Structuri din zidărie de cărămidă şi piatră

Curs 5
Aprilie 2009

Degradări la pereţi de cărămidă

Deteriorări ale zidăriei de cărămidă

Factori de considerat în reabilitarea unei structuri din zidărie
 

vechimea construcţiei; tipul zidăriei:

din piatră, din cărămidă;

tipul materialului de legătură dintre piatra de zidărie:
  

zidărie uscată, mortar cu liant de tip argilă sau var, mortar cu liant pe bază de ciment;

sistemul structural:
   

zidărie simplă, zidărie conlucrând cu elemente metalice, zidărie conlucrând cu elemente din beton armat, zidărie cu stâlpişori şi centuri din beton armat,

tipul fundaţiilor.

Degradări ale pereţilor datorită terenului de fundare

TEREN DEGRADAT

Cedări locale
SPALET RUPT GRINDA DIN LEMN

Pereţi deterioraţi

Degradări la structurile de zidărie inregistrate după un cutremur

Studiu de caz – imobil în Galaţi

Infiltraţii de apă la teren

Degradări la tavan şi pereţi

Buiandrugi deterioraţi

Repere de urmărire a evoluţiei în timp a discontinuităţilor

Reabilitarea structurilor de zidărie trebuie să includă:

eliminarea cauzelor ce pot produce degradarea materialelor;

îmbunătăţirea transmiterii încărcărilor la fundaţii;
legarea elementelor verticale adiacente; realizarea conlucrării dintre elementele structurale verticale evitarea schimbării sistemului structural.

Lucrări de protecţie pe perioada de consolidare

Păstrarea faţadelor/zidurilor de fronton

Principiile reabilitării structurilor de zidărie


        

refacerea zidăriilor dislocate, betonarea parţială cu ştrepi din beton, injectarea şi matarea fisurilor şi crăpăturilor, coaserea fisurilor cu scoabe din oţel, camăşuirea pereţilor, bordarea golurilor, legarea zonelor de colţ, introducerea de tiranţi, introducerea de eclise din profile metalice, dispunerea de elemente orizontale şi verticale din beton armat, cămăşuieli din materiale compozite.

Pregătirea zidăriei:

înlăturarea tencuielilor existente,
adâncirea rosturilor pe o adâncime de 15-20 mm, îndepărtarea materialului neaderent prin frecare cu peria de sârmă până la deschiderea porilor pietrei de zidărie, suflarea cu aer comprimat a zonelor curăţate pentru îndepărtarea prafului.

Ţeserea zidăriei
1 – perete din zidărie de cărămidă; 2 – fisură; 3 – gol creat prin scoaterea cărămizilor; 4 – suprafaţă curăţată cu peria de sârmă; 5 – gol tratat pentru a fi rezidit; 6 – zidărie nou executată; 7 – scăriţe (plase) amplasate în mortar de ciment; 8 – zone tratate prin pesulare cu amorsă

Refacere inadecvată a zidăriei

Refacerea incorectă a zidăriei

Ţeserea – injectarea
la zidurile groase

1 – perete portant din zidărie de cărămidă; 2 – fisuri; 3 – zonă afectată de fisuri; 4 – ştuţuri pentru executarea injectării

Soluţie consolidare la pereţi

1 – perete; 2 – fisuri; 3 – scoabe de oţel; 4 – planşeu; 5 – centuri din oţel-beton

Injectări la pereţii din zidărie
 

curăţarea de praf a fisurii cu un jet de aer sub presiune, spălarea cu jet de apă a fisurii, dacă se utilizează injectarea cu lapte de ciment sau mortar pe bază de ciment, introducerea în zidărie, la adâncimea de aproximativ 5 cm, la distanţe de circa un metru în lungul fisurii a unor ştuţuri prin care se va face injectarea, aplicarea unui strat de mortar de ciment pe ambele feţe ale zonelor cu fisuri (matarea fisurilor), injectarea de jos în sus la o presiune de maxim 3 atm – se trece la injectarea prin următorul ştuţ, pe verticală, în momentul în care materialul de injectare ajunge la acest nivel, îndepărtarea ştuţurilor după întărirea materialului de injectare şi repararea zonelor.

Coaserea cu scoabe
FISURA ZONA BETONATA BRIDA

Cămăşuirea pereţilor
SCOABA

10-15
20 c m

O

20 c m

Grosimea cămăşuielii în funcţie de material: până la 4cm la mortar până la 10 cm la beton

Bordarea golurilor

BRIDA SCOABE
A- A A- A A A

10

3-5

A

A

RAMA DIN BETON ARMAT

RAMA DIN CORNIER

Legarea zonelor de colţ

10

Introducerea de tiranţi
PLACA DE CAPAT BRIDA 1 AGRAFA TIRANT

BRIDA DE PIULITA TIRANT 1 1- 1

Introducerea centurilor

80 - 100 cm

CONECTOR

ZIDARIE EXISTENTA

CENTURA BETON ARMAT

Studiu de caz - castelul Banffy, Botinda

Zidărie de piatră

Mortare de probă

Restaurarea cornişei de la intrarea principală

Lucrări de restaurare şi consolidare

Moschea din Mopti - Mali

Bloc de locuinte din 1960 - Canada

Degradări ale cărămizii – fisurări, dislocări şi ruperi

Refacerea zidăriei

Clădire de locuinţe din 1973 - Ontario

External insulation finishing system - EIFS

Concluzii

Este dificilă aprecierea proprietăţilor mecanice a materialului rezultat din aplicarea unei anumite soluţii de consolidare;
Toate operaţiile ce le implică soluţiile de consolidare necesită mai mult experienţă şi cunoaştere/îndemânare decât noutăţi tehnologice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful