You are on page 1of 40

Ministerul Educatiei ~i Cercetarii Proiect Phare .

Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate" Programul "A doua sansa"

Doina - Olga Stefanescu

EDUCATIE CIVICA
Despre persoana

Aceasta prima editie (pilot) este finantata de Uniunea Europeana.

Aceste materiale - publicate in cadrul Proiectului Phare "Acces la educatie al grupurilor dezavantajate" 2003 - au fost realizate de 0 echipa de experti ai Ministerului Educapei ~i Cercetarii, pentru a fi folosite in primul an de aplicare experimentala a programului educational revizuit ,,A doua sansa - invatamant primar". Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei "invatamant primar" Mihaela Bucinschi, auto are "Limba ~iliteratura romana" Carmen Costina, autoare "Limba engleza" Anita Dulman, auto are "Matematid" Gabriela Dumitru, auto are "Cunoa~terea mediului" Cristiana llie, autoare "I storie- Geografie" Indit Sera, autoare "Limb a engleza" dr. Doina - Olga ~tefanescu, autoare "Educave civica" Paul Vermeulen, expert componenta "Elaborare curriculum ~imateriale educationale" Ghidul este realizat in conformitate cu programa analitica pentru disciplina "Educave civica" din cadrul programului "A doua ~ansa - invatamant primar", aprobata de Ministerul Educapei ~i Cercetarii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ~ieste distribuit gratuit cursantilor inscrisi in acest program educational. Toate materialele din cadrul programului educational "A doua sansa" vor fi revizuite, conform sugestiilor de imbunatatire formulate in urma utilizarii lor in scoala, in acest sens, trimiteti comentariile ~isugestiile dumneavoastra pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design coperta: Dinu Dumbravician Design ~idtp: Adrian Popescu Ilustratii: Sorin Tm-Iea Foto copertf: Dinu Dumbravician Asistent imagine: Valentin Vacaru§ Sursa fotograftilor de la paginile 5, 6, 8, 9, 16 sus, 17,20,22 central, 26 jos, 32 ~icoperta: Central Audiovisual Library of the European Commision © European Community, 2005 Credite fotografice: paginile 5 dreapta, 24 sus, 25, 26 sus, 27 sus, 30, 31, 35, © WYG International, 2005

Acest material este publicat in scopuri educationale, non-profit, pentru a fi folosit in primul an de aplicare experimentala a programului educational ,,A doua ~ansa - Inva~amant primar", Autorii s-au straduit sa intre in Iegatura cu proprietarii imaginilor pentru a obtine permisiune a de a le folosi in aceasta editie, Ii rugam pe aceia pe care nu i-am putut contacta sa ia Iegatura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceasta publicatie face parte din Programul Phare 2003 "Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate", componenta "A doua sansa" Editorul materialului: Ministerul Educapei ~i Cercetarii Data publicarii: martie 2006 Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. © Ministerul Educatiei ~i Cercetarii

Cuprins
Cuvant inainte
Capitolul 1 4 5
6 8 10 12 14

Persoana
1. Sunt eu 0 persoanar 2. Diferente intre persoane 3.1Trasaturi morale ale persoanei 3.2 Trasaturi morale ale persoanei Aplicapi !Iiproiecte

Capitolul2

Raporturile noastre eu luerurile ~i fiinlele
4. Ce sunt lucrurile !Iicum ne purtam cu ele 5. Sa vorbim despre plante 6. Sa vorbim despre animale Aplicapi !Iiproiecte

15
16 18 20

22

Capitolul3

Raporturile noastre eu eeila1v oameni
7. Ce sunt grupurile? 8. Despre relatiile din interiorul grupului 9. Despre familie 10.Despre prietenie Aplicapi !Iiproiecte

23 24
26 28 30

32

Capitolul4

Comunitate, stat, societate
11.Comunitatea in care traim 12.Tradipi !Iiobiceiuri in comunitate 13.Statui roman !Iisimbolurile lui Aplicapi !Iiproiecte

33

34
36 38 40

Educatie civica

3

Cuvant inainte
Dragi cursan~ in orele care urmeaZt4 numite de Educafie civict4 vom incercasa invatifm impreuna despre noi oamenii, in calitatea noastrd de persoane. Fiecare dintre noi este 0 fiinta rafiona1t4 0 fiintif umana. Fiecare dintre noi este in acelafi timp unic sau unica. Aceasta inseamna ca fiecare arepropriile trasaturi fi caracteristicidar fi ca toti avem aceleasi drepturi fi indatoriri unii fatif de a~tii. Fiecare dintre noi areparint~ 0 famiNe. Toti traim printre oameni. Aceasta presupune ca trebuie sa nepurtam unii cu a~tii astfe! incat respectulpersoanei safie prezent in tot ceeacefacem. in orele de Educatie civica vetifi invitati sa va spuneti pdrerea, sd-i ascultafi pe ceila~ti,sa construiti exemple fi sa decidefi ce este bine fi ce nu este tocmai bine. Vefi lucra impreuna cu colegelefi colegii incercdnd sa aplicafi tot ceeace veti invata. Veti gandi fi discuta impreuna ceeacesuntefi fi ceeace vi se intamplti. Ce credeti, 0 fi interesant? Hai sa vedem in continuare.

4

Programul ,,A doua sansa" - Nivel primar

Capitolull

Persoana

Oamenii sunt fiinte care gandesc, au sentimente, fac planuri ~i le due la indeplinire, Ei sunt copii sau adulti, fete sau baieti, femei sau barbati, Fiecare om este 0 persoana. Desi oamenii se aseamana, fiecare persoana este unica. Tu esti unul sau una singura.

Educatie civica

5

CAPITOLUL

PERSOANA

1. Sunt eu

persoana?

0

A fi persoana inseamna a fi om. Fiecare om este 0 persoana. Nu exista om despre care sa nu se poata afirma ca este o persoana, Numai oamenii sunt persoane. Daca cineva este persoana, atunci sigur este fiinta umaria.

Sa discutam impreuna
Fiecare persoana gande§te.
in felul sau, fiecare ftinta umana gande~te. Acest lucru ne face pe toti egali ca persoane. • Dad toti oamenii gandesc, gande~ti ~itu? Da exemple. • Dad tu gande~ti, inseamna d gande~ti totdeauna corect? • Atunci cand gande~ti gresit, 0 faci pentru d asa vrei sau pentru d nu stii sa gande~ti corect? • Care este diferenta dintre a gandi gresit intentionat ~ia gandi gresit crezand d este bine? • Dad mai ~igresesti uneori, inseamna d nu esti persoana?

Fiecare persoana ac~ioneaza.
Fiecare persoana actioneaza. Fiecare dintre noi facem tot timpul cate ceva. Uneori suntem eficienti, alteori nu. Uneori ne pricepem mai bine, alteori nu. • Dad toti oamenii actioneaza, actionezi ~itu? Da exemple. • Ce stii tu sa faci eel mai bine? Povesteste colegilor. • Ce iti place eel mai mult sa faci? Povesteste colegilor. • Este ceea ce sti eel mai bine ~iceea ce iti place eel mai mult? De ce crezi d este asa? • Poate sa iti placa sa faci ceva, chiar dad abia inveti sa faci acellucru? Da exemple.

6

Programul ,,A doua sansa" - Nivel primar

Fiecare persoana are voin\a.
Fiecare persoana are vointa. Unele 0 au mai puternica, altele mai putin puternica, Important este d prin exercitiu toti putem avea vointa mai puternica. • Dad toti oamenii au vointa, atunci ai ~i tu? Da exemple. • Atunci cand faci lucruri simple, dai dovada de vointa? De ce? • Atunci cand faci lucruri prea grele, crezi d ti-ar fi suficient sa ai numai vointa? De ce? • ~tii vreo persoana care are 0 vointa pe care deosebita? Descrie acea persoana,
0

poti socoti

• Cine este modelul tau, din punctul de vedere al vointei?

Fiecare persoana are sentimente.
Fiecare persoana are sentimente. Fiecare dintre noi simtim, in orice situatie, d ceva ne place sau nu. Simtim d ne iubim familia. ToV simpatizam, ne temem, ne suparam uneori. Toate aces tea constituie sensibilitatea noastra, • Dad toti oamenii au sentimente, ai ~i tu? • Enumera sentimentele tale. Sunt ele la fel sau sunt diferite cele ale colegilor ~i colegelor tale? • Dad aveti sentimente la fel, inseamna d sunteti la fel? De ce? • Dad aveti sentimente diferite, inseamna d nu puteti lucra impreuna? De ce? • Dad tu lucrezi impreuna cu clasa ta inseamna d toti simtiti la fel? De ce? de Discutati impreuna urmatorul proverb:

Spune-mi eu cine te insote!jti ea sa-p spun cine esti,
Este adevarat ce spune proverbul? De ce?

Sa ne evaluam cunostintele
1. Numeste cinci proprietati ale fiecarei persoane. 2. Numeste cinci proprietati care te fac pe tine sa fii 0 persoana, 3. Numeste cinci proprietati care te fac pe tine sa fii 0 persoana unica,

Educatie civica

7

CAPITOLUL

PERSOANA

2. Diferente intre , persoane
Oamenii se aseamana intre ei prin faptul ca sunt persoane. Dar ei se deosebesc prin faptul ca sunt persoane diferite. Fiecare om are 0 anumita lnfati~are, s-a nascut intr-o anumita tara, are 0 anumita familie.

Dad privim desenele alaturate putem sa constatam diferente intre oameni din mai multe puncte de vedere cum ar fi, de exemplu, unii sunt adulp ~i altii copii. Aceasta inseamna d oamenii se deosebesc dupa criteriul varstei. Unii oameni sunt constructori, altii sunt profesori. Aceasta inseamna d se deosebesc dupa criteriul meseriei pe care 0 practica. Continuati independent lista deosebirilor dintre persoanele din imagini ~i apoi discutati impreuna cu colegii ce criterii ati gasit. Sunt criterii pe care le-au formulat toti? Care sunt ele? Sunt criterii pe care le-a formulat 0 singura persoanar Care sunt ele?

Sa discutam impreuna
1. Sa presupunem
d in localitatea voastra nu ar exista nici 0 deosebire intre locuitorii ei. Sex, varsta, etnie, profesie, credinta, obiceiuri, preferinte talente personale, toate ar fi la fel, Discutati impreuna ce anume s-ar intampla in asemenea conditii, Credeti d ar fi po sibil ca toti oamenii sa fie absolut la fel? De ce? acum d in localitatea voastra nu ar exista nici o asemanare intre locuitorii ei. Credeti d ar fi posibil ca toti oamenii sa fie absolut diferiti? De ce?

2. Sa presupunem

3. Dad fiecare persoana trebuie respectata, cum ar trebui sa ne
comportam in fiecare dintre urmatoarele situatii: a. unii colegi de clasa nu sunt de acord cu noi; b. vecinii ne supara pentru d dau muzica tare ~i noua nu ne place muzica lor; c. vecinii dau muzica foarte tare dar noua ne place muzica lor; d. un trecator vrea sa ne fad rau; e. un coleg ne arata unde am gresit; f. doamna inva~atoare ne arata unde am gresit,

8

Programul ,,A doua sansa" - Niie! primar

4. Atunci cand transmitem un mesaj, avem

0 anumita expresie a fetei, corpul executa anumite miscari. Formati grupe de cate patru cursanti ~i incercati sa transmiteti ceva colegilor tara sa folositi cuvintele. Prezentati clasei mesajul vostru ~i discutati ce a vrut sa transmita fiecare grupa,

5. Uneori corpul nostru are anumite probleme. Cu unele ne putem
naste, Altele apar pe timpul vietii in urma unor boli sau accidente. Persoanele aflate intr-o asemenea situatie se numesc persoane cu nevoi speciale. Ele au dreptulla 0 viata decenta, ca toata lumea. Discutati pe perechi ~i apoi cu toata clasa folosind urrnatorul plan: a. Cum trebuie sa ne comportam fata de persoanele cu nevoi speciale? Dati exemple de sitatii pozitive ~i negative. b. Sa presupunem d tu ai avut un accident ~i trebuie sa folosesti carjele timp de doua luni. Cum te astepti sa se poarte ceilalti cu tine? Cum te-ai simti dad ceilalti s-ar purta nepotrivit? c. Tineti 0 mana la spate. Cum credeti d v-ati descurca pentru: a va spala; a manca; a va pune paltonul; a duce mai multe bagaje; a va sui in tren. Discutati impreuna ce ati simtit atunci cand aveati nevoie de un ajutor ~i nu l-ati primit.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Lucrul face sanatate Trdndavia tot pacate.
Credeti d oamenii ar putea fi deosebiti si dupa harnicia lor? Dece?

Sa ne evaluam cunostintele
1. Formulati doua asemanari ~i doua deosebiri dintre persoane. 2. Construiti un argument pentru a sustine ideea d este bine ca oamenii sa fie diferiti.

Educatie civica

9

CAPITOLUL

PERSOANA

3.1 Trasaturi morale ale persoanei
Felul nostru de a fi, de a ne comporta, de a aprecia oamenii ~i faptele lor, ca ~i pe noi insine, constituie profilul nostru moral. Dintre trasaturile morale ale unei persoane amintim: sinceritatea, punctualitatrea, respectul, bunatatea, harnicia, increderea in sine ~i in celalalt, modestia.

Sa discutam impreuna
Bunatate/ rautate
Discutati impreuna urmatorul proverb:

]

1. Suntem buni sau rru nu pentru d asa spunem noi ci pentru d faptele noastre indica acest Iucru, Discutati impreuna despre faptele voastre, Credeti d ele va indica drept 0 persoana buna? De ce? 2. Vi s-a intarnplat vreodata sa faceti ceva rau? Ce anume? Povestiti colegilor ce ati simtit ~i cum ati actionat, Cum au reactionat prietenii vostri? Ce anume ati face acum dad ap mai fi in aceeasi situatie?

Nu in mult sta bunul, ci in bun sta multul.
Lucrati pe grupe ~i construiti situatii in care acest proverb ar putea fi 0 concluzie foarte buna.

3. Sa presupunem

d cineva apreciaza 0 persoana ca fiind buna sau rea in urmatoarele situatii: a. Un elev ii spune colegei de band: esti rea, nu vrei sa rna lasi sa copiez. b. Un politist atrage atentia unor persoane d traverseaza gre~it, dar nu-i amendeaza, Sunt acele persoane rele? Este politistul bun? De ce? c. Astazi ai gresit, Colegii nu te mai considera bun. Au ei dreptate? De ce? d. Dupa ce ai Iacut numai greseli de scriere, azi ai scris corect, Esti bun de aid incolo? De ce? Discutati impreuna ce inseamna de fiecare data bun ~i rau. Au avut ele acelasi inteles in fiecare caz? De ce credeti d este asa?

10

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

". ." la1a1t/ lipsa de incredere Increderea m sme §1 m ce
1. De multe ori, reusim in ceea ce facem pentru d avem incredere in noi. Discuta cu colegul sau colega de band ~i apoi cu toata clasa urmatoarele situatii: a. Pavel ~i Mioara s-au inscris la cursurile "A doua sansa" pentru d vor sa invete 0 meserie. Prietenii lor Mariana ~ijenica nu au racut-o pentru d ei spun d nu vor reusi niciodata. Credeti d au procedat bine? De ce? b. Alexandru are foarte multa incredere in forta lui fizica, Este sigur d va reusi sa dea zapada de pe cas a rara sa cada, Este bine cum gande~te el? c. Florina ar vrea sa mearga la scoala, dar toti li spun d nu e buna de nimic, Tu ce ai sfatui-o sa fad? Dar celor care li spun d nu e buna de nimic cum le-ai cere sa 0 ajute pe Florina? d. Sa presupunem d tu ai incredere in tine. Cum te astepti sa te sprijine ceilalti? Ce trebuie sa fad tu? e. Sa presupunem d prietenul sau prietena ta nu are incredere in sine. Cum ar trebui sa o/u ajuv? f. Ai tu incredere in tine? Te ajuta scoala sa ai incredere? Discutati impreuna urmatorul proverb:

Din omul bun, bun lucru iese.
Lucrati pe grupe ~i construiti situatii in care acest proverb ar putea fi 0 concluzie foarte buna.

Respectul/ lipsa de respect
1. Discutati impreuna cum credeti d trebuie sa se comporte fiecare in situatiile urmatoare: a. Sunteti la ora. in class intra doua persoane pe care nu le cunoasteti. b. Ajungeti acasa. Toata familia este la masa, c. Intrati intr-un mare magazin. Nu va descurcati ~i cereti un sprijin. d. Mergeti la medic pentru un control al plamanilor, AV dori sa fiti donatori de sange. e. Sunteti acasa, Este duminica, DaV muzica preferata foarte tare ~icantati impreuna cu ea.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Onoarea nu eu bani.

0

putem cumpara

Lucrati pe grupe ~i construiti situatii in care acest proverb ar putea fi 0 concluzie foarte buna.

2. Stabiliti Iucrand pe perechi

0 listf cu reguli care dovedesc respectul ~i care nu se schimba. De exemplu, sa saluti la venire ~i la plecare cand te intalnesti cu cineva. Comparati listele voastre ~i completati-vi-le fiecare. Tineti-o la vedere in saptamanile urmatoare ~i verificati dad ele sunt respectate.

Educatie civica

11

CAPITOLUL

PERSOANA

3.2 Trasaturi morale ale persoanei
Curajl frieal la§itate
-;;S_fV lA A8 v.:-

~tr X"

D· ., ~ tscutati 1mpreuna

1. De multe ori reusim in ceea ce facem pentru d avem

urmatorul proverb:

Fuga-i rusinoasa, dar e sanatoasa. Lucrati pe grupe ~iconstruiti situatii in care acest proverb ar putea fi 0 concluzie foarte buna,

incredere in noi. Ce lnseamna acest lucru? Gandiv-va in liniste doua minute ~iapoi spuneti colegilor despre ce curaj este yorba. 2. In Brasov ursii coboara dese ori la ghene pentru a cauta de mancare, Autoritatile au interzis cetatenilor sa mearga in apropierea acestor locuri ca la spectacol. Discutati impreuna folosind urmatorul plan: a. Credeti d ei ii considera prea curajosi? De ce? b. Credeti d cei care nu merg in asemenea locuri sunt fricosi? DaV ~ialte exemple. c. Este prudenta 0 forma de curaj sau 0 forma de frid? d. DaV exemple de situatii in care a avea curaj inseamna a face ceva. e. DaV exemple de situatii in care a avea curaj inseamna a nu face nimic. f. Esti tu curajos sau curajoasa? Da un exemplu.

Modestie/ lipsa de modestie
1. 0 persoana este modesta atunci cand nu se lauda cu meritele sale ~i

nici nu pretinde celorlalti un comportament de subordonare. 0 persoana modesta nu crede d este mai deosebita decit ceilalti. Modestia este recomandabila tuturor. GandiV individual cateva momente asupra modestiei. a. DaV exemple de situatii in care persoane cunoscute au dat dovada de modestie ~ibine au facut, Este un exemplu de urmat? De ce? b. DaV exemple de situatii in care persoane cunoscute nu au dat dovada de modestie ~inu a fost bine. Ce ati invatat din acest caz? Sunteti sinceri? c. DaV exemple de situatii in care persoane cunoscute au dat dovada de modestie ~inu a fost bine. Cum a fost po sibil? A gresit cineva? Cum se poate indrepta situatia? d. Credeti d cine nu este modest este laudaros? DaV exemple. e. Credeti d modestia ~iincredera in sine sunt legate? In ce fel?

12

Programul ,,A doua sansa" - Nivel primar

2. Formati grupe de cate patru persoane. Mergeti fiecare grupa intr-un colt al clasei ~ipregatiti in 5 minute 0 mid sceneta in
care personajele sa dea dovada de modestie sau nu. Alegeti impreuna. Prezentati clasei sceneta voastra, AveV grija ca fiecare sa aiba un rol. AV primit cu modestie aplauzele colegilor? A fost un lucru bun? De ce?

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Cine se lauda ca nu e mincinos trebuie crezut pe [umatate. Lucrati pe grupe ~iconstruiti
situatii in care acest proverb ar

Sinceritate/ minciuna
1. Se spune d fiecare dintre noi a spus eel putin
minciuna in viata lui. Credeti d este adevarat? DaV exemple. De ce credeti d persoana care a mintit a ales sa fad acest lucru? Ce alte alternativa avea? Dad ati fi fost voi in locul ei, cum av fi procedat? Sunteti sineri sau mintiti?
0

-;;S_fV lA

Alf V::' ~tr X"

D' . iscutati lmpreuna urmatorul proverb:
A

~

Minciuna iese ca uleiulla suprafata.

2. Gandiv-va la

poveste sau un film pe care le cunoasteti in care personajele spun rninciuni. De ce 0 fac? At fi putut sa procedeze altfel? Cum? Discutati pe perechi ~i apoi cu toata clasa raspunzand urmatoarelor intrebari: a. Credeti d frica ar putea sa justifice minduna? De ce? b. Credeti d dorinta de a dobandi ceva (un lucru sau 0 apreciere a cuiva la care Vnem) justified minciuna? c. Cum te porti fata de cineva care a mintit 0 data ~i l-ai iertat? Dece? d. Cum te porti fata de cineva care a mintit de mai multe ori? Dece? e. Cum ai vrea sa se poarte ceilalti cu tine cand tu ai mintit de mai multe ori? De ce? f. iV trebuie curaj sa minti? Da exemple? g. iv trebuie curaj sa spui adevarul? Da exemple?
0

Povestiti ce cunoasteti despre personajul din imagine (Pinochio)

Educatie civica

13

CAPITOLUL

PERSOANA

Aplicalii ~i proiecte
1.
lata in continuare cateva formule de politete: - Multumescl - Cu placere, - Bine ai venit! - Sa va fie de binel - Ma scuzati, va rog! - FiV amabilal - Varog! - Nu te suparal - Mi-a racut placerel - Pofta bunal Construieste 0 poveste despre 0 situatie in care sa folosesti cat mai multe asemenea expresii. Comenteaza pe scurt urmatoarele proverbe: a. Omul valoreaza atat cat se respecta, b. Minciuna are picioare scurte. c. A fi sarac nu e 0 rusine, ci a fi necinstit. d. Rau faci, tau gase~ti. e. Onoarea nu 0 putem cumpara pe bani. Lucrati pe perechi ~i retineti pe parcursul unei zile ce fel de formule de politete se folosesc. Discutati in clasa urmatoarele: a. Care au fost formulele de politete cele mai des folosite? b. Ce formule de politete ar fi trebui sa fie folosite ~i nu au fost? Pentru fiecare dintre urmatoarele situatii imaginati un dialog din care sa rezulte cat mai multe dintre trasaturile morale ale persoanelor implicate: • doua persoane sunt in tren; • mai multe persoane muncesc la camp; • un grup de persoane i~i asteapta randul la primarie; • elevii sunt singuri in clasa; • seara toata familia este acasa; • duminica, un grup de persoane sunt pe strada. Tu esti 0 persoana. La fel si membrii familiei tale. Gandeste-te ce trasaturi va sunt comune tuturor. Discutati impreuna dad ati gasit toti aceeasi trasatura comuna. Cum se poate explica prezenta acelorasi trasaturi in mai multe familii. Faceti o mid plimbare in localitate ~i retineti cum anume se comprta cetatenii pe strada, Observati cum se saluta retinand: • cine saluta primul cand se intalnesc doi barbati, doua femei, doi copii, 0 femeie ~i un copil, 0 femeie ~i un barbat, un barb at ~i un copil, cum raspunde eel salutat in fiecare din cazurile de mai inainte; • cum se saluta doua grupuri; • cum se saluta persoanele tinere; • cum se saluta persoanele varstnice.

2.

3.

4.

5.

6.

14

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

Capitolul2

Raporturile noastre eu luerurile ~i fiinlele

Oamenii nu at' putea trai rad lucruri, plante si animale. Toate acestea trebuie respectate, unele dintre ele trebuie ingrijite ~i ocrotite.

Educatie civica

15

CAPITOLUL

RAPORTURILE

NOASTRE

CU LUCRURILE

SI FIINTELE

4. Ce sunt lucrurile §i cum ne purtam cu ele
Lucrurile sunt obiecte rara viata. Unele dintre ele pot fi luate din natura. De exemplu, resursele naturale. 0 mare parte a lucrurilor pe care noi le folosim sunt create de oameni. De exemplu, mobila din incaperea in care sunteti. Ca sa le putem folosi, lucrurile trebuie ingrijite. Grija fata de lucruri nu trebuie sa se manifeste doar cu lucrurile care ne apartin. Lucrurile pe care oamenii le folosesc, vorbesc despre acestia. De exempIu, am putea intelege in ce tara suntem si in ce an suntem, privind hainele oamenilor, uneltele pe care le au ~i in general obiectele pe care oamenii le folosesc.

Sa discutam impreuna
1. Priviti imaginile alaturate, Discutati pe perechi ~i apoi cu toata clasa despre ceea ce vedeti in fiecare. Raspundeti impreuna la urmatoarele intrebari: a. Care sunt obiectele pe care oamenii din imagine le folosesc? b. Ce unelte credeti ca au folosit acei oameni pentru a ~i le construi? c. Se mai folosesc azi toate obiectele din imagini? 2. Priviti imaginile de mai jos. Discutati impreuna cum este persoana care are asemenea obiecte, Construiti 0 mica poveste pentru fiecare desen.

3. Formati grupe de cate patru cursanti ~i alegeti una dintre situatiile urmatoare: - Mircea a imprumutat carp. unui coleg ~ii le-a inapoiat rupte. - Carmen a luat cu imprumut geanta prietenei ei ~i a uitat-o in tramvai, - Cristian i~i pune totdeauna hainele in ordine, ca sa se imbrace repede.

16

Programul,,A

doua sansa" - Nivelprimar

Discutati in grupa ~i apoi cu toata clasa urmatoarele aspecte: a. Ce credeti ca poate spune in fiecare situatie cel care nu a avut grija de lucruri. b. Ce credeti ca poate face in fiecare situatie eel care a avut grija de lucruri. c. Trebuie sa imprumutam cuiva 1ucrurile noastre? in ce conditii? d. Trebuie sa imprumutam de 1a cineva 1ucrurile lui? De ce? e. Ce putem spune despre fiecare persoana dupa felul in care trateaza 1ucrurile lui ~i ale altora. 4. Discutati - 1ucruri - lucruri Sunt ele pe perechi si apoi cu toata clasa despre: pe care le-a facut omul; pe care nu le-a facut omul, ci le-au gasit in natura. 1a fel de folositoare? De ce credeti? Dati cat mai multe exemple.

Discutati impreuna urmatorul proverb: Lucrul bun nu se face iute. Credeti ca daca facem ceva in multe ore, este sigur un 1ucru bun? De ce?

5. Alegeti un lucru facut de om ~i unul pe care nu I-a facut omul. Comparati-le aratand: • care este mai folositor; • care este mai costisitor; • care dureaza mai multo Gasiti ~i alte comparatii posibile. Explicati cum ati gandit. 6. Mare parte dintre lucrurile care sunt create de om se consuma ~i dispar. Ca, de exemplu, prajiturile. Alte lucruri insa nu dispar atat de usor ~i prezenta lor este 0 problema. De exemplu, sticlele de plastic de unica folosinta, Discutati impreuna daca s-a actionat bine in urmatoarele situatii ~i de ceo a. Alina are acasa 0 mare cantitate de caiete de scoala cu care nu mai face nimic. S-a hotarat sa le arunce la gunoi. b. Valentin este in tren. El merge la Giurgiu. Dupa ce bea apa, arunca sticla de plastic pe fereastra. c. Roxana strange fruzele cazute si le presara pe pamantul florilor. Diana le da foc. d. Parintii lui Madalin au cumparat un aragaz nou. Pe eel vechi l-au aruncat la rau. Dati ~i alte exemple asemanatoare aratand cum trebuie actionat corect in fiecare caz.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Care dintre lucrurile tale crezi ca arata eel mai bine cum esti tu? De ce? 2. Sa presupunem ca 0 persoana este ordonata, Crezi ca ar putea avea lucrurile in dezordine? 3. Arata pe scurt cum trebuie sa te porti cu lucrurile tale. Da doua motive pentru care trebuie sa te comporti astfel cu ele.
Educatie civica

17

CAPITOLUL

RAPORTURILE

NOASTRE

CU LUCRURILE

SI FIINTELE

5. Sa vorbim despre plante
Plantele, ca ~i lucrurile, sunt necesare omului. Ele au via~~i. Unele plante sunt cultivate de om, altele nu. Unele plante sunt folosite de om pentru a se hrani, De exemplu, graul. Altele sunt folosite pentru a infrurnuseta locul in care traim. De exemplu, muscatele. Unele plante sunt folosite in industrie, de exemplu, rapita.

Sa discutam impreuna
1. Dati exemple de plante. Aratati pentru fiecare dintre ele dad: - este cultivata sau creste tara interventia omului; - este comestibila sau nu; - este folositoare sau daunatoare; - este decorativa sau industrials.

2. Plantele au viata. Unele dintre ele traiesc foarte putin, altele traiesc sute de ani. Faceti 0 mid cercetare ~iaflati cat traiesc de obicei
plantele pe care le aveti: - acasa; -in clasa; - in zona verde a localitatii. 3. Unele plante sunt numite medicinale. Ele pot fi folosite in tratarea unor boli. Ati putea da asemenea exemple? Aduceti de acasa ceaiuri din plante ~iinvatati sa le deosebiti dupa parfum ~iproprietati, 4. Unele plante nu sunt folositoare omului. Ca, de exemplu, ciulinii, Discutati impreuna ~iraspundeti urmatoarelor intrebari: a. Credeti d ar trebui distruse toate plantele care nu sunt folositoare omului? De ce? Dati exemple. b. Credeti d omul are ingaduinta de a distruge dupa bunul plac? De ce? 5. Unele plante fac rau omului. De exemplu, ciupercile otravitoare. Cum trebuie sa ne comportam fata de ele? Discutati impreuna despre ciupercile care se gasesc in zona voastra, Stabiliti, invitand in clasa 0 persoana autorizata, care ciuperci sunt comestibile ~icare nu. Organizati, in timpulliber, 0 intalnire a clasei voastre ~ipregatiti mdncaruri cu ciuperci comestibile.

18

Programul,,A

doua sansa" - Nivelprimar

6. Alege din lista acele comportamente pe care le consideri potrivite: DIe omor D . D le ocrotesc D . DIe vand D ..............•................••... DIe ard D .. Continua lista urmatoare numind ~i alte comportamente fata de plante. Discutati in fiecare situatie de ce este un comportament de dorit. Voi cum procedati de fapt?

Discutati impreuna urmatorul proverb: Cu
0

flo are nu se face

primavara,
Lucrati pe grupe ~i discutati daca despre flori este yorba sau nu.

7. Sa presupunem

ca din localitatea voastra ar disparea toate plantele. Aratati ce s-ar int:1mpla cu urmatoarele: - Sunteti nevoiti sa mancati numai carne. Cum v-ati simti dupa 5 ani? - Ce yeti da de manancare animalelor pe care le consumati voi? - Ce fel de animale ar fi ele? - Cum ar fi aerul de respirat? De ce? - Credeti ca relieful s-ar modifica? DaV exemple.

8. Priviti cu atentie emblema judetului sau a orasului vostru. Ce ne spune ea? Discutati impreuna la scoala ~i intrebati si parintii ce parere au. 9. Deseneaza in spatiul alaturat 0 emblems pentru scoala taojustifica in fata colegilor fiecare element prezent in desen.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Dati trei exemple de plante

2. Numiti trei dintre modalitatile
de ingrijire a plantelor din localitatea voastra.

folositoare omului care se gasesc in localitatea voastra. DaV trei exemple de plante nefolositoare omului care se gas esc in localitatea voastra,

3. Formulati trei motive pentru care oamenii trebuie sa aiba grija de plante.

Educatie civica

19

CAPITOLUL

RAPORTURILE

NOASTRE

CU LUCRURILE

SI FIINTELE

6. Sa vorbim despre animale
Animalele sunt fiinte. Ele au via~a ca ~i noi. Animalele nu sunt persoane. Ele trebuie respectate.

Sa discutam impreuna
Anime1e ierbivore Anime1e carnivore - leul

-

zebra

-

-

1. Milioane de specii de animalele ale pamantului traiesc impreuna, nu sunt separate unele de altele. Unele animale mananca numai plante. Ele sunt ierbivore. Alte animale sunt carnivore. Ele se hranesc cu cele ierbivore. Discutati impreuna despre aceste doua feluri de animale. Aratati prin ce se aseamana ~i prin ce se deosebesc. Dati exemple in tabelul alaturat de perechi de animale ierbivore ~i carnivore care traiesc in aceeasi zona. 2. Animalele, ca ~i plantele, desi au viata nu sunt persoane. Completati tabelul urmator marcand cine poate realiza fiecare dintte actiunile indicate. Dati ~i alte asemenea exemple.
Actiuni fiicute de ... vorbeste canta seioacii atacii comunica zboara singur se comporta politicos imagineaza doarme gre~e~te Persoane Plante Animale

3. Omul nu poate trai fara animale. Ati putea spune de ce? Completati lista urmatoare cu raspunsurile voastte: a. omul se hraneste cu unele animale; b. omul foloseste animalele in munca lui; c. unele animale 1i plac;

d
e f

.
. .

20

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

4. Desenati fiecare dintre urmatoarele: - animalul preferat; - animalul de care va temeti eel mai mult; - animalul cel mai frumos colorat. Prezentati colegilor desenele facute ~i discutati impreuna cum ati ales de fiecare data. 5. Unele animale fac rau omului. Ca, de exemplu, serpii veninosi. Alte animale nu fac nici bine nici rau. De exemplu, caluVi de mare. Credeti ca oamenii ar trebui sa se comporte diferit fata de toate aceste animale? Ce s-ar intampla daca oamenii ar pastra numai animalele folositoare? 6. Unele animale pot face rau omului. De exemplu, ursii. Cu to ate acestea, legea ocroteste ursul. Construieste un motiv pentru care acest animal trebuie aparat, 7. Sa presupunem ca voi trebuie sa organizati 0 gradina zoologica. Cum ati proceda? Formati grupe ~i sustineti fiecare una dintre urmatoarele posibilitati: a. Transformam parcul din localitatea noastra, Aducem custi ~i le umplem cu vietati, b. Organizam la biblioteca 0 sectiune numita "Gradina zoologica", Acolo vom colectiona filme despre orice animal. c. Organizam in holul scolii 0 expozitie de fotografie ~i vom arata cum traiesc animalele in mediullor natural. Discutati fiecare posibilitate ~i aratati daca sunteti sau nu de acord cu ea. Sustineti-va cu exemple punctele voastre de vedere.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Vulturul dupa muste nicicum nu alearga,
Crezi ca proverbul se refera la animale. De ce?

8. Discutati impreuna urmatoarea Se poarta caine§te.

expresie:

Lucrati pe grupe si dati si alte asemenea exemple explicand ce inseamna,

Sa ne evaluam cunostintele
1. Numeste trei comportamente indicate fata de plante ~i trei comportamente indicate fata de animale. 2. Sa presupunem ca pentru 0 zi ai fi plants. Cum V-ar placea sa se comporte ceilalti cu tine. 3. Sa presupunem ca pentru 0 zi ai fi animal. Ce nu ti-ar placea sa-V faca ceilalti?

Educatie civica

21

CAPITOLUL

RAPORTURILE NOASTRE CU LUCRURILE

SI FIINTELE

Aplicalii ~i proiecte
1. Sa presupunem
ca ai putea asculta la un moment dat ce i~i spun lucrurile nevandute dintr-un magazin. Cum crezi ca s-ar derula dialogullor? Lucrurile - ca ~iplantele sau animalele - nu sunt bune sau rele. Folosirea lor de catre om poate avea consecinte bune sau rele. De exemplu, un obiect cu care lovim pe cineva. Nu obiectul este rau ci noi I-am folosit asa cum nu trebuie. Uneori insa lucrurile sunt facute pentru a distruge. De exemplu, armele. Discutati impreuna cum apreciati urmatoarele lucruri: undita, capcanele pentru animale, alcoolul, vgarue, drogurile. Multe medicamente au fost create in urma unor experiente facute pe animale. Ce parere ai despre acest lucru? Formati doua grupe. Una dintre grupe va stabili argumente pentru continuarea experimentelor pe animale ~icealalta grupa argumente contra acestui lucru. Organizati apoi prezentarea astfel incat la final sa puteti decide cine a avut argumente mai bune. Credeti ca daca cineva ca~tiga 0 disputa are totdeauna dreptate? Crezi ca animalele au drepturi? Care sunt ele? Sustineti-va pe rand punctul de vedere. Sa presupunem ca din motive necunoscute numarul vulpilor dintr-un oras de munte a crescut. Tu esti primarul orasului. Ce masuri vei lua? Prezentati pozitia voastra colegilor ~iascultati opinia lor. Stabiliti impreuna ce trebuie facut, Pisicile mananca soareci, lupii mananca oi ~icapric are. Crezi ca 0 fac din rautate? Se poate spune ca animalele sunt rele? De ce? Cum se poate sustine pozitia ta in fata cuiva care crede contrariul? octombrie 2005 s-a confirmat existenta in Romania a unui virus periculos, cel al gripei aviare. Acesta a fost adus de pasarile calatoare sosite in Delta Dunarii. Discutati impreuna cazul ~i aratati cum s-au comportat autoritatile ~icetatenii fata de pasari.

2.

3.

4. 5.

6.

7. in

22

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

Capitolul3

Raporturile noastre ell eeilalti oameni ,

Oamenii nu traiesc singuri. Ei au familie, rude, prieteni, vecini, concetateni, Oamenii fac parte din diferite grupuri. Ca sa faca fata variatelor situatii de viata, oamenii se ajuta intre ei.

Educatie civica

23

CAPITOLUL

RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI

7. Ce sunt grupurile
Grupurile sunt formate din persoane care actioneaza pentru un scop comun. N oi facem parte din mai multe grupuri. De exemplu, avem 0 familie, facem parte dintr-o clasa de elevi, suntem intr-o anumita parohie. In unele grupuri am intrat rara sa ne intrebe cineva. De exemplu, familia. In alte grupuri am intrat pentru ca asa am ales. De exemplu, grupul de prieteni sau clasa de elevi.

Sa discutam impreuna
1. Ariha~ dad urmatoarele sunt sau nu sunt grupuri: a. patru persoane aflate in curtea scolii; b. membrii echipelor de volei ale scolii; c. elevii din clasa voastra; d. persoanele care asteapta sa intre la medic; e. spectatorii de la cinematograf; f. participantii la slujba de dumunica; g. pietonii de la semafor; h. persoanele aflate la cumparaturi; i. elevii ~i elevele care vor organiza intalnirea de sf:ir~it de an. Discutati impreuna ~i arata~ cum ati gandit in fiecare caz. Ce anume lipseste atunci cind persoanele respective nu formeaza grupuri? Ce anume face ca un numar de persoane sa formeze un grup? 2. Discutati impreuna despre grupuri folosind urmatorul plan: a. Dati exemple de grupuri din care faceti parte. b. Doua persoane pot forma oare un grup? De ce? c. Poti sa fad parte dintr-un grup tara sa vrei? Da exemple. d. Poti sa vrei sa fad parte dintr-un grup si sa nu poti? Da exemple. e. Ar putea cineva sa nu fad parte din nici un grup? De ce? 3. Exista grupuri de persoane care vor sa realizeze ceva bun. De exemplu un grup de elevi din clasa care pregatesc un spectacol de sf:ir~it de an. Credeti d exista grupuri care au ca scop sa fad raul? Dati exemple ~idiscutati-le impreuna,

24

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

4. Atunci cand esti membru al unui grup te bucuri de apreciere ~i
tu, ori de cite ori grupul este laudat. De exemplu, dad esti membru al unei echipe care ingrijeste scoala, esti apreciat pentru fiecare reparatie racuta in scoala, Discutati impreuna folosind urmatorul plan: a. Poti face parte dintr-un grup bine apreciat ~i tu sa nu fii considerat bun? Da exemple. b. Poti face parte dintr-un grup care nu este bine apredat, dar tu sa fii considerat foarte bun? Ce fad in aceasta situatie?

Discutati impreuna urmatorul proverb:

o yorba rea rane§te mai mult
decat 0 sabie. Crezi d este adevarat ~i pentru un grup de prieteni? De ce?

5. Ce conditii ai dori sa indeplineasca cineva pentru ca tu sa fii de
acord sa: • fie colegul sau colega ta band; • fad parte cu tine din echipa de volei; • fie prietenul sau prietena ta; • sa fie partener de munca; • sa te ajute la lectii; • sa faceti 0 excursie impreuna, Credeti d ar putea cineva sa indeplineasca in acelasi timp?

toate aceste conditii

Sa ne evaluam cunostintele
1. Da cite un exemplu pentru: a. un grup de persoane de virsta ta;

b. un grup de sportivi;
c. un grup de cursanti in proiectul A doua sansa; d. un grup de lucratori.

2. Formuleaza

asemanare intre grupurile pe care le-ai numit la primul exercitiu, Formuleaza apoi 0 deosebire intre ele grupandu-le doua cite doua dupa cum V se pare mai usor,
0

Educatie civica

25

CAPITOLUL

RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI

8. Despre relatiile din interiorul gtupului
Relajiile din eadrul unui grup pot fi diverse: eolaborare, competitie, autoritate. Uneori unul dintre membrii unui grup se impune drept conducator, El se poate impune prin pricepere, intelepciune sau forta. Conducatorul unui grup este respeetat de catre ceilalti. Respeetul ar trebui sa fie reciproe. Nimeni nu are dreptul sa se eomporte ea un stapan eu ceilalti.

Sa discutam impreuna
1. Discutati pe perechi ~iapoi cu toata clasa despre cum se manifesta relatiile de colaborare in cadrul grupurilor in urmatoarele situatii: a. elevii unei clase au un proiect comun; b. locatarii unui imobil; c. cetatenii unei localitati mici; d. locuitorii unei tari in cazul producerii unor calamitati naturale; e. bolnavii dintr-un salon de spital; f. candidatii la un examen. 2. Relatiile de competitie presupun intrecerea, Competitia este buna atunci cand ea stimuleaza participantii sa lucreze foarte bine. De exemplu, 0 clasa de elevi se ajuta reciproc pentru ca toti elevii sa promoveze. Dad intr-o competitie se urmareste victoria, intaietatea cu orice pret, atunci competitia are efecte negative asupra participantilor ei. Cititi cu glas tare urmatoarele situatii: • echipa la un concurs de orientare turistica nu parcurge tot traseul; • echipa de elevi prezinta la concursul de plante ingrijite in clasa, un ghiveci cu flori cumparat de la piata; • echipa de constructori lucreaza superficial doar ca sa fie gata casa la termenul stabilit. Discutati-le pe rand impreuna ~iaratati dad ele sunt stimulative sau nu pentru participantii la competitie, Care sunt consecintele negative pe care ele le produc? Ce parere aveti despre asemenea competitii?

26

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

3. Atunci cand

0 persoana se impune in cadrul unui grup spunem ca ea are autoritate. Nu orice conducator al grupului are autoritate. Nu toate grupurile au nevoie de un conducator, Discutati impreuna urmatoarele situatii si aratav daca le considerati bune pentru grup sau nu. Argumentati-va parerile. DaV exemple cunoscute de voi. Aratav cum ar trebui procedat in fiecare caz in parte pentru ca grupul sa functioneze bine. • clasa de elevi trebuie sa i~i alegeaga un sef Directiunea scolii stabileste persoana. Elevii nu sunt de acord ~i aleg pe altdneva. • Un grup de prieteni pleaca pe jos intr-o excursie pana in localitatea vecina. Ei i~i stabilesc conducator pe acela care stie drumul eel mai bine. • echipa de croitori are drept conducator pe fiul (sau fiica) patronului atelierului. Aceasta nu easte un meserias calificat dar este un bun organizator (sau organizatoare). • persoana din grupul de studiu este invidioasa pe cei care stiu sa raspunda la intrebari, In pauza le ia caietele de notite ~i le arunca in foe.

4. Uneori oamenii au probleme. Ele sunt legate de starea sanata¢, de
accidente, agresiuni, catastrofe naturale. DaV exemple de asemenea situatii ~i aratav cum ar trebui sa se comporte ceilalti in fiecare caz in parte, pentru a fi de ajutor. DaV exemple reale cunoscute de voi ~i apreciati ce trebuia facut in fiecare caz. Faceti in final 0 lista cu cateva reguli simple de comportare in caz de nevoie. Notati ~i numerele de telefon ale autoritatilor care pot interveni in fiecare situatie,

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Prietenu11a vreme de nevoie
se cunoaste, Crezi ca trebuie sa-v ajuti doar prietenii? De ce?

Sa ne evaluam cunostintele
1. Da exemplu de
0 situatie in care un grup trebuie sa colaboreze. • Descrie cum ar trebui sa se comporte acel grup. • Numeste doua reguli pe care ei ar trebui sa le respecte. • Numeste doua comportamente pe care nu ar trebui sa le adopte in nici un caz.

Educatie civica

27

CAPITOLUL

RAPORTURILE

NOASTRE

CU CEILALTI

OAMENI

9. Despre familie
Familia este un grup. Ea este fermata din parinti, copii ~i alte rude cum sunt: bunici, veri ~i verisoare, matusi ~i unchi, cumnati ~i cumnate. Relatiile dintre membrii unei familii ar trebui sa fie de respect, grija, ajutor ~i sustinere. Uneori parintii biologici au probleme. In asemenea cazuri copiii sunt crescuti de alte persoane care si-an dorit foarte mult sa aiba copii.
A '

Sa discutam impreuna
1. Discutati impreuna aratand ce parere aveti despre urmatoarele afirmatii: a. Este mai bine sa ai parinti decat sa nu ai, b. Un parinte este aproape de copilullui chiar dad nu este parinte biologic. c. Parintii stiu ce este bine pentru copiii lor. d. Copiii trebuie sa-~i asculte parintii. 2. Intr-o familie fiecare membru are un anumit comportament, anumite preferinte, Discuta cu colegul sau colega de band ~i apoi cu toata clasa despre: a. Care este loculla masa al fiecaruia. b. Are fiecare cana lui de ceai? c. Care este loculla televizor al fiecaruia. d. Exista 0 mancare preferata a familiei? 3. Intr-o familie fiecare membru are un anumi rol. Aratati fiecare care sunt indatoririle voastre ~i ale celorlalti membrii ai familiei. Le considerati echilibrate? Ce modificari ati face dad ati putea? De ce? 4. Ce grad de rudenie exista intre persoana si: a. fratele sotului ei; b. sora rnamei fratelui ei; c. sotul bunicii sorei ei; d. sora unchiului fratelui ei;
0

Numeste gradul de rudenie potrivit alegand raspunsul corect dintre urmatoarele: mama, frate, cumnat, matu~a, bunic.

28

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

5. Aratav cum v-ati comporta in urmatoarele
a. Un var iV pateaza hainele cu mancare,

situatii:

Discutati impreuna urmatorul proverb:

b. 0 matu~a iV aduce un cadou care nu iV place.
c. Un necunoscut iV face un cadou. d. Mama iV cumpara 0 carte pentru scoala, e. Fratele tau s-a imbracat cu camasa ta preferata ~i a ars-o. f. Sora ta a scapat ochelarii tal ~i i-a spart. Credeti ca v-ati fi comportat diferit in fiecare dintre aceste situatii daca nu ar fi fost vorba de rude ci de persoane straine? De ce? Cum ar trebui sa ne comportam in asemenea cazuri?

Numai tata ~i mama nu pop cumpara pe bani. Crezi ca poti cumpara alte rude?
La ce se refera de fapt proverbul?

6. Uneori in familie pot aparea conflicte. De exemplu, copili nu asculta
de parinti, Situatia ar trebui rezolvata cu calm, linistit ~i fara violenta, DaV exemple de situatii conflictuale in familie ~i aratav cum sunt ele rezolvate in cartierul vostru. Sunt solutiile potrivit alese si neviolente? Descrieti 0 asemenea situatie precizand ce au facut parintii, vecinii, autoritatile, Sunteti de acord cu modul de a actiona al fiecaruia? Raspundeti sincer. 7. Formati doua grupe ~iconstruiti impreuna un motiv pentru care s-ar putea sustine urmatoarele: a. a avea prieteni este ca si cum ai avea rude; b. a avea prieteni nu este niciodata ca ~i cum ai avea rude.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Arata ce au in comun urmatorii: doi frati, doua verisoare, 2. Formuleaza doua reguli de comportare in familie. 3. Arata construind cinci propozitii, ce anume crezi ca este cel mai
important pentru
0

familie.

Educatie civica

29

CAPITOLUL

RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI

10. Despre prietenie
Oamenii nu traiesc singuri. Ei au familie, dar si prieteni. Prietenii se ajuta la nevoie, se sprijina unii pe ceilalti, i~i petree timpul impreuna. Cu unii dintre eolegii sau eolegele de clasa sau de sevici, suntem ~i prieteni. Cu altii, nu. Prietenia este ° relatie intre persoane care nu se poate stabili eu forta.

Sa discutam impreuna
1. Tu ai prieteni? Dad da, g.lnde~te-te ~i spune colegilor cum s-a intamplat cand v-ati imprietenit, Dad nu, arata cum ti-ar place sa fie prietenii tru. 2. Cum te-ai comporta cu un prieten sau 0 prietena in urmatoarele situatii: a. A imprumutat 0 carte de la scoala ~i a pierdut-o. b. A spart un geam in scoala, din greseala, dar nu l-a vazut nimeni. c. A spart un geam in scoala, intentionat ~i nu l-a vazut nimeni. d. gasit 0 suma de bani ~i vrea s-o cheltuiti impreuna. e. Ii este tau, dar nu vrea sa mearga la doctor. Discutati fiecare caz aratand de ce v-ati comporta asa cum spuneti. Sunteti cu totii de acord? Decideti cum ar fi bine sa va comportati,

!t

3. Sa presupunem d un prieten sau 0 prietena te ajuta sa iV repari ceva in casa, Cum te comportati ca sa ii multumesti? Alege varianta potrivita dintre urmatoarele: a. Ii dau bani. b. Ii multumesc sincer. c. Ajut ~i eu cand este nevoie. Ii trimit 0 vedere cu multumiri. d. Spun tuturor cunoscutilor, e. Ne ducem la cofetarie, f. Nu fac nimic.

30

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

4. Sa presupunem d un prieten sau prietena te indeamna sa fad ceva rau, Discutati impreuna folosind urmatorul plan: a. Ce anume ar putea sa te indemne sa fad ~i sa fie rau? Da exemple. b. Cum ai proceda, ai face acellucru sau nu? De ce? c. Dad te indeamna sa fad ceva rau iti rnai este prieten sau prietena? De ce? 5. Construiti doua liste cu comportamente pe care voi Ie aveti fata de grupul de prieteni: • in timpul scolii; • in timpul vacantei;

Discutati impreuna asemanarile si deosebirile dintre cele doua liste. 6. Da exemple de filme, drtl sau povestiri pe care Ie stii ~i in care este yorba despre prietenie. Povesteste pe scurt clasei despre ce este yorba in ele. Arata de ce ai apreciat comportamentele prietenilor din povestire. Ti-ar placea sa fll ca ei? De ce? 7. Da exemple de situatii reale, pe care Ie cunosti din familie sau din Iocalitatea ta despre: a. situatii in care prietenia s-a dovedit foarte importanta; b. situatii in care persoane care nu erau prietene, au devenit foarte apropiate; c. situatii in care prietenii s-au certat tara rost; d. situatii in care prietenii s-au certat cu rost. Arata colegilor cum apreciezi acele fapte ~i de ceoDiscutati impreuna cum ar fi bine sa se procedeze.

Discutati impreuna urmatorul proverb: Cu a§a prieteni nu mai ai nevoie de dusmani.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Numeste doua reguli pe care Ie crezi importante intr-un grup de prieteni. 2. Da un exemplu de comportament care nu este influentat de tipul de grup din care fad parte.

Educatie civica

31

CAPITOLUL

RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI

Aplicalii ~i proiecte
1. Sa presupunem ca in grupul
din care tu faci parte exista unele persoane care ar trebui sa primeasca ajutor. Formati grupe ~i lucrati impreuna parcurg.ind urmatorii pasi: a. Stabiliti detaliile despre grup: caV membrii are, cum 1i cheama, daca sunt fete sau baieti, care dintre ei are probleme ~i ce fel de problema are. b. Cum ar putea ceilalti membrii ai grupului sa ajute persoana care are nevoie. c. Prezentati colegilor cazul vostru. d. Discutati impreuna despre solutiile gasite folosind raspunsurile la urmatoarele intrebari: - Sunt solutiile adecvate? - Solutiile sunt temporare sau cu actiune pe 0 perioada lunga de timp? - Solutia a implicat ~i interventia autoritatilor? A carer autoritati? - A fost cel ajutat cu solutia aleasa? - A inva~at eel ajutat ceva din aceasta situatie?
evenimentele care se indmpla la voi pe strada timp de o saptamana. Retineti ce fel de actiuni comune au loco Cum colaboreaza vecinii intre ei? Aduceti in clasa rezultatul observatiilor voastre si discutati impreuna folosind raspunsurile la urmatoarele intrebari: a. Se cunosc vecinii vostri intre ei? Cat de bine? b. IV cunosti tu vecinii? Pe caV dintre ei? C. Au avut vecinii till cu tine ~i alte relatii in afara salutului? Care? d. Ai primit vreun ajutor de la vecinii till? In ce situatie? e. Ai ajutat tu pe cineva saptamana aceasta? In ce fel? f. Ai fi putut sa ajuti pe cineva saptamana aceasta ~i nu ai fiicut-o? De ce? g. Cum apreciezi raporturile de vecinatate pe care le ai tu cu vecinii till? Esti multumit? De ce?

2. Urmariti

32

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

Capitolul4

Comunitate, stat, societate

Oamenii traiesc impreuna in cadrul unor comunitati umane. Acestea sunt mai restranse (sate, comune, erase, judete) sau mai largi (popoare, natiuni).

Educatie civica

33

CAPITOLUL

COMUNITATE,

STAT, SOCIETATE

11. Comunitatea in care traim
\J.

Putem deveni membri ai unei comunitati prin nastere sau in urma faptului di ne-am mutat intr-o localitate anume. Unele asezari omenesti au numar mic de locuitori ~i sunt mai putin intinse. Altele sunt de mare Intindere si au 0 populatie numeroasa, Uneori oamenii traiesc intr-o localitate si inva~a sau muncesc in alta localitate.

Sa discutam impreuna
1. Fiecare localitate are 0 istorie a ei. Incercati sa aflati care este istoria localitatii in care traiV. Culegeti date referitoare la urmatoarele aspecte ~i prezentati-le in class: a. cand anume s-a constituit localitatea voastra, cum a fost intemeiata; b. de unde ii vine numele; care este povestea numelui; c. dV locuitori are localitatea ~i cum sunt ei grupati pe sex, varsta,ocupatii· 2. Localitatea in care traim are 0 anumita infaV~are. Ea are casele plasate intr-un anume mod. Strazile sunt mai drepte sau mai sinuoase. Faceti impreuna un plan al cartierului sau al zonei in care se afla casa ~i scoala voastra, Indicati unde se afla institutii importante cum sunt: primaria, biserica, spitalul sau dispensarul, posta, gara.

34

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

3. Comunitatile pot fi locale ca, de exemplu, satul, comuna, orasul;
pot fi etnice, de exemplu comunitatea romanilor, a romilor, a basarabenilor, a tatarilor, a armenilor etc. Exista de asemenea comunitati internationale (in sensul de comunitati politice ~i economice) de exemplu Uniunea Europeans. Formati trei grupe ~i lucrati fiecare la 0 scurta prezentare a comunitatii voastre din cele trei perspective.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Lucrul bun nu se face iute.
Crezi ca se potriveste pentru comunitatea in care traiesti?

GrupaA
Culegeti date ~i fotografti despre localitatea voastra punand impreuna elemente de istorie, geografie ~i detalii despre organizarea administrativa.

GrupaB
Culegeti date despre comunitatile etnice prezente in localitatea voastra, Adunati date despre istoria acestor grupuri, despre portul ~i obiceiurile lor.

GrupaC
Culegeti date despre modul in care localitatea voastra participa la procesul de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana. Aflati de la senatorii ~i deputatii vostrii ce proiecte exista in zona ~i in ce masura localitatea voastra este pregaticl pentru aderare. De exemplu, interesati-va cum sunt respectate normele de protectie a mediului, cum sunt sortate, depozitate ~i reciclate deseurile, Cum se colecteaza gunoiul ~i daca exista 0 groapa de gunoi ecologies.

Expuneti in clasa rezultatele cercetarilor voastre ~i discutati-le impreuna,

4. Este foarte important

ca localitatile in care traim sa fie curate ~i ingrijite. Fiecare persoana are datoria, indiferent de varsta ~i avere, sa pastreze bunurile de folosinta comuna cum sunt drumurile, sursele de apa, parcurile sau zonele verzi, mijloacele de transport in comun. Discutati impreuna despre situatia acestor bunuri comune la voi in localitate. Faceti 0 lista cu ce ati putea face voi in~iva pentru a contribui la pastrarea lor intr-o stare cat mai buna, Scrieti impreuna o scrisoare autoritatilor locale oferindu-va sa participati la infrumusetarea localitatii voastre. Dupa ce av discutat-o ~i sunteti toti de acord trimiteti-o ~i asteptati raspuns.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Aratav care dintre urmatoarele locuri formeaza
0

comunitate

umana:

• satul; • Muzeul satului, • Oraselul copillor, • cartierul, • Romania. 2. Asociati fiecarei situatii din colo ana din stanga 0 institutie locala care poate interveni ~i ajuta, aflata in coloana din dreapta: a. 0 persoana este bolnava a. pompierii b. 0 casa ia foc ----. b. salvarea c. doi copii se ratacesc c. primaria d. au loc inundatii d. jandarmeria
Educatie civica

35

CAPITOLUL

COMUNITATE,

STAT, SOCIETATE

12. Traditii ~i. " , obiceiuri In comurutate
Intr-o comunitate, oamenii au moduri asemanatoare de a se imbraca, de a-si pregati mancarurile, de a sarbatori, de a-si rezolva problemele.Aceste modalitati comune de a fi si actions constituie traditiile si obiceiurile unei comunitati,

Sa discutam impreuna
1. Formati grupe de cate trei-patru cursanti ~i rezolvati urmatoarele sarcini: a. Alegeti 0 traditie care va place mai multo Aratav in legatura cu ea: • ce semnificatie are, • ce presupune; • ce mancaruri se pregatesc cu acea ocazie; • cum se comporta oamenii; • de ce ati ales-o. b. Prezentati colegilor traditia respectiva, Discutati dad ea reprezinta pentru toti acelasi fel de a 0 petrece. 2. Traditiile ~i obiceiurile se transmit de la 0 generatie la alta. Discutati acasa cu persoane mai in varsta ~i vedeti dad exista sau nu modificari in traditiile practicate de familia voastra, Explicati in clasa ce anume av aflat. Este yorba de ceva comun mai multor familii? 3. Nu toate traditiile sunt la fel de placute, Intrebati in familie sau in vecini ~i aflati dad exista traditii mai neplacute. Prezentati-le colegilor.
A '

4. Exista traditii ~iin scoala voastra? De exemplu, traditia de la inceputul anului scolar ca elevii din clasa intai sa fie primiti in clasa de catre elevii din clasa a patra. Dad exista, discutati despre ele pentru a sti cdnd ~i cum sa le practicati. Dad nu exista, decideti impreuna ce traditii v-ar place sa aveti ~i incepeti chiar voi.

36

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

5. Lucrati pe perechi ~i stabiliti ce obiceiuri cunoasteti pentru
urmatoarele situatii obisnuite de via~a: a. doi tineri se casatoresc; b. 0 familie se muta intr-o locuinta noua; c. se naste un copil. Prezentati colegilor obiceiurile ~i aratav daca ati fost cu totii de acord sau nu.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

Cum e tara a~a ~i obiceiurile.
Credeti ca proverbul trebuia formulat invers? De ce?

6. Cu siguran~a ca in localitatea voastra exists grupuri etnice. Ele
au traditii comune cu cele ale populatiei majoritare, dar ~i traditii specifice. Faceti 0 mica investigatie ~i aflati mai multe despre una dintre traditiile unui grup etnic. Prezentati in clasa cele aflate. Aduceti, daca este po sibil, fotografii sau alte imagini care sa va ajute in prezentare. 7. Sa ne imaginam ca se creeaza pe un deal, departe de riscul inundatiilor, o noua localitate. Voi sunteti alesi sa conduceti aceasta noua comunitate. Ce insusiri ati vrea sa aiba cetatenii care vor locui acolo? Lucrati pe grupe ~i apoi impreuna ~i hotarav: a. ce nume va avea noua localitate ~i de ce; b. care sunt trasaturile civice pe care le apreciati ~i pe care aV vrea sa le aibe cetatenii ei; c. care sunt comportamentele civice pe care le asteptati; d. ce taxe ~iimpozite veti stabili ~i ce veti face cu banii; sunt ele legale? e. ce probleme veti rezolva mai intdi; f. ce solutii noi la problemele stiute ale comunitatii (curatenia, aprovizionarea, linistea publica) veti aduce; g.la cat timp se va schimba conducerea (adica voi) ~i cum, h. ce traditii ati mentine; i. ce obiceiuri noi ati initia,

Sa ne evaluam cunostintele
1. Prezinta una dintre traditiile care tV place eel mai multo Formuleaza
un argument. Prezinta una dintre traditiile care nu tV place. Formuleaza un argument.

Educatie civica

37

CAPITOLUL

COMUNITATE, STAT, SOCIETATE

13. StatuI roman ~i

simbolurile lui

Fiecare societate are 0 forma de organizare. Cea mai complexa forma de organizare a unei societati este statul. In stat cetatenii trebuie sa respecte legile. Oamenii unui stat se numesc cetateni, adica ei au drepturi ~i indatoriri fa~a de stat ~i participa la conducerea societatii, Constitutia Romaniei, adoptata in 1991 si revizuita in anul 2003, precizeaza ca simbolurile statului roman sunt:

drapelul, ziua nalionaBi, irnnul, sterna lam.
Drapelul Romaniei este tricolor, culorile sunt asezate vertical, in ordinea urmatoare incepand de la lance: albastru, galben, rosu, Imnul national al Romaniei este "De~teapta-te, romane". Ziua nationala a Romaniei este 1 Decembrie. Aceastd zi reprezinta data la care, in 1918, dupa terminarea primului razboi mondial, se constituie StatuI National Unitar Roman. Priviti cu atentie sterna tacii. Ce elemente cuprinde? Ce simbolizeaza fiecare element al desenului. Ce plante sunt prezente? Ce simbolizeaza ele? Sunt prezente animale? Ce simbolizeaza ele? Sunt prezente lucruri ? Ce simbolizeaza ele?

Sa discutam impreuna
1. De Ziua nationals a Romaniei se organizeaza actiuni speciale. Cunoasteti vreo asemenea actiune organizata in localitatea voastra? Povestiti ce ~titi despre ea folosind urmatorul plan: a. Cand a fost organizata? b. Ai participat ~i tu direct la ea? c. Ce anume te-a impresionat pozitiv? d. Ce anume te-a impresionat negativ? e. Au mai avut ~i altii aceeasi parere cu tine?

38

Programul ,,A doua sansa" - Nivsl primar

2. Apartenenta

Ia 0 anumita natiune se recunoaste ~i prin alte simboluri decat cele ale statului. De exempIu, corabiile Iungi amintesc vikingii, pizza este tipica pentru italieni. Discutati pe perechi ~i apoi cu clasa despre ce alte simboluri, mai cunoasteti pentru Romania. Prezentati-le colegilor folosind urmatoarele sugestii: - portul popular; - mancarurile ~i bauturile; - instrumentele de Iucru; - cantecele ~i dansurile.

3. Sa presupunem

ca ati fost alesi pentru a prezenta Romania unui grup de curs anti ca ~i voi din alta tara. Discutati intru impreuna cu toata clasa despre cum anume ar trebui sa procedati pentru a face cunoscuta Romania unor persoane straine, Rezolvati impreuna urmatoarele aspecte: - limba in care veti vorbi; - ilustratiile pe care Ie veti folosi; - ce alte elemente veti folosi in afara imaginilor (de exempIu: traditii ~i obiceiuri, moneda nationala ~i economia, elemente de istoric, monumente, punte de atractie, personalitati istorice ~i culturale din trecut ~i din prezent). Lucrati apoi pe grupe pentru a prezenta elementele pe care le-ati decis impreuna, Realizati un exponat care sa cuprinda informatiile pe care le-ati stabilit in grupa, Expuneti cele mai reusite dintre prezentarile voastre in holul scolii. Formulati invitatii prietenilor ~i familei ~i prezentati proiectul vostru.

Discutati impreuna urmatorul proverb:

De ce credeti ca trebuie sa respectam Iegile tarii? Ce se intampia daca nu 0 facem?

Unde-i lege nu-i tocmeala.

Sa ne evaluam cunostintele
1. Descrieti simbolurile statului roman. 2. Numiti alte trei elemente semnificative pentru statul roman, in
afara simbolurilor de stat, ~i descrieti-le pe scurt.

Educatie civica

39

CAPITOLUL

COMUNITATE,

STAT, SOCIETATE

Aplicalii ~i proiecte
1. Cunosti
Imnul national al Romaniei? Dad da, spune-i versurile colegului sau colegei de band. Dad nu, atunci invata cate 0 strofa pe zi pana 11 vei sti integral.

2.

Sa presupunem d voi trebuie sa decideti clasei voastre simbolurile. Ce anume ati alege? Lucrati pe grupe ~i realizati unul sau mai multe asemenea simboluri care sa va reprezinte. Prezentati creatiile voastre intregii clase explicand de ce ati ales fiecare element. Alegev impreuna care simbol vi se pare cel mai potrivit. Folositi in alegere criterii cum sunt: reprezentativitate, frumusetea desenului, culoarea. Votati care este optiunea voastra ~i alegeti simbolul clasei in functie de rezultat. Sunteti toti multumiti de alegere? De ce? Persoanele care au votat contra, se supun deciziei majoritare? De ce? 0 comunitate este astfel organizata incit cetatenii ei sa poata fi sprijiniti de anumite institutii, persoane sau organizatii in cazul in care au probleme. Cui crezi d ar trebui sa se adrezeze cetatenii in situatiile urmatoare: a. 0 familie a ramas tara adapost din cauza inundatiilor, Se va adresa: • primariei • primul ministru • bisericii b. Un copil a disparut, Familia se adreseaza: • primariei • Presedintele • bisericii c. 0 • • • Romaniei

3.
Partitura din Imnul national al Romaniei "De~teapta-te, romane",

cladire a luat foc. Trebuie sa intervina: primul ministru jandarmeriei bisericii

d. in curtea scolii sunt persoane care ameninta elevii. Conducerea scolii se adreseaza: • primariei • Presedintele • pompierilor Romaniei

e. Doi tineri doresc sa se casatoreasca, Ei se due la: • primarie • primul ministru • biserica Discutati fiecare caz in parte argumentandu-va optiunile. Credeti d sunt situatii in care aceste institutii ar trebui sa se autosesizeze? in care dintre situatiile date? De ce?

40

Programul ,,A doua sansa" - Nivel primar