11,99

LEI

ISSN 2039-6481
14

9 772039 648003

Multe idei c eative pent u

I

USOR DE CROSETAT - NR. 14
PUBLICATIE PERIODICA SAPTAMANALA • APARE FIECARE MIERCURI·

iN

EDITATA DE: HACHETTE FASCICOLI SRL

Adresa: Via M. Gioia, 61- 20124 Milano -Italia Director: Paola Tineani Director editorial: Guattlero Vigano Traducerea 91 adaptarea: Kepler 51
Tiparit de: CANALE ROMANIA Dlstributie: HIPARION ROMANIA SA

NUMERO
Triunghiuri In doua culori

14

Dimitrie Pompei 50, sect. 2, Bucuresti, cod 020335 Tel: +40 372 119 700 I Fax: +40 372 119 739 E-mail: office@hiparion.ro LS Travel Retail Romania - Dimitrie Pompei 9-9A, cladlrea 10, efaj P+1, seet, 2, Bucurestl, cod 020335
Titti;l original: 1i1!tt1imente Unclnetto

©2009 Hac:hette Partwor!ks ©2012 Hachetre ~.sdfeli S.r.i., Milano
ISSN 2039·64811 Toate textele Sl;Iflt r;>1'!ll;fejate pr111 aopy~ight. Nw pst fi p,ublicate, dlfaza e, ~G1l?iate sau reaistribui!e In nlGi un reJ fa~a a~oraLil Tn ~CrtS al editurii.

Tnvelitoare pentru sticla cu apa calda

U$OR DE CR0~l'AT - 120 numere Prel de vanzare Prlmul nurnsr: 5,.9C:lle"

tfl'Jmerele

viitoare:

11,99 le1

Ilclftma l~i rezerva dreptul de a modlftca prepurlie, ctadi se corrsidera necesar acest lucru ..
---

. COALA
-

DE eRO
-

ETAT

14

Cum se lucreaza intr-un spatiu
I

Pentru a cere numerele anterioare (eu eXceP1ia ultlmelor 3 numere de la aparltte), sunati la 031,407.82.44, trimiteti un e-mailla SUQscrlptfon@lsromania.ro sau eomandatl exemplarele dorite in magazinele Inmedio, Relay ~i 1MiFute, In momentul soHdtarii, veti primi toate informatiile cu privire la costuri ~i modalitati de plata.
SERVICIUL DE ABONARE: PRIMITI NUMERELE SERIEI U$OR DE CR0~HAT LA DOMICILiu. S~r,vi8iul de abQnare va of era sansa de a rlet,! pier.CI.e nlc un AUI'f'l~r dln seria U~or de crosetat sl de a le

Incrucisari

de plcioruse mari

Rfimi asasa, A:b-onamentul este d'isj:lsmbil de la urmafor.ul I)umar aflat [a magazin, la un pret de 11,9S I;EI pe exemplar, fara taxe supllrnentare sl avand costurile de expediere inGluse. Nu ratatl niei un numar! Dadl va lntereseaza abonamentul, contactati-ne la: 031.407.82.44, de luni pana vineri, orele 8,00 - 17:00 sau trlmlteti un mesa] la: subscription@lsfomania.ro

• Tunica de dantela • Penar cu zig-zag

• Fular In spirala • Picioruse scurte In relief • Plcioruse mari cu broderie naiva
Legenda

*

U~or

**

Mediu

***

Avansat

Daca doriti
,

sa invatati
,

r

fa

perfectie schimbarea culorilor, nimic nu este mai potrivit decat acest model Impartit In doua de 0 linie diagonals, de un mare impact vizual.

ATU

A PATCHWORK

Triunghiuri

Tn doua
Tn
doar doua culori vii contrastante, partlle patratului impartit de 0 linie obllca determinata de schimbul de culoare forrneaza un desen cu doua triunghiuri egale. (and se schimba culoa rea, la fieca re rand, este nevoie sa lnchelati piciorusul primei culori folosind firul celeilalte culori.

. u on

Dificultate: medie, deoarece punctul este simpfu, dar schimbu! de culoare cere atentie Dimensiuni: patratul final miisoarii circa 13 x 13 cm Firul necesar: fir BBB de culoare roz atasat acestei reviste, plus aceeasi cantitate de fir de culoare tnustar riimos de fa un piitrat precedent Cro$etii: o crosetii nr. 4,00 E~antion: 10 x 10 em lucrate eu picioruse mari cu croseta nr. 4,00 corespund fa 17 p.
$18 randurl Ce trebuie fiieut:

- sa facet! un lant de baza cu prima culoare - sa lucrati randul de boza cu piciotuse mar; tncepand eu prima culoare $1 terminand cu a doua - sa schimbati culorife trecand firul noii culori prin uftimele douii buc/e ale piciorusulul pe care tocmal ii tucroti cu alta culoare - sa executati piitratu! eu rtindur! de picloruse mari, lucrtuid scbimbul de culoare fn positia indicata de explicatit

f-' JI Daca executati esantionul ln mod corect, sculul roz atasat revistei e mai mult decat suficient pentru realizarea patratului. Pastrati firul rarnas, va va fi de folos pentru realizarea patratelor

urmatoare.

P\TURA

PATCH\J.,/OhK

Explicatii

cm cont.

= centimetri = continuati cr. = croseta I. = lant luc. = lucrati
p.

Abr

ie

I: i

p.m.

= piciorus mare rep. = repetati term. = terrnlnati

= piciorus

oc.

=

ochi

urm. = urmator/oare

Desfasurati de pe sculul roz un fir cu lungimea de circa 15 cm. Faceti un ochi de lat ~i puneti-l pe croseta nr. 4,00. Efectuatl 24 oc.1. cu firul roz. R.baza: (pe fata) cu firul roz luc. 1 p.m. In al4-lea oc.l., 1 p.m. In fiecare din urm. oc.l. pana la ultimele 2 oc.l.,

2

randur:

de alte 5 orl, creand 0 linie diagonala pe pe

lucrand 1 p.m. cu firul mustar In plus la randurlle dos $i 2 p.m. cu firul mustar in plus la randurile cu firul mustar luc, 3 oc.1. (= 1 p.m.), sariti peste primul p.m., luc. 1 p.m. in fiecare p. pana la ultimele efectuand

fata. Aveti In total 13 randuri, Ultimul rand: (pe dos)

inchelaf Insa ultimul p.m. In roz luand firul
prin ultimele 2 bucle, cont. cu

rnustar si trecandu-l

2, apol In urm. p. luc. 1 p.m. cu firul rnustar; ultima incheiere cu firul roz, cont. cu p.m. in varful celor

firul rnustar $i luc. 1 p.m. in fiecare din ultimele 2 ochiuri de lant, lntoarceti. Aveti 22 p.m.

culoarea roz lucrand ultimul 3 oc.1. pentru Intoarcere.

Rl: (pe dos) cu firul mustar luc. 3 oc.l. (= 1 p.rn.),
sariti peste primul p.m., luc. 1 p.m. in fiecare din urm. 2 p., lucrand Insa ultima lncheiere fiecare p. pana la finalul randului, intoarceti. a ultimului p. cu firul roz, cont. cu culoarea roz lucrand 1 p.m. In lucrand ultimul apoi p.m. In varful celor 3 oc.1. pentru intoarcere,

Tajati ~ifixati firul,

,)5 Asarnblare
Hxati firele, puneti acoperlta cu bolduri, patratul pe 0 suprafata plana, cu panza de calcar ~i fixatl de jur imprejur respectand dimensiunile Acoperlti-l pe care va apoi cu 0 dirpa trebui sa Ie alba patratul. curata ~i umeda. boldurile Uisati la uscat $j Indepartati patratul, pastrandu-l plat, doar cand se vor fi uscat atat carpa, cat si $i pe celelalte.

R2: (pe fata) cu culoarea roz luc. 3 oc.l. 5 p., executand

(= 1 p.rn.), sariti peste primul p.m., luc. 1 p.m, In fiecare din urm. p. pana la ultimele Insa ultima incheiere a ultimului p.m. cu firul mustar,

cont. cu firul rnustar lucrand 1 p.m. In fiecare p. pana la finalul r., lucrand ultimul pentru Intoarcere, p.m. in varful celor 3 oc.1. Rep. ultimele apoi lntoarceti.

patratul, Puneti deoparte

pana cand Ie veti fi executat

PATURA

PATCHWORK

CUM
SE EFECTUEAZA MODELUL PATRATULUI

Cu firul roz, efectuatl un lant de baza format din 24 ochiuri de lant, Pentru randul de baza, luc. 1 p.m. In al 4-lea oc.1. de la cr. ~i apoi luc. 1p.m. In fiecare ochi de Iant pana la ultimele 2.

Folosind culoarea roz, incepetl al 2-lea rand. Executati 3 oc.1. pentru Intoarcere care corespund primului p.rn., apoi saritl peste piclorusul de la baza celor 3 oc.1. Luc. 1 p.m. in fiecare plclorus pana la ultimele 5, 7ncheind insa ultimul piciorus lucrat In roz cu firul mustar; Continuati apoi cu firul mustar pana la sfarsitu] randului lucrand ultimul p.m. In al 3-1ea din cele 3 oc.1. pentru lntoarcere.

tuatl firul mustar pentru a Iucra Incheierea finala a ultimului p.m. In roz, apoi conrinuati cu firul rnustar $i lucrati 1p.m. in fiecare din ultimele 2 oc.l., lntoarcetl, Aveti In total 22 p.m.

Rep. ultimele 2 r., explicate In ultimele 2 etape precedente (a 3-a $i a 4-a), de 5 ori. Secreeaza astfel a linie dlagonala deoarece se lucreaza 1p. mustar in plusla fiecare rand pe dosullucrului $i 2 p. mustar in plus la fiecare rand pe fata lucrului.

Cu firul rnustar lucratl 3 oc.1. pentru intoarcere care corespund primului p.m., apoi sariti peste piclorusul de la baza celor 3 oc.1. Luc. 1p.m. In fiecare din urrnatoarele 2 picioruse, schirnband culoarea la lucrarea partll finale a ultimului p.: luatl firul roz sl treceti-l prin ultimele 2 bucle rnustar de pe cr., apoi continuati cu rozul pana la finalul randulul lucrand ultimul p.m. in al 3-lea din cele 3 oc.1. pentru Intoarcere.

Executatl ultimul rand cu culoarea rnustar, lncepand cu 3 oc.l, pentru Intoarcere care corepund primului p.rn., sariti peste p. de la baza celor 3 oc.l. $i continuati lucrand 1p.m. In fiecare p. pana la ultimul p. Inchelati ultimul p. rnustar cu culoarea roz, trecand firul de aceasta culoare prin ultimele 2 bucle mustar, Continuatl cu roz ultimul p.m. In al 3-lea din cele 3 oc.1.pentru lntoarcere.

MODELE

DE LA STILISTI,

MODELE

DE

LA STILI$TI

Un punct cu gaurl caracterizeaza modelul ales pentru topul cu umeri cazuti si maned fiuture. Cele doua "flori de lotus" care subliniaza suprapunerea accentueaza stilul japonez.

Dificultate: mediu. Punctulse repetii reqalat, dar constructia modelului cere multa atentie Dimensiuni: expticotia este data pentru 4 morim! clrcumjerittta bustului: 81 (86 91, 96) cm circumferinta topu!ui: 94 (98, 102, 106) cm lungime: 40,5 (41,5; 43,S; 44,S) em Nota: masurile din peranteza se reJera 10 mar/mile superioare; cand este indtcata o singura masura, aceasta se reJera 10 toote
L

marimile

Firul necesar: 300 (300, 400, 400) g de fir usor riisucit tie qrosime medie din acril/lana de culoare albastru-verzui inehis Cro~etii: crosetii nr. 3,5 si nr. 4,00 Alte instrumente: 2 nasturi, 1 caps a E~antion: 20 p. fji 11 ttindur! lucrate cu punctul cu qiiuti cu cr. nr. 4,00 corespund unui oatro: de 10 x 10 cm Ce trebuie facut: - sa iucrati topul cu punctu/ cu gauri care constii In plcioruse marl reduse lucrate impretma fji separate de soatt: din ochiuri de font - sa efectuat! inmultitile pentru mtineci, sciiderlle pentru umeri fji tiiscroiaia gatului dupa cum este explicat - sa comptetati bordura exterioarii cu finisare cu piciotuse scurte - sa efectuati butonierele Informa de floare pe rotund si sa Ie coaseti pe una din partile din Jata

°

Abrevieri: cm = centimetri; cont. = continuati: cr. = croseta imp. = Irnpreuna: inc. = incheiatl: inm. :; Inrnultitl I. = lant: luc. = lucrati: oc. = ochi; oc.al. = ochi alunecat p. '" piclorus: p.m. = piciorus mare p.m.r, = piciorus mare redus; p.sc. = plciorus scurt prec. = precedent; r. = rand; rep. = repetati scad. = scadeti: term. = terrnlnatl: urm. = urrnator/oare.
SPATE:

°

Firul
Firul de grosime medie campus din 30% lana ~i 70% acril Imbina eleganta eu splrltul praetie. User rasucit, moale la atingere, este potrivit pentru luerurile crosetate deoarece pune in evidenta modelul punctelor. Se poate spala la masina, Paleta de culori disponlbila este foarte extinsa.

Cu cr. nr. 4,00 faceti 7S (79, 83, 87) oc.1.R.baza: (pe fatal luc. 2 p.m.r. inc. Imp. (= luc. cele 2 p.m.r. fara ultima inc., luati jeteu si, trecandu-l prin cele 5 bucle de pe cr, inc. imp. cele 2 p.j ln al3-lea ~iIn al4-lea oc.1.de la cr., * 1 oc.l., 1 p.m.r. In 2 urm. oc.l. *, rep. de la * la * pana la ultimul oc.l., apoi luc. 1 oc.l. ~i1 p.m.r. In ultimul oc.l., lntoarceti. Aveti 36 (38, 40, 42) modele de p.m.r. plus 1 p.m.r. de fiecare parte. Cont. cu modelul cu gauri: Rl: 2 oc.l. (= 1 p.m.r.), sariti peste primul p. de la baza celor 2 oc.l., luc. 2 p.m.r. Inc. Imp. in urm. 2 sp. de 1 oc.l. (Iuc. primul p.m.r.ln primul sp. ~ial2-lea p.m.r. In al 2-lea sp. al r. prec.), * 1 oc.l., luc. 2 p.m.r. inc. imp. lucr. primulln acelasi sp. prec. si al 2-lea In urm. sp. *, rep. de la * la * term. cu 1 oc.l. $i 1 p.m.r. In al 2-lea din cele 2 oc.1. de lntoarcere, intoarceti. Acest ultim r.forrneaza modelul punctului cu gaurl, Luc. alte 2 (2, 4, 4) r. conform modelului. Modelati laturile, lnmultind plciorusele in felul urm.: Rl de inm. 2 oc.1. (= 1 p.rn.r.), nu sariti peste p. de la baza oc.l., ci luc. 1 p.m.r. in primul p.m.r., cont. cu modelul pana la final, intoarcetl. R2 de lnm. 2 oc.1. (= 1 p.m.r.), nu sariti peste p. de la baza oc.l., ci luc. 1 p.m.r. in primul p.m.r., cont. cu modelul lucr. ultimul grup de 2 p.m.r. Inc. Imp. deasupra sp. de dupa ultimul grup ~ideasupra sp. dintre ultimul p.m.r. ~icele 2 oc.l.; apoi luc. 1 oc.l., 1 p.m.r. In al2-lea din cele 2 oc.l., lntoarcetl.

MODELE
R3 de inm. luc. conform modelului lucr. ultimul grup de 2 p.m.r. Inc. imp. deasupra sp. de dupa ultimul grup sl deasupra sp. dintre ultimul p.m.r. ~i cele 2 oc.l.; apoi luc. 1 oc.l., 1 p.m.r in al 2-lea din cele 2 oc.l., Intoarceti. R4 de inm. luc. conform modelului, intoarceti. Aveti 38 (40,42,44) modele cu gauri. Rep. aceste ultime 4 r. de alte 4 ori. Aveti 46 (48, 50, 52) modele cu gauri, Acum, spatele ar trebui sa rnasoare 21,S (21,S; 23,S; 23,S) cm term. cu 1 r. pe dos. Forrnati maneclle: lasati bucla ultimului p. in lucru pe un ac de slguranta. tuati 0 bucata scurta din acelasi fir si unitl-o cu al 2-lea din cele 2 oc.1.de pe marginea opusa a r, luc. 4 oc.l.,Taiati ?i fixati firul. Cu cr. reluati bucla lasata in suspensie pe acul de slguranta ~i cont. in urm. mod: Rl : 5 oc.l., luc. un grup de 2 p.m.r. inc. imp. in al3-lea si in al 4-lea oc.l. de la cr., 1 oc.l., luc. un grup de 2 p.m.r. inc. imp. in urm. oc.1.?i In sp.Jde dupa urm. p.m.r., 1 oc.l., cant. cu modelul term. cu un grup de 2 p.m.r. Jucr.primul in sp.l dintre ultimul grup ~i cele 2 oc.1.pentru intoarcere si al2-lea in primul oc.l. din cele 4inm., apoi luc. 1 oc.l., un grup de 2 p.m.r. inc. Imp. in 2 urm. oc.l. din cele 4 inrn., 1 oc.l., 1 p.m.r. 'in ultimul oc.l., intoarceti, Aveti 50 (52,54,56) modeJe cu gauri, Cant. fara alte Inmultiri pana la 18 (19, 19,20) cm de la lnceputul lnmultlrilor latera Ie pentru maned, term. cu 1 r. pe dos. Efectuaf scaderile pentru umeri: Rl: luc. 1 oc.al. in primul p.m.r., de 2 ori luc. 1 oc.al. in sp.1de 1 oc.1. sl t oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. imp.; apoi luc. 1 oc.al. in urm. sp. de 1 oc.l., apoi luc. 2 oc.1. sl 1 p.m.r. in urm. sp. de 1 oc.l. (= un grup de 2 p.m.r. la inceputul r.), 1 oc.l., cant. cu modelullucr. ultimul grup de 2 p.m.r. inc. imp. in sp. al patrulea si al treilea de la coada r., lntoarceti fara sa lucrati deasupra ultimelor 2 modele si 1 p. din margine. R2: luc. lac. al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. lrnp., 1 oc. al, in urm. sp. de 1 oc.l., 1 oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. irnp., 1 oc.al. in urm. sp. de 1 oc.l., apoi Juc. 2 oc.l. ~i1 p.m.r. in urm. sp. de 1 oc.1. (= un grup de 2 p.m.r. la inceputul r.), 1 oc.l., cont. cu modelullucr. ultimul grup de 2 p.m.r. inc. imp. in antepenultimuJ sl 'in penultimul sp. al r., lntoarcett fara sa lucrati deasupra ultimelor 2 modele. R3: luc. la fel ca al2-lea r. de pe umeri. Aveti 38 (40, 42, 44) modele. Efectuati rascrolala gatului lucr. separat pe cele 2 parti. Prima parte - r.urm.: luc. 1 oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. irnp., 1 oc. al. in urm. sp. de 1 oc.l., I oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. irnp., 1 oc.al. in urm. sp. de 1 oc.l., apoi luc. 2 oc.l. sl 1 p.m.r.in urm. sp. de 1 oc.l., apoi de 10 (10, 11, 11) ori luc. 1 oC.1.si un grup de 2 p.m.r. Inc. imp. conform modelului, intoarceti, R.urm.: luc. 1 oc.l., 1 p.m.r. in sp.1de 1 oc.l., cont. cu modelul ~i term. lucr. ultimul grup de 2 p.m.rlnc. Imp. in antepenultimul si in penultimul sp. al r., intcarceti tara sa lucraf deasupra ultimelor 2 modele. Taiati ~i fixati firul. FATASTANGA: Cu cr. nr. 4,00 faceti 51 (53, 55, 57) oc.l. Luc. r. de baza si 3 (3, 5, 5) r. al punctului cu gauri asa cum ati facut pentru spate. Averi 24 (25, 26, 27) modele. Modelati latura exterloara inmuitind p. in felul urm.: Rl de inm. 2 oc.l. ('" 1 p.m.r.), nu

DE LA

STILI$TI

I

sariti peste p. de la baza oc.l. ci luc. 1 p.rn.r; In primul p.m.r, cont. cu modelul pana la final, intoarcetl. R2 de inm. luc. conform modelului lucr. ultimul grup de 2 p.m.r. inc. imp. deasupra sp. de dupa ultimul grup ~i deasupra sp. dintre ultimul p.m.r. sl cele 2 oc.l.: apoi luc. 1 oc.l., 1 p.m.r. in al 2-lea din cele 2 oc.l., intoarceti. R3 ~i R4 de inm. luc ..conform modelului, intoarceti. Aveti 25 (26, 27, 28) modele. Rep. aceste ultime 4 r. de alte 2 ori. Aveti 27 (28, 29, 30) modele cu gauri si 16 (16, 18, 18) r. in total. Facetl decolteul: Rl: 20c.I., 1 p.m.r. in primul p.m.r., luc. conform modelului punctului ?i term. cu 2 p.m.t inc.Imp. deasupra ultimelor 2 sp., lntoarceti. R2: 2 oc.l., luc. conform modelului lucr. ultimul grup de 2 p.m.r. Inc.jrnp. deasupra sp. de dupa ultimul grup ?i deasupra sp. dintre ultimul p.m.r. si cele 2 oc.l.; apoi luc. 1 oc.L, 1 p.m.r. in al 2-lea din cele 2 oc.l., Intoarceti. Aveti 27 (28, 29, 30) modele ca mai inainte, dar cu 1 model Inmultit pe latura exterioara ~i 1 model scazut pe latura dinspre decolteu. R3: luc. conform modelului punctului ~i term. cu 2 p.m.r. Inc.Imp, deasupra ultimelor 2 sp., intoarceti. R4: 2 oc.l., luc. conform modelului punctului, lntoarceti. Raman 26 (27, 28, 29) modele deoarece a fost scazut 1 model pe latura dinspre decolteu. Rep. ultimele 4 r. inca 0 data, Raman 25 (26, 27, 28) modele. Formaf maneca: Rl: Sod, luc. un grup de 2 p.m.r. Inc. imp. In al 3-lea ~iIn al 4-lea oc.l. de la cr., 1 oc.l., luc. un grup de 2 p.m.tinc, imp. in urm. oc.l. ~iIn sp.1de dupa urm. p.rn.r., 1 oc.l., cont. cu modelul punctului ~i term. cu 2 p.m.r.inc. imp. deasupra ultimelor 2 sp., lntoarceti, R.urm.: 2 oc.l., luc. conform modelului punctului, intoarcetl. Aveti 26 (27, 28, 39) modele deoarece a fost scazut 1 model pe latura dinspre decolteu sl au fost lnm, 2 modele pe latura exterioara pentru rnaneca, Cont. cu modelul punctului sl In acelasi timp dim. 1 model pe latura dinspre decolteu la fiecare 2 r. pana rarnaneti cu 18 (18, 19, 19) modele. Cont. fara alte scaderi pana ajungeti la aceeasi inaltime ca cea a spatelui In dreptulinceputului scaderilor pentru umeri, term. cu 1 r. pe des. Efectuat] scaderile pentru umar: Rl: luc. I oc.al. In primul p.m.r., de 2 ori luc. 1 oc.al. In sp.1de 1 oc.1.~i Loc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r.lnc. lrnp.: apoi luc. 1 oc.al. in urm. sp. de 1 oc.l., apoi luc. 2 oc.l. si 1 p.m.r. 'in urm. sp. de 1 oc.J. (= un grup de 2 p.m.r. la inceputul r.), 1 oc.l., cont. cu modelul punctului pana la final, lntoarcetl. R2: luc. cu modelul lucr. ultimul grup de 2 p.rn.r, 'inc. imp. in antepenultimul ~i in penultimul sp. al r., Intoarceti fara sa lucrati deasupra ultimelor 2 modele. R3: luc. 1 oc.al. deasupra grupului de 2 p.rn.rInc. imp., 1 oc.al. In urm. sp. de 1 oc.l., 1oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. lrnp., 1 oc.al, in urm. sp. de 1 oc.l., apoi luc. 2 oc.1.~i1 p.m.r. in urm. sp. de 10c.1. (= un grup de 2 p.m.r. la Inceputul r.), 1 oc.l., cont. cu modelul punctului pana la final, intoarceti. Rep. ultimele 2 r. Inca 0 data. Taiati si fixati firul. FATA DREAPTA: CU cr. nr. 4,00 faceti 51 (53, 55, 57) oc.1. l.uc, r. de baza si 3 (3, 5, 5) r. ale punctulul cu gauri asa cum ati facut pentru spate. Aveti 24 (25, 26, 27) modele. Modelati latura exterioara: Rl de inm. luc, modelul punctului pana la final,

MODELE
intoarceti. punctului modelului

DE

LA STILI$TI

R2 de inm. 2 oc.1. (= 1 p.rn.r.), nu sariti peste p. de primul p.m.r., cont. cu modelul R3 de inm. luc. conform deasupra sp. Vaporizati diferitele parti conform instructlunilor de pe eticheta firului. Uniti fetele eu spatele pe umeri, facand sa coincida r. cu scaderi. Uniti apoi fetele cu spatele pe laturi. Bordura exterloara lnferloara, cea a deschlzaturilor din fata pana la final, lntoarceti,

la baza oc.l., ci luc. 1 p.m.r.in

lucr. ultimul grup de 2 p.m.r.lnc.lmp.

de dupa ultimul grup $i deasupra sp. dintre ultimul p.m.r. $i cele 2 oc.l.; apoi luc. 1 oc.l., 1 p.m.r. in al 2-lea din cele 2 oc.l., intcercetl. R4 de inm. lue. conform modelului, lntoarceti. Aveti 25 (26,27, 28) modele. Rep. aceste ultime 4 r. de alte 2 ori. Aveti 27 (28, 29,30) modele cu gauri si 16 (16, 18, 18) r. in total. Efectuati decolteul: pana la final, Intoarcetl. luc. conform modelului r. pre c., lntoarceti. Rl: 1 oc.l., 1 p.m.r. In primul sp. punctului de 1 oc.l., luc. 1 oc.1. si cont. conform modelului

~ia gulerului:

eu cr. nr. 3,50 si pe fata, uniti firul eu baza

cusaturii de pe partea dreapta. Rl: luc. 1 oc.l., 1 p.sc. in fiec. p. de pe latura lnferioara a fetei drepte, 3 p.sc.tn aceeasi p. de colt, 3 p.sc.in corespondents ineeputul deeolteului, lucr. 3 p.se. In corespondents cu 2 r. pana ajungeti la

R2: 2 oc.l., 1 p.m.r. in primul p.m.r., lucr. ultimul p.m.r. in primul

p.rn.r;

al

2 p.se. In acelasi p. In acest colt, eont. cu 2 r. pana la inceputul

R3: lue. 1 oc.l., 1 p.m.r. in primul sp. de punctului

1 oc.l., apoi luc. 1 oc.1. si cont. conform modelului lucr. uitimul grup de 2

rascrolelii gatulul de la spate, lue. 3 p.sc. inc. Imp. In aeest colt, cont. de-a lungul rascroielll de la gat a partii din spate lucr. 1 p.se. In fiec. p. si In coltul urrn. luc. 3 p.se. Inc. lmp., apoi luc. de-a lungul fetei stangi asa cum ati facut pentru fata dreapta, inrnultind piciorusele la colturi ~i eont. apoi de-a a fetei stangi $i a spatelui; term. eu ale lungul laturil inferioare

p.rn.r;

Inc. imp. deasupra sp. de dupa

ultimul grup si asp. dintre ultimul p.m.r. sl cele 2 oc.l.: apoi luc. 1 oc.l., 1 p.m.r. In al 2-lea din cele 2 oc.l., intoarceti. R4: 2 oc.l., luc. conform modelului punctului, lucr. ultimul Raman p.m.r. In primul p.m.r. din r. prec., lntoarceti.

26 (27, 28, 29) modele deoarece au fost scazute 2 modele pe latura dinspre decolteu si a fost crescut 1 model pe latura exterioara. Rep, ultimele 4 r. inca 0 data. Raman p. in lucru pe un ac de slguranta. Luati 25 (26, 27, 28) modele. Forrnati rnaneca In felul urmator: lasati bucla ultimului o bucata din acelasi fir $i uniti-o cu al 2-lea din eele 2 oc.l, de pe latura opusa a r., luc. 4 oc.l., Taiati ~i fixati firul. Cu cr. reluati bucla lasata in suspensie pe acul de slguranta ~icont. in urm. mod: Rl: 1 oc.l., 1 p.m.rin primul sp. de 1 oc.l., apoi luc, 1 oc.l., cont. cu modelul term. cu un grup de 2 p.m.r. lucr. primul in sp.l dintre ultimul grup si cele 2 oc.l. pentru intoarcere si al 2-lea In primul oc.1. din cele 4lnm., apoi lue. 1 oc.l., un grup de 2 p.m.r. inc. imp. in 2 urm. oc.1. din cele 4 inm., 1 oc.l., 1 p.m.r. in ultimul oe.l., Intoarceti. R.urm.: 2 oc.l., luc. conform modelului primul p.m.r. al r. prec., lntoarceti. lucr. ultimul p.m.r. in Aveti 26 (27,28,29) Cont.

1 oc.al. in primul oe.1. R2: luc. 1 oc.l., 1 p.se. In fiecare p. de jur 7mprejur, luc. 3 p.sc. in acelasi p. pe colturile inferioare fetelor $i 3 p.se. Inc. imp. in colturile rascroielii gatului din spate, term. eu 1 oe.al. In primul oc.l. Taiati !?ifixatl firul. Bordura fiedirei eu inceputul fetelor. Z p.se. in acelasi p. pe colturlle unde incepe decolteul

maned:

cu cr. nr. 3,50 ~i pe fata, unlti firul cu marginea

cusaturii de pe lateral, la baza manecll. term. cu 1 oc.alin primul oc.l,

Rl: lue. 1 oc.l., apoi luc. 3 p.se. in corespondents a 2 r. de jurlmprejur,

R2: luc. 1 oe.I., 1 p.se. in fieeare p. al r. prec., term. eu loc.al. in primul oc.1. Taiati ~i fixati firul. Flori pentru butoniere [faceti 2): cu cr. nr. 3,50 sl, lasand un In cere eu ~i

capat mai lung de fir, facetl 7 oe.1. $i inchideti-le Inauntrul de la cercului, lue. 3 oe.l.,

1 oc.al, In primul oc.l. Rl: lucr. deasupra capatului firului

modele deoareee a fost scazut 1 model pe latura dinspre deeolteu si au fost inm. 2 modele pe latura exterioara. cu modelul punctului latura dinspre deeolteu la fiecare 2 r. pana rarnanetl eu 18 (18, 19, 19) modele. Cont. fara alte scaderi pana ajungeti la aceeasi Tnaltime ea eea a spatelui In dreptul inceputului scaderilor pentru umeri, term. cu un r. pe dos. Efectuati scaderile pentru urnar: Rl: luc. conform modelului ultimul grup de 2 p.m.r. Inc. imp. in al patrulea la coada sp. al r., lntoarceti lucr. $i al treilea de $i in acelasi timp dim. 1 model pe

*

la

* de

* 2 p.sc.In

cere, 2 oC.1.". rep.

alte 3 ori, 1 p.sc, in cerc, term. eu 1 oc.al. in

primul din cele 3 oc.l. R2: luc.

* 2 oc.l.,

3 p.m. in sp.l de

2 oc.l., apoi Iuc. 2 oe.1. sl 1 oc.al. in 2 p.sc. *, rep. de la * la * de 3 ori, apoi luc. 2 oc.l., 3 p.m. in sp.1 de 2 oc.i., apoi luc. 2 oc.1. sl 1 oc.al, in ultimul p.se.; term, eu 1 oc.al. la inceputul firului r, prec. Tajati ~i fixati firul. Trageti de extremitatea

initial, pentru a Ineheia centrul firului astfel incat sa ramana deschis atat cat ar fi neeesar pentru a face sa treaca un nasture. Hxati capatul de fir eu 2 sau 3 puncte In spate, apoi pastrati partea restanta pentru a fixa floarea pe marginea deschlzaturil. Atasati floarea la inceputul bordurii deschizaturii. deschizaturii pe fata dreapta, astfel incat gaura centrals sa fie pozltionata chiar In exteriorul Atasati cealalta fetei floare in acelasi mod tot pe bordura deschizaturu fata stanga, Intr-o pozitie care sa corespunda Atasati una din partile capsei la lnceputul interiorul fetei drepte.

fara sa lucrati deasupra eelor

2 modele $i 1 p. din margine. R2: Iuc. 1 oc.al. deasupra grupului de 2 p.m.r. inc. irnp., 1 oc.al, In urm. sp. de 1 oc.l., 1 oe.al. deasupra grupului de 2 p.m.r.inc. Imp., 1 oc.al. in urm. sp. de 1 oc.l., apoi lue. 2 oe.1. ?i 1 p.m.r, in urm. sp. de 1 oc.l. , apoi luc. 1 oc.l., cont. eu modelul pana la final, lntoarceti. penultimul ultimelor R3: luc, conform sp. al r., intoarceti modelului punctului executand sl in ultimul grup de 2 p.m.r. inc. imp. in antepenultimul 2 modele. Repetati ultimele

drepte, la 5 em de marginea lnferioara. Atasatl nasturii pe butonierelor. pe pe deeolteului

fara sa lucrati deasupra 2 r. Inca 0 data.

fata stanga sl cealalta parte a capsei In corespondents

Taiati ?i fixatl firul.

PENTRU

CAsA

l.ucrata ca un pulover In miniatura, mentine apa calda un timp mai lung. Perfecta de facut cadou unei prietene.

Modelul hexagonal cu un desen de inspiratle nordica este cusut deasupra centrului partii din fata, In timp ce spatele este irnpartit In doua parti prinse cu nasturi. Eleganta invelltoare pentru sticla este executata intr-un punct fantezie cu linii.

Ghidul punctelor de baza
Picioru~ seurt (p.se.) Faceti un lant de baza si executati primul plclorus in al 2·lea oc.1. de la croseta, luati un jeteu ~i trageti firul prin oc.l., obtinand astfe I 2 bucle pe cr. luati un nou jeteu ~i trageti-l prin cele 2 bucle, inchelnd astfel piciorusul. Luc. 1 p.sc. In fiecare ochi de lant. La inceputul fiecarui r. faceti 1oc.l, de intoa rcere. Picioru~ mare Faceti un lant de baza, luati un jeteu, apoi intrcduceti cr. in al 4-lea oc.1. de la cr. si prlndeti firul. Tragetl 0 bucla prin oc.1. Tn acest moment avetl 3 bucle pe croseta. tuati un jeteu si treceti-l prin primele 2 bucle. Luati un nou jeteu ~i treceti-l prin ultimele 2 bucle de pe cr. Astfel incheiati p.m. Faceti cate un p.m. In fiecare din oc.l, sau p. de dedesubt pentru a termina randul. Intoarceti lucrul ~i executati 3 oc.l. care coresound primului p.m. din randul urmator. Luc. r. urm. omltand primul p.m. de dedesubt.

Dificultate: usot. Chiar daea suntfolositie mai multe modele, ocestea sunt simplu de realizat D'imensiuni: adaptata pentru aeoperirea unei sticte de apa co/da de miuime normetti, circa 20 x 3S em Firul necesar: 150 g erern si 50 9 fir; ditur-tm fir de gFesime medie din alpaca baby.10fJ% Cro5eta: 0 ero$eta nt; 4"OQ Alte instrumenie: 3 ttasturi E5antioane: 19 p, $i 18 rdndupi lucrate ou punctu! iantezte cu linil cu cr. hr: 4.,OQ masoari'i 10 x .1Q em
PENTRU A OBTlNF MQDHUL PROPU5 ESIE ESENT/At. CA E$AN7ifONUL fl)V:S.5-;4 CCJR6sPUN/!)A CfLUI os« Ce trebuie Ilkut: - sa lucrati Jata ~i spatele cu putict fantezie

cu

- sa lucnat! spatele din doua parti, eu 0 deschizatura Ineneidta de a nasturi - sa efectuapi la capatul superior scaderi simple - sa !uaati un model cu dung; in (reliefco margine suoenoor« - sa executati separat pe rotund modelul hexaqonai de aplieat pe fata ttwetitoore;
Firu!
De grosime medie, cald sl rafinat, firul natural folosit pentru executa rea acestui articol care trebuie sa fie elegant ~i maale este din alpaca baby 100%. Delicat, se poate spala doar de mana. In grJla de culori sunt prezente 0 multitudine de culori, de la cele neutre sl deschise la cele vii ?i lnchlse, dintre care veti putea alege comblnatille care va plac mai multo

linil

PENTRU

CAsA

baza oc.l., 1 p.sc.In urm. p.m., restul r., term. cu ultimul

*

1 p.m. in urm. p.sc.,

1 p. sc. in urm. p.m. *, rep. de la 3 oc.l., intoarcetl.
primului ultimul

* la * pentru

tot

p.se. in al 3-lea din cele

R3 sl R4: luc. la fel ca R2. p. de

RS ~iR6: cu firul gri, luc. 2 oc.1. (care corespund p.se.), sariti peste primul

la baza oc.l.,
intoarcetl,
6 r.

luc. 1 p.sc, in fiecare din urm. p. pana la final, luc.

p.scin varful oc.1. de intoarcere,

Taiati $i fixati firul de culoare gri.

**

Ultimele

forrneaza modelul punetului fantezie eu r. Rep. de
7 ori. *** Modelati
cont. folosind lucrului) partea superioara In felul urm.: (pe 2 doar euloarea erem. R.urm.:

fata

luc. 1 oe.al. in fiecare din primele

p.,

oc.l., 1 p.sc. in urm. p., * 1 p.m. In urm. p., 1 p.se. In urm. p.", rep. de la * la * pentru tot restul r.,
ornitand insa sa luc. in ultimul p. ~i In oc.1. pentru

3 oe.1. (= 1 p.rn.), sariti peste primul

p. de la baza

intoarcere (se sare astfel peste ultimele 2 p.),
intoarcetl. Raman 36 p. Rep. ultimul r. de alte 3 ori. Raman 24 p. R.urm.: lue. 3 oc.1. (= 1 p.rn.), sariti
peste primul p. de la baza oc.i., 1 p.m. In fiecare din p.m. In al 3-lea din urm. p. pana la final, luc. ultimul eele 3 oc.1. pentru intoarcere, R.urm.: Abrevieri: (punetul

Intoarceti,

cu dungi in relief) luc. 3 oc.l.

em cont.

= centimetri = continuati
I. = lant luc. = lucrati
cr.

FATA:
I

Cu cr. nr. crem

= croseta

4,00 $i culoarea faceti 41 oc.1.

R.baza: lue. 1 p.se. Tn al
I

(= 1 p.m.), sariti peste primul p. de la baza * introducand cr. pe spate $i de la dreapta la stanga, luc. 1 p.m. in jurul coloanei urm. p.m., apoi lntroducand cr. pe fata $i de la dreapta la stanga, lue. 1 p.rn. in jurul coloanei urm. p.rn. *, rep. de
oc.l., la

2-lea oe.1. de la cr., 1 p. sc. in fiecare din urm. oc.1. pana la final,

* la *

pentru tot restul r., luc. ultimul

p.m. in

oc.al.

= ochi
p.

oc.

= ochi
mare mare redus

varful oc.l. de intoarcere, intoarceti. Luc. alte 6 r. ea ultimul r., forrnand astfel dungile In relief. Taiati sl
fixatl firul.

= piciorus

alunecat

intoarcetl. Aveti 40 p.sc.
Cant. cu modelul punctului fantezie cu r.

p.m. = piclorus p.m.r. p.sc.

= piciorus

PARTEA SUPERIOARA. A SPATElUI:
luc. la fel ca pentru fata pana la formeaza modelul punctului

: in felul urm.: Ri: (pe fatal cu firul crem luc. 3 oc,l. (= 1 p.m.), sariti peste primul p.se. de la baza

**. Ultimele

6 r.
pana

= piciorus scurt prec. = precedent
r.

fantezie

cu r. Rep. de

5 ori. Acum luc. la fel ca pentru fata, de la la final.

***

= repetati sp. = spatiu term. = terrninati urm. = urmator/oare
rep.

=

rand

oc.l., 1 p.sc, in urm. PARTEA INFERIOARA A SPATElUI:
luc. la fel ca pentru forrneaza R.urm.: modelul modelul fata pana la punctului

p.sc., * 1 p.m. in urm. p. sc., 1p.se. in urm. p. sc. *, rep. de la

**.

Ultimele eu r, R3.

6 r.

*

la

* pentru

fantezie

tot restul sariti

Rep. inca 0 data, apoi rep. iar de la Rila (r. butonierelor punctului,

r., lntoarceti. oc.1.

I= 1 p.m.),

R2: lue. 3 p.se. de la

si pe dos) 3 oc.1. (= 1 p.m.),

sariti peste primuJ p. de la baza 3 oc.l., luc. 8 p. cu 2 oc.l., sariti peste urm. 2 p.,

peste primul

PENTRU
luc. 8 p. cu modelul

CAsA
punctului, 2 oc.l., sarlti peste punctului, 20c.L, sl, cu punetului cele 3 oc.1. R4: lue. 1 oc.al. in urm. p.m. sl in prirnul sp. de 3 oc.l., luc. 3 oe.1. (= 1 p.rn.), 2 p.m., 3 oc.l., 3 p.m. ~i 1 oc.1. In acelasi prim sp., urm. sp. de 3 oc.1. *, rep. de la term. cu 1 oc.al. In al3-lea

urm. 2 p., luc. 8 p. cu modelul pana la final, Intoarceti.

sariti peste 2 urm. p., lue. cu modelul Schimbati firul gri, luc. 2 r. ale punctului. MODElUL

* sariti

peste

culoarea

urm. 4 p.rn., luc. 3 p.rn., 3 oc.l., 3 p.m. ~i 1 oc.1. In

Taiati ~i fixati firul. DE NEA:

* la * de

alte 40ri,

din cele 3 oc.1.

HEXAGONAL AL FUlGUlUI

R5: luc. 1 oc.al. in fiecare din urm. 2 p.m. ~i In primul sp. de 3 oc.l., luc. 3 oc.l. (= 1 p.m.), 3 p.m., Z oc.l., 4 p.m. ~i 3 oc.1. In acelasl prim sp., 2 oc.l., 4 p.m.si de la

Cu cr. nr. 4,OO!?i firul crern, faceti 20c.1.

Rl: luc. 6 p. sc. in al 2-lea oc.1. de la cr., term. cu
1 oc.al. In primul primul 1 p.m. p.sc., p.sc., Incheind astfellucrul R2: 5 oc.1. (3 oc.1. :::;: p.m. ~i 2 oc.1. 1

* sariti

peste

= sp.],

in cere. 1 p.m. in

urm. 3 p.m., oc.1. ~i urm. 3 p.m., apoi luc. 4 p.rn.,

* In

urm. p.sc. luc. 1 p.rn., 2 oc.1. ~i

*, rep.

de la

* la * de alte

* la * de

3 oc.1. in urm. sp. de 3 oc.1. *, rep. alte 4 ori, term. cu 1 oc.al. in al 3-lea

4 ori, term. cu

din cele 3 oc.l, Taiati.'?i fixatl firul. R6: uniti firul gri cu primulsp. de 2 oc.l., In acest prim sp. luc. 1 p.se., 1 oc.1. !?i1 p.se.,

1 oc. al, In al3-lea

din primele

5 oc.l. R3: luc. t oc.al,

In primul sp. de 2 oc.l., luc. 3 oc.1. (= 1 p.m.), 1 p.m., 3 oc.1. si 2 p.m. In acelasi prim sp., la

* sariti

peste urm. p.m., 1 p.m.r. In

* Iuc,

2 p.m., din

fiecare din urm. 2 p.rn., apoi luc. 1 p.m. In urm. p.rn., 2 p.m. in sp. de 3 oc.1. din r.5, luati 2 jeteuri (pentru a luera 1 p. dublu), apoi intruduceti cele 2 grupuri r. sl completati er. In sp. de 1 oc.l. dintre de-aI4-lea de 3 p.m. ale celui

3 oe.1. si 2 p.m. in urm. sp. de 2 oc.1. *, rep. de

*

la

* de

alte 4 ori, term. cu 1 oc.al. In al3-lea

p. dublu In lueru, apoi luc.

2 p.m. in urm. sp. de 3 oc.1. al r.5, sarltl peste urm. p.m., luc. 1 p.m. In urm. p.rn., 1 p.m.r. in fieeare din urm. 2 p.m., In urm. sp ..de 2 oc.1. luc. 1 p.sc., 10e.1. !?i1 p.se. *, rep. de la luc. 1 p.se., 1 oc.l.sl ultimei repetari

*

la

* de

alte 4 ori, ornltand p.se.

sa

1 p.sc.In sp. de 2 oe.1. la finalul

!?iterm. eu 1 oc.al. In primul

R7: lue. 1 oc.al. in primul sp. de 1 oc.l., apoi lue. 6 oC.1. (3 oc.1.

= 1 p.m . .'?i3 oc.l, = sp.),

1 p.m. In sp.

de 1 oc.l., 1 p.m. In fiecare din urm. 13 p., sp. de 1 oc.1. luc. Ip.m., alte 3 ori .'?i erm. t cu 1 1 p.m. in fiecare din urm. 13 p. 6 oc.1. R8: luc. 1 oc.l., la

* in
*

urm. la

3 oc.1. !?i1 p.m., apoi lue.

*, rep.

de la

* de

*

oc.al.ln

al 3-lea din primele

3 p.se. in primul sp. de

3 oe.l., 1 p. se. In fiecare din urm. 15 p. ". rep. de

*

la

*

de alte 4 ori, term. cu 1

oc.al, in primul

oe.1. Taiati !?ifixati firul.

Suprapuneti invelitoarei, jur imprejur

model.ul hexagonal al fulgului peste fata pe fata, in pozitie centrala !?icoaseti-l de eu mid punete ascunse. Suprapuneti pe

o portiune de un r. partea lnferloara a spatelui eu eea superioara !?iuniti eele doua parti pe laturi. Puneti fata !?ispatele astfel Ineat sa se suprapuna fetele luerului sl coasetl pe dos de jur imprejur, mai putln latura superioara a marginii eu dungi. spatelui, In corespondenta

Intoarceti

invelitoarea

pe fata !?iatasati nasturii de-a lungul deschizaturil cu butonierele.

ACCESORII

MODA

ACCESORIIMODA
?alul triunghiular facut din doua

u

Ghidul punctelor de
Picioru~ seurt (p.se.)
Faceti un lant de baza

baza

parti va sta
perfect pe umeri, aratand eleganta constructiei In stil oriental. Firul de mohair ~i punctul cu gauri fac ca

~iexecutati primul plclorus In al 2-lea ad. de la croseta. Luati un jeteu si trageti firul prin oc.l., obtinand astfe I 2 bucle pe
cr. luatl un nau jeteu tragetl-l

si

prin cele 2 bucle,

Inchelnd astfel piciorusul.
Luc. 1p.se. In fiecare ochi de lant, La Inceputul fiecarui Plciorus mare r. faceti 1 oc.l. de

modelul

sa fie

user ca

0

pana.

lntoarcere. Faceti un lant de baza. l.uati un [eteu,
introduceti firul. Trageti 0 bucla prin oc.l.

apoi

cr. In al 4-lea oc.l. de .Ia cr. $i prindeti

Tn

acest moment

aveti 3 bucle pe croseta. luati un jeteu si treceti-l prin primele 2 bucle.
Luati un nou jeteu $1

Dificultate: avansat. Luerarea modelului eu gauri?! modelarea eer otentie Dimensiuni: drcumierinta bustului: 81-97 em amp/a are de la fneheietura fa fneheietura: 134 em lungimea (miisurati: din mijkxul spotelui, tindnd ?alul intins}: 83 em Firulnecesar: 150 g de fir din Kid mohair / nylon de culoare gri Cro$eta: 0 croseta nr. 5,50; 0 erosetii nr. 6,00 Alte instrumente: semne pentru picioruse de plastic albastru ?i rO$U E$antion: 2 repetiu! ale modelulul miisoatii 15 em In Jatime si 6 rtinduri masoar« 10 em In fn6itime, lucrate eu modeJul eu gauri st cu er. nr. 6,00 Ce trebuie fiicut: - sa executati salul In douii parn incepand de pe latura de sub mana st term. In mijloeuf spatelui, unde apoi va fi jacuta cusiitura de unire - sa efectuatitot lucrul cu un punct cu gaur;, crescand numiuu! picioruselor pe laturi dupii cum este indicat - dupa ce atf unit cele 2 parti ale salului, sa 11 finisat! cu 0 bordurii cu picouri

treceti-l prin ultimele 2 bucle de pe cr.
Astfel

Inchelatl

p.m.

Faceti cate un p.m. In fiecare din oc.l, sau p. de dedesubt pentru a termina randul, Intoarceti
lucrul si executati p.m. din 3 oc.l, care corespund prtmului

randul
primul dedesubt.

urrnator,
p.m. de

Luc. r. urm. ornitand

'Firul
Acest fir fin, user $i subtire com pus din 79% Kid Mohair nylon eleganta aspectul $i 21%

cornblna
cu practic.

Moale si pufos, este $i foarte rezistent. garderobei Paleta de culorl este bogata, veti ave a Dvs. de unde alege nuanta care este cea mal potrivita

ACCESORII

MODA

Explicatii
cm cant.

---------------------------------------p.m., * al3-lea grup de

= centirnetr! = continuati cr. = croseta
luc.

Abrevieri:

I

5 oe.I., 1 p.se. In
p.m. al urm.

inm. = lnmultlri

= lucrati
= oehi

I. = lant

5 p.m. **, 5 oe.l., 1 p.se. in sp. de 5 oe.l. ". rep. de la

I

* la *, dar term. ultima repetare ajungand doar pana la **, 50e.l.,

oc.

oc.al. = oehi aluneeat p. = piciorus p.m. = piclorus mare
p.sc.

I

1 p.m. 7n al 3-lea din
eele 3 oc.l., lntoarcep. R4: 3

= piciorus seurt prec. = precedent
rc

oc.l., 4 p.m. in

primul p.m., * 1p.se. in urm. sp. de S oc.l., apoi lue. 5 oc.l., 1 p.se. in urm. sp. de 5 oe.l. **, 5 p.m. in urm. p.se. *, rep. de la * la *, dar term. ultima repetare ajungand doar pana la **, 3 p.m. in ultimul p.sc.,

= rand
rep.

r.

= rand
PARTEA STANGA: (se 1ncepe de la
marginea dinspre incheietura stanga)
eu er. nr. 6,00, faceti 36 oe.l. tinand firul lejer. R.baza: (pe fatal 4 p.m. Tn a! 4-lea oc.1. de la er. (introduceti un semn rosu pentru p. In aeest oc.l.), * sariti peste 1 oc.l., lue. 1 p.se. In urm. oc.l., lue. 5 oe.l., saritr peste 3 oe.l., 1 p.se. In urm. oc.l., sariti peste 1 oc.1. **, S p.rn. In urm.

term.

urm.

=

sp. = spatiu terrninati urrnator/oare

= repetati

circular

=

Intosrceti. Aeeste 4 r. forrneaza
modelul timp punetului cu

gaur] ~i In acelasi

creeaza Inm. pe una din laturi.

Rep. Tnca 0 data, apoi rep. primul r., term. cu 1 r. pe dos. Puneti un semn

rosu pentru p. la finalul ultimului
ultimul

r. (In

oc.l. *. Rep. de la * la ". dar

p. de pe latura cu lnm.). Rep. al4-lea r. de

term. ultima repetare ajungand doar pana la **, luc. 3 p.m. In ultimul oe.1. (puneti un semn albastru pentru p. In aeest oe.I.), intoarceti. Lue. modelul eu gaun ~i rnodelati latura dreapta a aeestei parti stangl, In urm. mod: Rl: (pe dos) 1 oc.l. (nu conteaza ea 1 p.), 1 p.se. In primul p.m., * S oc.i., 1 p.sc. in urm. sp. de 5 oe.I., apoi lue.

de la al 2-lea la al 4-lea r. inca 0 data, apoi rep. de la primulla alte 3 ori, term. eu

1r. pe fata.

R.urm.: (pe dos) lue. ea primul r. Puneti un semn albastru pentru p. la finalul ultimului r. (In ultimul p. de pe latura eu inm.). R.urm.: (pe fatal lue. 3

oc.l.,

2 p.m. in primul p., cant. lue. modelul punetului pana la final, intoarcetl,
R.urm.: lue. pana cand p.sc. a fost lue. In ultimul sp. de 5 oc.l., apoi lue. 5 oc.l.,

S oe.I., 1 p.sc.In al 3-lea p.m. din urm.
grup de ultimului

5 p.m. *, rep. de la * la * pana
grup de

vet; fi lue. p.se. In al 3-lea p.m. al

1 p.se. in al 3-lea din cele 3 oc.l.,
lntoareeti.

5 p.m., apoi lue.

R.urm.: lue. 5 oe.1. (3 oc.l.

S oc.l., 1 p.m. ln al 3-lea din eele 3 oc.l., intoarceti. R2: 3 oc.1. (= 1 p.m.), 4 p.m.
in primul p.m., * 1 p.se. In urm. sp. de 5 oc.l.**, apoi lue. S oc.l., 1 p.sc.In urm. sp. de 5 oc.l., apoi lue. S p.m. In urm. p.se. *, rep. de la * la * term. ultima repetare doar pana la **, lue. 2 oc.l., 1 p.m. In ultimul Intoarcetl. p.se., R3: 1 oe.l., 1 p.se. in primul

1 p.rn, si 2 oe.l.
luc. modelul lntoarcetl.

= sp.],

=

1 p.se. in urm. sp.
pana la final,

de 5 oc.l., 5 p.m. in urm. p.sc., cent, punctului R.urm.: luc. pana cand p.se.

a fast luc.ln al 3-lea p.m. al ultimului grup de 5 p.m., 5 oc.l., 1 p.se. in al 3-lea din cele 5 oc.l., lntoarceti, Rep. ultimele 4 r. de alte 2 orl, apoi lue. inca 0 data primul r., term. eu 1 r. pe fata.

ACCESORII

MOD.2\.
R.urm.: (pe fatal lue. pana cand p.se. a fost lue. in ultimul sp. de 5 oe.I., apoi lue. 3 p.m. In al 3-lea din eele 8 oc.l., lntoarceti. R.urm.: lue. 1 oe.l., 1 p.se. in primul p.m., 5 oc.l., 1 p.sc.In urm. sp. de 5 oc.l., eont. lue. modelul punetului pana la final, Intoarceti. R.urm.: lue. pana cand p.se. a fost luc.in ultimul sp. de 5 oc.l., apoi luc. 2 oc.l., 1 p.m. In ultimul p.sc., intoarceti. R.urm.: lue. 1 oc.l., 1 p.se. in primul p.m., 5 oc.l., 1 p. se. In al 3-lea p.m. al urm. grup de 5 p.rn., cont. lue. modelul punetului pana la final, intoarceti. R.urm.: lue. pana cand p.se. a fost luc. In ultimul sp. de 5 oc.l., apoi lue. 3 p.m. In ultimul p.sc., Intoarceti, Rep. ultimele 4 r. de alte 2 orl, term. cu 1 r. pe fata. R.urm.: (pe dos) luc, 1 oc.l., 1 p.se. in primul p.m., * 3 oc.l., 1 p.se. In urm. sp. de 5 oc.l., 3 oc.l., 1 p.se. In al3-lea p.m. al urm. grup de 5 p.m. ". rep. de la * la * pana veti f lue. p.sc. In al3-lea p.m. al ultimului grup de 5 p.m., apoi lue. 3 oc.l., 1 p.sc. In al 3-lea din eele 5 oe.l. (marginea superioara a aeestui r. este latura dreapta a cusaturii de pe mijlocul spatelui). Taiati si fixati firul.

R.urm.: (pe dos) lue. 1 oc.l., 1 p. se. In primul p.rn., * 3 oc.l., 1 p.sc.In al3-lea p.m. al urm. grup de S p.m., 3 oc.l., 1 p.se. In urm. sp. de 5 oe.1. *, rep. de la * la * pana veti fi lue. p.sc.In ultimul sp. de S oc.l., apoi lue. 3 oc.l., 1 p.sc.In al3-lea din eele 3 oe.l. (marginea superioara a aeestui r. este latura stanga a cusaturii de pe rnljlocul spatelui). Taiati s! flxati firul. PARTEADREAPTA:(se fncepe de la marginea dinspre incheietura dreapta) eu er. nr. 6,00, faceti 36 oc.l. tinand firullejer. R.baza: (pe fatal 2 p.m. in al4-lea oe.1. de la er. (introduceti un semn albastru pentru p. in aeest oc.l.). * saritl peste 1 oc.l., lue. 1 p.se. In urm. oe.I., lue. 5 oc.l., sariti peste 3 oc.l., 1 p.se. in urm. oc.l., sariti peste Loc.l., 5 p.m. in urm. oe.1. *. Rep. de la * la * pana la final [puneti un semn rosu pentru p. In ultimul oe.l. luc.), Intoarceti. Lue. modelul eu gaur] si rnodelati latura stanga a aeestei parti drepte in felul urm.: Rl: (pe dos) 8 oe.l. (3 oe.l. = 1 p.m. sl S oe.1. = sp.), sariti peste primele 2 p.rn., 1 p.se. In urm. p.m., * 5 oe.l., 1 p.se. in urm. sp. de S oc.l., apoi lue. S oe.l., 1 p.sc.In al3-lea p.m. al urm. grup de 5 p.m.*, rep. de la * la * pana veti fi lue. p.se. in ultimul sp. de S oe.l., apoi lue. S oe.1. ~i 1 p.sc. In al 3-lea din eele 3 oc.l., lntoarceti. R2: S oe.l. (3 oc.l. = 1 p.m. ~i 2 oe.l. = sp.). 1 p.sc.ln urm. sp. de S oe.l., * S p.m. in urm. p. sc., 1 p.se. In urm. sp. de S oe.l., apoi lue. 50e.I., 1 p.se. In urm. sp. de 5 oe.1. *, rep. de la * la * pana veti fi lue. p.se. in ultimul sp. de 5 oe.I., lue. 5 p.m. In al 3-lea din eele 8 oe.1. R3: 8 oe.l. (3 oc.1. = 1 p.m. ~i S oe.1. = sp.), sariti peste primele 2 p.m., 1 p.se. In urm. p.m., * 5 oe.l., 1 p.sc.in urm. sp. de 50C.I., apoi lue. 5 oc.l., 1 p.sc.In al 3-lea p.m. al urm. grup de 5 p.m. *, rep. de la * la * pana vetl fi lue. p.sc.In al 3-lea p.m. al ultimului grup de 5 p.m., lue. 5 oc.l., 1 p. se. In al3-lea din eele 5 oe.I., intoarceti. R4: 3 oe.l. (= 1 p.m.), 2 p.m. in primul p.sc., * 1 p.se. In urm. sp. de 5 oc.l., apoi lue. 5 oc.l., 1 p.se. in urm. sp. de 5 oe.1. **,5 p.rn. In urm. p.sc, ". rep. de la * la ". dar term. ultima repetare ajungand pana la **, apoi lue. S p.m. In al3-lea din eele 8 oc.I., lntoarceti. Aeeste 4 r. forrneaza modelul punctului eu gauri si In acelasi timp creeaza lnm. pe 0 latura. Rep. Inca 0 data, apoi rep. primul r., term. eu 1 r. pe dos. Puneti un semn rosu pentru p. la Ineeputul ultimului r. (In primul p. al laturii eu lnm.). Rep. de la al 2-lea la al4-lea r.inca 0 data, apoi rep. de la primulla al4-lea r. de alte 3 ori, term. eu 1 r. pe fat~L R.urm.: (pe dos) lue. ea primul r. Puneti un semn albastru pentru p. la Ineeputul ultimului r. (In primul p. allaturii eu lnm.).

Nu calcatl, uniti eele doua partl pe mijloeul spatelui. lntindeti salul pe 0 suprafata plana cu dosul in sus. Pliati latura lunga din dreapta, astfel indlt sa coincida pe margini semnele pentru p. colorate. Unlti partile laterale euprinse intre semnele pentru p, rosii ~i
albastre.

Bordura fetei ?i spatelui: cu cr; nr. 5,50 ~ipe fata, unlti firul eu 0 cusatura laterals, 1 oc.l., lue. eu p.se. de jur imprejurul bordurilor fetei si spatelui, astfel ineat sa executati un numar de p. multiplu de 3, term. eu 1 oc. al. in primul p.sc..Jntoarceti. Rc urm.: (pe dos) 1 oc.l., 1 p.se. in prirnul p.sc., * 3 oe.I., 1 oc.al.in primul oe.l. (= picou), 1 p.sc, In urm. 3 p.se. ". rep. de la * la * pana la ultimele 2 p.sc., 3 oc.l., 1 oc.al. in primul oc.l., 1 p.se. in ultimele 2 p.sc.; term. eu I oc.al. in primul p.se. Taiati si fixat' firul. Bordura de la incheieturi: cu cr. nr. 5,50 si pe fata, uniti firul cu cusatura laterals, 1 oc.l., lue. eu p.sc. de jur imprejurullncheieturii, astfel Ineat sa lue. un nurnar de p. multiplu de 3, term. cu 1 oe.al. in primul p.sc., intoarceti. Rc urm.: (pe dos) 1 oc.l., 1 p.se. in primul p.sc., * 3 oc.l., 1 oc.al.in primul oe.1. (= picou), 1 p.sc.in urm.3 p.se. *, rep. de la * la * pana la ultimele 2 p.sc., 3 oe.I., 1 oc.al, in primul oc.l., 1 p.sc.in ultimele 2 p.se.; term. eu 1 oc. al. In primul p.se. Taiati ~ifixati firul.

SCOALA

DE

CROSETAT

I

A

Cum se lucreaza intr-un spatiu

Se intampla sa fie nevoie sa lucrati nu In varful piclorusului din r. prec., ci In interiorul unui sp. eare se creeaza intre un p. si altul, Piciorusele ies astfel mai scurte, iar aspeetul luerului este asernanatorcu eel al unei tesaturi rnai eornpaete. Aeest mod de a luera eere mai mult fir.

Dad} trebuie foloslta aceasta metoda in lucra rea picioruselor marl, este usor de vazut unde trebuie inserata cr. si care este rezultatul. l.ucrati un r. de baza cu picioruse mari !?i,la final, 3 oc.1. de intoarcere. In randul urmstor luati un jeteu ~i apoi introduceti cr. in spatiul dintre primul sl al doilea plciorus mare din randul precedent.

1

2

Iuati un jeteu $i trageti-l prin spatiul respectiv.

t.uati un jeteu $i treceti-l prin primele 2 bucle de pe croseta, apoi luati un nou jeteu $i treceti-l prin cele 2 bucle rarnase pentru a completa piciorusul,

3

4

Continuati astfel, lucrand fiecare plclorus mare in spatiul dintre piciorusele mari ale randului de dedesubt. In timp ce lucrati se creeaza automat mici spatii intre plcioruse.

III.I

$COAlA

DE

CRO$ETAT

(J')

m

c
(")

::0

m

»(
-)

N

Z
-I
::0

-Tntoarceti lucru.l, efec. uati 1 ochi de lant pentru t lntoarcere .?i lucrati primul plclorus mare In primul spatiu al randului de dedesubt. Continuati astfel, lucrand tot randul cu 1 piciorus mare In fiecare din urrnatoarele spatii dintre piciorusele marl,

S

Tn imagine se poate vedea cum apare lucrul dupa cateva randuri: este diferit de lucrul normal cu picioruse marl. Grosimea este mai evidenta, iar greutatea mai mare.

6
~

c

Lucratul mai multor plcloruse in acelasi spatlu

~

-

-

z

c

Se poate lucra ?i mai mult de 1 piciorus In interiorul unui singur spatlu care se creeaza lntre un piciorus si altul. In exemplul ilustrat in imagine sunt folosite tot plciorusele mari.

Daca se lucreaza 2 plcioruse mari In plus In acelasi spatlu, se obtine un grup de 3 picioruse mari. Pentru ca lucrul sa ramana echilibrat, cu acelasi nurnar de picioruse, va f nevoie sa sariti peste urrnatoarele 2 picloruse mari ?i sa lucrati, decl, un grup de 3 picioruse mari ln spatiul urrnator.

2

E
,A,.

CIClOPEDIA

PUNCTELOR

Incrucisari de picioruse mari
Punctul fin sl voluminos reprezentat de picroruse mari alungite suprapuse diagonal si 'In relief pe fondul altor 3 picioruse mari este foarte decorativ. Se deseneaza astfel un model regulat, cu coloane, potrivit 'In mod special pentru saluri si cuverturi.
I ,

un lant de baza cat mai uniform ~i regulat. Pentru acest punct este nevoie de un nurnar de plcloruse multiplu de 4 plus 3 picioruse,

Efectuati

Pentru randul de baza, introduceti cr. in al treilea oc.l, de la croseta ~ilucrati 1 p.sc, In fiecare ochi din lantul de baza, pana la final, apoi Intoarceti.

tucrati 3 oc.l. de Intoarcere la inceputul randului,

Lucrati 1 picrorus mare In fiecare din urrnatoarele ornrteti piciorusul de la baza celor . 2 picloruse, 3 ochiuri de lant sl urmatorul plciorus, apoi lucrati 1 plclorus mare In piciorusul succesiv,

Pentru

primul

rand,

care

l.uati un jeteu sl introduceti

reprezinta

fata

lucrului,

croseta din fata in spate in
plciorusul care a fost omis mai

inainte.

ENCIClOPEDIA
'-.

PUNCTElOR

z

n

n

a
"'"0 ()

S
tungiti bucla piciorusului In lucru In dlagonala deasupra precedentelor 3 picioruse mari si lucrati 1 plciorus mare. Repetati pasll explicati de la punctul. 5 la 7 pana la finalul randului, Lucrati 1 plclorus mare In oe.1. de lntoarcere ~i apoi Pentru al doHea rand, oe.1. de intoareere este doar 1. l.ucrati 1p.sc.tn fiecare plciorus al randulul prec., executand ultimul p.se. In al s-lea din eele 3 oc.1. de Intoareere.

--l

m

intoarceti.

Repetati primul ~i al 2-lea rand pentru tot lucrul pana ajungeti lalungimea dorita. Veti putea vedea cum se forrneaza, dupa cateva rand uri, modelul cu coloane al plcioruselor mari, cu suprapunerea diagonala ~i spatii create Intre acestea.

Acestea sunt instructiunile pentru a efectua un lucru eu punctul incruclsarf de picloruse mario Facetl un lant de baza cu un nurnar de oehiuri multiplu de 4 plus 3. ochiuri. R.baza: In al 3-lea oc.l, de la cr. luc. 1 p.sc., apol luc, 1 p.se. In fieeare oe.1. pana la final,

Intoarceti, Rl: (pe fata luerului} 3 oc.L,omiteti p. de la baza celor 3 oc.l., * saritl peste 1 p., lue. 1 p.m. In fieeare dln urm. 3 p., luati un
jeteu, lntrcduceti cr. din fata In spate prln p. care a fost sarlt sl lue.l p.m. *, rep. de la * la * pe tot parcursul randului ~i term. cu 1 p.rn, In oc.1. pentru Intoarcere din randul precedent, intoarceti. R2: 1 oc.1. (nu conteaza ea 1 p.), luc. 1 p.sc, in fiecare p. pana la final, efectuand ultimul p.sc. in al 3-lea din cele 3 oc.l. pentru lntoarcere. Rep. mereu primul $i al doilea rand pentru a forma modelul punctului.

Ochiurile de lant pentru intoarcere
Pentru a executa acest punct, care se repeta la fiecare 2 randu rl, e nevoie de 3 oehi uri de lant pentru intoarcere la primul rand ~i de 1 ochi de lant pentru al 2-lea rand.

NTREBARI

~I

RASPUNSURI

Aceasta sectiune este dediestf incepatorllor.

Raspundern 7ntrebarilor dlUrmneavoastra si 7Acercam sa rgac>'I~am problernele
care apar eel mai des ~n lucrul cu croseta.

lmi pregatesc lucrurile necesare pentru crosetat ~i, printre 'nstrumentele care imi sunt necesare, intreb dadi trebuie includ ~i semnele pentru pjcioru~e din plastic. Care Ie este utilitatea?

sa

ma

Va sfatuim categoric sa achlzitionati pentru crosetat $i cateva semne pentru picioruse, care va vor f fara lndolala utile. Sunt vandute In merceriile specializate, in mid pachete, lntr-o mare varietate de forme $1masuri,

Tngeneral sunt din plastic $i nu sunt costisitoare. Sunt utile atat la tricotat cat sl la crosetat si, mai ales pentru acesta din urrna, exista semne pentru plcioruse deschise sau separate. Doar folosind acest tip va va ft usor sa glisati In plciorusele deja executate sau ln buclele plcioruselor In Iucru capetele deschise. Apoi, va trebui sa rasuclti semnele pentru picloruse pana In partea cealalta a deschtzaturii, ca sa nu poata iesi din piciorus decat atunci cand veti dori Dvs., rotindu-Ie 7n pozltla initiala sl scotandu-le din piciorus. Semnele pentru plcloruse servesc la indicarea 7nceputului $i sfarsitulul unui grup de picloruse, la semnalarea inceputului randurilor circulare la lucrurile pe rotund $i la insemnarea pozitiei ochiurilor de lant corespunzatoare primului piciorus. Incepatoarele vor gasi fara Indoiala un ajutor de nadsjde In folosirea semnelor pentru picloruse.

•o. (/ Qd /1/
d'

Pentru crosetat sunt necesare semne pentru picioruse deschise sau separate, care prezintii pe o taturii 0 deschizatura. Sunt comercializate intr-o mare varietate de miisuri $i modele. Va trebui sa Ie aieqeti de fiecare data pe cele mai potrivite grosimii $i consistentei firulu! in Iucru, astfel inca: sa ooatii ft introduse usor In picioruse .

INTREBARI

~I,RASPUNSURI
Cand se lucreazii un ton; lung~ pentru a putea numiira mai usor numiuul picioruselor care 0 compun, este preferabil sa puneti un semn pentru ptcioruse la fiecare 11@ sou 20 de ocuiurl, astfel incat sa faca II)CFUJ mai rapid. [fJlJlpa e ati nUflirar:at chiurile c o de l(!Jatnecesar r{fJJO sou 20 sau (fJ1t!l!Jn intmDuceti semnul penbrr;lfjliciort;J$Birect In latit: d sCib €I!@_$.eta~ aejlie6a~e data.

Folositi semnele pentru picioruse pentru a indica finalu! randurilor circulare sou rtindurite deosebite ale unui punct sau repetarea unui model. Trebuie sa mutati semnele pentru picioruse 10 sfar$itul fieciirui rand circular sou dupa repetarea unui model, spre deosebire de tricoiat; unde semnele penttu picioruse pot fi glisate de pe a andrea pe cealattii.

(
Daca nu aveti multa experienta in crosetat, este usor sa uitat; sa tucrati in oc.l. de intoarcere care sunt echivalentul unui p. Se intompla co, dupa aceasta qresealii, dupa cateva randuri, sa va dati seama ca lipsesc la numiuiitoare unele p. Pentru a evita oceastii problema, este suficient sa indicati oc.l. de lntoorcere cu un sernn, iar astfel acestea nu vor rnai fi uitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful