Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of Calaca CALACA CENTRAL SCHOOL Aiming

for Culture of EXCELLENCE LESSON PLAN IN EPP VI

I.Layunin: Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak Pagpapahalaga: Pagiging maayos II.Paksang Aralin: Kahalagahan ng Maayos at Mabikas na Paggayak Sanggunian:PELC - A 1.1.1 ph. 1 Agap at Sikap TX, ph. 6 Kagamitan: Tsart, mga larawan III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Pagpapakita ng mga gamit sa pagaayos ng sarili. Paano ginagamit ang mga ito? 2. Pagganyak Pagtawag sa mga batang may maayos na paggayak. Ano ang masasabi ninyo sa mga bata sa inyong harapan? Ano ang kapansin-pansin sa kanila? B.Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng isang batang may maayos na gayak o kaanyuan at ang isa ay hindi. 1. Alin sa dalawa ang inyong nais parisan? Bakit? 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Anu-ano ang mga katangian ng Isang taong may maayos na kaanyuan? Anu-ano ang mga kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit mahalagang panatilihin ang pagiging maayos at mabikas na paggayak? 2. Paglalapat Kayo ay sasama sa field trip ng inyong paaralan, ano ang dapat ninyong isuot at bakit? IV.Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na pangungusap ng Oo o Hindi. _____ 1. Nakadaragdag ba sa personaiidad ng isang tao ang maayos at mabikas na p aggayak? _____ 2. Marami bang kaibigan ang isang batang may maayos at mabikas ang paggaya k? _____ 3. Magaan ba ang pakiramdam ng Tsang taong maayos at mabikas ang gayak? V.Takdang-Aralin: Magbigay ng limang kahalagahan ng isang batang may mabikas at maayos na kaanyuan

/gayak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful