IITechnics

F·C:;·SERVO

PLAVER SYSTEM

SL-23A
I

OPERATING INSTRUCTIONS
-

.

~
Read these instructions completely, before operating this set.

FI".1

Nmll,ls:yafl:ilS re'mBI'11::1~nsd'a:~Olr ~:hoi~il '~e, [F.G,SERVO lr't~'YE:I~ Sl-,23A. P~'1;1 rein U!'ieJ' te .m,;j~xijlm t:lim de s,a,ti,s(a~lG n I n()!U'S!V\OjUiS 'r~®minlaJ'Illda"s (j~i tJliYr'le' ,!;I(lirupu ~e,use!m'e:nlt ~ 19, in,cli~atlUGnsqu i su iVlefilil.
I

l,delnt~nCla~Hln elements £Ie des: l~aflP areil (,f'ig.J)
.'C!:IrdOfll d"almm&n~ath)R en ,Cli!uran'l :a~l~ml!;1i~ _'Clhamler,e:i ~2 -- - - --- - - ,- -, -,- -

III

N~ j:l!~~ l'ifa,I'I~Ii!ei' lis pt.fse de ~cijrBfft~llJijil'l'i,it.njU5~iillI'H quiI!" mQ:r:itll!~;e t!!c~lE!iIll:.ter'emeJ1l'l acbe\i~I
'. ""!'1illil,lI"lelll! CIIlf'i'r.I'l1i!!, '16me!lil., ,(\I. ~'!!iPJllU'I:II: 61~~l'QP!hcne' ,.,.,., " 1 l3iof~ !ilIepl'e~es dliiill!liDIife,es," 1 'eC'l.Iye~a:b,r ' ,""",., ••• 11(,®r.hquep O:i'te,rC,ell.lII ~e'et) 'P.la~.e_au ",.,., I. 1 Ii:'fl!I~IJ!IIil. '.' •••.•••••••••••••••••••• 'I.' __ l~ .. _,' Taplli l':Iep'na,~e;a ,,,......~. u 1I3l'1'i'llir;epillitd:s ·ij'~.LIl t~I'ElI1IEi' ~" ACI!:!'JI~lt!!.Ilr .:Ii' tQIl 1'0$; •••• , ....

,,11en.'lon"

:eVIS:l!!-~
19,Tapl6'dll[
gllalt!!llL!

Q f:o:lr,ei!:

:m ,w, ciIilIP$I!Je1!u.! de, ~e:cluMI
dll!~lwbg$~lI,I!' IB(fmes, de, ~.flU'1 !I1iI Q"ibhJ!!;- del dOQ!:I!!~lo:n
45lQUi~,

101,rsl~~I!'d~ l~c~~,j!1 ~

:g P.'olij~
.@

'&'

'!il' in ~elm~lIe
!I'Ba1_1I:1I
'Lllivle,r

11), Adaptafel:lr

A~t~re:r i'es' ir;!eUl>l

Rel~!'tII" leI 'vl~ ,et ~lIiI clI,~!J.,'d~~lt"ltlollI(lur re' ~l'l!l'!iiI!Pgrl. Iii!! ,,::lie: !J'Xa~t(jnl ,el Ilea. 'Ga.Je-s..
d~ ,cCli!:li!!i'l1rvll u~ns

'e cQntf!epouj\~ '1iII eql~mrl:iI'81p'
ae; rQl'Ii~' d'll
bJ'\~
pili!~!!lI!01'!

.

tf!lQJ,:hS 'Y'Q,lIS re~o,mmi8Jl:I!oibfls

,~j.~m,e71l~ lIl'I, ",,!Ie

IiIII pm:l<91a;l'11
··!ElI'I1J.15:~jtil1l;iII"·

~'yn!lll J.lti~~iatlQ'!'I IUl~t'e! '~\1~il!IwE!lI,ej, ~;ar e.:o;.e:mi~l\e I "ilPPjIreil ~,I tlevi;llit etoo tf,llnSPQl!'t~.(V:o:lr tig. ,2~-<
.Pllac~~ Ie III_tl.-SCUll' r,. pl!tt~!I!I:U.

IIDI &Qlu101111 ili ~&;gnJl.il~ chll-,di's;iro.~ll~ d

-m S!.Ppp'o!1d~
W'
B~ru.gn8

Ii Bra!! 'lJ,lbu'l!llrlll

'~!e :r~le'i';{I"e'

N'UIB: ,d:O:!i, l!I!te~r!I'!li
r~1p~!lt'~1rrlv~er"llJ!!19 m~'e:ai\iSI'!'l~~al.l,~!'!'Ia;uque li'll!' d~f!tj,ITte ",~rs Wi!:' bl';~, dl!:! Jo:c:!,yr!lli'iu :!l~rl~fillle! .is1-a Ms ,UCri [IlIef!'i'i'iiile ]!lo'Bnl:ilafitI~ '~ra,"!>pC!~t 100a:n:!r ce~lti£i;, ,l'Je)!Ia,o~, Ie· IblrlliS' ""~r!l-~"!t)!e' d u ~1,EI!etliul,~n 'rai:;Hmt ~alJrIll'~r10 plgteau. 'dEi' IIlG'fLille d'!:iI\ne-l~ijli'lll!;!e
(10 t~ul"~jli I~ ":rain ,Eli e~_~!!i!H I.IIIH!c'I'eJi!!1 POiPe~rll.~lll!1de

Id:e' 1iI~11i1!!'l!e del

~ P!nce !IJe. n~eU(l11l dlul ~ftiJ~ ~, S~I~~,t~Yr d~ \lltewlil :S~IQJ c!pl:!ra., lfl E'elQU~de!jl'ej'~tn!UI'ag!:l;

m

,r~lQlJlr

3.tJt~ma~ique·,

mOugLle

p)l!r1le~erul!,lle .

1l11.~m,pepIlQ~et6<cl~lraJi1~'!lim ~'r,g!bo5co.pe

'I Rijpifilg:1I

d~Jlpl!l~j~'i:igtllil:Or!lrju,e..

Ii Millie 'en p'lEe' dll 'Ii!'! Cellul'lI, et due cun'tnaIf!Ql!b:' re~ Ir V'fillWs'm b 19I~'Q,u~vocillll [eeROlrizon'i<deOlent at I '711~fi'dUIre Q.Sins" ~;eX1'1:funl'~ dLi Ibrajli tU!;!!,1)aj1fe, V~r.r.~IIIi1ille,r ~n'$.tJt<te en 'p;I:EI~e {In ~e.rF8il'lf "'8'tr<bu CLiO! ~~lihn,(V~irI1$' 'S,). Inrsllallel If,e' c{Jl'llrep'Q(ds' ,IlI'eqLJlllbrEtQe: ~ I'a;.rh~l:te de I'a",e d.u I:I~SiB.de .Iectll re at ,I'fl:SSU ~Br l'e' tah:'a.nt lal.lf!'ilBr d'e~ QU trQis:

m Rql'age
de ta

rpts,

'en

de 'III lIillnte del ffl;duliD e1ll1lela va'le.1I1' ~'anlll·~,~Ji.iflg":" Jig. ? e1, 'Sl l\l'ol:r -.1J;;))fe&-r.egJ:Ergo!!le i)t!lqu:i'Jfbl!'"all~ li1~ri~ol1il~!" '~~J,rce-~.~~rJ'iler (jon· J~ l~elllllid:' C~lflS dh:e~Ut!1::i ind'rq'u~~ rrar iolil f:f.i1cl}e cl,~ 'fj'liIlJre?, 'jiuSl!Jlli~qe- 'lile la bagu.e"c'indieaUol'I de la,p~es.si0nt flc,n"e IIll16
d'e JIiI IP'rt!i!'!iiQn
rOtC"e

vaJ:~I:I1r~!I<i 1.7'5:g,
Ndra:

erIReul~:g1!l del 1',eqLllliiln-a'ge. DetaG;~l<rIe ilra's de ~ ectu~. ~e m'.h~:rer, (Vr:llr 'lig. 4j,
IE"nle!!l,er I_~ea.ltuc,t)"on deJa

,Sill plni::e: It-e

r,J_>i;IU all ,pll'Iur 'I,e

p'Qf.n,IJ~"(le·leOillire.

.e

:.1 ell. ~~i'(e~ou:rrJ'liIr
,qUj;!

Plaoer Ie till 'i'l!f de r_e'I~~Qe

~i 1fI'~ ,PQE!6 d u ,l:!n;l~ en pOSliHOJ1

l..:o~l!;q~i9r. Illy·ea'u ~'e",re_gistr~H'I'!i'er'it au dlsqU'e e:st'b:.~~ ,i!:ie'!,lj. re IOFSql,lllf "liIPP,,!HOU e!S't 5Qumis lt~e5 vibratio,l'Is, lHtlgmenter If! p'Iro;oslo,i'i die ta P'fiii'i~~ .d~.I,e.cthin~.1\;.2g:,'S~I'l~' IllIllblie'u de.,p,re.oer i~botHtln da ra'llIl [;ISle ~I!! III T:Olfc.e".ar.m-sJ:i'!,ll:l.nl1t· ~ur c'~tI:e·Muvelile V"41elJ,r. (vi:ilr :I}S.';fI ~ Mfs,e· enl pl;llc~ ,d'1iI CClJUYerC.lepa.re.f!~iI Rii;r'iI' • - Qe.s>sQKret'I'e.$ Vis et 'I:lrtgager Ie tmr(! diu co;uvercle'6!'lf're J>~tj iti'.f.ic
alii

Iei)ontf~p;~id~

l)]o'Si-.al;gltit!e"S! d'I:III'Ie mOl1tr.e'

'all

~i Itb:ras!'i ~I;!'rllt 10 JIOIlI.~ r en 's'ens c~l'I~rain", j.'lJigu'~1 Cle:..

tt'jt.q

'et

liDS IChillFni~.H'iil§,It

Ie, bfa'S. l);oit ~ppwJ(ima'ti\lemenil-"'n ·equlfj"tim .(lLIaTl!s oes; OQf1d1l1;Ll!inS, 18 ~f~SS j,;:;J1'l (ili'il6JfC'le,e- ~ar I'lil po Illitte ~'e ,I'~~ !OIr'e I8s,f

FI'~S!S!!m:Hlies. W:s it-10 nd. (\IIIoir fig. 91'~ Niora: .
parn'pi!l,us"$ii!J.n'lespeut devel'lir:cau.s'e.
IliHlS h,etIJ1.~ die, b
J

'Que·I'qulerl:l;is 1'o,eeuverete
IiIl r~Q~If!emel'1t~

I'iUiIIGl);lV.Qir fi~, ~), lors:quQ 1·e.~(;jjr1bla'!le l'Iorl%.Wlta:1 e.$1t,realls'e. ladl8'colnrj11der Ie .'ll!" de ia bag e. d.e:,pl'ss:siOIii d'"~;d1llIPQII'II:!l!, ,1J;!ctJ,!l'I9 "'J,ee ta de
m~rqtle merit
CiI(!i J'ia!kede 1';'I,fbr~')OI.rrlffire-eJl·tx)IJr~'arH ~e~Re·ci ~~1)elre:~

p;r~v'Q.Qi!Jiei~' pal' l'iilS, ,...IIQr,~lfolt:;!

& !\nllr~rlatlon.
i

par-HI Ui'Ei. 1:>IJ'!.~s il?;G o,>aro, flI\:lUS' re~0I'lI1lW1 apAS oJ! Iii~U\leriille le fiiiJrJlP.s Cle l'Il,U!:fflj'QrI. au de.ll"enlever,

re!ever

le

.

8veor;; IJl :fO'EglJjl" tic!! Im'~ni.eredi ne r;l\'lSi_Q~p.lgr::Jllr I'e ~alfil~ trnp;bids, (Voir ng,6),. N'ota:: A<.. ~nt ~:a")proci~" 11 eattoe' rnlsl!3( it '''0'-',. "joe btaw"~Ja,l;lt e,1'1 11ll1uIIlbi'ie. S aS$'lHer 'que lie ~<llqjl!;!!fl ~~ r'e;~I'fg'e diJ llI'iS]posi(fl J'a'nll-3f(~M~" '!ls:lh. ilfitn·5ur.,Ja ftosl~lol'I "Oi"·· (VQI,r U(;l. 6}, .. Fair,e ti'ttelil'li'on t\." ncr lliI's aibHI'!'er 101 pc~'ir!tjl de Ie$tl!il,een La JifiS:SIa:..,t.t~ml\re.r sur ,II! po~be~u {I~ g.!J1( ~Q'~~'f~et

,. l aJp~B:rel~

:topml :?, l'apjpar,eU
R'<!fleurs

u aU p;iu;, lOtiet a \lilt;rra~l~rT!i, j doit etl's ,,,-ussi ,erGilln~ ~i.le .Plms,ible des hElIJI~ .j'It.il dollJ: eIre i.solO "ole's vib·falllons. iiiOJllJ'fes tqlU'il.s.

en'g~l'ldt~flfl:. C;~t a(gp.a:p:eil' est !iflU'~id·ls.o,r\ll.telJ'rs a91il1!s:tlqw~s m:allll, &i Ies: ha·~~·M'rleur.il son'!. ~Hl~.e';s tr.op plrc61l!, '!!lSi Vii bra· bj'Di'rS ~mis@_s'II?E[Y,¥,ern e:fnill U'~'!'1sm~s~g-lilirect",mef'lt au br,ils d'e"IJeC"~.u.r;e prm,1611'iJIBI' tlI~e9· !l"eadio ns pa· et Id,~ ctllu 1Il;i Ol~ lin phenorm,~~e ,~~ ·'UUiEl:L,EMElNr', (:Slur qi:lelque.

