P. 1
Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1986 (Có Hiệu Đính)

Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1986 (Có Hiệu Đính)

|Views: 65|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org .
@Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org .

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

VASSULA RYDÉN

Thị Kiến TC-1986
1

1986
Ngày 20 tháng 9, 1986 - Bình An - Con - Được - Con - Con con. ở , con ượ Chúa không ? Cha. Cha là Ánh Sáng.
1

c ở gần bên Chúa không? gần Cha. con trong Cha. Cha là Ánh Sáng.

- Chúa có che chở con không? - Co ược Cha che ch . ơ ựa vào Chúa không? tựa vào Cha. giữ Ðức Tin.

- Con có th

- Con có thể ươ - Con cần - Co

Sức M nh của C úa

ược ban S c Mạnh. ơ ủa Chúa.

- Con cần

- Co ượ C a yêu t ươ . C a là Á Sá và C a iếu soi cho mọi ười ược thấy. Con ừng sợ, Đường i của Cha thì ngay thẳ . Đường i của Cha sẽ dẫ o ến Cha. Cha sẽ gặp con và con sẽ nhận ra Cha, vì Cha tỏa chiếu Bình An và ươ êu.

1

N ữ

iề

ày

vi ra sa k i ã

a

ẩy.

2

Co y ến với Cha. con t ể t ấy Cha không? Con có nghe t ấy Cha không? Co ừ sợ, ừ ng trong bóng t i ư t ế. Con coi, ôi chân o ược chữa là , o i lại ược rồi. Con coi, mắt con 1 thấy lại ượ rồi. C a ữa là o .C a rửa sạch tội lỗi con và chữa cho con khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nào! Con hãy dùng ôi chân con mà ến với Cha, dùng mắt o ể nhìn Cha, ti o ể gặp Cha. Cha là Ðấng C u Chuộc con. Cha là Bình An của con. Cha là C a iê u t ươ yêu tất cả các con.

Ngày 27 tháng 9, 1986 - Bình an con. Vassula ơi, o y ến với Cha, Cha là Ðấng C u Chuộc ủa con, là Bình An của con. Cha từ s ng bằ xươ bằng thịt giữa các con ưới trần gian. Cha là C a Con ượ i ra b i Thiên Chúa. Con y ến với Cha và dựa ầu vào Cha. Cha là Ðấng An Ủi của con. ỗi khi con cảm thấy khổ cực thì hãy nhớ Cha bên con. Co y ọc với Cha kinh này: L y Cha, xin cứu giúp con, và dẫ a o n nhữ ồng cỏ an lành của Cha, ơi ồ ớc thanh khi m ô ời tuôn chảy, xin Cha là Ánh Sáng soi Ð ờng dẫn Lối. Con sẽ b ớ i b C a. Có Cha soi sáng, con sẽ i nói. L y Cha , xin ở l i trong con, o c Bình An và cảm nhận ơ ủa Cha. Con sẽ i eo b ớc chân Cha. Co sẽ ở l i với Cha. Xin Cha soi sáng cho con, ơ m con, xin ở cùng với con bây giờ và o n mãi m ô ời. Amen. (C úa Gi s ã n d y cho tôi lời kinh nguyện này.)

1

ấ ả

iề

ày ề

à ẩ dụ.

3

28 tháng 9, 1986 (Hôm nay Chúa Giêsu cho tôi một thị ki n rõ ràng (trong tâm trí) về chính tôi, không rõ là ở â , q a vẻ ôi a ở trong v ầm lầy, xung quanh không có một ai cả, ò ôi ời mất hồn. Giữa ám cây khô héo, tôi thấy C úa Gi s a m ki m tôi.) - C a ây. Chính Cha là C a iê u ây. C a t m t ấy con. Co y ể Cha chỉ cho con ường v . Co y nghe Cha ây: C a là C a iê u, là Đường. ỗi i con cảm thấy mình bị lạc l i thì hãy kêu cầu lên Cha, Cha sẽ ến chỉ ường cho con. C a là Đường.

Ngày 30 tháng 9, 1986 - Co ái ơi, bình an o con. o o á á ể con có thể cảm nhậ ược

- ậy C a iê u, xi ba 1 C a và ể con viết. - Vassula ơi, lời êu xi

ầu môi

t lưỡi t

ô

ĩa

ả.

(Tôi nhận ra lỗi của mình. Tôi ã xi C úa Gi s ơ ày mà k ô ò yêu m , k ô s y ĩ, k ô ực cảm thấy vậy. Tôi lặp l i lời xi với ứ về từng lời i và nâng tâm hồn lên cùng Ngài.) - Co y kêu cầu lên Cha với l cảm nhận ra Cha ưl ày ây. Cha là iê C a ũ ảm nhận. Cha cảm nhậ ược tất cả. Qua lời kêu cầu của con, Cha phải nhậ ược lòng kính yêu từ áy hồn con, ậ ra vi con cầ ến Cha, kính mến Cha, với ý th c rõ từng lời con th t ra. Cha là Thiên Chúa hi n hữu và Cha cảm nhận ượ . Cá lời kêu cầu ầu môi t lưỡi tự nó bị chôn vùi, và tất ả gi ư ững tiếng gào r ng từ ưới á nấm mồ. Co y nhớ rằng Cha hi n hữu và cảm nhậ ược. Cha mong mu n vi c làm của tất cả o ái C a u mang lại cho Cha ni m hân hoan.
1 2

2

ôi ầ ảm ậ ấy sự Hiệ Diệ Ý thức sự Hiện Diện của Chúa.

ủa C úa.

4

5 tháng 10, 1986 ( ôi a ọc một quy sá ro iề ời k l i á ảm nghiệm về i C úa, mà ầu h t nhữ ời ày ề á ời ô o o bi t là nên quên những cảm nghiệm ày i v k ô p ải à i C úa. Họ á ời ô o bảo rằng, chỉ á âm ồn siêu thoát mới cảm nghiệm c Thiên Chúa và phải ở mứ ộ si oá cao. Vì tôi bi t tôi chẳ i m nào, và l i ò xa vời sự tốt lành nữa, nên tôi quy ị á ộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua cách thức vi ày. ôi ôi x p l i oà bộ. H ọ muố i rằ , với i C úa, ời ta phải là một vị thánh, và họ ò làm cho tôi tin rằng Thiên Chúa quá xa vời. Vì vậy tôi sẽ x p mọi chuyện l i, và một lầ mặc cho bàn tay tôi muốn vi t gì thì vi t do sự ớng dẫn của một quyền lự ã vi ro ấ ả ữ á vừa q a.) - a ula ơi, o ừ bỏ Cha. Con yêu dấu, hãy tiếp tục cầu xin Cha và tiếp tục học hỏi ơi C a. Co y ớ là C a ằng bên o . C a là iê C a a tro o . Co y ti vào C a. Cha là Ðấ oà Nă , là Thiên Chúa Hằng Hữu. - Không. Không th c. Ðây không th là Thiên Chúa. Nhữ ời hi u bi t sẽ chứng minh cho con thấy rằ ây k ô p ải là Thiên Chúa. Chỉ có những tâm hồn rất trong s ch mới xứ á c Thiên Chúa ti p xúc và ban cho những ân sủ vậy. - Cha không ngoài tầm tay âu a ula ỡi, Cha không từ ch i bất c ai. Cha khiển trách tất cả những ai làm nả l á o ái ủa C a mu ến với Cha. Bất c ai dạy rằ , ể có thể cùng Cha hoặ ược Cha chấp nhận thì phải trong trắng hoặc x á ,t ọ là nhữ ười a ây t i t hại cho Giáo Hội Cha. Bất c ai t m t ấy C a, ư lại bị nhữ ười khác làm nản lòng, thì Cha là Đấ ầy S c Mạnh Vô Biên, sẽ â ỡ ười ấy, và ba o S c Mạnh của Cha. Tại sao, tại sao Cha lại bị những ười tự o m là t ô t ạo ể mà x t oá x m ải là Cha hay không, và cấm oá mọi ự t ể ược, bỏ mặc cho con cái Cha phải chán nản, thất vọ , bơ vơ và vỡ mộ , oi t ường tất cả Ân Sủng của C a, lôi o o ái C a rời xa ỏi Cha. Tại sao tất cả những ân hu của Cha lại bị gạt bỏ, những ân hu mà C a ba . C a iầu C ô ậ .
5

Co ái ơi, cu i i o t m ược Cha thì lòng Cha tràn ầy hạnh phúc. Cha cẩn thận không làm cho con sợ i rồi bỏ i. C a ịu à â iu o ư ười mẹ ăm o t ơ. C a tậ o o biết ế với C a. Co yêu ấu, C a trà ầy u ướng gọi o và ặ ượ o , o bê C a, chia sẻ với con mọi th C a . iờ ây o ến t ưa với Cha rằ o a ĩ ến chuy n rời bỏ Cha, b i v C a là Thiên Chúa, nên không thể tới gầ ượ , ơ ữa o ượ o biết rằ t ực ra chỉ á tâm ồn x á mới ế ược với C a mà t ôi, ầ o t ưới m c tiêu chuẩn cần có! Cha không bao giờ từ ch i bất c linh hồn nào. Cha ban Ân Sủng của Cha cho cả á li ồn tồi t nhất. Co y làm vui l C a và tiếp nhận Cha bằng cách thế ày. Co ái ơi, Cha ba ướ là o o .C a a ướng dẫn con. Con a ượ C a uôi ưỡ . a ula ơi, ôm ay o y ọ t ơt ủa t á êrô. Co y ọc một á ăm , rồi Cha sẽ o biết t ơ ày liê ế o . Co y ọ ươ t nhất. Con h y với ti . á êrô ạy o o c tin. (Chúa Giêsu cho tôi hi u nhiề iều về ừ ữ ứ i à ức tin khi n ời ta có th làm cho núi non di chuy n, và n u muốn chúng ta cứ việc nhắm mắt mà tin.)

Ngày 10 tháng 10, 1986 - Cha là Ánh Sáng. Cha là C a Giêsu mu n cả iá o : ừng bao giờ rơi vào ạm bẫy do ma quỷ ặt ra. ừng bao giờ tin vào bất c một s i p nào làm cho con cảm thấy bất an. Con nên hiểu l o ma quỷ c gắng hết s ể ă ản con. Co ái ơi, bất c một s i p nào kết án các s i p 1 trước kia của Cha t u do ma quỷ mà ra. Ma quỷ một lần nữa a gắ ă ặn con lại, và làm cho con nản lòng. Cha là Đấng C u ế ủa con, Cha xác nhận với con rằng các s i p ào có nội dung mời gọi yêu t ươ và b a , ẫn dắt nhữ ười lầm ường lạc l i tìm v cùng Cha, tất cả u từ C a C a và C a mà ến. Vì vậy o ừng chán nản mà hãy ti tư ơi C a, y nhớ ừng tin vào bất c s i p nào làm cho con phải lo lắng. Cha là Bình An và con phải cảm thấy ược an bình.
1

Những ấn bả

i

r ớc thời kỳ Thập Giá.

6

Ngày 16 tháng 10, 1986 - Bình an cùng con. Con yêu dấu, o y ghỉ ơi i, ừng chất thêm gánh nặng cho mình nữa. Cha có thể cảm thấy ượ o a ă t ẳng ư t ế nào. - Con cảm nhậ c sự Hiện Diện của Chúa! ậy Chúa Giêsu, có phải C úa a àm ổi bật sự Hiện Diện của Chúa không? - Đ t ế, C a làm ổi bật sự Hi n Di n của C a lê Vassula ơi, Cha hiểu rất rõ khả ă ủa con. ể cho con hiểu.

(Hôm ôi ảm thấy mệt mỏi q á ỗi ôi k ô ào ọc sách và làm việc. Tôi cảm nhậ c sự Có Mặt của Chúa Giêsu ở khắp ơi. N ài a m ốn nói với ôi iề .)

Ngày 22 tháng 10, 1986 - Cha là Thiên Chúa rất vui ướng có con bên Cha. Cha t ươ yêu con, con gái ạ. Con y ti tư ơi C a. Tro v ô ầy hai tháng con 1 sẽ ược tiếng Cha một cách rõ ràng. Cha sẽ â ỡ o ư o mu n. Mụ í ủa C a là ướng dẫn con. Tro v ô ầy hai tháng nữa con sẽ tiến bộ vượt bự , v ây là Ý u n của Cha. Cha là ị ô Sư của con. Tất cả giáo huấn của Cha sẽ soi sáng linh hồn con. Co y ến gần bên Cha. Vassula ơi, mỗi lần con cảm thấy khổ s t y ến cùng Cha, rồi Cha sẽ an ủi con, b i v con là con yêu dấu của Cha. Cha không bao giờ mu n thấy một ười nào trong các con cái Cha khổ s cả. ọ ê ến với Cha, rồi Cha sẽ an ủi ọ.

Ngày 23 tháng 10, 1986 - Vassula, nhà nào cần o
1

ơ ? C a mu n con lựa chọn.
ậ . Sá ầ sa ôi e i C úa i rõ rà ơ .

ời i

báo ày ã

à

sự

7

- ậy C úa Giêsu, n u Chúa muốn hỏi con là giữa Nhà của Chúa và nhà của con, cái nào quan trọ ơ , ất nhiên con sẽ trả lời à “N à ủa Chúa,” và chọn lựa o ọn Nhà của Chúa. - Cha chúc là cho con.

(Chúa Giêsu có vẻ hài lòng lắm!) - Này con bé mọ , Cha sẽ dìu dắt con. Nào! Co y vác Thập Giá của Cha rồi theo Cha. Co y nhớ là Cha sẽ giúp con. Con sẽ là mô của Cha. Cha sẽ giúp con bày tỏ Cha ra. Cha là Thánh, Cha là Thánh, vậy con hãy nên Thánh, hãy s ng Thánh Thi n. Cha sẽ hỗ trợ con. Vassula ơi, con có bằng lòng làm vi c cho Cha không? - Xin Chúa tự x - C a iê u itô. - Vâng, con sẽ làm việc cho Chúa. - Cha yêu mế con, con hãy kêu cầu lên Cha khi con mu n nhé. ( ôi ồ ực sự không bi t làm việ o i C úa ĩa à sao. Vì tôi yêu m Chúa, nên tôi muốn làm vui lòng Ngài, chứ r ớ ây a bao iờ tôi nhận ra sự bấ khả ă ủa ôi!) - Co C a ây, y lắng nghe tiếng Cha kêu van, lắng nghe tiếng Cha kêu gào, con có nhìn thấy Thập Giá của Cha không? Cha là C a Giêsu, Đấng m ế thị kiến này.1 Con yêu dấu của Cha, Cha kêu gọi, C a au khổ vì khi Cha dõi mắt theo các con, thì Cha thấy các con tản mát mà không hay biết những nguy hiểm ma quỷ bầy ra cho các con. Lòng Cha tan nát khi thấy các con quá xa cách Cha! C úa ần nữa.

1

ôi

ấy mộ

ập Giá mầ

â sẫm, rấ ớ .

8

(Ròng rã một tháng trời Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy hình ảnh Thập Giá của Ngài. Mỗi k i q ay ầu nhìn về bất cứ ớ ào ôi ều thấy một cây thập giá h t sức to lớn, màu nâu thẫm, ứ . i ă ơm, ôi ớc mắt nhìn lên, thì Thập Giá vĩ i ứ . i ằm trong mùng, n u nhìn ra oài ôi ấy Thập Giá. N u tôi sang mộ p ò k á ngồi hoặc làm việc gì thì Thập Giá i eo và ứ . S ốt một tháng trời, Thập Giá àm ám ảnh tôi vậy. Rồi mộ iều khác ữa bắ ầu ám ả ôi, à ất cả những gì a xảy ra có lẽ không phải từ i C úa mà .N u là chuyện ma qủy, thì làm sao nó có th khờ d i vậy? Tôi bắ ầu s thiên h sẽ àm i u về chuyệ ày. Điều gì sẽ xảy n cho tôi? Tôi sẽ bị ch diễu!) - Này o ( ôi ơi - D i ái, con gái, o i ? ờ.) y tro b a

- C a ây, C a iê u ây, con hãy gần bên Cha. C a kêu gọi con hằ bao iêu ăm qua. Cha mu n con yêu mến C a, a ula … ậy C úa Giêsu, Chúa gọi con lầ ầu tiên vào hồi nào ? ủ. Con nhìn thấy Cha. ư t ế nào không?

- Lầ o i ba o . Cha gọi o i o a Con có nhớ C a o o lại với Cha và gọi tê

o

a , o ớ, con rất s . ú o k oảng 10 tuổi. Con s vì Sức M nh của C úa ã kéo o i. Con cảm thấy một luồng iện rất m nh, giố ỏi nam châm hút một thỏi nam châm nhỏ. Con cố ghìm l i vuộ oá , o àm k ô ổi, o n khi con thấy con bị ú dính vào Chúa, rồi con thức giấc. (Tôi lấy làm l về việc Chúa Giêsu nhắc l i cho tôi về giấ mơ ày, và k ô bi làm th nào mà tôi vẫn còn có th nhớ c.)

9

Ngày 9 tháng 11, 1986 - Bình an o . C a ây, C a là C a Giêsu Kitô. C a a trước mặt con, Cha là ị ô Sư ủa con và Cha t ươ yêu con. Sự dữ bị khuất phục b i vi c Cha tự hiến tế. Co ừng ngủ vì Cha sắ ến với con. Cha là Sự Mạc Khải. Cha có nhi u i u mu n nói với con. Vassula ơi, con hãy nói chuy n với Cha v Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha, - Con sẽ a i ? ây? Co sẽ s y a ởng về r ớc khi hay trong khi Chúa chịu

rước khi chịu

. ò .)

(Chúa Giêsu cho tôi một hình ảnh Chúa bị á

- Sau i á C a rồi, ọ khạc nhổ vào Cha và giáng nhữ ặng n vào ầu Cha, khiến Cha choáng váng. ọ á vào bụng Cha khiến Cha t c th té xu ất. Khi Cha rên rỉ au ớn, ọ oi C a ư tr ơi, t ay iê au ấm á C a. N ười ta không còn nhận di ra C a ược nữa. Thân Mình Cha bị rá át và rái im C a ũ vậy. Thịt Cha, bị rách bươm, lủng lẳng khắp châu thân. Một tên trong bọn nắm lấy C a và o lê C a i v ôi â C a ô còn mang nổi Thân Mình Cha ượ nữa. Rồi ọ lấy một trong những tấm áo dài của ọ mà mặc cho Cha. ọ vừa lôi Cha tới ía trước, vừa ấm á liê 1 tụ , á vào mặt Cha, làm dập mũi C a , quấy nhiễu Cha. Cha lắng nghe lời ọ nhục mạ. Con ái ơi, tiếng ọ vang lên những lời ăm t và ạo ười, làm tă t êm ắng cho Cha. Cha nghe chúng nói: “lũ bạn bè của mày tụ tập âu tro i vua a ây với tụi tao, có phải tất cả ười Do ái u phụ bạ ư ững ười này không? N xem vua của a ” Con ái ạ, rồi chúng lấy v ai làm vươ mi ội o C a, “t ầ â Do ái ể tu ô mày âu rồi, mày là vua mà, không phải sao? Mày có biết cách vai làm một ông vua không? Cười lên xem! Đừ khóc, mày là vua ẳ lẽ ô phải sao, vậy hãy tỏ ra vẻ một ô vua i.” ọ lấy giây thừng trói chân Cha lại rồi bảo C a i tới chỗ ể sẵn thập giá ủa Cha.
C ú ủa vi về ấm ă
1

à x ấ bả sụ m i, ứ k ô p ải x ơ iệm ủa C úa xá q y vậy.)

m i bị dập ẫy. (Cá

y

10

Con gái ơi, Cha không thể bướ i ượ v â C a bị trói lại rồi, o xô C a xu ất rồi túm tóc Cha lôi v phía thập giá của Cha. C a au ớ quá ỗi, những mả da thịt còn dính lủng lẳng trên Mình Cha do các trậ x toạc ra. ọ nới lỏng sợi giây thừng cột chân Cha rồi á vào ười C a ể thúc iụ C a ng dậy mà tự nhấc gánh nặng của Cha lên vai. Cha chẳng còn nhìn thấy thập giá âu ữa, vì mắt C a ủ ầy máu chảy xu ng từ những gai nhọ âm t ấu vào ầu Cha. Thế là ọ nhấc thậ iá lê ặt vào vai Cha, rồi ẩy C a i v phía các cổng. Ôi, con ái ơi, ập Giá Cha phải vác nặng n biết bao! Cha lầ m ườ i tới các cổ , ưới sự ướng dẫn của ngọn roi phía sau, Cha c gắ ườ i qua ữ iọt máu a làm ay x mắt Cha. Rồi Cha cảm thấy ai lau mặt Cha. Tro ơ au ớn cự ộ, các phụ nữ tiến tới lau lên mặt ư ủa Cha. Cha nghe họ than khóc thảm thiết. Cha cảm thấy t ươ ọ. Cha th t ra: “ t ay o á o áu Cha sẽ rửa sạch mọi tội lỗi loài ười. Này hỡi á o , ến giờ các con ược c u rỗi.” Cha c s bước lết tới. Đám ô tr nên cuồng loạn. Cha không thấy quanh Cha ười bạn nào cả. Không một ai có mặt ể an ủi Cha. Cơ ấ i của C a ườ ư tă lê iến Cha phải ngã ào xu ất. Quân lính sợ Cha tắt th trướ i i , ê ra l nh cho một ười tên là Simon vác Thậ iá ỡ Cha. Con gái ạ, ây không phải là ọ tỏ ra cử chỉ â ái ay x t t ươ âu, ẳng qua ọ chỉ mu n cho Cha s ể i C a mà t ôi. K i lê ến Núi, chúng xô Cha xu ất, giật ă quần áo Cha ra, bỏ mặc Cha trần truồng cho mọi con mắt nhìn Cha. Những vết t ươ ủa Cha lại toác ra iế Máu Cha chẩy lan xu ất. Quâ lí ưa o Cha rượu pha mật ắng. Cha từ ch i, vì trong áy l ,C a ầy những cay ắng do kẻ thù dành cho Cha rồi. ọ vội o anh xuyên qua cổ Tay C a trước, rồi mới vào ập Giá. Sau , o i t â m dập nát của Cha xu ể a su t qua hai bàn chân Cha một cách hung bạo. Co ái ơi! Ôi con ái ơi ật au ớn biết bao, cơ ấp h i khủng khiế ường nào, ỗi th ng khổ của linh hồn Cha vời vợi, v bị í á ười thân yêu bỏ rơi, bị ch i bỏ b i Phêrô, mà qua ông Cha sẽ thiết lập Giáo Hội Cha. Cha bị cả các bạn hữu còn lại ch i bỏ, bị bỏ lại trơ trọi một
11

mình, bỏ mặ o quâ t ịch. C a ,v l C a ập tràn muô ỗi au ớn xót xa. Quân lính dự ng Thậ iá C a lê ặt vào . Từ trên Thập Giá, Cha ưa ôi mắt xư xu ám ô . Cha khó lòng mà nhìn thấy ược. C a ể ý nhìn mọi ười. Giữa ám ười a ạo ười Cha, Cha chẳng thấy ược một ười bạn nào ả, không một ai có mặt ể an ủi C a. “ ạy iê C a ủa Con! Lạy iê C a ủa Con! Sao Chúa ỡ bỏ Co ?” Cả nhữ ười từng yêu mến Cha giờ ây ũ bỏ rơi C a. C a ưa mắt v chỗ â ẫu Cha. Cha nhìn Mẹ và hai Trái Tim Chúng Ta tâm sự, “Co xi trao o ẹ các con yêu quý của Co ể họ ũ ược làm con của Mẹ, Mẹ hãy làm Mẹ của họ”. Mọi sự sắ ược hoàn tất, ơ u ộ tới gần. Cha thấy á tầ trời m ra, và mọi thiên thầ u ng nghiêng mình, tất cả u ng trong thinh lặ , “ ạy Cha, Con phó Linh Hồn trong tay Cha, giờ ây Con cùng với C a”. Cha là a iê u itô ọc cho con viết v o ấ i của Cha. 1 Vassula ơi, con hãy vác Thập Giá của C a, y vá ỡ cho Cha! Thập Giá của Cha kêu gọi B A và êu ươ . C a ẽ chỉ Ðường i cho con vì Cha t ươ mế con, con gái ạ.

4 tháng 12, 1986 (Tôi vẫn còn ng c nhiên và h t sức nghi ngờ về sự việ a xảy ra. Làm sao iều này có th xảy ra c? Ý tôi muốn nói là tôi không hi u vì sao tôi l ik ô iều khi c ngòi bút của tôi, giố một sức m nh nào k á a sử dụng tôi vậy. C iề vì tôi quá thực t nên tôi mới nghi ngờ. Tuy vậy, chuyện này vẫn xảy ra, tôi ảm ấy bối rối...) - C a ây. Cha chính là C a iê u ây. Con gái ơi, con nên nhớ con là thần khí, C a ũ là ần Khí2 và là Thánh. Cha s ng trong con và con trong Cha. Con hãy lại trong Cha. Cha là C a Giêsu luôn cùng con.

1 2

ầ ầ i C úa Gi s i về việ vá ập iá ủa N ài là ngày 23.10.1986. Sự ày k ô o i rừ ân Xác Vinh Hi n ủa N ài và â xá ôi

12

Co y hiểu i u này: hãy trong Ánh Sáng của Cha, vì Cha là Ánh Sáng, và nhờ C a mà o a ận ự t ô biết. Co a tiến bộ rồi . - Vâ , C úa ã y t phụ c con rằ ây à C úa. C úa ã c hai mục ủa Chúa. một là con y m Chúa, và hai là Chúa d á ày gặp o . C úa ã ôi ố c con. Con bi t rằng con không lo n ầ ki ơ bất cứ ai trên th giới, ay o trí ơ một bác sỹ tâm thầ ào. Co bi ây k ô p ải là chuyệ n từ ma qủy, bởi vì con bi ời ta cảm thấy nào khi bị ma quỷ tấn công: nó 1 gây ra cảm giác lo âu khổ sở. Co ã k ô ận lời kêu gọi của Chúa, bởi v ú o oà oà k ô mà ới Chúa. L y Thiên Chúa của o , C úa ã muố iều này. Con không hối hậ â , làm sao con có th hối hậ c, bởi vì giờ ây o ã bị Chúa cuốn hút mấ rồi! - Này o ơi, C a â o lê ể con có thể cùng Cha. C a ạy cho con biết yêu mến Cha. con có cảm thấy vui ướ i ược với Cha bằng cách này không? - Ồ a C úa có ! ,C a o o .

- Tự áy

Ngày 8 tháng 12, 1986 - Con c ở trong Ánh Sáng ủa Chúa không ?

- Co a trong Ánh Sáng ủa Cha. Cha là C a Giêsu, là Ðấng C u 2 Độ ủa con. Đ o Thập Giá của Cha trê ười ĩa là ma lấy những au ổ của C a , o ái ạ.

10 tháng 12, 1986 - Con gái ơi, o it oC a một cuộc s ng thánh thi n.
1 2

ô

? Co

i la

t a

lạc l i, hãy

Đ à k i ôi bị ấ ô r ớ ây, k i ôi bỏ vi . C úa Gi s i ập iá mà ời a ờ eo ở ổ.

13

- Lậy Chúa Giêsu, con không th số

bây iờ sao?

1

- Co y C a ây, o y trư ẫ cho Cha một ười tin vào các tí i u thánh thi ư lại không bao giờ chọn theo Giáo Hội. Co y ẫ cho Cha một ười nửa vời ư t ế … - Co k ô ĩ ra ời nào cả.

- Không, không có ai cả. (C úa Gi s d ờ - Chúa muố o oà i ôi i iều gì.)

ảo p ải không ? a lo lắ i u gì vậy con gái?

- Phải, Cha mu n vậy. Con ừng sợ. Co (Chắ à ôi ã ở dài.) - N u con vẫn số

này thì việc gì sẽ xảy ra ?

- C s ng y nguyên ư vậy thì con sẽ khám phá ra rằng Cha sẽ không ngừng kêu gọi o ến với Cha! - Con có th hỏi Chúa một câu không? - Được . o ay ổi không?

- Chúa có thực sự vui thích n - Có! - C sự k á biệ o thánh thiệ C úa m ốn.

ay ổi, con muốn nói là n u con trở nên

- Có ch , có một sự khác bi t, con sẽ quay v với Cha và
1

lại với Cha.

ời v i

vẫ

ố ắ

à mộ mô

ệ…

14

- Ngay bây giờ Chúa có th nhìn thấy - Con yêu dấu, có. - Con có th hỏi Chúa một câu không? - Được ch .

ơ

ai k ô

?

- Bởi vì Chúa nhìn thấy ơ ai o m ốn bi t mộ iều, n u Chúa không muốn trả lời thì Chúa chỉ cần vẽ cho con mộ rái im cLiệu cuối cùng con có làm cho Chúa thất vọng không? - Không, con sẽ không làm Cha thất vọng. (Tôi cảm thấy nhẹ nhõm...) - Chúa sẽ cảm thấy th nào? - Cha là Thiên Chúa sẽ cảm thấy ược tôn vinh. - Thật sự C úa m ố ?? - Thật , con ừng sợ. ại ao con lại sợ nên thánh? Con hãy nhớ là con a iai oạ ầu của lời Cha mời gọi. - Ðiều này thực sự n ĩa à ?

- N ĩa là o vẫ a ọc hỏi ơi C a. Cha sẽ dạy và tỏ cho con t ấy Công i của Cha. Cha mới chỉ bắt ầu kêu gọi con mà thôi, rồi ây con sẽ khám phá ra cách th c Cha làm vi ư t ế nào. au Cha sẽ gọi con vào ày giờ ược ấ ị ể tìm thấy Bình An. Con có hiểu hoàn toà ĩa ủa Bình An không? - Thực tình con không rõ lắm. Bình An có th là ch t, có th là Giáo Hội. Con không oà oà rõ lắm… - Cha là Bình An. C a a ây, ần ngay bên con. Bàn Tay Phải Cha
15

cầm bà tay a viết của con. Bà ay rái C a a ặt trên vai trái con. Cha hi n di n và con cảm nhận ra ược Cha. Cha là ô Sư của con, con gái ạ. Con y bướ i với Cha, hãy làm vi c với C a v C a ọn con làm s giả của Cha. Con ừ ể o ười ời làm con nản lòng. Nhi u ười trong họ không hiểu âu, v ự t i tăm t ể lấp lòng họ, di t trừ hết mọi ự hiểu biết. Con hãy bình an. Cha là Thiên Chúa t ươ yêu á o ế iê uồng. Co y a ảm lên con gái à.

Ngày 11 tháng 12, 1986 - Con gái à, con có mu n nên thánh không? Co ừ ợ.

(Chúa Giêsu trở l i cùng một chủ ề của sứ iệp r ớc.) - Thật sự á ĩa à ?

- Nên thánh là tr nên trong trắng và dâng hiến m trọn vẹn cho Cha. Nên thánh là làm vi c cho Cha với tình yêu mế . Nên thánh là yêu mế Cha và gần bên Cha. Nên thánh là tuâ iữ L Luật. Nên thánh là tr nên gi ư C a vậy. - N ời ta có th chỉ nên thánh trong tâm hồ c không?

- Được! - Có phải tâm hồn giá trị ơ bộ áo sĩ k ô ?

- Phải, tâm hồ là i u quan trọng. Con hãy gần Cha, hãy gần bên 1 Cha. Co ưa gầ bê C a ư C a mu n! Cha cảm thấy ư o mu n lẩn tránh ỏi Cha. (C úa Gi s k ô - Cha là Đấ
1

c vui...) o

Thánh, nên Cha mu
ĩa à ôi a ập r

ũ

ê t á
về C úa.

.

‘ ãy ở ầ bên C a

16

- Con thực sự muốn số - Con có thực ự

ở gầ C úa ơ ! itmC a ô ?

ư vậy không? Con có thực sự a

- Xi C úa ừng bỏ con! - Cha sẽ không bỏ con! - Không bao giờ? - Không bao giờ! ừng sợ con gái ạ. Có phải o gây buồn phi n cho con không? Con c i i (Tôi lấy h - Co xi â , cứ a ảm) a ợ bộ tu phục sẽ
1

a với Chúa rằng, con thực sự không muốn mặc bộ áo nữ tu ày o vẫn y m Chúa...

- Con gái ơi! R t cuộc rồi o ũ a ảm ể i lê i u này. Cha hài lòng vì con thành thật! Cha là Thiên Chúa t ươ yêu con. Con nhận th ược là con sẽ nói d i Cha nếu o i ược lại. (Tôi cảm thấy Chúa thật ài ò vậy.) , ẽ Ngài b ồn vì ôi ã i

- Cha không buồ âu Co y C a ây: Cha mu n con thánh thi n trong tâm hồn, ch không phải trong bộ áo tu. - Số ửa vời là gì? Chắc số p ải k ô ? ửa vời ĩa à không mặc tu phục

- Nửa vời thực sự ũ i lê một ĩa tươ tự. N ười ta không cần y phục thánh mới là thánh. Y phục thánh mà tâm hồn không thánh thì có giá trị gì? N ư mu i mất i vị mặn. Cha sẽ dạy con biết gần Cha
1

Bộ áo ữ

.

17

ơ . Cha sẽ ưa o ến gầ C a ơ . Con hãy ảm ậ ra là o a ượ C a yêu t ươ ấp ủ, ừng sợ Cha, Cha là Sự Bình An. Cha là C a Giêsu, dìu dắt o , C a ướng dẫn con. Con hãy cầu nguy n nhi u ơ và làm vi c với Cha bằng cách này. Con hãy gia tă i m ti ơi C a, cầ ến Cha. Con hãy tỉnh th c vì giờ C a ần k .

Ngày 13 tháng 12, 1986 - Co ái à, ải ă o ĩ là C a ài bẫy con không? Con yêu dấu, Cha t ươ yêu con. Con ừng sợ Cha. Có vẻ ư o ợ rằng Cha a ài bẫy con! (Đú , tôi ã i yện này với b bè và ôi ã d ữ ài bẫy .)

- Cha biết, Cha mong rằng con yêu mế Cha. - Chúa có giận con không? - Không, Cha không giận. - Con có nên nói thẳng thắn không? - Nên lắm. - Chúa muốn con yêu m - Đ vậy. mụ ạt ược rồi. ố con và con thích lắm! ủa C úa a? Chúa?

- C úa ã - C a

- C úa ã ối

- N ư vậy con có hạnh phúc không?
18

- D có, con rất à h nh phúc! Phải chi con bi ă i ừ tố ơ ! - Co a ọc mà. Con hãy ă lấy C a. Cha chúc là cho con. iệ con có chúc à o C úa c không?

- Được ch . - Vậy thì ậy Chúa Giêsu Kitô, con xin chúc à cho Chúa!

- Cha t ươ mế con. C a ưỡng dụ o ể làm s giả của Cha. Cha mong mu con yêu mế Cha. Vì con sẽ là s giả của Cha, Cha mong con nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh. Con mu i t o C a, và làm vi c cho C at ừng sợ ải nên thánh. Tại sao con lại sợ ê t á quá ư vậy? - Chúa có giận con không? - Không, Cha không giận. Thánh t i là trong trắng và s ng trong Cha. Thánh t i là i t o C a và yêu mế Cha. Thánh t i là tr nên gi ư C a vậy. Cha sẽ dạy con tr nên t á t i nếu con mu n. - Con sẵ sà àm C úa m ốn, vì con y m Chúa.

- Con gái ơi, vậy t Cha sẽ dạy con. Con c gần bên Cha, rồi con sẽ học ỏi. Con hãy t á và ti tư ơi C a. Con hãy tin Cha khi Cha nói là Cha rất vui có con bên ạ Cha. Con sẽ học hỏi, hãy bình an và y nhớ và ảm i m rằ o ượ C a yêu t ươ . Ngày 14 tháng 12, 1986 - Cha là Ðấng An Ủi của con. - ậy C úa Giêsu, xin cho con bi t sự làm gì? ớng dẫn này có ích l i và

i ày sẽ dẫn dắt nhi u ười ến cùng Cha, sẽ hồi i ọ tr v với C a, và ọc Lời Cha.
19

o

ái C a ể

Cha là C a C iê Nhân Lành của con, là Đấ kêu gọi o ến cùng Cha. Này con gái, con y ti tư ng Cha. Con y nhìn lên Cha, y nhìn thẳ vào C a ây. C a tỏ lộ Thánh Nhan Cha ra cho con. Thế nên con ừng nghi ngại nữa, c ti tư ng Cha. Co quê á t Cha làm vi c rồi ao, o ưa biết v Công i của Cha sao, vậy ừ ể cho thời ại con tiêu di t con. Con gái ơi, c vi c an nhiên với i t â của con, 1 ch ừ ể cho họ thuyết phục ượ con, vì iờ ây o tỉnh th c rồi và a trong Ánh Sáng của Cha. ế ê con c gần bên Cha. ậy Chúa Giêsu, n u họ cứ cố àm vậy thì Chúa có cản họ l i không?

- Có ch . Cha sẽ ô ể cho bất c ai tiêu di t con. Tất cả những ai có tai thì hãy nghe. Cá o hãy cảnh giác vì thời giờ ần rồi.

Ngày 15 tháng 12, 1986 - Co ái ơi, tất cả mọi sự ô N oa ượ ơ ô N oa ô ? - ậy Chúa có ! - Cha sẽ ba o o ơ ô N oa . Co y C a ây, o ẽ ạt ược sự Khôn Ngoan. C a là iê C a oà Nă và C a ẽ dạy ỗ con. Con hãy bám chặt vào Cha rồi con sẽ học ỏi ược, hãy tín thác vào Cha. Con gái ơi, con hãy á t c con cái Cha dậy. Con hãy s ng trong Bình An, vì Cha là Thiên Chúa u chúc phúc cho mỗi bướ o i. Cá 2 o ẽ trà ầy ơ và các con sẽ tr ê ô ảo. Con y ra i b a . u từ C a mà ến, con có mu n

Ngày 16 tháng 12, 1986 - Con phải mất một ngày mới nhận thức ra cho con! Con ng i o m à o
Dễ y p ụ ôi i về bấ ứ iề ! ro ây ô, k ờ k o. 2 N ĩa à mộ k i rà ầy ơ C úa á Chúa) ờ ma iề i ồ về với C úa.
1

iề C úa ã ba ặng ã ấp nhận một cách
ôi, ữ k ả ă ời ày bị oi à àm ứ ( o

m

ú

ầ , ôi sẽ

20

k ô s y ơ C úa. - Bình an không? a lớn lao

ĩ về nhữ

C úa ã ba

o o ! ậy C úa, con muốn t

o . Con có nhận th

ược tầm quan trọng của ơ

, mộ á vậy!

ừ ừ! C

iề

à con không xứ

á

c mộ ơ

- Con sẽ phải ạt cho bằ ượ ơ ô N oa . Co ừ nản chí. Cha sẽ dạy ỗ ể o ạt ượ ơ ấy. Co a trong Ánh Sáng Cha, và khi trong Ánh Sáng Cha, thì con sẽ học biết ược. Co y lắng nghe Tiếng Cha và c gắng nhận ra Cha. Cha là C a Giêsu Kitô, và Cha là Tô Sư của con. C a ạy con làm vi c qua Chúa Thánh Thần. C a ạy con yêu mến Cha. C a tuô ổ á Cô r của Cha xu o o ể con có thể hiểu Cha. Cha là S c Mạnh của con. Con sẽ ược ban S c Mạ ể vượt thắng những kẻ áp b c con. Họ sẽ ô lắm, con ạ. (Thiên Chúa có vẻ ơi b ồ , iều này làm tôi s hãi, vì bất ch t giọng nói của Chúa trở nên nghiêm nghị và buồn.) - T i sao vậy? T i sao vậy ? - Tại ao ư? Tại vì nhi u ười không tin rằ C a ũ làm vi c theo cách này, một s t hoàn toàn không tin Cha. Co ái ơi, Cha phải ả báo cho 1 con biết. Cha nói vậy cho con ể con chuẩn bị mà nhận ra nhữ ười này, b i v họ vừa iếc vừa mù mà lòng họ t khép kín lại. Họ mu n bi n minh cho lậ trường của họ. Họ sẽ bảo con rằ ây ô ải là Cha, tất cả u o tư tượng của con mà ra. Họ sẽ nhồi nhét vào con những lý thuyết ộc hại. Họ sẽ tìm ra mọi á ể tỏ cho con thấy là con sai lầm. Họ 2 sẽ ể o o ọc các lý thuyết của họ ể ch ng minh rằng con sai lầm. Vì

1 2

C úa ời i

i ro báo ày ã

â mậ C a o . à sự ậ sa k oả

mộ

ầ .

21

thế, o ái ơi, C a ặ o , ừ ể ừ ể thời ại của con tiêu di t con. - ậy C úa, o Chúa! àm

ười ời làm con nản lòng. Co

ây, rừ phi Chúa che chở con bằng Bàn Tay

- Cha sẽ luôn luôn bên con. Co ừ o rằ con bị bỏ rơi. Cha sẽ dạy con biết cách tr nên mạnh mẽ rồi con sẽ t ắ vượt tất cả những kẻ áp chế con. C a a uẩn bị cho con. Cha sẽ uôi ưỡ ể con nên o ầy. Con hãy nhận lấy Bình An của Cha và trong Cha. Giêsu Kitô

22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->