KABLOVI I PROVODNICI

Novi Sad, Republika Srbija

Kontakt

Novkabel AD 21000 Novi Sad, Srbija Industrijska bb Тel: + 381 21 21 00 528 + 381 21 21 00 529 + 381 21 21 00 531 + 381 21 21 00 532 Fax: +381 21 21 00 527 +381 21 21 00 527 e-mail: info@novkabel.com www.novkabel.com

Predstavništvo u Rusiji: Российская Федерация, 123100 Москва Ул. Мантулинская, дом 5, стр. 3 Тел: + 7 499 244 06 15/16 Факс: + 7 499 244 08 03 e-mail: info@eph.ru

Predstavništvo u zapadnoj Evropi: DP Handel GmbH Westendstrasse 24 D-60325 Frankfurt am Main, Germany Tel: + 44 69 97 14 810 Fax: + 44 69 97 14 81 15 e-mail: dp_handel_gmbh@t-online.de

Sadržaj
ENERGETSKI KABLOVI .................................002 ENERGETSKI PROVODNICI .......................034 SIGNALNI KABLOVI.......................................046

GUMIRANI KABLOVI ...............................058
TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI ...........090 KABLOVI ZA ELEKTRONIKU .....................122 KABLOVI ZA ELEKTROAKUSTIKU ..........134 BEZHALOGENI KABLOVI............................142

KOAKSIJALNI KABLOVI .........................176 VAZDUŠNI VODOVI ................................180
METALNI PROIZVODI ..................................194 TEHNIČKI PODACI .........................................208

ENERGETSKI KABLOVI PP 00 PP 40 PP 41 PP 44 PP 45 XP 00 XP 41 XP 44 XP 45 PHP 48 1x PHP 48 3x PHP 81 PHP 84 PHP 85 XHP48 1x XHP48 3x XHE49 XHEh 91 XHP81 XHP84 XHP85
003 005 007 009 011 013 015 017 019 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

GUMIRANI KABLOVI H01N2-D, ZN/S H05RR-F H05RN-F NFK EpG NFK TES ZEpN, BT, HT NSGAFou KPSRM PPSRVM PPSRMO NGFLGou NFK SiSi-JU NSHTou, NFK EpTN SiF NFK SiSi-J NSSHou NFK EpN 50 EpN 50 EpN 53 EpN 55 EpN 58 EpN 60 EpN 61 EpN 62 EpN 63 EpN 64 EpN 65 EpN 74 EpN 78 EpN 78-53 MGG,MGCG, FMGCG
059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089

TZ 44 TSV TK 33 U TK 39 M, GM TK 59 M, GM TK 59 TP TK 59 GMR TPP TPPEP A-02Y(L)2Y A-2Y(L)2Y A-2YF(L)2Y TD 59 UP TD 59M, GM TB-TZB TG-TZG S-YY S-Y(ST)Y TO SM 03 TO SM 19 KABLOVI ZA ELEKTRONIKU Y YV 6Y 7Y LiY, LiY-T Li6Y Li7Y LiYY, So-LiYY LiYCY, So-LiYC Y LiYCY, So-LiYC Y

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

H07Z H07ZZ-F NHXMH N2XH N2XH FE 180 N2XSH N2XS(E)H NHXHX NHXHX FE 180 NHXCHX NHXCHX FE 180 LiHXHX LiHXHX FE 180 LiHXCHX LiHXCHX FE 180 J-02Y(St)H J-2Y(St)H TC 88 K (EK) TZ 88 E (GE) THI THM

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174

X00-A X00/O-A СИП 3

189 190 191

XHP 48/O-A; XHE 192 49/O-A METALNI PROIZVODI Žica od aluminijuma Bakarna žica Bakarna kalajisana žica Provodnici od aluminijuma Provodnici od bakra Bakrana užad sa oplatom Provodnici za merne transformatore Pljosnate pletenice i čarapice Mesingana žica Žica za erozimat TEHNIČKI PODACI Osobine materijala za izradu kabela Bezhalogeni sporo gorivi materijali Otpor provodnika Obeležavanje žila Nazivni napon STRUJNO OPTEREĆENJE Transportni kalemovi Polaganje kablova
209 195 196 197 198 199 201 202

ILAN 120 (ohm) H 161

203

204 205

ENERGETSKI PROVODNICI P PP PP-R PP-U P-F P-L PP-L PP-J PP-JZ DPP-U PP 00 PP 41 PP 44 PP 47 XP 00 NYSLY NYSLYCY NYSLYO NYSLYCYO SEZ SPZ
035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

THN THNE THNE FE 20 THNE FE 180 MGH, MGCH, FMGCH NFK MGH, NFK MGCH, NFK FMGCH

210

213 215 218 219 235 238

KABLOVI ZA ELEKTROAKUSTIKU NAUK 001 NAUK 100 NAUK 102 NAUK 200 NAUK 300 NAUK 900, 905 NAUK 901, 904 BEZHALOGENI KABLOVI LiHH LiHCH H05Z
143 144 145 135 136 137 138 139 140 141

KOAKSIJALNI KABLOVI RG 50 RG 75 Alumoveld provodnici Provodnici od AlMgSi legure Provodnici od aluminijuma Tvrda bakarna i bronzana užad Zaštitna užad za dalekovode PP/O
177 178 181 182 183

SIGNALNI KABLOVI

TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI TK59 DSL TK59 DSL -120 2YY J-YY J-Y(ST)Y JE-Y(ST)Y TI 20 TM 20 TC 44 TI 44
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

VAZDUŠNI VODOVI

Al/Če provodnici 184
186 187 188

Profil kompanije
O nama Novosadska Fabrika Kablova je najstarija fabrika kablova na Balkanu, osnovana 1921. godine.Posedujemo širok asortiman energetskih kablova i provodnika, telekomunikacionih kablova i kablova za elektroniku, koji imaju primenu u svim delatnostima industrije, prvenstveno u građevinarstvu, rudarstvu, brodogradnji, kao i u naftnoj, putnoj, automobilskoj industriji i dr. NOVKABEL član Cilj Kompanija NOVKABEL nastoji da potrošačima kablovskih proizvoda pruži kvalitetne i prepoznatljive proizvode, uz stalnu brigu o interesima kupaca i zaposlenih, poštujući standarde kvaliteta i ekologije. Naš cilj je da trajno ostanemo lideri u proizvodnji i distribuciji svih vrsta kablova, unapređujući prodaju, prvenstveno osvajanjem novih tržišta, proširivanjem distibutivne mreže i jačanjem odnosa sa poslovnim partnerima. Kapacitet Proizvodni pogon Novkabela se nalazi na prostoru od skoro 40 ha u industrijskoj zoni Novog Sada, sa instalisanim kapacitetom do 35.000 tona godišnje. Istraživanje i razvoj Point Group vodeća je regionalna kompanija sa sedištem na Kipru. Neke od najvažnijih poslovnih aktivnosti Point Group čine: trgovina na veliko žitaricama, mlinska i pekarska industrija, trgovina i prerada bakra, rečni transport i nekretnine. Najveći deo poslovnih aktivnosti se obavlja u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Austriji. Point Group ima svoja predstavništva i u vodećim svetskim poslovnim centrima kao što su Moskva, New York, Frankfurt i Peking. Generacije zaposlenih su od skromnih početaka u proizvodnom asortimanu, strpljivim radom na razvoju novih proizvoda, omogućile da kompanija danas ima oko 16.000 registrovanih proizvoda. NOVKABEL neprestano prati tehničko-tehnološka dostignuća u kablovskoj industriji i konstantno radi na poboljšanju svojih proizvodnih pogona. Kvalitet Od ulaza osnovne sirovine do otpreme gotovog proizvoda vrši se brižljiva kontrola kvaliteta. Investicije u ispitnu opremu i podizanje nivoa njene pouzdanosti jedan je od prioriteta kompanije Novkabel.

NOVKABEL JE PREPOZNATLJIV PROIZVODNI BREND U KABLOVSKOJ INDUSTRIJI JUGOISTOČNE EVROPE SA JASNOM LIDERSKOM POZICIJOM NA POLJU KVALITETA I ŠIROKOG SPEKTRA PROIZVODA.

ENERGETSKI KABLOVI
PP 00 PP 40 PP 41 PP 44 PP 45 XP 00 XP 41 XP 44 XP 45 PHP 48 1x 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021 PHP 48 3x PHP 81 PHP 84 PHP 85 XHP48 1x XHP48 3x XHE49 XHEh 91 XHP81 XHP84 XHP85 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

[Type text]

PP 00, PP 00-A

,

; NYY, NAYY

Energetski kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-a
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA IJ JA NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa PP 00, aluminijuma za tip PP 00-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplasti nih traka. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA PRIMENA RI IM

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, u zemlji i na otvorenom prostoru, u mesnim i industrijskim mrežama, elektranama i rasklopnim postrojenjima kada ne postoji opasnost od mehani kih ošte enja kabela.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1,5 3x2,5 Cu broj PP00 [kg/km] 14,4 24 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1778 2304 29 48 77 115 192 307 480 43 72 Al broj PP00-A [kg/km] 12 18 29 46 72 102 145 203 276 348 435 537 696 23 36 58 93 145 Pre nik [mm] 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 11,0 13,0 13,5 15,5 17,5 19,0 20,5 22,5 24,5 28,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 19,0 22,0 11,0 12,0 Težina PP00 65 82 105 125 174 252 363 475 637 850 1115 1365 1707 2056 2657 150 197 270 365 494 683 1005 171 227 [kg/km] PP00-A 78 89 110 143 204 251 316 398 516 617 736 896 1131 235 277 350 467 688 -

003

004

*

Cu broj Al broj Pre nik PP00 PP00-A [kg/km] [kg/km] [mm] 3x4 115 35 14,0 3x6 173 52 15,0 3x10 288 87 17,0 3x16 461 139 20,5 3x25* 720 218 23,0 3x35* 1008 305 27,0 S 3x50 1440 435 25,0 S 3x70 2016 609 28,5 S 3x95 2736 827 32,5 S 3x120 3456 1044 35,5 S 3x150 4320 1305 39,5 S 3x185 5328 1610 43,5 S 3x240 6912 2088 49,0 3x25+16* 874 263 24,5 3x35+16* 1162 351 27,0 S 3x50+25 1680 507 29,0 S 3x70+35 2352 711 30,0 S 3x95+50 3216 972 34,5 S 3x120+70 4128 1247 38,0 S 3x150+70 4992 1508 41,0 S 3x185+95 6240 1888 48,5 S 3x240 +120 8064 2436 54,0 4x1,5 58 12,0 4x2,5 96 13,0 4x4 154 46 15,0 4x6 230 70 16,5 4x10 384 116 18,5 4x16 614 186 22,0 4x25 960 290 25,5 4x35 1344 406 28,5 S 4x50 1920 580 29,5 S 4x70 2688 812 33,0 S 4x95 3648 1102 38,5 S 4x120 4608 1392 41,5 S 4x150 5760 1740 46,0 S 4x185 7104 2148 51,0 S 4x240 9216 3480 58,0 5x1,5 72 12,5 5x2,5 120 14,0 5x4 192 58 16,5 5x6 288 88 17,5 5x10 480 145 20,5 5x16 768 233 24,0 5x25 1200 363 28,5 Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Konstrukcija1) Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Težina PP00 307 400 570 851 1246 1686 1715 2391 3251 4037 4928 6127 7983 1278 1627 2105 2760 3794 4755 5645 7361 9492 201 270 378 483 692 1044 1542 2011 2380 3144 4381 5310 6569 8127 10560 238 323 455 582 838 1275 1925

[kg/km] PP00-A 284 306 391 530 736 930 853 1095 1438 1742 2128 2597 3363 850 1109 1019 1340 1715 2019 2433 3046 3903 298 354 456 591 909 1210 1103 1356 1883 2248 2737 3430 4404 352 421 546 729 1226

1)

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniže + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: - jednožilni kablovi 15D; - višežilni kablovi 12D (D - pre nik kabela)

PP 40, PP 40-A

,

; NYCY, NAYCY

Energetski kabel sa poja anom elektri nom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa PP 40 odnosno od aluminijuma za tip PP 40-A. Izolacija: PVC masa Jezgro: dve ili više žila me usobno použene Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplasti nih traka. Koncentri ni provodnik: omot od bakarnih žica preko kojih je otvorena zavojnica (kontraspirala) od meke bakarne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, za ku ne priklju ke i javnu rasvetu, u industrijskim postrojenjima i elektranama kada se od kabela zahteva poja ana elektri na zaštita. Koncentri ni provodnik se može koristiti kao neutralni, nulti ili zaštitni.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 2x4/4 2x6/6 2x10/10 2x16/16 2x25/25 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25*/16 3x35*/16 S 3x50/25 S 3x70/35 S 3x95/50 S 3x120/70 Cu broj [kg/km] PP40 123 182 312 489 763 161 240 408 643 902 1190 1723 2410 3296 4236 Cu broj [kg/km] PP40-A 27 44 64 100 162 27 44 62 102 102 102 157 208 288 384 Al broj PP00-A [kg/km] 23 36 58 93 145 35 52 87 139 218 305 435 609 827 1044 Pre nik [mm] 16,0 17,0 19,0 22,0 26,0 16,5 18,0 20,0 23,0 27,5 29,0 29,0 31,5 37,0 40,0 Težina PP40 363 428 593 866 1310 410 518 718 1036 1443 1930 2065 2800 3823 4823 [kg/km] PP40-A 289 349 442 571 876 316 383 483 635 911 1080 1062 1360 1825 2196

005

Konstrukcija1) S 3x150/70 S 3x185/95 S 3x240/ 120 3x25/25 3x35/35 S 3x50/50 S 3x70/75 S 3x95/95 S 3x120/120 S 3x150/150 S 3x185/185 4x4/4 4x6/6 4x10/10 4x16//16 4x25 /16 4x35 /16 S 4x50/25 S 4x70/35 S 4x95/50 S 4x120/70 S 4x150/70 S 4x185/95 S 4x240/ 120
* 1) * * *

Cu broj [kg/km] PP40 5100 6383 8242 1003 1402 2000 2796 3791 4786 5970 7363 200 297 504 796 1142 1526 2203 3082 4208 5388 6540 8044 10330

Cu broj [kg/km] PP40-A 420 563 773 162 208 288 399 554 721 818 1069 27 47 62 102 102 102 157 208 289 420 420 593 773

Al broj PP00-A [kg/km] 1305 1610 2088 216 305 435 609 827 1044 1305 1610 46 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 2784

Pre nik [mm] 42,5 48,0 53,5 27,0 29,5 29,0 32,5 37,5 40,5 43,5 49,0 18,0 19,0 21,0 23,5 30,0 31,5 33,0 35,0 40,5 44,5 48,0 53,5 61,0

Težina PP40 5602 7290 9085 1550 2100 2350 3190 4300 5300 6450 7939 480 590 856 1192 1802 2175 2640 3574 4834 5938 7296 9133 11865

[kg/km] PP40-A 2612 3303 4190 973 1187 1194 1550 2088 2528 3008 3798 357 434 552 728 1052 1258 1295 1699 2229 2717 3318 4086 5296

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

006

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

PP 41, PP 41-A

,

; NYBY, NAYBY

Energetski kabel sa poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa PP 41, aluminijuma za tip PP 41-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplasti nih traka. Armatura: omot od dve eli ne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada postoji opasnost od mehani kih ošte enja tokom eksploatacije, naj eš e zbog glodara i ru nih alatki. Nije dozvoljeno polaganje na kosim terenima, niti vešanje kabela za armaturu.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25* 3x35* S 3x50 S 3x70 S 3x95 Cu broj PP41 [kg/km] 29 48 77 115 192 307 480 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 Al broj PP41-A [kg/km] 23 36 58 93 145 35 52 87 139 218 305 435 609 827 Pre nik [mm] 13,0 14,0 15,5 16,5 18,5 20,5 24,5 13,5 14,5 16,5 17,5 19,0 22,5 27,5 30,0 30,0 32,5 36,5 Težina PP41 263 309 390 461 595 784 1141 292 350 445 539 709 1004 1789 2203 2318 3021 3955 [kg/km] PP41-A 545 610 719 859 1208 585 658 781 939 1326 1556 1418 1725 2190

007

Konstrukcija1) S 3x120 S 3x150 S 3x185 S 3x240 3x25+16 S 3x50+25 S 3x70+35 S 3x95+50 S 3x120+70 S 3x150+70 S 3x185+95 S 3x240 +120 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25* 4x35 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120 S 4x150 S 4x185
* *

Cu broj PP41 [kg/km] 3456 4320 5328 6912 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 72 120 192 288 480 768 1200

Al broj PP41-A [kg/km] 1044 1305 1610 2088 263 351 507 711 972 1247 1508 1888 2436 46 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 3480 58 88 145 233 363

Pre nik [mm] 39,5 43,5 48,0 53,5 29,5 30,0 34,0 35,0 40,5 42,5 46,5 50,0 58,0 14,5 15,5 17,5 18,5 20,5 24,0 28,0 32,5 32,0 38,0 41,5 45,5 51,0 54,5 60,0 15,0 16,5 18,5 20,0 22,5 28,0 31,0

Težina PP41 4813 5783 7139 9069 2038 2193 2792 3452 4635 5556 6602 8135 10626 321 398 520 631 852 1219 1723 2656 2649 3910 5059 6125 7601 9111 11793 367 460 607 746 1015 1833 2095

[kg/km] PP41-A 2517 2984 3609 4393 1128 1171 1707 2071 2628 3985 3659 4291 5671 649 733 880 1093 1517 1785 1372 2131 2568 3075 3769 4457 5558 731 832 1030 1275 1796

3x35+16*

08

S 4x240 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25
*

1)

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

PP 44; PP 44-A

NYRGY, NAYRGY

Energetski kabel sa poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa PP 44, aluminijuma za tip PP 44-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplasti ne mase. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih eli nih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane eli ne trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodu, kada se zahteva pove ana mehani ka zaštita od mehani kih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehni kim normativima za elektri na postrojenja, ure aje i instalacije u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za vodoravno i uspravno polaganje i na mestima gde postoje ve e visinske razlike, u jamskim rudnicima, uklju uju i i metanske jame.

009
KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 3x6 3x10 3x16 3x25 S 3x50 S 3x70 S 3x95 S 3x120 S 3x150 S 3x185
* 1)

Cu broj PP44 [kg/km] 183 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328

Al broj PP44-A [kg/km] 52 67 139 218 305 435 609 827 1044 1305 1610

Pre nik [mm] 18,5 21,0 24,0 28,0 30,0 31,0 35,0 39,0 42,0 47,0 52,0

Težina PP44 775 1034 1408 1871 2204 2760 3760 4519 5710 7240 8700

[kg/km] PP44-A 560 680 1120 1470 1980 1870 2470 3020 3420 4440 5170

3x35*

Konstrukcija1) S 3x240 3x25+16* 3x35+16* S 3x50+25 S 3x70+35 S 3x95+50 S 3x120+70 S 3X150+70 S 3X185+95 S 3X240+120 4x6 4x10 4x16 4x25 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120 S 4x150 S 4x185 S 4x240 5x6 5x10 5x16 5x25
*

Cu broj PP44 [kg/km] 6912 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 288 480 768 1200

Al broj PP44-A [kg/km] 2088 263 351 507 711 972 1247 1508 1886 2436 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 2784 88 145 -

Pre nik [mm] 58,0 29,0 31,0 35,0 36,5 41,0 43,5 53,0 53,5 64,0 20,0 21,5 26,5 31,0 36,0 34,5 38,5 43,0 47,0 51,5 56,5 64,0 22,0 25,0 30,0 33,0

Težina PP44 10950 2100 2482 3550 4062 5184 6222 8580 9308 12636 758 973 1576 2251 3440 3349 4320 5637 7137 8566 10345 13642 1040 1276 2190 2547

[kg/km] PP44-A 6270 1520 1760 2490 2940 2950 4650 5350 6100 7209 640 780 1270 1628 2540 2510 2580 3680 4730 4827 6250 7770 725 1200 -

4x35*

010

*

1)

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

PP 45; PP 45-A

NYFGY, NAYFGY

Energetski kabel sa poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa PP 45, aluminijuma za tip PP 45-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplasti ne mase. Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih eli nih žica sa kontraspiralom od pocinkovane eli ne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRMENA

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodi, kada se zahteva pove ana mehani ka zaštita od mehani kih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehni kim normativima za elektri na postrojenja, ure aje i instalacije, u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama, u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za vodoravno i uspravno polaganje i na mestima gde postoje ve e visinske razlike u jamskim rudnicima, uklju uju i i metanske jame.

011
KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 3x25 S 3x50 S 3x70 S 3x95 S 3x120 S 3x150 S 3x185 S 3x240 3x25+16* 3x35+16* S 3x50+25
*

Cu broj PP45 [kg/km] 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 874 1162 1680

Al broj PP45-A [kg/km] 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 263 351 507

Pre nik [mm] 27,0 30,0 29,0 32,0 37,0 40,0 43,0 48,0 53,0 29,0 30,5 33,0

Težina PP45 1820 2350 2450 3150 4150 4980 5950 7350 9350 2190 2394 2932

[kg/km] PP45-A 1200 1660 1550 1850 2350 2680 3160 3860 4650 1600 1870 1890

3x35*

Konstrukcija1) S 3x70+35 S 3x95+50 S 3x120+70 S 3X150+70 S 3X185+95 S 3X240+120 4x6 4x10 4x16 4x25 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120 S 4x150 S 4x185 S 4x240 5x6 5x10 5x16 5x25
* 1) *

Cu broj PP45 [kg/km] 2352 3216 4128 4992 6240 8064 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 288 480 768 1200

Al broj PP45-A [kg/km] 711 972 1247 1508 1886 2436 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 2784 88 145 233 363

Pre nik [mm] 37,0 39,0 45,0 50,0 53,0 60,5 20,0 22,0 23,0 29,0 33,0 33,0 36,5 42,0 44,5 50,0 53,0 61,0 21,0 23,5 26,5 32,0

Težina PP45 3780 4657 6050 7240 8750 11058 809 1064 1563 2090 2800 3110 3994 5330 6159 7850 9510 12300 942 1245 1740 2438

[kg/km] PP45-A 2265 2544 3315 4000 4620 5880 659 813 1050 1500 1900 1900 2310 2900 3400 4150 4810 6090 754 932 1192 1684

4x35*

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

012

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

XP 00, XP 00-A
Energetski kabel s izolacijom od umreženog polietilena
Standard: SRPR N.C5.230 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

N2XY, NA2XY

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2 prema SRPS N.C0.015 izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa XP 00, aluminijuma za XP 00-A. Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplasti nih traka. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, u zemlji i na otvorenom prostoru, u mesnim i industrijskim mrežama, elektranama i rasklopnim postrojenjima kada ne postoji opasnost od mehani kih ošte enja kabela.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1,5 3x2,5 Cu broj XP00 [kg/km] 14,4 24 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1778 2304 29 48 77 115 192 307 480 43 72 Al broj XP00-A [kg/km] 12 18 29 46 72 102 145 203 276 348 435 537 696 23 36 58 93 145 Pre nik [mm] 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 12,0 13,0 14,5 17,0 18,5 19,5 22,0 24,0 27,0 10,0 10,5 12,0 13,5 15,5 17,5 21,0 10,5 12,0 Težina XP00 46 59 77 109 169 221 324 425 579 788 1044 1277 1605 1938 2501 129 164 218 291 420 586 886 148 202 [kg/km] XP00-A 52 63 90 116 171 208 266 344 437 533 642 785 1009 168 246 296 388 571 -

013

Konstrukcija1) 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25* 3x35* 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 3x25+16* 3x35+16* 3x50+25 3x70+35 3x95+50 3x120+70 3x150+70 3x185+95 3x240 +120 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25* 4x35* 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 4x240 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25

S S S S S S S

S S S S S S S

014

S S S S S S S

Cu broj XP00 [kg/km] 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 72 120 192 288 480 768 1200

Al broj XP00-A [kg/km] 35 52 87 139 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 263 351 507 711 972 1247 1508 1888 2436 46 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 3480 58 88 145 233 363

Pre nik [mm] 12,5 13,5 15,5 18,5 22,0 24,5 23,5 27,5 30,5 33,5 37,5 41,5 47,5 23,0 26,0 27,5 30,5 34,5 38,5 44,0 49,5 53,0 11,0 12,0 13,5 14,5 16,5 20,0 24,0 26,0 27,0 31,5 35,5 39,5 43,5 49,0 54,5 12,0 13,0 14,5 16,5 18,0 21,5 27,0

Težina XP00 258 333 490 731 1099 1445 1579 2223 3000 3750 4623 5747 7557 1268 1619 1963 2621 3511 4482 5564 7093 8947 172 226 301 404 577 853 1331 1770 2146 2977 3947 4976 6178 7666 9829 203 269 360 488 701 1087 1726

[kg/km] XP00-A 184 236 329 433 639 794 679 933 1195 1463 1834 2229 2897 692 864 807 1143 1443 1813 2078 2844 3528 210 313 383 497 752 966 886 1214 1566 1915 2329 3236 4369 240 324 457 583 953

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +90°C; - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +250°C - kratkotrajno preoptere enje u nužnom pogonu do +230°C. Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: - jednožilni kablovi 15D; - višežilni kablovi 12 D (D - pre nik kabela)

XP 41, XP 41-A

, N2XBY, NA2XBY

Energetski kabel s izolacijom od umreženog polietilena i poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPR N.C5.230 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa XP 41, aluminijuma za tip XP 41-A. Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplasti nih traka. Armatura: omot od dve eli ne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta: crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru, u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada postoji opasnost od mehani kih ošte enja tokom eksploatacije, naj eš e zbog glodara i ru nih alatki. Nije dozvoljeno polaganje na kosim terenima, niti vešanje kabela za armaturu.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25* 3x35 S 3x50
* 1)

Cu broj XP41 [kg/km] 29 48 77 115 192 307 480 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440

Al broj XP41-A [kg/km] 23 36 58 93 145 35 52 87 139 218 305 435

Pre nik [mm] 14,5 15,0 16,0 17,0 19,0 21,5 24,5 15,0 15,5 16,0 18,0 19,0 22,5 26,0 28,5 28,0

Težina XP41 387 441 512 596 748 997 1256 416 479 473 672 754 1165 1631 2034 2118

[kg/km] XP41-A 462 521 623 754 1051 489 560 663 818 1167 1382 1218

015

Konstrukcija1) S 3x70 S 3x95 S 3x120 S 3x150 S 3x185 S 3x240 3x25+16 3x35+16 S 3x50+25 S 3x70+35 S 3x95+50 S 3x120+70 S 3x150+70 S 3x185+95 S 3x240 +120 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120
* * * *

Cu broj XP41 [kg/km] 2016 2736 3456 4320 5328 6912 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 72 120 192 288 480 768 1200

Al broj XP41-A [kg/km] 609 827 1044 1305 1610 2088 263 351 507 711 972 1247 1508 1888 2436 46 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 3480 58 88 145 233 363

Pre nik [mm] 31,5 34,5 38,0 41,5 46,5 51,0 27,5 29,5 30,5 34,5 40,0 44,0 46,5 53,5 57,5 15,5 16,5 17,5 19,0 20,5 23,5 26,5 31,0 30,5 34,0 38,5 42,0 46,0 51,5 57,5 16,0 17,5 18,5 20,0 22,0 26,0 30,0

Težina XP41 2826 3672 4519 5445 6739 8560 1818 2207 2487 3313 4580 5649 6641 8237 10185 458 536 639 765 888 1231 1613 2450 2665 3596 4623 5749 7001 8493 10818 425 602 621 769 1050 1495 2139

[kg/km] XP41-A 1530 1859 2224 2646 3209 3814 1242 1444 1426 1796 2213 2625 3196 3787 4522 539 616 752 830 972 1563 1465 1869 2255 2726 3263 3882 4964 600 692 860 1098 1567

016

S 4x150 S 4x185 S 4x240 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25
* 1)

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +90°C; - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +250°C - kratkotrajno preoptere enje u nužnom pogonu do +230°C. Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: - jednožilni kablovi 15D; - višežilni kablovi 12 D (D - pre nik kabela)

XP 44; XP 44-A

N2XRGY, NA2XRGY

Energetski kabel sa poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPR N.C5.230 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa XP 44, aluminijuma za tip XP 44-A. Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplasti ne mase. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih eli nih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane eli ne trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodi, kada se zahteva pove ana mehani ka zaštita od mehani kih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehni kim normativima za elektri na postrojenja, ure aje i instalacije, u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za vodoravno i uspravno polaganje i na mestima gde postoje ve e visinske razlike u jamskim rudnicima, uklju uju i i metanske jame.

017
KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 S 3x50 S 3x70 S 3x95 S 3x120 S 3x150 S 3x185 S 3x240
* *

Cu broj XP44 [kg/km] 183 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912

Al broj XP44-A [kg/km] 52 67 139 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088

Pre nik [mm] 17,0 19,0 22,5 27,0 30,0 30,0 34,0 37,5 40,5 44,0 50,0 55,0

Težina XP44 612 800 1242 1872 2290 2507 3384 4420 5298 6298 8103 10057

[kg/km] XP44-A 500 611 751 1400 1651 1607 2187 2608 3000 3500 4573 5380

Konstrukcija1) 3x25+16 S 3x50+25 S 3x70+35 S 3x95+50 S 3x120+70 S 3X150+70 S 3X185+95 S 3X240+120 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120 S 4x150 S 4x185 S 4x240 5x6 5x10 5x16 5x25
* * * *

Cu broj XP44 [kg/km] 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 288 480 768 1200

Al broj XP44-A [kg/km] 263 351 507 711 972 1247 1508 1886 2436 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 2784 88 145 -

Pre nik [mm] 28,0 29,5 32,5 37,5 41,0 44,0 50,5 54,5 61,5 14,5 16,5 24,5 28,5 30,0 34,0 37,5 41,0 44,0 50,0 54,5 62,0 19,5 21,5 27,0 31,5

Težina XP44 1933 2284 2897 4060 5122 6206 7787 9419 11882 701 929 1472 2037 2490 3574 4345 5813 6661 8411 10202 12952 822 1087 1911 2639

[kg/km] XP44-A 1497 1720 1838 2543 3011 3478 4540 5286 6444 557 685 1140 1593 1876 1879 2608 3101 3585 4715 5471 6686 886 1070 1333 1858

3x35+16*

1)

018

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +250°C - u nužnom pogonu kratkotrajno preoptere enje do +130°C. Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

XP 45, XP 45-A

N2XFGY, NA2XFGY

Energetski kabel sa poja anom mehani kom zaštitom
Standard: SRPR N.C5.230 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica klase 1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izra eno od meko žarenog bakra za kabel tipa XP 45, aluminijuma za tip XP 45-A. Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplasti ne mase. Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih eli nih žica sa kontraspiralom od pocinkovane eli ne trake Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodu, kada se zahteva pove ana mehani ka zaštita od mehani kih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehni kim normativima za elektri na postrojenja, ure aje i instalacije, u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za vodoravno i uspravno polaganje i na mestima gde postoje ve e visinske razlike u jamskim rudnicima, uklju uju i i metanske jame.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija1) 3x25 S 3x50 S 3x70 S 3x95 S 3x120 S 3x150 S 3x185 S 3x240 3x25+16 S 3x50+25 S 3x70+35 S 3x95+50
* *

019
Al broj XP45-A [kg/km] 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 263 351 507 711 972 Pre nik [mm] 25,5 28,0 28,0 31,5 35,0 38,0 42,0 46,5 51,5 26,5 29,0 31,0 35,5 38,5 Težina XP45 1617 2010 2210 2925 3835 4662 5586 6900 8732 1807 2193 2593 3476 4461 [kg/km] XP45-A 1149 1354 1309 1628 2023 2367 2787 3372 4057 1230 1426 1534 1958 2350

Cu broj XP45 [kg/km] 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 874 1162 1680 2352 3216

3x35*

3x35+16*

Konstrukcija1) S 3x120+70 S 3X150+70 S 3X185+95 S 3X240+120 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S 4x50 S 4x70 S 4x95 S 4x120 S 4x150 S 4x185 S 4x240 5x6 5x10 5x16 5x25
* 1) * *

Cu broj XP45 [kg/km] 4128 4992 6240 8064 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 288 480 768 1200

Al broj XP45-A [kg/km] 1247 1508 1886 2436 70 116 186 290 406 580 812 1102 1392 1740 2148 2784 88 145 233 363

Pre nik [mm] 42,0 47,0 51,0 58,0 18,0 20,0 23,5 28,0 30,5 31,0 35,0 38,5 41,5 47,0 51,0 58,0 19,5 21,5 25,5 30,0

Težina XP45 5494 6586 8095 10400 753 1006 1374 1946 2447 2780 3729 4870 5949 7264 8878 11436 837 1170 1628 2325

[kg/km] XP45-A 2766 3339 3962 4964 603 755 910 1319 1572 1574 1992 2440 2873 3513 4147 5170 686 857 1057 1570

Mogu a je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. Oznaka S ispred broja žila ozna ava provodnike sektorskog oblika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura + 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 250°C - u nužnom pogonu kratkotrajno preoptere enje do + 130°C.

020

Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

PHP 48, PHP 48-A
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

,

, NYSY, NAYSY

Srednjenaponski energetski kabel sa izolacijom od PVC mešavine

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa PHP 48, od aluminijuma za kabel tipa PHP 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebna visokonaponska PVC mešavina Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja poluprovodna traka Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Plašt: PVC mešavina crne boje, a za upotrebu u rudarstvu crvene

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru, u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada se ne o ekuju dodatna mehani ka naprezanja kao ni naprezanja u toku polaganja.

PODACI ZA NEKE KONSTRUKCIJE
nxq/q1 mm2 1x25/16 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 PHP 48 Cu broj [kg/km] 360 456 622 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 Pre nik [mm] 23,0 24,0 26,0 27,5 29,5 31,0 32,0 34,0 36,0 38,5 Težina [kg/km] 896 1023 1204 1456 1764 2039 2448 2833 3324 3990 Al broj [kg/km] 72 102 145 203 276 348 435 537 696 870 PHP 48-A Cu broj [kg/km] 182 182 182 182 182 182 283 283 283 283 Pre nik [mm] 23,0 24,5 26,0 27,5 29,5 29,5 31,0 32,5 37,0 39,5 Težina [kg/km] 742 808 913 1031 1176 1056 1226 1371 1966 2225

021

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviša + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža + 5°C Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

PHP 48, PHP 48-A
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

,

, NYSEY, NAYSEY

Srednjenaponski energetski kabel sa PVC izolacijom

KONSTRUKCIJA
Provodnik: provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa PHP 48, od aluminijuma za kabel tipa PHP 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebna visokonaponska PVC mešavina Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja poluprovodna traka Elektri na zaštita: omot od bakarnih žica sa bakarnom trakom kao kontraspiralom/traka oko svake žile Ispuna: ekstrudovan nehidroskopan sloj preko jezgra Plašt: PVC mešavina crne boje, a za upotrebu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Neposredno polaganje u zemlju je ograni eno mehani kim osobinama PVC plašta.

PODACI ZA NEKE KONSTRUKCIJE
nxq/q1 mm2 PHP 48 Cu broj kg/km 921 1209 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 9160 Pre nik mm 42,5 47,5 48,5 54,0 57,0 58,0 63,0 66,5 75,5 78,5 Težina kg/km 2769 3764 3909 4737 5747 6958 8240 9405 12259 13478 Al broj kg/km 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 2610 PHP 48-A Cu broj kg/km 231 231 231 231 258 258 315 315 362 520 Pre nik mm 42,5 48,0 48,5 54,0 56,0 61,0 65,0 66,5 76,0 78,5 Težina kg/km 2303 3123 2964 3389 4037 4495 5250 5890 7689 7842

022

3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3x300/25

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviša + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža + 5°C Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

PHP 81, PHP 81-A
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

NYSEYBY, NAYSEYBY

Srednjenaponski energetski kabel sa PVC izolacijom

KONSTRUKCIJA
Provodnik: provodnik klase 2, izra en od meko žarenog bakra za kabel tipa PHP 81, od aluminijuma za kabel tipa PHP 81-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebno izabrana visokonaponska PVC mešavina Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja omot poluprovodnom trakom Elektri na zaštita: omot od bakarnih žica sa trakom kao kontraspiralom/traka oko svake žile Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj Armatura: omot od dve eli ne trake Spoljašnji plašt: PVC mešavina, crne boje, za primenu u rudarstvu crvene

PRIMENA

Za polaganje u zatvorene prostore, kroz vazduh, u kanale, u vodu i u zemlju kada se zahteva mehani ka zaštita.

PODACI ZA NEKE KONSTRUKCIJE
nxq/q1 mm2 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3x300/25 PHP 81 Cu broj kg/km 921 1209 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 9160 Pre nik mm 46,0 50,0 50,5 56,0 59,0 64,0 67.5 72,0 77,5 82,5 Težina kg/km 3715 4377 4754 5756 6932 8391 9627 11216 13572 15783 Al broj kg/km 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 2610 PHP 81-A Cu broj kg/km 231 231 231 231 258 258 315 315 362 520 Pre nik mm 46,0 50,0 52,5 56,0 59,0 62,0 68,0 73,0 78,0 84,0 Težina kg/km 3261 3740 4134 4717 5129 5681 6865 7841 9010 10375

023

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviša + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 160°C Dozvoljena temperatura okoline: pri postavljanju, najniža + 5°C

Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

PHP 84, PHP 84-A
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

NYSEYRGY, NAYSEYRGY

Srednjenaponski energetski kablovi sa PVC izolacijom

KONSTRUKCIJA
Provodnik: provodnik klase 2, izra en od meko žarenog bakra za kabel tipa PHP 84, od aluminijuma za kabel tipa PHP 84-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebna visoko naponska PVC mešavina Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja omot poluprovodnom trakom Elektri na zaštita: omot od bakarnih traka oko svake žile Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj Armatura: omot okruglim pocinkovanim eli nim žicama sa ili bez kontraspirale od pocinkovane eli ne trake (kontraspirala je obavezna za kablove koji se koriste u rudnicima) Spoljašnji plašt: PVC mešavina, crne boje, za primenu u rudnicima crvene

PRIMENA

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen velikim mehani kim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Polaže se u kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru i u zemlju.

PODACI ZA NEKE KONSTRUKCIJE
nxq/q1 mm2 PHP 84 Cu broj kg/km 921 1209 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 Pre nik mm 50,5 53,5 55,0 60,5 62,5 68,0 72,0 75,5 83,5 Težina kg/km 5199 5854 5935 7772 8717 10281 11767 13330 16961 Al broj kg/km 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 PHP 84-A Cu broj kg/km 231 231 231 231 258 258 315 315 362 Pre nik mm 51,0 53,5 54,0 60,5 65,0 66,5 72,5 76,5 51,0 Težina kg/km 4743 5212 5020 6497 7400 7351 9034 9979 4743

024

3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviša +70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160°C Dozvoljena temperatura okoline: pri postavljanju, najniža +5°C

Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

PHP 85, PHP 85-A
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

NYSEYFGY, NAYSEYFGY

Srednjenaponski energetski kabel sa PVC izolacijom

KONSTRUKCIJA
Provodnik: provodnik klase 2, izra en od meko žarenog bakra za kabel tipa PHP 85, od aluminijuma za kabel tipa PHP 85-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebna visokonaponska PVC mešavina Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko omot poluprovodnom trakom Elektri na zaštita: omot od bakarnih traka oko svake žile Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj Armatura: omot pljosnatim pocinkovanim eli nim žicama sa kontraspiralom od pocinkovane eli ne trake Spoljašnji plašt: PVC mešavina, crne boje, za primenu u rudarstvu crvene

PRIMENA

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen srednjim mehani kim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Polaže se u kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru i u zemlju.

PODACI ZA NEKE KONSTRUKCIJE
nxq/q1 mm2 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3x300/25 PHP 85 Cu broj kg/km 921 1209 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 9210 Pre nik mm 46,5 50,0 52,5 56,0 59,0 64,5 65,5 72,0 78,0 83,5 Težina kg/km 3891 4541 5183 6193 7145 8620 9569 11473 13853 16459 Al broj kg/km 218 305 435 609 827 1044 1305 1610 2088 2610 PHP 85-A Cu broj kg/km 231 231 231 231 258 258 315 315 362 362 Pre nik mm 46,5 50,0 52,5 56,5 59,0 64,5 65,5 73,5 78,0 84,0 Težina kg/km 3434 3925 4308 4918 5342 6498 6700 8108 9285 10682

025

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviša + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 160°C Dozvoljena temperatura okoline: pri postavljanju, najniža + 5°C

Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

XHP 48, XHP 48-A
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV, Ispitni napon: 15 kV,

N2XSY, NA2XSY

Srednjenaponski nergetski kabel sa izolacijom od umreženog polietilena
12/20 kV, 30 kV, 20/35 kV 50 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa XHP 48, od aluminijuma za kabel tipa XHP 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja poluprovodna traka Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Separator: poliester traka Plašt: posebno izabrana PVC mešavina, crne boje, a za upotrebu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada se ne o ekuju naknadna mehani ka naprezanja kao ni naprezanja u toku polaganja.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 XHP 48 Cu broj kg/km 622 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 622 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 622 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 Pre nik mm 26,0 28,0 29,5 31,0 32,5 34,0 35,5 39,0 30,5 32,5 33,0 35,0 37,0 39,0 41,5 43,0 37,5 39,0 40,0 42,0 43,0 44,5 48,0 50,5 Težina kg/km 6/10 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1010 1266 1535 1792 2210 2534 3136 3851 12/20 1238 1458 1731 1984 2414 2854 3478 4028 20/35 1598 1877 2175 2453 2879 3240 3993 4602 145 203 276 348 435 537 696 870 182 182 182 182 283 283 283 283 37,5 39,0 40,0 42,0 43,0 44,5 48,0 50,5 1298 1443 1580 1706 1932 2104 2469 2675 145 203 276 348 435 537 696 870 182 182 182 182 283 283 283 283 30,5 32,5 33,0 35,0 37,0 39,0 41,5 43,0 913 994 1148 1222 1467 1665 1917 2055 145 203 276 348 435 537 696 870 182 182 182 182 283 283 283 283 26,0 28,0 29,5 31,0 32,5 34,0 35,5 39,0 695 821 931 1030 1239 1412 1611 1894 Al broj kg/km XHP 48-A Cu broj kg/km Pre nik mm Težina kg/km

026

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

XHP 48, XHP 48-A
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

N2XSEY, NA2XSEY

Srednjenaponski energetski kabel sa izolacijom od umreženog polietilena

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa XHP 48, od aluminijuma za kabel tipa XHP 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja poluprovodna traka Elektri na zaštita: omot od bakarnih žica i trakom kao kontraspiralom ili bakarnih traka oko svake žile Ispuna: ekstrudovan nehidroskopan sloj preko jezgra Plašt: PVC mešavina, crne boje, a za upotrebu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Direktno polaganje u zemlju je ograni eno mehani kim osobinama PVC plašta.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 XHE 49 Cu broj kg/km Pre nik mm Težina kg/km Al broj kg/km XHE 49-A Cu broj kg/km Pre nik mm Težina kg/km

027

6/10 kV 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3x300/25 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 9160 51,5 55,5 60,0 62,5 68,0 69,5 76,5 80,0 3714 4583 5703 6617 7989 9051 11318 13632 435 609 827 1044 1305 1610 2088 2610 231 231 258 258 315 315 362 520 51,5 55,5 60,0 62,5 68,0 69,5 76,5 80,0 2751 3236 3873 4306 5039 5489 6696 7793

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

XHE 49, XHE 49-A

N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y

Srednjenaponski energetski kabel sa izolacijom od umreženog polietilena i podužnom zaštitom od prodora vlage
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV, Ispitni napon: 15 kV, 12/20 kV, 30 kV, 20/35 kV 50 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa XHE 49, od aluminijuma za kabel tipa XHE 49-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XLPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan i vrsto zalepljen za izolaciju Unutrašnji zaptivni sloj: omot od slaboprovodljive vodonepropusne trake Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Zaptivni sloj: omot od vodonepropusne trake Plašt: posebno izabran polietilen, crne boje

PRIMENA

U elektrodistributivnim mrežama, industrijskim sistemima, kao i u razvodnim postrojenjima srednjeg i visokog napona, termoelektranama i hidroelektranama, kada su kablovi izloženi dejstvu vlažnih i agresivnih sredina. Polažu se u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, slobodnom prostoru, na regalima a može i u zemlju i vodu.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 XHE 49 Cu broj kg/km 1094 1334 1723 2059 2587 3163 1094 1334 1723 2059 2587 3163 1094 1334 1723 2059 2587 3163 Pre nik mm 31,0 32,0 32,5 34,5 37,5 41,5 34.5 36,0 38,0 41,5 42,0 45,0 42,5 44,0 45,0 48,5 52,5 49,0 Težina kg/km 6/10 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 1490 1701 2136 2468 3058 3700 12/20 1700 2036 2270 2695 3280 3960 20/35 2051 2310 2742 3185 3865 4280 276 348 435 537 696 870 276 348 435 537 696 870 276 348 435 537 696 870 182 182 283 283 283 283 182 182 283 283 283 283 182 182 283 283 283 283 31,0 32,0 32,5 34,5 37,5 41,5 34,5 36,0 38,0 41,5 42,0 45,0 42,5 44,0 45,0 48,5 52,5 49,0 885 1005 1162 1293 1533 1797 1090 1242 1379 1610 1754 2043 1465 1508 1768 1985 2306 2569 Cu broj kg/km XHE 49-A Pre nik mm Težina kg/km Cu broj kg/km

028

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

XHEh 91, XHEh 91-A
Energetski kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena i dodatnom En elektri nom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV, 12/20 kV, 20/35 kV Ispitni napon: 15 kV, 30 kV, 50 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa XHEh 48, od aluminijuma za kabel tipa XHEh 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XLPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja poluprovodna traka Unutrašnji zaptivni sloj: omot od slaboprovodljive vodonepropusne trake Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Zaptivni sloj: omot od vodonepropusne slaboprovodljive trake Plašt: slaboprovodljiv polietilen Dodatna elektri na zaštita: omot od kalajisanih bakarnih žica izra en u jednom ili dva sloja, zavisno od potrebnog preseka

PRIMENA

Kabel se polaže neposredno u zemlju ili na konzole. Podnosi srednje velika aksijalna naprezanja. Osnovna primena kabela je u srednjenaponskoj distributivnoj mreži za polaganje u tlo visoke elektri ne otpornosti (npr. kraško podru je), a radi zaštite elektroenergetskih postrojenja od prenapona izazvanih udarima groma ili drugim kvarovima u prenosnoj mreži visokog napona.

Dimenzionisanje dodatne elektri ne zaštite vrši se na osnovu potrebe korisnika, odnosno, uslova eksploatacije. Elektri ne osobine kabela i dozvoljeno strujno optere enje, kao i optere enje strujom kratkog spoja za fazne provodnike isto je kao kod proizvoda XHE 49. Dozvoljena struja kratkog spoja za elektri nu zaštitu zavisi od preseka dodatne elektri ne zaštite. Elektri na zaštita i dodatna elektri na zaštita moraju se me usobno spojiti bar u spojnicama i kabel glavama. Podaci za kabel se daju prema pojedina nom zahtevu korisnika.

029

XHP 81, XHP 81-A

N2XSYBY, NA2XSYBY N2XSEYBY, NA2XSEYBY

Srednjenaponski energetski kabel sa izolacijom od umreženog polietilena i mehani kom zaštitom na injenom od pocinkovanih eli nih traka
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni provodnik klase 2, izra en od bakra za kabel tipa XHP 81, od aluminijuma za kabel tipa XHP 81-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XLPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja omot poluprovodnom trakom Elektri na zaštita: omot od bakarnih žica sa bakarnom trakom kao kontraspiralom ili bakarnih traka oko svake žile (SE) ili oko jezgra kabela (S). Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj Armatura: omot od dve eli ne trake Spoljašnji plašt: PVC mešavina, crne boje

PRIMENA

030

Za polaganje u zatvorenim prostorima, kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru kao i neposredno u zemlju u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Pogodan za mreže u kojima se zahteva niži redukcioni faktor. Nije predvi en za otežane uslove u pogledu ve ih aksijalnih naprezanja.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 XHP 81 Cu broj kg/km Pre nik mm Težina kg/km Al broj kg/km XHP 81-A Cu broj kg/km Pre nik mm Težina kg/km

3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25

1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272

50,5 55,5 61,0 63,0 66,5 70,0 75,5

4554 5517 6862 7432 8952 10479 12865

435 609 827 1044 1305 1610 2088

231 231 258 258 315 315 362

55,5 61,0 63,0 66,5 70,0 75,5 83,5

4227 5046 5667 6237 7153 8187 9431

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

XHP 84, XHP 84-A

N2XSYRGY, NA2XSYRGY N2XSEYRGY, NA2XSEYRGY

Srednjenaponski energetski kabel sa izolacijom od umreženog polieti lena i mehani kom zaštitom na injenom od okruglih eli nih žica
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 6/10 kV Ispitni napon: 15 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni provodnik klase 2, izra en od meko žarenog bakra za kabel tipa XHP 84, od aluminijuma za kabel tipa XHP 84-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljašnji slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan sloj vrsto zalepljen za izolaciju i preko sloja omot poluprovodnom trakom Elektri na zaštita: omot od bakarnih žica sa bakarnom trakom kao kontraspiralom ili bakarnih traka oko svake žile (SE) ili jezgra kabela (S). Ispuna: ekstrudovan nehigroskopan sloj Armatura: omot okruglim pocinkovanim eli nim žicama sa ili bez kontraspirale od pocinkovane eli ne trake (kontraspirala je obavezna za kablove koji se primenjuju u rudnicima) Spoljašnji plašt: PVC mešavina, crne boje, za primenu u rudnicima crvene

PRIMENA

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen velikim mehani kim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji.

031
KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 XHP 84 Cu broj kg/km 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 Pre nik mm 53,5 59,5 61,5 65,0 71,5 76,0 81,0 Težina kg/km 5979 7259 8155 9494 11327 13476 15870 Al broj kg/km 435 609 827 1044 1305 1610 2088 XHP 84-A Cu broj kg/km 231 231 258 258 315 315 362 Pre nik mm 53,5 59,5 61,5 65,0 71,5 76,0 81,0 Težina kg/km 4771 5659 6281 7550 8469 10136 11360

n – broj žila, q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite

032

0033

ENERGETSKI PROVODNICI
P PP PP-R PP-U P-F 035 036 037 038 039 P-L PP-L PP-J PP-JZ DPP-U 040 041 042 043 044

P
Instalacioni kabel sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.200 Naponski nivo: 450/750 V Ispitni napon: 2 kV

H07V-U, H07V-R

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednoži ni klasa 1 ili višeži ni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, sme a, zeleno/žuta.

PRIMENA

U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevima, iznad ili ispod maltera, kao i na izolacionim telima iznad maltera.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 1,5 2,5 4 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 Cu broj [kg/km] 14.4 24 38 58 96 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 2880 3840 Pre nik [mm] 2,8 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 8,6 9,7 11,3 14,0 15,3 16,2 18,2 22,3 25,0 27,9 31,6 Težina [kg/km] 20 31 46 66 107 116 172 268 363 494 725 959 1194 1498 1912 2433 3041 3915

035

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D -15D (D - pre nik kabela)

PP
Instalacioni kab l sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.220 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

NYM

NSTRUKCIJA
Provodnik: od meko žarenog bakra, jednoži ni klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta je siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama i u slobodnom prostoru za polaganje na, u i ispod maltera. Pogodan je za instalacije u prehranbenoj industriji, perionicama i sl.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 Cu broj [kg/km] 29 48 77 115 192 308 480 672 43 72 115 173 288 461 720 1008 Pre nik [mm] 8,5 9,8 10,9 2,6 16,0 18,5 21,5 24,5 9,0 10,5 12,5 14,0 17,0 19,5 26,0 29,5 Težina [kg/km] 110 148 202 288 467 669 936 1295 129 178 243 332 571 828 1297 1700 Konstrukcija 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 5x35 Cu broj [kg/km] 58 96 154 230 384 614 960 1344 72 120 192 288 480 768 1200 1680 Pre nik [mm] 10,0 11,0 13,0 14,5 17,5 21,0 25,0 27,5 10,5 12,0 14,0 15,5 19,0 25,0 28,0 35,5 Težina [kg/km] 151 213 308 410 645 978 1496 1989 182 260 375 498 795 1233 1833 2578

036

2x16 2x25 2x35 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70 C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160 C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5 C Najmanji polupre nik savijanja za trajno položen izolovani provodnik: 6D (D - pre nik kabela)

PP/R
Instalacioni kabel sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.230 Naponski nivo: 380 V Ispitni napon: 2 kV

NSTRUKCIJA

Provodnik: žica od meko žarenog bakra, klasa 1, prema SRPS N.C0.015. Izolacija žile: PVC mešavina Plašt: preko 2 ili 3 žile, postavljene paralelno, sloj od PVC mešavine nanešen tako da izme u žila postoji razmak u vidu staze koja u sredini ima klinasti žleb. Boja plašta crna ili siva.

PRIMENA

U suvim prostorijama za polaganje u ili ispod maltera bez posebne mehani ke zaštite. Razmak u vidu staze izme u žila sa klinastim žlebom u sredini omogu ava privremeno pri vrš enje provodnika u toku instalisanja. Pogodni su za instalacije u objektima od prenapregnutog ili vibriranog betona, kao i od prefabrikovanih elemenata kada žlebove za polaganje okruglih provodnika nije mogu e napraviti iz prakti nih ili stati kih razloga. Nije dozvoljena upotreba u drvenim objektima niti u slobodnom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x1,5 2x2,5 3x1,5 3x2,5 Cu broj [kg/km] 29 48 43 72 Pre nik [mm] 4,4x12,0 5,2x13,5 4,4x19,5 5,2x22,5 Težina [kg/km] 66 98 104 151

037

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +70 C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160 C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5 C Najmanji polupre nik savijanja: 4a (a - debljina kabela)

PP/U
Pljosnat instalacioni kabel sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.235 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra klase 1, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili tri žile postavljene uporedo. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na, u i ispod maltera ili na eli ne konstrukcije.

KONSTRUKCIONI PODACI
Cu broj [kg/km] 2x1 2x1,5 2x2,5 2x4 19 29 48 77 115 Spoljne mere [mm] 8,2x5,6 8,8x5,9 10,0x6,5 12,2x7,9 13,2x8,4 Težina [kg/km] 57 68 112 145 191 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 Cu broj [kg/km] 29 43 72 115 173 Spoljne mere [mm] 11,4x6,2 12,3x6,5 14,1x7,1 16,7x8,1 18,2x8,6 Težina [kg/km] 85 105 185 217 286

Konstrukcija

Konstrukcija

038

2x6

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +70 C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160 C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5 C Najmanji polupre nik savijanja: 4a (a - debljina kabela)

P/F
Instalacioni kablovi sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.202 Naponski nivo: 1 kV Ispitni napon: 2 kV

H07V-K

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, sme a, zeleno/žuta.

PRIMENA

U suvim prostorijama kada se zahteva naro ita savitljivost. Za instalacije u cevima na i ispod maltera, kao i na izolacionim telima preko maltera.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 Cu broj [kg/km] 4,8 7,2 9,6 14.4 24,0 38,0 58,0 96,0 Pre nik [mm] 2,2 2,3 2,5 3,1 3,8 4,3 4,8 6,5 Težina [kg/km] 9 12 14 20 33 48 70 117 Konstrukcija 16 25 35 50 70 95 120 Cu broj [kg/km] 154 240 336 480 672 912 1152 Pre nik [mm] 7,9 9,3 11,1 13,4 15,3 18,3 20,0 Težina [kg/km] 184 272 372 532 759 1003 1256

039

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

P/L
Savitljiv kab l sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.300 Naponski nivo: 380 V Ispitni napon: 2 V

H03VH-H

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: zajedni ki sloj PVC mešavine nanešen preko dva ili tri paralelno postavljena provodnika tako da se žile mogu razdvojiti, a da se ne ošteti izolacija. Boja plašta nije odr ena, mogu biti sve boje, a može biti i proziran.

PRIMENA

U suvim prostorijama, za priklju ak malih prenosivih netermi kih aparata, kao što su stone lampe, radio aparati, stoni ventilatori i sl. Na mestu uvoda u priklju ne naprave ili neposredno u prenosna trošila preporu ljivo je staviti zaštitne uvodnice od gume ili termoplasti nih materijala.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x0,5 2x0,75 Cu broj [kg/km] 9,6 14,4 19.0 14,4 21,6 29.0 Spoljne mere [mm] 2.6x5,2 3,0x6,0 3,0x6,0 2,6x7,8 2,8x8,4 3,0x9,0 Težina [kg/km] 22 28 33 33 42 50

040

2x1 3x0,5 3x0,75 3x1

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) najviše 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 5a (a - debljina kabela)

PP/L
Savitljiv kabel sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.310 Naponski nivo: 380 V Ispitni napon: 2 kV

H03VV-F

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 4 žile me usobno použene. Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Standardna boja plašta: bela, siva ili crna.

PRIMENA

U suvim prostorijama za priklju ak malih i laganih prenosnih trošila, kao što su prenosne svetiljke, ventilatori, radio i TV ure aji kancelarijske mašine i sl, kada provodnik može biti izložen malim mehani kim naprezanjima.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x0,5 2x0,75 2x1 3x0,5 3x0,75 3x1 4x0,5 4x0,75 4x1 Cu broj [kg/km] 9,6 14,4 19 14,4 21,6 29 19,2 29 38 Pre nik [mm] 5,5 5,7 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,7 6,9 Težina [kg/km] 35 44 52 43 53 64 54 66 78

041

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

PP/J
Savitljiv kabel sa PVC-om
Standard: SRPS N.C3.302 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

H05VV-F

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 5 žila me usobno použene. Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Boja plašta može biti bela, siva ili crna.

PRIMENA

Za priklju ak prenosnih trošila pod otežim uslovima rada, kao što su mašine za pranje rublja, usisiva i. Za priklju ak termi kih aparata i ure aja u doma instvu dozvoljen je samo pod uslovom da ne može da do e u dodir sa delovima ija je temperatura ve a od 85ºC.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x0,75 2x1,0 2x1,5 Cu broj [kg/km] 15 19 29 48 22 29 43 72 Pre nik [mm] 6,4 6,8 7,5 9,5 7,0 7,1 8,6 10,5 Težina [kg/km] 55 63 80 130 64 73 104 163 Konstrukcija 4x0,75 4x1,0 4x1,5 4x2,5 5x0,75 5x1,0 5x1,5 5x2,5 Cu broj [kg/km] 29 38 58 96 36 48 72 120 Pre nik [mm] 7,4 7,9 9,3 11,5 8,4 8,7 11,0 12,7 Težina [kg/km] 78 89 132 201 100 114 165 253

042

2x2,5 3x0,75 3x1,0 3x1,5 3x2,5

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 7D (D - pre nik kabela)

PP/JZ
Savitljiv kabel sa elektri nom zaštitom
Standard: PSN Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 5 žila me usobno použene. Ispuna: sloj od pogodnog materijala. Elektri na zaštita: od kalajisanih ili nekalajisanih bakarnih žica. Plašt: Naro ito odabrana PVC mešavina za savitljive provodnike. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Boja plašta može biti bela, siva ili crna.

PRIMENA

Za priklju ak pomerljivih potroša a pri srednjim mehani kim naprezanjima, u slu ajevima kada postoji rizik od mehani kih ošte enja, poseban rizik od elektri nog udara ili se nalazi u blizini ure aja i kablova koji služe za obradu i prenos podataka.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x0,75 2x1,0 2x1,5 2x2,5 3x0,75 3x1,0 3x1,5 3x2,5 Cu broj [kg/km] 15 19 29 48 22 29 43 72 Pre nik [mm] 8,7 9,5 9,8 12,4 9,3 10,0 11,0 13,1 Težina [kg/km] 105 120 133 210 120 140 175 250 Konstrukcija 4x0,75 4x1,0 4x1,5 4x2,5 5x0,75 5x1,0 5x1,5 5x2,5 Cu broj [kg/km] 29 38 58 96 36 48 72 120 Pre nik [mm] 10,2 11,0 11,7 14,0 11,0 11,8 11,9 15,2 Težina [kg/km] 143 170 205 305 170 200 235 355

043

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

DPP/U
Pljosnat naro ito savitljiv kabel za dizalice
Standard: PSN Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

H05VVH6-F

NSTRUKCIJA
Provodnik: od meko žarenog bakra klase 6, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina Raspored žila: žile su raspore ene u grupe od po dve, tri ili etiri; žile su postavljene uporedo. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta je siva ili crna.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao signalno-komandni provodnik na liftovima, dizalicama, transportnim linijama, mašinama alatkama i sl, pri srednjim mehani kim naprezanjima i u slu ajevima kada je provodnik pri radu izložen jakim savijanjima samo u jednoj ravni.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 4x1 6x1 9x1 12x1 Cu broj [kg/km] 38 57 86 115 133 Pre nik [mm] 12,2x4,4 18,4x4,4 29,0x4,5 35,0x4,5 43,1x4,5 Težina [kg/km] 105 159 232 326 353

044

14x1

Dozvoljena temperatura provodnika: - najviša radna temperatura +70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +160°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

045

SIGNALNI KABLOVI
PP 00 PP 41 PP 44 PP 47 XP 00 047 048 049 050 051 NYSLY NYSLYCY NYSLYO NYSLYCYO SEZ SPZ 052 053 054 055 056 057

PP 00
Signalni energetski kabel sa izolocijom i plaštom od PVC-a
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NYY

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile su me usobno použene po koncentri nim slojevima. Ispuna: omot od termoplasti nih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru, u industriji, elektranama, saobra aju, za povezivanje signalnih i komandnih ure aja kada se ne o ekuju mehani ka ošte enja. Kod dužeg paralelnog vo enja sa energetskim kablovima i vazdušnim vodovima voditi ra una o uticaju na kvalitet prenošenih signala.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 7x1,5 8x1,5 10x1,5 12X1,5 14X1,5 16X1,5 19X1,5 21X1,5 24X1,5 30X1,5 37X1,5 40X1,5 52X1,5 61X1,5 Cu broj [kg/km] 101 115 144 173 202 230 274 302 346 432 533 576 749 878 Pre nik [mm] 13,0 14,0 16,5 17,0 17,5 18,5 19,5 20,0 22,5 24,0 26,0 27,0 30,5 32,0 Težina [kg/km] 252 290 345 392 441 500 570 630 708 851 1040 1114 1397 1671 Konstrukcija nxq 7x2,5 8x2,5 10x2,5 12X2,5 14X2,5 16X2,5 19X2,5 21X2,5 24X2,5 30X2,5 37X2,5 40X2,5 52X2,5 61X2,5 Cu broj [kg/km] 168 192 240 288 336 384 456 504 576 720 888 960 1248 1464 Pre nik [mm] 15,0 16,0 19,0 19,0 20,0 21,0 22,5 23,5 26,0 28,0 30,0 31,5 35,0 38,0 Težina [kg/km] 347 408 478 559 635 720 813 899 1051 1239 1552 1627 2105 2471

047

n – broj elemenata, q – nazivni presek Najviša radna temperature provodnika: +70°C Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju, +5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

PP 41

NYBY

Signalni energetski kabel sa izolocijom od PVC-a i mehani kom zaštitom na injenom od pocinkovanih eli nih traka
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile me usobno použene po koncentri nim slojevima. Ispuna: omot od termoplasti nih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Armatura: omot od dve eli ne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, saobra aju, za povezivanje signalnih i komandnih ure aja kada se ne o ekuju mehani ka ošte enja. Kod dužeg paralelnog vo enja sa energetskim kablovima i vazdušnim vodovima voditi ra una o uticaju na kvalitet prenošenih signala.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 7x1,5 8x1,5 Cu broj [kg/km] 101 115 144 173 202 230 274 302 346 432 533 576 749 878 Pre nik [mm] 16,0 17,0 19,5 20,0 20,5 21,5 22,5 23,5 26,0 27,5 29,0 30,0 34,5 36,0 Težina [kg/km] 433 484 508 694 810 893 974 1052 1201 1279 1412 1690 2244 2344 Konstrukcija nxq 7x2,5 8x2,5 10x2,5 12X2,5 14X2,5 16X2,5 19X2,5 21X2,5 24X2,5 30X2,5 37X2,5 40X2,5 52X2,5 61X2,5 Cu broj [kg/km] 168 192 240 288 336 384 456 504 576 720 888 960 1248 1464 Pre nik [mm] 18,0 19,0 21,5 22,5 23,5 24,0 26,0 27,0 29,5 31,0 34,0 35,5 39,5 41,5 Težina [kg/km] 552 619 756 895 1066 1200 1332 1442 1610 1662 2181 2349 2897 3276

048

10x1,5 12X1,5 14X1,5 16X1,5 19X1,5 21X1,5 24X1,5 30X1,5 37X1,5 40X1,5 52X1,5 61X1,5

n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa Najviša radna temperature provodnika: +70°C Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju, + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

PP 44

NYRGY

Signalni energetski kabel sa izolocijom od PVC-a i mehani kom zaštitom na injenom od okruglih pocinkovanih eli nih žica
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile me usobno použene po koncentri nim slojevima. Ispuna: omot od termoplasti nih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih eli nih žica sa ili bez otvorene zavojnice (kontraspirale) od pocinkovane eli ne trake (kontraspirala obavezna za kablove u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za povezivanje signalnih i komandnih ure aja. Polažu se neposredno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, ispod i pored velikih saobra ajnica kada je kabel izložen velikim aksijalnim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Pogodan je za uspravna i kosa polaganja sa obujmicama na odgovaraju em rastojanju ili sa odgovaraju im koeficijentom samonosivosti. Dozvoljena upotreba u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksploatacijom sirovina.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 7x1,5 8x1,5 10x1,5 12X1,5 14X1,5 16X1,5 19X1,5 21X1,5 24X1,5 30X1,5 37X1,5 40X1,5 52X1,5 61X1,5 Cu broj [kg/km] 101 115 144 173 202 230 274 302 346 432 533 576 749 878 Pre nik [mm] 17,0 19,0 20,5 21,5 21,0 23,0 24,0 26,0 27,0 29,5 32,0 31,5 38,0 40,0 Težina [kg/km] 539 764 741 872 854 1060 1146 1294 1513 1627 1785 1915 2650 2950 Konstrukcija nxq 7x2,5 8x2,5 10x2,5 12X2,5 14X2,5 16X2,5 19X2,5 21X2,5 24X2,5 30X2,5 37X2,5 40X2,5 52X2,5 61X2,5 Cu broj [kg/km] 168 192 240 288 336 384 456 504 576 720 888 960 1248 1464 Pre nik [mm] 20,0 20,0 24,0 25,0 25,5 27,0 28,5 29,0 32,0 33,5 36,0 37,0 43,0 45,0 Težina [kg/km] 870 830 1095 1392 1269 1430 1767 1673 2200 2300 2681 2893 3520 3910

049

n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa Najviša radna temperature provodnika: +70°C Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju, + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

PP 47

NYSY

Signalni energetski kabel sa izolocijom od PVC-a i elektri nom zaštitom
Standard: SRPS N.C5.220 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile su me usobno použene po koncentri nim slojevima Ispuna: omot od termoplasti nih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Elektri na zaštita: omot od meke bakarne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za povezivanje signalnih i komandnih ure aja u industriji, termo- i hidrocentralama, kada se zahteva pove ana elektri na zaštita od uticaja spoljnih smetnji koje mogu nastati zbog blizine energetskih vodova. Polaže se neposredno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru kada ne postoji mogu nost mehani kog ošte enja.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 7x1,5 8x1,5 10x1,5 12X1,5 14X1,5 16X1,5 19X1,5 21X1,5 24X1,5 30X1,5 37X1,5 40X1,5 52X1,5 61X1,5 Cu broj [kg/km] 165 185 226 257 291 324 373 407 462 556 667 715 909 1049 Pre nik [mm] 15,5 15,0 18,5 17,5 20,5 19,0 20,0 21,0 25,0 24,5 26,5 27,5 31,0 33,0 Težina [kg/km] 374 362 516 481 642 600 675 740 947 1004 1197 1286 1599 1828 Konstrukcija nxq 7x2,5 8x2,5 10x2,5 12X2,5 14X2,5 16X2,5 19X2,5 21X2,5 24X2,5 30X2,5 37X2,5 40X2,5 52X2,5 61X2,5 Cu broj [kg/km] 242 273 336 387 440 494 572 627 713 866 1048 1127 1438 1666 Pre nik [mm] 16,0 18,5 21,0 20,5 22,5 23,5 23,0 26,5 29,0 29,0 31,0 32,0 36,5 38,5 Težina [kg/km] 433 557 760 735 831 930 954 1167 1332 1434 1721 1853 2358 2704

050

n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa Najviša radna temperature provodnika +70°C Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju, + 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

XP 00
Signalni energetski kabel sa izolocijom od umreženog polietilena
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3,5 kV

N2XY

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od meko žarenog bakra. Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Jezgro: žile su me usobno použene po koncentri nim slojevima. Ispuna: omot od termoplasti nih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, saobra aju, za povezivanje signalnih i komandnih ure aja kada se ne o ekuju mehani ka ošte enja. Kod dužeg paralelnog vo enja sa energetskim kablovima i vazdušnim vodovima voditi ra una o uticaju na kvalitet prenošenih signala.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 7x1,5 8x1,5 10x1,5 12X1,5 14X1,5 16X1,5 19X1,5 21X1,5 24X1,5 30X1,5 37X1,5 40X1,5 52X1,5 61X1,5 Cu broj [kg/km] 101 115 144 173 202 230 274 302 346 432 533 576 749 878 Pre nik [mm] 12,5 13,5 15,5 15,5 16,5 17,5 18,0 19,0 21,0 22,0 24,5 25,0 28,5 30,0 Težina [kg/km] 213 242 281 330 373 420 477 524 591 709 873 939 1182 1361 Konstrukcija nxq 7x2,5 8x2,5 10x2,5 12X2,5 14X2,5 16X2,5 19X2,5 21X2,5 24X2,5 30X2,5 37X2,5 40X2,5 52X2,5 61X2,5 Cu broj [kg/km] 168 192 240 288 336 384 456 504 576 720 888 960 1248 1464 Pre nik [mm] 13,5 14,5 17,0 17,5 18,0 19,0 20,0 21,0 23,5 25,0 27,0 28,0 31,5 33,5 Težina [kg/km] 291 333 402 462 524 594 680 749 846 1046 1262 1360 1723 1993

051

n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa Najviša radna temperature provodnika +90°C Najniža dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, + 5°C

Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

NYSLY, NYSLY- JZ
Savitljiv signalni provodnik bez ekrana
Standard: DIN VDE 0245 deo 102 Naponski nivo: 300/500 V Ispitini napon: 2 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295. Izolacija: posebno izabrana PVC mešavina. Jezgro: žile su použene u koncentri nim slojevima. Žile su crne boje i obeležene su brojevima u skladu sa DIN VDE 0293. Tip NYSLY–JZ sa 3 i više žila ima žuto/zelenu žilu i ona je raspore ena u spoljnjem sloju. Plašt: sloj od naro ite PVC mešavine. Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na teku im ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehani kim naprezanjima. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] 3x0,5 4x0,5 5x0,5 7x0,5 12x0,5 Cu broj [kg/km] 14.4 20 24 34 58 92 120 130 164 178 211 240 293 44 58 72 101 173 274 360 389 490 533 634 720 Pre nik [mm] 6,3 6,9 7,5 9,1 11,5 13,3 16,1 16,4 18,8 19,2 21,5 22,0 23,8 7,9 8,8 9,6 11,3 14,0 17,0 20,3 20,8 22,8 23,5 27,0 27,5 Težina [kg/km] 53 63 74 101 171 240 337 352 442 473 567 643 752 94 122 145 197 320 488 669 704 847 912 1130 1275 nxq [mm2] 3x0,75 4x0,75 5x0,75 7x0,75 12x0,75 19x0,75 25x0,75 27x0,75 34x0,75 37x0,75 44x0,75 50x0,75 61x0,75 3x2,5 4x2,5 5x2,5 7x2,5 12x2,5 19x2,5 25x2,5 27x2,5 34x2,5 37x2,5 44x2,5 50x2,5 Cu broj [kg/km] 22 29 36 51 87 137 180 195 245 267 317 360 439 72 96 120 168 288 456 600 648 816 888 1056 1200 1464 Pre nik [mm] 6,8 7,4 8,5 9,6 12,3 14,3 17,3 17,7 20,1 20,5 23,2 23,7 25,7 9,8 11,1 11,9 13,3 18,0 21,6 25,8 26,4 28,6 29,8 34,2 34,8 37,8 Težina n x q Cu broj 2 [kg/km] [mm ] [kg/km] 64 77 98 124 212 301 420 440 551 591 709 804 945 152 197 234 303 522 788 1074 1130 1363 1467 1810 2032 2407 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 19x1 25x1 27x1 34x1 37x1 44x1 50x1 61x1 29 39 48 68 116 183 240 260 327 356 422 480 586 Pre nik [mm] 7,2 7,9 9,0 10,1 13,2 16,0 19,1 19,5 21,5 22,1 25,4 25,3 28,1 Težina [kg/km] 75 91 116 148 252 383 528 553 661 710 885 965 1174

052

19x0,5 25x0,5 27x0,5 34x0,5 37x0,5 44x0,5 50x0,5 61x0,5 3x1,5 4x1,5 5x1,5 7x1,5 12x1,5 19x1,5 25x1,5 27x1,5 34x1,5 37x1,5 44x1,5 50x1,5

Najviša temperature provodnika: - u trajnom radu, + 70°C; - u kratkom spoju (najduže 5s), +150°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C - za kabel u pokretu od + 5°C do + 70°C; - za trajno postavljen kabel od - 30°C do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: 7D (D - pre nik kabela)

61x1,5 878 29,9 1507 61x2,5 n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa

NYSLYCY
Savitljiv signalni provodnik sa ekranom
Standard: DIN VDE 0245 deo 102 Naponski nivo: 300/500 V Ispitini napon: 2 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295. Izolacija: posebno izabrana PVC mešavina. Jezgro: žile použene u koncentri nim slojevima. Unutrašnji plašt: PVC mešavina. Ekran: oplet od mekih kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na teku im ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehani kim naprezanjima. Kabel se posle postavljanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehani ki ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] 3x0,5 4x0,5 5x0,5 7x0,5 12x0,5 19x0,5 25x0,5 27x0,5 34x0,5 37x0,5 44x0,5 50x0,5 61x0,5 3x1,5 4x1,5 5x1,5 7x1,5 12x1,5 19x1,5 25x1,5 27x1,5 34x1,5 37x1,5 44x1,5 50x1,5 Cu broj [kg/km] 35 43 49 61 107 150 189 200 238 256 301 354 417 69 86 103 135 235 346 446 477 609 657 775 864 Pre nik [mm] 8,6 9,3 10,4 11,0 13,9 16,8 19,5 18,6 21,1 21,1 24,3 25,4 27,2 10,5 11,2 12,0 13,0 17,4 20,4 24,2 24,0 26,3 26,5 30,3 31,3 Težina [kg/km] 99 118 141 166 263 382 505 473 599 608 772 877 1003 163 189 218 272 470 663 899 906 1119 1158 1440 1591 nxq [mm2] 3x0,75 4x0,75 5x0,75 7x0,75 12x0,75 19x0,75 25x0,75 27x0,75 34x0,75 37x0,75 44x0,75 50x0,75 61x0,75 3x2,5 4x2,5 5x2,5 7x2,5 12x2,5 19x2,5 25x2,5 27x2,5 34x2,5 37x2,5 44x2,5 50x2,5 Cu broj [kg/km] 44 54 63 80 139 200 254 270 328 353 414 483 576 104 131 172 225 365 548 738 789 968 1045 1235 1419 1663 Pre nik [mm] 9,0 10,2 10,9 11,6 14,7 17,8 20,7 20,5 22,8 23,5 25,9 27,1 29,5 12,2 13,3 14,6 15,6 21,4 25,5 29,6 30,2 32,8 33,2 37,8 39,2 42,0 nxq 2 [kg/km] [mm ] 113 144 163 194 310 453 600 596 742 788 930 1054 1242 228 275 332 409 710 1031 1380 1439 1733 1807 2233 2499 2869 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 19x1 25x1 27x1 34x1 37x1 44x1 50x1 61x1 Težina Cu broj [kg/km] 53 65 77 99 174 250 321 342 415 448 526 615 732 Pre nik [mm] 9,6 10,7 11,4 12,2 16,6 19,4 22,3 22,7 24,8 24,9 27,5 29,1 31,9 Težina [kg/km] 133 162 185 222 394 548 716 744 895 919 1088 1260 1495

053

Najviša temperature provodnika: - u trajnom radu, + 70°C; - u kratkom spoju (najduže 5s), +150°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C - za kabel u pokretu od + 5°C do + 70°C; - za trajno postavljen kabel od - 30°C do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: 7D (D - pre nik kabela)

61x1,5 1035 33,7 1846 61x2,5 n – broj elemenata, q – nazivni presek elementa

NYSLY
Signalni savitljiv uljnootporan kabel
Standard: DIN VDE 0281 deo 13 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

H05VV5-F, NSKK/F

NSTRUKCIJA
Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: posebno odabrana PVC mešavina. Jezgro: žile su použene u koncentri nim slojevima. Plašt: sloj od naro ite PVC mešavine otporne na ulje. Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na teku im ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehani kim naprezanjima. Zbog svoje otpornosti na razne hemikalije pogodan je za primenu na mašinama u pivarama i perionicama. Kabel se posle postavljanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehani ki ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] 3x0,5 4x0,5 5x0,5 7x0,5 12x0,5 19x0,5 25x0,5 27x0,5 34x0,5 37x0,5 44x0,5 50x0,5 61x0,5 3x1,5 4x1,5 5x1,5 7x1,5 12x1,5 19x1,5 25x1,5 27x1,5 34x1,5 37x1,5 44x1,5 50x1,5 61x1,5 Cu broj [kg/km] 14.4 20 24 34 58 92 120 130 164 178 211 240 293 44 58 72 101 173 274 360 389 490 533 634 720 878 Pre nik [mm] 6,3 6,9 7,5 9,1 11,5 13,3 16,1 16,4 18,8 19,2 21,5 22,0 23,8 7,9 8,8 9,6 11,3 14,0 17,0 20,3 20,8 22,8 23,5 27,0 27,5 29,9 Težina [kg/km] 53 63 74 101 171 240 337 352 442 473 567 643 752 94 122 145 197 320 488 669 704 847 912 1130 1275 1507 nxq [mm2] 3x0,75 4x0,75 5x0,75 7x0,75 12x0,75 19x0,75 25x0,75 27x0,75 34x0,75 37x0,75 44x0,75 50x0,75 61x0,75 3x2,5 4x2,5 5x2,5 7x2,5 12x2,5 19x2,5 25x2,5 27x2,5 34x2,5 37x2,5 44x2,5 50x2,5 61x2,5 Cu broj [kg/km] 22 29 36 51 87 137 180 195 245 267 317 360 439 72 96 120 168 288 456 600 648 816 888 1056 1200 1464 Pre nik [mm] 6,8 7,4 8,5 9,6 12,3 14,3 17,3 17,7 20,1 20,5 23,2 23,7 25,7 9,8 11,1 11,9 13,3 18,0 21,6 25,8 26,4 28,6 29,8 34,2 34,8 37,8 Težina n x q Cu broj 2 [kg/km] [mm ] [kg/km] 64 77 98 124 212 301 420 440 551 591 709 804 945 152 197 234 303 522 788 1074 1130 1363 1467 1810 2032 2407 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 19x1 25x1 27x1 34x1 37x1 44x1 50x1 61x1 29 39 48 68 116 183 240 260 327 356 422 480 586 Pre nik [mm] 7,2 7,9 9,0 10,1 13,2 16,0 19,1 19,5 21,5 22,1 25,4 25,3 28,1 Težina [kg/km] 75 91 116 148 252 383 528 553 661 710 885 965 1174

054

Navjiša temperatura provodnika: - u trajnom radu, + 70°C; - u kratkom spoju ( najduže 5s), 150°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C - za kabel u pokretu od - 5°C do + 70°C; - za trajno postavljen kabel od – 30°C do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: 7,5D (D - pre nik kabela)

n – broj elemenata, nazivni presek elementa

NYSLYCYÖ
Standard: DIN VDE 0281Teil 13 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

H05VVC4V5-K, NSKKE/F

Savitljiv, uljnootporan ekranizovan kabel

NSTRUKCIJA
Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295. Izolacija: posebno izabrana PVC mešavina. Jezgro: žile použene u koncentri nim slojevima. Unutrašnji plašt: PVC mešavina. Ekran: oplet od mekih kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sloj od posebno izabrane PVC mešavine otporne na ulje. Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na teku im ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehani kim naprezanjima. Zbog svoje otpornosti na razne hemikalije pogodan je za primenu na mašinama u pivarama i perionicama. Koristi se kada se zahteva prenos podataka mernih, upravlja kih i regulacionih signala bez smetnji i šumova. Kabel se posle postavljanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehani ki ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] 3x0,5 4x0,5 5x0,5 7x0,5 12x0,5 19x0,5 25x0,5 27x0,5 34x0,5 37x0,5 44x0,5 50x0,5 61x0,5 Cu broj [kg/km] 35 43 49 61 107 150 189 200 238 256 301 354 417 Pre nik [mm] 8,6 9,3 10,4 11,0 13,9 16,8 19,5 18,6 21,1 21,1 24,3 25,4 27,2 10,5 11,2 12,0 13,0 17,4 20,4 24,2 24,0 26,3 26,5 30,3 31,3 33,7 – nazivni Težina [kg/km] 99 118 141 166 263 382 505 473 599 608 772 877 1003 nxq [mm2] 3x0,75 4x0,75 5x0,75 7x0,75 12x0,75 19x0,75 25x0,75 27x0,75 34x0,75 37x0,75 44x0,75 50x0,75 61x0,75 Cu broj [kg/km] 44 54 63 80 139 200 254 270 328 353 414 483 576 104 131 172 225 365 548 738 789 968 1045 1235 1419 1663 Pre nik [mm] 9,0 10,2 10,9 11,6 14,7 17,8 20,7 20,5 22,8 23,5 25,9 27,1 29,5 12,2 13,3 14,6 15,6 21,4 25,5 29,6 30,2 32,8 33,2 37,8 39,2 42,0 nxq 2 [kg/km] [mm ] 113 144 163 194 310 453 600 596 742 788 930 1054 1242 228 275 332 409 710 1031 1380 1439 1733 1807 2233 2499 2869 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 19x1 25x1 27x1 34x1 37x1 44x1 50x1 61x1 Težina Cu broj [kg/km] 53 65 77 99 174 250 321 342 415 448 526 615 732 Pre nik [mm] 9,6 10,7 11,4 12,2 16,6 19,4 22,3 22,7 24,8 24,9 27,5 29,1 31,9 Težina [kg/km] 133 162 185 222 394 548 716 744 895 919 1088 1260 1495

055

3x1,5 69 4x1,5 86 5x1,5 103 7x1,5 135 12x1,5 235 19x1,5 346 25x1,5 446 27x1,5 477 34x1,5 609 37x1,5 657 44x1,5 775 50x1,5 864 61x1,5 1035 n – broj elemenata, q

163 3x2,5 189 4x2,5 218 5x2,5 272 7x2,5 470 12x2,5 663 19x2,5 899 25x2,5 906 27x2,5 1119 34x2,5 1158 37x2,5 1440 44x2,5 1591 50x2,5 1846 61x2,5 presek elementa

Navjiša temperatura provodnika: - u trajnom radu, + 70°C; - u kratkom spoju ( najduže 5s), 150°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C - za kabel u pokretu od - 5°C do + 70°C; - za trajno postavljen kabel od - 30°C do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: 7,5D (D - pre nik kabela)

SEZ
Kabel za povezivanje signalno-sigurnosnih ure aja na elektrificiranim prugama
Standard: JŽS S2.011

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od mekožarenog bakra. Izolacija: pun polietilen (PE). Jezgro: žile su me usobno použene po koncentri nim slojevima. Pojasna izolacija: omot od termoplasti nih traka. Unutrašnji omota : PVC sloj. Armatura: omot od eli ne trake sa zazorom od 2 mm. Spoljašnji plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Kabel sa izolacijom od polietilena i mehani kom zaštitom, za povezivanje signalno-sigurnosnih ure aja na elektrificiranim prugama; može se polagati neposredno u zemlju ili postavljati u cevi, kanale i zatvorene prostore.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje. Radni kapacitet, najviše Dielektri na vrsto a žila/žila Jedinica mere / Mo * nF/ Veff Vrednost za 0,9 [mm] 28.9 10000 100 2000 1,4 [mm] 11.9 10000 120 2000

056

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxd 2x0.9 4x0.9 5x0.9 8x0.9 12x0.9 16x0.9 21x0.9 27x0.9 33x0.9 40x0.9 48x0.9 56x0.9 61x0.9 Cu broj [kg/km] 12 24 31 49 73 98 128 165 201 244 293 342 372 Pre nik [mm] 9.0 10.5 11.0 12.5 14.5 15.5 16.5 18.0 19.5 21.5 23.5 24.5 25.0 Težina [kg/km] 153 160 181 224 307 360 423 500 606 721 821 913 964 Konstrukcija nxd 2x1.4 4x1.4 5x1.4 8x1.4 12x1.4 16x1.4 21x1.4 27x1.4 33x1.4 40x1.4 48x1.4 56x1.4 61x1.4 Cu broj [kg/km] 30 59 74 118 177 237 310 399 488 591 710 828 902 Pre nik [mm] 10.5 13.0 13.5 15.5 17.5 18.0 21.0 24.0 26.5 28.0 29.0 30.5 31.5 Težina [kg/km] 200 224 268 350 480 584 724 922 1150 1260 1419 1770 1729

n – broj elemenata, d – nazivni pre nik elementa

Najviša radna temperatura provodnika: +70°C Dozvoljena temperatura okoline pri polaganju i rukovanju: -5°C do +50°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

SPZ
Kabel za povezivanje signalno-sigurnosnih ure aja na elektrificiranim prugama
Standard: JŽS S2.011

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od mekožarenog bakra pre nika 0.9 i 1.4 mm. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile me usobno použene po koncentri nim slojevima. Pojasna izolacija: omot od termoplasti nih traka. Unutrašnji omota : PVC sloj. Armatura: omot od eli ne trake sa zazorom od 2 mm. Spoljašnji plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

PRIMENA

Kabel sa izolacijom od PVC mešavine i mehani kom zaštitom, za povezivanje signalno-sigurnosnih ure aja na elektrificiranim prugama; može se polagati neposredno u zemlju ili postavljati u cevi, kanale i zatvorene prostore.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Dielektri na vrsto a žila/žila Jedinica mere /km Mo * nF/ Veff Vrednost za 0,9 [mm] 28.9 100 180 2000 1,4 [mm] 11.9 100 210 2000

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxd 2x0.9 4x0.9 5x0.9 8x0.9 12x0.9 16x0.9 21x0.9 27x0.9 33x0.9 40x0.9 48x0.9 56x0.9 61x0.9 Cu broj [kg/km] 12 24 31 49 73 98 128 165 201 244 293 342 372 Pre nik [mm] 9.0 11.0 12.0 13.0 14.5 16.0 17.5 18.5 19.5 22.0 23.5 25.0 25.5 Težina [kg/km] 155 174 196 242 321 385 460 530 610 762 869 968 1025 Konstrukcija nxd 2x1.4 4x1.4 5x1.4 8x1.4 12x1.4 16x1.4 21x1.4 27x1.4 33x1.4 40x1.4 48x1.4 56x1.4 61x1.4 Cu broj [kg/km] 30 59 74 118 177 237 310 399 488 591 710 828 902 Pre nik [mm] 10.5 12.5 13.5 15.0 17.5 19.0 21.0 24.0 25.5 27.5 29.5 31.5 33.5 Težina [kg/km] 205 236 271 359 505 618 770 980 1141 1318 1524 1681 1881

057

n – broj elemenata, d – nazivni pre nik elementa Najviša radna temperature provodnika: +70°C Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju od - 5°C do + 50°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

GUMIRANI KABLOVI
H01N2-D, ZN/S H05RR-F H05RN-F NFK EpG NFK TES ZEpN, BT, HT NSGAFou KPSRM PPSRVM PPSRMO 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 NGFLGou NFK SiSi-JU NSHTou, NFK EpTN SiF NFK SiSi-J NSSHou NFK EpN 50 EpN 50 EpN 53 EpN 55 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 EpN 58 EpN 60 EpN 61 EpN 62 EpN 63 EpN 64 EpN 65 EpN 74 EpN 78 EpN 78-53 MGG,MGCG, FMGCG 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091

H01N2-D; ZN/S
Savitljiv kabel za zavarivanje
Standard: DIN VDE 0282-6, HD 22.6 Naponski nivo: 100/100 V Ispitni napon: 1 kV

H01N2-E
Naro ito savitljiv kabel za zavarivanje

KONSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni provodnik (H01N2-D) naro ito finoži ni provodnik (H01N2-E) Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (EM5) otporan na ulje, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama i na otvorenom prostoru. Koristi se za ru no i mašinsko zavarivanje.

KONSTRUKCIONI PODACI
H01N2-D
Pre nik kg/km 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 mm 9 10 12 13 15 17 20 22 25 27 Težina kg/km 150 220 305 340 557 773 1024 1309 1588 2004 mm 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 kg/km 125 185 275 381 523 722 954 1212 1495 1899

q mm2

Cu broj

H01N2-E

059

q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 85°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 20°C - pri skladištenju + 10°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D za H01N2-D; 3D za H01N2-E (D - pre nik kabela)

H05RR-F
Savitljiv kabel sa izolacijom i plaštom od gume.
Standard: DIN VDE 0282-4, HD 22.4 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka (EI4) Plašt: na bazi EPR kau uka (EM3), crne boje.

PRIMENA

Kabel se može koristiti u zatvorenom prostoru za priklju enje aparata za doma instvo i lakih elektri nih ure aja pri malim mehani kim naprezanjima. Nije namenjen za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 2x0,75 2x1 2x1,5 2x2,5 3G0,75 Cu broj kg/km 15 20 29 48 22 29 44 72 116 173 Pre nik mm 6,8 7,3 8,8 10,3 7,4 7,7 9,3 11,0 13,0 15,0 Težina kg/km 55 65 97 137 69 79 116 168 247 341 nxq mm2 4G0,75 4G1 4G1,5 4G2,5 4G4 4G6 5G0,75 5G1 5G1,5 5G2,5 Cu broj kg/km 29 39 58 96 154 231 36 48 72 120 Pre nik mm 8,0 8,5 10,5 12,0 14,5 16,6 9,0 9,3 11,5 13,5 Težina kg/km 78 95 144 210 314 432 104 119 177 268

060

3G1 3G1,5 3G2,5 3G4 3G6

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju i rukovanju, najniža - 25°C - pri skladištenju + 10°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 3D (D - pre nik kabela)

H05RN-F
Savitljiv kabel za priklju enje lakih uredjaja
Standard: DIN VDE 0282-4, HD 22.4 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka (EI4) Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (EM2), otporan na ulje, ne širi plamen

PRIMENA

Kabel se može koristiti u zatvorenom prostoru za priklju enje aparata za doma instvo i lakih elektri nih ure aja pri malim mehani kim naprezanjima. Jednožilni kabel se koristi za niz sijalica za novogodišnju jelku i sli nu namenu.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 1x0,75 1x1 1x1,5 2x0,75 2x1 3G0,75 3G1 n – broj žila q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 60°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 200°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 3D (D - pre nik kabela) Cu broj kg/km 8 10 15 15 20 22 29 Pre nik mm 4,4 4,5 4,8 6,8 7,3 7,4 7,7 Težina kg/km 27 30 36 60 71 74 84

061

NFK EpG, NFK EpN
Savitljiv kabel za prenosive potroša e
Standard: PSN Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Plašt: naro ito prilago ena mešavina na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka za tip NFK EpG, a na bazi polihloroprenskog kau uka za tip NFK EpN, dozvoljene su sve boje osim crvene, plave i žute.

PRIMENA

Kabel se koristi za priklju enje prenosivih potroša a u doma instvu. Može se koristiti i za priklju enje lakih mašina koje rade u blažim uslovima mehani kog naprezanja u industriji i poljoprivredi.

KONSTRUKCIONI PODACI ZA NFK EpG

nxq mm2 2x0,75 2x1 2x1,5 2x2,5 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,5

Cu broj kg/km 15 20 29 48 22 29 44 72 116 173 29 39 58 96

Pre nik mm 6,2 6,8 8,3 9,8 6,8 7,2 8,8 10,4 12,6 15,0 7,7 8,6 9,8 11,6

Težina kg/km 54 71 92 138 68 78 117 169 254 371 91 106 145 213

nxq mm2 4x4 4x6 5x0,75 5x1 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 7x0,75 7x1 7x1,5 7x2,5 7x4 7x6

Cu broj kg/km 154 17 36 48 72 120 192 288 51 68 101 168 269 404

Pre nik mm 14,0 16,7 9,0 9,5 10,7 12,9 15,2 18,3 10,0 10,6 12,6 14,4 17,3 20,0

Težina kg/km 319 470 113 133 178 265 397 582 146 173 242 343 512 745

062

n – broj žila q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 25°C - pri skladištenju + 10°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

NFK TES
Savitljiv kabel za potapaju e pumpe
Standard: PSN Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi sinteti kog kau uka (kada je predvi en) Plašt: posebno prilago ena mešavina na bazi kau uka, crne boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za potapaju e pumpe.

KONSTRUKCIONI PODACI KO
nxq mm2 1x25 1x35 1x70 1x95 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3G1,5 3G2,5 3G4 3G6 3G16 3G25 3G35 Cu broj kg/km 240,0 336,0 672,0 912,0 48,0 76,8 115,2 192,0 307,2 480,0 43,2 72,0 115,2 172,8 460,8 720,0 1008,0 Pre nik mm 14,0 16,0 21,0 24,0 11,5 13,5 14,5 20,0 23,0 27,5 10,5 12,5 15,0 16,0 25,0 29,5 33,0 Težina kg/km 383 505 931 1227 179 237 320 612 810 1150 151 217 301 393 1009 1419 1724 nxq mm2 4G1,5 4G2,5 4G4 4G6 4G10 4G16 4G25 4G35 4G50 4G70 4G95 5G2,5 5G10 5G16 12G1,5 19G2,5 24G1,5 Cu broj kg/km 57,6 96,0 153,6 230,4 384,0 614,4 960,0 1344,0 1920,0 2688,0 3648,0 120,0 480,0 768,0 172,8 456,0 345,6 Pre nik mm 11,5 13,5 16,0 18,0 24,0 27,0 32,5 37,0 42,0 49,0 55,0 15,0 26,0 30,0 20,0 28,0 28,0 Težina kg/km 183 264 373 496 933 1274 1756 2415 3186 4241 5710 323 1135 1572 507 1118 951

063

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - 30°C do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

ŽEpN; BT/HT
Kablovi za železnicu sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS N.C3.350 za ŽEpN UIC 895 za BT i HT Naponski nivo: 750V, 1500V i 3000V Ispitni napon: 2 kV; 6 kV; 12 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 i klase 6 Separator: od pogodnog materijala Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Plašt: gumena mešavina na bazi hlorsulfonovanog polietilenskog kau uka , otporna na ulja, masti i goriva, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se koristi u elektri nim šinskim vozilima za elektri ne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetljenje.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija q mm
2

750V Pre nik mm 5,2 5,9 6,6 7,6 8,9 10,5 12,4 14,0 15,0 18,0 20,4 22,5 24,9 27,5 30,1 Težina kg/km] 45 60 81 112 171 245 360 480 645 890 1135 1425 1755 2125 2735

1500V Pre nik mm 7,6 8,1 8,6 9,7 10,9 12,1 13,6 15,2 17,4 19,2 21,8 23,9 25,9 28,9 32,7 Težina kg/km] 81 95 116 150 217 285 396 517 705 930 1205 1496 1815 2217 2928

3000V Pre nik mm 9,6 10,1 10,6 11,7 12,7 13,9 15,4 17,0 19,2 21,0 23,6 25,7 27,9 30,1 32,9 Težina kg/km] 119 133 157 198 263 335 454 581 775 1010 1290 1595 1930 2295 2930

Cu broj [ / ] 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

064

q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 20°C - u radu, najniža - 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 6D (D - pre nik kabela)

NSGAöu, NSGAFöu
Kabel za železnicu sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN VDE 0250-602 Naponski nivo: 0,6/1 kV, 1,8/3 kV i 3,6/6 kV Ispitni napon: 2,5 kV; 6 kV; 11 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 1 i klase 2 za NSGAöu, i kalajisan bakarni provodnik klase 5 za NSGAFöu Separator: od pogodnog materijala, za 6 kV slaboprovodljiva traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka (3GI3) Plašt: gumena mešavina na bazi EPR kau uka (5GM3), otporna na ulja, masti i goriva, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se koristi u elektri nim vozilima za elektri ne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetljenje.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija q mm2 mm2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Cu broj kg/km kg/km] 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 0,6/1 kV Pre nik mm mm 5,1 5,7 6,4 7,3 8,6 9,4 11,2 13,3 15,4 17,3 19,4 21,7 23,6 25,6 30,0 Težina kg/km kg/km] 38 50 72 95 146 198 296 420 574 783 992 1235 1570 1920 2490 1,8/3 kV Pre nik mm mm 6,1 6,5 7,0 7,8 9,1 10,4 12,4 14,1 15,9 17,7 20,2 22,5 24,4 26,0 30,2 Težina kg/km kg/km 57 73 90 112 158 223 329 478 594 803 1047 1293 1685 2060 2520 3,6/6 kV Pre nik mm mm 8,7 9,1 9,6 10,5 11,3 13,0 14,6 16,3 18,1 19,9 21,6 24,9 26,4 27,6 Težina kg/km kg/km] 97 110 128 155 223 285 389 546 665 889 1125 1369 1704 2150

065

q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 20°C - u radu, najniža - 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 6D (D - pre nik kabela)

Kabel za železnicu sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: PSN Naponski nivo: 660V Ispitni napon: 3 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Separator: od pogodnog materijala Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka, žile ozna ene brojevima Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kau uka, otporna na ulja, masti i goriva, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se koristi u elektri nim šinskim vozilima za elektri ne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetljenje.

KONSTRUKCIONI PODACI

nxq mm2 7x1,5

Cu broj kg/km] 101 144 173 202 231 274 346 533

Pre nik mm 6,8 7,3 8,8 10,3 7,4 7,7 9,3 11,0

Težina kg/km 324 463 514 577 648 747 989 1462

nxq mm2 7x2,5 10x2,5 12x2,5 14x2,5 16x2,5 19x2,5 30x2,5 37x2,5

Cu broj kg/km] 168 240 288 336 384 456 720 888

Pre nik mm 19 22 24 24 27 29 35 39

Težina kg/km 451 662 717 817 965 1095 1456 2072

066

10x1,5 12x1,5 14x1,5 16x1,5 19x1,5 24x1,5 37x1,5

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 20°C - u radu, najniža - 45°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

Kabel za železnicu sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: PSN Naponski nivo: 1500V, 3000V i 4000V Ispitni napon: 6 kV; 12 kV; 16 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Separator: od pogodnog materijala Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kau uka, otporna na ulja, masti i goriva, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se koristi u elektri nim šinskim vozilima za elektri ne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetljenje.

KONSTRUKCIONI PODACI
q mm2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Cu broj kg/km 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 1500V Pre nik mm 7,7 8,5 8,8 10,6 12,4 14,5 16,4 19,0 21,0 22,0 24,4 27,5 30,9 31,5 36,1 Težina kg/km 65 80 101 142 201 295 410 560 725 980 1255 1555 1885 2295 2925 mm 8,6 9,1 10,6 11,7 13,3 15,1 17,6 20,2 21,4 23,2 25,8 27,9 29,9 32,9 36,7 3000V Pre nik Težina kg/km 87 97 126 165 227 315 446 597 775 1030 1335 1626 1955 2357 2978 mm 11,6 12,1 13,6 14,5 15,7 17,9 19,4 21,0 23,2 26,0 26,6 29,7 32,9 34,1 37,9 4000V Pre nik Težina kg/km 149 163 195 238 313 405 534 711 885 1170 1440 1725 2100 2455 2990

067

q – nazivni presek provodnika Ispitni napon: 6 kV; 12 kV; 16 kV Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju, najniža - 20°C - u radu, najniža - 45°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

O
Kabel za železnicu sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: PSN Naponski nivo: 1500V, 3000V i 4000V Ispitni napon: 6 kV; 12 kV; 16 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Separator: od pogodnog materijala Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kau uka, otporna na ulja, masti i goriva, ne širi plamen, crne boje

PRIMENA

Kabel se koristi u elektri nim šinskim vozilima za elektri ne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetljenje.

KONSTRUKCIONI PODACI
q mm
2

Cu broj kg/km 10 15 24 39 58 96

1500 V Pre nik mm 5,2 5,6 6,5 6,8 7,9 9,4 Težina kg/km] 43 52 68 85 112 171

3000 V Pre nik mm 6,2 6,6 7,1 7,6 8,7 10,4 Težina kg/km] 55 66 84 96 136 197

4000 V Pre nik mm 8,6 9,0 9,8 10,6 11,5 12,7 Težina kg/km] 99 119 133 157 198 263

1,0 1,5 2,5

068

4 6 10

q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri postavljanju, najniža - 20°C - u radu, najniža - 45°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

NGFLGöu
Pljosnat kabel sa izolacijom i plaštom od gume.
Standard: DIN VDE 0250-809 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 3 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 ili klase 6 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulja i maziva

PRIMENA

Kabel se može upotrebljavati kao energetski ili signalno-komandni za priklju enje na kranovima i transportnim dizalicama, a može i za druge primene gde je pogodniji pljosnat kabel. Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama i na otvorenom prostoru, dozvoljeno je izlagati ga srednjim mehani kim naprezanjima i uvijanju. Polaže se u jednoj ravni.

KONSTRUKCIONI PODACI
Spoljne mere najmanje mm
2

nxq

Cu broj kg/km 116 2736 96 231 615 2688 288 168 269 288 mm

Težina najviše mm 9,6x21,0 kg/km 294 3977 271 517 1068 3958 784 538 657 802

3x4 3x95 4x2,5 4x6 4x16 4x70 5x6 7x2,5 7x4 12x2,5 n – broj žila;

7,9x16,5 22,0x53,0 6,6x18,5 8,5x24,5 11,5x35,0 19,5x62,5 8,5x29,5 6,6x31,0 7,9x37,0 7,2x50,5

26,9x66,0 8,2x24,0 10,4x31,0 14,0x44,0 23,7x78,0 10,4x37,5 8,2x39,5 9,6x46,5 8,8x63,5

069

q – nazivni presek provodnika

Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 60°C - trajno položen - 40°C do + 60°C Najmanji polupre nik savijanja: 4a (a - debljina kabela)

NFK SiSi/JU
Savitljiv pljosnat kab l sa izolacijom i plaštom od silikonske gume
Standard: PSN Naponski nivo: 300/500 kV Ispitni napon: 2 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 i klase 6 Izolacija: gumena mešavina na bazi silikonskog kau uka Plašt: posebno odabrana mešavina na bazi silikonskog kau uka

PRIMENA

Kabel se može koristiti kao energetski ili signalno-komandni za priklju enje na kranovima, transporterima i dizalicama, i za druge primene gde je pogodniji pljosnati kabel. Kabel se može koristiti i u suvim, vlažnim prostorima i na otvorenom prostoru, izložen povišenim temperaturama i uvijanju, položen u jednoj ravni.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 3x4 3x95 4x2,5 4x6 4x16 4x70 5x6 7x2,5 7x4 12x2,5 Cu broj najmanje kg/km 116 2736 96 231 615 2688 288 168 269 288 mm 7,9x16,5 22,0x53,0 6,6x18,5 8,5x24,5 11,5x35,0 19,5x62,5 8,5x29,5 6,6x31,0 7,9x37,0 7,2x50,5 Spoljne mere najviše mm 9,6x21,0 26,9x66,0 8,2x24,0 10,4x31,0 14,0x44,0 23,7x78,0 10,4x37,5 8,2x39,5 9,6x46,5 8,8x63,5 kg/km 294 3977 271 517 1068 3958 784 538 657 802 Težina

070

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 180°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 350°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 30°C do + 200°C - trajno položen - 50°C do + 250°C Najmanji polupre nik savijanja: 4a (a - debljina kabela)

NFK EpTN, NSHTöu
Naro ito savitljivi kablovi sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN VDE 0250/814, za NSHTöu

PSN, za NFK EpTN
Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka (3GI3) Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka (GM1b), za posebne primene hlorsulfonovani polietilen Zaštita od uvijanja: teksitilni oplet Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (5GM2), za posebne primene hlorsulfonovani polietilen, žute boje za NFK EpTN, crne boje za NSHTÖU

PRIMENA

Kabel je namenjen za priklju enje pokretnih potroša a sa velikim mehani kim naprezanjima u suvim, vlažnim i mokrim prostorima kao i na otvorenom. Veoma je pogodan ako postoji naprezanje na uvijanje.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq

Cu broj kg/km 44 72 116 461 720 58 154 231 384

Pre nik Težina mm 13 15 19 25 32 14 18 21 26 kg/km

nxq mm2

Cu Pre nik Težina broj kg/km 960 1344 1920 2688 3648 4608 120 288 101 mm 35 39 44 50 56 64 18 23 17 kg/km 2024 2744 3591 4805 6592 8041 455 856 397

nxq mm2

Cu broj Pre nik Težina kg/km 168 269 1076 144 288 202 336 260 432 mm 18 25 38 20 25 23 27 26 28 kg/km 480 848 2441 489 870 720 955 876 1147

mm2 3x1,5 3x2,5 3x4 3x16 3x25 4x1,5 4x4 4x6 4x10

227 4x25 290 4x35 456 4x50 1172 4x70 1680 4x95 261 4x120 486 5x2,5 667 5x6 1016 7x1,5

7x2,5 7x4 7x16 10x1,5 12x2,5 14x1,5 14x2,5 18x1,5 18x2,5

071

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 50°C - trajno položen - 40°C do + 50°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

Si/F
Savitljiv kab l za povišene temperature
Standard: SRPS N.C3.410 Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 2 kV

H05S

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi silikonskog kau uka

PRIMENA

Silikonski instalacioni provodnici namenjeni su za izvo enje elektroenergetskih instalacija na mestima gde je temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C.

KONSTRUKCIONI PODACI
q mm2 1 1,5 2,5 Cu broj kg/km 10 15 24 39 58 96 154 240 Pre nik mm 2,6 3,0 3,5 4,0 5,2 6,5 7,6 9,0 Težina kg/km 14 19 31 45 63 113 118 262 q mm2 35 50 70 95 120 150 185 240 Cu broj kg/km 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 Pre nik mm 11,0 13,0 14,0 17,0 19,5 22,3 23,0 28,3 Težina kg/km 360 518 697 929 1180 1510 1840 2500

072

4 6 10 16 25

q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 180°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 50°C do + 180°C - trajno položen - 60°C do + 200°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

NFK SiSi/J
Savitljiv kab l za povišene temperature
Standard: PSN Naponski nivo: 300/500 V Ispitni napon: 1,5 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi silikonskog kau uka Plašt:gumena mešavina na bazi silikonskog kau uka

PRIMENA

Kabel se može koristiti za priklju enje pokretnih potroša a u suvim i vlažnim prostorijama, kao i na otvorenom prostoru, pri temperaturama okoline do 200 C i malim mehani kim naprezanjima.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 2x1 2x1,5 2x2,5 2x4 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 Cu broj kg/km 20 29 48 77 29 44 72 116 173 Pre nik mm 6,9 8,0 9,5 10,7 7,2 8,5 10,1 11,4 12,6 Težina kg/km 68 81 129 180 74 99 147 205 329 nxq mm2 4x1 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 5x1,5 5x2,5 7x1,5 7x2,5 Cu broj kg/km 39 58 96 154 231 72 120 101 168 Pre nik mm 8,0 9,5 11,2 12,6 14,0 10,3 12,5 11,4 13,3 Težina kg/km 99 124 186 288 435 178 240 196 310

073

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 180°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 50°C do + 200°C - trajno položen - 60°C do + 250°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

NSSHöu
Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i dva plašta od gume.
Standard: DIN VDE 0250 deo 812 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, žute boje

PRIMENA

Kablovi su, prvenstveno, namenjeni za velika mehani ka naprezanja, u rudnicima sa jamskom i površinskom eksploatacijom, na gradilištima i u ostalim vrstama industrije. Mogu se koristiti i za trajno polaganje u suvim i vlažnim sredinama.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 1x50 1x70 1x150 1x240 1x300 2x50 2x70 2x95 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x35 3x50 3x70 Cu broj kg/km 480 680 1440 2310 2880 960 1350 1830 44 72 116 175 1110 1440 2020 Pre nik Težina mm 18 20 27 34 37 37 42 46 13 14 17 18 34 42 44 kg/km 680 910 1830 2930 3580 2170 2840 3500 210 270 390 480 1980 2850 3430 nxq mm2 3x95 3x120 3x70+35 3x95+50 3x120+70 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 Cu broj kg/km 2740 3460 1780 3220 4130 58 96 154 235 385 615 960 1345 1920 2690 Pre nik mm 51 55 46 56 59 13 16 18 20 24 29 33 38 44 48 Težina kg/km 4750 5590 3910 5730 6280 240 360 470 580 950 1380 2000 2460 3460 4510 nxq mm2 4x95 4x120 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 7x1,5 10x1,5 12x1,5 12x2,5 15x2,5 18x2,5 Cu broj kg/km 3650 4610 72 120 195 290 480 770 1200 1002 145 175 290 360 435 Pre nik mm 54 62 14 17 19 22 26 30 36 18 20 22 24 26 24 Težina kg/km 5750 7480 290 420 560 710 1090 1550 2260 410 485 590 795 970 1140

074

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

NFK EpN 50
Savitljiv rudarski kabel sa zaštitom od uvijanja
Standard: PSN Naponski nivo: 450/750 V i 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV; 3 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi sinteti kog kau uka Zaštita od uvijanja: oplet od korda Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, crne boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u suvim i vlažnim prostorijama, na otvorenom prostoru i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije. Koristi se za priklju enje pokretnih potroša a pri srednjim mehani kim naprezanjima u gra evinarstvu, poljoprivredi i rudnicima sa podzemnim kopom u kojima nema prisustva metana. Pogodan je za uslove izloženosti kabela naprezanju na uvijanje. Kabel se koristi kao signalno-komandni, a može se koristiti i za stalno polaganje u instalacijama.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 7x1,5 10x1,5 12x1,5 14x1,5 19x1,5 24x1,5 Cu broj kg/km 101 144 173 202 274 346 Pre nik mm 15 19 20 21 23 27 Težina kg/km 324 463 514 577 737 949 nxq mm2 7x2,5 10x2,5 12x2,5 14x2,5 19x2,5 30x2,5 Cu broj kg/km 168 240 288 336 456 720 Pre nik mm 18 22 23 24 27 33 Težina kg/km 461 662 737 817 1045 1606

075

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 50, GN 50
Standard: SRPS N.C5.350 Naponski nivo: 450/750 Ispitni napon: 2,5 kV

; H07RN-F

Sa Savitljiv kabel za prenosive potroša e sa izolacijom i plaštom od gume.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5. Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka za tip GN 50, na bazi polihloroprenskog kau uka, za tip EpN 50 Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, crne boje

PRIMENA

Kabel se može koristiti na otvorenom prostoru, u suvim i vlažnim prostorijama i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije. Pogodan je za priklju enje potroša a sa srednjim mehani kim naprezanjima za ure aje u gra evinarstvu, poljoprivrednim pogonima i elektri nim aparatima i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom bez metana.

KONSTRUKCIONI PODACI KO
nxq mm2 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 2x1 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 Cu broj Pre nik kg/km 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 19 29 48 77 116 mm 6 7 8 9 11 12 14 16 19 21 24 26 28 31 35 9 10 12 14 15 Težina kg/km 52 68 93 119 200 274 383 505 692 931 1227 1520 1866 2298 2908 100 125 179 237 320 nxq mm2 2x10 2x16 2x25 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 4x1 4x1,5 Cu broj Pre nik Težina kg/km 192 307 480 29 44 72 116 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 39 58 mm 20 23 28 10 11 13 15 16 22 25 30 33 38 45 49 54 59 65 11 12 kg/km 612 810 1150 120 151 217 301 393 758 1009 1419 1724 2493 3309 4423 5486 6713 8193 146 183 nxq mm2 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 5x1 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 Cu broj Pre nik kg/km 96 154 231 384 615 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 48 72 120 192 288 480 768 1200 mm 14 16 18 24 27 33 37 42 49 55 60 66 12 13 15 18 20 26 30 36 Težina kg/km 264 373 496 933 1274 1756 2415 3186 4241 5710 7007 8603 181 224 323 460 610 1135 1572 2165

076

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C; u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: -kabel u pokretu - 25°C do + 40°C; trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: od 3D do 12D (D - pre nik kabela)

EpN 53
Savitljiv rudarski kab l sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS N.C5.353 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV

NSSHöu .../3E

KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Zaštitni provodnik: oplet od kalajisane bakarne žice Unutrašnji plašt: na bazi sinteti kog kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i abraziju, žute boje za energetske, a sive za

signalno-komandne kablove

PRIMENA

Kabel se može koristiti u rudnicima sa jamskom eksploatacijom za neposredno napajanje mašina, ure aja i aparata u prostorima sa prisustvom metana. Kabel se koristi kao energetski i signalno-komandni.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 3x2,5/2,5 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25/16 3x35/16 3x50/25 Cu broj kg/km 96 154 231 384 615 874 1162 1680 Pre nik mm 18 20 24 25 30 33 38 47 Težina kg/km 384 560 730 1045 1542 1784 2351 3345 nxq/q1 mm2 3x70/35 4x2,5/2,5 4x4/4 4x6/6 4x10/10 5x2,5/2,5 5x4/4 5x10/10 Cu broj kg/km 2352 120 192 288 480 144 231 346 Pre nik mm 51 20 21 25 29 22 23 28 Težina kg/km 4563 511 652 1034 1414 645 790 1130

077

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika; q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 55
Standard: SRPS N.C5.353 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 2,5 kV

NSSHöu ... KON

Savitljiv rudarski kab l sa izolacijom i plaštom od gume

KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi sinteti kog kau uka Zaštitni provodnik: oplet od kalajisane bakarne žice preko slaboprovodljive trake Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i abraziju, žute boje za energetske, a sive za signalnokomandne kablove

PRIMENA

Kabel se može koristiti u rudnicima sa jamskom eksploatacijom za neposredno napajanje mašina, ure aja i aparata u prostorima sa prisustvom metana. Kabel se koristi kao energetski i signalno-komandni.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 mm2 3x2,5/2,5 3x4/4 Cu broj kg/km 96 154 231 384 615 874 1162 1680 2352 Pre nik mm 17 19 23 24 29 32 36 44 49 Težina kg/km 353 516 698 929 1360 1685 2287 3037 4458 nxq/q1 mm2 4x2,5/2,5 4x4/4 4x6/6 4x10/10 5x2,5/2,5 5x4/4 5x6/6 19x1,5/4 25x1,5/4 Cu broj kg/km 120 192 288 480 144 231 346 312 399 Pre nik mm 19 20 23 28 20 21 27 27 29 Težina kg/km 433 592 782 1255 557 658 1006 929 996

078

3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25/16 3x35/16 3x50/25 3x70/35

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika; q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 58
Veoma savitljiv rudarski kab l sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS N.C5.358 Naponski nivo: 450/750 V Ispitni napon: 2,5 kV

KONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi sinteti kog kau uka) Zaštita od uvijanja: oplet od pogodnog materijala Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje

PRIMENA

Kabel se koristiti u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom za napajanje obrtnih bušilica.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 3x1,5 4x6 5x2,5 5x4 5x6 5x10 Cu broj kg/km 44 231 120 192 288 480 Pre nik mm 14 21 18 21 24 27 Težina kg/km 238 651 438 609 844 1209

079

n – broj žila; q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

EpN 60
Standard: SRPS N.C5.360 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3 kV

NSSHCGEöu ... + l

Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i plaštom od gume

KONSTRUKCIJA
Energetske žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Zaštitna žila Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabela: použene 3 energetske žile sa 1 zaštitnom žilom smeštenom u prostoru izme u energetskih žila Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina, ure aja i aparata, elektri nog osvetljenja i za pomo na strujna kola.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq + 1xq1 mm2 3x2,5+1x2,5 Cu broj kg/km 96 154 231 384 615 Pre nik mm 19 21 24 28 30 Težina kg/km 430 575 750 1100 1400

080

3x4+1x4 3x6+1x6 3x10+1x10 3x16+1x16

q – nazivni presek energetskog provodnika; q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 61
Standard: SRPS N.C5.360 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3 kV

NSSHCGEöu .../3

Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i plaštom od gume

KONSTRUKCIJA
Energetske žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Zaštitne žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabla: použene 3 energetske žile i 3 zaštitne žile smeštene u prostoru izme u energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina, ure aja i aparata, elektri nog osvetljenja i za pomo na strujna kola.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq + 3xq1/3 mm2 3x25+3x10/3 3x35+3x10/3 3x50+3x10/3 3x70+3x10/3 3x95+3x10/3 3x120+3x10/3 3x150+3x10/3 Cu broj kg/km 836 1125 1555 2132 2852 3572 4436 Pre nik mm 34 39 44 49 55 56 60 Težina kg/km 1430 2260 2713 3720 4850 5885 7050

081

q – nazivni presek energetskog provodnika q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 62
Standard: SRPS N.C5.360 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3 kV za energetske; 2 kV za komandne žile

NSSHCGEöu ... +St+ l

Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i plaštom od gume

KONSTRUKCIJA
Energetske žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Komandne žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Zaštitna žila Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabela: použene 3 energetske žile sa 2 komandne i 1 kontrolnom smeštenim u prostorima izme u energetskih žila Unutrašni plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka, Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina, ure aja i aparata, elektri nog osvetljenja i za pomo na strujna kola.

KONSTRUKCIONI PODACI

082

3xq + 2xq1 + 1xq2 mm2 3x16+2x6+1x10 3x25+2x6+1x10 3x35+2x6+1x10 3x50+2x6+1x10

Cu broj kg/km 672 932 1220 1652

Pre nik mm 32 36 39 44

Težina kg/km 1320 1880 2560 3480

q – nazivni presek energetskog provodnika q1 – nazivni presek komandnog provodnika q2 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 63

NSSHCGEöu .../KON+St+ l

Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS N.C5.360 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3kV za energetske; 2 kV za komandene žile

KONSTRUKCIJA
Energetske žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Komandne žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Kontrolna žila Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabela: použene 3 energetske žile sa 2 komandne i 1 kontrolnom smeštenim u prostorima izme u energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka, Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina za rezanje i utovar uglja - podseka ice za otkope i pokretne utovariva e, za mašine za izradu jamskih hodnika, za napajanje ure aja i aparata, elektri nog osvetljenja i za pomo na strujna kola.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq/q0 + 2xq1 + 1xq2 mm2 Cu broj kg/km 1047 1316 1335 1892 2381 2525 3178 3245 Pre nik mm 40 44 46 48 53 55 58 62 Težina kg/km 2501 2797 3095 3728 4671 5697 5942 6291

083

3x25/16+2x4+1x10 3x35/10+2x6+1x10 3x35/16+2x6+1x10 3x50/25+2x6+1x10 3x70/16+2x6+1x10 3x70/35+2x4+1x10 3x95/16+2x10+1x10 3x95/35+2x4+1x10

q – nazivni presek energetskog provodnika; q0 – nazivni presek koncentri ne elektri ne zaštite q1 – nazivni presek komandnog provodnika; q2 – nazivni presek kontrolnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

EpN 64
Standard: SRPS N.C5.364 Naponski nivo: 3,6/6 kV Ispitni napon: 11 kV

NTSCGECWöu ... KON

Savitljiv rudarski kabel sa izolacijom i plaštom od gume

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Elektri na zaštita: kalajisane bakarne žice Separacioni plašt: na bazi EPR kau uka Komandni provodnik: kalajisane bakarne žice Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka, otporan na ulje, plamen i habanje, crvene boje

PRIMENA

Savitljiv gumeni kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za priklju enje visokonaponskih prenosnih transformatora.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq / q1/ q2 mm2 3x/16/10/4 3x/25/16/4 Cu broj kg/km 749 1104 1488 2016 Pre nik mm 50 52 57 60 Težina kg/km 2810 3240 4170 4628

084

3x/35/16/4 3x/50/25/4

q – nazivni presek energetskog provodnika q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika q2– nazivni presek komandnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

EpN 65
Standard: SRPS N.C5.364 Naponski nivo: 3,6/6 kV Ispitni napon: 11 kV

NTSCGECWöu ... KON

Savitljiv rudarski kabel za priklju enje prenosnih transformatora

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Elektri na zaštita: kalajisane bakarne žice Separacioni plašt: na bazi EPR kau uka Komandni provodnik: kalajisane bakarne žice Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka otporan na ulje, plamen i habanje, crvene boje

PRIMENA

Savitljiv gumeni kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gde je prisutna opasnost od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za priklju enje visokonaponskih prenosnih transformatora.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq/ q1/ q2 mm2 3x/16/10/4 3x/25/16/4 3x/35/16/4 3x/50/25/4 3x/50/25/6 3x/50/35/4 Cu broj kg/km 596 912 1200 1719 1738 1815 Pre nik mm 53 55 57 58 59 68 Težina kg/km 3116 3350 4270 4722 4798 5255

085

q – nazivni presek energetskog provodnika q1 – nazivni presek elektri ne zaštite q2– nazivni presek komandnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D (D - pre nik kabela)

EpN 74
Standard: SRPS N.C5.374 Naponski nivo: 3,6/6 kV Ispitni napon: 11 kV

NTSCGERWöu ... KON

Teški savitljiv kab l za rudnike sa površinskom eksploatacijom
6/10 kV 17 kV 12/20 kV 29 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Zaštitni provodnik: kalajisane bakarne žice ili uzice ili kombinacija pocinkovanih eli nih i kalajisanih bakarnih žica Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka otporan na ulje, plamen i habanje, crvene boje

PRIMENA

Savitljiv srednjenaponski rudarski kabel gumeni kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima i brodogradilištima za napajanje teških pokretnih mašina, bagera, dizalica i sli no u uslovima velikih mehani kih naprezanja, naro ito velikih vu nih sila.

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq/ q1 mm
2

Cu broj Pre nik kg/km 615 874 960 1248 1344 1680 1776 2352 3216 3935 4800 6000 46 49 51 53 56 57 58 62 73 76 79 mm

3,6/6

V Težina kg/km 2942 3016 3530 3633 4221 4361 5139 6278 8253 9418 10994 80 66 60 56 52

6/10 Pre nik mm 50

V Težina kg/km 2821 3296 3963 4752 6840 10354

1x16/16

086

1x25/16 1x25/25 1x35/25 1x35/35 1x50/25 1x50/35 1x70/35 1x95/50 1x120/50 1x150/50 1x185/70

q – nazivni presek energetskog provodnika; q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C - trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

EpN 78
Standard: SRPS N.C5.374 Naponski nivo: 3,6/6 kV Ispitni napon: 11 kV

NTSCGEWöu ... /3

Teški savitljiv kabel za rudnike sa površinskom eksploatacijom
6/10 kV 17 kV 12/20 kV 29 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Zaštitni provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 3 zaštitna provodnika u prostorima izme u energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka otporan na ulje, plamen i habanje, crvene boje

PRIMENA

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama, na zemlji, u otpadnim vodama, u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima, lukama i brodogradilištima za napajanje teških pokretnih mašina, bagera, dizalica, šinskih transporetera, utovarnih mostova i sli no.Kabel je veoma savitljiv i može biti stalno u pokretu.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq + n1xq1 mm2 3x16 + 3x6 3x16 3x25 3x25 3x35 3x35 + + + + + 3x10 3x10 3x16 3x10 3x16 Cu broj kg/km 634 749 1008 1181 1296 1469 1901 2160 2477 2736 3197 3456 3917 4176 4464 5040 5328 6048 6336 6768 3,6/6 Pre nik mm 42 42 44 44 47 47 52 52 57 57 61 61 66 66 66 71 71 73 73 73 V Težina kg/km 2196 2303 2679 2815 3212 3347 4024 4220 5151 5347 6100 6295 7189 7349 7685 8773 8973 10193 10393 10702 6/10 Pre nik mm 44 – 46 – 49 49 55 – – – 63 – – – 68 – – 75 – – V Težina kg/km 2341 – 2825 – 3365 3506 4414 – – – 6309 – – – 7614 – – 10370 – – 12/20 Pre nik mm – – – – – – 64 – 72 – – – – – – – – – – – V Težina kg/km – – – – – – 6081 – 7026 – – – – – – – – – – –

087

3x50 + 3x16 3x50 + 3x25 3x70 + 3x16 3x70 + 3x25 3x95 + 3x16 3x95 + 3x25 3x120 + 3x16 3x120 + 3x25 3x120 + 3x35 3x150 3x150 3x185 3x185 3x185 + + + + + 3x25 3x35 3x25 3x35 3x50

n – broj energetskih žila, q – nazivni presek energetskog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C; - u kratkom spoju (najduže 5 s), 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C; trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

NFK EpN 78/53
Standard: PSN Naponski nivo: 3,6/6 kV Ispitni napon: 11 kV

NTSCGEWöu ... /3E+St+ l

Teški savitljiv kabel za rudnike sa površinskom eksploatacijom
6/10 kV 17 kV

KONSTRUKCIJA
Energetske žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Elektri na zaštita: oplet od kalajisane bakarne žice Komandna žila Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kau uka Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Zaštitne žile Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 5 Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 1 komandnom i 2 zaštitne žile smeštene u prostore izme u energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sinteti kog kau uka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka otporan na ulje, plamen i habanje, crvene boje

PRIMENA

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama, na zemlji, u otpadnim vodama, u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima i brodogradilištima za napajanje bagera i dizalica.

088

KONSTRUKCIONI PODACI
3xq + 2xq1 + 1xq2 mm2 3x16 + 2x6 + 10 3x25 + 2x10 + 10 3x35 + 2x10 + 10 3x35 + 2x16 + 10 3x50 + 2x16 + 16 3x50 + 2x25 + 10 3x50 + 2x25 + 16 3x70 + 2x35 + 16 Cu broj kg/km 672 1008 1296 1412 1901 2016 2074 2842 3,6/6 Pre nik mm 44 45 49 49 53 53 53 60 V Težina kg/km 2688 3008 3451 3667 4465 4750 4931 6093 57 4543 52 3636 6/10 Pre nik mm V Težina kg/km

q - nazivni presek energetskog provodnika; q1 - nazivni presek zaštitnog provodnika q2 - nazivni presek komandno-kontrolnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C; u kratkom spoju (najduže 5 s) 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - kabel u pokretu - 25°C do + 40°C; trajno položen - 30°C do + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela)

MGG
Neekranizovan energetski kabel sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN 89160 Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR) Ispuna: gumena mešavina/traka Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (SE-1), crne boje

MGCG
Ekranizovan energetski kabel sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN 89158 Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR) Ispuna: gumena mešavina/traka Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (SE-1), crne boje

FMGCG
Telekomunikacioni ekranizovan kabel sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN 89159 Naponski nivo: 250 V

089

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR) Elementi použavanja: parice Ispuna: traka Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica Plašt: na bazi polihloroprenskog kau uka (SE-1), crne boje

PRIMENA

Upotrebljavaju se za vrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i na otvorenim palubama. Kabel ne širi požar i plamen.

TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI
TK59 DSL TK59 DSL -120 2Y J-YY J-Y(ST)Y JE-Y(ST)Y TI 20 TM 20 TC 44 TI 44 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 TZ 44 TSV TK 33 U TK 39 M, GM TK 59 M, GM TK 59 TP TK 59 GMR TPP TPPEP A-02Y(L)2Y 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 A-2Y(L)2Y A-2YF(L)2Y TD 59 UP TD 59M, GM TB-TZB TG-TZG S-YY S-Y(ST)Y TO SM 03 TO SM 19 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

TK59 DSL (30)... M, TK59 DSL (30)... GM,
Punjen telefonski visokofrekventni pretplatni ki kabel Pu
Standard: TS001/2009

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4 i 0,6 mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet max. Kapacitivne sprege, max. K sprege E sprege Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Karakteristi na impedansa

U mesnoj mreži za xDSL i pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

Jedinica mere /km G km nF/km pF/300 m

Vrednost za 0,4 [mm] 0,6 [mm] 300 290 5 42 400 1600 500/700 2000/2800 135 ± 15% 130 126 5 42 400 1600 500/700 2000/2800 135 ± 15%

Veff/V

091

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 10X2 20X2 30X2 40X2 50X2 70X2 100X2 150X2 200X2 300X2 600X2 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 24 12.0 130 49 15.0 190 73 16.0 245 98 18.0 300 122 19.5 365 183 22.0 510 245 25.0 630 367 29.5 885 490 33.0 1130 734 39.5 1640 1469 54.0 3185 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 54 14.0 190 108 17.0 290 163 19.5 405 217 21.5 490 271 23.0 610 380 27.0 795 542 31.0 1085 814 37.0 1600 1085 41.5 2050 1627 50.0 3000

TK59 DSL (30)... M, TK59 DSL (30)... GM,
Pu Punjen telefonski visokofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: TS001/2009

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4 i 0,6 mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina
Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet max. Kapacitivne sprege, max. K sprege E sprege Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Karakteristi na impedansa

U mesnoj mreži za xDSL i pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

Jedinica mere /km G km nF/km pf/km Veff/V

Vrednost za 0,4 [mm] 0,6 [mm] 300 290 5 50 400 1600 500/700 2000/2800 120 ± 15% 130 126 5 50 400 1600 500/700 2000/2800 120 ± 15%

092

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,4 [mm] Konstrukcija 10X2 20X2 30X2 40X2 50X2 70X2 100X2 150X2 200X2 300X2 600X2 Cu broj [kg/km] 24 49 73 98 122 183 245 367 490 734 1469 Pre nik [mm] 12.0 15.0 16.0 18.0 19.5 22.0 25.0 29.5 33.0 39.5 54.0 Težina [kg/km] 130 190 245 300 365 510 630 885 1130 1640 3185 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj [kg/km] 54 108 163 217 271 380 542 814 1085 1627 Pre nik [mm] 14.0 17.0 19.5 21.5 23.0 27.0 31.0 37.0 41.5 50.0 Težina [kg/km] 190 290 405 490 610 795 1085 1600 2050 3000

2YY
Uvodna žica
Standard: VDE 0815

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 1 mm. Izolacija: pun polietilen. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a Radni napon, najviše

Kao uvodna žica u suvim i vlažnim radnim prostorima.

Jedinica mere /km G km Veff V

Vrednost za 1,0 [mm] 23,4 5 2 000 900

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 1,0 [mm] Konstrukcija Cu broj [kg/km] 1x1 9,6 Pre nik [mm] 3,5 Težina [kg/km] 14

093

J-YY ... Bd
Instalacioni kabel
Standard: VDE 0815

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 mm. Izolacija: PVC mešavina tip YI1, prema VDE 0207/3. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Plašt: PVC mešavina tip YM1, prema VDE 0207/3. Boja plašta siva, RAL 7032.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege k, najviše k1 k9-12 Dielektri na vrsto a žila/žila Radni napon, vršna vrednost
*

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Jedinica mere /km M km nF/km pF/100 m

Vrednost za 1,0 [mm] 130 100 100 300* 100** 800 300

Veff V

20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 500 pF ** 10 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 300 pF

094

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 1,0 [mm] Konstrukcija 2x2 4x2 6x2 10x2 20x2 24x2 30x2 40x2 50x2 60x2 80x2 100x2 Cu broj [kg/km] Pre nik [mm] 5.0 6.5 7.5 9.0 11.5 13.0 14.0 16.0 17.5 19.0 21.5 24.0 Težina [kg/km] 30 50 70 110 190 230 280 360 440 540 690 870

30 60 90 151 301 362 452 603 754 904 1206 1507

J-Y(St)Y ...
Instalacioni kabel
Standard: VDE 0815/85.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 i 0,8 mm. Izolacija: PVC mešavina tip YI1, prema VDE 0207/3. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda etvorku. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina tip YM1, prema VDE 0207/3. Boja plašta siva.

PRIMENA

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

EL ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Jedinica mere Vrednost za 0,6 [mm] 0,8 [mm] 130 73.2 100 100 100* 100* 200** 300** 500 2000 300 800 800 300

Otpor petlje, max. /km Otpor izolacije, min. M km Radni kapacitet, najviše nF/km Kapacitet sprege k, najviše pF/100 m Dielektri na vrsto a žila/žila Veff žila/ekran Radni napon, vršna vrednost V * kod kablova sa dve parice vrednosti se mogu prekora iti za 20 %; ** 20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 500 pF

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 1x2 2x2 3x2 4x2 5x2 6x2 8x2 10x2 12x2 14x2 16x2 20x2 24x2 30x2 40x2 50x2 60x2 80x2 100x2 1x3 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 6 12 17 23 29 35 46 58 69 81 92 115 138 173 230 288 346 461 576 9 4.8 5.0 6.3 7.2 7.9 8.4 9.0 9.7 10.1 10.6 11.1 12.6 13.6 14.6 16.4 17.8 19.6 22.0 24.8 5.1 26 35 52 61 72 84 106 122 136 150 167 212 248 297 372 469 561 700 903 30 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 11 21 32 42 53 63 84 106 148 158 169 211 253 317 422 528 634 845 1056 16 6.0 6.7 8.8 9.7 10.4 11.6 11.9 14.1 15.2 15.6 16.0 17.4 19.8 21.0 24.2 26.5 29.2 33.0 36.8 6.3 38 56 76 102 119 141 166 224 276 296 307 371 475 544 685 876 1021 1400 1760 48

095

JE-Y(St)Y...Bd
Instalacioni kabel za elektroniku
Standard: VDE 0815

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,8 mm. Izolacija: PVC mešavina tip YI3, prema VDE 0207/3. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina tip YM1, prema VDE 0207/3. Boja plašta siva, RAL 7032. Za vezu u industrijskoj elektronici.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL

Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitet sprege k, najviše Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Radni napon, vršna vrednost
*

Jedinica mere /km M km

Vrednost za 0,8 [mm] 73,2 100 100* 200** 500 2 000 225

nF/km pF/100 m Veff V

96

**

kod kablova sa dve parice vrednosti se mogu prekora iti za 20 %; 20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 400 pF

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,8 [mm] Konstrukcija Cu broj [kg/km] 2x2 4x2 8x2 12x2 16x2 20x2 32x2 40x2 80x2 21 40 79 118 156 195 311 388 774 Pre nik [mm] 7.0 9.0 11.0 13.5 15.0 16.0 20.0 22.0 30.0 Težina [kg/km] 50 90 150 220 280 340 530 640 1250

TI 20
Telefonska montažna žica
Standard: SRPS N.C2.220

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna ili bakarna kalajisana žica pre nika 0,5; 0,6 i 0,8 mm. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: parica, trojka, etvorka.

PRIMENA

Za telefonske ku ne instalacije, postavlja se u cevi. Može se koristiti za priklju ivanje zvu nika, signalnih ure aja, za ranžiranje i šemiranje kablovskih razdelnika.

ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor provodnika, najviše, pri 20°C Otpor izolacije, najmanje, pri 60°C Dielektri na vrsto a (1 minut) M Jedinica mere /km km Veff Vrednost za 0,5 [mm] 92.65 0.165 2000 0,6 [mm] 63.95 0.148 2000 0,8 [mm] 35.97 0.110 2000

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,5 [mm] Konstrukcija Cu broj Pre nik [kg/km] 1x 2x 3x 4x 1,9 3,8 5,7 7,5 [mm] 1.3 2.6 2.8 3.2 Težina Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik [mm] 1.4 2.8 3.1 3.4 Težina [kg/km] 4.5 8.5 14.5 17.5 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj [kg/km] 4,8 9,6 14,5 19,3 Pre nik [mm] 1.6 3.2 3.5 3.9 Težina [kg/km] 6.5 13.5 20.5 26.5

97

[kg/km] [kg/km] 3.5 7.0 12.0 14.0 2,7 5,4 8,1 10,9

TM 20
Telefonska montažna žica
Standard: SRPS N.C2.420

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna kalajisana žica pre nika 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 i 1,4 mm. Izolacija: PVC mešavina.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše, pri 20°C Otpor izolacije, najmanje, pri 60°C Dielektri na vrsto a (1 minut)

Za unutrašnje veze u telekomunikacionim ure ajima i aparatima ili za njihovo povezivanje.

Jedinica mere /km M km

0,4 mm 145 1.1

0,5 mm 93 1.0

0,6 mm 63 0.95

0,8 mm 35.5 0.8

1,0 mm 23 0.75

1,2 mm 16 0.65

1,4 mm 11.7 0.65

Veff

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

98

KONSTRUKCIONI PODACI

Konstrukcija 1x0.4 1x0.5 1x0.6 1x0.8 1x1.0 1x1.2 1x1.4

Cu broj [kg/km] 1,2 1,9 2,7 4,8 7,5 10,9 14,8

Pre nik [mm] 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0

Težina [kg/km] 1.8 2.6 3.6 6.0 9.5 13.0 17.5

TC44 ... E, TC44 ... GE
Montažni kabel sa ili bez ekrana
Standard: SRPS N.C4. 140

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena kalajisana bakarna žica pre nika 0,5 i 0,6 mm. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: parice, trojke, etvorke, petorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Za TC 44 EK Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten kalajisan bakarni provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta siva. Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege, najviše k9-12 Dielektri na vrsto a

Jedinica mere /km M km nF/km pF/500 m Veff

Vrednost za 0,5 [mm] 0,6 [mm] 190/ 195,6 128/ 136 200/ 500 200/ 500 100/ 120 100/ 120 - / 400 800/ 1 000 - / 400 800/ 1 000

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 1x2 3x2 10x2 30x2 50x2 80x2 100x2 1x3 3x3 10x3 30x3 50x3 80x3 100x3 1x4 3x4 10x4 30x4 50x4 80x4 100x4 1x5 3x5 10x5 25x5 Cu broj [kg/km] 4 12 38 115 192 307 384 6 17 58 173 288 461 576 8 23 76 228 379 607 758 10 29 95 238 Za provodnik 0,5 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 4.5 5.5 8.0 13.0 15.5 19.5 21.5 4.5 6.5 9.5 15.0 18.5 22.5 25.0 5.0 7.0 10.5 17.0 21.5 26.5 29.5 5.5 8.0 12.5 18.0 25 40 90 225 340 530 675 30 45 120 315 500 730 915 35 55 155 400 620 970 1215 35 70 195 440 Cu broj [kg/km] 6 17 58 173 288 461 576 8 24 82 245 408 653 816 11 33 108 325 542 868 1085 14 41 136 341 Za provodnik 0,6 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 4.5 6.0 9.0 14.0 17.0 21.0 23.5 5.0 6.5 10.0 16.0 20.0 25.0 27.5 5.0 7.0 11.0 18.0 22.5 29.0 31.0 6.0 8.0 13.5 20.0 25 50 115 285 455 660 830 30 55 170 430 625 975 1195 35 70 205 535 805 1295 1580 40 80 250 485

99

TI 44,

TI 44 ...E

Instalacioni kabel, dvožilni i višežilni
Standard: ZJPTT LNVIII/B10;B11.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 i 0,8 mm za dvožilni i 0,6 za višežilni kabel. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: parice, zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Za TI 44 E Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten kalajisan Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta siva. Za uvo enje nadzemnih vodova u zgrade i kao instalacioni kabel u zgradama.

PRIMENA

ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, najve a pojedina na vrednost, srednja vrednost Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % e1-e2 Kapacitivne sprege, najviše k za 100% k za 80% k1 za 100% k1 za 80% k9-12 za 100% k9-12 za 90% Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Jedinica mere Vrednost za Dvožilni 0,6[mm] 130 200 130 800 400 800 0,8[mm] 73.2 200 120 800 400 800 Višežilni 0,6[mm] 130 126 220 130 800 400 800 500 300 500 300 300 100

/km M km nF/km pF/300 m

pF/500 m

100

Veff

800 -

800 -

800 800

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija Za provodnik 0,6[mm] + E Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 11 12 29 58 144 288 461 576 54 108 271 434 542 5.0 6.0 8.0 10.5 16.0 21.5 27.0 30.0 10.5 14.5 21.5 27.0 31.0 30 40 75 130 300 565 880 1100 130 250 565 880 1100 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 21 5.5 35

2x 2x2 5x2 10x2 25x2 50x2 80x2 100x2 5X4 G 10X4 G 25X4 G 40X4 G 50X4 G

12 29 58 144 288 461 576 54 108 271 434 542

6.5 8.5 11.5 16.5 22.5 28.0 31.0 11.5 13.5 22.5 28.0 31.0

45 90 165 325 575 945 1175 140 250 575 895 1185

TZ44 ... E, TZ44 ... GE
Niskofrekventni završni kabel sa ekranom
Standard: ZJPTT/B.8.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 mm. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Ekran: omot od aluminijumske trake ispod koje je upušten kalajisan Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta siva.

PRIMENA

Za povezivanje završnih nastavaka i glavnog razdelnika.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najve a pojedina na vrednost, srednja vrednost Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege, najviše K1 za 100% K1 za 90% k9-12 za 100% k9-12 za 90% e1-e2 za 100% e1-e2 za 90% Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Postojanost prema jednosmernom naponu, napon vreme Jedinica mere /km M km nF/km Vrednost za 0,6 [mm] 130 126 200 100 100 50 100 50 300 150 500 2000 110±5 10x24

pF/100 m

101

Veff V h

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,6 [mm] Konstrukcija Cu broj [kg/km] 25X4 E 50X4 E 25X4 GE 50X4 GE 271 543 271 543 Pre nik [mm] 17.0 22.5 17.0 22.5 Težina [kg/km] 440 820 460 850

TSV
Instalacioni telefonski kabel
Standard: 14354-79

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4 i 0,5 mm. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: parice i trojke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: omot od aluminijumske trake ispod koje je upušten kalajisan Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta siva.

PRIMENA

Za uvo enje nadzemnih vodova u zgrade i kao instalacioni kabel u zgradama.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a, žila/ekran (3 minuta) M Jedinica mere /km km Veff Vrednost za 0,4 [mm] 148 200 500 0,5 [mm] 95 200 500

102

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,4 [mm] Konstrukcija 5x2 10x2 20x2 30x2 41x2 103x2 5x3 10x3 20x3 Cu broj [kg/km] 12,5 25,0 49,9 74,9 102,3 257,1 18,2 36,5 73,0 Pre nik [mm] 7.5 9.0 11.0 13.0 15.0 22.0 8.0 9.5 13.0 Težina [kg/km] 88 85 135 185 255 560 70 110 195 Za provodnik 0,5 [mm] Cu broj [kg/km] 19,2 38,4 76,8 115,2 157,5 395,5 28,8 57,6 115,2 Pre nik [mm] 8.0 10.0 13.0 15.0 17.5 25.5 9.0 11.0 15.0 Težina [kg/km] 75 110 185 255 350 795 90 150 270

TK33 U
Samonosiv telefonski niskofrekventni pretplatni ki kabel Sa
Standard: ZJPTT LNVIII/B.4.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 i 0,8mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka Nose i element: uže od pocinkovanih eli nih žica Omota : polietilen crne boje.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet max. za kabel sa jednom etvorkom za kabel sa više etvorki Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % k9-k12 Dielektri na vrsto a (2 sec.) Planirano slabljenje na 800 Hz jedna etvorka više etvorki

U mesnoj

mreži za pretplatni ke i spojne vodove, a postavlja se po uporištima na zemlji, zidovima, krovovima.

Jedinica mere /km G km nF/km

Vrednost za 0,6 [mm] 0,8 [mm] 130 126 10 52 42 73.2 72.0 10 52 42 2700 1350 1000 8 95 85

pF/km 2700 1350 1000 6 120 110

kV= mN/km

103

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 1x4 3X4 5X4 10X4 15X4 20X4 25X4 30X4 40X4 50X4 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 11 33 54 108 163 217 271 325 434 542 7.0x13.5 10.0x17.5 12.5x20.0 16.5x25.0 19.0x28.5 20.5x31.0 22.5x32.5 25.5x35.5 29.0x40.0 31.0x42.0 90 180 220 370 520 610 695 810 1045 1215 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 19 58 96 193 289 386 482 579 8.0x14.0 13.0x20.0 15.0x24.0 19.0x28.5 22.0x32.0 25.5x35.5 28.0x39.0 30.5x41.5 110 230 350 560 710 890 1100 1240

TK39...M , TK39...GM
Punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: PTT Vesnik 5/77.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
EL ELEKTRI NE OSOBINE Osobina
Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % e1-e2 Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

Jedinica mere
/km G km nF/km pF/300 m

Vrednost za
0,4 [mm] 300 290 5 38 800 400 800 500/700 2000/2800 172 0,6 [mm] 130 126 5 42 800 400 800 500/700 2000/2800 115 0,8 [mm] 73.2 72.0 5 42 800 400 800 500/700 2000/2800 90

Veff/V= mN/km

KONSTRUKCIONI PODACI

104

Za provodnik 0,4 [mm] Konstrukcija 3x4 5X4 10X4 15X4 20X4 25X4 30X4 35x4 40X4 50X4 75X4 100X4 125X4 150X4 175X4 200X4 250X4 300X4 350X4 400X4 500X4 600x4 Cu broj [kg/km] 24 49 73 98 122 147 169 196 245 367 24 612 734 857 979 1224 1469 1714 1958 2448 2938 Pre nik [mm] 10.5 12.5 14.5 16.0 17.0 18.5 19.5 20.5 22.0 26.5 10.5 32.5 36.0 38.0 40.5 44.5 48.5 52.0 55.0 61.0 67.0 Težina [kg/km] 100 150 195 240 285 325 355 410 490 700 100 1080 1290 1475 1660 2025 2415 1780 3140 3890 4645

Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj [kg/km] 33 54 108 163 217 271 325 380 434 542 814 1085 1356 1627 1898 2170 2712 3254 Pre nik [mm] 11.0 13.0 16.0 18.5 20.5 22.5 24.5 26.0 27.5 30.0 36.0 41.0 45.5 49.0 52.5 56.5 62.0 68.0 Težina [kg/km] 115 155 255 345 435 520 620 705 790 955 1380 1785 2205 2605 2995 3420 4195 5010

Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj [kg/km] 58 96 193 289 386 482 579 675 772 965 1447 1930 Pre nik [mm] 13.0 15.5 19.5 22.5 26.0 28.5 30.5 32.5 34.5 38.0 46.0 52.0 Težina [kg/km] 135 230 385 540 705 850 995 1135 1295 1575 2300 2990

TK59...M , TK59...GM
Punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: ZJPTT LNVIII/B.15.

KONSTRUKCIJ KCIJA KCI
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
EL ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % e1-e2 Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.
Jedinica mere /km G km Vrednost za 0,6 [mm] 130 126 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 105

0,4 [mm] 300 290 5 38 800 400 800 500/700 2000/2800 150

0,8 [mm] 73.2 72.0 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 80

nF/km

pF/300 m

Veff/V= mN/km

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 3x4 5X4 10X4 15X4 20X4 25X4 30X4 40X4 50X4 75X4 100X4 125X4 150X4 175X4 200X4 250X4 300X4 350X4 400X4 500X4 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 24 48 72 96 121 145 193 241 362 482 603 723 844 965 1206 1447 1688 1929 2412 12.0 15.0 16.0 18.0 19.5 20.5 23.0 25.0 29.5 33.0 36.5 39.5 42.5 45.0 50.0 54.0 58.5 62.0 68.5 130 190 245 300 365 400 500 630 885 1130 1410 1640 1865 2170 2670 3185 3630 4220 5145 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 33 12.0 135 54 14.0 190 109 17.0 290 163 19.5 405 217 21.5 490 271 23.0 610 326 25.0 700 434 27.0 795 543 29.0 880 814 31.0 1085 1085 37.0 1600 1356 41.5 2050 1628 46.5 2570 1899 50.0 3000 2170 53.5 3450 2713 57.5 4010 63.5 4890 3256 3798 69.0 5835 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 58 13.5 180 96 15.5 260 193 19.5 435 289 22.5 605 386 25.5 790 482 27.5 955 579 29.5 1115 772 31.5 1280 965 33.0 1440 1447 37.0 1780 1929 43.5 2470 2412 46,0 2824 2894 50.0 3260 3376 60.5 4850 3858 69.5 6550 4823 76.5 7635

105

TK59 TP...M, TK59 TP...GM
Punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel sa mehani kom zaštitom Pu
Standard: PTT Vesnik 5/77.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena. Mehani ka zaštita: dve eli ne trake.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL Osobina
Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % e1-e2 Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

Jedinica mere
/km G km

0,4 [mm] 300 290 5 38 800 400 800 500/700 2000/2800 150

Vrednost za 0,6 [mm]
130 126 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 105

0,8 [mm] 73.2 72.0 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 80

nF/km

pF/300 m

Veff/V= mN/km

106

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 3x4 5X4 10X4 15X4 20X4 25X4 30X4 40X4 50X4 75X4 100X4 125X4 150X4 175X4 200X4 250X4 300X4 350X4 400X4 500X4 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 24 48 72 96 121 145 193 241 362 482 603 723 844 965 1206 1447 1688 1929 2412 16.0 18.0 19.5 20.5 23.0 25.0 29.5 33.0 36.5 41.0 45.5 48.5 51.5 54.0 59.5 64.0 58.5 62.0 68.5 505 640 720 850 960 1025 1210 1370 1790 2130 2560 2920 3190 3560 4270 5580 3630 4220 5145 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 33 54 109 163 217 271 326 434 543 814 1085 1356 1628 1899 2170 2713 3256 3798 18.5 20.5 24.5 27.0 29.0 30.5 32.5 37.0 39.0 46.0 50.5 56.0 59.5 65.0 68.0 76.0 81.0 69.0 560 600 820 1000 1140 1200 1440 1890 2040 2760 3340 4080 4590 6470 6620 7950 9230 5835 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 58 96 193 289 386 482 579 772 965 1447 20.0 23.0 27.0 29.5 33.5 35.0 37.5 41.0 46.0 53.0 630 790 1070 1395 1695 1800 2180 2695 2930 4410

TK59...MR , TK59...GMR
Punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel sa ekranom od aluminijumskih Pu žica
Standard: PSN

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena. Ekran: omot od aluminijumskih žica Spoljašnji omota : polietilen crne boje

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL Osobina
Otpor petlje, max. pojedina na vrednost srednja vrednost Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % e1-e2 Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.
Jedinica mere
/km G km nF/km

Vrednost za
0,4 [mm] 300 290 5 38 800 400 800 500/700 2000/2800 150 0,6 [mm] 130 126 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 105 0,8 [mm] 73.2 72.0 5 42 40 38 800 400 800 500/700 2000/2800 80

pF/300 m

Veff/V= mN/km

107

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 3x4 5X4 10X4 15X4 20X4 25X4 30X4 40X4 50X4 75X4 100X4 125X4 150X4 175X4 200X4 250X4 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 24 48 72 96 121 145 193 241 362 482 603 723 844 965 1206 18.5 22.0 23.0 25.5 27.5 28.5 29.5 32.0 34.0 39.5 43.5 48.0 53.5 55.0 58.5 330 465 540 665 755 855 915 1050 1230 1615 1890 2540 3060 3340 3840 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 33 54 109 163 217 271 326 434 543 814 1085 1356 1628 1899 2170 2713 17.5 20.0 23.0 26.5 28.5 30.5 33.0 36.0 38.0 40.0 47.5 53.0 59.0 62.5 68.5 70.5 390 450 590 790 950 1145 1295 1505 1620 1950 2720 3470 4265 4835 5590 6180 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 58 96 193 289 386 482 579 772 965 1447 1929 13.5 15.5 19.5 22.5 25.5 27.5 29.5 31.5 33.0 37.0 43.5 180 260 435 605 790 955 1115 1280 1440 1780 2470

Telefonski niskofrekventni pretplatni ki kabel
Propis: 51311-99

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,5 i 0,7 mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no (do 100 parica) použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Ekran: omot aluminijumske trake ispod koje upušten bakarni provodnik za kontinuitet ekrana. Omota : polietilen crne boje.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje 100% 80% Radni kapacitet, najviše Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju

Jedinica mere /km G km nF/km Veff

0,4 [mm] 139+9 6.5 8 45+5

Vrednost za 0,5 [mm] 90+6 6.5 8 45+5

0,7 [mm] 45+3 6.5 8 45+5

1000 2000

1000 2000

1000 2000

108

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija

Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km]

Za provodnik 0,5 [mm] Za provodnik 0,7 [mm] Cu broj Pre nik Težina Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km]

5x2 10x2 20x2 30x2 50x2 100x2 150x2 200x2 300x2 400x2 500x2 600x2 700x2 800x2 900x2 1000x2

24 48 72 121 241 362 482 723 965 1206 1447 1688 1929 2170 2412

9.5 11.5 13.0 16.0 21.5 24.5 28.5 33.5 38.5 42.0 45.0 49.0 52.0 54.5 57.0

80 120 165 255 465 650 865 1220 1620 1965 2305 2715 3055 3390 3725

19 38 75 113 188 377 565 754 1130 1507 1884

9.0 10.5 13.0 15.5 18.5 25.0 30.0 34.0 41.0 46.0 51.5

70 105 165 240 355 670 985 1260 1850 2385 2980

96 193 289 482 965 1447 1929 2894

12.5 16.0 18.5 23.5 32.0 38.0 43.0 52.0

160 285 400 645 1215 1790 2305 3390

TPP EP
Telefonski niskofrekventni pretplatni ki
Propis: 51311-99

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,5 i 0,7 mm. Izolacija: puni polietilen. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no (do 100 parica) použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove, polaže se neposredno u zemlju

ELEKTRI NE KARAKTERISTIKE
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje 100% 80% Radni kapacitet, najviše Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Jedinica mere /km G km nF/km Veff Vrednost za 0,4 [mm] 139+9 6.5 8 45+5 1000 2000 0,5 [mm] 90+6 6.5 8 45+5 1000 2000 0,7 [mm] 45+3 6.5 8 45+5 1000 2000

109
KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,4 [mm] Konstrukcija 5x2 10x2 20x2 30x2 50x2 100x2 150x2 200x2 300x2 400x2 500x2 600x2 700x2 800x2 900x2 1000x2 Cu broj [kg/km] 24 48 72 120 241 361 482 723 964 1205 1446 1687 1928 2169 2410 Pre nik [mm] 9.5 11.5 13.0 16.0 21.5 24.5 28.5 33.5 38.5 42.0 45.0 49.0 52.0 54.5 57.0 Težina [kg/km] 80 120 165 255 465 650 865 1220 1620 1965 2305 2715 3055 3390 3725 Za provodnik 0,5 [mm] Cu broj [kg/km] 19 38 77 115 192 384 576 768 1152 1536 1920 Pre nik [mm] 9.0 10.5 13.0 15.5 18.5 25.0 30.0 34.0 41.0 46.0 51.5 Težina [kg/km] 70 105 165 240 355 670 985 1260 1850 2385 2980 Za provodnik 0,7 [mm] Cu broj [kg/km] 74 148 222 370 739 1109 1478 2218 Pre nik [mm] 12.5 16.0 18.5 23.5 32.0 38.0 43.0 52.0 Težina [kg/km] 160 285 400 645 1215 1790 2305 3390

A-02Y(L)2Y
Telefonski niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: VDE 0816/88.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 i 0,8mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, max. Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % k9-12 100% k9-12 98% Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran

U mesnoj

mreži za pretplatni ke i spojne vodove, polaže se u

kablovsku kanalizaciju.

Jedinica mere /km G km nF/km

Vrednost za 0,6 [mm] 0,8 [mm] 130 73.2 5 42 40 38 5 42 40 38 800 400 300 100 500 2000 225

pF/300 m

800 400 300 100 2000 150

Veff V

110

Radni napon, vršna vrednost

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 6x2 10x2 20x2 30x2 40x2 50x2 70x2 100x2 120x2 150x2 200x2 250x2 300x2 350x2 400x2 500x2 600x2 700x2 Cu broj [kg/km] 33 54 109 163 217 271 380 543 651 814 1085 1356 1628 1899 2170 2713 3256 3798 Za provodnik 0,6 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 10.5 12.0 15.0 17.5 19.5 21.0 24.5 28.0 30.0 33.0 37.5 41.5 45.5 49.0 51.5 58.0 62.5 68.0 90 130 210 290 365 440 595 810 955 1165 1530 1880 2280 2615 2960 3705 4385 5140 Cu broj [kg/km] 58 96 193 289 386 482 675 965 1158 1447 1929 2412 2894 3376 3858 4823 Za provodnik 0,8 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 12.0 14.0 18.0 21.0 23.5 26.0 29.5 34.5 37.5 41.5 47.5 52.5 57.5 61.5 65.5 73.0 130 190 320 450 580 710 960 1340 1580 1940 2590 3180 3830 4650 5010 6260

A-2Y(L)2Y ...St III Bd
Telefonski niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: VDE 0816/88.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, max. Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % k9-12 100% k9-12 98% Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Radni napon, vršna vrednost

U mesnoj mreži za pretplatni ke i spojne vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju
Jedinica mere /km G km nF/km Vrednost za 0,6 [mm] 130 5 52 50 48 800 400 300 100 500 2000 225

0,4 [mm] 300 5 50 48 800 400 300 100 2000 150

0,8 [mm] 73.2 5 55 53 50 800 400 300 100 500 2000 225

pF/300 m

Veff

V

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 6x2 10x2 20x2 30x2 40x2 50x2 70x2 100x2 120x2 150x2 200x2 250x2 300x2 350x2 400x2 500x2 600x2 700x2 800x2 1000x2 1200x2 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 14 8.5 70 24 10.0 90 48 11.5 135 72 13.0 180 96 14.5 220 121 15.5 230 169 17.5 335 241 20.0 445 289 21.5 515 362 23.5 620 482 26.5 815 603 29.0 985 723 31.5 1155 33.5 1330 844 965 36.0 1510 1206 39.5 1845 1447 42.5 2180 1688 46.5 2565 1929 49.0 2895 2412 54.0 3550 2894 59.5 4250 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 33 10.0 100 54 11.5 140 109 14.5 235 163 16.5 305 217 18.0 385 271 19.5 460 380 22.5 605 543 26.0 845 651 28.0 995 814 30.5 1205 1085 35.0 1580 1356 38.5 1935 1628 41.5 2280 45.5 2680 1899 2170 48.0 3035 2713 53.0 3730 3256 58.0 4480 3798 62.0 5170 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 58 11.5 140 96 13.5 200 193 17.0 340 289 19.5 470 386 21.5 600 482 23.5 725 675 27.5 990 965 31.5 1360 1158 34.5 1630 1447 38.0 1990 1929 43.0 2590 2412 48.0 3250 2894 52.0 3840 56.5 4500 3376 3858 60.0 5095

111

A-2YF(L)2Y ...St III Bd
Punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: VDE 0816/88.

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,4; 0,6 i 0,8mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad +70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimera etilena i omota od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor petlje, max. Otpor izolacije, min. Radni kapacitet, za 100 % za 95 % za 80 % Kapacitivne sprege, max. k1 za 100 % k1 za 98 % k9-12 100% k9-12 98% Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Radni napon, vršna vrednost

U mesnoj mreži za pretplatni ke i spojne vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

Jedinica mere /km G km nF/km

0,4 [mm] 300 5 50 48 800 400 300 100 2000 150

Vrednost za 0,6 [mm] 130 5 52 50 48 800 400 300 100 500 2000 225

0,8 [mm] 73.2 5 55 53 50 800 400 300 100 500 2000 225

pF/300 m

Veff V

112

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 6x2 10x2 20x2 30x2 40x2 50x2 70x2 100x2 120x2 150x2 200x2 250x2 300x2 350x2 400x2 500x2 600x2 700x2 800x2 1000x2 1200x2 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 24 48 72 96 121 169 241 289 362 482 603 723 844 965 1206 1447 1688 1929 2412 2894 11.5 13.5 15.5 17.0 18.0 20.5 23.0 25.0 27.5 31.0 33.5 36.5 39.0 41.5 45.5 50.0 53.5 57.0 63.0 69.0 150 180 240 290 360 450 615 695 845 1085 1310 1565 1795 1995 2475 2985 3435 3940 4840 5790 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 33 54 109 163 217 271 380 543 651 814 1085 1356 1628 1899 2170 2713 3256 3798 12.0 14.0 17.0 19.5 21.5 23.5 27.0 31.0 33.5 37.0 42.0 47.0 50.5 54.0 58.0 63.0 70.0 75.0 135 185 300 410 530 620 870 1155 1345 1670 2165 2695 3185 3660 4180 5180 6195 7160 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 58 96 193 289 386 482 675 965 1158 1447 1929 2412 2894 3376 3858 13.5 16.0 20.0 23.0 26.5 28.5 32.5 38.5 41.5 46.0 52.0 58.0 63.0 68.0 72.5 190 270 450 630 820 990 1330 1760 2180 2730 3560 4430 5260 6140 6950

TD 39 U-P, TD 59 U-P
Samonosiv niskofrekventni kabel za mrežnu grupu
Standard: PTT Vesnik 14/77

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,8 i 0.9 mm. Izolacija: pun polietilen (39) ili penast polietilen sa slojem punog polietilena (59). Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Unutrašnji plašt: polietilen. Nose i elemenat: uže od pocinkovanih eli nih žica. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE Osobina Otpor petlje, najviše Razlika otpora, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet Kapacitivne sprege, najviše k1 k9-12 e1-2 Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran

U mrežnoj grupi za spojne vodove, postavlja se po stubovima.

Jedinica mere /km G km nF/km pF/300 m

Vrednost za 0,8 [mm] 0,9 [mm] 73.2 56.6 0.92 0.92 10 10 34+12 % 34+12 % 250 250 650 2000 3000 75 250 250 650 2000 3000 65

Veff mN/km

Planirano slabljenje na 800 Hz KONSTRUKCIONI PODACI ZA TD 39 U-P
Za provodnik 0,8 [mm]

113

Za provodnik 0,9 [mm]

Konstrukcija
3x4 5x4 7x4 10x4 15x4

Cu broj
[kg/km] 58 96 135 193 290

Pre nik
[mm] 14.0x22.5 16.5x24.5 18.5x28.0 21.0x30.5 24.5x36.0

Težina
[kg/km] 270 360 465 575 810

Cu broj
[kg/km]

Pre nik
[mm]

Težina
[kg/km]

122 171 244

18.0x28.0 20.5x30.5 23.5x34.5

450 550 735

KONSTRUKCIONI PODACI ZA TD 59 U-P Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km]
58 96 135 193 290 12.5x21.0 14.5x23.5 16.5x26.0 18.5x28.0 21.0x32.0 245 320 415 510 705

Konstrukcija
3x4 5x4 7x4 10x4 15x4

Za provodnik 0,9 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km]
122 171 244 16.0x26.0 17.5x27.5 20.0x31.0 400 480 645

TD 59 ... M, TD 59 ... GM
Punjen niskofrekventni spojni kabel
Standard: PTT Vesnik 5/80

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0.9 i 1.2 mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa ta kom kapanja iznad + 70°C. Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka. Slojeviti omota : aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

PRIMENA
ELEKTRI NE OSOBINE Osobina Otpor petlje, najviše Razlika otpora, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege, najviše k1 k2-3 k4-8 k9-12 e1-e2 e3

Za povezivanje pojedinih centrala u decentralizovanim mesnim mrežama i u mrežnoj grupi.

Jedinica mere /km /426m G km nF/km

Vrednost za 0,9 [mm] 1,2 [mm] 56.6 31.8 0.6 0.6 10 10 34±5% 35 ±5% 100 550 100 100 550 1100 500/700 2000/2800 65 100 550 100 100 550 1100 500/700 2000/2800 52

pF/426 m

114

Dielektri na vrsto a žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 3X4 5X4 7X4 12X4 19X4 27X4 35X4 50X4 5X4 15X4 20X4 25X4 35X4 50X4 75X4 100X4 G G G G G G G G

Veff/V mN/km

Cu broj [kg/km] 75 125 175 300 474 674 874 1248 125 374 499 624 874 1248 1872 2496

Za provodnik 0,9 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 14.5 16.5 17.5 21.5 26.0 30.0 33.0 39.0 16.5 24.0 26.5 29.0 33.0 39.0 47.0 53.0 210 285 355 560 840 1140 1435 2005 285 685 880 1065 1435 2005 2950 3840

Cu broj [kg/km] 131 218 306 524

Za provodnik 1,2 [mm] Pre nik Težina [mm] [kg/km] 17.0 20.0 22.0 27.5 315 460 570 940

Niskofrekventni pretplatni ki kabel sa vazdušno-papirnom izolacijom Ni
Standard: PSN

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,5 i 0,64mm. Izolacija: obavijena papirna traka. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Pojasna izolacija: papirne trake u više slojeva Omota : bešavna olovna cev Mehani ka zaštita: impregnisane papirne trake, bitumen, eli ne trake, bitumen, impregnisana juta, kreda, talk Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,9 i 1,2mm. Izolacija: obavijen papirni kordel i papirna traka Elementi upredanja: zvezda etvorke obavijene pamu nim nitima. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: papirne trake u više slojeva Omota : bešavna olovna cev Mehani ka zaštita: impregnisane papirne trake, bitumen, eli ne trake, bitumen, impregnisana juta, kreda, talk

PRIMENA

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove ( ) i za mrežne grupe ( ). Kabel se polaže u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju kada kabel nije izložen pritiscima ili vu nim silama, a ne o ekuje se ni pove an elektro-magnetni uticaj.

EL ELEKTRI NE OSOBINE ZA Osobina Otpor provodnika, najviše
Radni kapacitet, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a, žila/žila (2 minuta) žila/ekran (2 minuta)

Jedinica mere /km nF/km G km

Vrednost za 0,5 [mm] 95 52 8 750 750 0,64 [mm] 58 50 8 750 750

115

V jednosmerni

ELEKTRI NE OSOBINE ZA Osobina Otpor provodnika, najviše
Radni kapacitet, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a, žila/žila (2 minuta) žila/ekran (2 minuta)

Jedinica mere /km nF/km G km Veff

Vrednost za 0,9 [mm] 28,3 38 8 700 1800 1,2 [mm] 15,9 38 8 1000 1800

Niskofrekventni pretplatni ki kablovi sa vazdušno-papirnom izolacijom Ni
Standard: PSN

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,5 i 0,64 mm. Izolacija: obavijena papirna traka. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno ili koncentri no použeno. Pojasna izolacija: papirne trake u više slojeva. Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,9 i 1,2 mm. Izolacija: obavijen papirni kordel i papirna traka. Elementi upredanja: zvezda etvorke obavijene pamu nim nitima. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: papirne trake u više slojeva.

PRIMENA

U mesnoj mreži za pretplatni ke vodove ( ) i za mrežne grupe ( ), polaže se u kablovsku kanalizaciju, cevi ili po zidovima u sredinama koje ne uti u štetno na olovni plašt i gde nema naro itih elektromagnetnih uticaja.

ELEKTRI NE OSOBINE ZA EL Osobina Otpor provodnika, najviše Jedinica mere /km nF/km G km Vrednost za 0,5 [mm] 95 52 8 750 750 0,64 [mm] 58 50 8 750 750

116

Radni kapacitet, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a, žila/žila (2 minuta) žila/ekran (2 minuta)

V jednosmerni

ELEKTRI NE OSOBINE ZA Osobina Otpor provodnika, najviše Radni kapacitet, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a, žila/žila (2 minuta) žila/ekran (2 minuta) G Jedinica mere /km nF/km km Veff Vrednost za 0,9 [mm] 28,3 38 8 700 1800 1,2 [mm] 15,9 38 8 1000 1800

S-YY
Signalni kabel
Standard: VDE 0813

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,5; 0.6 i 1.0 mm Izolacija: PVC mešavina tip YI1, prema VDE 0207/3. Elementi upredanja: žile. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Plašt: PVC mešavina tip YM1, prema VDE 0207/3. Boja plašta siva RAL 7032.

PRIMENA

Za prenos niskofrekventnih komandnih signala u upravlja kim ure ajima.

ELEKTRI NE OSOBINE EL
Osobina Otpor provodnika, najviše Otpor izolacije, najmanje Dielektri na vrsto a žila/žila Radni napon, najviše Tangens ugla gubitaka M Jedinica mere /km km Veff Veff Vrednost za 0,5 [mm] 96 100 2000 250 0.1 0,6 [mm] 65 100 2500 250 0.1 1,0 [mm] 23.4 100 2500 400 0.1

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,5 [mm] Konstrukcija Cu broj Pre nik Težina [kg/km] 10x1 20x1 30x1 40x1 60x1 80x1 19,2 38,4 57,6 76,8 115,2 [mm] 6.5 8.0 9.5 10.5 12.5 50 85 120 150 225 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj 28,8 57,6 86,4 115,2 172,8 230,4 Pre nik [mm] 7.5 9.5 11.5 13.0 15.5 17.5 Težina 70 120 170 230 330 425 Za provodnik 1,0 [mm] Cu broj 76,8 153,6 230,4 307,2 460,8 Pre nik [mm] 10.0 13.0 15.5 17.5 21.0 Težina [kg/km] 140 265 380 495 725

117

[kg/km] [kg/km]

[kg/km] [kg/km]

S-Y(St)Y...
Ekranizovan signalni kabel
Standard: VDE 0813

KONSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0.6 mm Izolacija: PVC mešavina tip YI1, prema VDE 0207/3. Elementi upredanja: parice,tojke. Jezgro kabla: grupno použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten bakarni provodnik za kontinuitet ekrana. Plašt: PVC mešavina tip YM1, prema VDE 0207/3. Boja plašta siva RAL 7032.

PRIMENA
EL ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje 20°C 50°C Radni kapacitet, najviše Kapacitivne sprege, najviše k e Dielektri na vrsto a žila/žila Radni napon, najviše Tangens ugla gubitaka

Za prenos niskofrekventnih komandnih signala u upravlja kim ure ajima.

Jedinica mere /km M km

Vrednost za 0,6 [mm] 130 100 1 120 50 150* 800 800 200 0.1

nF/km pF/100m Veff Veff

* Dozvoljeno prekora enje za 10 % vrednosti, a najmanje jedna je 300 pF/100 m

118

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,6 [mm] Konstrukcija Cu broj [kg/km] 1x2x0,6 3x2x0,6 4x2x0,6 5x2x0,6 6x2x0,6 10x2x0,6 11x2x0,6 12x2x0,6 15x2x0,6 16x2x0,6 5x3x0.6 10x3x0.6 11x3x0.6 15x3x0.6 18x3x0.6 20x3x0.6 21x3x0.6 24x3x0.6 25x3x0.6 28x3x0.6 6 17 23 29 35 58 63 69 86 92 41 82 90 122 147 163 171 196 204 228 Pre nik [mm] 4.5 5.5 6.0 6.5 7.0 8.5 8.7 9.0 9.8 10.0 7.5 10.0 10.5 11.5 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 Težina [kg/km] 25 40 50 60 65 100 105 110 140 145 80 140 150 195 235 260 270 305 315 350

TO SM O3 nxIIx0,4x3,5xCMAN
Opti ki kabel bez metalnih elemenata
Standard: Tehni ki uslovi ZJPTT

KONSTRUKCIJA KO
Jezgro kabela: Opti ko vlakono sa primarnom zaštitom Cevi za sekundarnu zaštitu vlakna Masa za punjenje cevi i me uprostora u jezgru kabela Centralni nose i element sa ili bez slija polietilena Pojasna izolacija od trake sa prahom koji bubri Periferni nose i element, sloj aramidnih vlakana Plašt: Polietilen

PRIMENA

Nemetalni opti ki kablovi su posebno pogodni za primenu na mestima duž vodova elektro-vu e, u oblastima sa estim pražnjenjima i u blizini razvodnih postrojenja elektro privrede, jer su potpuno neosetljivi za sve vrste elektro-magnetskih uticaja i atmosferskih pražnjenja. Polažu se, po pravilu, uvla enjem u telefonske kanalizacione cevi.

TEHNI KI PODACI TE
Opti ke osobine: Pre nik polja moda/pre nik omota a/primarna zaštita ( m) Slabljenje: pri 1300 nm (dB/km) pri 1550 nm (dB/km) Disperzija: pri 1300 nm (ps/(nmxkm)) pri 1550 nm (ps/(nmxkm)) Najve a vu na sila (N) Pre nik [mm] 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 12,6 13,8 15,6 19,0 9,2/125/250 0,40 0,25 3,50 18,00 1500 Konstrukcija TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 1x6xIIx0,4x3,5xCMAN 2x6xIIx0,4x3,5xCMAN 3x6xIIx0,4x3,5xCMAN 4x6xIIx0,4x3,5xCMAN 5x6xIIx0,4x3,5xCMAN 6x6xIIx0,4x3,5xCMAN 8x6xIIx0,4x3,5xCMAN 6x12xIIx0,4x3,5xCMAN 8x12xIIx0,4x3,5xCMAN 12x12xIIx0,4x3,5xCMAN -200C do + 50°C 00C do + 40°C Težina [kg/km] 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 121,8 150,7 188,0 279,0

119

Dozvoljene temperature: pre i posle postavljanja od pri polaaganju od

Ozna avanje kabela TO SM ab n x T x A x B x S TO – osnovna oznaka za telekomunikacioni kabel sa opti kim vlaknima SM – dopunska oznaka za kabel sa monomodnim vlaknima ab – oznaka za omota i armaturu (03 – polietilenski plašt; 04 – PVC plašt) n – broj vlakana u kabelu T – specificiran opti ki prozor (I – 850 nm; II – 1300 nm; III – 1550 nm) A – slabljenje kabela u dB/km B – koeficijenat rasipanja u ps/(nmxkm) S – dodatna oznaka od jednog ili više slova C – cevasta sekundarna zaštita; M – punjen kabel; A – kabel sa aramidnim vlaknima; N – nemetalni kablovi

TO SM 19 nxIIx0,4x3,5xCMA
Opti ki kabel sa metalnim elementima
Standard: Tehni ki uslovi ZJPTT

KONSTRUKCIJA
Jezgro kabela: Opti ko vlakono sa primarnom zaštitom Cevi za sekundarnu zaštitu vlakna Masa za punjenje cevi i me uprostora u jezgru kabela Centralni nose i element sa ili bez slija polietilena Pojasna izolacija od trake sa prahom koji bubri Periferni nose i element sloj aramidnih vlakana Unutrašnji plašt: slojeviti omota od polietilena Armatura:omot od pocinkovanih eli nih traka Plašt: polietilen

PRIMENA

Opti ki kablovi mogu se primenjivati u mesnim telefonskim mrežama kao spojni kablovi, u me umesnim telefonskim mrežama kao me umesni kablovi i za rad privodnih linijskih sistema prenosa. Polaganje ovih kablova može se vršiti neposredno u zemlju ili uvla enjem u telefonsku kanalizaciju.

TEHNI KI PODACI TE
Opti ke osobine: Pre nik polja moda/pre nik omota a/primarna zaštita ( m) Slabljenje: pri 1300 nm (dB/km) pri 1550 nm (dB/km) Disperzija: pri 1300 nm (ps/(nmxkm)) pri 1550 nm (ps/(nmxkm)) Najve a vu na sila (N) 9,2/125/250 0,40 0,25 3,50 18,00 1500 Pre nik [mm] 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 19,4 19,4 21,9 Težina [kg/km] 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 440,0 440,0 532,0

120
TO TO TO TO TO TO TO TO SM SM SM SM SM SM SM SM 19 19 19 19 19 19 19 19

Konstrukcija 1x6xIIx0,4x3,5xCMAN 2x6xIIx0,4x3,5xCMAN 3x6xIIx0,4x3,5xCMAN 4x6xIIx0,4x3,5xCMAN 6x6xIIx0,4x3,5xCMAN 8x6xIIx0,4x3,5xCMAN 10x6xIIx0,4x3,5xCMAN 12x6xIIx0,4x3,5xCMAN

Dozvoljene temperature: pre i posle postavljanja od pri polaaganju od

-200C do + 500C 00C do + 400C

Ozna avanje kabela TO SM ab n x T x A x B x S TO – osnovna oznaka za telekomunikacioni kabel sa opti kim vlaknima SM – dopunska oznaka za kabel sa monomodnim vlaknima ab – oznaka za omota i armaturu (19 – slojeviti omota i armatura od pocinkovanih eli nih traka) n – broj vlakana u kabelu T – specificiran opti ki prozor (I – 850 nm; II – 1300 nm; II – 1550 nm) A – slabljenje kabela u dB/km B – koeficijenat rasipanja u ps/(nmxkm) S – dodatna oznaka od jednog ili više slova C – cevasta sekundarna zaštita; M – punjen kabel; A – kabel sa aramidnim vlaknima

121

KABLOVI ZA ELEKTRONIKU
Y LiYCY, So-LiYCY YV 6Y 7Y 127 128 129 130 131 LiY, LiY-T Li6Y Li7Y LiYY, So-LiYY LiYCY, So-LiYC Y 132 133 134 135 136

Y
Montažna žica sa izolacijom od PVC mase
Standard: VDE 0815 Naponski nivo: 600 V Ispitni napon: 2000 V

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana bakarna žica Izolacija: PVC masa Boja: DIN 47100

PRIMENA

Instalaciona žica tipa Y, namenjena je za unutrašnje veze u telekomunikacionim ure ajima, kao i za me usobno povezivanje telekomunikacionih ure aja u suvim i povremeno vlažnim radnim prostorima.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxd 1x0.6 2x0.6 3x0.6 4x0.6 Cu broj [kg/km] 0.28 0.57 0.85 1.13 Pre nik [mm] 1.4 2.8 3.1 3.4 Težina [kg/km] 4.5 9.0 13.5 18.0 Konstrukcija nxd 1x0.8 2x0.8 3x0.8 4x0.8 Cu broj [kg/km] 0.51 1.02 1.53 2.04 Pre nik [mm] 1.7 3.4 3.7 4.1 Težina [kg/km] 7.5 14.5 21.5 29.0

n – broj elemenata d – nazivni pre nik provodnika Radna temperatura - pri polaganju: - 5 do +50°C - pre i posle polaganja: - 30 do +70°C

123

YV;YV-T
Montažne žice sa izolacijom od PVC mase
Standard: VDE 0881

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana bakarna žica Izolacija: PVC masa Boja: DIN 47100

PRIMENA

Montažne žice sa izolacijom od PVC mase tipa YV namenjene su za unutrašnje veze u radio i TV aparatima, telekomunikacionim ure ajima, kao i za me usobno povezivanje telekomunikacionih ure aja. Montažne žice sa izolacijom od PVC mase tipa YV-T, namenjene su za interne veze kod elektri nih ure aja koji zahtevaju vrhunski kvalitet materijala, dobre ososbine spajanja pri lemljenju, malo skupljanje izolacije i dobru otpornost na gorenje.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxd 1x0,25 Cu broj [kg/km] 30 28 26 24 22 20 18 16 14 0,5 0,8 1,2 1,9 2,9 4,8 7,5 12,7 19,3 Pre nik [mm] 0,75 0,80 0,90 1,00 1,20 1,30 1,80 2,10 2,40 Radni napon [V] 450 450 450 450 450 450 1500 1500 1500 Ispitni napon [V] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3000 3000 3000 Težina [kg/km] 1,0 1,4 1,9 2,6 3,7 5,7 9,5 14,8 21,4

AWG

124

1x0,32 1x0,4 1x0,5 1x0,62 1x0,8 1x1,0 1x1,3 1x1,6

n – broj elemenata d – nazivni pre nik provodnika Radna temperatura: - 20 do +70°C (YV) - 20 do +105°C (YV-T)

6Y
Montažna žica sa izolacijom od FEP mase.
Standard: VDE 0881

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana ili posrebrena bakarna žica Izolacija: FEP masa Boja: bela,braon, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubi asta

PRIMENA

Montažna žica sa izolacijom od FEP mase tipa 6Y namenjena je za oži avanje svih vrsta elektronskih, medicinskih ure aja i sli no.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxd 1x0,25 1x0,25 1x0,32 1x0,32 1x0,4 1x0,4 1x0,5 1x0,5 1x1,62 1x0,62 1x0,8 1x0,8 1x1,0 1x1,3 1x1,6 AWG Cu broj [kg/km] 30 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 20 18 16 14 0,5 0,5 0,8 0,8 1,2 1,2 1,9 1,9 2,9 2,9 4,8 4,8 7,5 12,7 19,3 Radni napon [V] 375 900 375 900 375 900 375 900 375 900 375 900 900 900 900 Ispitni napon [V] 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 2500 2500 2500 Pre nik [mm] 0,55 0,75 0,60 0,80 0,70 0,90 0,80 1,00 0,95 1,20 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10 Težina [kg/km] 0,8 1,1 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3 2,6 3,5 4,5 5,2 5,8 8,6 13,9 20,2

125

n – broj elemenata d – nazivni pre nik provodnika Radna temperatura od -55 do +200°C

7Y
Montažna žica sa izolacijom od ETFE mase.
Standard: VDE 0881

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana ili posrebrena bakarna žica Izolacija: ETFE masa Boja: bela,braon, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubi asta

PRIMENA

Montažna žica sa izolacijom od ETFE mase tipa 7Y namenjena je za automatsko ili poluautomatsko povezivanje panela u kompjuterskoj tehnici, u telefonskim centralama, avio industriji i za oži avanje svih ure aja kod kojih je potreban visok stepen mehani ke otpornosti.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxd 1x0,25 1x0,4 1x0,4 1x0,5 1x0,5 1x0,62 1x0,62 1x0,8 1x0,8 1x1,0 1x1,3 1x1,6 AWG Cu broj [kg/km] 30 26 26 24 24 22 22 20 20 18 16 14 0,5 1,2 1,2 1,9 1,9 2,9 2,9 4,8 4,8 7,5 12,7 19,3 Radni napon [V] 375 375 900 375 900 375 900 375 900 900 900 900 Ispitni napon [V] 1500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 2500 2500 2500 Pre nik [mm] 0,55 0,70 0,90 0,80 1,00 0,95 1,20 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10 Težina [kg/km] 0,7 1,5 1,9 2,2 2,6 3,3 3,7 5,1 5,6 8,3 13,4 19,9

126

n – broj elemenata d – nazivni pre nik provodnika Radna temperatura od -55 do + 150°C

LiY; LifY;LiY-T;LifY-T
Montažne uzice sa izolacijom od PVC mase.
Standard: VDE 0812

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana bakarna uzica Izolacija: PVC masa Boja: DIN 47100

PRIMENA

Montažne uzice sa izolacijom od PVC mase tipa LiY namenjene su za unutrašnje veze u telekomunikacionim, mernim, signalnim i sli nim ure ajima. Savitljive montažne uzice sa izolacijom od PVC mase, tipa LifY,namenjene su za spoljašnje veze kod malih transformatora, prenosivih jedinica i pri ostvarenju veza koje zahtevaju male mehani ke napone, jednostavno spajanje lemljenjem i veliku savitljivost. Montaažne uzice sa izolacijom od PVC mase tipa LiY-T i LifY-T, namenjene su za interne veze kod elektri nih ure aja koji zahtevaju materijale vrhunskog kvaliteta, dobre osobine spajanja pri lemljenju, najmanje skupljanje izolacije, dobru otpornost na gorenje.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxd 1x0,055 1x0,079 1x0,12 1x0,22 1x0,25 1x0,22 1x0,34 1x0,34 1x0,56 1x0,50 1x0,56 1x0,75 1x0,75 1x0,93 Cu broj AWG 30 28 26 24 24 22 22 20 20 18 18 [kg/km] 0,5 0,8 1,2 2,1 2,4 2,1 3.1 3,1 5,4 4,8 5,4 7,2 7,2 8,9 Radni napon [V] 450 450 450 450 900 1500 450 1500 450 900 1500 900 1500 1500 Ispitni napon [V] 1500 1500 1500 1500 2500 3000 1500 3000 1500 2500 3000 2500 3000 3000 Pre nik [mm] 0,80 0,90 1,00 1,10 1,30 1,40 1,30 1,60 1,50 1,80 1,80 2,00 2,60 2,10 Težina [kg/km] 1,1 1,4 1,9 2,9 3,5 3,7 4,2 5,1 6,4 6,9 7,5 9,6 12,4 11,1

127

n – broj elemenata d – nazivni presek provodnika Radna temperatura: -20 do +70°C (LiY, LifY) -20 do +105°C (LiY-T, LifY-T)

Li6Y
Mo Montažna savitljiva uzica sa izolacijom od FEP mase.
Standard: VDE 0881

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana ili posrebrena bakarna uzica Izolacija: FEP masa Boja: bela,braon, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubi asta

PRIMENA
TEHNI KI PODACI TE

Montažne uzice sa izolacijom od FEP mase tipa Li6Y namenjene su za oži avanje svih vrsta elektronskih, medicinskih ure aja i sli no.

Konstrukcija nxq 1x0,055 1x0,055 1x0,079 1x0,079 1x0,12 1x0,12 1x0,12

Cu broj AWG [kg/km] 0,5 0,5 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 3,3 3,3 3,3 5,4 5,4 5,4 8,9 8,9 11,5 11,5

Radni napon [V] 375 900 375 900 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 900 1500 900 1500

Ispitni napon [V] 1500 2500 1500 2500 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 2500 3000 2500 3000

Pre nik [mm] 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 1,3 0,9 1,1 1,4 1,1 1,3 1,6 1,3 1,5 1,8 1,8 2,1 2,0 2,3

Težina [kg/km] 0,9 1,2 1,2 1,5 1,6 2,0 2,8 2,6 3,1 4,0 3,9 4,4 5,4 6,0 6,5 7,8 10,4 11,8 13,4 14,8

30 30 28 28 26 26 26 24 24 24 22 22 22 20 20 20 18 18 16 16

128

1x0,22 1x0,22 1x1,22 1x0,34 1x0,34 1x0,34 1x0,56 1x0,56 1x0,56 1x0,93 1x0,93 1x1,2 1x1,2

n – broj elemenata q – nazivni presek provodnika Radna temperatura od -55 do +200°C

Li7Y
Montažna savitljiva uzica sa izolacijom od ETFE mase. Mo
Standard: VDE 0881

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana ili posrebrena bakarna uzica Izolacija: ETFE masa Boja: bela,braon, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubi asta

PRIMENA

Montažna uzica sa izolacijom od ETFE mase tipa Li7Y namenjena je za oži avanje svih vrsta elektronskih ure aja kod kojih je potreban visok stepen mehani ke otpornosti.

TEHNI KI PODACI TE
Konstrukcija nxq 1x0,055 1x0,079 1x0,079 1x0,12 1x0,12 1x0,12 1x0,22 1x0,22 1x1,22 1x0,34 1x0,34 1x0,34 1x0,56 1x0,56 1x0,56 1x0,93 1x0,93 1x0,93 1x1,2 1x1,2 1x1,2 AWG 30 28 28 26 26 26 24 24 24 22 22 22 20 20 20 18 18 18 16 16 16 Cu broj [kg/km] 0,5 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 3,3 3,3 3,3 5,4 5,4 5,4 8,9 8,9 8,9 11,5 11,5 11,5 Radni napon [V] 900 375 900 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 375 900 1500 Ispitni napon [V] 2500 1500 2500 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 1500 2500 3000 Pre nik [mm] 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 1,3 0,9 1,1 1,4 1,1 1,3 1,6 1,3 1,5 1,8 1,55 1,8 2,1 1,8 2,0 2,3 Težina [kg/km] 1,1 1,1 1,4 1,5 1,9 2,5 2,5 2,9 3,7 3,7 4,2 5,1 5,7 6,3 7,3 9,9 10,5 11,6 12,0 12,2 13,5

129

n – broj elemenata q – nazivni presek provodnika Radna temperatura od -55 do +150°C

LiYY; So-LiYY
Kablovi za elektroniku
Standard: VDE 0812;PSN 08 C010 Nazivni napon: 250V

KONSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni ili kalajisan bakarni provodnik Izolacija: PVC masa Plašt: PVC masa Boja plašta: siva RAL 7032 ili RAL 7001

PRIMENA

Kablovi tipa LiYY se koriste u elektronici a posebno kod niskih struja reda miliampera. Namenjni su za povezivanje u mernoj, kontrolnoj i regulacionoj tehnici. Osim toga koriste se za oži avanje telekomunikacionih postrojenja i postrojenja za obradu podataka. So-LiYY oznaka predstavlja poseban zahtev kupca npr. nekalajisana bakarna uzica ili neki drugi poseban zahtev.

TE TEHNI KI PODACI
Konstrukcija nxq mm2 2x0,14 3x0,14 4x0,14 5x0,14 6x0,14 7x0,14 8x0,14 10x0,14 12x0,14 2x0,25 3x0,25 4x0,25 5x0,25 6x0,25 7x0,25 8x0,25 10x0,25 12x0,25 2x0,34 3x0,34 4x0,34 5x0,34 Cu broj [kg/km] 2,7 4,0 5,4 6,7 8,1 9,4 10,8 13,4 16,1 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 24,0 28,8 6,5 9,8 13,1 16,3 Pre nik [mm] 3,2 3,6 3,9 4,8 5,1 5.1 5,5 6,3 6,5 3,6 3,9 4,2 4,8 5,1 5,1 5,8 6,7 6,9 4,4 4,7 5,1 5,6 Težina [kg/km] 13,0 16,0 18,0 21,0 33,0 46,8 63,2 63,8 82,7 18,0 22,4 26,7 27,6 34,8 41,0 48,5 57,9 65,8 26,9 35,4 38,8 47,6 Konstrukcija nxq mm2 7x0,34 8x0,34 10x0,34 12x0,34 2x0,50 3x0,50 4x0,50 5x0,50 6x0,50 7x0,50 8x0,50 10x0,50 12x0,50 2x0,75 3x0,75 4x0,75 5x0,75 6x0,75 7x0,75 8x0,75 10x0,75 12x0,75 Cu broj [mm] 22,8 26,1 32,6 39,2 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4 48,0 57,6 14,4 21,6 28,8 36,0 43,2 50,4 57,6 72,0 86,4 Pre nik [kg/km] 6.3 6,9 7,8 8,1 4,9 5,3 5,7 6,4 7,0 7,0 7,7 9,1 9,3 5,6 5,9 6,5 7,0 7,6 7,6 8,4 9,8 10,3 Težina [kg/km] 61,0 65,3 77,2 89,4 35,9 42,3 50,5 63,7 75,8 80,0 88,6 108,0 121,5 46,0 55,0 67,0 81,0 95,0 101,0 129,0 145,5 161,0

130

n – broj elemenata q – nazivni presek provodnika Ispitni napon: 1200 V Radna temperatura: mirno stanje kabel u pokretu -20°C do + 70°C - 5°C do + 70°C

LiYCY; So-LiYCY
Kablovi za elektroniku
Standard: VDE 0812; PSN Nazivni napon: 250 V Ispitni napon: 1200 V

KONSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni ili kalajisan bakarni provodnik Izolacija: PVC masa Separator:poliester folija Ekraan: oplet od kalajisanih bakarnih žica Plašt: PVC masa Boja plašta: siva RAL 7032 ili RAL 7001

PRIMENA

Kablovi tipa LiYCY i So-LiYCY se koriste kao napojni i komandni vodovi za elektroakusti ne i tonfrekventne sisteme. Višežilni kablovi se odlikuju malim dimenzijama, tako da su posebno pogodni za primenu kod elektronskih ure aja. Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elktronici, ra unarskoj tehnici, mernoj i regulacionoj tehnici. So-LiYCY oznaka predstavlja poseban zahtev.

TEHNI KI PODACI
Konstrukcija nxq [mm2] 2x0,14 3x0,14 4x0,14 5x0,14 6x0,14 8x0,14 10x0,14 12x0,14 2x0,25 3x0,25 4x0,25 5x0,25 7x0,25 8x0,25 10x0,25 12x0,25 2x0,34 3x0,34 4x0,34 5x0,34 7x0,34 8x0,34 10x0,34 12x0,34 2x0,50 3x0,50 4x0,50 5x0,50 6x0,50 7x0,50 8x0,50 10x0,50 Cu broj [kg/km] 8,3 10,1 12,4 14,5 17,2 19,0 31,2 32,5 11,5 14,0 16,9 20,4 25,9 35,2 42,4 47,4 14,0 18,0 22,3 32,8 38,2 45,1 53,0 61,9 18,4 24,3 35,5 42,7 49,5 54,0 60,3 73,7 Pre nik [mm] 3,7 3,9 4,4 5,1 5,7 6.1 7,0 7,2 4,5 4,7 5,1 5,5 5,9 6,5 7,2 7,4 5,0 5,3 5,9 6,5 6,9 7,4 7.5 8,8 5,2 6,0 6,5 7,1 7,8 7,7 8,2 9,9 Težina [kg/km] 18,7 22,0 27,0 36,1 41,9 46,8 63,2 73,8 27,6 32,0 36,4 44,0 53,7 67,3 76,0 86,5 33,9 38,4 48,5 63,5 75,0 83,5 82,0 113,1 43,0 51,3 62,0 82,0 84,8 96,5 106,9 133,0 Konstrukcija nxq [mm2] 12x0,50 16x0,50 18x0,50 19x0,50 20x0,50 27x0,50 37x0,50 2x0,75 3x0,75 4x0,75 5x0,75 6x0,75 7x0,75 8x0,75 10x0,75 12x0,75 19x0,75 27x0,75 37x0,75 2x1,0 3x1,0 4x1,0 5x1,0 7x1,0 12x1,0 19x1,0 27x1,0 37x1,0 2x1,5 3x1,5 4x1,5 7x1,5 Cu broj [mm] 86,4 110,0 120,6 121,5 132,0 170,3 239,0 29,5 36,8 46,0 55,4 64,7 71,2 79,4 99,1 112,5 168,0 248,5 322,8 30,4 44,0 55,8 69,2 87,6 133,7 225,3 309,0 409,0 47,6 64,0 80,9 128,5 Pre nik [kg/km] 9,9 11,2 11,7 11,7 12,3 13,8 15,9 6,2 6,5 7,2 7,7 8,4 8,4 9,0 10,8 10,8 12,7 16,0 17,3 6,6 7,1 7,6 8,3 9,1 11,8 14,1 17,0 19,1 7,6 8,2 8,8 10,5 Težina [kg/km] 155,0 191,3 215,9 221,5 231,8 302,0 409,0 57,4 65,3 80,7 96,7 106,7 118,0 134,0 170,5 189,0 269 410,0 515,0 55,7 76,0 92,0 114,0 142,3 203,0 346,7 475,0 632,6 89,0 109,2 132,0 204,0

131

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika

LiYCY; So-LiYCY pari ni
Kablovi za elektroniku
Standard: VDE 0812; PSN Naponski nivo: 250 V Ispitni napon: 1200 B

KONSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni ili kalajisan bakarni provodnik Izolacija: PVC masa Separator:poliester folija Ekraan: oplet od kalajisanih bakarnih žica Plašt: PVC masa Boja plašta: siva RAL 7032 ili RAL 7001

PRIMENA

Pari ni kablovi tipa LiYCY i So-LiYCY namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, ra unarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici. Preko jezgra kabela nalazi se zajedni ki ekran od kalajisanih bakarnih žica. Ekran pruža zaštitu od visokofrekventnih signala i time garantuje egzaktni prenos podataka, a istovremeno može da posluži kao uzemljenje. Pari no použavanje smanjuje elektri ne sprege izme u parica unutar kabela, ime se doprinosi smanjenju preslušavanja, a tako e pruža i dobru zaštitu od kapacitivnih uticaja spoljaašnjih elektri nih polja. So-LiYCY oznaka predstavlja poseban zahtev.

TEHNI KI PODACI TE
Cu broj [kg/km] 26,9 31,5 36,0 43,4 64,4 76,4 29,9 38,7 47,0 83,0 116,3 38,9 48.9 62,6 76,9 88,6 113,2 Pre nik [mm] 5,9 6,9 7,0 7,4 9,0 10,2 7,0 7,4 8,2 11,0 12,8 7,7 8,9 9,5 10,2 11,0 12,3 Težina [kg/km] 51,0 62,0 70,0 76,0 109,0 143, 61,6 76,0 91,6 160,0 215,5 77,0 97,7 120,6 143,3 165,0 197,0 nxq [mm2] 12x2x0,50 2x2x0,75 4x2x0,75 5x2x0,75 6x2x0,75 8x2x0,75 10x2x0,75 12x2x0,75 16x2x0,75 20x2x0,75 24x2x0,75 2x2x1,0 3x2x1,0 4x2x1,0 5x2x1,0 6x2x1,0 8x2x1,0 Cu broj [mm] 160,0 49,7 84,4 100,2 118,0 152,0 190,7 229,0 297,0 395,0 450,0 60,4 80,5 114,3 137,0 145,5 189,0 Pre nik [kg/km] 14,8 8,5 10,2 11,1 11,9 13,4 15,0 16,4 18,4 20,7 22,5 8,9 9,5 11,7 12,8 12,4 13,9 Težina [kg/km] 292,0 92,0 148,0 174,0 205,0 252,0 324,0 379,0 480,0 640,0 725,0 102,2 123,0 188,3 227,0 226,0 280,0

132

nxq [mm2] 2x2x0,25 3x2x0,25 4x2x0,25 5x2x0,25 8x2x0,25 10x2x0,25 2x2x0,34 3x2x0,34 4x2x0,34 8x2x0,34 12x2x0,34 2x2x0,50 3x2x0,50 4x2x0,50 5x2x0,50 6x2x0,50 8x2x0,50

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Ispitni napon: 1200 V Radna temperatura: mirno stanje -20°C do + 70°C; kabel u pokretu

- 5°C do + 70°C

133

KABLOVI ZA ELEKTROAKUSTIKU
NAUK 001 NAUK 100 NAUK 102 139 140 141 NAUK 200 NAUK 300 NAUK 900, 905 NAUK 901, 904 142 143 144 145

NAUK 001,002,003
Kablovi za interna povezivanja
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni provodnik Izolacija: PVC mešavina ili polietilen Ekran: jednostruki ili dvostruki omot od bakarnih žica Plašt: meka PVC mešavina NAUK 001 (VDE: So-LiYDY 1x0,055/0,6mm) NAUK 002 (VDE: So-LiYDY 2x0,055/0,6mm) NAUK 003 (VDE: So-Li2Y2DY 2x0,14/1,0mm)

PRIMENA

Kablovi NAUK 001 i NAUK 002 su subminijaturni kablovi, predvi eni za izvo enje unutrašnjih veza izme u pojedinih ta aka unutar audio-ure aja, gde je potrebna ekranizacija audio signala radi zaštite od smetnji uz najve u uštedu prostora za smeštaj kabla. Ovi kablovi se mogu završavati lemljenjem ili presovanjem na kontakt konektora (npr. minijaturni konektori za povezivanje kablovske forme na plo e štampanih veza CONNECTAL serija 300, nazivne veli ine AWG 22-30). Kabel NAUK 003 ima odli nu frekventnu karakteristiku zahvaljuju i niskoj podužnoj kapacitivnosti i dobru zaštitu od smetnji ostvarenu primenom “REUSEN” ekrana (2D). Ovaj kabel se koristi kod izrade kabel formi na prespojnim poljima i koncentracijama audio linija, i primenu XLR konektora kod priklju ivanja ure aja u odgovaraju i uvodnik. Ovaj kabel predstavlja optimalno rešenje za kabliranje ormana i pultova.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 20 C, najviše Kapacitet,provodnik/provodnik, najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=50 ,RL=600 ,l=10m,f=20Hz20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m, f=20Hz20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m,f=10Hz200kHz Slaabljenje spoljašnjih smetnji
0

Jedinica mere /km nf/km V V

Vrednost za NAUK 001 380 270 50 500 NAUK 002 380 120 50 500 NAUK 003 134 70 100 500

135

dB

0 -

0 -

0 +0,2

dB

90

90

100

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 001 NAUK 002 NAUK 003 Izolacija PVC PVC PE Cu broj [kg/km] 2.3 4,2 14,1 Pre nik [mm] 1,4 2,0 3,5 Težina [kg/km] 3,6 6,3 19,4

NAUK 100
Jednopaari ni audio kabel
Propis: PSN 08 P130

NSTRUKCIJA
Provodnik: naro ito savitljiv bakarni provodnik Izolacija: polietilen Unutrašnji plašt: poluprovodni polietilen Ekran: dvostruki omot od bakarnih žica Plašt: meka PVC mešavina NAUK 100 (VDE: So-Lif2YS2DY 1x2x0,25/1,5mm)

PRIMENA

Kabel NAUK 100 predstavlja standardne jednopari ne audio kablove, sa širokim podru jem primene u profesionalnim audio sistemima svih vrsta.Ovaj kabel je predvi en pre svega za izradu priklju nih kablova sa XLR konektorima. Pored primene za prenos audio signala linijskog nivoa, ovi kablovi se mogu koristiti i za prenos mikrofonskog signala u sredinama sa normalnim nivoom elektri nih smetnji. Kabel je na 7.Me unarodnom Sajmu Elektronike i Informatike u Novom Sadu 1998. godine nagra en Zlatnom medaljom za kvalitet.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Jedinica mere /km nf/km V V NAUK 100 83,9 70 130 100 500

136

Kapacitet,provodnik/provodnik, najviše Kapacitet,provodnik/ekran, najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=50 ,RL=600 , l=10m, f=20Hz-20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m, f=10Hz-200kHz Slaabljenje spoljašnjih smetnji

dB dB

0 +0,2 >100

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 100 Cu broj [kg/km] 25,5 Pre nik [mm] 6,5 Težina [kg/km] 64

NAUK 102 (zvezda etvorka)
Savitljiv mikrofonski kabel
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: naro ito savitljiv bakarni provodnik Izolacija: polietilen Unutrašnji plašt: PVC mešavina Ekran: dvostruki omot od bakarnih žica Plašt: meka PVC mešavina NAUK 102 (VDE: So-Lif2YY2DY 2x2x0,25/1,2mm)

PRIMENA

Kabel NAUK 102 koristi se za izradu savitljivih mikrofonskih priklju nih kablova i mikrofonske instalacione linije u sredinama sa visokim nivoom elektri nih smetnji za XLR konektore. U odnosu na klasi ne kablove odlikuje se znatno višim stepenom potiskivanja elektromagnetskih indukovanih smetnji.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Kapacitet,provodnik/provodnik, najviše Kapacitet,provodnik/ekran, najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=50 ,RL=600 , l=10m, f=20Hz-20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m, f=10Hz-200kHz Slaabljenje spoljašnjih smetnji Jedinica mere /km nf/km V V NAUK 102 83,9 70 105 100 500

137
dB dB 0 +0,2 120

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 102 Cu broj [kg/km] 29,2 Pre nik [mm] 7,0 Težina [kg/km] 64

NAUK 201,202,205
Višepari ni audio kablovi
Propis: PSN 08 P190

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljiv bakarni provodnik Izolacija: polietilen Ekran: dvostruki omot od bakarnih žica Sepaaracioni plaaašt: PVC mešavina Ekran: oplet od bakarnih žica Plašt: meka PVC mešavina NAUK 201 (VDE: So-Li2Y(2DY)CY 8x2x0,14/1,0mm) NAUK 202 (VDE: So-Li2Y(2DY)CY 10x2x0,14/1,0mm) NAUK 205 (VDE: So-Li2Y(2DY)CY 4x2x0,14/1,0mm)

PRIMENA

Višepari ni audio kablovi primenjuju se svuda gde je potrebno grupisanje srodnih linija za prenos signala uz najpovoljnije koriš enje raspoloživog prostora. Mogu se koristiti u trajno položenim instalacijama-kablovskim kanalima, cevima ili regalima, kao i za izradu pokretnih priklju nih kablova-kablovskih snopova. Odlikuju se odli nim karakteristikama prenosa audio signala, uklju uji i visok stepen slabljenja preslušavanja izme u parica (odvajanje kanala). Ovi kablovi su elektromehani ki kompatibilni sa ve im brojem popularnih konektora za profesionalne audio ure aje i sisteme.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Jedinica mere /km nf/km V V NAUK 201,202,205 134 70 100 500 0 +0,05

138

Kapacitet,provodnik/provodnik, najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=50 ,RL=600 , l=10m, f=20Hz-20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m, f=10Hz-200kHz Slabljenje preslušavanja izme u parica Rg=50 ,RL=600 , l=10m, f=20Hz-20kHz Rg=50 ,RL=600 ,l=100m, f=10Hz-200kHz Slabljenje spoljaašnjih smetnji

dB

dB

100 80 120

dB

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 201 NAUK 202 NAUK 205 Cu broj [kg/km] 127 186 84 Pre nik [mm] 13,6 15,8 10,6 Težina [kg/km] 250 295 145

NAUK 300
Kabel za interfone
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: saavitljivi bakarni provodnik Izolacija: polietilen Ekran preko žile: omot od bakarnih žica Plašt: meka PVC mešavina NAUK 300 (VDE: So-Lif2Y(D)Y 4x0,5/1,8m)

PRIMENA

Kabel NAUK 300 predvi en je za povezivanje tehni kih interfona tro-ži ne asimetri ne konfiguracije veza (Lola serija 41000, clearcom.telex i sl.), pokretnim priklju nim kablovima sa XLR konektorima.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=50 ,RL=600 , l=10m, f=20Hz-20kHz Slaabljenje spoljašnjih smetnji Jedinica mere /km V V dB NAUK 300 40,1 100 500 0

dB

90

139
KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 300 Cu broj [kg/km] 23,8 Pre nik [mm] 7,0 Težina [kg/km] 55,0

NAUK 900, 905
Zvu ni ki kabel
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: super fleksibilni bakarni provodnik Izolacija: PVC mešaavina Plašt: kristalna PVC mešavina NAUK 900 (VDE: So-LiYY-H2 2x6/5,0mm) NAUK 905 (VDE: So-LiYY-H2 2x2,5/3,3mm)

PRIMENA

Kablovi NAUK 900 i NAUK 905 primenjuju se za izradu fleksibilnih veza izme u poja ava a snage i zvu nika u studijskim monitor sistemima i profesionalnim sistemima ozvu ivanja, sa fiksnim priklju cima pomo u presovanih kablovskih kontakata-papu ica DIN 46231, DIN 46234, DIN 46245 i sli nih. Ve i presek provodnika-niža podužna otpornost kabela obezbe uje malo pogoršanje faktora prigušenja zvu nika, odnosno optimalni kvalitet prenosa signala iz poja ava a snage u zvu ni ki sistem.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Jedinica mere /km V V NAUK 900 3,37 250 1000 NAUK 905 7,67 100 500 0

140

Radni napon, najviše Ispitni napon

Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=0 ,RL=8 , l=50m, f=20Hz-20kHz Gubici u kabelu Rl=8 , l=50mm

dB dB

0 0,2

-

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 900 NAUK 905 Cu broj [kg/km] 119,0 49,0 Spoljne mere [mm] 7x12 5x8,3 Težina [kg/km] 190,0 90,0

NAUK 901, 904
Zvu ni ki kabel
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: savitljivi bakarni provodnik Izolacija: PVC mešaavina Spoljašnji provodnik: omot od bakarne žice Plašt: meka PVC mešavina NAUK 901 (VDE: So-LiYDY 1x2,5/2,5mm2) NAUK 905 (VDE: So-LiYDY 1x6,0/6,0mm2)

PRIMENA

Kablovi NAUK 901 i NAUK 904 koriste se za izradu pokretnih fleksibilnih priklju nih kablova za povezivanje zvu ni kih sistema sa poja iva ima snage i instalacionim priklju nicama zvu ni kih linija u profesionalnom sistemu ozvu avanja, pomo u konektora. Za izradu priklju nih kablova (NAUK 904) optimalno odgovaraju specijalni zvu ni ki konektori NEUTRIK "SPEAKON" (serija NL4FC), koji su u svetu prihva eni kao standard za zvu ni ke konektore. Kod kabela NAUK 901 mogu se koristiti konvencionalni XLR konektori.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika na 200C, najviše Kapacitet (provodnik/provodnik), najviše Radni napon, najviše Ispitni napon Amplitudska karakteristika prenosa signala Rg=0 ,RL=8 , l=50m, f=20Hz-20kHz Gubici u kabelu Rl=8 , l=50mm Jedinica mere /km pF/m V V NAUK 901 7,98 700 100 500 NAUK 904 3,10 800 100 500

141

dB

0

0

dB

-

0,2

KONSTRUKCIONI PODACI
Vrsta NAUK 901 NAUK 904 Cu broj [kg/km] 48,0 118,0 Pre nik [mm] 6,8 9,6 Težina [kg/km] 83,0 182,0

BEZHALOGENI KABLOVI
LiHH LiHCH H05Z H07Z H07ZZ-F NHXMH N2XH N2XH FE 180 N2XSH N2XS(E)H 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 NHXHX NHXHX FE 180 NHXCHX NHXCHX FE 180 LiHXHX LiHXHX FE 180 LiHXCHX LiHXCHX FE 180 ILAN 120 (ohm) H J-02Y(St)H 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 J-2Y(St)H TC 88 K (EK) TZ 88 E (GE) THI THM THN THNE THNE FE 20 THNE FE 180 MGH, MGCH, FMGCH NFK MGH, NFK MGCH, NFK FMGCH 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180

LiHH
Bezhalogen kabel za elektroniku
Standard: PSN Naponski nivo: 250 V Ispitni napon: 1500 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni provodnik, klasa 5. Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera.

PRIMENA

Savitljiv montažni i kontrolni kab l tipa LiHH koristi se u elektronici, a posebno kod niskih struja, reda miliampera. Namenjen za povezivanje u mernoj, kontrolnoj i regulacionoj tehnici. Sem toga, koristi se za oži avanje telekomunikacionih postrojenja i postrojenja za obradu podataka. Kabel LiHH ima istu primenu kao kabel LiYY, ali je bez halogena.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2]
1x0,14 2x0,14 3x0,14 5x0,14 6x0,14 7x0,14 8x0,14 10x0,14 14x0,14 2x0,25 3x0,25 4x0,25 5x0,25 6x0,25 12x0,25 14x0,25 20x0,25 22x0,25 24x0,25 27x0,25 32x0,25 33x0,25 1x0,34 3x0,34 4x0,34 5x0,34 6x0,34 7x0,34

Cu broj [kg/km]
1,4 2,7 4,1 6,8 8,2 9,5 10,8 13,5 19,0 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 29,0 34,0 48,0 53,0 58,0 65,0 77,0 80,0 3,3 9,9 13,2 16,5 20,0 23,0

Pre nik [mm]
6,24 12,5 15,3 20,5 33,09 24,56 32,5 43,13 66,84 3,75 3,95 4,85 5,25 5,65 7,16 7,60 8,80 9,65 10,10 10,30 10,90 10,90 2,40 3,95 4,85 5,25 5,65 5,65

Težina [kg/km]
6,3 12,5 15,3 20,5 33,1 24, 6 32,5 43,2 66,9 16,8 21,3 25,3 33,3 36,3 66,7 75,4 97,2 116,3 129,8 140,0 151,8 151,8 12,6 30,7 36,7 45,3 50,7 60,1

nxq [mm2]
8x0,34 10x0,34 16x0,34 19x0,34 21x0,34 30x0,34 33x0,34 36x0,34 2x0,50 3x0,50 5x0,50 6x0,50 7x0,50 8x0,50 12x0,50 16x0,50 20x0,50 24x0,50 36x0,50 1x0,75 2x0,75 3x0,75 4x0,75 7x0,75 8x0,75 10x0,75 30x0,75 5x1,0

Cu broj [kg/km]
27,0 33,0 54,0 63,0 70,0 99,0 110,0 120,0 9,6 14,4 24,0 30,0 34,0 39,0 58,0 78,0 96,0 116,0 173,0 7,2 14,4 21,6 29,0 51,0 58,0 72,0 216 48,0

Pre nik [mm]
6,05 6,95 7,95 8,35 8,80 10,60 10,90 11,40 5,25 5,55 6,50 7,05 7,05 7,60 9,10 10,60 11,70 12,90 15,70 3,10 5,70 6,00 6,55 7,70 8,35 10,10 16,10 7,55

Težina [kg/km]
61,4 73,4 94,3 109,0 120,2 173,3 220,0 236,1 32,5 38,9 60,4 73,4 74,3 89,5 122,4 159,2 195,4 226,1 330,5 20,1 36,3 48,2 59,3 96,6 121,0 127,2 407,0 92,4

143

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura okoline: - 30 do + 80°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

LiHCH
Bezhalogen ekranizovan kabel za elektroniku
Standard: PSN Naponski nivo: 250 V Ispitni napon: 1500 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: finoži ni bakarni provodnik, klasa 5. Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera.

PRIMENA

Koriste se kao napojni i komandni vodovi za elektroakusti ne i tonfrekventne sisteme. Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, ra unarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici. Kabel LiHCH ima istu primenu kao kabel LiYCY, ali je bez halogena.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] Cu broj [kg/km] Pre nik [mm] Težina [kg/km] nxq [mm2] Cu broj [kg/km] Pre nik [mm] Težina [kg/km]

144

2x0,5 3x0,5 4x0,5 5x0,5 7x0,5 16x0,5 20x0,5 25x0,5 2x0,75 3x0,75 6x0,75 8x0,75 10x0,75 18x0,75 21x0,75 32x0,75 36x0,75 37x0,75 3x1 5x1 14x1 16x1 19x1 24x1 27x1 34x1 37x1

32 38 45 52 64 120 169 235 38 47 68 82 135 204 226 298 355 379 52 83 183 199 247 298 349 419 462

5,4 5,8 6,4 6,9 7,8 11,2 11,6 12,7 5,8 6,5 7,8 9,5 9,8 12,2 13,2 15,7 16,5 17,0 6,6 7,5 11,5 12,5 13,6 15,1 16,2 17,7 18,2

43,4 52,0 58,0 78,1 96,2 194,0 238,0 301,0 57,6 67,6 108,8 143,7 175,5 296,1 367,7 459,7 527,8 584,8 78,8 125,4 298,8 347,0 417,4 495,5 554,4 738,5 768,5

2x1,5 3x1,5 4x1,5 5x1,5 7x1,5 10x1,5 14x1,5 20x1,5 24x1,5 28x1,5 35x1,5 37x1,5 2x2,5 3x2,5 4x2,5 5x2,5 7x2,5 12x2,5 18x2,5 3x4 4x4 5x4 7x4 3x6 4x6 5x6 7x6

62 69 92 109 139 185 269 354 443 515 646 687 95 144 167 194 227 420 526 169 219 322 347 236 297 437 496

7,1 7,5 8,2 8,8 10,5 12,2 13,7 16,5 18,0 19,3 21,7 22,5 8,8 9,5 9,9 11,5 13,2 16,5 18,1 11,3 12,6 14,2 15,9 12,8 13,6 15,8 18,2

87,4 99,4 118,6 155,6 201,8 309,3 383,3 541,4 683,8 800,4 884,3 938,7 126,7 164,0 187,8 225,5 337,3 559,2 660,4 239,8 307,7 378,4 447,9 325,4 408,3 510,9 666,2

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

H05Z
Bezhalogeni instalacioni provodnici
Standard: DIN VDE 0282-9; HD 22.9 Naponski nivo: 300/500 Ispitni napon: 2000 V

NSTRUKCIJA
H05Z-U

H05Z-K

Provodnik: prema DIN VDE 0295 za tip: H05Z-U bakarni provodnik, klasa 1 H05Z-K bakarni provodnik, klasa 5 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera (EI5, DIN VDE 0282-1)

PRIMENA

Izolovan provodnik može se koristiti za instalacije u suvim prostorima za oži avanje rasvetnih ure aja, upravlja kih aparata ili rasklopnih postrojenja. Kabel H05Z ima istu primenu kao kabel H05V, ali je bez halogena.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija [mm ] 0,5 0,75 1 q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža +5°C - pri skladištenju, najviša + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)
2

Cu broj [kg/km] 4,9 7,4 9,8

Pre nik [mm] 2,3 2,5 2,7

Težina [kg/km] 9,6 12,4 15,0

145

H07Z
Bezhalogeni instalacioni provodnici
Standard: DIN VDE 0282-9; HD 22.9 Naponski nivo: 450/750 V Ispitni napon: 2500 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: prema DINVDE 0295 za tip: H07Z-U bakarni provodnik, klasa 1 H07Z-R bakarni provodnik, klasa 2 H07Z-K bakarni provodnik, klasa 5 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovaraju eg sinteti kog polimera, (EI5, DIN VDE 0282-1)

PRIMENA

Izolovan bezhalogen provodnik sa poboljšanim osobinama u uslovima požara je zamena za kabel H07V i koristi se za oži avanje rasvetnih ure aja, upravlja kih aparata ili rasklopnih postrojenja u suvim prostorima.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija [mm ] 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža +5°C - pri skladištenju, najviš + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)
2

Cu broj [kg/km] 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304

Pre nik [mm] 3,1 3,8 4,3 4,8 6,4 7,7 9,1 10,8 13,0 14,8 16,9 19,2 21,1 22,7 27,1

Težina [kg/km] 20,7 32,7 48,2 67,0 121,0 188,5 274,0 377,0 532,0 749,0 995,0 1233,0 1541,0 1931,0 2496,0

146

H07ZZ-F
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u uslovima požara
Standard: VDE 0282-13; HD 22.13 S1 Naponski nivo: 450/750 V (za trajno položene kablove je 0,6/1 kV) Ispitni napon: 2500 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina ili sinteti kog polimera (EI8, DIN VDE 0282-1) Plašt: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (EM8, DINVDE 0282-1)

PRIMENA

Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u uslovima požara je zamena za kabel H07RN-F. Pogodan je za instalacije u zatvorenim prostorima u kojima borave ljudi, životinje i vredna oprema. Može se privremeno koristiti i na otvorenom prostoru. Kabel se koristi za priklju enje aparata, za instalacije i sli ne namene pri srednjim mehani kim naprezanjima. Koristi se kao energetski ili signalno-komandni kabel.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm2] 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 2x1 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3G1 3G1,5 Cu broj [kg/km] 15 24 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 19 29 48 77 116 192 308 480 29 44 Pre nik [mm] 6,5 7,0 8,0 9,0 10,5 12,0 14,0 16,0 18,5 21,0 24,0 26,0 28,0 31,0 35,0 9,0 10,0 11,5 13,5 14,5 20,0 23,0 27,5 9,5 10,5 Težina [kg/km] 54 71 97 124 208 285 398 525 720 969 1276 1580 1941 2390 3024 104 130 186 247 333 637 842 1197 125 157 nxq [mm2] 3G2,5 3G4 3G6 3G10 3G16 4G1 4G1,5 4G2,5 4G4 4G6 4G10 4G16 5G1 5G1,5 5G2,5 5G4 5G6 5G10 7G1,5 7G2,5 12G1,5 12G2,5 19G1,5 19G2,5 24G1,5 Cu broj [kg/km] 72 116 173 288 461 39 58 96 154 231 384 615 48 72 120 192 288 480 101 168 173 288 274 456 346 Pre nik [mm] 12,5 15,0 16,0 21,5 25,0 10,5 11,5 13,5 16,0 18,0 24,0 27,0 11,5 12,5 15,0 18,0 20,0 26,0 17,0 19,0 20,0 23,0 24,0 28,0 28,0 Težina [kg/km] 226 313 409 789 1049 152 191 275 388 516 970 1325 189 233 336 479 635 1181 370 518 528 754 801 1163 989

147

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža - 25°C; - pri skladištenju, najviše + 40°C Najmanji polupre nik savijanja: 4D (D - pre nik kabela)

NHXMH
Bezhalogen instalacioni kabel
Standard: DIN VDE 0250 deo 215/214 Naponski nivo: 300/500 V Ispitini napon: 2000 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica ili uže od meko žarenog bakra klase 1 ili klase 2 prema DIN VDE 0295 Izolacija: umreživa masa koja ne sadrži halogene elemente. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: ekstrudovan sloj od materijala bez halogena, postavljen preko použenih žila. Plašt: sloj termoplasti ne mase koja ne sadrži halogene materije. Standardna boja plašta: svetlo siva, RAL 7035.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na, u i ispod maltera, kao i u zidove i beton. Može se postavljati i u slobodnom prostoru, ako je zašti en od neposrednog sun evog zra enja. Nije dozvoljeno neposredno postavljanje u vibrirani i prenapregnuti beton niti polaganje u zemlju i vodu. Pogodan je za instalacije sa spoljnim uticajima klasifikovanim prema SRPS N.B2.730: AG1-AG2; BD2-BD3; BE2-BE3 i CA2, u zgradama i industrijskim objektima.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq
2

Cu broj

Pre nik

Težina

nxq [mm ] 4 x1,5 4 x2,5 4 x4 4 x6 4 x10 4 x16 4 x25 4 x35 5 x1,5 5 x2,5 5 x4 5 x6 5 x10 5 x16 5 x25 7 x1,5 7 x2,5
2

Cu broj [kg/km] 58 96 154 230 384 614 960 1344 72 120 192 288 480 768 1200 100 168

Pre nik [mm] 10,1 11,2 13,4 15,3 17,7 21,6 27,0 30,3 10,9 12,1 15,0 16,5 19,0 24,3 29,7 11,7 13,5

Težina [kg/km] 145 199 299 415 636 957 1488 1975 169 234 369 493 749 1185 1805 206 303

148

[mm ] [kg/km] [mm] [kg/km] 1x1,5 15 5,5 40 1 x2,5 24 5,9 53 1 x4 38 6,7 73 1 x6 58 7,2 96 1 x10 96 8,4 144 1 x16 154 10,0 214 2 x1,5 29 9,0 105 2 x2,5 48 9,9 138 2 x4 77 11,4 193 2 x6 115 12,5 252 2 x10 192 15,7 406 3 x1,5 43 9,4 123 3 x2,5 72 10,4 166 3 x4 115 12,0 235 3 x6 173 13,7 325 3 x10 288 16,1 507 3 x16 460 19,6 761 n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše 70°C - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 160°C Dozvoljena temperatura okoline: - za trajno položene kablove, – 30°C do + 70°C - za pomerljive kablove, – 5°C do + 60°C Najve i polupre nik savijanja: 12D (D – pre nik kabela).

N2XH
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE 0276 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 1 i 2). Izolacija: umreženi polietilen (XLPE). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: sporo goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Boja plašta crna.

PRIMENA

Za trajno polaganje u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaže u cevima. Kabel je namenjen za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne ku e, bolnice, bioskopi i sl.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq mm2 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1,5 3x2,5 Cu broj Pre nik kg/km mm 39 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 2880 29 48 77 116 192 307 480 44 72 6,5 7,0 8,0 9,0 10,5 12,0 13,5 16,0 17,0 18,5 21,0 23,0 26,0 33,0 9,5 10,5 14,5 15,5 17,0 19,5 23,5 10,0 11,0 Težina kg/km 71 91 151 205 302 404 556 765 1006 nxq mm2 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70/35 3x95/50 Cu broj Pre nik Težina kg/km mm kg/km 116 173 288 461 720 1008 1440 2352 3216 4128 4992 58 96 154 231 384 615 960 1344 1920 2688 3648 4608 13,5 16,0 18,0 18,5 24,5 24,5 27,0 33,0 37,5 41,0 46,5 11,0 11,5 14,0 14,5 16,5 21,0 24,0 26,5 27,5 32,5 35,5 40,0 287 420 600 765 1300 1366 1800 3000 4000 5100 6100 174 208 302 365 628 972 1309 1802 2213 3096 4037 5115 nxq mm2 4x150 4x185 4x240 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 7x1,5 7x2,5 12x1,5 12x2,5 14x1,5 14x2,5 19x1,5 19x2,5 24x1,5 24x2,5 30x1,5 30x2,5 40x2,5 Cu broj Pre nik kg/km mm 5760 7104 9216 72 120 192 288 480 768 1200 101 168 173 288 202 336 274 456 346 576 432 720 576 46,0 50,5 53,5 12,0 13,0 14,0 15,5 18,0 22,0 26,5 12,5 14,0 16,5 21,0 17,5 22,0 18,5 24,0 21,5 27,0 23,5 28,5 25,5 Težina kg/km 6527 7949 9894 206 268 364 486 723 1129 1727 245 333 386 563 456 640 530 807 698 995 804 1190 1017

149

1254 3x120/70 1578 3x150/70 1925 2466 3500 132 161 280 350 480 650 1000 149 196 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - najve a radna temperatura 90°C, - u kratkom spoju (najduže 5 s) 250°C Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža - 5°C Najmanji polupre nik savijanja: 15D za jednožilne kablove; 12D za višežilne i mnogožilne kablove (D - pre nik kabela)

N2XH FE 180
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0276 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2). Separator: staklo-liskunska traka (sporo goriv materal). Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: sporo goriv bezhalogen materijal na bazi poliolefina. Boja narandžasta.

PRIMENA

Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama i izolacionom izdržljivoš u u uslovima požara zadržava funkcionalnost u radu 180 minuta. Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima za upotrebu SRPS N.B2.730, SRPS N.B2.752 i SRPS N.B2.751, a u skladu sa zahtevima klase spoljnih uticaja BD2, BD3 i BD4 za koje je poznato otežano napuštanje - visoke stambene i poslovne zgrade, robne ku e, pozorišta, bioskopi - i da u slu aju nastanka požara, požar se ne može proširiti 2 asa od njegovog nastajanja. Kablovi su namenjeni za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar (napajanje elektromotora pumpi i ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima, napajanje svetiljki pani ne rasvete itd). Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da o uvaju stabilnost u uslovima požara. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

150

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm ] 1x25 1x35 1x50 1x70 2x1,5 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x1,5 4x2,5
2

Cu broj [kg/km] 240 336 480 672 29 44 72 116 173 58 96

Pre nik [mm] 13 14 16 17 14 15 16 17 18 16 17

Težina [kg/km] 345 445 635 848 255 286 338 404 489 332 394

nxq [mm ] 4x4 4x6 4x50 4x70 4x95 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16
2

Cu broj [kg/km] 154 231 1920 2688 3648 72 120 192 288 480 768

Pre nik [mm] 18 19 36 40 45 17 18 19 21 23 27

Težina [kg/km] 480 604 2866 3899 5174 396 465 581 722 980 1337

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline, pri polaganju je od + 5 do 50oC. Najmanji polupre nik savijanja: za jednožilne kablove 15D; za višežilne kablove 12D (D - pre nik kabela)

N2XSH
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE 0276 deo 622 Naponski nivo: 6/10 kV 12/20 kV Ispitni napon: 15 kV 30 kV 20/35 kV 50 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2 prema DIN VDE 0295 izra en od bakra ili aluminijuma (A). Unutrašnji slabovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljni slabovodljivi sloj: ekstrudovan i vrsto zalepljen za izolaciju. Omot od slabovodljive trake preko ekstrudovanog sloja služi kao posteljica za elektri nu zaštitu. Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Separator: poliester traka. Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Standardna boja plašta je crna.

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne ku e, bolnice, bioskopi i sl.

KONSTRUKCIONI PODACI
Za Cu provodnik Konstrukcija nxq/q1 Cu broj [kg/km] Pre nik [mm] Težina Al broj Za Al provodnik Cu broj Pre nik Težina [kg/km] 695 821 931 1030 1239 1412 1611 1894 913 994 1148 1222 1467 1665 1917 2055 1298 1443 1580 1706 1932 2104 2469 2675

[kg/km] [kg/km] [kg/km] [mm] 6/10 kV 1x50/16 622 26,0 1010 145 182 26,0 1x70/16 854 28,0 1266 203 182 28,0 1x95/16 1094 29,5 1535 276 182 29,5 1x120/16 1334 31,0 1792 348 182 31,0 1x150/25 1723 32,5 2210 435 283 32,5 1x185/25 2059 34,0 2534 537 283 34,0 1x240/25 2587 35,5 3136 696 283 35,5 1x300/25 3163 39,0 3851 870 283 39,0 12/20 kV 1x50/16 622 30,5 1238 145 182 30,5 1x70/16 854 32,5 1458 203 182 32,5 1x95/16 1094 33,0 1731 276 182 33,0 1x120/16 1334 35,0 1984 348 182 35,0 1x150/25 1723 37,0 2414 435 283 37,0 1x185/25 2059 39,0 2854 537 283 39,0 1x240/25 2587 41,5 3478 696 283 41,5 1x300/25 3163 43,0 4028 870 283 43,0 20/35 kV 1x50/16 622 37,5 1598 145 182 37,5 1x70/16 854 39,0 1877 203 182 39,0 1x95/16 1094 40,0 2175 276 182 40,0 1x120/16 1334 42,0 2453 348 182 42,0 1x150/25 1723 43,0 2879 435 283 43,0 1x185/25 2059 44,5 3240 537 283 44,5 1x240/25 2587 48,0 3993 696 283 48,0 1x300/25 3163 50,5 4602 870 283 50,5 n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri postavljanju, najniža +5oC Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela)

151

N2XS(E)H
Bezhalogen kabel sa poboljšanim ponašanjem u uslovima požara
Standard: DIN VDE 0276 deo 622 Naponski nivo: 6/10 kV 12/20 kV Ispitni napon: 15 kV 30 kV 20/35 kV 50 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2 prema DIN VDE 0295 izra en od bakra ili aluminijuma (A). Unutrašnji slabovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XLPE). Spoljni slabovodljivi sloj: ekstrudovan i vrsto zalepljen za izolaciju. Omot od slabovodljive trake preko ekstrudovanog sloja služi kao posteljica za elektri nu zaštitu. Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Ispuna: bezhalogen materijal. Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Boja plašta je crna.

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne ku e, bolnice, bioskopi i sl.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq/q1 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3x300/25 Za Cu provodnik Cu broj [kg/km] 1671 2247 2994 3714 4603 5611 7272 9160 Pre nik [mm] 51,5 55,5 60,0 62,5 68,0 69,5 76,5 80,0 Težina [kg/km] 3714 4583 5703 6617 7989 9051 11318 13632 Al broj [kg/km] 435 609 827 1044 1305 1610 2088 2610 Za Al provodnik Cu broj [kg/km] 231 231 258 258 315 315 362 520 Pre nik [mm] 51,5 55,5 60,0 62,5 68,0 69,5 76,5 80,0 Težina [kg/km] 2751 3236 3873 4306 5039 5489 6696 7793

152

n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC - kratkotrajno u nužnom pogonu do + 130oC Dozvoljena temperatura okoline: pri postavljanju, najniža +5oC Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela).

NHXHX
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriva, mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja crna za energetske kablove, a plava za kabel koji se koristi za samosigurnosne krugove.

PRIMENA

Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima SRPS N.B2.730 (za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i SRPS N.B2.752, tako da ne širi požar, ne gori plameno. Kab l namenjen za instalacije u zgradama sa pove anim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja - visoki objekti svih namena, javni, poslovni i drugi objekti za koje je važno da ne do e do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom. Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm ]
2

Cu broj [kg/km]

Pre nik [mm]

Težina [kg/km]

nxq [mm ]
2

Cu broj [kg/km] 384 960 1344 1920 2688 3648 4608 72 120 192 288 480 768 100 101 144 303 576

Pre nik [mm] 19 26 28 33 38 43 46 15 16 17 18 20 24 28 16 19 24 32

Težina [kg/km] 727 566 036 851 846 136 268 306 373 482 614 877 1 296 1 906 364 517 859 1 517 1 2 2 3 5 6

153

1x6 58 8 117 4x10 1x10 96 9 165 4x25 1x16 154 10 240 4x35 1x25 240 11 349 4x50 1x35 336 12 455 4x70 1x50 480 15 622 4x95 1x70 672 16 832 4x120 1x95 912 18 1116 5x1,5 2x1,5 29 12 198 5x2,5 2x2,5 48 13 235 5x4 3x1,5 44 13 224 5x6 3x2,5 72 14 272 5x10 3x4 116 15 339 5x16 3x6 173 16 425 5x25 4x1,5 58 14 260 7x1,5 4x2,5 96 15 319 10x1,5 4x4 154 16 408 21x1,5 4x6 231 17 516 40x1,5 n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: - za jednožilne kablove 15D; - za višežilne kablove 12D (D - pre nik kabela).

NHXHX FE 180
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2). Separator: staklo-liskunska traka (sporo goriv materal). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DINVDE 0266). Boja narandžasta.

PRIMENA

Kabel sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnoš u u uslovima požara omogu uje napajanje ure aja 180 minuta. Kabel je u skladu sa zahtevima za upotrebu JUS N.B2.730 (za klase spoljnih uticaja BD2, BD3 i BD4) i JUS N.B2.752 - ne širi požar i plamen 2 asa od njegovog nastajanja. Namenjeni za instalacije u prostorijama, za koje je poznato otežano napuštanje - visoke stambene i poslovne zgrade, robne ku e, pozorišta, bioskopi i dr. Kablovi treba, u uslovima dok traje požar, da obezbede napajanje elektromotora pumpi ure aja za pove anje pritiska vode u hidrantskoj mreži i ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki pani ne rasvete i dr. Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da o uvaju jedinstvo i stabilnost. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

154

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm ] 1x25 1x35 1x50 1x70 2x1,5 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x1,5 4x2,5
2

Cu broj [kg/km] 240,0 336,0 480,0 672,0 28,8 43,2 72,0 115,2 172,8 57,6 96,0

Pre nik [mm] 13 14 16 17 14 15 16 17 18 16 17

Težina [kg/km] 365 455 641 858 260 296 347 416 509 342 404

nxq [mm2] 4x4 4x6 4x50 4x70 4x95 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16

Cu broj [kg/km] 153,6 230,6 1920,0 2688,0 3648,0 72,0 120,0 192,0 288,0 480,0 768,0

Pre nik [mm] 18 19 36 40 45 17 18 19 21 23 27

Težina [kg/km] 500 614 2970 4019 5213 406 483 595 735 1010 1457

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: u radu (pri stalnom optere enju): najviše + 90oC u kratkom spoju (najduže 5 s): najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: za jednožilne kablove 15D; za višežilne kablove 12D (D - pre nik kabela).

NHXCHX
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u uslovima požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Koncentru ni provodnik: omot od bakarnih žica sa kontraspiralom od bakarne trake. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja crna za energetske kablove, a za kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove plava.

PRIMENA

Kabel je u skladu sa zahtevima SRPS N.B2.730 (za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i SRPS N.B2.752 - ne širi požar, ne gori plameno (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804C). Kabel je namenjen za instalacije u zgradama sa pove anim zahtevima za bezbednost ljudi, životinja i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi (visoki objekti svih namena u kojima boravi ve i broj ljudi). Važno je da ne do e do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom. Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 [mm ] 4x10/10 4x16/16 4x25/16 4x35/16 4x50/25 4x70/35 4x95/50 4x120/70
2

155
Težina [kg/km] 950 1300 1900 2300 3100 4200 5400 6700 nxq/q1 [mm2] 7x1,5/2,5 10x1,5/2,5 12x1,5/2,5 24x1,5/6 7x2,5/2,5 10X2,5/4 12x2,5/4 24x2,5/10 Cu broj [kg/km] 133 176 205 413 200 286 334 696 Pre nik [mm] 20 23 24 31 21 25 26 34 Težina [kg/km] 450 650 700 1200 550 800 850 1600

Cu broj [kg/km] 504 796 1142 1526 2203 3082 4208 5388

Pre nik [mm] 24 27 31 34 39 43 47 52

n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1- nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: - za jednožilne kablove 15D; - za višežilne i mnogožilne kablove 12D (D - pre nik kabela)

NHXCHX FE 180
Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2). Separator: staklo-liskunska traka (sporo goriv materal). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Koncentru ni provodnik: omot od bakarnih žica sa kontraspiralom od bakarne trake. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriv materijal na bazi poliolefina (HXM1, prema DINVDE 266). Boja narandžasta.

PRIMENA

Kabel sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnoš u omogu uje u uslovima požara napajanje ure aja. Kabel zadovoljava zahteve za upotrebu SRPS N.B2.730 (za klase uticaja BD2, BD3 i BD4), SRPS N.B2.752 i SRPS N.B2.751. Koristi se za instalacije u visokim stambenim i poslovnim zgradama, robnim ku ama, pozorištima, bioskopima i dr. Kada je zbog otežanog napuštanja tih objekata potrebno obezbediti neširenje požara najmanje 2 asa od njegovog nastajanja. Kabel se koristi, prvenstveno, za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar (napajanje elektromotora pumpi ure aja za pove anje pritiska vode u hidrantskoj mreži, ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima i dr.). Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da o uvaju integritet i u uslovima požara. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

KONSTRUKCIONI PODACI

156

nxq [mm2] 2x1,5/1,5 2x2,5/2,5 2x4/4 2x6/6 2x10/10 3x1,5/1,5 3x2,5/2,5 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25/25 3x35/35 3x50/50 3x70/70 3x95/95

Cu broj [kg/km] 52 80 123 182 312 66 104 161 240 408 643 1003 1402 2000 2796 3791

Pre nik [mm] 16 17 18 19 21 17 18 19 20 22 25 29 32 37 42 47

Težina [kg/km] 300 350 420 500 700 320 380 480 600 850 1200 1700 2200 2900 3900 5200

nxq [mm2] 4x1,5/1,5 4x2,5/2,5 4x4/4 4x6/6 4x10/10 4x16/16 4x25/16 4x50/25 4x70/35 4x95/50 7x1,5/2,5 10x1,5/2,5 12x1,5/2,5 7x2,5/2,5 10x2,5/4 12x2,5/4

Cu broj [kg/km] 81 128 200 297 504 796 1142 2203 3082 4208 133 176 205 200 286 334

Pre nik [mm] 18 19 20 21 24 27 32 39 44 52 20 24 25 22 26 27

Težina [kg/km] 380 450 550 700 1000 1400 1900 3200 4400 6100 500 700 750 650 900 950

n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: 12D (D - pre nik kabela).

LiHXHX
Bezhalogeni savitljivi kablovi sa poboljšanim osobinama u uslovima požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni finoži ni (po zahtevu) provodnik (DIN VDE 0295 klasa 5). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriva, mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja crna.

PRIMENA

Bezhalogeni kablovi su namenjeni svuda gde postoje pove ani zahtevi za bezbednost ljudi, životinja i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi ve i broj ljudi i životinja), u javnim, poslovnim i drugim objektima za koje je važno da ne do e do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom. Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm ] 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 2x1,5 2x2,5 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6
2

Cu broj [kg/km] 58 96 154 240 336 29 48 44 72 116 173 58 96 154 231

Pre nik [mm] 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 14 15 16 17

Težina [kg/km] 117 165 240 349 455 198 235 224 272 339 425 260 319 408 516

nxq [mm ] 4x10 4x25 4x35 4x50 4x70 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 7x1,5 10x1,5 21x1,5 40x1,5
2

Cu broj [kg/km] 384 960 1344 1920 2688 120 192 288 480 768 1200 101 144 303 576

Pre nik [mm] 19 26 28 33 38 16 17 18 20 24 28 16 19 24 32

Težina [kg/km] 727 1566 2036 2851 3846 373 482 614 877 1296 1906 364 517 859 1517

157

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela)

LiHXHX FE 180
Savitljiv kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni finoži ni (po zahtevu) provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5). Separator: staklo-liskunska traka (sporo goriv materal). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1, DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Plašt: bezhalogena umrežena, sporo goriva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja narandžasta.

PRIMENA

Bezhalogen savitljiv kabel sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnoš u u uslovima požara zadržava funkcionalnost u radu 180 minuta. Kablovi su namenjeni za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar (napajanje elektromotora pumpi ure aja za pove anje pritiska vode u hidrantskoj mreži i ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki pani ne rasvete itd). Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da o uvaju integritet i stabilnost u uslovima požara. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

158

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq [mm ] 1x25 1x35 1x50 2x1,5 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x1,5 4x2,5
2

Cu broj [kg/km] 240,0 336,0 480,0 28,8 43,2 72,0 115,2 172,8 57,6 96,0

Pre nik [mm] 13 14 16 14 15 16 17 18 16 17

Težina [kg/km] 365 455 641 260 296 347 416 509 342 404

nxq [mm] 4x4 4x6 4x50 4x95 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16

Cu broj [kg/km] 153,6 230,4 1 920,0 3 648,0 72,0 120,0 192,0 288,0 480,0 768,0

Pre nik [mm ] 18 19 36 45 17 18 19 21 23 27
2

Težina [kg/km] 500 614 2 970 5 213 406 483 595 735 1 010 1 457

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika u radu (pri stalnom optere enju): najviše + 90oC u kratkom spoju (najduže 5 s): najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju, od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: za jednožilne kablove 5D; za višežilne kablove12D (D - pre nik kabela)

LiHXCHX
Savitljiv bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDEO266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni finoži ni (po zahtevu) provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266) Ispuna: bezhalogena mešavina Koncentru ni provodnik: omot od bakarnih žica sa kontraspiralom od bakarne trake Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja crna

PRIMENA

Ovaj kabel ne širi požar, ne gori plameno i u skladu je sa zahtevima SRPS N.B2.730 (za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i JUS N.B2.752. Kabel se koristi svuda gde postoje pove ani zahtevi za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi (visoki objekti svih namena), u javnim i poslovnim objektima za koje je važno da ne do e do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom. Postavljanje je mogu e u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 [mm ] 4x10/10 4x16/16 4x25/16 4x35/16 4x50/25 4x70/35 4x95/50 4x120/70
2

159
Težina [kg/km] 950 1300 1900 2300 3100 4200 5400 6700 nxq/q1 [mm ] 7x1,5/2,5 10x1,5/2,5 12x1,5/2,5 24x1,5/6 7x2,5/2,5 10X2,5/4 12x2,5/4 24x2,5/10
2

Cu broj [kg/km] 504 796 1142 1526 2203 3082 4208 5388

Pre nik [mm] 24 27 31 34 39 43 47 52

Cu broj [kg/km] 133 176 205 413 200 286 334 696

Pre nik [mm] 20 23 24 31 21 25 26 34

Težina [kg/km] 450 650 700 1200 550 800 850 1600

n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela).

LiHXCHX FE 180
Savitljiv kabel sa poboljšanim osobinama u slu aju požara
Standard: DIN VDE0266 Naponski nivo: 0.6/1 kV Ispitni napon: 4 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni finoži ni (po zahtevu) provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5). Separator: staklo-liskunska traka (teško goriv materal). Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1, prema DIN VDE 0266). Ispuna: bezhalogena mešavina. Koncentru ni provodnik: omot od bakarnih žica sa kontraspiralom od bakarne trake. Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 266). Boja narandžasta.

PRIMENA

Ovaj bezhalogeni kabel sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnoš u u uslovima požara, zadržava svoju ulogu u uslovima požara 180 minuta. Zadovoljava zahteve za upotrebu prema SRPS N.B2.730 (za klase BD2, BD3 i BD4) i koristi se u visokim stambenim i poslovnim zgradama, robnim ku ama, pozorištima, bioskopima kada je u slu aju nastanka požara otežano napuštanje tih objekata. Koristi se, prvenstveno, za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar kao što su napajanje elektromotora pumpi ure aja za pove anje pritiska vode u hidrantskoj mreži i ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima, napajanje svetiljki pani ne rasvete. Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da o uvaju integritet i stabilnost u uslovima delovanja požara u traženom vremenu za odgovaraju e instalacije. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

160

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq/q1 [mm2] 2x1,5/1,5 2x2,5/2,5 3x1,5/1,5 3x2,5/2,5 3x4/4 3x16/16 3x35/35 3x70/70 Cu broj [kg/km] 52 80 66 104 161 643 1402 2796 Pre nik [mm] 16 17 17 18 19 25 32 42 Težina [kg/km] 300 350 320 380 480 1200 2200 3900 nxq/q1 [mm2] 4x1,5/1,5 4x2,5/2,5 4x10/10 4x25/16 4x50/25 7x1,5/2,5 12x1,5/2,5 12x2,5/4 Cu broj [kg/km] 81 128 504 1142 2203 133 205 334 Pre nik [mm] 18 19 24 32 39 20 25 27 Težina [kg/km] 380 450 1000 1900 3200 500 750 950

n – broj elemenata, q – nazivni presek energetskog provodnika, q1 – nazivni presek zaštitnog provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC Najmanji polupre nik savijanja: 5D (D - pre nik kabela).

ILAN 120 (ohm) H
Bezhalogen kabel za digitalni prenos do 2 Mbps
Standard: PSN (u skladu sa CENELEC-EN 50098-1 i CENELEC-EN 50098-2) Naponski nivo: do 230V

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,5 mm. Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: parice. Ekran parica: dve kaširane aluminijumske trake sa Cu provodnikom za kontinuitet ekrana. Jezgro kabla: dve ili etiri ekranizovane parice. Omota : bezhalogen polimer otporan na ulja, masti i goriva; ne širi plamen.

PRIMENA

Kabel se koristi za digitalni prenos do 2 Mbps. Koristi se za povezivanje digitalnih multipleks ure aja, digitalnu distribuciju u prenosnim stanicama i ISDN multipleks. Osnovna osobina kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše Radni kapacitet, nominalan Otpor izolacije, najmanje Karakteristi na impedansa na 1 MHz Kapacitivna sprega, max. parica/ekran 1 MHz 4 MHz Sopstveno slabljenje na 10 MHz 16 MHz 20 MHz Slabljenje preslušavanja bliži kraj na 1 MHz, min. dalji kraj Dielektri na vrsto a, žila/žila, 1 minut Radni napon, vršna vrednost Jedinica mere ohm/km nF/km G ohm km ohm pF/m dB/km dB/km dB/km dB/km dB/km dB dB Veff V Vrednost 94 45 5 120+12 3.4 25 40 67 81 92 56 61 1000 230

161

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x2x0.5 4x2x0.5 Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju - 5°C do + 50°C - pre i posle polaganja do +70°C Cu broj [kg/km] 10 17 Pre nik [mm] 5.8 11.5 Težina [kg/km] 70 127

J-02Y(St)H
Bezhalogen punjen niskofrekventni pretplatni ki kabel
Standard: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6(mm). Izolacija: penast polietilen sa slojem punog polietilena. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Omota : bezhalogen polimer.

PRIMENA

Instalacioni vod sa neekranizovanim paricama za ISDN prenos u osnovnom opsegu 144 Kbps u uslovima pove anog rizika od požara. Osnovna osobina kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T. 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Karakteristi na impedansa na 100 kHz Sopstveno slabljenje na 100 kHz Slabljenje preslušavanja na 100 kHz* Dielektri na vrsto a žila/žila * za bliži kraj Jedinica mere ohm/km G ohm km nF/km ohm dB/km dB Veff Vrednost 130 5 40 150 4.6 65 800

162

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x2x0.6 4x2x0.6 6x2x0.6 8x2x0.6 10x2x0.6 Cu broj [kg/km] 11 25 34 50 57 Pre nik [mm] 5.5 7.0 8.0 9.0 10.0 Težina [kg/km] 35 55 75 90 110

Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju - 5°C do + 50°C - pre i posle polaganja do + 70°C

J-2Y(St)H
Bezhalogen kabel za prenos analognih i digitalnih signala
Standard: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 (mm). Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omota : bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Za prenos analognih i digitalnih signala u prostorijama sa pove anim rizikom od požara. Osnovna osobina kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše k1 Kapacitivna sprega, najviše k9-12 Dielektri na Žila/žila vrsto a Žila/ekran * za 98% vrednosti Jedinica mere ohm/km G ohm km nF/km pF/100 m pF/100 m Veff Veff Vrednost 130 5 55 300/100* 100 800 800

163
KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 2x2x0.6 3x2x0.6 4x2x0.6 6x2x0.6 8x2x0.6 10x2x0.6 20x2x0.6 24x2x0.6 30x2x0.6 40x2x0.6 80x2x0.6 Cu broj [kg/km] 12 18 24 35 46 58 116 138 172 229 455 Pre nik [mm] 6.0 7.5 8.0 9.0 9.5 10.5 13.0 14.0 15.0 17.0 22.5 Težina [kg/km] 45 60 70 90 110 125 210 245 290 365 665

Dozvoljene temperature: - pri polaganju - 5°C do + 50°C - pre i posle polaganja do + 70°C

TC 88 K (EK)
Bezhalogeni kablovi sa pobojšanim osobinama u uslovima požara
Propis: JUS N.C4.140 i PTT Vesnik br. 16 / 86

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena kalaisana bakarna žica pre nika 0,5 ili 0,6 (mm). Izolacija: bezhalogeni polimer. Elementi upredanja: parice, trojke, etvorke, petorke. Obeležavanje prema IEC 189-2. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Za TC 88 K Omota : bezhalogeni polimer. Za TC 88 EK Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omota : bezhalogeni polimer. Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima. Osnovna osobina kabela, kada je izložen vatri, je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T804C).

PRIMENA

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Jedinica mere ohm/km G ohm km nF/km pF/500 m Standard JUS IEC JUS IEC JUS IEC JUS IEC V JUS
IEC

Vrednost za 0.5 [mm] 190 195.6 200 500 100 120 400 800
1000

0.6 [mm] 128 135.8 200 500 100 120 400 800
1000

164

Radni kapacitet, najviiše Kapacitivna sprega k19, najviše Dielektri na vrsto a žila/ žila

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija 1x2 2x2 3x2 5x2 6x2 7x2 10x2 15x2 Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 4 5.0 30 8 5.5 40 12 6.5 50 20 7.5 65 24 8.0 75 28 8.5 80 39 9.5 105 59 11.0 140 Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 6 5.0 35 11 6.0 45 17 6.5 55 28 8.0 75 34 8.5 85 39 9.0 100 57 10.0 125 84 11.5 175

Konstrukcija 20x2 30x2 40x2 50x2 60x2 70x2 80x2 100x2 1x3 3x3 5x3 7x3 10x3 15x3 20x3 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3 60x3 70x3 80x3 100x3 1x4 3x4 5x4 7x4 10x4 15x4 20x4 25x4 30x4 35x4 40x4 50x4 60x4 70x4 80x4 100x4 1x5 3x5 5x5 7x5 10x5 15x5 20x5 25x5

Za provodnik 0,4 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 78 12.0 175 117 14.5 265 156 16.5 335 195 18.0 420 234 19.5 490 273 20.5 560 314 22.0 630 393 24.5 790 6 5.0 35 18 7.5 60 30 8.5 85 41 9.5 110 59 11.0 145 88 13.0 210 118 14.5 260 148 15.5 315 177 17.0 370 206 18.0 420 236 19.0 470 295 20.5 570 354 22.5 670 413 24.5 820 472 26.0 920 590 29.0 1125 8 5.5 35 24 8.0 75 39 9.5 105 56 10.5 135 79 12.0 180 118 14.5 265 158 16.5 335 198 18.0 420 237 19.5 490 276 21.0 560 316 22.0 630 395 24.5 790 474 26.5 925 553 29.0 1090 632 30.5 1225 790 33.5 1495 10 6.0 40 30 9.0 90 50 10.5 125 69 11.5 160 99 14.0 230 148 16.5 320 198 19.0 425 248 20.5 515

Za provodnik 0,6 [mm] Cu broj Pre nik Težina [kg/km] [mm] [kg/km] 113 13.0 235 170 15.5 325 226 17.5 415 283 19.0 505 340 20.5 595 396 22.0 705 452 24.0 815 565 26.5 995 9 5.5 35 25 7.5 70 41 9.0 100 59 10.0 130 85 12.0 175 128 13.5 255 170 15.5 325 213 16.5 390 255 18.5 475 298 19.5 545 340 20.5 610 425 22.5 745 510 25.0 900 595 26.5 1030 680 28.5 1190 850 31.5 1455 11 5.5 40 34 8.5 85 57 10.0 125 80 11.0 165 113 13.5 235 170 15.5 325 226 18.0 435 283 19.5 525 339 21.0 615 396 22.5 705 452 24.0 815 565 26.5 990 678 29.0 1195 791 31.0 1370 904 33.0 1545 1130 36.5 1930 14 6.0 45 42 9.5 105 71 11.0 150 99 12.5 210 140 15.0 285 212 18.0 415 283 20.0 530 353 22.0 640

165

Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju - 5°C do + 50°C; - pre i posle polaganja do + 70°C Najmanji polupre nik savijanja: kod postavljanja 7,5 D (D - pre nik kabela).

TZ 88 E (GE)
Niskofrekventni završni kabel
Standard: PSN 303/95 Radni napon: do 225 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 mm. Izolacija: bezhalogen polimer. Elementi upredanja: zvezda etvorke. Jezgro kabla: grupno (oznaka GE) i koncentri no použeno (oznaka E). Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Ekran: omot aluminijumske trake ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omota : bezhalogen polimer.

PRIMENA

Koristi se za povezivanje završnih nastavaka i glavnog razdelnika. Osnovna osobina kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, Pojedina na Srednja vrednost najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše k1 za 100% k1 za 90% Kapacitivna k9-12 za 100% sprega, najviše k9-12 za 90% e1-e2 za 100 % e1-e2 za 90 % Dielektri na žila/žila žila/ekran vrsto a Postojanost prema jednosmernom naponu, trajanje 10x24 h Jedinica mere ohm/km ohm/km G ohm km nF/km pF/100 m pF/100 m pF/100 m pF/100 m pF/100 m pF/100 m Veff Veff V Vrednost 130 126 200 100 100 50 100 50 300 150 500 2000 110+5

166

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nx4xd 25X4x0.6 50X4x0.6 Cu broj [kg/km] 266 588 Pre nik [mm] 18.0 24.5 Težina [kg/km] 480 915

n – broj elemenata, d – nazivni pre nik provodnika Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju: -5 0C do +50 0C - pre i posle polaganja: do +70 0C Polupre nik savijanja, najmanje 7.5D (D – pre nik kabela).

THI
Bezhalogena telefonska instalaciona žica
Standard: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6 i 0,8 (mm). Izolacija: bezhalogen polimer. Elementi upredanja: parica, trojka, etvorka.

PRIMENA

Za ranžiranje i šemiranje kablovskih razdelnika, signalnih ure aja i priklju ivanje zvu nika. Zamenjuje TI20. Osnovna osobina telefonske instalacione žice u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Vrednost za 0.6 [mm] 63.0 1 2000 0.8 [mm] 35.5 1 2000

Osobina Otpor provodnika, najviše pri 20°C Otpor izolacije, najmanje pri 60°C Dielektri na vrsto a, 1 minut

Jedinica mere ohm/km M ohm km Veff

KONSTRUKCIONI PODACI
Za provodnik 0,6 [mm] Konstrukcija Cu broj [kg/km] 1x 2x 3x 4x 2.8 5.6 8.5 11.4 Pre nik [mm] 1.4 2.8 3.0 3.4 Težina [kg/km] 4.5 9.0 14.0 18.0 Za provodnik 0,8 [mm] Cu broj [kg/km] 5 10 15 20 Pre nik [mm] 1.8 3.6 3.9 4.3 Težina [kg/km] 8.0 16.0 23.5 31.0

167

Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju - 5°C do + 50°C - pre i posle polaganja do + 70°C Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik instalacione žice).

THM
Telefonska montažna žica bez halogena
Standard: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6mm; 0,8 mm; 1,0 mm i 1,2 mm. Izolacija: bezhalogen polimer. Boje izolacije: crvena, siva, crna, narandžasta, plava, žuta, sme a, zelena.

PRIMENA

Za unutrašnje veze u telekomunikacionim ure ajima ili za njihovo povezivanje. Zamenjuje TM 20. Osnovna osobina telefonske montažne žice u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor provodnika, najviše pri 20°C Otpor izolacije, najmanje pri 60°C Dielektri na vrsto a, 1 minut Jedinica mere ohm/km M ohm km Veff Vrednost za 0.6[mm] 63 1 2000 0.8[mm] 35.5 1 2000 1.0[mm] 23 0.8 2000 1.2[mm] 16 0.8 2000

KONSTRUKCIONI PODACI

168

Konstrukcija 1x0.6 1x0.8 1x1.0 1x1.2

Cu broj [kg/km] 2.7 4.8 7.5 11.0

Pre nik [mm] 1.4 1.8 2.0 2.2

Težina [kg/km] 4.5 8.0 11.0 14.0

Dozvoljene temperature okoline: - pripolaganju - 5°C do + 50°C - pre i posle polaganja do + 7°C Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik instalacione žice).

THN
Instalacioni telekomunikacioni kabel bez halogena
Standard: PSN Radni napon: do 300 V

J-HH

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,6mm i 0,8 mm. Izolacija: bezhalogen polimer. Elementi upredanja: parice i zvezda etvorke. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Omota : bezhalogen polimer.

PRIMENA

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje TI 44 i J-YY. Osnovna osobina ovog kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 603323 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Vrednost za pre nik provodnika Osobina Jedinica mere dvožilni 0.6[mm] 0.8[mm] 130 73.2 200 200 100 100 800 300 višežilni 0.6[mm] 130 200

Otpor petlje, najviše ohm/km Otpor izolacije, najmanje M ohm km Radni kapacitet, najviše nF/km Kapacitivna sprega, najviše pF/100 m K1 K9-12 Dielektri na vrsto a 800 žila/ žila Veff Radni napon, vršna vrednost 300 V * 20% vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 500 pF ** 10 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 300 pF

300* 100** 800 300

169
Cu broj [kg/km] 401 455 568 62 118 172 229 286 342 455 568 7,5 Pre nik [mm] 26.0 27.5 30.5 10.5 15.0 17.5 20.0 22.0 24.5 27.5 30.5 6.0 Težina [kg/km] 875 980 1225 145 285 395 585 635 765 980 1220 45

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nx2xd 1x2x0.6 2x2x0.6 3x2x0.6 4x2x0.6 5x2x0.6 6x2x0.6 10x2x0.6 15x2x0.6 20x2x0.6 25x2x0.6 30x2x0.6 35x2x0.6 40x2x0.6 50x2x0.6 Cu broj [kg/km] 7 14 19 25 31 37 59 88 116 145 172 201 229 286 Pre nik [mm] 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 10.5 13.5 15.0 16.5 17.5 19.0 20.0 22.0 Težina [kg/km] 30 45 60 75 85 100 145 230 285 345 400 470 525 635 Konstrukcija nx2(4)xd 70x2x0.6 80x2x0.6 100x2x0.6 5X4x0.6 10X4x0.6 15X4x0.6 20X4x0.6 25X4x0.6 30X4x0.6 40X4x0.6 50X4x0.6 1x2x0.8

n – broj elemenata, d – nazivni pre nik provodnika Dozvoljene temperature okoline: - pripolaganju - 5°C do + 50°C; - pre i posle polaganja do + 70°C Polupre nik savijanja, najmanje 7,5 D (D – pre nik kabela).

THNE
Bezhalogen instalacioni kabel
Standard: PSN Radni napon: do 300 V

J-H(St)H

NSTRUKCIJA
Izolacija: bezhalogen polimer. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda etvorku. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti ne trake u više slojeva. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omota : bezhalogen polimer.

PRIMENA

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje J-Y(St)Y ... Lg. Osnovna osobina kabela u uslovima izlaganja vatri je da ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Jedinica mere Vrednost za 0.6 [mm] 130 100 100 300* 800 800 0.8 [mm] 73.2 100 100 300* 800 800

Otpor petlje, najviše ohm/km Otpor izolacije, najmanje M ohm km Radni kapacitet, najviše nF/km Kapacitivna sprega k najmanje pF/100 m Dielektri na žila/ žila Veff vrsto a žila/ekran Veff * Kod kablova sa dve parice vrednosti se mogu prekora iti za 20 %. ** 20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 500 pF.

KONSTRUKCIONI PODACI

170

Konstrukcija 1x2x0.6 2x2x0.6 3x2x0.6 4x2x0.6 5x2x0.6 6x2x0.6 8x2x0.6 10x2x0.6 12x2x0.6 14x2x0.6 16x2x0.6 20x2x0.6 24x2x0.6 30x2x0.6 40x2x0.6 50x2x0.6 60x2x0.6 80x2x0.6 100x2x0.6 1x3x0.6

Cu broj [kg/km] 7 14 19 25 31 37 46 59 71 80 93 116 139 172 229 286 342 455 568 9.4

Pre nik [mm] 6.5 7.5 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 13.5 14.5 15.5 16.5 18.5 21.0 23.0 25.0 28.0 31.5 7.0

Težina [kg/km] 50 65 85 95 110 125 150 175 200 225 245 295 340 425 535 645 775 990 1235 55

Konstrukcija 1x2x0.8 2x2x0.8 3x2x0.8 4x2x0.8 5x2x0.8 6x2x0.8 8x2x0.8 10x2x0.8 12x2x0.8 14x2x0.8 15x2x0.8 16x2x0.8 20x2x0.8 24x2x0.8 30x2x0.8 40x2x0.8 50x2x0.8 60x2x0.8 80x2x0.8 100x2x0.8 1x3x0.8

Cu broj [kg/km] 12 25 27 45 53 65 85 104 125 147 157 166 206 246 307 407 508 608 809 1010 16

Pre nik [mm] 7.5 9.0 10.0 11.0 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.0 17.5 19.5 21.0 23.0 26.5 28.5 31.5 35.5 39.0 8.0

Težina [kg/km] 65 90 115 140 160 180 220 260 300 340 360 380 470 550 660 870 1050 1260 1520 1970 70

Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju - 5°C do + 50°C, - pre i posle polaganja do + 70°C. Polupre nik savijanja, najmanje 7,5 D (D – pre nik kabela).

THNE FE 20

JE-H(St)H FE20

Bezhalogen instalacioni kabel sa izolacionom izdržljivoš u u plamenu
Standard: PSN Radni napon: do 225 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,8 (mm). Izolacija: zaštitna traka i bezhalogeni polimer. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda etvorku. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Zaštita: omot vatrootpornih traka. Omota : bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Za instalacioni vod na onim mestima gde je neophodno održavati komunikacionu vezu u odre enom periodu nakon izbijanja požara i kao kabel za dojavu požara. Osnovne osobine kabela u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C), - izolacija obavlja svoju ulogu duže od 20 minuta (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814).

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivna sprega k, najviše Dielektri na žila/ žila vrsto a žila/ekran * 20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može Jedinica mere ohm/km M ohm km nF/km pF/100 m Veff Veff iznositi do 400 pF. Vrednost 73.2 100 100 200* 500 2000

171

KONSTRUKCIONI PODACI
nx2xd [mm ] 1x2x0.8 2x2x0.8 4x2x0.8 6x2x0.8 8x2x0.8 10x2x0.8 12x2x0.8 16x2x0.8 20x2x0.8
2

Cu broj [kg/km] 12 25 45 65 85 104 125 166 206

Pre nik [mm] 8.0 9.0 11.0 12.5 14.0 15.0 16.0 18.5 20.0

Težina [kg/km] 75 95 150 195 235 275 320 415 495

nx2xd [mm ] 24x2x0.8 30x2x0.8 32x2x0.8 40x2x0.8 50x2x0.8 60x2x0.8 80x2x0.8 100x2x0.8
2

Cu broj [kg/km] 246 307 327 407 508 608 809 1010

Pre nik [mm] 21.5 24.0 24.5 26.5 30.0 32.0 36.0 39.5

Težina [kg/km] 570 710 725 900 1115 1300 1720 2025

n – broj elemenata; d – nazivni pre nik provodnika Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju: -5 °C do +50 °C; - pre i posle polaganja: do +70 °C Polupre nik savijanja, najmanje 7.5D (D – pre nik kabela)

THNE FE 180

JE-H(St)H FE180

Bezhalogen instalacioni kabel sa izolacionom izdržljivoš u u plamenu
Standard: PSN Radni napon: do 225 V

NSTRUKCIJA
Provodnik: meko žarena bakarna žica pre nika 0,8 (mm). Izolacija: zaštitna traka i bezhalogen polimer. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda etvorku. Jezgro kabla: koncentri no použeno. Pojasna izolacija: termoplasti na traka. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Zaštita: omot vatrootpornih traka. Omota : bezhalogen polimer. Za instalacioni vod na onim mestima gde je neophodno održavati komunikacionu vezu u odre enom periodu nakon izbijanja požara i kao kabel za dojavu požara. Osnovne osobine kabela u uslovima izlaganja vatri su da: - ne širi plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C), - izolacija obavlja svoju ulogu odre eno vreme posle izbijanja požara, ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814.

PRIMENA

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Jedinica mere Vrednost

Otpor petlje, najviše Otpor izolacije, najmanje Radni kapacitet, najviše Kapacitivna sprega k, najviše

ohm/km M ohm km nF/km pF/100 m Veff

73.2 100 100 200* 500 2000

172

Dielektri na vrsto a

Veff * 20 % vrednosti, ali najmanje jedna, može iznositi do 400 pF.

žila/ žila žila/ekran

KONSTRUKCIONI PODACI
nx2xd [mm ] 1x2x0.8 2x2x0.8 4x2x0.8 6x2x0.8 8x2x0.8 10x2x0.8 12x2x0.8 16x2x0.8 20x2x0.8
2

Cu broj [kg/km] 12 25 45 65 85 104 125 166 206

Pre nik [mm] 9.0 10.0 11.5 13.5 15.0 16.5 18.0 20.5 22.5

Težina [kg/km] 85 110 165 220 275 350 390 490 585

nx2xd [mm ] 24x2x0.8 30x2x0.8 32x2x0.8 40x2x0.8 50x2x0.8 60x2x0.8 80x2x0.8 100x2x0.8
2

Cu broj [kg/km] 246 307 327 407 508 608 809 1010

Pre nik [mm] 24.5 27.0 27.5 31.0 34.0 37.0 41.5 46.0

Težina [kg/km] 705 845 890 1110 1340 1535 2010 2450

n – broj elemenata; d – nazivni pre nik provodnika Dozvoljene temperature okoline: - pri polaganju, -5 °C do +50 °C - pre i posle polaganja, do +70 °C Polupre nik savijanja, najmanje 7.5D (D – pre nik kabela).

MGH
Neekranizovan energetski kabel bez halogena
Standard: DIN 89160 Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Ispuna: bezhalogena gumena mešavina/traka. Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092359; SHF-1), crne boje.

MGCH
Ekranizovan energetski kabel bez halogena
Standard: DIN 89158 Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Ispuna:bezhalogena gumena mešavina/traka. Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092359; SHF-1), crne boje.

FMGCH
Telekomunikacioni ekranizovan kabel bez halogena
Standard: DIN 89159 Naponski nivo: 250 V

173

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Elementi použavanja: parice. Ispuna: traka. Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica. Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092-359; SHF-1), crne boje.

PRIMENA

Upotrebljavaju se za vrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama. Kabel je bez halogena i u slu aju požara ne osloba a korozivne gasove i daje malu gustinu dima.

NFK MGH
Neekranizovan energetski kabel sa funkcionalnom izdržljivoš u u požaru
Standard: PSN Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Barijera: staklo-liskunska traka. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Ispuna: bezhalogena gumena mešavina. Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092359; SHF-1).

NFK MGCH
Ekranizovan energetski kabel sa funkcionalnom izdržljivoš u u požaru
Standard: PSN Naponski nivo: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Barijera: staklo-liskunska traka. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Ispuna: bezhalogena gumena mešavina/traka. Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica. Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092359; SHF-1), narandžaste boje.

NFK FMGCH
174
Telekomunikacioni ekranizovan kabel sa funkcionalnom izdržljivoš u u požaru
Standard: PSN Naponski nivo: 250 V

KONSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik klase 2. Barijera: staklo-liskunska traka. Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kau uka velike tvrdo e (HEPR). Elementi použavanja: parice. Ispuna: traka. Elektri na zaštita: oplet od bakarnih žica. Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092-359; SHF-1), narandžaste boje.

PRIMENA

Upotrebljavaju se za vrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama. Kabel je bez halogena, ne širi požar i plamen, u slu aju požara ne osloba a korozivne gasove, daje malu gustinu dima i obavlja svoju ulogu najmanje 180 minuta.

175

KOAKSIJALNI KABLOVI
RG 50 184 RG 75 185

RG 50
Koaksijalni kablovi
Propis: MIL C-17/28 C, MIL C-17/74 C, PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarna žica ili uzica Izolacija: polietilen Spoljašnji provodnik: oplet od bakarnih ili kalajisanih bakarnih žica Plašt: PVC mešavina ili polietilen RG 58 C/U Propis MIL C-17/28 C RG 213/U Propis MIL C-17/74 C RG 213/U/E Propis PSN

PRIMENA

Koaksijalni kablovi sa oznakom RG i karakteristi nom impedansom 50 , namenjeni su za opštu upotrebu u profesionalnoj telekomunikacijskoj tehnici i radioamaterstvu. Pri prenosu visokofrekfentnih signala kroz ove kablove dolazi do stvaranja izuzetno malog šuma.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Karakteristi na impedansa Kapacitet, najviše Radni napon, najviše Slabljenje na 20°C, najviše 50 MHz 100 MHz 200 MHz 400 MHz 450 MHz 800 MHz 860 MHz 1000 MHz pF/m kV 1,4 12,0 18,5 28,0 45,0 75,0 91,8 Jedinica mere Vrednost za RG 58 C/U RG 213/U 50+/-2 105,6 3,7 5,5 7,5 11,0 15,7 22,5 29,5 3,7 5,5 7,5 11,0 15,7 22,5 29,5 RG213/U/E

dB/100m

177

KONSTRUKCIONI PODACI
Oznaka RG 58 C/U RG 213/U RG 213/U/E Provodnik nxmm SnCu 9x0,18 Cu 7x0,75 Cu 7x0,75 Izolacija PE - 2,95 PE - 7,25 PE - 7,25 Spoljašnji provodnik SnCu oplet 94% Cu oplet 95% Cu oplet 95% Plašt PVC PVC PE Cu broj [kg/km] 20.3 82,0 82,0 Pre nik [mm] 4,95 10,3 10,3 Težina [kg/km] 37,5 153 144,5

Dozvoljena temperatura okoline: - za plašt od PVC mešavine: od -30°C do +70°C - za plašt od polietilena: od -50°C do +70°C

RG 75
Koaksijalni kablovi
Propis: MIL C-17/28 B, MIL C-17/77 C, PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarna ili kalajisana bakarna žica ili bakarna uzica Izolacija: polietilen Spoljašnji provodnik: oplet od bakarnih ili kalajisanih bakarnih žica Plašt: PVC mešavina RG 11 A/U Propis MIL C-17/28 B RG 216/U Propis MIL C-17/77 C RG 59 B/U-Cu Propis PSN

PRIMENA

Koaksijalni kabel sa oznakom RG i karakteristi nom impedansom 75 , koristii se u širokom podru ju komercijalne elektronike i visokofrekventne tehnike i svuda gde je potreban prenos visokofrekventnih signala uz što manji prenos šuma.

ELEKTRI NE OSOBINE
Osobina Karakteristi na impedansa Kapacitet, najviše Radni napon, najviše Slabljenje na 20°C, najviše 50 MHz 100 MHz 200 MHz 400 MHz 450 MHz 800 MHz 860 MHz 1000 MHz Slaabljenje spoljašnjih smetnji 5,5 8,0 12,0 17,5 21,0 37,0 90 8,5 13,5 18,0 27,0 28,0 39,5 52,5 90 6,0 7,8 12,0 19,0 22,5 28,5 30,0 33,0 100 pF/m kV 3,7 Jedinica mere Vrednost za RG 11 A/U RG 59 B/U-Cu 75+/-3 67,5 1,7 3,7 RG 216/U

178

dB/100m

dB

KONSTRUKCIONI PODACI
Oznaka RG 11 A/U RG 59 B/U-Cu RG 216/U Provodnik nxmm SnCu 7x0,40 Cu 1x0,58 Cu 7x0,40 Dielektrik PE - 7,25 PE - 3,7 PE - 7,25 Spoljašnji provodnik Cu oplet 96% Cu oplet 95% 2xCu oplet 95+96% Plašt PVC PVC PE Cu broj
[kg/km]

Pre nik [mm] 10,3 6,15 10,8

Težina
[kg/km]

62,9 25,5 101,1

146 56 174

Dozvoljena temperatura okoline: - za plašt od PVC mešaavine: od -30°C do +70°C - za plašt od polietilena: od -50°C do +70°C

179

VAZDUŠNI VODOVI
Алюмовельдные проводники 187 Защитные канатные проводники для линий электропередач (ЛЭП) PP/O X00-A X00/O-A СИП 3 193

Проводники из ALMgSi сплава Проводники из алюминия Al/Сталь проводники Твердые медные и бронзовые канатные кабели

188 189 190 191

194 195 196 197

XHP 48/O-A; XHE 49/O-A

198

ALUMOVELD PROVODNICI
Alumoveld provodnici za vazdušne vodove
Standard: IEC 61089, IEC 61232 ASTM B 415, ASTM B 416

NSTRUKCIJA
Provodnik: izra en od materijala alumoveld. Vrste provodnika: 20SA - 25 Al u omotu 27SA - 37 Al u omotu 30SA - 43 Al u omotu 40SA - 62 Al u omotu i i i i 75 63 57 38 e e e e u u u u jezg, jezg, jezg, jezg, 84,80 63,86 57,47 43,10 mm2/km mm2/km mm2/km mm2/km

PRIMENA

Preporu uje se u sli ajevima gde se od provodnika zahteva veliki stepen sigurnosti. Posebna primena ovih provodnika je tamo gde se zahteva premoš enje velikih prirodnih prepreka u jednoj dužini, kao što je povezivanje osrtrva, prelazi preko reka i sli no.

KONSTRUKCIONI PODACI
Oznaka po IEC 61232 16-SA1A-7 (20SA) 42-SA1A-19 (20SA) 84-SA2-19 (27SA) 160-SA2-37 (27SA) Konstukcija [mm] 7 x 2,95 19 x 2,91 19 x 3,56 37 x 3,53 Presek [mm2] 47,84 126,37 189,12 362,11 Ekvival presek [mm2] 16 42 84 163 Pre nik [mm] 8,85 14,55 17,80 24,70 Težina [kg/km] 320 850 1150 2216 Ra unska sila kidanja, min [kN] 64,32 155,54 204,20 391,00 Ra unski el otpor pri 20°C, max [ /km] 1,79527 0,68200 0,34370 0,18030

Svi slojevi su zama eni, izuzev spoljnjeg sloja. Ta ka kapanja masti je 130°C. Trajno dozvoljena temperatura provodnika 125°C. Krakotrajno (1 sek) dozvoljena temperatura provodnika 300°C. Ra unska sila kidanja [lb] 142800 120200 100700 84200 66770 52950 73350 61700 51730 43240 34290 27190 27030 22730 19060 15930 12630 10020 7945 6301 12230 10280 8621 7260 5715 4532 Ra unski el otpor pri 20°C [ /1000 ft] 0,04247 0,05356 0,06754 0,08516 0,10740 0,13540 0,08224 0,10370 0,13080 0,16490 0,20790 0,26220 0,22640 0,28030 0,35350 0,44580 0,56210 0,70880 0,89380 1,12700 0,51770 0,65280 0,82320 1,03800 1,30900 1,65100

Oznaka po ASTM B416 37 37 37 37 37 37 19 19 19 19 19 19 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG

Konstukcija [mm] 37 x 4,62 37 x 4,11 37 x 3,36 37 x 3,26 37 x 2,91 37 x 2,59 19 x 4,62 19 x 4,11 19 x 3,36 19 x 3,26 19 x 2,91 19 x 2,59 7 x 4,62 7 x 4,11 7 x 3,36 7 x 3,26 7 x 2,91 7 x 2,59 7 x 2,30 7 x 2,05 3 x 4,62 3 x 4,11 3 x 3,36 3 x 3,26 3 x 2,91 3 x 2,59

Presek [cmils] 1225000 971300 770300 610900 484400 384200 628900 498800 359500 313700 248800 197300 231700 183800 145700 115600 91650 72680 57590 45710 99310 78750 62450 49530 39280 31150

Pre nik [in ] 1,27 1,13 1,01 0,899 0,801 0,713 0,910 0,810 0,721 0,642 0,572 0,509 0,546 0,486 0,433 0,385 0,343 0,306 0,272 0,242 0,392 0,349 0,311 0,277 0,247 0,220

Težina [lb/1000 ft] 2802 2222 1762 1398 1108 879 1430 1134 890 714 566 449 525 416 330 262 208 165 131 104 225 178 141 112 89 71

181

PROVODNICI OD ALMgSi LEGURE
Okrugla užad za provodnike nadzemnih vodova
Standard: EN 50 182, IEC 61089 EN 50 183, IEC 104

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže od AlMgSi žica Materijal: ALMgSi legura prema EN 1715-2, EN 50183, IEC 104 Za provodnik tip Al2 Zatezna vrsto a, najmanje 325 N/mm2 do 3,5 mm Zatezna vrsto a, najmanje 315 N/mm2 za 3,5 - 5,0 mm Specifi ni elekti ni otpor, najviše 32,84 mm2/km Za provodnik tip Al3 Zatezna vrsto a, najmanje 295 N/mm2 Specifi an elektri ni otpor, najviše 32,53 mm2/km

PRIMENA

Koriste se za provodnike nadzemnih vodova, a kao sabijeni provodnici (oznaka A2F po standardu IEC 62219 umesto A2) koriste se za slaboizolovane provodnike. Preporu uje se primena u primorskim oblastima, jer su otporni na slane magle, kao i u industrijskim zonama gde su izloženi atmosferskim agresivnim materijama.

KONSTRUKCIONI PODACI za Al2
Presek [mm2] 16 25 40 63 100 125 160 200 250 315 400 450 Konstukcija [mm] 7 x 1,84 7 x 2,30 7 x 2,91 7 x 3,65 19 x 2,79 19 x 3,12 19 x 3,53 19 x 3,95 19 x 4,41 37 x 3,55 37 x 4,00 37 x 4,24 Pre nik [mm2] 5,5 6,9 8,7 10,9 14,0 15,6 17,6 19,7 22,1 24,8 28,0 29,7 Težina [kg/km] 51 80 127 200 319 399 511 639 799 1009 1281 1441 Ra unska sila kidanja, najmanje [kN] 6,0 9,4 15,1 23,1 37,8 47,2 58,6 73,2 91,5 115,3 146,4 164,7 Ra unski el otpor pri 20°C, najviše [ /km] 1,7896 1,1453 0,7158 0,4545 0,2877 0,2302 0,1798 0,1439 0,1151 0,0916 0,0721 0,0641

182

KONSTRUKCIONI PODACI za Al3
Presek [mm2] 16-AL3 25-AL3 35-AL3 50-AL3 50-AL3 70-AL3 95-AL3 120-AL3 150-AL3 185-AL3 239-AL3 301-AL3 299-AL3 403-AL3 497-AL3 600-AL3 Konstukcija [mm] 7 x 1,70 7 x 2,14 7 x 2,52 7 x 3,02 19 x 1,83 19 x 2,17 19 x 2,52 19 x 2,84 37 x 2,27 37 x 2,52 37 x 2,87 37 x 3,22 61 x 2,50 61 x 2,90 61 x 3,22 61 x 3,54 Pre nik [mm2] 5,10 6,42 7,56 9,06 9,15 10,9 12,6 14,2 15,9 17,6 20,1 22,5 22,5 26,1 29,0 31,9 Težina [kg/km] 43,4 68,7 95,3 136,9 137,2 192,9 260,2 330,4 412,5 508,4 659,4 830,0 827,5 1113,6 1372,9 1659,3 Ra unska sila kidanja, najmanje [kN] 4,7 7,4 10,3 14,8 14,7 20,7 28,0 35,5 44,2 54,4 70,6 88,9 88,3 118,9 146,5 177,1 Ra unski el otpor pri 20°C, najviše [ /km] 2,0701 1,3064 0,9421 0,6560 0,6619 0,4707 0,3490 0,2748 0,2217 0,1799 0,1387 0,1102 0,1112 0,0826 0,0670 0,0555

PROVODNICI OD ALUMINIJUMA
Okrugla aluminijumska užad za provodnike nadzemnih vodova
Standard: DIN 48 201 deo 5 SRPS N.C1.302

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže od aluminijumskih žica. Materijal: Aluminijum isto e 99,7 SRPS C.D1.300 prema EN 1715-2 tip H13,

Mogu a je izrada sabijenih Al provodnika koji u odnosu na provodnik istog spoljnjeg pre nika, obezbe uje pove anje preseka za 20-25 , a time i ve u propusnu mo . Po standardu IEC 62219 ta užad imaju oznaku umesto A1 A1F.

PRIMENA

Provodnici se koriste za nadzemne vodove.

KONSTRUKCIONI PODACI
Modul elasti Koef lin širenja Ra unska sila kidanja, min [kN] 2,84 4,17 5,78 7,94 8,45 11,32 15,68 18,78 25,30 30,54 39,51 47,70 60,86 74,67 95,25 118,39 145,76 Ra unski el otpor pri 20°C, max [ /km] 1,8017 1,1814 0,8336 0,5789 0,5954 0,4374 0,3087 0,2461 0,1961 0,1589 0,1192 0,0966 0,0723 0,0579 0,0463 0,0362 0,0290

Presek [mm2] 16 25 35 50 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800 1000

Konstukcija Pre nik [mm2] 5,1 6,3 7,5 9,0 9,0 10,5 12,5 14,0 15,8 17,5 20,3 22,5 26,0 29,1 32,6 36,9 41,1

Težina

[mm] 7 7 7 7 19 19 19 19 37 37 61 61 61 61 91 91 91 x x x x x x x x x x x x x x x x x 1,70 2,10 2,50 3,00 1,80 2,10 2,50 2,80 2,25 2,50 2,25 2,50 2,89 3,23 2,96 3,35 3,74

[dN/mm2] [1/°Cx10-5] 6000 6000 6000 6000 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

[kg/km] 43 66 94 135 133 181 256 322 406 500 670 827 1104 1379 1732 2218 2767

183

Presek ra unat bez pove anja preseka usled použavanja. 2 Specifi ni el otpor za aluminijum 28,264 mm /km

Al/ e PROVODNICI
Aluminijumski provodnici oja ani elikom
Standard: SRPS N.C1.315, IEC 61089, EN 50182, DIN 48 204, BS 215 deo 2, ASTM B 232, CSA C-49.1, GOST 839-80

ACSR

NSTRUKCIJA
Provodnik: jezgro, jako pocinkovana eli na žica omot od aluminijumskih žica podmazna mast Materijal: jako pocinkovana eli na žica prema SRPS N.C1.701, IEC 888, EN 50189 aluminijum prema SPPS N.C1.301, IEC 889, EN 50 889 podmazna mast prema EN 50326

PRIMENA

Za provodnike dalekovoda, za razne naponske nivoe i za razli ite temperaturne uslove i za razli ita strujna i mehani ka opzere enja.

KONSTRUKCIONI PODACI

Broj x pre nik žice Nazivni presek Pre nik aluminijum [mm] 16/2,5 6 x 1,80 6 x 2,25 6 x 2,70 14 x 2,00 6 x 3,20 12 x 2,33 26 x 1,85 18 x 2,30 26 x 2,15 12 x 3,20 14 x 3,10 26 x 2,44 12 x 3,60 30 x 2,33 26 x 2,70 30 x 2,70 26 x 3,00 26 x 3,20 elik [mm2] 1 x 1,80 1 x 2,25 1 x 2,70 7 x 2,40 1 x 3,20 7 x 2,33 7 x 1,44 19 x 2,30 7 x 1,67 7 x 3,20 19 x 2,25 7 x 1,90 7 x 3,60 7 x 2,33 7 x 2,10 7 x 2,70 7 x 2,33 7 x 2,49 [mm] 5,4 6,8 8,1 11,2 9,6 11,7 11,7 16,1 13,6 16,0 17,5 15,5 18,0 16,1 17,1 18,9 19,0 20,3

Modul elast [N/mm2] 79 500 79 500 79 500 107 900 79 500 105 000 75 500 127 500 75 500 105 000 107 900 75 500 105 000 80 400 75 500 80 400 75 500 75 500

Koef linearnog širenja

Težina

Ra unska sila kidanja, min [kN] 5, 950 9, 200 12, 660 45, 000 17, 140 44, 225 26, 800 106, 34 35, 750 80, 200 108, 45 45, 650 100, 00 57, 800 55, 250 76, 750 66.225 74, 950

Ra unski el otpor pri 20°C, max [ /km] 1,87930 1,20280 0,83530 0,65730 0,59460 0,56440 0,41300 0,38740 0,30580 0,29920 0,27360 0,23740 0,23640 0,22590 0,19390 0,16820 0,15710 0,13800

[1/°Cx10-5] [kg/km] 1,92 1,92 1,92 1,50 1,92 1,53 1,89 1,33 1,89 1,53 1,50 1,89 1,53 1,78 1,89 1,78 1,89 1,89 62 97 140 372 196 378 284 834 283 712 891 494 901 591 605 794 746 850

184

25/4 35/6 44/32 50/8 50/30 70/12 75/80 95/15 95/55 105/75 120/20 120/70 125/30 150/25 170/40 185/30 210/35

Broj x pre nik žice Nazivni presek Pre nik aluminijum [mm] 210/50 230/30 240/40 240/55 265/35 300/50 305/40 340/30 350/80 360/57 380/50 385/35 435/55 450/40 490/65 490/110 495/35 510/45 550/70 560/50 570/40 650/45 680/85 1045/45 30 x 3,00 24 x 3,50 26 x 3,45 30 x 3,20 24 x 3,74 26 x 3,86 54 x 2,68 48 x 3,00 30 x 3,85 26 x 4,20 54 x 3,00 48 x 3,20 54 x 3,20 48 x 3,45 54 x 3,40 30 x 4,55 45 x 3,74 48 x 3,68 54 x 3,60 48 x 3,86 45 x 4,02 45 x 4,30 54 x 4,00 72 x 4,30 elik [mm2] 7 x 3,00 7 x 2,33 7 x 2,68 7 x 3,20 7 x 2,49 7 x 3,00 7 x 2,68 7 x 2,33 19 x 2,30 19 x 1,96 7 x 3,00 7 x 2,49 7 x 3,20 7 x 2,68 7 x 3,40 19 x 2,73 7 x 2,49 7 x 2,87 7 x 3,60 7 x 3,00 7 x 2,68 7 x 2,87 19 x 2,40 7 x 2,87 [mm] 21,0 21,0 21,9 22,4 22,4 24,5 24,1 25,0 26,9 26,6 27,0 26,7 28,8 28,7 30,6 31,7 29,9 30,7 32,4 32,2 32,2 34,0 36,0 43,0

Modul elast [N/mm2] 80 400 72 600 75 500 80 400 72 600 75 500 68 700 60 800 78 500 68 700 68 700 60 800 68 700 60 800 68 700 78 500 58 900 60 800 68 700 60 800 58 900 58 900 66 700 54 000

Koef linearnog širenja

Težina

Ra unska sila kidanja, min [kN] 93, 900 73, 100 86, 460 104, 24 83, 050 107, 00 99, 400 92, 900 148, 99 125, 25 123, 10 104, 80 136, 45 120, 75 153, 10 208, 77 121, 80 136, 65 170, 60 148, 95 138, 00 155, 55 210, 06 217, 89

Ra unski el otpor pri 20°C, max [ /km] 0,13630 0,12490 0,11880 0,11970 0,10940 0,09400 0,09490 0,08520 0,08270 0,08010 0,07570 0,07480 0,06437 0,06437 0,05896 0,05924 0,05843 0,05657 0,05259 0,05142 0,05057 0,04420 0,04260 0,02772

[1/°Cx10-5] [kg/km] 1,78 1,96 1,89 1,78 1,96 1,89 1,93 2,09 1,80 1,93 1,93 2,09 1,93 2,09 1,93 1,80 2,09 2,09 1,93 2,09 2,09 2,09 1,94 2,17 981 877 987 1107 1002 1236 1160 1180 1585 1444 1453 1344 1653 1561 1866 2221 1646 1778 2092 1954 1888 2171 2566 3251

Grackle Parrot Cochin Scoter Bear Bison Duck Condor

54 x 3,78 54 x 4,25 12 x 3,37 30 x 3,70 30 x 3,35 54 x 3,00 54 x 2,69 54 x 3,08

19 x 2,77 19 x 2,55 7 x 3,37 7 x 3,70 7 x 3,35 7 x 3,00 7 x 2,69 7 x 3,08

34,0 38,3 16,9 25,9 23,5 27,0 24,2 27,7

68000 68000 107000 82000 82000 70000 70000 70000

1,94 1,94 1,53 1,78 1,78 1,93 1,93 1,93

2290 2901 794 1495 1224 1452 1164 1524

191,78 237,15 92,200 135,44 11,50 12,09 96,80 124,45

0,04790 0,03770 0,27060 0,09490 0,10930 0,07573 0,09490 0,07191

185

TVRDA BAKARNA I BRONZANA UŽAD
Užad, sa pove anom silom kidanja, za vazdušne vodove
Standard: DIN 48 201 deo 2 DIN 48 200 deo 2 DIN 48 203 deo 2

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarni ili bronzani, prema DIN 48 200 deo 2 i DIN 48 203 deo 2

PRIMENA

Za provodnike nadzemnih vodova, za razne naponske nivoe, za razli ite temperaturne uslove i za razli ita strujna i mehani ka optere enja. Naj eš a primena je za elektri nu mrežu železnice.

KONSTRUKCIONI PODACI
Nazivni presek [mm ] 0,5 0,75 1,0 1,5
2

Konstrukcija nxd [mm ] 7 x 0,30 7 x 0,38 7 x 0,43 7 x 0,52 7 x 0,67 7 x 0,85 7 x 1,05 7 x 1,35 7 x 1,70 7 x 2,10 7 x 2,50 7 x 3,00 19 x 1,80 19 x 2,10 19 x 2,50 19 x 2,80 37 x 2,25
2

Pre nik [mm] 0,90 1,14 1,29 1,56 2,01 2,55 3,05 4,05 5,10 6,30 7,50 9,00 9,00 10,50 12,50 14,00 15,70

Težina [kg/km] 4,1 6,7 9,1 13,2 22,0 35,4 54,0 90,0 143,0 219,0 310,0 447,0 438,0 597,0 846,0 1061,0 1337,0

Sila kidanja Cu 0,20 0,32 0,42 0,61 1,01 1,62 2,48 4,18 6,63 10,1 14,3 20,6 20,2 27,4 38,8 48,72 61,26 Bz I kN 0,24 0,39 0,50 0,73 1,22 1,96 2,99 4,95 7,85 11,98 16,97 23,97 23,88 32,51 46,08 56,68 72,67 0,29 0,47 0,60 0,87 1,45 2,33 3,56 5,88 9,33 16,26 20,17 28,39 28,39 38,64 54,76 67,57 86,37 Bz II

Strujno optere enje Cu Bz I A Bz II

186

2,5 4,0 6,0 10 16 25 35 50 50 70 95 120 150

90 125 160 200 250 250 310 380 440 510

85 115 150 185 235 235 285 355 410 470

75 100 130 160 200 200 245 305 350 410

Sabijena ALMgSi užad tip A2 sa jezgrom od alumovelda ili od pociinkovanog e l i ka
Standard: IEC 61089, IEC 61232 IEC 104, IEC 888

NSTRUKCIJA
Provodnik: jezgro od alumovelda ili od pocinkovanog elika Spoljni sloj od AlMgSi legure, tip 2. Osobine materijala: AlMgSi legura prema EN 1715-2, EN 50183, IEC 104 Zatezna vrsto a min 295 N/mm2 Specifi ni el. otpor max 32,53 mm2/km ALUMOVELD klasa 20SA prema IEC 61232 Specifi ni el. otpor, najviše 84,80 mm2/km Pocinkovan standardni elik prema IEC 888 Specifi ni el. otpor, najviše 191,57 mm2/km

PRIMENA

Zaštitna užad se koriste za zaštitu dalekovoda od udara groma i od kratkog spoja. Preporu uje se primena u primorskim oblastima, jer je otporan na slane magle, kao i u industrijskim zonama gde je izložen atmosferskim agresivnim materijama. .

KONSTRUKCIONI PODACI za

provodnik 43.7-A2/SA1A-12/7; konstrukcija 7x2,10 SA1A + 12x2,10A2
Oznaka E Osobina Vrednost 9568 16,76x10-6 65,81 10,50 0,670959 0,0036 160 5,953 222 41,36 279,5 130 (daN/mm2) (1/°C) (mm2) (mm) (kJ/kg°C) (1/°C) (°C) (kA) (A) (KN) (kg/km) (°C)

Modul elasti nosti zaštitnog užeta Toplotni koeficient linearnog širenja zaštitnog užeta ti S Presek zaštitnog užeta d Spoljnji pre nik zaštitnog užeta C Specifi ni toplotni kapacitet zaštitnog užeta Temperaturni koeficient el. otpora na 20 °C tk tkr.tr. Kratkotrajno (1 sek) dozvoljena temperatura zašt. užeta Iks Kratkotrajno dozvoljena struja zaštitnog užeta pri 1 sek. Itr Trajno dozvoljena struja zaštitnog užeta pri 80 0C Pra Ra unska sila kidanja zaštitnog užeta msam Podužna masa zaštitnog užeta sa maš u Tk Ta ka kapanja masti, minimalno Svi slojevi su zamaš eni, osim spoljnjeg sloja. .

187

provodnik 36.5-A2/S1A-12/7; konstrukcija 7x2,10 S1A + 12x2,10A2
Oznaka E
ti

Osobina

Vrednost 10232 15,55x10-6 41,56 24,25 10,50 0,6230 0,00418 160 42,95 310,4 130 (daN/mm2) (1/°C) (mm2) (mm2) (mm) (kJ/kg°C) (1/°C) (°C) (KN) (kg/km) (°C)

Modul elasti nosti zaštitnog užeta Toplotni koeficient linearnog širenja zaštitnog užeta Sp Presek omota a zaštitnog užeta Sp Presek jezgra zaštitnog užeta d Spoljnji pre nik zaštitnog užeta C Specifi ni toplotni kapacitet zaštitnog užeta Temperaturni koeficient el. otpora na 20 °C tk tkr.tr. Kratkotrajno (1 sek) dozvoljena temperatura zašt. užeta Pra Ra unska sila kidanja zaštitnog užeta msam Podužna masa zaštitnog užeta sa maš u Tk Ta ka kapanja masti, minimalno Svi slojevi su zamaš eni, osim spoljnjeg sloja. .

PP/O
Izolovan vazdušni vod
Standard: SRPS N.C3.315 Naponski nivo: 500 V Ispitni napon: 2 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica ili uže od meko žarenog bakra klase 2 prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili više žila me usobno použene. Ispuna: Sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Nose i elemenat Uže: od pocinkovanih eli nih žica ija je najmanja prekidna vrsto a 1300 N/mm2. Plašt: sloj od PVC mešavine koji obuhvata jezgro provodnika i nose i elemenat. Boja plašta je crna.

PRIMENA

U slobodnom prostoru za javnu rasvetu (mogu e nošenje svetiljki), ku ne priklju ke, privremene priklju ke na gradilištima i sli no. U vrš uje se na stubove, konzole uz fasade zgrada ili na eli ne konstrukcije. Instalacija sa nosivim provodnikom se izvodi u skladu sa Pravilnikom o tehni kim normativima za elektri ne instalacije niskog napona.

KONSTRUKCIONI PODACI
nxq noxqo Cu broj Spoljne mere Težina [kg/km] [mm] [kg/km] nxq noxqo Cu broj Spoljne mere [kg/km] [mm] Težina [kg/km]

188

2x1,5 19x0,6 29 2x2,5 19x0,6 48 2x4 19x0,6 77 2x6 19x0,6 115 2x10 19x0,8 192 2x16 19x0,8 308 2x25 19x0,8 480 2x35 19x1,0 672 3x1,5 19x0,6 43 3x2,5 19x0,6 72 3x4 19x0,6 115 3x6 19x0,6 173 3x10 19x0,8 288 3x16 19x0,8 461 3x25 19x1,0 720 3x35 19x1,0 1008 n – broj elemenata, q – nazivni nose em elementu

9,3x17,2 209 10,5x19,4 256 11,2x18,8 296 12,6x21,6 360 16,1x26,6 597 19,3x29,6 863 23,2x33,6 1234 26,5x39,0 1660 9,7x17,6 227 10,8x18,1 278 12,5x20,4 365 14,1x23,4 468 17,2x27,5 729 20,5x30,8 1027 25,1x36,9 1572 28,2x40,7 2004 presek provodnika, no

4x1,5 19x0,6 58 10,4x18,3 253 4x2,5 19x0,6 96 11,9x19,8 323 4x4 19x0,6 154 14,0x23,3 442 4x6 19x0,6 230 15,2x24,5 515 4x10 19x0,8 384 18,6x29,0 800 4x16 19x0,8 614 22,3x32,6 1180 4x25 19x1,0 960 27,4x39,9 1891 4x35 19x1,2 1344 30,8x44,2 2476 5x1,5 19x0,6 72 11,2x19,0 280 5x2,5 19x0,6 120 12,8x20,7 364 5x4 19x0,6 192 15,2x24,5 504 5x6 19x0,8 288 16,5x26,8 672 5x10 19x0,8 480 20,3x30,6 900 5x16 19x1,0 768 24,9x36,6 1521 5x25 19x1,2 1200 30,0x43,5 2281 5x35 19x1,2 1680 34,1x47,6 2963 – broj žica u nose em elementu, do –pre nik žice u

Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 70oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 160oC Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC

X00/A
Izolovan vazdušni vod
Standard: SRPS N.C5.250 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže od aluminijumskih žica. Izolacija: umrežen polietilen. Jezgro: žile su použene u snop. Obeležavanje žila: fazne žile su ozna ene brojevima 1, 2, 3; nulta žila je obeležena uzdužnim trouglastim ispup enjem na izolaciji.

PRIMENA

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim podru jima. Za napajanje objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne ku ne priklju ke. Može se postavljati na betonske, eli ne ili drvene stubove, na konzole pri vrš ene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili eli ne konstrukcije.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija nxq 2x16 2x25 4x16 4x25 Al broj [kg/km] 93 145 186 290 Pre nik [mm] 15.7 18.4 18.9 22.2 Težina [kg/km] 136 208 273 415

189

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža - 20oC Najmanji polupre nik savijanja u toku postavljanja snopa: - za kabel - 14D (D - pre nik kabela) - za žilu - 6d (d - pre nik žile) Najmanji polupre nik savijanja postavljenog snopa: - za kabel - 6D (D - pre nik kabela) - za žilu - 4d (d - pre nik žile)

X00/O-A
Izolovan vazdušni vod
Standard: SRPS N.C5.250 Naponski nivo: 0,6/1 kV Ispitni napon: 3 kV za energetske žile; 2 kV za žile javne rasvete

NSTRUKCIJA
Provodnik: - za fazne žile i žile za javnu rasvetu uže od aluminijumskih žica; - za nose ii neutralni provodnik uže od legure aluminijuma AlMg1. Izolacija: mrežen polietilen za sve elemente snopa. Snop: žile su použene oko nose eg neutralnog provodnika. Obeležavanje žila: - fazne žile su ozna ene brojevima 1, 2, 3; - neutralni provodnik je obeležen uzdužno trouglastim ispup enjem na izolaciji; - žile za uli nu rasvetu su ozna ene slovima: R1 i R2

PRIMENA

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim podru jima. Za napajanje udaljenih objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne ku ne priklju ke. Smanjuje rizike od kratkog spoja usled dodira provodnika, preskoka, lako se postavlja i ne zahteva se u stabala duž trase. Može se postavljati na betonske, eli ne ili drvene stubove, na konzole pri vrš ene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili eli ne konstrukcije.

KONSTRUKCIONI PODACI
3 x q + qo+ n x q 1 mm2 Težina [kg/km] 597 665 733 710 779 847 845 3 x q + qo+ n x q 1 mm2 3X50+ 3X50+ 3X70+ 3X70+ 3X70+ 3X70+ 3X70+ 71.5+1x16 71.5+2x16 71.5 71.5+1x16 71.5+2x16 71.5+1x16 71.5+2x16 Težina [kg/km] 913 981 1064 1132 1200 1168 1272

190

3X25+ 3X25+ 3X25+ 3X35+ 3X35+ 3X35+ 3X50+

71.5 71.5+1x16 71.5+2x16 71.5 71.5+1x16 71.5+2x16 71.5

q – nazivni presek faznog provodnika, qo – nazivni presek netralnog provodnika, n – broj provodnika za javnu rasvetu, q1 – nazivni presek provodnika za javnu rasvetu, d – pre nik žile faznog provodnika, d1 – pre nik žile provodnika za javnu rasvetu Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža - 20oC Polupre nik savijanja u toku postavljanja: - za snop sa q 50 mm2 - najmanje 6 D (D - pre nik snopa) - za snop sa q = 70 mm2 - najmanje 9 D (D - pre nik snopa) - za žile - najmanje 4 d(d1) (d, d1 - pre nik žile) Polupre nik savijanja za postavljene snopove: - za snop sa q 50 mm2 - najmanje 14 D (D - pre nik snopa) - za snop sa q = 70 mm2 - najmanje 9 D (D - pre nik snopa) - za žile - najmanje 6 d (d1) (d, d1 - pre nik žile)

3
Izolovan vazdušni vod
Standard: 52373 Naponski nivo: 12/20 kV

NSTRUKCIJA
Provodnik: sabijeno uže od žica legure aluminijuma AlMgSi. Izolacija: umrežen polietilen.

PRIMENA

Jednožilni izolovan provodnik namenjen za prenos energije u vazdušnim vodovima.

KONSTRUKCIONI PODACI
Konstrukcija [mm2] 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 7 7 7 19 19 Pre nik [mm] 13,5 14,9 16,4 18,2 19,6 Težina [kg/km] 218 283 375 452 544 Sila kidanja najmanje [kN] 14,2 20,6 27,9 35,2 43,4 El otpor pri 20°C najviše [ /km] 0,720 0,493 0,363 0,288 0,236

Broj žica u provodniku

191

Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju), najviše + 90oC - u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniža - 20oC - posle polaganja, najniža - 50oC Najmanji polupre nik savijanja: - 10D (D - pre nik kabela)

XHP 48/O-A; XHE 49/O-A
Kablovi koji se koriste kao vazdušni vod
Standard: SRPS N.C5.230 Naponski nivo: 3.6/6 kV 6/10 kV Ispitni napon: 9 kV 15kV

12/20kV 30kV

20/35kV 50kV

NSTRUKCIJA
Fazne žile Provodnik: višeži ni sabijen provodnik klase 2 prema SRPS N.C0.015 izra en od aluminijuma. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj: termostabilan materijal. Izolacija: umrežen polietilen. Spoljni slaboprovodljivi sloj: slabovodljivi sloj od termostabilnog materijala sa omotom od slaboprovodljive traka za tip XHP 48/O-A odnosno slabovodljive bubre e trake za tip XHE 49/O-A. Elektri na zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Separator: za tipXHP 48/O-A poliester traka, za tip XHE 49/O-A vodonepropusna izolaciona traka. Plašt: PVC mešavina za tip XHP 48/O-A; polietilen za tip tipXHE 49/O-A. Boja plašta je crna. Nose i elemenat Uže: pocinkovano eli no, nazivnog preseka 50 mm2 prema SRPS C.H1.061. Ra unska prekidna sila najmanje 72,11kN, modul elasti nosti 17500daN/mm2. Pre nik užeta 9mm. Uže obloženo slojem crnog polietilena. Pre nik preko obloge 12 mm.

PRIMENA

Koristi se umesto vazdušnog voda u seoskim podru jima, u podru jima gde dolazi do nagle gradnje objekata, saobra ajnica ili gde se zbog ograni enog prostora pojavljuju problemi sigurnosnih rastojanja, zapaljenja drvenih stubova usled posolice u primorskim mestima ili gde su potrebna velika ulaganja na održavanje šumskih puteva. Polaže se na stubovima vazdušne mreže. Mogu se na delu trase, gde je to potrebno, polagati i neposredno u zemlju.

192

KONSTRUKCIONI PODACI
n x q/q1+ qo [mm2] 3x1x25/10+50 3x1x 35/10+50 3x1x 50/16+50 3x1x 70/16+50 3x1x 95/16+50 3x1x 120/16+50 3x1x 150/25+50 Al broj Cu broj [kg/km] [kg/km] 216 306 435 609 828 1044 1305 360 360 546 546 546 546 856 3,6/6 kV 6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV Pre nik Težina Pre nik Težina Pre nik Težina Pre nik Težina [mm] 41 45 50 52 56 60 62 [kg/km] 1632 1800 2207 2494 2841 3127 3715 [mm] 45 50 54 56 60 65 67 [kg/km] 1846 2027 2449 2750 3252 3413 4016 [mm] 58 62 65 69 73 78 [kg/km] 2660 2961 3263 3715 4016 4770 [mm] 78 82 86 88 93 [kg/km] 4016 4469 4921 5373 5976

q – nazivni presek provodnika, q1 – nazivni presek elektri ne zaštite, qo – nazivni presek nosivog elementa Dozvoljena temperatura provodnika: - u radu (pri stalnom optere enju) do 90°C - u kratkom spoju (najduže 5 s) do + 250°C - kratkotrajno u nužnom pogonu do + 130°C Radna temperatura okoline: - XHP 48/O-A, kod polaganja, najniža - 5°C; za postavljene snopove, najniža - 40°C; - XHE 49/O-A, kod polaganja, najniža - 20°C; za postavljene snopove, najniža - 50°C Polupre nik savijanja, najmanje 15D (D – pre nik kabela).

193

PROIZVODI OD METALA
Žica od aluminijuma Bakarna žica 195 196 Bakrana užad sa opletom Provodnici za merne transformatore Pljosnate pletenice i čarapice Mesingana žica Žica za erozimat 201 202

Bakarna kalajisana žica Provodnici od aluminijuma Provodnici od bakra

197 198 199

203 204 205

ŽICA OD ALUMINIJUMA
Okrugla žica za razli ite namene
Standard: EN 60889, DIN 48 203 deo 5, ASTM B 230 IEC 889, SRPS N.C1.301, GOST 6132, BS 2627

NSTRUKCIJA
Provodnik: žica od aluminijuma Materijal: Aluminijum isto e 99,95 - 99,97 EN 1715 - 2, SRPS N.C1.300, GOST 13843, ASTM B 233

PRIMENA

U kablovskoj industriji, za provodnike dalekovoda, kao i za proizvode druge namene (zakovice, klipse za klani ku industriju, antene, mreže ...)

KONSTRUKCIONI PODACI

Pre nik žice [mm] 0,2 – 1,0 1,0 – 5,0 5,0 – 9,4

Odstupanje ± [mm] 0,01 0,01 0,02

Sila kidanja [N/mm2] 200 – 160 160 – 140 140 – 100

195

BAKARNA ŽICA
Okrugla bakarna žica za razli ite namene
Standard: EN 13 602, DIN 40 500 deo 4 Bakar: DIN 1787, SRPS C.D6.400

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakarna žica Materijal: Bezkiseoni ki bakar isto e 99,95 Provodnost 58 Sm/mm2

PRIMENA

Za zaštitno uzemljenje elektri ne mreže, elektri nih aparata, elektri nih mašina i u automobilskoj industriji.

KONSTRUKCIONI PODACI
Pre nik Odstupa Ja ina na Izduže El otpor Pre nik nje kidanje nje pri 20°C ± [mm] 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 [N/mm2] 210-280 210-280 210-280 210-280 210-280 210-280 210-280 210-280 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 [%] 15 21 21 21 21 21 22 22 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 najviše [ /km] 975,6 677,5 548,8 497,7 351,2 324,7 243,9 228,4 179,2 152,0 137,2 130,6 108,4 87,80 60,97 59,97 44,80 34,30 [mm] 0,90 0,95 1,00 1,12 1,20 1,30 1,36 1,38 1,50 1,60 1,74 2,00 2,23 2,76 3,00 3,55 4,51 5,18 Odstupa Ja ina na Izduže El otpor nje kidanje nje pri 20°C ± [mm] 0,007 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 [N/mm2] 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-260 210-260 210-260 210-260 [%] 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 33 34 35 najviše [ /km] 27,10 24,32 21,95 17,50 15,24 13,00 11,87 11,53 9,756 8,574 7,250 5,487 4,414 2,882 2,439 1,742 1,079 0,818

[mm] 0,15

196

0,18 0,20 0,21 0,25 0,26 0,30 0,31 0,35 0,38 0,40 0,41 0,45 0,50 0,60 0,61 0,70 0,80

BAKARNA KALAJISANA ŽICA
Okrugla bakarna kalajisana žica za razli ite namene
Standard: DIN 40 500 teil 5, EN 13602 Bakar: DIN 1787, SRPS C.D6.400 Kalaj: EN 610, DIN 1704

NSTRUKCIJA
Provodnik: kalajisana bakarna žica Materijal: Bezkiseoni ki bakar isto e 99,95 sa galvanskom prevlakom kalaja isto e 99,95

PRIMENA

Za kablovsku industriju, elektroniku, elektrotehni ke svrhe i za druge namene.

KONSTRUKCIONI PODACI
Pre nik [mm] Odstupa Ja ina na Izduže El otpor Pre nik nje kidanje nje pri 20°C ± [mm] [N/mm2] 210-290 210-290 210-290 210-290 210-290 210-290 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 [%] najviše [ /km] [mm] Odstupa Ja ina na Izduže El otpor nje kidanje nje pri 20°C ± [mm] [N/mm2] 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 210-270 [%] najviše [ /km]

0,15 0,18 0,20 0,21 0,25 0,26 0,30 0,31 0,35 0,38 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

15 15 20 20 20 20 22 22 22 22 24 25 27 27 28

1019,7 708,1 573,6 520,3 367,1 339,4 254,9 238,7 187,3 158,9 143,4 91,8 63,7 46,8 35,8

0,90 1,00 1,12 1,20 1,30 1,36 1,50 1,60 1,76 2,23 2,76 3,55 4,12 5,18 6,00

0,005 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020

28 30 30 30 30 30 32 32 32 30 32 34 34 34 35

28,3 22,9 18,3 15,9 13,6 12,4 10,2 8,96 7,41 4,61 3,01 1,82 1,35 0,855 0,637

197

Debljina kalajne prevlake je: za klasu V1 – bez zahteva; za klasu V2 – od 0,4 do 0,8 µm; za klasu V3 – od 1,0 do 2,0 µm; za klasu V4 – 3,0 µm; za klasu V5 – 6,0 µm. Elektri ni otpor provodnika je dat za klasu V1.

PROVODNICI OD ALUMINIJUMA
Sabijena aluminijumska užad klase 2
Standard: EN 60 228 klasa 2, SRPS N.C0.015 klasa 2 NFC 32-321

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže od aluminijumskih žica Materijal: Aluminijum isto e 99,7 prema EN 1715-2, SRPS C.D1.300

PRIMENA

Provodnici se koriste za izradu kablova.

KONSTRUKCIONI PODACI
Presek [mm2] 16 25 35 Konstukcija [mm] 7 x 1,70 7 x 2,20 7 x 2,55 7 x 3,00 12 x 2,75 18 x 2,68 18 x 3,00 18 x 3,34 35 x 2,65 35 x 3,05 34 x 3,65 55 x 3,25 61 x 3,25 Pre nik [mm2] 4,75 5,90 6,95 8,15 9,90 11,40 12,90 14,00 15,80 18,10 20,40 24,50 27,90 Težina [kg/km] 42 67 94 135 189 256 324 405 499 648 810 1080 1350 Ra unski el otpor pri 20°C, max [ /km] 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125 0,100 0,0778 0,0605

198

50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

PROVODNICI OD BAKRA
Použeni okrugli bakarni i kala isani bakarni provodnici klasa 2, 5 i 6
Standard: EN 60228, SRPS N.C0.015, IEC 228, NFC 32-510, GOST 22 483, BS 6360

NSTRUKCIJA
Provodnik: uže od bakarnih ili kalajisanih bakarnih žica. Materijal: Bakar isto e 99,95 Kalaj (galvanski nanet) isto e 99,95

PRIMENA

Za kablovsku industriju, klasa 2 (sabijeni provodnici), 5 (savitljivi provodnici) i 6 (naro ito savitljivi provodnici).

KONSTRUKCIONI PODACI
Nazivni presek [mm ] 0,5
2

Konstrukcija N x n x d [mm] 28 x 0,15 16 x 0,20 7 x 0,32 40 x 0,15 23 x 0,20 7 x 0,37 54 x 0,15 30 x 0,20 7 x 0,43 80 x 0,15 44 x 0,20 28 x 0,25 7 x 0,52 7 x 19 x 0,15 74 x 0,20 46 x 0,25 7 x 0,67 7 x 32 x 0,15 3 x 40 x 0,20 .74 x 0,25 52 x 0,30 7 x 0,85 76 x 0,30 7 x 48 x 0,15 7 x 26 x 0,20 3 x 38 x 0,25 7 x 1,05 7 x 78 x 0,15 7 x 44 x 0,20 7 x 19 x 0,30 7 x 11 x 0,40 7 x 1,36 12 x 72 x 0,15 7 x 70 x 0,20 12 x 18 x 0,30 7 x 17 x 0,40 19 x 1,05 7 x 1,75 19 x 72 x 0,15 12 x 62 x 0,20 19 x 26 x 0,25 19 x 18 x 0,30 7 x 27 x 0,40

Pre nik [mm] 0,92 0,90 0,87 1,08 1,15 1,11 1,26 1,30 1,29 1,55 1,55 1,55 1,56 2,05 1,95 2,00 2,01 2,58 2,83 2,45 2,40 2,55 2,95 3,16 3,20 3,30 3,10 4,6 4,2 4,3 4,2 4,1 5,7 5,4 5,5 5,4 5,1 4,8 6,5 6,4 7,5 6,8 6,5

Težina [kg/km] 4 4 4 6 7 7 9 8 9 13 12 12 13 22 21 20 22 36 35 33 33 35 50 54 53 52 54 89 89 87 89 91 141 142 141 138 141 142 223 215 223 223 219

0,75

1

1,5

2,5

199

4

6

10

16

25

Nazivni presek [mm2]

Konstrukcija N x n x d [mm] 19 x 1,39 7 x 2,22 27 x 72 x 0,15 19 x 56 x 0,20 27 x 18 x 0,30 12 x 22 0,40 19 x 1,55 7 x 2,60 37 x 72 x 0,15 27 x 56 x 0,20 19 x 52 x 0,25 19 x 36 x 0,30 19 x 20 x 0,40 19 x 1,80 7 x 3,00 61 x 64 x 0,15 27 x 78 x 0,20 27 x 50 x 0,25 19 x 28 x 0,40 19 x 2,15 12 x 2,78 61 x 84 x 0,15 37 x 78 x 0,20 37 x 50 x 0,25 27 x 26 x 0,40 19 x 2,54 18 x 2,73 37 x 7 x 25 x 0,15 48 x 78 x 0,20 37 x 25 x 0,40 37 x 2,05 18 x 3,00 61 x 3 x 44 x 0,15 61 x 77 x 0,20 37 x 56 x 0,30 37 x 31 x 0,40 37 x 2,27 18 x 3,36 61 x 3 x 54 x 0,15 61 x 42 x 0,30 37 x 37 x 0,40 37 x 25 x 0,50 61 x 1,97 37 x 2,58 34 x 2,88 61 x 7 x 30 x 0,15 61 x 54 x 0,30 61 x 31 x 0,40 48 x 38 x 0,40 37 x 33 x 0,50 61 x 2,24 34 x 3,25 61 x 7 x 38 x 0,15 61 x 68 x 0,30 61 x 38 x 0,40 61 x 25 x 0,50 61 x 2,54 61 x 33 x 0,50 19 x 36 x 0,85 61 x 2,90 19 x 91 x 0,60 61 x 3,25 127 x 38 x 0,40 127 x 2,50 33 x (7 x 26 x 0,40) 37 x (19 x 7 x 0,50) 61 x (7 x 11 x 0,51) 36 x (7 x 7 x 0,83) 61 x 19 x 1,03 127 x 3,20

Pre nik [mm] 6,2 6,0 9,0 8,0 8,1 8,2 7,5 6,95 10,2 9,5 9,8 9,5 10,2 8,4 8,15 12,2 11,0 11,6 11,7 10,4 9,9 13,9 13,2 13,3 13,2 11,9 11,4 15,5 15,0 15,8 13,3 12,9 17,8 17,0 17,0 16,5 15,7 14,2 19,7 19,0 18,2 19,5 17,5 16,6 15,9 22,7 21,7 22,0 21,3 21,7 19,0 18,4 25,0 24,4 24,5 24,2 21,3 27,7 34,4 24,5 31,6 27,6 34,0 30,9 43,5 49,2 50,0 48,0 45,3 41,6

Težina [kg/km] 217 222 316 308 317 306 320 312 434 438 447 446 440 428 418 636 609 610 616 611 605 834 835 836 813 846 846 1068 1083 1071 1068 1068 1330 1360 1349 1328 1318 1326 1632 1668 1585 1673 1629 1630 1629 2115 2145 2094 2111 2134 2136 2135 2670 2701 2683 2758 2670 3641 3575 3560 4503 4450 5586 5607 7120 9029 8966 8919 8896 8900

35

50

70

95

120

150

185

200
240

300

400 500 630 800

1000

BAKARNA UŽAD SA OPLETOM
Okrugla savitljiva bakarna užad zašti ena opletom
Standard: DIN 72 333 deo 3 Bakar: DIN 17660, SRPS C.D6.400 Prevlaka: Kalaj EN 610, DIN 1704

MATERIJAL
Beskiseoni ki bakar isto e 99,95 bez galvanske prevlake ili sa galvanskom prevlakom kalaja isto e 99,95

PRIMENA

Za teške radne uslove. Oplet služi kao oja ava ki element, a spre ava “rasipanje“ jako savitljivih užadi kao i kidanje pojedina nih žica. U nekim slu ajevima može da zameni pletenicu. Kada je potrebno zbog zaštite od uticaja agresivne sredine izra uje se i sa kalajnom prevlakom.

KONSTRUKCIONI PODACI
Nazivni presek [mm2] 10 16 25 35 50 70 95 120 150 Konstrukcija užeta N x n x d [mm] 7 x 28 x 0,20 7 x 45 x 0,20 7 x 74 x 0,20 12 x 68 x 0,20 19 x 56 x 0,20 27 x 58 x 0,20 27 x 82 x 0,20 37 x 80 x 0,20 48 x 80 x 0,20 Konstrukcija opleta N x n x d [mm] 24 x 5 x 0,20 24 x 5 x 0,20 24 x 5 x 0,20 24 x 14 x 0,20 24 x 20 x 0,20 36 x 18 x 0,20 36 x 24 x 0,20 36 x 24 x 0,20 36 x 26 x 0,20 Spoljni pre nik ± 0,2 [mm] 4,2 5,2 7,3 7,8 9,5 11,0 13,2 15,0 17,0 Težina [kg/km] 90 145 225 315 450 630 855 1080 1350

201

PROVODNICI ZA MERNE TRANSFORMATORE
Profilisan omotan bakarni provodnik delimi no savitljiv
Propis: PSN

NSTRUKCIJA
Provodnik: bakrni profilisan provodnik Izolacija: poliester folija Spoljašnji omota : oplet od korda

PRIMENA

Za namotaje strujnih i naponskih transformatora.

KONSTRUKCIONI PODACI
Nazivni presek [mm2] 17 28 42 56 Cu broj [kg/km] 164 269 404 538 807 1066 Spoljne mere [mm] 6,8 x 3,0 8,1 x 4,0 15,0 x 3,0 15,0 x 4,0 15,0 x 7,0 15,0 x 9,0 Težina [kg/km] 152 250 374 500 750 990

202

84 111

PLJOSNATE PLETENICE I
Standard: DIN 72 333 deo 3

ARAPICE

Použeni pljosnati bakarni i kalajisani bakarni provodnici veoma savitljivi

MATERIJAL
Bezkiseoni ki bakar SRPS C.D6.400 isto e 99,95 bez prevlake ili sa galvanskom prevlakom kalaja EN 610, DIN 1704 isto e 99,95

ARAPICE su ne valjane pletenice okruglog preseka i iznutra šuplje.

PRIMENA

Za zaštitno uzemljenje elektri ne mreže, elektri nih aparata, elektri nih mašina i u automobilskoj industriji.

KONSTRUKCIONI PODACI
Nazivni presek [mm2] 6 10 12 14 16 21 25 35 Konstrukcija N x n x d [kg/km] 12 24 32 36 36 x x x x x 28 23 21 22 12 x x x x x 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 Spoljne mere [mm] 7 x 1,2 11 x 1,5 12 x 1,7 18 x 1,5 20 x 1,6 (16 x 1,9) 22 x 2,0 22 x 2,5 (18 x 3,0) 25 x 3,0 Težina [kg/km] 56 98 111 135 152 200 240 330

36 x 24 x 0,15 32 x 15 x 0,20 36 x 31 x 0,15 36 x 18 x 0,20 36 x 38 36 x 21 36 x 54 34 x 3 x 19 36 x 30 24 x (6 x 19) 36 x (4 x19) 36 x 77 36 x 42 36 x (5 x 21) 36 x (2 x 30) 36 x (7 x 21) 36 x (4 x 20) 36 x 2 x 52 36 x 4 x 56 36 x 7 x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x 0,15 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,20 0,15 0,20

203

50

33 x 3,2 (30 x 3,5) 35 x 4,5 (32 x 4,8) 38 x 4,8 47 x 5,5 55 x 6,0

470

70 95 120 150

650 900 1120 1440

MESINGANA ŽICA
Mesingana žica visokog kvaliteta
Standaerd: SRPS C.D1.120 Bakar: DIN 17660, SRPS C.D2.100 Cink: DIN 1706

MATERIJAL
Mesing sadrži 63 bakra i 37 cinka.

PRIMENA

Za izradu sita i za druge proizvode opšte namene.

KONSTRUKCIONI PODACI
Pre nik žice [mm] 0,12 0,15 Odstupanje [mm] ± 0,002 ± 0,003 ± 0,003 ± 0,003 ± 0,004 ± 0,007 ± 0,010 ± 0,010 Zatezna vrsto a [N/mm2] 380 – 430 380 – 430 360 – 410 360 – 410 360 – 410 360 – 410 360 – 410 360 – 410 Prekidno izduženje [%] 12 15 22 23 24 26 30 26 Težina [kg/km] 0,095 0,149 0,265 0,414 0,596 1,059 2,383 9,533

204

0,20 0,25 0,30 0,40 0,60 1,20

ŽICA ZA EROZIMAT
Žica za erozimat od mesinga sa malim odstupanjem pre nika i odli nom elektroprovodljivoš u
Standard: PSN Bakar: DIN 17660, SRPS C.D2.100 Cink: DIN 1706

MATERIJAL
Mesing sadrži 63 bakra i 37 cinka

PRIMENA
Pre nik žice [mm] 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30

Za erozimate koji kao elektrodu koriste žicu.

KONSTRUKCIONI PODACI
Odstupanje [mm] ± ± ± ± ± ± ± ± 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 Zatezna vrsto a [N/mm2] 500 900 500 900 500 900 500 900 Prekidno izduženje [%] 15 22 23 24 Težina

[kg/km]
0,149 0,149 0,265 0,265 0,414 0,414 0,596 0,596

Žica za erozimat pocinkovana mesingana
Standard: PSN Bakar: DIN 17660, SRPS C.D2.100 Cink: DIN 1706

MATERIJAL
Mesing sadrži 63 bakra i 37 Galvanska prevlaka od cinka. cinka.

PRIMENA

Za se enje na erozimatima sa žicom kada je zahtevana visoka zatezna vrsto a žice kao elektrode.

KONSTRUKCIONI PODACI
Pre nik žice [mm] 0,15 0,20 0,25 0,30 Odstupanje [mm] ± ± ± ± 0,001 0,001 0,001 0,001 Zatezna vrsto a [N/mm2] 900 900 900 900 Prekidno izduženje Težina [kg/km] 0,148 0,263 0,412 0,593

[%]

205

MCV Pocinkovana bakarna žica
Standard: PSN Bakar: SRPS C.D6.400, SRPS C.D1.008 Prevlaka: Cink DIN 1706

MATERIJAL
Bakrna žica sa prevlakom cinka.

PRIMENA

Za erozimate koji kao elektrodu koriste žicu. Sa ovom žicom se postižu ve e brzine rezanja i do 30

KONSTRUKCIONI PODACI
Pre nik žice [mm] 0,15 0,20 0,25 0,30 Odstupanje [mm] ± ± ± ± 0,001 0,001 0,001 0,001 Zatezna vrsto a [N/mm2] 420 420 420 420 Prekidno izduženje Težina [kg/km] 0,157 0,280 0,437 0,629

[%]

207

TEHNIČKI PODACI
Osobine materijala za izradu kabela Bezhalogeni sporo gorivi materijali Otpor provodnika Obeležavanje žila 209 210 213 215 Nazivni napon Strujno opterećenje Transportni kalemovi Polaganje kablova 218 219 235 238

Osobine materijala za izradu kabela
Osobine metala
Osobina
Specifi na elektri na provodnost pri 20oC Specifi an elektri ni otpor pri 20oC Temperaturni koeficijent otpora Zapreminska masa vrsto a na istezanje Toplotna provodnost Koeficijent linearnog širenja Ta ka topljenja Jedinica Sm/mm2 mm2/m 10-3/K g/cm
3 2

Al
36

Cu
58

Fe
7,2-1,4

Sn
8,4

Pb
4,8 0,21 4,2 11,34 15 34 2,8 327

AlMgSi
30,5 0,0328 3,6 2,7 294 188 2,3 645

Bronza BZ II
36 0,02773 3,8 8,9 608-618 1,7 -

0,028264 0,017241 0,14-0,72 0,119 4,0 2,7 65-130 220 2,31 660 3,9 8,9 200-370 385 1,7 1083 4,5 7,8 330-850 46 1,15 1350 4,4 7,3 28 67 2,7 232

N/mm

W/Km 10-5/K
O

C

Osobine nekih metala koji se koriste za izradu pojedinih konstrukcionih elemenata kabela: Aluminijum (Al) – provodnik, armatura (kod jednožilnih kablova namenjenih za prenos elektri ne energije naizmeni nom strujom), metalni plašt Bakar (Cu) elik (Fe) Kalaj (Sn) Olovo (Pb) Aldrej (AlMgSi) – provodnik, elektri na zaštita – armatura – metalna prevlaka za bakarne žice u provodniku – metalni plašt – provodnik

Osobine naj eš e koriš enih izolacionih materijala
Osobina
Radna temperature provodnika, najviše Temperatura u kratkom spoju, najviše Temperatura okoline Specifi ni zapreminski otpor na 20 OC, najmanje Dielektri na konstanta na 20 OC

Jedinica
O

EPR
90 250 -30 +135 1015 2,7

FEP
200 200 -100 +200 1016 2,2

PVC
70 160 -30 +70 1013 4-8

PE
70 150 -50 +70 1016 2,3

Si
180 350 -60 +180 1012 3,2

XLPE
90 250 -60 +115 1015 2,3

C C C

O

209

O

cm

Osobine naj eš e koriš enih plaštevskih materijala
Osobina
Radna temperature provodnika, najviše Temperatura okoline Površinski elektri ni otpor na najmanje Dielektri na konstanta na 20 OC 20 OC,

Jedinica
O

CR
90 -40 +90 10
9

HDPE
90 -60 +110 2,3

LDPE
90 -60 +70 2,3

PVC
70 -30 +70 4-8

Si
180 -60 +180 109 3,2

C C

O

6-9

Bezhalogeni sporo gorivi materijali
Statistika beleži zna ajan broj požara koji su nastali usled neželjenih doga aja na elektri nim instalacijama. Prou avanja su pokazala da je do prenosa vatre u zgradama ili prostorijama esto dolazilo putem kablovskih trasa. Ova injenica je bila presudna da se preduzimaju preventivne mere za spre avanje širenja požara, a ako do požara ipak do e, da se ne širi putem kablova i da posledice po ljude, imovinu i okolinu budu što manje. Literaturni podaci za otrovna jedinjenja i gustinu dima u proizvodima sagorevanja za pojedine materijale koji se koriste u kablovskoj industriji dati su u tabeli:

Radni ki univerzitet, Novi Sad

Tabela: Uporedne vrednosti proizvoda sagorevanja
Materijal PVC XLPE EPR Propis* CO 1500 200 100 < 3000 NOX <5 <1 <1 < 50 SO2 <5 <1 <1 < 50 HCN <3 <1 <1 < 100 HCl 600 x 103 <1 <1 < 50 Gustina dima Dm 600 90 75 -

* Metoda NES 713, vrednosti u ppm posle 1,5 minuta. ablovi izra eni od bezhalogenih sporo gorivih materijala (HFFR) sa poboljšanim osobinama ili sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnoš u u uslovima požara, namenjeni su za: - signalne sisteme za otkrivanje požara i alarmne sisteme, - sisteme sigurnosnog osvetlenja, - opštu namenu. Ugradnja HFFR kablova obezbe uje nisko požarno optere enje bez prenošenja plamena kablovskom trasom. Mala gustina oslobo enog dima u požaru omogu ava ljudima lakše snalaženje. Proizvodi sagorevanja nisu otrovni, jer u svom sastavu ne sadrže halogene elemente. HFFR kablovi su pogodni za primenu u zgradama i objektima gde se nalazi mnogo ljudi ili se nalazi vredna oprema, kao što su: - stambene i poslovne zgrade, - pozorišta, bioskopi, disko-klubovi, - bolnice, škole, hoteli, - robne ku e, metroi, - banke, muzeji, galerije, - ra unarski centri, telefonske centrale, - energane, komandno-kontrolni centri, - sportski objekti, distributivni centri,.... Sportska hala Arena, Beograd

210

Bezhalogeni sporo gorivi kablovi sa izolacionom funkcionalnoš u u požaru namenjeni su za napajanje ure aja koji treba da rade i u uslovima dok traje požar (elektromotori pumpi ure aja za pove anje pritiska vode u hidrantskoj mreži i ure aja za gašenje požara, ventilatora za izvla enje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki pani ne rasvete, ...) Nova generacija kablova sa bezhalogenim sporo gorivim materijalima posebno se isti e osobinama: - ne širi plamen, - u požaru ima nisku gustinu dima, - ne osloba a korozivne gasove, uz posebna konstrukciona rešenja - održava napajanje ure aja u uslovima požara od najmanje 180 minuta.

Ozna avanje kablova
esto sretane oznake ili kao deo oznake kablova: HFFR (Halogen Free Flame Retardant) – bez halogena, usporeno gorenje HFFR (Halogen Free Fire Resistant) – bez halogena, otporan na požar LSOH (Low Smoke Zero Halogen) – niska gustina dima, bez halogena -LS (Low Smoke) – niska gustina dima ... ( )– FE180 (Fire Extinguish 180) – „ugasiv“ (provodi struju) 180 minuta ...HX... – umrežen sporo goriv materijal za izolaciju/plašt ...H... – termoplasti an sporo goriv materijal za izolaciju/plašt

Ispitivanja
Ispitivanje širenja plamena
Kabel se postavlja, kao snop, na uspravne merdevine. Ispitivanje prema – IEC 61332-3 Postoje 3 kategorije: A, B i C, u zavisnosti od koli ine nemetalnog materijala u kabelu. Ra una se na 1 m kabela. Razli ito je i vreme izloženosti uzoraka neposrednom plamenu.
Koli ina nemetalnog materijala u 1 m kabela

211

Kategorija

Trajanje izloženosti plamenu

A B C

7 litara/m 3,5 litre/m 1,5 litra/m

40 minuta 40 minuta 20 minuta

Posle uklanjanja plamena kablovi moraju sami da se ugase i mogu biti sagoreli najviše do 2,5 metra. Ispitivanje prema – DIN VDE 0472 deo 804 metoda C Na uspravne merdevine se postavlja snop kablova širine od 180 mm i izlaže neposrednom plamenu 20 minuta.

Posle uklanjanja plamena kablovi moraju sami da se ugase i mogu biti sagoreli najviše do 2,5 metra.

Ispitivanje gustine dima nastalog sagorevanjem kabela
Prema pre niku kabela odre en broj uzoraka dužine 1 ± 0,05 m se izlaže plamenu. Izvor plamena je alkoholna smeša zapremine 1 ± 0,01 l. Ispitivanje traje dok ne sagori alkoholna smeša. Kabel zadovoljava ako je prozirnost dima ve a od 60 %. Ispitivanje prema – IEC 61034 – DIN VDE 0472 deo 816

Ispitivanje korozivnosti gasova nastalih gorenjem kabela
Metodom se odre uje sadržaj halogenih elemenata u materijalima ugra enih u kabel i kiselost gasova nastalih sagorevanjem. Standardom odre ena koli ina uzorka sagoreva odre eno vreme pri visokoj temperaturi. Sadržaj halogenih elemenata u materijalima mora biti manji od 0,5 % ili 5 mg/g. Grani ne vrednosti za kiselost nastalih gasova su 4,3 za pH i 10 µS za provodnost. Ispitivanje prema – IEC 60754 – DIN VDE 0472 deo 813

Ispitivanje izolacione funkcionalnosti pri dejstvu plamena
Ispituju se pojedina ni uzorci kabela pod naponom u plamenu. Ispitivanje prema – IEC 60331 Kabel je priklju en na napon (npr za kablove nazivnog napona 0,6/1 kV 600 V) i izložen plamenu temperature 750°C. Kao dokaz da obavlja svoju ulogu, svetli sijalica. Kabel treba da ostane u funkciji 180 minuta. Kada do e do prekida ili proboja, prestaje da svetli sijalica. Ispitivanje prema – DIN VDE 0472 deo 814 Kabel je priklju en na 400V i izložen plamenu temperature 800°C. Kao dokaz da obavlja svoju ulogu, svetli sijalica. Kabel treba da ostane u funkciji 180 minuta. Kada do e do prekida ili proboja, prestaje da svetli sijalica.

212

[Type text]

Otpor provodnika
Tabela: Otpor provodnika od bakra (Cu) i aluminijuma (Al)
Klasa 1 Nazivni presek
Cu žica bez prevlake Cu žica sa metalnom prevlakom Cu žice bez prevlake

Klasa 2
Cu žice sa metalnom prevlakom

Klase 5 i 6
Cu žice bez prevlake Cu žice sa metalnom prevlakom

Al

Al

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,14 0,25 0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 Klasa Klasa Klasa Klasa 1: 2: 5: 6:

36,0 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,101 0,0775 0,0620 0,0465 -

36,7 24,8 18,2 12,2 7,56 4,70 3,11 1,84 1,16 -

3,08 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125 0,100 0,0778 0,0605

36,0 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754 0,0601 0,0470 0,0366

36,7 24,8 18,2 12,2 7,56 4,70 3,11 1,84 1,16 0,734 0,529 0,391 0,270 0,195 0,154 0,126 0,100 0,0762 0,0607 0,0475 0,0369

3,08 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125 0,100 0,0778 0,0605

138,0 79,0 57,0 39,0 26,0 19,5 13,3 7,98 4,95 3,30 1,91 1,21 0,780 0,554 0,386 0,272 0,206 0,161 0,129 0,106 0,0801 0,0641 -

148,0 82,0 59,0 40,1 26,7 20,0 13,7 8,21 5,09 3,39 1,95 1,24 0,795 0,565 0,393 0,277 0,210 0,164 0,132 0,108 0,0817 0,0654 -

213

jednoži ni provodnici višeži ni provodnici (okrugli i sektorskog oblika) mnogoži ni provodnici mnogoži ni provodnici za posebno savitljive kabele

Za izra unavanje vrednosti otpora pri drugim temperaturama važe slede e formule Cu: Al: t – temperatura provodnika (°C) R20 – otpor provodnika na 20°C ( /km) Rt – otpor provodnika na t°C ( /km)

gde je:

Tabela: Otpor provodnika za telekomunikacione kabele
Nazivni pre nik žice
mm

Bez prevlake
/km

Sa metalnom prevlakom
/km

Nazivni pre nik žice
mm

Bez prevlake
/km

Sa metalnom prevlakom
/km

0,4 0,5 0,6 0,8

136,0 87,06 60.44 34,01

148,0 95,0 66,0 36,7

0,9 1,0 1,2 1,4

26,87 21,76 15,11 11,10

28,9 23,3 16,4 11,9

Vrednosti u tabelama su najve e dozvoljene pri 20°C.

AWG dimenzije
Dimenzije provodnika
Prema standardima SAD dimenzije za bakarne provodnike za energetske kablove i kablove za prenos podataka su obi no izražene u AWG merama, kao nazivne.

Tabela: Uporedne vrednosti
Pre nik provodnika mm 17,96 15,03 12,70 11,68 10,40 9,27 8,25 7,35 6,54 5,19 4,12 3,26 2,59 2,05 1,63 Presek provodnika mm2 253 177 127 107,2 85,0 67,5 53,5 42,4 33,6 21,2 13,3 8,37 5,26 3,31 2,08 Otpor provodnika /km 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,29 0,37 0,47 0,57 0,91 1,44 2,36 3,64 5,41 8,79 Pre nik provodnika mm 1,29 1,024 0,813 0,643 0,511 0,405 0,320 0,255 0,203 0,160 0,127 0,102 0,079 0,064 0,051 Presek provodnika mm2 1,31 0,823 0,519 0,324 0,205 0,128 0,0804 0,0507 0,0324 0,0200 0,0127 0,00811 0,00487 0,00317 0,00203 Otpor provodnika /km 14,7 23,0 34,5 54,8 89,2 146 232 350 578 899 1426 2255 3802 5842 9123

AWG No. 500 350 250 0000

AWG No. 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

214

000 00 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14

Ve i preseci se izražavaju u MCM merama, 1 M.C.M. = 1000 Circ. mils = 0,05067 mm2.

Obeležavanje žila
Žile energetskih kablova nazivnog napona ve eg od 1kV se ne obeležavaju. Za jednožilne izolovane provodnike boje žila nisu odre ene. Boja žile jednožilnog kabela i jednožilnog izolovanog provodnika sa plaštom je crna.

Obeležavanje žila prema standardu SRPS N.C0.010
Obeležavanje žila višežilnih izolovanih provodnika za prenosne elektri ne ure aje

Broj žila 2 3 4 5

Kabeli sa zaštitnom zeleno/žutom žilom, (oznaka „-Y“) zeleno/žuta, sme a, plava zeleno/žuta, crna, plava, sme a zeleno/žuta, crna, plava, sme a, crna a) u spoljašnjem sloju: jedna žila zeleno/žuta, ostale crne sa brojevima po evši sa 1 iz središta ili

Kabeli bez zaštitne zeleno/žute žile, (bez oznake) sme a, plava crna, plava, sme a crna, plava, sme a, crna crna, plava, sme a, crna, crna a) sve žile crne sa brojevima po evši sa 1 iz središta ili b) u spoljašnjem sloju: po jedna žila sme a i bela, ostale crne u ostalim slojevima: jedna žila bela, ostale crne

6 i više

b) u spoljašnjem sloju: po jedna žila zeleno/žuta i bela, ostale crne u ostalim slojevima: jedna žila bela, ostale crne

Obeležavanje žila višežilnih izolovanih provodnika za stalno polaganje

Broj žila
2 3 4 5

Kabeli sa zaštitnom zeleno/žutom žilom, (oznaka „-Y“)
zeleno/žuta, crna, plava zeleno/žuta, crna, plava, sme a zeleno/žuta, crna, plava, sme a, crna

Kabeli bez zaštitne zeleno/žute žile, (bez oznake)
crna, plava crna, plava, sme a crna, plava, sme a, crna crna, plava, sme a, crna, crna

215
Obeležavanje žila višežilnih kabela nazivnog napona 1kV
Kabeli sa zaštitnom zeleno/žutom žilom, (oznaka „-Y“) zeleno/žuta, crna, plava zeleno/žuta, crna, plava, sme a zeleno/žuta, crna, plava, sme a, crna a) u spoljašnjem sloju: jedna žila zeleno/žuta, ostale crne sa brojevima po evši sa 1 iz središta 6 i više ili b) u spoljašnjem sloju: po jedna žila zeleno/žuta i bela, ostale crne u ostalim slojevima: jedna žila bela, ostale crne Kabeli bez zaštitne zeleno/žute žile, (bez oznake) crna, plava crna, plava, sme a crna, plava, sme a, crna crna, plava, sme a, crna, crna Kabeli sa koncentri nim provodnikom crna, plava crna, plava, sme a crna, plava, sme a, crna -

Broj žila 2 3 4 5

a) sve žile crne sa brojevima po evši sa 1 iz središta ili b) u spoljašnjem sloju: po jedna žila sme a i bela, ostale crne u ostalim slojevima: jedna žila bela, ostale crne

a) sve žile crne sa brojevima po evši sa 1 iz središta ili b) u spoljašnjem sloju: po jedna žila sme a i bela, ostale crne u ostalim slojevima: jedna žila bela, ostale crne

Obeležavanje žila prema standardu HD 308 S2 Obeležavanje žila višežilnih kabela
Broj žila Kabeli sa zaštitnom zeleno/žutom žilom, (oznaka „-J“ ili „G“) Kabeli bez zaštitne zeleno/žute žile, (oznaka „-O“ ili „X“)

2 3 4 5 6 i više

zeleno/žuta, plava, sme a zeleno/žuta, sme a, crna, siva zeleno/žuta, plava, sme a, crna, siva zeleno/žuta, crne sa štampanim brojevima

plava, sme a, sme a, crna, siva plava, sme a, crna, siva plava, sme a, crna, siva, crna crne sa štampanim brojevima

Obeležavanje žila prema standardu DIN 47100 Obeležavanje žila
Broj žile 1 2 3 4 5 6 7 8 Boja žile bela sme a zelena žuta siva roze plava crvena crna ljubi asta sivo/roze Broj žile 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Boja žile crveno/plava belo/zelena sme e/ zelena belo/žuta žuto/ sme a belo/siva sivo/sme a belo/roze roze/sme a belo/plava sme e/plava Broj žile 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Boja žile belo/crvena sme e/ crvena belo/crna sme e/ crna sivo/zelena žuto/siva roze/ zelena žuto/roze zeleno/plava žuto/plava zeleno/ crvena Broj žile 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Boja žile žuto/crvena zeleno/crna žuto/crna sivo/plava roze/plava sivo/crvena roze/crvena sivo/crna roze/crna plavo/crna crveno/crna

216

9 10 11

Obeležavanje parica
Broj parice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Žila A
bela zelena siva plava crna sivo/roze belo/zelena belo/žuta belo/ siva

Žila B
sme a žuta roze crvena ljubi asta crveno/plava sme e/zelena žuto/sme a sivo/sme a

Broj parice
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Žila A
belo/roze belo/plava belo/crvena belo/crna sivo/zelena roze/zelena zeleno/plava zeleno/crvena zeleno/crna sivo/plava sivo/crvena sivo/crna plavo/crna

Žila B
roze/sme a sme e/plava sme e/crvena sme e/crna žuto/siva žuto/roze žuto/plava žuto/crvena žuto/crna roze/plava roze/crvena roze/crna crveno/crna

Obeležavanje žila telekomunikacionih kabela
Naj eš e se žile telekomunikacionoh kabela obeležavaju na jedan od slede ih na ina.

Obeležavanje žila za grupno použavanje
A žila
prva druga tre a etvrta peta crvena zelena siva žuta bela

B žila
crna crna crna crna crna

C žila
plava plava plava plava plava

D žila
narandžasta narandžasta narandžasta narandžasta narandžasta

Obeležavanje žila za koncentri no použavanje
A žila
po etna za smer neparna parna crvena zelena siva žuta

B žila
crna crna crna crna

C žila
plava plava plava plava

D žila
narandžasta narandžasta narandžasta narandžasta

217

Obeležavanje žila DSL kablova (TK 59 DSL 30), prema IEC standardu
A žila
1. parica 2. parica 3. parica 4. parica 5. parica 6. parica 7. parica 8. parica 9. parica 10. parica bela bela bela bela bela crvena crvena crvena crvena crvena

B žila
plava narandžasta zelena sme a siva plava narandžasta zelena sme a siva

[Type text]

Nazivni napon
Vrednosti napona
Najve i dozvoljeni radni napon Um Nazivni napon
promenljivom strujom

Sistemi sa
trofaznom strujom provodnik provodnik

Udarni jednosmernom strujom
provodnik zemlja provodnik provodnik

napon

U0 V 230 300 450 kV 0,6 3,6 6 12 18

U

provodnik zemlja

V 400 500 750 254 318 476 kV 1 6 10 20 30 0,7 4,2 6,9 13,9 20,8

V 440 550 825 kV 1,2 7,2 12 24 36

V 330 413 619 kV 0,9 5,4 9 18 27

V 660 825 1238 kV 1,8 10,8 18 36 54

V kV 60 75 125 170

Nazivni napon kabela je napon za koji je konstruisana izolacija kabela. Uo - napon izme u provodnika i zemlje, odnosno metalnog omota a U - napon izme u provodnika Važe slede e veze napona za trofazne sisteme

218

za jednofazne i jednosmerne sisteme u kojima su oba glavna provodnika uzemljena za jednofazne i jednosmerne sistem u kojima je jedan glavni provodnik sisteme uzemljen

STRUJNO OPTERE ENJE
Strujno optere enje izolovanih provodnika do 1kV
Tabela: Provodnici izolovani gumom i polivinil-hloridom
Slobodno u vazduhu Na in postavljanja provodnika Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Jednožilni1) 1 za ku ne ili ru ne ure aje 2 3 Optere enje (A) Na površinu Višežilni za ku ne ili ru ne ure aje 2 ili 3

0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

15 19 24 32 42 54 73 98 129 158 198 245 292 344 391 448 528 608 726 830

3 6 10 16 25 32 40 63 -

3 6 10 16 20 25 -

12 15 18 26 34 44 61 82 108 135 168 207 250 292 335 382 453 523 -

1) jednožilni provodnici postavljeni slobodno u vazduhu na me usobnom razmaku koji je jednak najmanje njihovom pre niku; jednožilni provodnici u razvodnim ormanima

219

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od temperature okoline
Temperatura na provodniku (OC) Temperatura okoline ( C)
O

60

70

80

85

90

korekcioni faktor
1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 0,35 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,32 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,58 0,50 0,41 0,29

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Strujno optere enje kablova sa EPR izolacijom
Tabela: Kablovi za nazivni napon 450/750 V
Dozvoljena temperatura na provodniku 60 OC Slobodno u vazduhu Na in postavljanja kabela dva jednožilna na dodir 2 tri jednožilna u trougao 3

dvožilni

trožilni

etvorožilni

petožilni

Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2)

2

2 Optere enje (A)

3

3

3

1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

19,0 26 34 43 60 79 104 129 162 202 240 280 321 363 433 497 586

16,5 22 30 38 53 71 94 117 148 185 222 260 300 341 407 468 553

15,0 18,5 25 34 43 60 79 105 -

15,5 19,5 26 35 44 62 82 109 135 169 211 250 292 335 378 447 509 -

12,5 15,5 21 29 36 51 67 89 110 138 172 204 238 273 309 365 415 -

13,0 16,0 22 30 37 52 69 92 114 143 178 210 246 282 319 377 430 -

13,5 16,5 23 30 38 54 71 94 -

220

400

Tabela: Kablovi za nazivni napon 0,6/1 kV i viši
Dozvoljena temperatura na provodniku Preporu ena radna temperatura 90 OC Slobodno u vazduhu Na in postavljanja kabela posebni jednožilni dva na rastojanju najmanje jednakom pre niku Nazivni napon Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) 1,5 2,5 4 0,6/1 kV i 1,8/3 kV 1 3,6/6 kV 1 Optere enje (A) 30 41 55 32 43 56 30 41 trožilni do 6/10 kV 3 80 OC Na površinu višežilni tri jednožilna u trougao ve i od 6/10 kV 3

Dozvoljena temperatura na provodniku Preporu ena radna temperatura

90 OC Slobodno u vazduhu

80 OC Na površinu višežilni trožilni do 6/10 kV 3 Optere enje (A) tri jednožilna u trougao ve i od 6/10 kV 3

Na in postavljanja kabela

posebni jednožilni dva na rastojanju najmanje jednakom pre niku

Nazivni napon Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

0,6/1 kV i 1,8/3 kV 1

3,6/6 kV 1

70 98 132 176 218 276 347 416 488 566 644 775 898

71 99 133 174 215 270 338 403 473 546 622 -

53 74 99 131 162 202 250 301 352 404 461 -

105 139 172 216 265 319 371 428 488 -

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od temperature okoline
Temperatura na provodniku (OC) Temperatura okoline (OC) 60 70 80 85 90

korekcioni faktor
1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 0,35 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,32 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,58 0,50 0,41 0,29

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

221

Tabela: Korekcioni faktor za mnogožilne kablove položene u vazduhu
Broj optere enih žila Korekcioni faktor 5 0,75 7 0,65 10 0.55 14 0,50 19 0,45 24 0,40 40 0,35 61 0,30

Tabela: Korekcioni faktor za kablove namotane na kalem
Broj slojeva na kalemu Korekcioni faktor 1 0,80 2 0,61 3 0,49 4 0,42 5 0,38

Strujno optere enje kablova sa PVC i XLPE izolacijom za nazivni napon 0,6/1 kV
Tabela: Kablovi sa PVC izolacijom, postavljeni slobodno u vazduhu
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Izolacija Provodnik Bakar Slobodno u vazduhu Na in postavljanja kabela višežilni Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni Jednožilni postavljeni u trougao 3 70 OC 30 OC PVC Aluminijum

Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2)

3

3

1,5 2,5 4 6

19,5 25 34 43 59 79 106 129 157 199 246 285 326 374 445 511 597 669

21 28 37 47 64 84 114 139 169 213 264 307 352 406 483 557 646 747

82 100 119 152 186 216 246 285 338 400 472 539

87 107 131 166 205 239 273 317 378 437 513 600

222

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

Tabela: Kablovi sa PVC izolacijom, postavljeni u zemlju
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura u zemlji Izolacija Provodnik Na in postavljanja kabela Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Bakar U zemlju višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 70 OC 20 OC PVC Aluminijum

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

27 36 47 59 79 102 133 159 188 232 280 318 359 406 473 535 613 687

30 39 50 62 83 107 138 164 195 238 286 325 365 413 479 541 614 693

102 123 144 179 215 245 275 313 364 419 484 553

106 127 151 185 222 253 284 322 375 425 487 558

Dubina postavljanja u zemlju je 70 cm. Specifi na termi ka otpornost zemlje je 1 Km/W.

223

Tabela: Kablovi sa XLPE izolacijom, postavljeni slobodno u vazduhu
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Izolacija Provodnik Na in postavljanja kabela Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Bakar Slobodno u vazduhu višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 90 OC 30 OC XLPE Aluminijum

1,5 2,5

24 32

26 34

-

-

Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Izolacija Provodnik Na in postavljanja kabela Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Bakar

90 OC 30 OC XLPE Aluminijum Slobodno u vazduhu višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3

4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

42 53 74 98 133 162 197 250 308 359 412 475 564 649 761 866

44 56 77 102 138 170 207 263 325 380 437 507 604 697 811 940

102 126 149 191 234 273 311 360 427 507 600 695

106 130 161 204 252 295 339 395 472 547 643 754

Tabela: Kablovi sa XLPE izolacijom, postavljeni u zemlju

224

Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Izolacija Provodnik Na in postavljanja kabela Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Bakar

90 OC 30 OC XLPE Aluminijum U zemlju višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3

1,5 2,5 4 6 10 16

31 40 52 64 86 112

33 42 54 67 89 115

-

-

Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Izolacija Provodnik Na in postavljanja kabela Broj optere enih žila Nazivni presek Cu provodnika (mm2) Bakar

90 OC 30 OC XLPE Aluminijum U zemlju višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3 Optere enje (A) višežilni 3 Jednožilni postavljeni u trougao 3

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

145 174 206 254 305 348 392 444 517 585 671 758

148 177 209 256 307 349 393 445 517 583 663 749

112 135 158 196 234 268 300 342 398 457 529 609

114 136 162 199 238 272 305 347 404 457 525 601

Dubina postavljanja u zemlju je 70 cm. Specifi na termi ka otpornost zemlje je 1 Km/W.

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od temperature okoline
Temperatura okoline (OC) izolacija PVC polaganje u vazduh zemlju vazduh zemlju 10 1,22 1,10 1,15 1,07 15 1,17 1,05 1,12 1,04 20 1,12 1,00 1,08 1,00 25 1,06 0,95 1,04 0,96 30 1,00 0,89 1,00 0,93 35 0,94 0,84 0,96 0,89 40 0,87 0,77 0,91 0,85 45 0,79 0,71 0,87 0,80 50 0,71 0,63 0,82 0,76

225

XLPE

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od specifi ne termi ke otpornosti zemlje
Specifi na termi ka otpornost zemlje (Km/W) Nazivni presek provodnika (mm2) do 25 35 do 95 120 do 240 300 i više 1,11 1,13 1,14 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,93 0,93 0,92 0,87 0,86 0,85 0,85 0,78 0,76 0,76 0,75 0,72 0,70 0,69 0,68 0,67 0,64 0,63 0,63
0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0

Tabela: Korekcioni faktor za mnogožilne kablove
Broj optere enih žila Polaganje u zemlju u vazduh 0,70 0,75 0,60 0,65 0,50 0.55 0,45 0,50 0,40 0,45 0,35 0,40 0,30 0,35 0,25 0,30 5 7 10 14 19 24 40 61

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od broja kablova ili sistema u istom rovu
Broj kablova/sistema Rastojanje izme u kablova/sistema dodir 7 cm 15 cm 25 cm 2 0,79 0,85 0,86 0,87 3 0,69 0,75 0,77 0,78 4 0,63 0,68 0,72 0,74 5 0,58 0,64 0,68 0,71 6 0,55 0,60 0,64 0,67 8 0,50 0,56 0,61 0,64 10 0,46 0,53 0,58 0,62

Strujno optere enje kablova sa XLPE izolacijom za nazivni napon ve i od 0,6/1 kV
Tabela: Kablovi postavljeni u vazduhu, bakar
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Provodnik Na in postavljanja kabela

90 OC 30 OC Bakar jednožilni
u trougao u ravni – na dodir u ravni – na rastojanju

trožilni

226

Nazivni presek Cu provodnika (mm2)

Optere enje (A)

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

125 163 198 238 296 361 417 473 543 641 735

128 167 203 243 303 369 426 481 550 647 739

150 196 238 286 356 434 500 559 637 745 846

109 142 170 204 253 304 351 397 453 529 -

Tabela: Kablovi postavljeni u vazduhu, aluminijum
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura vazduha Provodnik Na in postavljanja kabela Nazivni presek Cu provodnika (mm2)

90 OC 30 OC Aluminijum jednožilni
u trougao u ravni – na dodir u ravni – na rastojanju

trožilni

Optere enje (A)

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

97 127 154 184 230 280 324 368 424 502 577 673 779

99 130 157 189 236 287 332 376 432 511 586 676 782

116 153 185 222 278 338 391 440 504 593 677 769 876

84 110 132 158 196 236 273 309 354 415 -

Tabela: Kablovi postavljeni u zemlju
Dozvoljena temperatura na provodniku Temperatura zemlje Provodnik Na in postavljanja kabela Nazivni presek Cu provodnika (mm2)

90 OC 20 OC Bakar jednožilni
u trougao u ravni – na rastojanju

Aluminijum jednožilni trožilni
u trougao u ravni – na rastojanju

trožilni

227

Optere enje (A)

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

109 140 166 196 239 285 323 361 406 469 526 -

113 144 172 203 246 293 332 366 410 470 524 -

101 129 153 181 220 262 298 332 377 434 -

84 108 129 152 186 221 252 281 317 367 414 470 535

88 112 134 157 192 229 360 288 324 373 419 476 540

78 100 119 140 171 203 232 259 293 338 -

Dubina postavljanja u zemlju je 80 cm. Specifi na termi ka otpornost zemlje je 1,5 Km/W.

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od temperature okoline
Polaganje -5 u vazduh u zemlju 1,24 1,11 0 1,21 1,09 5 1,18 1,08 10 1,15 1,07 15 1,12 Temperatura okoline (OC) 20 1,08 25 1,04 30 35 40 0,91 0,85 45 0,87 0,80 50 0,82 0,76 55 0,76 60 0,71 -

1,00 0,96 0,93 0,89

1,04 1,00 0,96

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od dubine postavljanja u zemlju
Jednožilni kablovi Dubina postavljanja (cm) 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 Nazivni presek provodnika (mm2) 185 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 > 185 1,06 1,04 1,00 0,97 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,86 1,04 1,03 1,00 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 Trožilni kablovi

Tabela: Korekcioni faktor u zavisnosti od specifi ne termi ke otpornosti zemlje
- za jednožilne kablove

228

Nazivni presek provodnika (mm2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

specifi na termi ka otpornost zemlje (Km/W)
0,7 1,29 1,30 1,30 1,32 1,33 1,34 1,34 1,35 1,35 1,36 1,36 1,37 0,8 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 1,30 0,9 1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 2,5 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 3 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73

- za trožilne kablove
Nazivni presek provodnika (mm2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

specifi na termi ka otpornost zemlje (Km/W)
0,7 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,28 0,8 1,19 1,20 1,21 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 1,23 1,23 0,9 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 2,5 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 3 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Tabela: Korekcioni faktor za grupe kablova postavljenih u ravni u zemlju
Rastojanje izme u središnjih ta aka kablova (mm) Broj kablova u grupi Trožilni kablovi Dodir 0,80 0,69 0,62 0,57 0,54 0,51 0,49 0,47 0,46 200 0,86 0,77 0,72 0,68 0,65 0,63 0,61 0,60 0,59 400 0,90 0,82 0,79 0,76 0,74 0,72 0,71 0,70 0,69 600 0,92 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78 0,78 0,77 800 0,94 0,89 0,87 0,85 0,84 0,83 Trofazni sistem jednožilnih kablova dodir 0,73 0,60 0,54 0,49 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 200 0,83 0,73 0,68 0,63 0,61 0,58 0,57 0,55 0,54 400 0,88 0,79 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66 0,65 600 0,90 0,83 0,80 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 800 0,92 0,86 0,84 0,82 0,81 0,80 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10

229

Struja kratkog spoja
Dozvoljena struja kratkog spoja za kablove sa XLPE izolacijom

230

Struja kratkog spoja

Vreme trajanja kratkog spoja t(s)

Nazivni presek provodnika S (mm2)

I (kA)

Dozvoljena struja kratkog spoja za elektri nu zaštitu

Presek elektri ne zaštite S (mm2)

Struja kratkog spoja I (kA)

231

Vreme trajanja kratkog spoja

t(s)

Redukcioni faktor
Tabela: Višežilni kablovi postavljeni u vazduhu na rastojanju od zida IEC 60502
Broj kablova Broj nosa a 1 na dodir rupi astim nosa ima na rastojanju 2 3 1 2 3 na dodir 1 2 1 2 1 na dodir nose im lestvicama, drža ima na rastojanju 2 3 1 2 3 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 0,88 0,87 0,86 1,00 0,99 0,98 0,88 0,88 0,91 0,91 0,87 0,86 0,85 1,00 0,99 0,98 3 0,82 0,80 0,79 0,98 0,96 0,95 0,82 0,81 0,89 0,88 0,82 0,80 0,79 1,00 0,98 0,97 4 0,79 0,77 0,76 0,95 0,92 0,91 0,78 0,76 0,88 0,87 0,80 0,78 0,76 1,00 0,97 0,96 6 0,76 0,73 0,71 0,91 0,87 0,85 0,73 0,71 0,87 0,85 0,79 0,76 0,73 1,00 0,96 0,93 9 0,73 0,68 0,66 0,72 0,70 0,78 0,73 0,70 -

Na in postavljanja kablova na

vertikalnim rupi astim nosa ima

na rastojanju

U tabeli su date vrednosti prema standardu IEC 60502 i za njih važe slede e napomene: - rastojanje nosa a od zida je najmanje 20mm, - rastojanje izme u kablova je jednako pre niku kabela,

232

- rastojanje izme u krajeva vertikalnih rupi astih nosa a je najmanje 225mm, - date vrednosti su prose ne za tipove kablova i odnose se na preseke kablova po standardu, - faktori se koriste za jedan sloj grupe kablova i ne mogu se primeniti kada se postavlja više od jednog sloja, - vrednosti su date za vertikalno rastojanje izme u nosa a 300mm, za manje rastojanje koeficijenti su manji.

Tabela: Jednožilni kablovi postavljeni u vazduhu na rastojanju od zida
Na in postavljanja kablova na Broj nosa a 1 2 3 1 na dodir 2 3 1 rupi astim nosa ima vertikalnim rupi astim nosa ima , na rastojanju 2 3 na rastojanju 1 2 1 na rastojanju 2 3 Broj trofaznih kola 1 0,98 0,96 0,95 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 0,96 2 0,91 0,87 0,85 0,97 0,93 0,90 0,98 0,93 0,92 0,91 0,90 1,00 0,95 0,94 3 0,87 0,81 0,78 0,96 0,89 0,86 0,96 0,89 0,86 0,89 0,86 1,00 0,93 0,90 Tri kabela u trougao Tri kabela u ravni Tri kabela u ravni Položaj kablova

rupi astim nosa ima

na dodir

U tabeli su date vrednosti prema standardu IEC 60502 i za njih važe slede e napomene: - rastojanje nosa a od zida je najmanje 20mm, - rastojanje izme u dve grupe od po tri kabela postavljenih u trougao je jednako 2 pre nika kabela, - rastojanje izme u krajeva vertikalnih rupi astih nosa a je najmanje 225mm, - date vrednosti su prose ne za tipove kablova i odnose se na razmatrane preseke kablova, - faktori se koriste za jedan sloj kablova ili grupe kablova postavljenih u trougao u ravni i ne mogu se primeniti kada se postavlja više od jednog sloja, - vrednosti su date za vertikalno rastojanje izme u nosa a 300mm, za manje rastojanje koeficijenti su manji, - za kola koja imaju više paralelno vezanih kablova po fazi, svaka trofazna grupa treba da se razmatra kao kolo po ovoj tabeli.

233

Izra unavanja
Otpor provodnika
Jednosmerni otpor provodnika na temperature t razli itoj od 20O izra unava se po izrazu:

gde je: t – R20 – Rt – –

temperatura provodnika (OC) otpor provodnika na 20OC ( /km) otpor provodnika na tOC ( /km) temperaturni koeficijent otpora, (za bakar je 3,93x10-3, a aluminijum 4,03x10-3).

Induktivitet i induktivni otpor
Iduktivitet kablova zavisi od njihovog rasporeda. Za uobi ajene na ine polaganja i rastojanja u njima, srednja vrednost induktiviteta može se izra unati po izrazu:

gde je: L – induktivitet (mH/km) s – rastojanje izme u sredina provodnika (mm) d – pre nik provodnika (mm). Induktivni otpor (reaktansa) se izra unava po izrazu:

gde je: XL – induktivni otpor ( /km) f – industrijska frekvencija (Hz).

Kapacitet
Kapacitet kablova zavisi od njihovih geometrijskih veli ina i može se izra unati po izrazu:

gde je: C – kapacitet (µF/km) D – pre nik preko izolacije (mm) d – pre nik preko provodnika sa slaboprovodljivim slojem (mm) r – relativna dielektri na konstanta.

Kapacitivna struja

Kapacitivna struja, struja punjenje, odre uje se po izrazu:

234

gde je: IC – kapacitivna struja kabela (A/km/fazi) U0 – fazni napon (kV) – kružna frekvencija (1/s) C – kapacitet (µF/km).

Impedansa kabela
Impedansa kabela je veli ina koja se može izra unati po izrazu:

gde je: Z – impedansa ( /km) R – otpor provodnika ( /km) – kružna frekvencija (1/s) L – induktivitet kabela (mH/km).

[Type text]

Transportni kalemovi
Veli ine transportnih kalemova

Oznaka nazivne veli ine TK 060 TK 070 TK 080 TK 090 TK 100 TK 120 TK 140 TK 160 TK 180 TK 200 TK 220 TK 243) TK 26
3)

d1 mm 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

d2 mm 315 355 400 450 500 630 710 800 1000 1000 1120 1500 1600 1800

d4 mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 125 125 104 104 160

d5 mm 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 60 60 65

e1 mm 100 100 100 100 160 160 250 250 400 400 400 300 300 600

l11) mm 450 550 550 600 710 800 950 1120 1120 1400 1400 1450 1550 1650

l2 mm 315 400 400 450 560 630 750 900 900 1120 1120 1210 1310 1400

V12) dm3 74 119 151 215 330 516 858 1357 1583 2639 2944 3336 4321 5058

235

TK 280

1) Najve a mera ukupne širine. 2) Zapremina namotavanja kalema – bruto. 3) Kalemovi nisu po standardu SRPS N.C0.505. Kablovi i izolovani provodnici se transportuju na razli itim vrstama kalemova, naj eš e u zavisnosti od tipa kabela ili izolovanog provodnika. U tabeli su navedene dimenzije transportnih kalemova po standardu SRPS N.C0.505. Ovi kalemovi se naj eš e koriste. Najve a dužina kabela koja se može namotati na kalem izra unava se po izrazu:

gde je: L – dužina kabela (m), V – korisna zapremina kalema (uvek je manja od raspoložive zapremine, dm3), d – pre nik kabela (mm).

[Type text]

Punjenje kalemova
Dužina kabela ili izolovanog provodnika na kalemu
Ø (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dužina (m) 4
560 390 280 210 170 140 110 90 80 70 60 50 40 40 30 30

5
1170 810 590 450 360 290 240 200 170 140 130 110 100 90 80 70 60 60 50 50 40

6
1900 1310 960 740 580 470 390 330 280 240 210 180 160 140 130 110 100 90 80 80 70 70 60 60 50 50

7
2190 1600 1230 970 780 650 540 460 400 350 300 270 240 210 190 170 160 140 130 120 110 100 100 90 80 80 70 70 60 60

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

2290 1750 1390 1120 930 780 660 570 500 440 390 340 310 280 250 230 210 190 180 160 150 140 130 120 110 110 100 90 90 80 80 70 70 70 2590 2050 1660 1370 1150 980 840 730 640 570 510 460 410 370 340 310 280 260 240 220 210 190 180 170 160 150 140 130 120 120 110 100 100 90 90 80 80 80 2710 2190 1810 1520 1300 1120 970 850 760 670 600 550 490 450 410 380 350 320 300 280 260 240 220 210 200 190 170 170 160 150 140 130 130 120 110 110 100 100 90 90 90 80 2780 2370 2040 1780 1560 1380 1230 1100 1000 900 820 750 690 640 690 540 510 470 440 410 390 360 640 320 300 290 270 260 250 230 220 210 200 190 180 180 170 160 160 150 140 140 130 2800 2460 2180 1940 1740 1570 1430 1300 1190 1090 1010 930 860 800 750 700 650 610 580 540 510 480 460 430 410 390 370 350 340 320 310 290 280 270 260 250 240 230 220 210 2690 2430 2200 2010 1840 1690 1550 1440 1330 1240 1150 1080 1010 950 890 840 790 750 710 970 640 600 670 550 520 500 480 460 440 420 400 390 370 360 340 330 2810 2560 2340 2150 1980 1830 1700 1580 1470 1370 1290 1210 1130 1070 1010 950 900 850 810 770 730 700 670 640 610 580 560 530 510 490 470 450 440 420 2990 2750 2530 2340 2170 2020 1880 1760 1650 1540 1450 1370 1290 1220 1150 1090 1040 990 940 890 850 810 780 740 710 680 600 630 600 580 560 540 2810 2600 2420 2260 2110 1970 1850 1740 1640 1550 1460 1380 1310 1250 1180 1130 1070 1020 980 930 890 860 820 790 760 730 700 670 650 2890 2710 2540 2390 2250 2120 2010 1900 1800 1710 1630 1550 1470 1410 1340 1280 1230 1180 1130 1080 1040 1000 960 920 890 3000 2820 2660 2520 2380 2260 2140 2040 1940 1850 1760 1680 1610 1540 1470 1410 1360 1300 1250 1200 1160 1120 1080 2980 2820 2680 2540 2410 2300 2190 2090 2000 1910 1820 1750 1670 1610 1540 1480 1430 1370 1320 1270

236

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

130

200

320

410

520

620

860

[Type text]

Dužina kabela ili izolovanog provodnika na kalemu – nastavak

Ø (mm) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Dužina (m) 4 5 6 7 8 9 10 12
120 120 110 110 110

14
200 190 180 180 170 170 160 150 150 140 140 140 130 130 120

16
310 300 280 280 270 260 250 240 230 230 220 210 210 200 190 190 180 180 170 170 160 160 160 150 150

18
390 380 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 260 250 240 230 230 220 220 210 200 200 190 190 180 180 180 170 170 160 160 160 150 150

20
500 480 470 450 440 420 410 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 280 270 260 260 250 240 240 230 230 220 210 210 200 200 200 190

22
600 580 560 540 520 510 490 470 460 450 430 420 410 390 380 370 360 350 340 330 320 320 310 300 290 280 280 270 260 260 250 250 240 240 230

24
830 800 770 740 720 700 670 650 630 610 590 580 560 540 530 510 500 480 470 460 450 430 420 410 400 390 380 370 360 360 350 340 330 320 320

26
1040 1000 970 930 900 870 840 820 790 770 750 720 700 680 660 640 630 610 590 580 560 550 530 520 510 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400

28
1230 1190 1150 1110 1070 1040 1000 970 940 910 880 860 830 810 780 760 740 720 700 680 670 650 630 620 600 580 570 560 540 530 520 510 490 480 470

237

Pre nik jezgra kalema ve i od 30 x Ø kabela Pre nik jezgra kalema ve i od 25 x Ø kabela Pre nik jezgra kalema ve i od 20 x Ø kabela Pre nik jezgra kalema ve i od 15 x Ø kabela Pre nik jezgra kalema ve i od 10 x Ø kabela

Polaganje kablova
Opšti uslovi
Kablovi se mogu polagati u zemlju, vodu, na otvorenom prostoru, u vazduhu, na nosa e, u kablovske kanale i cevi i u zatvorenim prostorijama. Polaganje kablova mora biti pažljivo da ne do e do ošte enja kablova kako prilikom postavljanja tako ni kasnije u pogonskom radu. Potrebno je voditi ra una o tome da: - se polaganje obavlja na temperaturi koja ne e dovesti do ošte enja kablova, ni ugroziti sigurnost ljudi i opreme, - se razvla enje kablova obavlja ure ajem za razvla enje koji ima kontrolu vu ne sile, - se kod polaganja u zemlju kablovi uvek postavljaju na pripremljenu posteljicu, koja ne sme imati agresivan uticaj na plašt, - se kablovi ne mogu vu i po zemlji, a naro ito ne po kamenu, - se ne savijaju kablovi ispod najmanje dozvoljenog polupre nika savijanja, - se kablovski vod ne zatrpava grubim kamenicama, - se iznad kablova postavljaju štitnici i upozoravaju e trake, - krajevi kablova prilikom transporta i polaganja budu zatvoreni vodonepropusnim kapama.

Temperatura polaganja
Kablovi sa plaštom od PVC mase mogu se polagati na temperaturi okoline do -5OC, a kablovi sa plaštom od PE mase mogu se polagati na temperaturi okoline do -20OC. Ako je temperatura okoline prilikom polaganja manja, potrebno je pre polaganja kablove zagrejati. Zagrevanje kablova se može posti i držanjem u toploj prostoriji ili grejanjem na neki drugi na in. Jedan od na ina može biti pomo u grejnih tela postavljenih na odgovaraju em rastojanju od kablova. Pri tome kalemove sa kablovima treba povremeno okretati i voditi ra una o tome da i najniži slojevi kablova na kalemima budu dovoljno zagrejani. Drugi na in je da se kablovi zagrevaju elektri nom strujom.

Dozvoljena vu na sila

238

Za polaganje kablova vu enjem za provodnik pomo u zatezne stezaljke dozvoljene su slede e vu ne sile, definisane tako da izduženje materijala provodnika ne pre e 0,2%: - za Cu provodnike - za Al provodnike gde je: F – vu na sila (N), n – broj provodnika u kabelu (ili broj kablova), q – presek provodnika (mm2). Za polaganje kablova vu enjem pomo u zatezne arapice dozvoljene su slede e vu ne sile: - za kablove armirane eli nim žicama - za kablove armirane eli nim trakama - za sve ostale kablove gde je: F – vu na sila (N), Ø – pre nik kabela (mm). Kod polaganja kablova sa vu enjem pomo u zatezne arapice mora se deo kabela obuhva en arapicom obavezno odse i. F F F 12 x Ø2 3 x Ø2 5 x Ø2 F F n x q x 50 N/mm2 n x q x 30 N/mm2

Ispitivanje kablova posle polaganja
Ispitivanje dielektri ne vrsto e izolacije
Posle postavljanja kablova, a pre zatrpavanja trase, potrebno je izvršiti ispitivanje dielektri ne vrsto e kablova. Ispitivanje se može obaviti jednosmernim ili naizmeni nim naponom industrijske u estanosti.

Vrsta izolacije

PVC Ispitni napon

XLPE, EPR

Nazivni napon UO/U

jednosmerni

naizmeni ni

jednosmerni 15 minuta

naizmeni ni 5 minuta kV 1 6 10 20 35

naizmeni ni fazni 24 sata kV 0,6 3,6 6 12 20

15 minuta kV 0,6/1 3,6/6 6/10 12/20 20/35 kV 4,5 14,5 24 kV 2,5 7,5 10,5 -

kV 6 18 25 50 84

Vrednosti navedene u tabeli su prema zahtevima standarda SRPS N.C5.225 i SRPS N.C5.235.

Ispitivanje posle reparacije (popravke) kabela
Posle reparacije kabel se može ispitati: - jednosmernim naponom visine 2,5 UO u trajanju od 15 minuta ili
- naizmeni nim naponom visine 1,5 UO u trajanju od 15 minuta.

Ispitivanje spoljašnjeg plašta
Posle polaganje kabela preporu uje se i ispitivanje spoljašnjeg plašta. Cilj ovog ispitivanja je da se proveri ispravnost plašta, jer njegovo ošte enje prilikom polaganja može da omogu i prodor vode u kabel i tako dovede do neželjenih posledica. Prema zahtevima standarda SRPS N.C5.225 plašt se ispituje jednosmernim naponom od 5 kV u trajanju od 5 minuta.

239

240

SERTIFIKATI

H03VV-F H03VVH2-F H05VV-F

H05RN-F

H05V-U H05V-K H07V-U H07V-R H07V-K

member of NOVKABEL AD Industrijska bb, 21000 Novi Sad, Republika Srbija Тel: + 381 21 21 00 528 + 381 21 21 00 529 + 381 21 21 00 531 + 381 21 21 00 532 Fax: +381 21 21 00 527 +381 21 21 00 527 e-mail: info@novkabel.com www.novkabel.com POINT GROUP Francuska 6, 11000 Beograd, Republika Srbija Tel: + 381 11 33 46 444 Fax: +381 11 32 34 431 e-mail: yupb@eph.point-group.com www.point-group.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful