Mata Pelajaran : Tarikh: Kelas: Masa: Tema Pelajaran/Topik: Tajuk: Objektif Pembelajaran

:

Pendidikan Kesihatan 07.03.12 ( Rabu ) 3 Dinamik 09:00 – 09:30 am ( 30 minit ) Kebersihan Diri dan Keluarga. Kesihatan Diri Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:   Mengenal diri sendiri dan mengamalkan penjagaan diri. Menyatakan cara penjagaan alatan kebersihan diri.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:   Menyenaraikan alatan kebersihan diri Mengumpul dan menampal gambar ke dalam folio.

Elemen Merentas Kurikulum ( EMK ):  Alam Sekitar

Nilai Murni:   Berjimat cermat Berhati-hati

Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran dan perbincangan. Refleksi:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful