BOBATH

METODA BOBATH-TERAPIA NEUROEVOLUTIVĂ
numele

provine de la soţii Bobath care au dezvoltat metoda în 1940 în Anglia -terapie neuroevolutivă pentru că promovează reînvăţarea schemelor normale de mişcare -se adresează copiilor cu paralizie cerebrala şi adulţilor cu hemiplegie

OBIECTIVUL – refacerea schemelor normale de mişcare şi eliminarea mişcării anormale

.

-în timpul perioadei de refacere, bolnavul hemiplegic foloseşte în exces partea sănătoasă pentru a compensa tulburările senzoriale şi deficitul motor. Ca rezultat apar:
   

tulburări ale balansului aliniament postural afectat tonusul muscular afectat: spasticitate sau flaciditate de partea afectată coordonarea afectată

-în terapia neuroevolutivă se urmăreşte evitatea acestor scheme anormale promovând reînvăţarea schemele normale de mişcare şi evitarea mişcărilor compensatorii.  -în timpul terapiei bolnavul e încurajat să folosească ambele părţi ale corpului. Pacientul este tratat ca un întreg

Fluctuaţiile tonusului muscular
tonusului muscular –flaciditate (apare în general imediat după AVC)  -creşterea tonusului muscularspasticitate(apare lent după AVC, afectând muşchii trunchiului, membrului superior şi inferior) Este însoţită de mişcări asociate (mişcări involuntare, nefuncţionale ale membrului ce apar la activităţi stresante sau în cursul dezvoltării acestora. De exemplu: MS în flexie la mers)  Tonusul muscular influenţează controlul mişcării şi funcţia membrului respectiv (coordonarea)
 -reducerea

Pierderea schemelor normale de mişcare
-pacienţii cu hemiplegie prezintă:
 pierderea

controlului postural adică imposibilitatea de a activa automat muşchii pentru a menţine echilibrul postural în repaus şi în mişcare. Pierderea controlului postural se asociază cu dificultăți:
1. în încărcarea părţii paralizate  2. menţinerea controlului antigravitaţional  3. activarea reflexelor de echilibru la modificări ale balansului

 pierderea

controlului mişcărilor selective a muşchilor ce controlează mişcarea membrului afectat neutilizarea membrului afectat şi compensarea cu membrul sănătos  posturi asimetrice, anormale şi scheme anormale de mişcare

Modificările senzoriale ce determină:coordonare anormală şi afectarea controlului motor.
-

se oferă informaţii specifice tactile, proprioceptive cu rol în creşterea calităţii mişcării pacientului.

Tratamentul neuroevolutiv Bobath
 -Bertha

Bobath a folosit mâinile pentru a manipula pacienţii .De aceea tehnica se numeşte manipulare sau Handling pentru a sublinia importanţa contactului manual în calitatea terapiei.  -iniţial manipularea este statică , adică folosirea reflexelor şi a poziţionărilor pentru a modifica tonusul muscular, apoi dinamică adică manipularea activează scheme de mişcare pentru a reduce tonusul muscular şi pentru a învăţa schemele normale de mişcare.

Tratamentul neuroevolutiv Bobath
Tehnicile de inhibiţie Tehnicile de facilitare
 

↓ tonusului anormal ce interferă cu mişcările pasive şi active Refacerea aliniamentului normal al trunchiului şi extremităţilor prin întinderea muşchilor spastici Oprirea mişcărilor nedorite şi a reacţiilor asociate ce apar în timpul mişcării ↓ sau eliminarea posturiilor anormale ale braţelor şi membrelor inferioare

 

Oferă pacientului senzaţia de mişcare normală pe partea hemiplegică Reînvăţarea mişcării normale a trunchiului, MS şi a MI Stimularea directă a muşchiilor pentru a se contracta izometric sau izotonic Permite pacientului să exerseze mişcarea în timp ce terapeutul menţine rezistenţa Implicarea părţii afectate în tratament

Tratamentul neuroevolutiv Bobath
     

Tehnicile de inhibiţie - posturi reflex-inhibitorii. Când tonusul muscular = normal prin inhibiţie se folosesc tehnicile de facilitare pentru a învăţa /antrena schemele normale de mişcare. Pacientul participă activ la tratament chiar dacă terapeutul controlează mişcarea şi calitatea acesteia. Terapeutul foloseşte manipularea Când pacientul învaţă mişcările terapeutul oferă treptat controlul pacientului până ce pacientul nu mai are nevoie de facilitare din partea terapeutului. -în paralizia flască tehnicile de facilitare se combină cu tehnici de stimulare mai puternice pentru creşterea tonusului muscular şi contracţii musculare. Aceste tehnici de stimulare oferă un input proprioceptiv puternic prin întindere rapidă (stretching) şi tapotament.

Bobath la adult
Obiectivele terapiei sunt:  -creşterea gradului de conştientizarea asupra părţii paralizate  -o mai bună integrare a ambelor părţi ale corpului  - creşterea stimulării senzoriale pe partea hemiplegică

Rearanjarea locuinţei

Pacientul trebuie astfel aşezat încât partea plegică să fie expusă stimulilor din mediu: spre uşă, spre telefon, spre televizor; pentru a determina bolnavul să se întoarcă spre acea parte  o mai bună integrare a hemicorpului paralizat în ansamblul organismului.

Abordarea pacientului se va face tot dinspre partea paralizată pentru a facilita contactul vizual. Dacă pacientul are dificultăţi în întoarcerea capului, terapeutul îl va ajuta, cu blândeţe, să întoarcă capul pentru a permite contactul vizual. Familia va fi încurajată să ţină pacientul de mâna paralizată sau să-l bată uşor pe umâr pentru a creşte stimularea senzorială. Antrenamentul pentru ADL incepe cu activităţi în care terapeutul asistă, dirijând manual partea bolnavă pentru a reface senzaţia kinestezică a mişcării corecte.

Pozitia in pat
    

încărcarea normalizează tonusul muscular încărcarea creşte conştientizarea părţii afectate încărcarea părţii paralizate creşte aferenţele senzoriale de partea afectată Încărcarea scade teama bolnavului alungirea hemicorpului paralizat scade spasticitatea

Decubit laterat pe partea paralizată .  -spatele paralel cu marginea patului  -capul se plasează simetric pe pernă (se va evita hiperextensia coloanei cervicale )  -umărul în antepulsie completă şi în flexie de minimum 90° ( flexie mai mică de 90°, încurajează sinergja de flexie a membrului superior) şi în RE, antebraţul în supinaţie cu cotul flectat, mâna plasată sub pernă  Poziţia alternativă:  - cotul extins, cu articulaţia radiocarpiană în sprijin la marginea patului şi mâna uşor în afara patului pentru a încuraja extensia pumnului  membrul inferior paralizat flectat, în sprijin pe o pernă  membrul inferior sănătos cu şoldul în extensie şi genunchiul în uşoară flexie Decubit lateral pe partea sănătoasă -asemenea cu anterioara, dar:  -membrul superior paralizat sprijinit pe o pernă  -membrul inferior paralizat cu şoldul în flexie, genunchiul în flexie, în sprijin pe pernă  -glezna şi piciorul susţinute pentru a nu favoriza inversia Decubit dorsal  -capul aşezat simetric pe pernă, corpul aşezat simetric în raport cu linia mediană pentru a evita scurtarea muşchilor paralizaţi  -o pernă sub umărul paralizat pentru a nu fi mai sus decât cel sanătos  -braţul paralizat în sprijin pe pernă, cu cotul extins şi antebraţul în supinaţie  -o mică pernă se poate plasa sub şold pentru a reduce retractura muşchilor pelvieni  -nu se recomandă pernă sub genunchi pentru a nu favoriza scurtarea flexorilor la genunchi

BOBATH -ADULT

BOBATH-ADULT

PUNCTELE CHEIE DE CONTROL

CAPUL Extensia capului (DV, şezând, ortostatism): facilitează extensia în restul corpului. Dacă avem RTSC (refl tonic simetric cervical) atunci facilitează flexia şoldului şi a genunchiului.

CAPUL Flexia capului (cu flexia centurii scapulare): inhibă spasticitatea extensorilor, facilitează controlul capului în poziţia şezând şi deci rotirea acestuia. Dacă RTSC (refl tonic simetric cervical) prezent facilitează extensia membrelor inferioare.

BRAŢELE ŞI CENTURA SCAPULARĂ
1.Rotaţia internă a scapulei şi pronaţia: -inhibă spasmul de extensie (atetozic) -facilitează flexia gâtului, trunchiului, şoldului şi a membrelor inferioare 2.Rotaţia externă a scapulei, supinaţia şi extensia cotului: inhibă flexia facilitează extensia în restul corpului.

BRAŢELE ŞI CENTURA SCAPULARĂ
3.ABD orizontală, RE 4.RE şi E scapulei: scapulă, supinaţie, E -inhibă spasticitatea cot: m. Pectoralis -inhibă spasticitatea -facilitează extensia pectoralului trunchiului,şoldului , -facilitează deschiderea membrelor spontană a mâinii şi a inferioare degetelor -facilitează ABD, RE şi E membrelor inferioare

BRAŢELE ŞI CENTURA SCAPULARĂ
5.E scapulei în diagonală spre posterior: 6.ABD pumnului cu RE scapulei, -inhibă spasticitatea flexorilor supinaţia şi E -facilitează deschiderea cotului: spontană a mâinii şi a -facilitează degetelor Acest punct funcţionează în RI deschiderea sau RE scapulei. degetelor (pumnul Atenţie dacă avem ADD şi RI ar trebui să fie a MS atunci vor facilita ADD extins) şi RI a MI şi flexia
trunchiului.

MEMBRELE INFERIOARE ŞI BAZINUL
1.Flexia membrelor 3.Flexia dorsală a inferioare: facilitează falangelor (3 sau 4 ABD, RE şoldului şi falange distale): flexia dorsală inhibă spasticitatea piciorului extensorilor 2. RE şoldului cu Facilitează flexia genunchiul întins: dorsală a piciorului facilitează ABD şi şi ABD, RE a flexia dorsală a şoldului. piciorului

DECUBIT VENTRAL
Extensia gâtului şi extensia braţelor deasupra capului: -facilitează extensia şoldului şi a membrelor inferioare -inhibă spasticitatea flexorilor
1.

Extensia gîtului, ABD orizontală a umarului şi extensia cotului: -facilitează extensia coloanei dorsale deschiderea degetelor şi ABD membrelor inferioare
2.

DECUBIT VENTRAL
3. Rotaţia capului şi extensia gâtului: -facilitează ABD membrului inferior de partea vizată
-atunci când capul se întoarce spre partea hemiplegică va fi facilitată posibilitatea de control a membrelor superioare şi inferioare

DECUBIT DORSAL: Flexia, ABD membrelor inferioare: facilitează controlul membrelor superioare spre înainte şi controlul mâinii spre linia mediană

ŞEZÂND: Flexia şi ABD şold, trunchiul înclinat înainte: facilitează extensia coloanei vertebrale şi controlul capului spre extensie. Poziţia şezând înalt e eficace în mod particular dar trebuie să fim atenţi la riscul flexorilor şoldului în caz de utilizare îndelungată.

GENUNCHI, ORTOSTATISM MERS
Flexia braţelor, pronaţia, RI şi F trunchiului: -inhibă spasticitatea extensorilor -dacă avem spasticitate în extensie, facilitează flexia şoldului şi genunchiului
1.

2. Extensia braţelor în RE -inhibă spasticitatea flexorilor trunchiului, şoldului, MI -facilitează extensia coloanei vertebrale şi a MI la fel ca şi ABD-RE a şoldului

PATRUPEDIE CU COATELE ÎNTINSE ŞI MÂINILE DESCHISE. MS SUNT ÎN ÎNCĂRCARE: -inhibă spasticitatea în flexie-ADD a MS -facilitează extensia-ABD umârului şi deschiderea mâinii şi a degetelor

CHEVALIER SERVANT (bazinul în retroversie de partea descărcată): -stabilizează bazinul -inhibă ADD-F şoldului de partea descărcată -inhibă flexia şoldului de partea încărcată

BOBATH-COPIL MIC

BOBATH-COPIL MIC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful