, i Ja ću ga prisiliti da shvati kratkotrajnu prirodu svih svjetovnih užitaka i udobnosti, Ja ću

35

ga pustiti da osobno iskusi patnju i nevolju… I naposlijetku/napokon Ja ću mu govoriti kroz elemente prirode… Ipak Ja neću forsirati njegovu volju, i prema tome on mora jedino sebe kriviti za sudbinu kojoj se primiče… Ja bi mu želio darovati neograničenu sreću… On osobno, međutim, odabire stanje žalosti/bijede, stanje krajnje muke i ograničenosti. I stoga će on primiti ono što priželjkuje, pošto će njegova naklonost ka zemaljskoj materiji ponovno rezultirati u njegovom vlastitom prognanstvu u najtvrđu materiju. Jer iako Ja imam na Svom raspolaganju svaku moć, Ja neću na silu utjecati na volju samo-svjesnog bića inače bi povrijedio/prekršio Moj zakonski red, što nikad neće biti moguće. Ali Ja ću ljudima govoriti sve do kraja, i svatko tko obrati pažnju na Moje Riječi će biti spašen od sudbine novog prognanstva, i on će Mi vječno zahvaliti da ga je Moja ljubav slijedila/progonila sve dok se nije promijenio. AMEN

Bertha Dudde, br. 8470, 17 Travanj 1963

RAZJAŠNJENJE U SVEZI POSREDOVANJA
Stvarna svrha vašeg zemaljskog postojanja vam je već dovoljno često bila predstavljena/ukazana… radi se jedino o vašoj vezi sa Mnom, koju ste vi jednom dobrovoljno prekinuli pošto Me niste htjeli priznati… Jer vi Me niste mogli vidjeti, i prema tome ste kao vašeg Gospodara i Stvoritelja prihvatili onog kojeg ste mogli vidjeti: Mojeg prvo-stvorenog svjetlosnog duha, Lucifera. To je bio vaš slučaj, bio je to veliki pra-grijeh, objašnjenje vašeg postojanja kao čovjek(a). Za vrijeme vašeg sadašnjeg postojanja vi trebate slijediti jedan jedini cilj: obnoviti odnos/vezu sa Mnom i prema tome Me ponovno priznati kao vašeg Boga i Stvoritelja, iz Čije ljubavi ste jednom proizašli. Ni jedno drugo biće ne može umjesto (ili ‘za’) vas uspostaviti ovu vezu, jedino vi to možete učiniti što zahtjeva vašu volju, koja jeste i koja hoće ostati slobodna, čak i ako vi odgađate vašu odluku jedno određeno vrijeme. Vi to ne možete izbjeći ako jednog dana hoćete postići cilj, stanje blaženstva, u kakvom ste bili u početku… I to konačno jedinstvo/sjedinjenje se može ostvariti jedino ljubavlju, stoga vi morate biti voljni živjeti za ljubav, međutim, vi na to nikad nećete biti prisiljeni. Ali zahvaljujući prvobitnom grijehu vaša volja je i dalje jako slaba i prema tome treba snaženje… i to snaženje volje je velika milost koju je čovjek Isus zaslužio za vas kroz Svoje djelo Spasenja… prema tome, ako ste sebe u stanju predati Njemu i (za)tražiti od Njega da osnaži vašu volju, vi ćete zasigurno pristići do vašeg cilja… Međutim, kraljevstvo svjetla nikad ne može odlučno utjecati na vašu volju, jedino su vam vaši bližnji u stanju pružiti dobro-dušno posredništvo, ako ste vi sami preslabi da bi hodili putem križa… Onda ljubav vaših bližnjih može moliti za vas, i Ja ću uistinu saslušati takvu molitvu tako što ću osobi za koju se ljubavlju (po)traži(va)lo dati snagu. Jer ljubav je snaga, i ako ju vi svjesno dajete ljudskom biću koje je u duhovnoj nevolji to će ga afektirati/dodirnuti kao snaga (= u smislu, ‘to će to biće osjetiti kao upliv snage’), dok on onda sam ne krene putem križa ili pak djeluje sa ljubavlju i postane prosvjetljen. Blagonaklono posredovanje/zauzimanje za druge ljude je uvijek pomoć pri spašavanju grešnih duša, koju ne bi trebalo potcjeniti… međutim ideja/zamisao o molitvi svjetlosnim bićima je potpuno pogrešna… Uzmite u obzir da su ta bića u potpunosti prožeta ljubavlju koja je, u stvari, namjenjena svim bijednim bićima… Uzmite u obzir da ni jedno biće ne bi bilo izuzeto iz njihove dobro-voljnosti da pomognu i da ne bi bilo ni jednog neiskupljenog bića da svjetlosna bića nisu ograničena Božanskim zakonima koje ne mogu prekršiti/povrijediti. Ta bića, međutim, znaju za čovjekov krajnji cilj na zemlji… ona znaju, da se

36

priznavanje njihovog Boga i Stvoritelja može dogoditi jedino u slobodnoj volji, i da je to priznavanje znak da je čovjek prošao test slobodne volje, što je svrha ljudskog života na zemlji… Ona znaju da veza sa Mnom treba biti ponovno uspostavljena, čemu svako biće treba težiti i što svako biće mora samo postići u svoj slobodi i bez ikakve prisile… Ipak, ljubav svjetlosnih bića je tako duboka da bi uistinu bila dovoljna da trenutačno transformira svako biće, točno zato što je snaga koja nikad ne podbaci u postizavanju željenog rezultata… Stoga ta ljubav mora biti ograničena s Moje strane, tj. čak i svjetlosna bića moraju biti podložna zakonima koje ona, međutim, poštuju pošto su u potpunosti udružena/spojena sa Mojom voljom, i prema tome također znaju što ljudskom biću pomaže da postigne krajnji cilj,sjedinjenje sa Mnom. Međutim, svjetlosna bića mogu koristiti mentalni utjecaj i motivirati druge ljude ka posredovanju/zauzimanju, i to sigurno neće podbaciti u svom efektu. Ja želim da ljudi krenu direktnim putem ka Meni i da ne pokušavaju dostići cilj zaobilaznim putem koji je na taj način nedostižan… i vi bi shvatili da, ako bi znali za uzvišeno razvijen stupanj ljubavi svih svjetlosnih bića…. Ako tim bićima pristupate radi zauzimanja/posredovanja…. Što će oni od Mene tražiti umjesto vas?... Da bi Ja trebao djelovati suprotno Mojem zakonu reda i osloboditi ljude od uvjeta koji omogućavaju/olakšavaju povratak k Meni, promjenu njihove prirode? Svatko tko se istinski obrati za pomoć svjetlosnim bićima će putem/pomoću njih također biti uveden u ispravan način razmišljanja, i onda će on činiti što god korespondira sa Mojom voljom, pošto su svjetlosna bića inspirirana istom voljom kakva je Moja i prema tome na vas pokušavaju utjecati jedino sukladno toj volji. Ali onda ćete vi također postići vaš cilj na zemlji sa sigurnošću, jer oni vas jedino uvijek nastoje voditi k Meni, i podsjetiti na Isusovo djelo Spasenja… Oni će vam ukazati put kojim bi trebali hodati, ali oni tim putem ne mogu hodati umjesto vas… A sad uzmite u obzir da molitva upućena Meni već predstavlja vezu sa Mnom, što je svrha i cilj zemaljskog života… da vi… ako se molite svjetlosnim bićima za zauzimanje/posredovanje… na taj način zaobilazite/mimoilazite direktnu vezu sa Mnom. I koji rezultat vi očekujete od ‘zauzimanja’ kojeg bi ta bića trebala usmjeriti prema Meni? Opet i iznova vam govorim da vi zasigurno možete tražiti pomoć od svjetlosnih bića ako ste vašu volju već dokazali Meni… i ona će vam pomoći, pošto su ona samo administratori Moje volje i u tome pronalaze (u smislu, ‘na taj način dožive’) svoju blaženu sreću… Ali ona nikad neće biti u stanju ostvariti vašu vezu sa Mnom umjesto vas putem posredovanja, pošto su ona uvijek povezana sa Mnom i jedino će htjeti da i vi također ostvarite tu vezu sa Mnom dobrovoljno, pošto je to istinska svrha vašeg zemaljskog života. Sve dok se i dalje obraćate svjetlosnim bićima za ‘posredovanje’ vaše misli nisu još vođene od strane tih svjetlosnih bića, već Moj protivnik želi na vas utjecati tako da ćete vi samo odužiti vaš put ka Meni, pošto on želi spriječiti vaš konačni povratak Meni. Posredovati mogu jedino ljudi jedni za druge ili za i dalje nezrele duše u onostranom. Onda stupanj ljubavi osobe koja zamoljeva afektira osobu za koju se posreduje/moli kao snaga, i zato što onda Ja hoću, poradi nesebične ljubavi, dati snagu onima koji ju trebaju i kojih su se drugi blagonaklono prisjetili. Ali koncept ‘posredovanja/zauzimanja’ ne važi za kraljevstvo svjetla. Misli ljudi koji se oslanjaju na posredovanje su obmanute i jedino produžavaju njihov povratak k Meni, što je jedina namjera Mojeg neprijatelja/protivnika putem ovog obmanjujućeg učenja. AMEN

37

Bertha Dudde, br. 8676, 17 Studeni 1963

PROČIŠĆAVANJE ONEČIŠĆENE KRISTOVE DOKTRINE
Razlog za Moje ovakvo govorenje, dostavljanje čiste istine na Zemlju, je onečišćena doktrina koja se na Zemlji propovijeda kao doktrina Isusa Krista. To više nije čisto evanđelje kako sam ga Ja čovječanstvu donio kroz Isusa. Njegove riječi su bile predmetom mnogih promjena, mnogo toga više nije jasno shvaćeno (ili ‘mnogo toga se više jasno ne razumije’) i mnogo toga je protumačeno na krivi način. Riječ koja je opisana kao ‘Moja Riječ’ je tijekom vremena prizvala različita mišljenja donoseći tako nesklad/neslogu među onima koji su branili istinu njihovog vlastitog mišljenja. Riječi sa duhovnim značenjem su dobile svjetovno objašnjenje kojeg se ljudi čvrsto drže sa upornošću/žilavošću pošto oni jednostavno više ne mogu shvatiti duhovno značenje. Rezultat toga je građevina vjere koja je u svojim doktrinama u potpunosti različita od onog što sam Ja Osobno donio čovječanstvu dok sam hodao po Zemlji. Kao posljedica svega toga, mnogi ljudi više uopće ne mogu biti dosegnuti duhovno (= u smislu, ‘do mnogih se ljudi više ne može doprijeti u duhovnom smislu’) pošto njihov intelekt odbija prihvatiti očigledno lažne doktrine gdje su se greške uvukle među istine i koje su kao istina zagovarane još jedino od strane fanatika. Takva pokvarena doktrina mora biti pročišćena ako će biti od ikakve dobrobiti za duše ljudi! I ova namjera je na dnu (= u smislu, ‘čini podlogu’) Mojeg novog direktnog otkrovenja koje od strane svake spremne/voljne osobe može biti spoznato kao Božansko otkrovenje. Međutim, samo onaj koji je spreman/voljan će ga prihvatiti, zadobijajući tako ponovno u vlasništvo čistu istinu. No, ispravljanje lažnih doktrina može jedino biti ostvareno prirodnim putem. Ne smije biti neuobičajenih znakova koji mogu imati odlučujući ili prisiljavajući utjecaj na vjeru ljudi. I to je razlog zašto ova instrukcija nije povezana sa nikakvim posebnim fenomenom već je dostavljena od Gore na najprirodniji način pri čemu čovjek čuje sa svojim duhovnim uhom što mu Ja Osobno govorim i zapisuje Moju Riječ kako ju je primio od Mene. Postoji također i dokaz za ovu proceduru, i ova osoba ne može biti optužena poradi smućenog/zbunjenog razmišljanja, maštanja ili planiranog literalnog djela sa kojim ona misli zavesti ili zapanjiti svoje bližnje. Procedura primanja duhovnih poruka se ne može negirati pošto za nju postoji zapisana evidencija, ali svaka osoba i dalje ima izbor ili da ju prihvati kao vjerodostojnu ili da ju odbaci, čime zadržava svoju religijsku slobodu. Međutim, od suštinske je važnosti da se svjetlo baci na lažne doktrine koje su ugmizale u razmišljanje ljudi ukazujući >da su beskorisne ili čak opasne za razvoj duše. Jer greška nikad ne može voditi/dovesti do Mene Koji sam Vječna Istina! Velika većina ljudi tako hoda cestom koja od-vodi od Mene i, prema tome, oni će primiti prosvjetljenje pod uvjetom da žude za njime i da su spremni prihvatiti ga. I Ja ću na svaki način podržati/poduprijeti osobu koju sam odabrao za ovu komisiju koja je nužan protuudarac protiv aktivnosti Mojeg neprijatelja koji će se uvijek boriti protiv neistine tražeći načine kako ju zaraziti sa neistinom tako da bi spriječio ljude da dosegnu svjetlo raspoznavanja.

38

Prema tome, Ja ću blagosloviti svakoga koji uzme dijela u ovom važnom radu tako što će nastojati proširiti među svojim bližnjima istinu koju Ja dostavljam na Zemlju. Jer istina je svjetlo koje će zasjati svima onima koji žele krenuti ispravnim putem koji vodi ka Meni, njihovom Ocu od Vječnosti, Koji, međutim, nikad ne može biti pronađen kroz neistinite doktrine. Prema tome, greška mora biti osporena/pobijena (= u smislu, ‘neistini se treba suprotstaviti sa istinom’) a isto tako i onaj koji je grešku donio na svijet. Ali istina će postići ulaz jedino u ona ljudska srca koja ju traže, pošto njihova žudnja za istinom dokazuje da oni također čeznu za Mnom i nastoje sebe osloboditi od onog koji bi ih želio (za)držati u duhovnoj tami. Ti ljudi će primiti čistu istinu, i u tu svrhu će Kristova doktrina kako se sada propovijeda biti očišćena, i Moja Riječ će još jednom u svoj njezinoj čistoći biti učinjena pristupačnom ljudima tako da im istina može pomoći da steknu blaženstvo, jer jedino istina je od/iz Mene i jedino istina vodi nazad ka Meni. AMEN

Bertha Dudde, br. 8818, 22 Lipanj 1964

BORBA PROTIV ZABUNE/ZABLUDE/POGREŠKE
Morat ćete se čvrsto/muški boriti (= u smislu, ‘morat ćete voditi tešku borbu’) protiv zablude/pogreške koja je već prožela svijet, i nije moglo biti drugačije pošto Božji protivnik vlada i utječe na intelekt ljudi u skladu sa njihovom vlastitom voljom. Sotona može utjecati na njih pošto se njihovo razmišljanje već okrenulo od Boga, i on će to nastaviti činiti da bi proširio mrak među ljudima u nastojanju da utrne svjetlo istine. Bilo bi poprilično lako živjeti u istini samo kad bi ljudi dozvolili da ih Bog Osobno poduči, samo kad bi imao pristup svima. Onda bi također postojalo i jedinstvo ljudskog razmišljanja. Ali kako stvari stoje velika je zbrka/konfuzija i ljudi nisu svjesni svrhe njihova života na zemlji: sazrijevanje/usavršavanje duše. Svi koncepti su se izmiješali/pobrkali! Ima ih samo nekolicina kojima Bog Osobno može ponuditi istinu i prosvjetliti njihovo razmišljanje tako da (spo)znaju svrhu zemaljskog života. Ovi, međutim, nisu u mogućnosti predati svoju poruku (= u smislu, ‘probiti se’ = njihova poruka se nije u stanju probiti) i prosvjetliti njihove bližnje nudeći im (ili ‘tako što će im ponuditi/predati’) čistu istinu iz Boga i izlažući mnoge greške koje zamračuju njihov duh. Čak i u onim krugovima gdje ljudi žele služiti Bogu, protivnik je aktivan kroz ljude u kojima i dalje postoje karakterne crte istovjetne njegovoj vlastitoj prirodi. Svi oni također teže ka istini, ali se ne okreću direktno k Bogu, već ju pokušavaju steći zaobilaznim putem. Priključuju/spajaju se sa bićima iz svemira koja još uvijek pripadaju protivniku, i opet zavode druge ljude. Sve dok Bog Osobno ne dostavi Istinu na Zemlju, što je opet omogućeno posredstvom svjetlosnih bića koja su u posjedu obilnog znanja i kojima je od strane Boga dopušteno/koja su ovlaštena za naučavanje, dotle im ne može biti pružena čista Istina, i ljudi će uvijek iznova biti suočavani sa krivim učenjima. Tama se bori protiv svjetla, i sa niskim duhovnim stupnjem među ljudima tama će prevladati i kraj će biti prognanstvo u materiju! Ali dok Bog Osobno i dalje govori ljudima, On daje instrukcije/zadatak primateljima Svojih poruka da budu aktivni u širenju istine i dostave Njegovu Riječ svima koji ju prihvaćaju. Ne morate se bojati ako se susretnete sa neprijateljstvom, jer On Osobno je sa vama i vodit će vas da dostavite svjetlo svima onima koji su u velikoj potrebi za njime i imaju želju kretati se u čistoj istini.

39

Vi, koji ste bili podučavani od Boga – bilo direktno ili kroz Njegove glasnike – ste potpuno svjesni činjenice da je doktrina iskvarena i više nije u skladu sa riječima Isusa Krista. Bilo vam je objašnjeno zašto se pogrešno razmišljanje ugmizalo. Ali vi sada trebate prenositi/predavati/širiti čistu Istinu, onakvu kakva je vama bila dana .... Jer Istina se mora probiti ... Tko god ju primi on ju također mora proširiti i učiniti sve potrebno da izloži zabludu/pogrešku kao djelo Božjeg protivnika. Bit ćete potpomognuti na sve načine, pošto je to Njegova volja. On će usmjeriti vaše misli na takav način da je svakome dano ono što mu je potrebno za dobrobit duše. Zabluda/pogreška ne vodi ka Njemu, i čak ako su ljudi dobri i svjesno ne griješe, ako je njihovo razmišljanje pogrešno oni neće postići blaženstvo u onostranom sve dok nisu spoznali čistu istinu i sebe oslobodili od zablude/pogreške i neistine. Jer Bog Osobno je ‘vječna istina’ i može Ga se pronaći jedino kroz istinu. Zabluda/pogreška i neistina čovjeka nikad neće dovesti do cilja – sjedinjenja sa Njime, (i) vječnog života u slavi. AMEN

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful