You are on page 1of 3

http://www.sportsfukiya.net/Rule-English.html (dịch: 26-6-2012) http://blowgun.lefora.

com/

Luật thi đấu Ống xì đồng thể thao quốc tế Ngày 23 tháng 11 năm 19981 (Được hiệu chỉnh vào ngày 10 tháng 1 năm 2011)
(1) Các bán kính của các hình tròn mục tiêu là 3, 6, 9cm (các đường kính là 6,12,18cm) và các số điểm là 7, 5, 3 kể từ hình tròn trung tâm. (2) Chiều cao của tâm mục tiêu là 160cm (5,2 bộ Anh). (3) Vạch đứng bắn2 cách xa mục tiêu 10 mét (33 bộ Anh hay 11 thước Anh) cho nam và nữ. (4) Người thi đấu3 bắn 5 phi tiêu trong một hiệp. Một cuộc thi đấu4 là 6 hiệp. (5) Một hiệp là 3 phút, nếu anh ta không thể bắn 5 phi tiêu trong thời gian đó, các điểm số mà vượt quá thời gian thì không có hiệu lực5. Thời gian tổng cộng của 6 hiệp là trong vòng 25 phút mà bao gồm thời gian kiểm tra6 bởi người ghi điểm7. Thời gian bắn có thể được quyết định bởi nhà tổ chức cuộc thi đấu. (16-07-2010) (6) Sau khi bắn, người ghi điểm kiểm tra các phi tiêu và ghi nhận các điểm số, sau đó người thi đấu có thể rút các phi tiêu khỏi mục tiêu. (7) Ống và phi tiêu: 1. Cái ống dài 120 cm (47,2 phân Anh) hay ngắn hơn. Người nước ngoài có thể dùng ống
1 Luật này ra đời cách thời điểm của bài dịch này (266-2012) hơn 13 năm. Người Việt không hề biết, hoặc là khinh thường môn thể thao rẻ tiền (nhưng nhiều ích lợi) này nhưng lại ưa thích các môn thể thao bắn đắt tiền hơn, chỉ dành cho con nhà giàu là bắn súng các kiểu (đứng, quỳ, nằm, súng thuốc nổ và súng hơi) và bắn cung. Người Việt Nam thật là cao quý phái (???). 2 Shooting line 3 player 4 Competition (game) 5 points beyond the time is not effective 6 checking time 7 marker

dài 48 phân Anh (121,9cm). Cỡ nòng8 của ống là tự do. Ống cơ bản có cỡ nòng 13 mm (cỡ nòng 519). Khối lượng của ống là tự do. 2. Phi tiêu cơ bản thì dài khoảng 21 cm (8,2 phân Anh), nặng 0,8 gr. Bất cứ loại phi tiêu nào cũng đều có sẵn. (8) Khi các phi tiêu trúng đường tròn và khó phân định, điểm số cao hơn được ghi nhận. Vòng mục tiêu bằng dây kim loại10 được đề nghị cho cuộc thi đấu chính thức (30-10-2009) (9) Khi cái phi tiêu rơi gần người thi đấu mà anh ta có thể thu hồi bằng cái ống11, anh ta có thể thổi nó lại. Chỉ có điểm số lần hai mới được ghi nhận. Nếu anh ta không thể thu hồi (cái phi tiêu), điểm số được tính là số không. (10) Sau cuộc thi đấu, khi các tổng số điểm là như nhau, người thi đấu nào mà có số phi tiêu ghi điểm cao nhiều hơn số phi tiêu của những người kia thì thắng.12 (11) 15 phút trước cuộc thi đấu, những người thi đấu có thể thử bắn ba phi tiêu. (12) Các vấn đề khác nên được người điều hành, những người đại diện và các người chơi nói đến13. (13) Luật thi đấu ngoài trời14 được viết ở một
8 Caliber; là đường kính trong của ống 9 đơn vị là % phân Anh 10 Wire target ring; là khung bằng sợi kim loại có tiết diện hình tam giác được gắn đè lên mục tiêu, chỉ che khuất ranh giới giữa các vùng điểm số khác nhau, ngăn phi tiêu bắn trúng ranh giới, giúp việc phân định vùng điểm số dứt khoát hơn. 11 tức là người thi đấu không được bước qua vạch đứng bắn để nhặt phi tiêu mà phải dùng ống để khều nó 12 Cũng có thể có một cách phân định khác là dựa vào phi tiêu ghi điểm cao đầu tiên chăng? (Với cùng vùng điểm số cao hơn trên mục tiêu, người nào cần ít phát bắn trúng vào vùng điểm thấp hơn trước khi bắn trúng phát đầu tiên vào vùng điểm số cao hơn thì được đánh giá cao hơn. Khuyến khích người bắn bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu tiên, có giá trị thực tiễn trong săn bắn. Thể thao cũng phải phục vụ cuộc sống thường ngày của con người) 13 Other problems should be talked by operator,representatives and players 14 Rule of field match

Trang 1/3

http://www.sportsfukiya.net/Rule-English.html (dịch: 26-6-2012) http://blowgun.lefora.com/

trang khác. (14) Ở cuộc thi đấu, việc hút thuốc lá là không được cho phép.15 (15) Khi người thi đấu đã thổi 6 phi tiêu trong một hiệp, một trong số các phi tiêu có điểm cao nhất16 bị cắt lìa khỏi tổng số điểm. (15-121998) (16) Chiều cao của tâm mục tiêu là 125 cm cho những xạ thủ mà bắn trong khi ngồi xe lăn17. (30-10-2009) (17) Nếu cái phi tiêu nảy ra khỏi mục tiêu, người thi đấu có thể bắn thêm một phi tiêu. (được hiệu chỉnh 23-11-2001) (18) Khi người thi đấu bắn một lúc 2 phi tiêu do lỗi18, việc đó được xem như một phi tiêu. (17-05-2001) (19) Người thi đấu có thể dùng giá đỡ ống. Các chân của giá đỡ này phải đứng phía sau vạch đứng bắn. (30-10-2009) (20) Trang thiết bị: (10-01-2011) 1. Bộ ngắm lỗ19, bộ ngắm kiểu sừng20, bộ ngắm đơn giản được cho phép. 2. Bộ ngắm phát ánh sáng, bộ ngắm laser, bộ ngắm phóng đại, kính ngắm súng trường bị cấm. 3. Tay cầm kiểu chữ V, kiểu chữ T được cho phép. 4. Số lượng khối nặng, kích cỡ và khối lượng khối nặng được cho phép21. 5. Nếu người tàn tật được nhà tổ chức công nhận, anh ta có thể dùng mục số 2 ở trên và giá
15 Luật này do người Nhật soạn. Nếu người Việt soạn thì sẽ như thế nào đây? 16 One of the hightest point of darts 17 tức là người tàn tật vẫn thi đấu được 18 When player shot 2 darts together by mistake; tức là nạp vào ống 2 phi tiêu một lúc trước khi bắn 19 Peep sight 20 horn type sight; ví dụ như bộ ngắm thị sai (parallax sight) của Bruce Bell 21 Number of weight and it's size and weight are permitted

đỡ ống. H.Higuchi info*sportsfukiya.net

* Sự công nhận giải thưởng
Hạng22 Cấp 323 Cấp 2 Cấp 1 Sơ đẳng24 2 đẳng 3 đẳng 4 đẳng 5 đẳng 6 đẳng 7 đẳng 8 đẳng 9 đẳng Số điểm 60-74 75-89 90-104 105-119 120-149 150-161 162-174 175-185* 186-193 194-201 202-209 210 Đồng Bạc Vàng Ti-tan Bạch kim Hồng ngọc Kim cương Màu

* Luật JSFA25 là 174-185 (Được hiệu chỉnh ngày 30-102009). Được trích dẫn từ "Phương pháp sức khỏe ống xì đồng thể thao26", trang 190, được xuất bản ngày 15-121995, tác giả: bác sĩ Higuchi Hironori27 và bác sĩ Hayashi Masayuki. Bây giờ sách này không được bán.

22 Class 23 3 Kyu; kyu=級=cấp (trong tiếng Nhật) 24 Sho Dan = 初段 (nghĩa gần đúng, đọc theo âm Hán Việt là “sơ đoạn”) 25 Japan Sports Fukiya Association = Hội Ống xì đồng Thể thao Nhật Bản 26 Sports blowgun health methode 27 Các họ tên của người Nhật trong tài liệu này đã được đặt đúng theo thứ tự kiểu Nhật (đảo lại so với bản gốc tiếng Anh)

Trang 2/3

http://www.sportsfukiya.net/Rule-English.html (dịch: 26-6-2012) http://blowgun.lefora.com/ Sách "Phương pháp sức khỏe ống xì đồng thể thao mới28", trang 189, được xuất bản ngày 20-01-1999, tác giả: bác sĩ Hayashi Masayuki. Ở đó viết rằng khoảng cách bắn là 8m hay 10m. Cả hai sách đều được xuất bản bởi Bunbunshobo 2-10-8 Ginza Tokyo, điện thoại 03-5550-6134

được cho thấy ở hình 102, 103 trong [Phương pháp Sức khỏe Ống xì đồng Thể thao]

*Luật bắn bóng đánh gôn30 10-012010
1. Gắn một dây câu cá vào quả bóng gôn làm bằng chất xốp và treo nó phía trước tấm chặn bằng chất xốp.
 Chiều cao của quả bóng là 160 cm (4,8 bộ

*Luật thi đấu ngoài trời cho ống xì đồng thể thao
1. Một nhóm gồm bốn người thi đấu, họ bắn các mục tiêu bằng cách đi quanh các địa điểm A, B, C, D. 2. Ở 3 địa điểm, có 4 mục tiêu, người thi đấu bắn 4 phi tiêu vào một mục tiêu.
 Anh ta bắn 16 phi tiêu ở mỗi địa điểm.  Khoảng cách của 4 mục tiêu là 9 m ở A, 11 m

Anh).
 Vạch đứng bắn cách mục tiêu 10 mét (11

thước Anh). 2. Cái phi tiêu mà làm xước quả bóng thì không tính. 3. Khi cái phi tiêu nảy ra sau khi trúng quả bóng, nó không được tính. 4. Bắn 30 phi tiêu và đếm số phi tiêu trúng.
 Hội Xuy Thỉ Đạo Quốc tế31 IFA, Chi nhánh

ở B, 13 m ở C và một mục tiêu 15 m ở D. Địa điểm A B C D Tổng Khoản g cách 9m 11m 13m 15m Mục tiêu 4 4 4 1 13 Phi tiêu Tổng

Nhật Bản 4 4 4 4 16 16 16 4 52
 HiguchiH. thư điện tử đến:

info◎sportsfukiya.net Hội Ống xì đồng Mĩ32 (USBA) (30-10-2009) http://usblowgun.com/  Những Người say mê Ống xì đồng Thể thao Pháp33 (FSSA) (30-10-2009) http://www.fssa.fr/ Câu lạc bộ Thể thao Xì đồng Đức34 http://www.blasrohr-sport.de/

3. Thứ tự bắn là trước tiên A và B, ở địa điểm kế tiếp C và D bắn trước tiên (???).29 4. Vị trí của các mục tiêu được đòi hỏi như

28 The new sports blwogun health methode; có vẻ như người (Nhật?) soạn tài liệu này không giỏi tiếng Anh lắm. Có lẽ là nhược điểm chung của các nước quen dùng chữ tượng hình, không quen dùng chữ Latin (Nhật, Trung Quốc) 29 The order of the shooting is at first A and B,at the next spot C and D shoot first.

30 Golf ball Shooting Rule 31 International Fukiyado Association; fuki=吹 =xuy=thổi, ya = 矢 = thỉ = cây tên. 32 United State Blowgun Association 33 France Sarbacane Sportive Amateurs 34 Deutscher Blasrohr Sport Club

Trang 3/3