Besplatno testiranje znanja stranih jezika

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta, u saradnji sa Obrazovnim Centrom EQUILIBRIO, organizuje za sve studente Megatrend univerziteta besplatno testiranje znanja stranih jezika uz izdavanje zvaničnih uverenja. Testiranje će biti održano na Megatrend univerzitetu, 16. marta 2012. godine. Testiranje je pismeno, u trajanju od sat vremena, a jezici iz kojih studenti mogu proveriti svoje znanje su: engleski, nemački, španski i italijanski. Na osnovu rezultata testova studentima će od strane Centra EQUILIBRIO biti izdata zvanična uverenja. Nivelacija svih testova Centru EQUILIBRIO potpuno je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM PORTFOLIOM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope. Rok za prijavljivanje: 15.03.2012 Svi prijavljeni studenti biće naknadno obavešteni o satnici i lokaciji na kojoj će testiranje biti održano. Za prijavljivanje na besplatno testiranje popunite sledeće podatke: Ime: Prezime: E-mail: Mobilni telefon: Fakultet: Godina studija: Prijavljujem se za testiranje iz: (*Boldovati jezik za koji se prijavljujete*) Engleskog jezika, Nemačkog jezika, Španskog jezika, Italijanskog jezik

Popunjen Word dokument poslati na mejl adresu: equilibrio@sbb.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful