Bertha Dudde, br.

7672, 12 Kolovoz 1960

OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ…
Činjenica da su se ljudi udaljili od Mene do takve jedne mjere je očigledan znak vremena, jer na taj način oni sami ubrzavaju kraj pošto zemaljski život više ne ispunjava svoju svrhu… da ljudi traže (look for) i ostvare (find) sjedinjenje sa Mnom… Njihovo zemaljsko postojanje im je bilo dano jedino iz jednog razloga: da naprave posljednji korak povratka ka Meni, da eliminiraju udaljenost koju su jednom sami stvorili kroz svoje otpadništvo od Mene. U zemaljskom životu im je sada pružena konačna mogućnost da shvate svoju pogrešku koja je prouzrokovala da propadnu na jednu nedosežnu udaljenost od Mene… Kao rezultat Moje ljubavi i milosti ta je udaljenost već bila toliko smanjena pomoću put(ovanj)a kroz djela stvaranja da su oni sada dosegnuli točku povratka k Meni koji se, međutim, mora dogoditi u slobodnoj volji, i prema tome jednom palim duhovima je bilo omogućeno/dodijeljeno kratko vrijeme zemaljskog života koje je u potpunosti dovoljno da bi se dosegnuo konačni cilj… sjedinjenje sa Mnom. Ipak ljudi ne uspijevaju uzeti u obzir svrhu njihova zemaljskog života, oni gledaju na sve sa zemaljskim (earthlyminded) očima, oni ne smanjuju svoju udaljenost od Mene, u stvari, oni će je prije povećati pošto im nedostaje ljubavi a to uvijek predstavlja ogromnu udaljenost od Mene. I stoga je došlo vrijeme kada Zemlja više ne služi kao mjesto duhovne naobrazbe, kada ona promašuje svoju svrhu… kada je za čovjeka postalo besciljno/besmisleno živjeti na Zemlji pošto on svoj ostanak koristi pogrešno i puno više je naklonjen tome da tu udaljenost od Mene još više poveća. A to znači da je duša ljudskog bića u najvećoj opasnosti da ponovno bude protjerana u materiju, da se još jednom spusti u najdublji ponor. I prema tome, vama ljudima će se dogoditi velika transformacija da bi omogućila Zemlji da ponovno ispuni svoju svrhu: pomoći duši da postigne zrelost/savršenstvo. Tako današnji ljudi sami uzbrzavaju kraj stare Zemlje, jer Ja želim obnoviti stari red i dozvoliti Zemlji da još jednom postane mjesto za obrazovanje/odgajanje duha što, međutim, zahtjeva razgradnju i preoblikovanje stvaranja, zajedno sa onim ljudima koji ne prepoznaju značenje i svrhu zemaljskog života i žive samo čisto materijalan život bez da razmišljaju o svojoj duši (= u smislu, ‘bez da uzimaju u obzir svoju dušu’). I bez obzira što ću Ja još dozvoliti da se do tada dogodi, to više neće voditi do promjene u ljudima osim u nekolicine koji će Me pronaći u posljednji sat, i koje Ja također želim spasiti od propasti. Ljudi više ne vjeruju u Mene sa živom vjerom, a mrtva vjera ne može duše probuditi u život. Jer ljudi žive bez ljubavi. Oni više ne primjećuju nevolje svojih bližnjih, oni samo osjećaju veliku ljubav prema sebi i ta ljubav ih ponovno odvodi u ruke neprijatelja, i tako oni neprekidno povećavaju svoju udaljenost od Mene, pošto samo ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom a bezosjećajnost samo dokazuje njihovu udaljenost od Mene. Zato je vrijeme koje vas ljude dijeli od kraja sve kraće… vjerovali vi u to ili ne… to je zakonska posljedica ljudske bezosjećajnosti koju jedino sama promjena u ljubav može opozvati ali koja se više ne može očekivati na ovoj Zemlji. Zemaljski život je čisto stvar duševnog usavršavanja/sazrevanja duše … ali nitko nije svjestan obaveze ovog zadatka osim malog stada Mojih Vlastitih koji će, iako neće biti u stanju spriječiti transformaciju ove zemlje, ipak nastaniti novu zemlju kao korijen nove ljudske rase. Njihova sudbina će biti izvanredno slavna, koju bi ljudi uistinu trebali smatrati kao nešto najvažnije čemu bi trebali težiti u ovim posljednjim danima… ali u to se nikad ne vjeruje a ni jedna osoba ne može biti prisiljena da uzvjeruje. Međutim, opet i iznova ćete biti obaviješteni o tome, jer Ja ću pustiti da se Moj glas čuje sve do kraja i podsjećat ću i upozoravati sve ljude, i sve do kraja će svaka osoba imati mogućnost sebe promijeniti… i težiti ka drugom osim samo materijalnom cilju… I blažen je onaj koji ovo kratko vrijeme ipak koristi da promijeni svoju prirodu u ljubav: jer on se neće morati bojati kraja pošto će onda on, također, pripadati Mojim Vlastitima koji će biti zaštićeni i spašeni Mojom snažnom rukom. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful