11

12

10
13 antara yang berikut yang manakah benar berdasar gambar

a) Beluncas hidup
b) Beluncas mati
c) Beluncas tidur

Bahagian B
1. Warnakan benda hidup

2. Namakan haiwan berikut

4. Namakan anggota badan

Tandakan

X

bagi jawapan yang betul

Benda bukan hidup

Benda hidup
Nama : ..............................................................
Tahun :.............................................................

Markah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful