You are on page 1of 2

Sponsordiner in Santiago (Veraquas)

In Santiago, de hoofdstad van de provincie Veraquas , hebben ruim 400 mensen op 2 juni 2012 deelgenomen aan een door de stichting van Pater Roberto georganiseerd sponsordiner. De fotos zijn niet van de allerbeste kwaliteit, maar voldoende om een indruk te krijgen. In de nacht om 4.15 uur (vanwege 7 uur tijd verschil) is er een skype verbinding gemaakt, waardoor het mogelijk was de 400 deelnemers namens onze stichting in het Spaans toe te spreken.

Op deze manier doet Pater Roberto er alles aan, samen met de vele vrijwilligers gelden te genereren voor de vele projecten die hij inmiddels heeft opgezet. Waar deze man de energie vandaan haalt is ons werkelijk een raadsel. Alle keren als wij hem spreken (meestal 1 keer per week) heeft hij weer een nieuw plan of project. Tussendoor is hij ook nog

bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van een nieuwe kerk in El Bale, het missionaire centrum. Tijdens het diner, neemt Andre afscheid. Hij is als vrijwilliger uitgezonden door een Duitse organisatie waar wij ook regelmatig contact mee hebben. Ruim een jaar is hij werkzaam geweest in Panama, en is de Spaanse taal inmiddels machtig. Rechts onder presenteert Pater Roberto twee studenten die door zijn stichting worden gesponsord. De linkse jongen studeert op de Landbouwschool in Atalaya, en de rechtse jongen volgt een opleiding voor de zeevaart. 9 juni j.l vierde Pater Roberto het feit dat hij 10 jaar werkzaam was in en rond zijn missionaire centrum in El Bale. Hij maakt hier een wereld van verschil, en verdiend onze blijvende steun!