Bertha Dudde, br.

4752, 2 Listopad 1949

OBOŽAVANJE MAJKE BOŽJE
Sva vaša duhovna pitanja će biti odgovorena pošto to, ondje gdje se istina mora razlikovati od neistine, pridonosi razjašnjenju, ali pod preduvjetom da je vama uistinu stalo pronaći čistu istinu. Jer kada vas vodi žudnja da potvrdite već postojeća mišljenja, onda niste prijemčivi za čistu istinu. Majka Moga fizičkog tijela je još od vječnosti bila odabrana za to da postane majka Spasitelja čovječanstva. Ona je posjedovala prosvjetljenu dušu koja se utjelovila na zemlji zbog te uzvišene misije, te je bila, ako je usporedimo sa njenim zemaljskim sestrama, čista i savršena. Ali i pored toga je ona, kako bi dosegla najviši cilj, - potpuno sjedinjenje sa Mnom, morala proći težak životni put. Sa ispunjenjem te svoje misije je ona stekla pravo da je u duhovnom kraljevstvu smatraju za 'naj-svetije biće', pošto je kroz patnju koju je morala izdržati na zemlji postala 'slikom i naličjem' Boga. Kroz svoju ljubav prema Meni je bila dovedena u takvo stanje patnje koje joj je omogućilo da se i njezino fizičko tijelo produhovilo. Tako je ona postala svijetleći primjer majke koja zbog svog djeteta podnosi najveću patnju. Pa ipak, kult koji je u svezi s njom stvoren od strane ljudi, nije u skladu s Mojom voljom, jer iako je bila majka Moga zemaljskoga tijela, u duhovnom kraljevstvu je ona svjetlosno biće, prepuno ljubavi i mudrosti koje želi pomoći ljudima da se pribiže svjetlu i blaženstvu. U duhovnom svijetu je blaženstvo moguće jedino u sjedinjenju sa Mnom, a to duša može postići jedino svjesnom težnjom za takvim sjedinjenjem. Stoga, misli onoga koji želi postignuti blaženstvo moraju biti ispunjene jedino sa Mnom. On to sjedinjenje sa Mnom mora tražiti svojom slobodnom voljom, bez utjecaja duhovnih sila jer, ako bi tim silama to bilo dozvoljeno, svaki bi čovjek osjećao njihov utjecaj, pošto je prevelika njihova ljubav prema ljudima kojima žele pomoći. Duša se svojom vlastitom slobodnom voljom odmetnula od Mene, i ona se svojom vlastitom slobodnom voljom mora i vratiti k Meni. Svaki utjecaj od strane svjetlosnih bića bi ograničavao slobodnu volju. Akcija slobodne volje se sastoji u dobrovoljnoj težnji te volje prema Meni, ka sjedinjenju sa Mnom, i takva težnja će na sve moguće načine biti podržavana od strane svjetlosnih bića. Međutim, bilo kakva vrsta klanjanja tim bićima je krivo usmjerena 'volja'. Svjetlosna bića se nalaze u ljubavi prema Meni, oni obožavaju i slave samo Mene i ne žele prihvatiti nikakvu vrstu obožavanja pošto znaju da sam Ja Biće Koje najviše zaslužuje obožavanje. Onaj koji na ispravan način razumije odnos koji prema Meni imaju svjetlosna bića čija se ljubav prema Meni rasplamslala u blistavu vatru, će također spoznati koliko je pogrešno razmišljanje onih ljudi koji se na takav način klanjaju Majci Božjoj. Oni će također razumijeti da to ne može biti Moja volja, jer na taj način ljudi za sebe stvaraju određenu vrstu 'drugog Boga', biće kojem oni ukazuju štovanje koje ono ne želi prihvatiti. Čovjek bi, sa ciljem da bi ostvario svoj cilj na zemlji, trebao neprestano težiti sjedinjenju sa Mnom. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful