CÁCH DOWNLOAD TÀI LIỆU TRÊN TRANG www.scribd.com

CÁCH DOWNLOAD TÀI LIỆU TRÊN TRANG WWW.SCRIBD.

COM ví dụ muốn download tài liệu này http://www.scribd.com/doc/72467032/Xac-su%E1%BA%A5t-thong-ke-L%C3%BDthuy%E1%BA%BFt-va-t%E1%BB%95ng-on#archive 1. Trước tiên các bạn cài phần mềm PDFCreator. Phần mềm miễn phí (tìm trên google sẽ thấy) , nó sẽ tạo cho bạn 1 máy in ảo trên máy tính có tác dụng tạo file PDF 2. Nhấn vào "Embed this document" (Biểu tượng " < > " ở cuối tài liệu) . Chọn mục "flash" và nhấn "copy"

2. Dán vào Wordpad bạn sẽ thấy dòng chữ mình bôi đỏ Ví dụ ở đây dòng chữ của mình là: http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=72467032&access_key=keycuenh18y0u2b21zcwma&page=1

3. Copy dòng chữ dán vào duyệt trình Firefox hay Internet Explorer

4. Chọn Lệnh “Print” vào print bằng PDF creator. Nhớ tick vào mục “all” để in toàn bộ các trang văn bản nhé 5. Cuối cùng là bạn đã có 1 bản PDF hoàn chỉnh rồi (Cách này cũng có thể áp dụng cho in file swf trên trang tailieu.vn mà ko cần tài khoản)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful