MÔ HÌNH MẠNG PHÂN CẤP

@:Chuyển mạch LANS,Overview lớp access .Access layer chuẩn bị cho người dung trong nhóm làm viecj truy nhập vào trong mạng .The Distribution layer chuẩn bị những thủ tục kết nối cơ bản .The core layer cung cấp sụ tối ưu truyền tải giữa các site Note: Lớp core được coi như sương sống (backbone)

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHỐI MẠNG DOANH NGHIỆP
I: Lớp Access Chuẩn bị cho truy nhập và tập hợp cho người sử dụng vào trong một môi trường có tính năng phong phú Chuẩn bị sự sẵn có cao thong qua thuộc tính phần mềm và tính dự phòng Hỗ trợ hội tụ cho voice,wireless và data Cung cấp dịch vụ bảo vệ để giúp điều khiển truy cập mạng Đưa ra dịch vụ QoS bao gồm phân loại traffic và hang đợi Hỗ trợ IP multicast traffic cho hiệu quả sử dụng mạng

Một chuyển mạch SW lớp access sẽ cung cấp các chức năng với giá thành thấp và mật độ cổng cao Catalyst 2950 series Catalyst 2960 series Catalyst Express 500 series Catalyst Express 520 series

II: Lớp Distribution Tập hợp truy nhập các nút và uplinks Cung cấp kết nối và thiết bị dự phòng cho sự có sẵn cao Đưa ra các dịch vụ định tuyến như summarization,redistribution,và default gateways Thực hiện các chính sách bao gồm,Filtering,security,và cơ chế QoS Phân doạn workgroups và vấn đề cô lập

-

Mục đích của lớp là cung cấp sự xác định biên,nơi mà các gói tin có thể đi tới Mạng thì được phân mảnh bên trong các miền broadcast bởi lớp này Các chính sách có thể đưuọc áp dụng và danh sách điều khiển truy cập môi trường có thể lọc gói Lớp distribution cũng ngăn chặn các vấn đề từ ảnh hưởng của lớp Core Switches trong lớp này hoạt động ở lớp 2 và lớp 3 Lớp distribution bao gồm vài chức năng như sau: Tập hợp các kết nối gần dây Xác định miền Broadcast và multicast Định tuyến Virtual Lan (VLAN) Nhiều môi trường chuyển tiếp mà cần xảy ra Security

CHUYỂN MẠCH LỚP PHÂN BỐ Chuyển mạch lớp phân bố tập hợp lại các điểm cho nhiều chuyển mạch lớp truy cập SW có thể phải điều tiết tổng lưu lượng từ thiết bị lớp access Lớp distribution kết hợp với Lưu lượng VLAN và là một điểm tập trung cho sự quyết định chính sách điều khiển luồng Đó là lý do tại sao SW ở layer distribution hoạt động ở cả lớp 2 và lớp 3

III: LỚP CORE Sương sống tốc độ cao và điểm tập hợp cho doanh nghiệp Cung cấp sự tin cậy thong qua dự phòng và hội tụ nhanh Đặc biệt lớp Core giúp linh hoạt trong suốt quá trình phát triển mạng trong tương lai Lớp core là một sương sống chuyển mạch tốc độ cao Nếu chúng không có lien kết với thành phần router, một router bên ngoài sẽ được sử dụng cho chức năng của lớp 3 Lớp này của thiết kế mạng sẽ không thực hiện any packet manipulation Tao tác gói tin ,giống như lọc danh sách truy cập,sẽ làm chậm chuyển mạch các gói tin Cung cấp cơ sở hạ tầng lõi với dường dự phòng xen kẽ mạng lại sự chắc chắn cho mạng khi mà mỗi thiết bị riêng lẻ bị hỏng Thiết bị dung trong lớp này có thể là router hoặc SW layer 3

LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH MẠNG PHÂN CẤP Tính linh động: mạng phân cấp có thể mở rộng dễ dàng

-

Tính dự phòng:Tính dự phòng ở mức distribution và core đảm bảo cho đường đi luôn sẵn có Hiệu Năng: Sự tập hợp đường dẫn giữa các mức cho phép thong lượng mạng ở tốc độ gần dây An ninh: Port security ở mức access và chính sách ở mức distribution làm cho mạng bảo mật hơn Sự dễ quản lý: Tính nhất quán giữa các switch ở mỗi level làm cho sự quản lý đơn giản hơn Tính duy trì: Các mô đun của thiết kế phân cấp cho phép các mạng quy mô mà không trở thành
quá phức tạp

THỰC HIỆN TỐI ƯU DỰ PHÒNG
Thiết kế đưuọc giới thiệu là chuyển mạch lớp phân bố dự phòng và kết nối dự phòng tới lớp core với một lien kết layer 3 giữa các switch. Chuyển mạch truy cập sẽ có kết nối dự phòng tới chuyển mạch dự phòng phân phối NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ MẠNG PHÂN CẤP Network diameter :là số chuyển mạch trong đường đi của traffic giữa hai điểm đầu cuối Bandwidth Aggregation: đơn thuần là thực hiện kết hợp vài kết lối song song giũa hai switch vào bên trong một lien kết logic Kết nối dự phòng: mạng hiện đại sử dụng lien kết dự phòng giữa các lớp trong mạng phân cấp theo một thứ tự để đảm bảo tính sẵn có của mạng

MẠNG HỘI TỤ Legacy Equipment: Chuyển mạch điện thoại cỡ lớn,hệ thong PBX nhỏ,cơ sở hạ tầng hộp dây Advanced Technology: Doanh nghiệp vừa và lớn,doanh nghiệp nỏ và vừa New options:

Mạng hội tụ là hội tụ tất cả các mạng voice,video và dữ liệu lrieeng rẽ lại thành 1 mạng duy nhất,mạng này có tên là mang hội tụ ( ngày nay mạng internet và hầu hết các mạng đều hội tụ ) NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN MẠCH MẠNG PHÂN CẤP

CHƯƠNG 2: CẤU HÌNH VÀ CÁI KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SWITCH
Trong chương này chúng ta sẽ học Tóm tắt về hoạt động của Ethernet được định nghĩa cho LANs 100/1000 Mbps trong chuẩn IEEE 802.3 Mở rộng chức năng mà cho phép switch forward khung Ethernet trong một LAN Cấu hình một switch cho hoạt động trong một mạng được thiết kế hỗ trợ voice,video,và truyền data Cấu hình security cơ bản trên một switch hoạt động trên mạng hội tụ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.