You are on page 1of 10

KONKURS FOTOGRAFICZNY

N ajpikniej sze

Z dj cie

WYDMY LUBIATOWSKIEJ,

miej s c a prze widziane g o pod budo w elektro wni jdro wej

WYNIKI KONKURSU

Komitet Obywatelski Nie dla Atomu w Lubiatowie gm. Choczewo ogosi konkurs fotograficzny pt. Choczewo Najpikniejsze Zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, LUBIATOWSKIEJ miejsca przewidzianego pod lokalizacj elektrowni jdrowej, jdrowej aby zwrci uwag opinii publicznej na problemy zwizane z ochron rodowiska na wybrzeu Batyku. Drug co do wielkoci ruchom wydm w Polsce, WYDM LUBIATOWSK , wybrano jako potencjaln lokalizacj pierwszej polskiej elektrowni jdrowej. jdrowej Odpowiedzialne za tego typu postpowanie jest kierownictwo PGE EJ1, ktre lekceway problemy zwizane z EJ1 ochron rodowiska, a szczeglnie zagadnienia odnoszce si rodowiska do terenw objtych unijnym programem Natura 2000 (patrz rys. 1). Poniej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego.

Numer na rys. 1 1 2 3 4 5 6 Kod PLB990002 2120 2130 2190 2180 PLH220003 Nazwa Wybrzee Batyku z przylegymi wodami pytkimi Wydma biaa Wydma szara Zagbienia midzywydmowe Bory nadmorskie Biaogra Lista Rzdowa Shadow Shadow Shadow Shadow Rzdowa Lokalizacja Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo

Rys. 1

Mapa obszarw Natura 2000 na terenie dziaki okrelonej decyzj o wskazaniu lokalizacji inwestycji

Fotografikom za przysane prace. Mamy nadziej, e pikno krajobrazu przedstawionego na nagrodzonych fotografiach, skoni do refleksji wszystkich zainteresowanych i doprowadzi do weryfikacji niefortunnie wydanej decyzji

Serdecznie dzikujemy Wszystkim Artystom

administracyjnej. administracyjnej

Opracowano na podstawie:

Buliski, M., Knitter, R., Lenartowicz, Z.:. Aktualny stan ekologicznej sieci obszarw Natura 2000 w wojewdztwie pomorskim, 2008 r. (Zesp Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego).

Wyniki konkursu
34 32 30 28 26 24

Liczba gosw

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2 1 3

4 5

6 7

8 9

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89

Numer zdjcia

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyrnienie

wyrnienie

wyrnienie

Wybrane z pozostaych