You are on page 1of 3

R Duygu, hayal ve dncelerin bir dzene bal olarak, ekici bir dil ve ahenkli msralar iinde aktarlmasdr.

iiri dz yazdan ayran l, msra, ahenk gibi unsurlar vardr. Nazm (iir) biimindeki yazlara "manzum"; Nazm paralarna da "manzume" denir.

R TRLER LRK R Ak, ayrlk, hasret ve zlem gibi konular ileyen duygusal iirlerdir. *Duygu, coku ve akclk sz konusudur. *Gazel, ark koma, semai lirik iire rnektir.

PASTORAL R Doa gzelliklerini, kr ve doa sevgisini, orman, yayla, da, ky ve oban yaamn, bunlara kar duyulan zlemleri anlatan iir trdr. air doa karsndaki duygularn anlatyorsa "idil", bir obanla karlkl konuuyormu gibi anlatyorsa "eglog" adn alr.

EPK R Destans zellikler gsteren iirlerdir. *Kahramanlk, yiitlik gibi konular ilenir. Okuyanda coku yiitlik duygusu, savama arzusu uyandrr.

DDAKTK R Bilgi vermek, retmek, t vermek gibi retici ama tayan iirlerdir. *Ahlakilik hakimdir. *Kuru bir slubu vardr. *Manzum hikayeler ve fabllar hep didaktiktir.

SATRK R Toplumdaki eitli dzensizlik ve bozukluklar yeren, talayan iirlerdir. Halk edebiyatnda "talama", Divan edebiyatnda "hiciv" denir.

DRAMATK R Tiyatronun manzum ekline denir. Dramatik manzume, karlkl konuma eklinde yazlan manzumelerdir.

R BLGS MISRA (DZE) ll ve anlaml, bir satrlk nazm birimidir. BEYT (KLK) Ayn lde olan ve anlamca bir btnlk oluturan ve iki dizeden oluan nazm birimidir. L (VEZN) iirde dizelerin hece saysna veya hecelerin ses deerine gre bir uyum iinde olmasdr. HECE LS: iirde dizeleri oluturan szcklerin hece saylarnn eitliine dayanan ldr. Hece lsyle yazlm dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak szcn sonunda yer alr. ARUZ LS: Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve ksalna gre, ak ya da kapal oluuna gre dzenlenmesidir.Ksa heceler nokta(.) uzun heceler izgi (-) ile gsterilir. male: Aruz kalbna uydurmak iin ksa hecenin uzun saylmasdr. Zihaf: Uzun heceleri ksa okumaktr. SERBEST L: Bu lde hecelerin says ya da uzunluu ksal dikkate alnmaz. REDF Msra sonlarnda yazllar, okunular, anlamlar ve grevleri ayn olan eklerin, kelime ve kelime gruplarnn tekrar edilmesine "redif" denir. *........uzakta *........plakta KAFYE iirde msra sonlarndaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluturan eklerin ya da kelimelerin; yazllar ve okunular ayn, anlamlar ve grevleri farkl olmaldr. *...........derinden. *...........kederinden. KAFYE ETLER YARIM KAFYE: Tek ses benzerliine dayanan kafiyedir. *............dizildi

*............yazld. TAM KAFYE: ki ses benzerliine dayanan kafiye trdr. *.........karanlk *.........artk ZENGN KAFYE: ya da daha ok ses benzerliine dayanan kafiye trdr. *........... yolculuk *........... soluk CNASLI KAFYE: Anlamlar ayr, fakat yazl ve okunular ayn olan kelime ve kelime gruplarnn msra sonunda tekrar ile oluan kafiyedir. *...........vakit ok ge *...........nasl geersen ge. KAFYE RGS DZ KAFYE: "a a a b" ya da "a a b b" olmal. "a b a b" olmal. "a b b a" olmal.

APRAZ KAFYE: SARMA KAFYE: