Bertha Dudde, br.

5605, 18 Veljače 1953

OŽIVLJAVANJE MRTVIH KROZ BOŽJU RIJEČ
Vi morate mrtve ponovno (pro)buditi u život. Morate pomoći beživotnima da se iz bezdana izvuku prema gore i morate im udahnuti život. Morate ih dotaknuti sa snagom koja će ih oživjeti. A ta snaga je Moja Riječ, Koja vam stiže iz visine, Koju vam Ja Osobno donosim/dovodim, da bi je vi kao posrednici proslijedili dalje, kako bi Moja snaga dotakla i one koji su još mrtvi u duhu. Vi posjedujete nešto izuzetno dragocjeno, dar, koji ima moć činiti čuda. Vi ste u posjedu duhovne snage i njome možete oživljavati mrtve. Ali isto kao što ste primili od 'Vječne Ljubavi', isto tako, u ljubavi, Moju Riječ morate i predavati. Stoga, ono što vas mora poticati za dijeljenjem onoga što je i vas same povratilo u život je volja za pomaganjem. Onda ćete uvijek imati uspjeha i moći ćete djelovati uz velike blagoslove, i na Zemlji a također i u Duhovnom Kraljevstvu. Velika tama je svugdje, a u toj tami prebivaju nebrojene duhovno mrtve duše. Ali život znači svjetlost. Probuditi se u život može jedino ona duša koju će dotaknuti zraka svjetlosti koja isijava toplinu ljubavi i tako oživljavajuće djeluje na ukočenu dušu. Kada Svjetlo Ljubavi dotakne te mrtve duše, one će se zasigurno probuditi u život. Vi im morate donijeti te zrake Ljubavi i Svjetla tako što ćete im pokloniti Moju Riječ, Koja će ih dotaći, i oni će ju osjetiti kao velik blagoslov, samo ako im bude pružena u ljubavi. To je iscjeljujuća, životodajna voda, koja vam putem Moje ljubavi i milosti neprestano dotiče, tako da vaša duša bude izliječena, i da pronađete Istinski Život, te da se više ne morate plašiti smrti duše. Ali mnoge duše, koje počivaju u svojim grobovima, a koje u svojim mislima i dalje lutaju zemljom iako su duhovno mrtve, su u depresivnoj tami. Te duše vas okružuju i njima morate pomoći. Morate im pomoći da se izdignu/podignu iz noći smrti ka Svjetlu Života. Jer vi imate djelotvoran lijek, vi imate jedinu medicinu koja im može pomoći. Vi imate Moju Riječ, zračenje snage i svjetla Moga Sebstva, koja uvijek daje rezultate, samo ako može dotaći dušu. Sve dok Moja Riječ dopire samo do ljudskih ušiju, tako ne dotiče njihovu dušu, koja je jedina osjetljiva na djelovanje Moje Riječi. Ali, samo ljubav otvara vrata, kako bi Ja Sâm sa snagom Moje ljubavi mogao dotaći dušu. Vaša ljubav Mi otvara vrata, kada se trudite pomoći tim mrtvim dušama, kad im u potpunoj ljubavi obznanjujete Moju Riječ. Budite svjesni toga koja vam je moć dana. Možete mrtve vraćati u život Mojom Riječju. I kada vas Ljubav bude poticala da širite Moju Riječ, Ja ću blagosloviti vaše napore. Probijajte se svjetlom kroz mrak, gdje god da on bio. Brinite za sve koji su duhovno mrtvi. Sjetite se vaših beživotnih bližnjih kao i umrlih koji su u zagrobnom životu, želite da se probude u život. Donosite im Moju Riječ u ljubavi, i snaga Moje Riječi će činiti čuda, duše će se buditi u Život i Svjetlo, i taj Život više nikad neće izgubiti. AMEN