You are on page 1of 1

Reuni de lequip docent de 5 A

SETMANA DEL 25 AL 29 DE JUNY DE 2012

Agenda Setmanal
CEIP ARBRE BLANC
DILLUNS 25 DE JUNY
11:00 h: Elecci de llibres i aprovaci del Criteris dAvaluaci a Primria.

Notes
1. Lliureu les previsions de NEE que falten. 2. Les segents classes han de quedar netes per a Jocs Divertits: I5A, I5B, 3er A, 3er B, Angls i 2on C. 3. No oblideu acabar els seguiments de les ACIs 4. Durant tota la setmana torneu la memria USB amb el seu nom corresponent a la Direcci dEstudis. 5. El CLAUSTRE per a aprovar la memria es convocar en quan tots els documents estiguen acabats. Si s possible aquesta setmana millor, o en tot cas la setmana que ve. 6. Les avaluacions individuals shan de lliurar fins el 25 de juny.

DIMARTS 26 DE JUNY
09:30 h: Pla de Transici Infantil/Primria.

DIMECRES 27 DE JUNY
09:00 h: Lliurament de notes.

DIJOUS 28 DE JUNY DIVENDRES 29 DE JUNY


09:00 h: ltim da per a lliurar les actes de cicle.

Dates importants
26 de juny

Es tanca ITACA.

CEIP ARBRE BLANC