-19-

tI illl;ll~5-r,,~'2

$~halmIElf;Q' '1('2
$ch~l'ilililli~erl

·CIla,lInM!I!!&S
F;~g.7

Abb.'P

G,Allllili.!'I'I,2:

a.

~u:r;:l'i,.s9f11L p'~cb Il;iIre,!i ~u tOI;! r""fI~-I=I 'J!;~I,IE!<, nOli!! til ~;S~,lr'Q I!!IO [IEly,llI'e :mJl£ too biaul"lJ;lar= li!illll'a eu I)fell' SCC'!:iIJll ,rEi' tOlljm.dijiquE! ,1.!.;iIc.iWIem'e"lfffn d:iQ!mor~ tlrleS1 vii~r!iltiIQIJI!l~~on!S,r.~&. l'ii:F.l;P~~1I'!11ne:dolt ~a.!9,itr-a ;l;I·~r:EIi~mel:ilt'e;~p,@,~a!.1]l;ili'qPIil'S !liI.Y s'llIlei I' n81~~ ~,Ji II~hlilm idit6;. L.',61'oi~I1l,li!eraUSiSf ere . QU,~h!il!~tI~IlI'i,'iiinn de pm~£i.ij~f ~e OO!J'V'BWc:J eP'il!I'Ill"~o:UH:t~~a:!ll-'!!~ tiE! ~ertl"et .

.' PI~t;l~r~ )S~lepIJeLIr d@ vll~~!;;,a.!lJ III "'~ta~il!~ a r ''lQril'~:~,pc.n,~'.~n1ij iii Ciel'l'e 111 ~tsqll!l!!~
!8, Llbefe;J Ie ~ffi~GI,e':sa"iPll'lll.B !lie !i~tk~ll'! L~"'l!'l'r1tl!"IIiliil:~!!re l'£lh!vQe~fu~1iI -oSitiol1 ""Ilt. tI~ p mflUl'eh~ ~rE!:!ii'de
~eCfY're

,11' ElIacc.o:r'demeM,
Alt.ntloll1

de Om! ri:lO!l1 ,I!i!'.llmt;nt.,r(lt'!,
~ !\!II'it! 'liHiaa d~

to-yte; :autre plil'tieg~~
B,1l [l~SIt(OIlI

j:YiOil'a

a~"'e!es.

~iLl

FlImm_il:rwpmeI!l1

!11IQQ:t;, ~IJ (j,e

Bl"alflflheilr lar p~I'$e du e-o:hI.Qrl o';a.l'iml8HtaU,!)!i'l
~,l!Jln!:.l!1tgl~e[l'rmtil.

o ll.:e bras

%".

.A.blli$sQir.~~;g:rs leI

de relevlI:!Je

.

IjElj~n.

i.reri'Her qu~ I~~g~~go"du ~PlJrlE!TlI~.lfewatil e""r~~QI'I~(! 't)-[e'1'i! i ~e'~lJIii[j LI 1ti1lf,f'l~'HillsqILie a",:a!fl~de t:f:ra[1loli:!lIlll'·l.<! pri ,Ej ~'~I,imen~
. ~ , .

N:" j:e:mais &1Iet't!1ler (jill b r.Elnoli'EI'n'i a,nlt SUI" un obUil,in~ adllliU!'i\lI_ $II I~ len:!j~n 11:~:al e ~$h;l~1((j~eljl'leJd'e "el~'e pr;.a'o!'ul!ilfI~uJ' r.alp~a;!"&J!II,f~Jelr I~ ~6leelliltlrdarensil)fl' d~,.rap.p,tu'eH ~"Elldlfl ,d'lJn ftlU,rin~i5 p~tJir ,I'i]1 ~g.rre rQ.or're!lpl:i!rl!{;ll)~ :~ lfa te,n:Sif~1I1 ,~~ e. (VO~F ti,g. 1(),~_ fLe s~lee.hlurd~ t'!:ln-:sI(!Jrlie'5ltsi~wfi~soliilii ~o IP II~M!'ru de~ecill.lre),

de l!iful!ure al9sl:ie!'JidJ~"'\~!l'henl $'Uf le l<Ii!lqu~e: ~!IiI:udi. el UlQn ecmmel'l ~13:. A;] 4 rfl'J dca, 1'~lJdI~~Q!):, ~H83,~te: IIe;Qtllle 1'1Ivl'entira ,£Iut911A'atiIe r ~UII!III'I ~"'~ lI!!I~ pl,Eic'!'l d,~ !'lapels.. Hllna·. S'ils'agifl:il'uill dil!(!He 4i!n.iOIU!'S a SlFam:i1 tr'llu, u~msel' ~"a'lll:l1vl:llj. IElur >\iii ~Yr~.

a.

• MI,e

Ian

ipl.~_ 1:1_ ~Ilbh!"de il'1ic:cp!'Iifjlmllln:L
• IRl'i,:gJ.gli d~ III! 1i1!!i'I~l.IIr ,IiEl' ~'~lCIiftill,'IIa dill! b:f~I.,~ F~g. IfJ,Elutelif de, 111;11 I eY'~llfe 1J)jlUbFBS qfe le{l~Un;ll 'r,i:li:6'tll"lo!;l e-l1it~_ 11·e.)(Ilr~lrIlL~~_ del I~ ,oJn'le de Ifectulr'!! OO:I'ai :s Wi;rfE!~e' 'Cilu ,iiillis,L\1 LIe, . I'e ~,e\JJ ~!I't rll,r~oj JEI! ~;tit reaJel!l! eprrl8ctEl11'l1<Ul'lt, i;!~

R,!UfClQrcrelr' lies ti@riiHl-ade S'oFll!! dUlloiJ l'.n-e"~IIe,'Qlure ,obit rel)~lt~ ~,,"rlles';l:!orn'd'aflIle5 ~'EI l'iI.mp,:rUiCiEliII!;!Uf eu Id'U.iiiJ re~,eiJ)!JElllr, " 'liOU1MIIi"IiDKql,l'll Amplmne .. rll",1I' !!II;! Il'icepleul' IL,(Iil_~~ ---io _ e.1I.n,all. IQ (rOl! rJj) -+ ... CaW1al BI6." r<lMQr~e'r ~alm !ills 'll;Iffiil .j) raJmllUlflC.a.tSIJr j:nJ iIIIII ~!Eio~![Il.elJ.r, 51 'Ce ra~~fdemi!ll!llt I!!$~rn!al! (",II., lLI!'Ir9I'1U~mJent ~e f,!tD>dYln~.

U

n. "~).

IE (~,"G'Sll!~ Not~~

---io

Hidd

la·llIlil:lle phVS:I'qllll~M.le:S d~illers,~<5c c:eHi.Jflls qua l'cfJI ~~l.iJt ·'Irlji!lii~.i:~ur Ie f!lI!iI'iI!:M r!I!lt 'Ir~ lIIa,rfab<Je, HSiI! ~QuJque l'a5plIll::1El' ~itlr,e 'an~rf:l 1"E!!I!t~im!t~ i(l,e HI"lIDinle do 1~~Ii!JreJet !<!:"'S:[.I rrEiCiB till!! d.r:~rii iI~ d.!!Iv,1 e.ni!1Eil 'tf'QP< ~aUlle CiUl tr(lip i,I:!Hl'Ol'tanllSr ViE!' j:fu:il l1'I'liC'e&'sjJl;! 'uln r&a]1iI ~HUi'l~fii!l,

CJ.I _lilGi I'over Llft-Heb~,

Le'ijl~11i !li!!t rolelll!llirl r

A~itniefboi!lm

Stvlull

'a,S:&8.m'bliy

N&ltellrlgor' 'S';'PP.oi1Ii1:i1' PQlm:I If., [ee1lne'. tlaal~bl:lu.d,er
NJllllh'I'blf~

Fig. 11
AIIb. 11

~nBd\!!!.r J!a ~e.glage, j)'OUSlset i!J l·iI 'fnall1 vets 'elSa~i' ta il,arFE! dill sd(J,1 Elveur C·1l i;I'ras; 'P9r.! r PQ!;I¥C i r a.~!\!der 11. I:e. Via dltt rltgtage, pUl13foumEjt''Ce~i~ !fa!,!s ,la;S!ell's. [d,es a:igui,ll~5 d'uf,la ¥r~

Pout

~lIJUllll~ par,aJsllent

c'lm."

ii'i10n;JtN.l'!

jlii~qLl',;!i.

® qu"i1s'

ImmQbtl~~;;. f~m} lP,~I,II;

monke

i'J1lillll'QI l~. r3Js> J",Gqu'iI co qwe-I,a rn.SSUlre dfiHl'I, hau~EWr eEl, ~ reJI!lV4s,Fl du .I;)'r~!ijdeJecllJl'Q 1'~B5.6en~ 'irol'l 10 mm ~25i.a4°;). ...

{pbUI' ·bajsser hi bras}

eu »,afl's; re,

~en.s iflVa;fse .(pO&lf

CbaC(,,!,ne dill'S Ideux II t13~a·es du. .'jll;alel'll,! ~(I,;f~1/3:.E!~!\!i

etr:~ W~I';JI'~lEllaVie.c ampliliJicfe de'6W<!. Me

RfHOlI'r du brSlli, de l'eCitu're. II' paUl a rh(er'q'LJo Ire bras dad«f;lure re'y[e,l'ir:if} ~:Sar p.~~tlt<J,n d,g repos ~~rnt ,Iadirnj~ 1':l'!UJdil:ioll, ou DiEm em:ol'S, !flu'll nl;! reilifU'U'Ie, pa~ al,O(~ m~rilg qu"il. est p'atFIien,1JI aux demil!fS s'iJlOI'llS

l'il'Ol'A:'

flu ~J3qlJe,
Po~r

ill

li[lli! r'!l'l! l'E!lOttJlo P'

~ I\~me'd;rer; II'ral.lllemr'l.f!f ~ett'!l \ldlS, (VJl:llr ffg. 1:n sr te. to<l, IQUmer- cal'le vis dao;S I fl$enS ,t>(m1:r$i re dali'l~ lte's.ern;: n'Orma1

'r:le~algiJUI'es, d'uIHl mOl'lt~€I $; ~<i . r~"~ I'Jil'll'e""I~.ii'lt pas, 't~urrlel .I'llvl~ .tle;i!;~mi:lJm~sd" y,ne mlill'lilre..

lotlt €ha.ngem'~ritd~n'».I~lr(eqi;!leni:::e d',al1ni.~ta:d,gfl o!1trai~e· r1'l, un 'cillang'I.H!iH!n! d'u! r.a.PPOft ;ri;lr~IU.O'tua,tipr'i !ife 18 _lam~e A n~611 IJilli 11~Qresf:,el'l'te._gui ~Ql~i[e,J!:lS"ptljnts, stra.bQtC!t;;I,,~e.. Aliliirs. I~ pol f'b~ tJ S:~Qb:0~}Jllpe o,e'1'!1 Iilln~enlilt a S'e m 0t1l10j", tres m Ileg'~rOll't!e,nt. o,iir:DS I~Sl .ltmGl'U(ri'iiS- nlilrmal~s. 11'1 II'.equem:ttl d',e l·ajftti~fi'laJi!O!) s.r,G'~!l;Ur ~.st fll(t~emelil1cmc ',stablle. Inr~ds c~ut~ineiS'ii~ndl i'ons ;:I,IJIDrn'la,! 5, 'G@.iPe'r;],~Olrl;~~ Ofi a e~;9$llr\!'ii' rII'~5 v!ll'hnro'rls' ,d1j ~.~ ire·Q\J,ene.1Il (10 :SEu;:lfl<uf d'l,:ine '!fIJJ:!I'ien:na i!1.'911viro:1'I (Ji2% ~o'rs' dec-

du

.' 'Vifes:s~ dill plali88ill (Jonlrnle ,d;e'pr.'ec{sJq,n d&s IIlte\:s'esJ. Sl VO[j.!i 1J6i:i.trl!l~ IJA}lleJ l'eEl '(tiI{!<sMS du J'llal'eau,lriuUI~Z:

bl:lLJiIDI'iS, dle1!2'~:rrti"e,I"~ .d'anli ~,a S~.I1,S ".,j-H (a,eG~hh.lilkll'll QlI"-~1 (i!i§c4iler-Btl,[on]. j,Voir flg. 1,4) 'S~i)s .. +.. --..... .c.eGH!~rillft.la, 'il'ihls~e pla~!I,IiII,. dill To~.rn~r 1'91 0IJulol'l 1:I,Rl>I$'"e: a:iflns "+'" ':si I les J!oinllHlustrob_Qscope sem.ti't,e:l"lh~!l!~ s' : ta:,dif:e..semble:r)l' se'iiep,!olwr dans SiO~11'11.'l'!El1? [je']s arg 1ir,6g d'Ulna mentre~OIIJIl!lrrei ~:es .otnt's dl.l~s;It.obQ~COE~ pa!alsp iPillll immoblle.s.la vil'esse oot e.'P!1acte.

ees

ro.s. ~h 1'911o:m,!l!tre~s. lJ,e Je#e.s. 1O'a:rlaJicoA5 '(li} IreqiUelld'"a ,ao '~e~.lljr ll'aijt?p:t'l)!f11 on i!uelolne f:fl!~1iI I~ ~u-1~M' dl.e. l'a:tI,djitldri ear ijHeS' ne 'rO'~t,pas \Iari ~'r JIY .;ilie~!ie, :c,~. 'ltatiell du p)at&I;IU I'u i-merna. m
J'f1:e's u

]
,0 Retlr'er'le;_1!! .5.,11Ie1js' &'J I{I pou'Siri'ier-e. qui !feu-nl
I'a polnle' de lecJiilre .!liIt i!i'ii~ le~d:Usq,i:J_es. i.i eilio

~a"~ '-'_"

" •. """,Com

Tourtlj,r

Ie OQIJISI'l dan!;! a :sens," -" ~,iles poil'\1s dus~robo~c,o'!!l"sem:b!e;l1It,~rQglr~s,@r ~est ir lCirre -se 'i!lIe'(l!d,tIJ~er JJ'8I1S fa ~ens des

I'alenm'

I_a vite;::ss,§ QU pl:al.8$u.

Si rei p''Oi'ffted~ !e"c~LJriie:st'iJrIU~$elf;l 3'11'1\)"'$ qu'aile' es'!:.sale. li)ri! ,pelJl p9'I"N~&,er -a. r~Ir'H::IiI'a:"!:; le .sfllo.n nf ~l:l,lvl"e! .C;BJuhl:l! l
tAll

Piilr-

maot, j I '01"1 res u Ito ,bin~ (:j &Ie r~,o·raTj'fJ.fI d:u SoOI'l >et~d:~i3;cIom~ ma£l9J'-' 'tant PO'I,lr. I~ disque' qlUle'po.tli:' I.. ,pOJn1ece . I'elil~~nl,

~ij!j r Ie:, ~1'I'I'P;~il!'l:r.e:~ -~e

11:1

WSJ~~EI~l, 1II'e,l:Jt<tneIlBI' d'
IHUt~¥~~a s,ve(l IlIp q:ltliftl;m ~JI'Io'~n;n~,I!I:S'19_

€I

l:e"lmQi,eu:,'
I~~

,di ~L a,jlp:1!rell ni.~a plf'G ,b~olnl Id'i1roi! h.rllil:lrt\li" r.n'Dlo!;llllr~ 6<t~eQmt'll ","01.1 fl,;llf:il;))trcinlJ@i!f ~~IiIS: :entte~:fjn, r

o Co:ml)'l~nl

~r!le!!E:t ,et r,elll'!e1ME"eln ,1 ate' Ie plalBlilu di' !~~ ref':' .. ' 1011 El-ent~il'lel ~~P4!at~Jl;iJ p:ar: I' i i!iI~elrme:dji3fre,i!iIi un e J 3il'lih~ i 1L.a:~ IlJfj. Ui di!<~~a;e t!ul~~~el', ~:~g.~llIr ,IEli ('10 J,!r'wj~.j!julr:::aJtle~w.n PIJI~~ dcaPMer ~e: !al,eat:Jl. p 1.. pl-ili9;n:lLi~l'lteay;enf"iler,c.l!)tU\'"-Oi SIJ:r. S01'1 Q!J:rr~'Ier-.5","(J t~'~<;lb~1l-1ij._~, (liolr r

rr(1l1

G•

~.eJ d~Cl!ile [l11l !:Ie :ria i'Ilie'e."·61'1plca"h;!l> i;lu plat.eau, b~n !;Ie IU,;er lr n.1l P"aS' IrrneWeDel~gt!lJSi&8 ~r I a.: IEOU nrfl I Ii) ~'Emllf.a'ifI!!"

Lo'rcs .Q!~
m.I!lIll.

,S:ij«"'elca. §1"a~S"Se' 5'681 ~~p;s5€e ·sIU!Fla. i(iilJ!'t:O'r~",~'e:h"lf;~m)h:ere ~ l ~r,d(lf! d'~aJlhTl,e'I'I.~11I,Q1'11 1::..aP1J~'!.'~ftletrt:efto'ller I~ cotlroolQ,de

. ,'l!'e-~J:I:e'.I";a:lcoQI.•

bn

-T

..Il1:_11-1 ~1_E ..l[J

I"TO>

kr,·l" -tT

0

r

I

·33.G ;f!i E:"

OJ

Q"f-<F

L~

_

l I

-----------------~
f!lg.1"7 OTrlQIJI!t pulse elfie.llil tjJiel:lns,101.I!UIIlll,e ~~Sl!' gen!1!~-aJI,{II: fJlnlGgrahid :Glruit f
>

OF-G. (Fra.'lii'enty ~~i\lu'-algr)
@Plmpll!l~r

DVoltage

com.p,.ra~i"l[·

qilRi';!ferenclll

voltage

tioosli81' clrcuii

6J1li,ul~'Q"sl!:ape:r ul mull

ODt'ilIJ1!PI'lrJw' o Mlltal drl'ollli'ig IiI~clJ II

mpivY.d;;:;r. mPlllilS>e'C(!mpelfl!5atO!'

cIl'~u,1I

'.

L'!l!r.s~IJI'!'lrI 11'l:'lrll~~ 'PiI!$ la tQLI!mec-d~II.L'lep!ll~dliU'li.. l,irn ~.uln
iltmpS, ref
jii(!f

1'9' b~a

d'B h\'lC~l!He C,{lll

II pirme.

Gill'il.ntlr
'iC.llpl.lt:lWl'I.

Ie; '1\I(lllnt!l d~ Ill'liI:iJ're 'des aoelde'nls

e 1'1 ~,el'll.. L1all1~ .Stlfl

• :D.liJPG;II~iJ reli!lilap' e1 de .pOle !dv br,u,. de POll~ .eviler-'loyi (!~mma:lie 1110uva,ICIt'~slUiiler 1II'~,lncn·ausse mal t i!iQ!lU'V''', lie cr'aG .eSl iJ,\u1pe d'un tI>lap.Qsi'1!i1 i:le releVQ;gifl!illt 'HI pose k morlfu'QLir ~ ts,,~siti.

o L.'lrWernJ~tEiuf

d'allmel'!l:all'?I'i1'!!IiiI cet alp.pialf(lH as.! FS6~ra au l:l~Q un 'sectl.ndafre, !lItmC Oil/B.n ·tle I. IsftlSrs I' i rfl:!iI:l18~a.m l .p~~ r 11l'I1l!}llBmp5", (je,tira 001101' 1:1'ablOrd re cor-J!iloll d·~Jlmenl;ij[ j (I n d a Ie. prlsB' de oIDural"lt altem,aW.

0, Di.pHliIl~ ",I!"'tl'lIk:al~riil'"

-IU!II clilsjposr(tU •'Q.l:'lti.s~kat"l'I,!1l", ~1Ii I>!(l m p.qr~n'l f'lll '1l11, n I ~,Cl!'l'jjrjg,.. poldjl" p;el;mel de CtlImIPllt.I'I,&,e_r les ranies if·e tle'IPIa:Il~rl'l'lln't EI~r!I'1 dill b'ra;!f ~~n,I"i-,$.ka;llnSl)·

Caractlristiques
D
MIi.lI.U' f·6ellmm,anL ItOMIl Ii .cammlllllde 'lJrj7qlllencti : p~r gjltlra'lellr ,de

Q DI'G.p:QslUl ,e,leG'lioni;ql:le de ~8Jnlll,emen'. de ¥tl~:ilse,.; le.s a;lJ1palle:JR5. ~lI!lB~1l !llI1el1t otglil !i 1r«s site nt un (: atlQS" t8,1"1 ell i.il'l .I~"'illir i!rll I1:tWlI'Igelll'1leri't d~ .'

La CI~ull~'Omm.8fion i!l'e' GiG! '1'ilI,~1'e.u' est. ICie 015W' 'SQtI'111U1'I'e'irtet ~a cotlsornma:li'!:ln roMre, ,d'il 1'~pp'!JD'"BlIlist ~h~ 3W. (Li;l'§·ll,!.>!tre~~
l'OI.llrn!!,.~I.s;~lllle51cJa.s~lques oflit iiifle ~cn"$l).lIIlma:IJft:1iI 'liiH1sl'It
iii

l'appallerl ir IF.G. S'Bl'VO Mo~eUlr die: 1'~ehn'lcsr M<t l!iIo<t8,il'Uiii £i1M ..jramtinit ,!!le' '!Iir.eSSB' t!'te~l!ront(,llJ:B I ce qui e,q'ml'IM:; t f lrrulie ,e~nll!.laJHEi

e·irll!.ld,~nl$ m~~ai:)i.que~

.en't'rll 10 \li~2~
'Ca Ill:lulfes,u
au!!.

mOt9ur, ·11 enll!!"a:il1eill~ln par

W),.

C(lul'roie

perrols:

rl'il:l~llIiel:J'l"9'- de 'fe;i;Mlos dB Ipn'ld!Uile un~ 1P1,a1l 8i ~6toLir i1uiGm.diglJle ·de prl')l Ir:alsal'! alrlla. lie A,bliPIi:. d'IIrn:II~en,~e, d ••
1IIIlI(rill~hill'~ -de 1,6quenc'lIJ,

til' IClb Ell, ida GG_IIIFle·~h;m. , ili1l~le 'caprlcn •. 6 PO_llr'il!rvi~~:r une pe rte ,a,ans ~ell liEi'ufSS rreq i.JI'e(n~e. dlQS c;)ibl!Eli i:lQJ c"C:ntie)ljOiIl ~ laible' Calpa.tlil6 sent Llil.ilils,~s. lis p~IJ\lent 8}ij'anfl.lldlemj;lli1~ ,aWe- L:itlil(~~s pour Is 'Cllto!J!drlphotlle,

(Vor .. fig~. 11 ~t- t8f·

ai'

clii

etiUIi:l!R~

d'~lImeniA1l,I!JI ~ eel .apparell , un mateYf aClliJI'3n'I' li:ontirul J1;ommlRlldb par 'I:m ~f;r~ul'l el'l!~e,U,r ~:~ f[~j;JlJll'n'~1 till 'l1ortl! qu~'jl t' d 1~e:I'I~itile aU;1!Ii variaI'] tlI'!5cllii1e h;tqurm.ce ,td u oour!l.nt 'CI 'aU m'l!illJta~ U!!iIfI•

Princ!ipe de "Dinc'tiannem,eflf du serv,o>4lloteur F· Gi' (Fig.111]
U it 13:91i18raleu,r iJ;e Fl'!quence e&:t. m.il:e.a:nl Gj,IIIi;!meni c,l!ItJipl'e' ~ ~'a~lbnl mdteu'r. '5" IPUiHa:n~e d!!. spfU.a est '!In pn;J,PQrti:Q!"! ~hr:eete H'l vlli~'s>e' ,ell.! 1ii00Jilur. '

.,e,NioavIHlul IjiOl'II!!t.e.ll.ir~ aCQI.rIl,lqu,:li,::

lI:l1lll !:Iue 1'1Il';vib[iltilllns o'hl!olgne:fi1' lil,i8.S te IPlattl'8U nl I'e biras i;l,e;.J ettllJ re, C.il II: uti! Ise d S;S" lsolalBurS aelDl!i9tiqu,M; Gill nstiL'ues !:Ie r'IlSsor,!!f·. mQa'l)hf,ull<S! et cll~Ol'im~ !&iI"hni~ "'115~9;olt~.

de

ILle 'r>I9I!ii:al jlntod li~t:p'Bf ~e fli!iH6F·ate!JJIr

(Ie FreqUle~c>ll les~ 1I.m;prniM

It G61iei'iB.lii!!.iI'· '•.

1:(I1i1~la!ll'ei d~ ~~mp~

elCIlI'Ill'lll!rl,irt 'Ilin Onid'j!, ~clICla;!'i9·Yilail<rG mtr lEi' olrt'iJlt,'die: IlI'Ilse'en r'CII!'!'AE! 0.68 IlrIUtU~i!li,1'In.s. Gi~~tel cllilda [$itall'lQLJlaim 1!tS1'1'I$'bIlt~ ~nvl;llr~lie ~n impliIll slQI'!t de

II ~rfCJJij 1n1'gral\eAlr
!8 CQr!!Ii.,PIa!I!'I!~eli!r 111111' f.~Il.'Slol!i~ @ Am.p'uriI:lll111uri c:OlJlrarU'1Cllf!!ln!ll

-

aflcr.trJJC:liu:lmercit . 1,!1Jl};!' Q:rlde {~g(~ll'lgJu:~a:~re .tf:ampUtUIde lES) eil: de ~onQ!ue!,lf (T~J rlc:t!!S es~ predlill~a, I;ilull:Sf,lflt 1<1! PiUl£tCt~ Illie 1~!BDI!I!l:ru::'helmlell!'I' :pel!l1r d~tenillil!'u~r Ilia,rr:rtqll~!iI~~' ~"Ol'J;di!l ffliCia:!I!'!iI i,JUalrt!l. C~IlC" '!!leLteon d,re f!lEfta.o:g1iii.<t1 re!- :Ii! !.! lI!Iie! :1'!'1l! ~i.!en·!!i~ . ('J'f qu!' ~il direDtarni;lnl t8ii6\~II..I~ vit~!lierd~'jmIG1~~jj'_ ' Un '~kCllJ!it Irltei9r~e,on~crUt ,Q-el~ILorujje J'8ct.a·rlgll\l~iJ'n "If! yne gf.l;d'e ilE ~iJ] ~t.i~'E~~~ ~mn'lS !~~ld'lJ {ED~ dill ~:t.r.~lle .;r;iJI.. m;g~e-!Jr:. I",om!:! UQ I,EI lo':tl~s.s~ ely mlOtel,!f if!;B'I,l'I'eflt tUQP ra,11!I:~:a:.. IliEl

!iID' Ql~IIX1 Ill'. ~.n~HG-:n',lfe • D.I'o!ItJl!1I.I,·

'.' ClrcloIlt de

~~rominCle· ,d~

mmleur [ner6re.llkoe,

,. ci'ri:l:!il

de, "fjll!.m'pel'l".ngn

de [p[i'lJlI"I:!!

~a:mre

~'st

Siilll~'Qn' d~1 Ylte!!.'I<!!~. lias> 'de!.);!!: vit-elO;91elB: de, toteltlon SlOi"lt. 5!l!'I,e~von fUll'eSc ~m ""a~l:ilint !a IQf!:{JIIJI;!Yl" de I 'h'llp,utsiIQJ'I (Ts}:de I 'ol1Jde l1ectll!lI"IQlJllai fflQlr.I!icB iii: :2
r~i!:i.~Ii~'tca~ v",rilaltJl~,

fM,!~:S$a~ee,de sorili'E! (liH ~~~nl:te,!Jr~tle

IFr~"'I11ienqJ'B! ill:eJ.(e-~~pius

tor;t~,q'Ii.II!!.'~a fl!lf,P,1l' i!.u!n~:r~iMimt une d Imlilll.LJtlon d!El1!'l8 p.~rl()dili(n ~,a. 111l1li slgJll:al~ dB II'Ql'ide' r,ElcfalllgUil'aim. Cel;l,1 P!fl'JVO~lJIoe !;I~ <li~llro!!;!O_e~
nile'nt d~ 11g ~e!'l~~'!liI:il (E~l d!il c9.liItl'-.I!r~.!:Iu PiflOI'U!li!. [j.!i:lnc ~a t!!!A!:ion (Em~ de oei'lrlu:6,~e tI'I'.I m'lThteu r &i.t;,au si~i !l,n pn';!il'OrLlol'll d'i j:eC:t~ !lIIe Ill; ",1_Sfi\@,!:ILl !'!llote,:l r. ..

C~r.II~~I)I:q!il.e, del Ch!!l'ge. (1',11. 'I~,
G,e !ilr;liIpl1irQillil'e r:el!'l f,el~1!311l1~e'a5 '''''il:r:iEl~iOfiS l iPlifI~elau cllil'.i'Il~hJre' liJ~!rfllQ i.1f1 l,eGtI.i
clUI

,Ilia I!l'~ IttlS'se

ell'll' 'wla:111,1!l1'll

1]!I~eq.sj~,Ul de CQflilrole (Ell d,!.I n:l!jlfeur ~t ~mf(a.rij'e' ill, ~J;! tQI'I'slon aO ntl'i11a d"e ria.f~rene'e ~,~stlil) qU11 :e::o:i (ll'lurnitep~r U!lle iiid'lmen,llll'ftil1ll'l le:I'ISHl!ln de l'1~fi!lrenCi~ !It !.!1iiI d,~vi51el:ilr. La· 'IIolf'lia ·ilII LI comp. .. ~:!iji@ur tlEc) e:~~I~ tll'l1!s,i;cm ~1:i11~:I·e r~ene clil mo:leur .g u~ ennl!l_gla ila 'iO'H!Ill~s~ S'yT I~ I:!asse tit!:;! S~l:iI'l":I"'Q IlIf Ilfj''\~~('I~mt"i!Hlil!l!I~ Fr'l!!qll!O!'!lce. UI'I COmpe,~ d6 IPl)acS9 ~'8t IliHm!!lrm~e: en "faelJ)-lJa~:k" P!H IIEI QQIIl'1,posar!i't.e ,a!~~q"t!'E ..lve·ide ~ltUHI6"i:Gn \lI'eliltm7rnemen;t ,diU ml'l~eUr t ii,I'~r:s,1!IllGO{l'lPiiml\e[Llr de te~'tm:Ji IliIUf!1 ~'GIi!!Ji;IfI'ir L:l1l~ v,ulllssa 1.5,t!jlIJe.
UI!'l",,~!)!'!'
l

#i,,1;I! ,!'II~",e,auelu-~m:pat~e.~r'ijt:l

Olll I;IP;Gillifl1llll I.lI.iIISiI! ("'1 m.ti~l!i~r,~ ~n~r.ant CtIlI"ilf!')y ·~~mll!'1'!!.!l1d6I!!UI moyern a:'ul'II·C1h&lJit. :[J~nI!!1r'lllt@rL.lr de r~ctl;!e,l'IJ>e. rie 's~ute q!.l:e I~s.

,61.

Pl,1![F (.fI[pp.mt. ~ U~. preslSjPn

1!ll!:lBf~~

par

J;a

~raet~r~ $'tiq~

de IIlI':I~ffige ~t 5

e.'!ttr~ iJH~merttb~!IlillI78.

ICiirlll.cta rlii!lqu ... dll' d!.r.g!ll!'
p,i'eIl!ll101'1 Id:e Ii(! p;oI'n~lI",d.

~.'ttufJIII·tv)
~ III

o

2

·4

~

o G,e,i1e!i'jl~li!' dt!'~qlJll!:nee 18 ,"mpIiUeqJ:e~1 18 'Clil\"CuU ,Dle .rJliil!l:a.!l!Ji [re~~!ll'!gu~Ii!I~,g~ [19' "CIII'"CYU de: a~le~h.i!me·"t,

-_

~ ~~

__.~.

r-.

--

]

-24<-

c!~ ~pD'n!!fI 'Ill'! ffe'qye-!l~e. (Fra' 18~'. Off gFaP.h'['qu'e I''e~~~sen:t'ei Ilf lfepol'1S'B' ,!!n~!')elllu:e ii'lce' et Ifi. sepa:ra.-·
CilroIlC,I!jIl'Js.lillq;U8lS

Uo<n

taru ". '" I~' , ._. ""'lid'"

lj1'eS;ll)lnlalJ~. I'IM~$UI'(les ~MI'~e ltifl ~diSCl!ue< d'lilUli'l1 no eO"'11(I;iOf~ '1" 'I ~"'I-I"I "<>I":a~ 1;1" Iii .0..1.. .. ,,,,e ,,,. I~ Id·0, lui :!i,. ,O~. "" "" C'.. .... a·-," - .. r'@,,~ \m .. "1' ~.

oil'S"'). l!Oli

(ju,eli'l;l~eH'j!i!' Ill! relLifl'ro.n. !lIe 1Sol'ti.e ,r:j,~. ril~~a'l pr·]n.l!lilpal. l~ ~utrcl\)j -CjlUriliJe [tt"eP!l~){e~ IIlJ ~'i"to.ras6 ,tlIn ~rjl:l!!JQI'I~ij, ·tie; Mt 'terl~

c~ur= de

Mli;for"ISB l! 'i!1i" I'n r!!Il'!ilIiiI!!I lEi r~p;o:n::oii

en rrE!~

alan de i51j!rille ,C[ll.!MI~ lIP-liOS" (c:lJiapIl!QflhOl). Qe.~ I;el~ B . IJ! rle ',e~:elle~tf! ~epI:;lTi!5J~ 'en ~[.Jj;q<i.Jllinil:i-~ P.9Ur l'el'lSlembJe o,e laiiJ':"aml'li!~ illIB fijlqr.rr;,:n~l!IS ~t 1iI_!l~.:;iaf'Ii::ti!!f1l~ti~ Ci,~e5.. ~e C'iapm:lIilll·ie 'f1lIlll'li'm8i[B~9. .
C.;!!r"Ii,~~r~'IlJqy ...

!lil' !~6qy.p~,'

.

~;.)

SrJ;
. ,~

.
.R~~!ll;

IfJir~qu;;·iiI";::i':!'~~ EiI'r1i~1 ~"l'I:f~£ OR-~~
,••

~ ...-.. ,

4'ti;.t:

,~ ,~~

~

51"

~

DiBplillllnJl!

o

:-+-~

""I

~

N

2b

~

T!oo·WI!I

SOO

,~

.:l!~

!t.~~6;jiliflqi.! 1='1. d,'lmpila1f1l1l1ce rt!'lfi'91'11QI.l!!t.(FlrQ. 2tl). l·.Im~edia!.nJ:le I1I'!OCalil i.llAiJfIfist. I~ 'r8s'ighiri~'!! mii!!c;;i;!olq!!J;e .msyl[r!i:nt
l

de ,1f:ar~~ion ja PQI~rI:1.tI <diE! lee~Il~.E!. do eelt~

vale'llI!' le!l~ ~,a.J,,"J:i I ee I~ pbirllIe ,{I~]'l!Iitrl!~ ,rill;! ~i 5J:lit IlI'1 ~U[I'r:l J& ~!'Id l.ii_l n
u'flie"i'fequ iilJu:e- dol'lll'l~.

~ 1~!IlIr!'tr d,il' la

PM!i.$L~ 111 mioi!1fl a,lili!' die'

~~ rClJrolqf,sh;m,. 1.9r~q\.l.e :IOl~~ti~ IiIOlU Iii r:(e ~llesse e~

1L~",oallll:i t~l¥l§~di.;lll;ll:!;e' j!il'l~iiil~e-e'rne~~i[q~e qtle Sia'l'! 3Ilgl!fim:I!1:i~ ilJlI. ~~l!le!l.grJl.
l

milli.r{!Elle;, a~

'1iIQI1:Iii:

Specifications
(Tourne-disque)
Type : du plateau

Erreur

d'allgnement

Inhirieure centre) Inferleure centre)

a

+30

(a

145 mm du

a-

0,20

(a

55 mm du

F..G. SERVO PLAYER. Retour autornatique.
par courroie Moteur

Angle

correcteur de la pression de lecture de lecture

220 de 0 de 3

Variation Paid.

Entrainement Moteur

a

de la pointe continu avec 30 cm. de la tite

courant

Plateau de lecture Vitesses du plateau Changement Pleurag~ de vllesse

F.G. SERVO Alumlnium rnatrtce, 33-1/3 et 45 tim
Dispositif 0,05% W.R.M.S.

a49 a 8,5 9

diametre

{Cellule)
Type Reponse Tension en frequence de sortie Cellule '" : .. de 20 crete

electronique. (JIS C5521)

a

stereo

rnaqnetique

mobile

25000 Hz

±O,08% W. zero au sornmet (DIN 45507) Vibrations frequence

3,2 mV (1 kHz, 5 em/s de zero .Iaterale) (4,5 mv 1 kHz, 5 cm/s de zero crete, 45°) 25 dB a 1 kHz Dans la limite de 47 kohms 1,75 ±0,25 9 EPS-270 ED

a a

i

basse -4.0 dB (DIN 45539A) Separation Balance des Canaux des canaux

-65 dB (DIN 4.5539B)

(Bras de lecture)
Type .. : Universel

Impedance de charge., Pression d.e la pointe

a

de 2 dB

a

1 kHz

100 kohms

tubulaire en "8", equili-

brage statique, lecture directe de la pression de la pointe se lecture pour Ie reglage, dispositif "antlskating", svsterne de relevage de pose de la pointe de lecture amortissement flu Ide. 220 mm 14 rn m et

de lecture ," Pointe de lecture

,

(Genera lites)
Alimentation Consommation Dimensions Po Ids Courant altematif 110/120/220/ 240 V, 500u 60 Hz.

a

Longueur Surplomb

effective

3W
13,5 x 42,8 x 34.8 em 5,6 kg (12,3 lbs.)

-26-

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.
P.O'. Box 288, Central Osaka Japan

pr.intedin

Japan

SFNU023R~ F0876D1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful