Cabinet de avocatura COLTUC

Lider in Recuperari Creante

Pentru noi succesul a devenit o obligatie! Logodna, o instituţie nouă în România
Noul Cod Civil, care a intrat în vigoare în octombrie 2011, schimbă mult regulile în privinţa căsătoriei şi divorţurilor. Îţi înşeli nevasta sau soţul, eşti sancţionat(ă). Mai exact, soţul nevinovat poate cere soţului vinovat să-l despăgubească. Totodată, noile coduri prevăd proceduri în privinţa logodnei. Logodna este pentru prima data reglementată legal, iar ruperea unei logodnei poate fi sancţionată sau supusă la plata unei despăgubiri, cum ar fi contravaloarea cheluielilor de nuntă. Încheierea logodnei Art.283 – (1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. (2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepţia avizului medical şi a autorizării organului administrativ competent. (3) Încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. (4) Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei. Ruperea logodnei Art.284 – (1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. (2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. Restituirea darurilor Art.285 – (1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite. (2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii. (3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici. Răspunderea pentru ruperea logodnei Art.286 – (1) Logodnicul care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligat la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate. (2) Logodnicul care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligat la despăgubiri în condiţiile alin.(1). Totodată, în noul Cod Civil se vorbeşte despre "contractul prenupţial" care poate fi autentificat la orice birou notarial şi care poate fi modificat pe parcursul căsătoriei. Regimurile matrimoniale Art.327 – (1) Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.

Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8, sector 5, Bucuresti Tel./Fax: 031.425.93.85 e-mail: avocat@coltuc.ro www.coltuc.ro

Cabinet de avocatura COLTUC

Lider in Recuperari Creante

Pentru noi succesul a devenit o obligatie!
(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă prin lege nu se prevede altfel. Efectele regimului matrimonial Art.328 - (1) Între soţi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. Independenţa patrimonială a soţilor Art.332 – (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soţ poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soţ sau cu terţe persoane. (2) Fiecare soţ poate să facă singur, fără consimţământul celuilalt, depozite bancare, precum şi orice alte operaţiuni în legătură cu acestea. (3) În raport cu societatea bancară, soţul titular al contului are, chiar şi după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. Av. COLTUC MARIUS VICENŢIU Fondator Casa de avocatură Coltuc www.coltuc.ro

Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8, sector 5, Bucuresti Tel./Fax: 031.425.93.85 e-mail: avocat@coltuc.ro www.coltuc.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful