P. 1
7. Čiflučenje u Bosni u 17. i 18. stoljeću (Avdo Sućeska)

7. Čiflučenje u Bosni u 17. i 18. stoljeću (Avdo Sućeska)

|Views: 849|Likes:
Published by Velid Imamović

More info:

Published by: Velid Imamović on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

AVDO SUĆESKA - O NASTANKU ČIFLUKA U NAŠIM ZEMLJAMA

U literaturi je uobičajno da se proces čiflučenja povezuje sa opštim napretkom ekonomije u Osmanskom Carstvu u 16. stoljeću, kojem je kao nepremostiva brana u agrarnima odnosima stajao na putu osmanski oblik zemljišne svojine-erazi mirija. Proces čiflučenja označava proces prelaske rajinske zemlje u posjed neproizvođačke klase. Proces čiflučenja je bio podstaknut dubljim razlozima i on se izgleda javlja mnogo ranije nego sto se to obično misli, naročito u centralnim provincijama Carstva, u Anadoliji i Carigradu bližim krajevima evropskog dijela Carstva. U tim provincijama je ranije bio uspostvljem timarski sistem, pa je izgleda počeo da se ranije raspada pod uticajem različitih faktora, među kojima je važnu ulogu igrao proces čiflucenja kao sredstvo putem kojeg je spahijska klasa pokušavala da osigurava svoju stalno nesigurnu materijalnu egzistenciju. Proces je bio intenzivan u Makedoniji u drugoj polovini 17. stoljeća, dok se u Bosni i Srbiji nešto sporije kretao. Čini se da su na taj proces djelovale dvije činjenice, potreba spahija i drugih neproizvođačkih slojeva osmanskog društva za većim iznosima rente i stalno rastuće opterečivanje raje od strane države nametima. Pojedini predstavnici gornjih slojeva u provincijama su pretvarali napuštene posjede u svoje čifluke i naseljavali ih odbjeglom rajom sa drugih čifluka. Takve promjene posjedovanih odnosa na rajinskoj zemlji u Anadoliji bile su pračene pojavom viška radne snage na selu, koja je morala da traži egzistenciju na drugoj strani. Seljaci nisu mogli da proizvode toliko dobara koliko su bile njihove poreske obaveze. Pošto su obaveze morali da podmiruju u novcu, koji najčešće nisu imali, oni su morali da se zaduzuju raznim seoskim i gradskim zelenašima. Uzimajući zajmove najčešće pod nepovoljnim uvjetima seljaci su padali u mreže zelenaša. Pritisnuti od ubirača poreza koji su seljacima ponekad palili i kuće i uništavali ostatak imovine, seljaci su morali masovno da napuštaju svoje posjede, da idu u hajduke (Makedonija) ili da se nastanjuju na posjede drugih feudalaca, da postaju njihove čifčije i da sa njima "ugovaraju" rentu. U takvim okolnostima su seoski posjedi (baštine i čifluci) u nekim dijelovima evropske Turske ostali pusti i tako podesni za pretvaranje u čifluke od strane gornjih slojeva osmanskog društva (SPAHIJA, JANIČARA, ULEME, TRGOVACA, ZANATLIJA). Ove promjene otežavale su ubiranje državnih dažbina jer se broj poreskih kuća stalno smanjivao. Zato su nameti svaljivani sa onih koji su odbjegli (girihte) na one koji su preostali. To je dalje tjeralo raju da se bjekstvom na imanja drugih "feudalaca" spašava.

U čiflučkim odnosima stalno se učvršćivala naturalna renta sa stalnim tendencijama njenog dopunjavanja radom. Osmanska država i svi njeni organi čitav seljakov višak rada u njegovom novčanom obliku dizala je u vidu raznih poreza, i taj novac je trošila u razne svrhe (vojne i administrativne). Rezultat završnog procesa čiflučenja u Bosni i Hercegovini, koji je ozakonjen Saferskom naredbom pokazuje da je on u odnosu na Makedoniju i Srbiju bio vrlo specifičan. Osim toga primjetne su neke specifičnosti i u pojedinim krajevima Bosne. Ta specifičnost bila je uslovljena opštom specifičnosti historije Bosne pod Osmanlijama. U uspostavi čifluka u završnoj fazi značajnu ulogu igrala je činjenica da je u nekim krajevima Bosne došlo do snažnih migracija stanovništva u 18. i 19. stoljeću. Rezultat islamizacije u Bosni bilo je činjenica da je u 17. stoljeću muslimansko stanovništvo predstavljalo ogromnu večinu. To vidimo u putopisima Jeronima Zlatića i Petra Mazerekija. Zlatić u svom putopisu muslimane Bosne naziva Poturima i navodi kako su oni bili većinom seljaci potčinjeni spahijama. Mazareki nadovi da Bosnu čine 3/4 muslimani i 1/4 pravoslavci i katolici. On navodi da 2/3 muslimana su seljaci. Broj muslimana, naročito seljaka, vremenom se smanjivao. Osjetno je to krajem 17. i u 18 stoljecu. Razlozi su bili mnogobrojni, među njima najčešći je bio rat. Zbog brojnih vojnih pohoda, posebno u tzv. velikom ratu (1683-1699) i ratovima u 18.stoljeću, nestalo je najvrijednijeg muškog muslimanskog stanovništva. Još jedan razlog su bile kuge i glad. Kuga je harala Bosnom često u 18. stoljeću. Na opustjele zemlje preostale bosanske spahije naseljavale su pravoslavno stanovništvo, mahom iz istočne Hercegovine i Crne Gore. U prvoj polovini 19 stoljeća broj pravoslavnih stanovnika je u znatnom porastu pa tako u prvoj polovini 19.stoljeća oni čine većinu stanovništva Bosne. Pravoslavno stanovništvo je naseljavano na opustjele zemlje bosanskih spahija na kojima su se ranije u velikom broju nalazili muslimani seljaci (raja). Izuzev slučaja preseljavanja 3000 Crnogoraca u istočnu Bosnu u vrijeme pohoda bosanskog vezira Numan-paše Ćuprilića na Crnu Goru 1714.godine nisu poznati ostali slučajevi nasilnog naseljavanja pravoslavnog stanovništva u Bosni. Ukoliko je nekada ranije dolazilo do nasilnog preseljavanja pravoslavnog stanovništva, to je u 18. i 19. stoljeću bilo tako reći nemoguće. Prvo, zato što u tom periodu osmanska država nije imala snage da brani i čuva kako treba svoje granice, a ne da organizuje pohode radi preseljavanja stanovništva. Drugo, kada bi i bilo takvih pohoda i kada bi oni imali za posljedicu nasilnu kolonizaciju, oni za osmanlije nisu mogli da daju pozitivne rezltate, kada se ima u vidu da su se kršćani, naročito u Crnoj Gori, već tada uspješno i odlučno branili.

Stoga je bliže istini činjenica da je riječ o priodnoj kolonizaciji (ekonomskoj migraciji), o jednom kretanju stanovnika iz brdskih krajeva u plodnije. Smatra se da je to stanovništvo naseljavano na posjede koji su u međuvremenu već u ogromnom broju postali čifluci bosanskih spahija i pod uslovima koji su važili za čiflučki sistem, to jest, pod uslovima relativno slobodne pogodbe o obavezama između čifluksahibija i budućih čifčija (kmetova). Glavni dio ovog procesa javlja se u vrijeme kada je i u drugim provincijama Osmanskog Carstva čiflučenje bilo u punom toku u daleko nepovoljnijim uslovima od onih u kojima je bilo moguće uspostavljanje čifluka u znatnom dijelu bosanskog pašaluka. Zna se da je čifluka u Bosni bilo još od početka osmanske vlasti. Spahije, čiji položaj nije bio ništa bolji od spahija u drugim provincijama, su težili da povećaju svoju rentu, vrlo često stvaranje čifluka, jer su u tome imali i najjači oslonac za svoju materijalnu egzistenciju. Položaj raje se stalno pogoršavao i dovodio ih je u stanje da moraju napuštati svoje posjede ili da ih zalažu i prodaju kako bi izmirili obaveze prema spahiji i državi. Ti postupci su pružali pogodne uslove za prelaženje posjeda raje (baština i čifluka) u ruke neproizvođačkog stanovništva (spahija, trgovaca, zanatlija, uleme, vojno-upravnih službenika, janičara). Klasična zloupotreba bosanskih spahija prema raji sastojala se u tome što su spahije prepuštali da u zakonom tačno određenom vremenu ubiru dažbine. Iako su spahije bile dužne da ubiru u trenutku žetve, oni su to odgađali za jesen ili početak zime. Očigledno je da su spahije namjerno odgađali za jesen i zimu kada je moglo doći do propadanja žita, da bi dovele seljake u nemogućnost da udovolje svojim zakonskim obavezama i tako nalazili izgovor da im nametnu davanje rente pod nepovoljnim uslovima. U fermanu ,sa početka devete decenije 17.stoljeća, koji je bio upućen bosanskom beglerbegu i sarajevskom muli strogo se zabranjuje spahijama da uzimaju od raje desetinu (ušur) u vrijeme koje nije zakonom određeno, da na ime haka uzimaju više nego što je u defterima zapisano, da traže od raje besplatan rad na svojim čiflucima... Bosanske spahije su se još vrlo rano služili i drugim sredstvima da povećaju svoju rentu i da stvore nove i povećaju granice starih čifluka. Iz jednog izvještaja iz 1567. godine stoji da su bosanske spahije izdavale tapije na prodate baštine i čifluke, ne navodeći granice tih posjeda, na osnovu kojih su onda kadije izdavali svoje odluke. Kada su te odluke prelazile u ruke kupca (po svoj prilici spahija), u kojima nisu bile određene granice, te kada su dolazili na kupljene baštine i čifluke, proširivali su im granice koliko su htjeli, priključivali svojoj zemlji zemlju susjedne raje i sirotinje i stvarali tako ogromne čifluke. Takvi postupci su izazvali ogromno

nezadovoljstvo raje i žestoke agrarne sporove. Bilo je slučajeva i paljenja imanja raje u cilju pretvaranja njihove zemlje u čifluke. Izvjestan broj bosanskih spahija i njihovih sinova još od početka osmanske vlasti u Bosni držali su u svom posjedu rajinsku zemlju (baštine i čifluke), koja je vjerovatno bila njihova i prije osvajanja Bosne. Sa te zemlje oni su morali da daju gospodaru zemlje (spahiji) hakove (desetinu i neke pristojbe). Vidimo dakle da su jedan broj bosanskih spahija i njima sličnih lica, koja nisu spadala u kategoriju raje, imali u posjedu zemlju koja je spadala u kategodiju rajinske zemlje, za koju su važili isti principi nasljeđivanja i tapije kao i kod lica koja su spadala u kategoriju raje. To su bili čifluci čiji posjednici nisu bili raja. Nije čak ni isključeno da su spahije i njihove porodice, koje su imale veći broj članova, sami obrašivali tu zemlju. U legalnom stvaranju čifluka spahijama je išla na ruku činjenica da je posjedovanje spahiluka u Bosni imalo trajniji karakter. Spahijska organizacija u Bosni od početka osmanske vlasti je bila tako reći zatvorena, jer su timari i zijameti u Bosni mogli biti ustupljeni samo licima iz Bosne. Time se ustaljivala praksa kontinuiranog držanja posjeda u rukama jedne porodice, učvršćivalo se uvjerenje o kontinuiranom vlasničkom pravu na tom posjedu. I u praksi je pravljena razlika između rajinske zemlje i odžakluk-zemlje. Razlika je pravljena o pbzirom na poreska opterećenja jedne i druge zemlje. Odžakluk zemlja, čiji su posjednici bili spahije i njihovi sinovi, nije mogla biti opterećena obavezama raje, niti obavezama u korist države. Bosanske spahije su počele da koriste jednu praksu koja se koristila i u drugim provincijama Carstva. Ona je imala oslonac u kanunamama sultana Mehmeda II i Sulejmana Zakonodavca. Po tim kanunnamama je spahija jos u 15. i 16. stoljeću imao pravo da na spahiluku drži rajinski čifluk, odnosno da takav čifluk čiji je posjednik (raja) umro ili napustio svoj dom, pretvori u svoju hassa zemlju i da tako proširi svoje posjede. Odredba Sulejmanove kanunname otvarala je dvije mogućnosti za spahiju u vezi stvaranja čifluka na njegovom spahiluku. Ona mu je dozvoljavala da rajinski čifluk koji je ostao pust zadrži za sebe i da ga eksploatiše u vlastitoj režiji, da u stvari postane njegov čifluk. Time što ona postaje spahijin čifluk ne mijenja se pravna priroda te zemlje, jer ona ostaje rajinska zemlja koju i dalje terete obaveze u korist države. Suština ovog odnosa je u tome što su se sada u rukama jednog lica (spahije) našla oba tesaruffa, tesarruf raje i tesarruf spahije.

Druga mogućnost se sastojala u tome da se spahiji prizna pravo na da tu zemlju pretvori u svoju hassa-zemlju, ali to se moglo desiti samo onda "ako se dugo vremena i u sljedećem defteru bude zavelo da je u ruci spahije, te ispalo iz grupe rajinskih zemalja". To znači da može i da ne postane hassa, ali ne znači da će spahija ostati bez te zemlje jer to može da ostane njegov čifluk sa statusom rajinskog čifluka. Prvu odredbu o hassa-zemlji nalazimo u Bosanskoj kanunnami iz 1530.godine. U njoj se kaže da zemlja koja je ostala bez držaoca, data je na licitaciju između onih koji je traže. Ko god je dao više na njega je upisana. To znači da su spahije mogle opustošenu zemlju pretvarati u svoje čifluke već i u hassazemlju. Ponekad su bosanske spahije i silu upotrebljavali kako bi vratili u svoj posjed hassazemlju koja je licitacijom predata nemoj drugom. S obzirom da su u Bosni spahije u specifičnim uslovima pretvarali svoje spahiluke u svoje čifluke, oni i njihovi potomci postaju največim dijelom čifluk-sahibije i na taj način kontinuirajući uživaoci zemlje, koju su jednim dijelom (naročito sitne spahije) morali sami da obrađuju, ukoliko nisu mogli da dođu do tuđe radne snage. Pri ugovaranju obaveza vjerovatno se polazilo od prakse koja je još odranije važila za obradu hassa-zemlje i čifluka, pri čemu su na visinu rente mogli da utiču raznovrsni momenti. Obično su ove zemlje obrađivane putem zakupa. Zavisno da li je spahija davao stoku ili sjeme zavisilo je koliko će proizvođač od prihoda da daje (polovinu,trećinu...). Po Muvekitu u Bosni su postojala četiri vrste čifluka. Jedna je vrsta oni koje je čifluk-sahinija obrađivao sam ili pomoću najamnika. Druga su oni koji su obrađivani od strane kmetova uz obavezu da daju polovinu. Tu je čifluk-sahibija davao zemlju, sjeme, volove, kuću i gospodarske zgrade. Treću vrstu predstavljali su čifluci gdje je zemlja i zgrade pripadali čifluk-sahibiji, a oruđa za rad i volovi kmetu. Tu je kmet davao trećinu ili četvrtinu. Na četvrtoj vrsti čifluka postojale su zemlje koje je čifluk-sahibija eksplatisao u sopstvenoj režiji (begluci) i zemlje na kojima su bili kmetovi. Begluk je obrađivan kulukom kmetova sa tog čifluka, pri čemu su kmetovi bili dužni da sa zemlje daju petinu, šestonu ili devetinu. Dakle razlikujemo tri tipa nastanka čifluka u našim zemljama pod osmanskom vlašću. Prvi je karakterističan za Makedoniju u kojem je uz ostale uzroke važnu ulogu odigralo oporezivanj raje. Drugi je karakterističan za Srbiju u kojoj janičari otimaju zemlju seljacima.Treći je Bosanski u kojem glavnu snagu predstavljaju domaće spahije koje pretvaraju svoje spahiluke u čifluke i na njih kasnije znatnim dijelom naseljavaju pravoslavno stanovništvo iz istočne Hercegovine i Crne Gore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->