Bertha Dudde, br.

6312, 15 Lipanj 1955

ZAJEDNIČKI SUSRET U ONOSTRANOM
U duhovnom svijetu će se dogoditi ponovni susret, čovječanstvo u to može biti sigurno. Ali da li će ili pak ne taj susret biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa ove Zemlje, ovisi o stupnju zrelosti vaše duše baš kao i o zrelosti dušâ vaših voljenih. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena taj duhovni uvid bi bio nemoguć, on onda najprije treba biti postignut, što može uzeti jako dugo vremena. Ne prije nego je postignut određeni stupanj zrelosti je duša u stanju primati duhovne utiske. Sama duša mora biti na Svjetlu, sa ciljem da bi mogla prepoznati tko joj prilazi, dok duša na nižem stupnju zrelosti zna da je okružena sa bićima koja ne može prepoznati sve dok nema mogućnost duhovnog gledanja. Blaženstvo bića se sastoji u sposobnosti da sebe po-dijeli sa onima sa kojima je bila bliska za života na Zemlji. Prema tome, one duše koje su već na svjetlu će zbog svoje zrelosti uvijek prići k svojima, bilo zbog izmjene sa onima jednake duhovne zrelosti, ili da pomogne i dalje slabim dušama da dosegnu svjetlo. Stoga, savršenije duše će imati sposobnost prepoznati slabije ali ne obrnuto. Slabe duše trebaju biti stimulirane da se poboljšaju, ali ne smiju biti prisiljene na to. Ako bi svjetlosno biće prišlo slabijoj duši i od strane duše sa kojom se poznavao na zemlji bude prepoznat, to bi uistinu bilo prisiljavajuće. Prema tome, radost ponovnog susreta je dar milosti i dodijeljen zrelim dušama donosi neizrecivu radost. Takva duša će učiniti sve što je u njezinoj moći da pomogne ne-zrelim dušama da iskuse istu sreću. Te duše neprestano teže na najblagonakloniji način, i nikad ih ne prestaju stimulirati, iako su od njih ne-prepoznate, u njihovoj prekrivci i nošnji. Žudnja za onima koji su bili blizu njih na zemlji ih privlači. To je uistinu jako moćna privlačna sila. Kada dođe trenutak prepoznavanja onda će te duše biti izuzetno sretne. Onda će prepoznati brigu koja im je najprije bila dana i na isti način će se brinuti o drugim dušama, koje venu u mraku i pomoći će im na njihovom putu prema gore. Svaka duša je privučena ka onima sa kojima je jednom bila bliska dok je bila na Zemlji. Dogodit će ponovni susret ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami odrediti. Ako ste već na zemlji postignuli ovo sigurno znanje, onda ćete učiniti sve što je u vašoj moći da postignete taj stupanj zrelosti na Zemlji, koji vam dozvoljava da uđete u svjetlosne sfere. Onda ćete biti primljeni od strane onih koje volite koji su vas odmah u stanju prepoznati, ili možete doći u kontakt sa njima bez da vas prepoznaju i u njihovo ime započeti vaše iskupljujuće djelovanje. Pobrinite se da ne pređete na drugu stranu bez ikakvog znanja. Pripazite da ste već pronašli Boga u Isusu Kristu tako da, Njime izbavljeni, možete ući u duhovno carstvo. Onda će vam taj ulazak pružiti sreću kroz radost ponovnog (su)sretanja. Ali ako sami niste postignuli njegovu zrelost na Zemlji onda ćete morati čekati dugo vremena, pošto se sve može dogoditi jedino unutar zakonskog reda. Sloboda vaše volje mora biti poštovana u duhovnom kraljevstvu, tako da jednog dana možete biti uvelike blagoslovljeni. AMEN