VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STUDIJ MEHATRONIKE Diskretni sustavi upravljanja

Ispitni rok, 20.veljače.2012.
JMBAG: ————————————– Potpis: ————————————– 1. zadatak (20 bodova) Po definiciji primijeniti Z transformaciju na izraz: y(t) = 1 − 2e−2t + 3e−3t + 2e2t Vrijeme diskretizacije je TD = 2s . 2. zadatak (20 bodova) Pronaći prvih 5 članova odziva sustava y(k) ako je diskretni odziv Y(z): Y (z) = Napomena: Početni uvjet jednak je nuli. 3. zadatak (20 bodova) Na zadanu prijenosnu funkciju primijeniti ZOH diskretizaciju. Vrijeme diskretizacije je TD = 1s. G(s) =
3 (s+1)(s+3) 2z z 2 −z+1

4. zadatak (20 bodova) Tustinovom diskretizacijom kontinuirane prijenosne funkcije G(s) dobivena je: G(z) =
z 2 +2z+1 3z 2 +1

Pronađite početnu kontinuiranu prijenosnu funkciju. Vrijeme diskretizacije je TD = 2s. 5. zadatak (20 bodova) Odrediti stabilnost sustava. Obrazložiti rješenje i nacrtati u z ravnini! G(z) =
z+0.5 z 2 +z+1.2

Ispit se piše 90 min. Rezultati ispita biti će najkasnije u petak. Ukupno možete osvojiti 100 bodova. <50 bodova ... nedovoljan (1) 50 do 63 bodova ... dovoljan (2) 63 do 75 bodova ... dobar (3) 75 do 87 bodova ... vrlo dobar (4) 87 do 100 bodova ... izvrstan (5)