FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII (criteriile de observare şi evaluare sunt cele menţionate în ghidul de observare al lecţiei) Şcoală/Localitate

: Disciplina: ____________ Tema: _________ _______ Data: ____________ Clasa: Total elevi: Elevi absenţi: _______ Funcţie:

___________________________________ ______ _______

Profesor/Instructor: Observator: ____

Comentarii generale (comentarii privind planificarea, tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi Diversitate (de exemplu bunele practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)

Sănătate şi Siguranţă (de exemplu evaluarea riscului)

Nevoile individuale ale cursanţilor (de exemplu cum au fost satisfăcute nevoile individuale)

Analiză & Revizuire (de exemplu în legătură cu achiziţiile elevilor)

Listă cu strategiile/materialele/mijloacele vizuale Vă rog să faceţi o listă cu exemple de materiale/strategii folosite pe parcursul acestei lecţii/curs.

 completat catalog de prezenţă  completat alte documente Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite

NOTE: __

4 = performanţă foarte bună, mult peste nivelul preconizat 3 = performanţă bună, care îndeplineşte cerinţele cu excepţia unui număr foarte mic de puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare, care îndeplineşte cerinţele cu excepţia câtorva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare, slabă, cu rezultate lipsite de valoare în domeniul învăţării Acţiune finalizată Inseraţi data

Plan de acţiune

Semnătură profesor/maistru instructor

Semnătură observator

Comentarii profesor/maistru instructor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful