Radioactivitatea Radioactivitatea este un fenomen rezultat din dezintegrarea radioactivă a atomilor sau, mai bine zis, a nucleelor acestora

, este procesul prin care nucleul unui atom se transformă spontan în altă specie de nucleu atomic. O specie de atomi - un izotop - care pot suferi dezintegrare radioactivă se numeşte izotop radioactiv. Radioactivitatea depinde fundamental de numărul de neutroni din nucleu, izotopii aceluiaşi element chimic comportându-se în general foarte diferit.

1. dezintegrarea α X → 42α + A-4z-2Y eg. 22688Rn → 42α + 22286Rn
z A

2. dezintegrarea β βX → 0-1β + A-Z+1Y + υ eg. Co → 0-1β + 60 28Ni + υ β+ X → 0+1β + A-Z-1Y + ύ eg. Co → 0+1β + 57 26Fe + ύ 3. dezintegrarea γ Un nucleu atomic aflat într-o stare instabilă tinde spere o stare stabilă; dezintegrarea gamma apare ca urmare a unei rearanjări a nucleonilor şi unei rearanjări a sarcinii electrice din interiorul nucleului.
A z 57 27 A z 60 27

LEGEA DEZINTEGRĂRII RADIOACTIVE N(t) = N0e − λt. TIMPUL DE ÎNJUMĂTĂŢIRE T1/2 = ln 2/λ TIMPUL DE ÎNJUMĂTĂŢIRE BIOLOGIC:
1 1 1 = + Tef Tbio T fiz

DOZA ABSORBITĂ : D = W/m DOZA BIOLOGICĂ : B=ηD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful