MaBo8RFacit4-1

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

Matematikboken Y röd - Kapitel 4, A-, B- och C-uppgifter
4001 a) 3 1000  3000m
b) 2 10 '000  20 '000m
700
 0, 7m
c) 1000
45
 4,5m
d) 10
4002 a) 30 10  300mm
30
 3dm
b) 10
30
c) 100  0,3m
4003 2, 5cm 200  500cm  5m

Svar: Rummet är 5 meter lång.

65
 6,5dm
4004 a) 10
800
b) 100  8dm
c) 3 10  30dm
d) 109  0,9dm

4005 a)

235
100

 2,35m2

b)

465
100

 4, 65m 2

c)

45
100

 0, 45m 2

d)

50
100

 0,5m 2

420
 4, 2cm 2
4006 a) 100
b) 2 100  200cm 2
50
 0,5cm 2
c) 100

d) 0, 5 100  50cm 2
4007

15 mm
3

 5mm

Svar: Flugan är 5 mm lång.

4008 a) 0, 5 10  5mm
b) 1,5 1000  1500mm
4009

20000
10

 2000mil

Svar: Det är 2'000 mil lång.

4010 1,5 10 '000  15'000cm  150m
4011 a)

425
100

Svar: Avståndet är 150 meter.

 4, 25dm 2

b) 1,5 100  150dm 2
60
 0, 6dm 2
c) 100
d) 0, 95 100  95dm 2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

1

namn: Facitman
4012 a)

328
100

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

 3, 28cm 2

b) 3,5 100  350cm 2
75
 0, 75cm 2
c) 100
d) 0, 2 100  20cm 2
4013 a) 3,35 100  335cm
b) 3,35 1000  3350mm
c) 3,35 10  33,5dm
4014 a) 270
10  27m
b) 270 10  2700cm
c) 270 100  27 '000mm
4015

35 m
1000

 0, 035m  35mm

 0, 018m  18mm
Svar: Hästhagen är 35 mm bred lång och 18 mm bred.
18 m
1000

4016 a)

360
100

 3, 6m2

b) 2, 5 100  250m2
c) 7, 5 10 '000  75'000m 2
50
 0,5m 2
d) 100
4017 a) 1,5 1000  1500mm
b) 0, 25 100  25mm
c) 2,5 10  25mm
d) 0, 75 1000  750mm
4018

410
0,810

 15

40
8

Svar: Skalan är 5:1

 1: 500 '000
10 mm
1mm  10 :1
2 cm / 2
1
80000 cm / 2  40000  1: 40 '000
18 mm / 2
9
2 mm / 2  1  9 :1
1cm
2'000'000 cm  1: 2 '000 '000
150 mm100
15000 / 3
5000
f) 0,03
mm100 
3/ 3  1  5000 :1

4019 a)
b)
c)
d)
e)

4020 a)
b)
c)

1cm
500000 cm

670 10000  6700000m 2
6700000
1000000

 6, 7 km2

125000
1000000

 0,125km 2

4200 100  420000m 2
420000
1000000

 0, 42km 2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

2

namn: Facitman
d)

4021

40000
1000000

www.mattehjalp.se

 0, 04km 2

 0, 2cm

60 cm
30

Pettersbergsskolan, Dominic

Svar: Den är 1,6 cm lång.

0, 2 8  1, 6cm

4022 a) 86 0,5  43ha
Kommentar: 1 ha är 10'000 m², alltså är 5000 m² 0,5 ha.
Svar: Det är 43 ha.
 31000
 600tunnland
b) 31'000'000
5'000
5
Svar: Det är 600 tunnland.
4023 a)
b)
c)
4024

900 m
20000

01000

90
200

 16200  0, 08m  8cm

1600 m
20000

Svar: Det är 4,5 cm på kartan.
Svar: Det är 8 cm på kartan.

010000
00

 11 2000  0, 0055m  5,5mm Svar: Det är 5,5 mm på kartan.

110 m
20000
32 mm

160

8' 0 00'000 mmm

11332
100

 0, 045m  4,5cm

00

1
250'000

 1: 250 '000

Svar: Skalan är 1:250'000.

 113,32km 2

Svar: Arean är 113,32 km 2 .
b) t.ex. 10km 11,332km  113,32km 2 Svar: T.ex 10 km och 11,332 km.

4025 a)

4026

120 cm
2,4 cm

50
1

 50 :1

126 cm
3,6 cm

35
1

 35 :1

Svar: Den största förstoringen är 35 gånger.

Kommentar: Bilden kan förstoras max. 35 gånger i höjden och 50 gånger i längden
(och samtidigt max. 35 gånger, då bilden annars blir för stor i höjden).
4027

4028

4029

O  15cm  15cm  10cm  10cm  50cm
A  b h  15cm 10cm  150cm2
Svar: Omkretsen är 50 cm, arean är 150 cm 2 .
O  25m 4  100m
A  b h  25m 25m  625m2
Svar: Omkretsen är 100 m, arean är 625 m 2 .
O  5, 0cm  7,3cm  9,1cm  21, 4cm
A

bh
2

9,1cm4,0 cm
2

 18, 2cm2

Svar: Omkretsen är 21,4 cm, arean är 18,2 cm 2 .
4030 Möjliga mått är 5,5,1,1 ; 4,4,2,2 (det finns fler svar, dock ej 3,3,3,3 för det blir en
kvadrat).

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

3

namn: Facitman

4031

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

O  9m  9m  6,5m  6,5m  31m
A  b h  6,5m 9m  58,5m2
Svar: Omkretsen är 31 m, arean är 58,5 m 2 .

4032

4033

O  14, 0cm  23,5cm  11, 4cm  48,9cm
A  b2h  14,0 cm28,0 cm  56cm2
Svar: Omkretsen är 48,9 cm, arean är 56 cm 2 .
O  5cm  5cm  3cm  3cm  16cm
A  b h  5cm 2,5cm  12,5cm2
Svar: Omkretsen är 16 cm, arean är 12,5 cm 2 .

4034 a) Visa läraren.
2
53,6
b) A  2  9cm
4035 a)

Svar: Arean är 9 cm 2 .

O  23, 77 m 2  8, 23m 2  64m

A  23, 77 m 8, 23m  195, 6271  196m2
Svar: Omkretsen är 64 m och arean är 196 m 2 .

4036

4037

4038

O  6 4cm  24cm
A  b h  8cm 4cm  32cm2

Svar: Omkretsen är 24 cm och arean är 32 cm 2 .

O  8cm  10cm  16,5cm  34,5cm
A

bh
2

 10 cm25,5cm  27,5cm2

2,2 m15 m4

m
 132
 0,916
144 m2
2

Svar: Ja, färgen räcker.
Kommentar: I täljaren är ytan som behöver målas, i nämnaren färgen som han har
köpt in.Om resultatet blir mindre än 1, så räcker färgen.
3412 m 2

(22 12)8
2
4039 A  12 8  2  96  40  136cm

4040 Möjliga mått är basen 3, höjden 6 eller basen 9, höjden 2 (produktet ska bli 18).
4041

120
4

2
2
2
120
4 48  43200cm  4,32m  4m

4042 A 

49 cm 
10,4 cm
3 cm

2

cm
 12 cm10,4
 62, 4cm2
2

4043 (0, 06 100) (0, 03 100) 10kr  180kr

Matematikboken Y röd

Svar: Plattorna täcker 4m 2 .

Svar: Arean är 62.4cm 2 .
Svar: Han tjänade 180 kronor.

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

4

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

7,5m 2
7,5m 2

 35, 41  35st.
4044 0,22 m21,75 m 1,1 0, 21175m 2

Pettersbergsskolan, Dominic

Svar: Det kan tillverkas 35 vimplar.

Kommentar: I täljaren är tygstycket, i nämnaren tyget som behövs för en vimpel samt
10% spill (alltså gånger 1,1).
4045 a) O  15  15  9  9  48dm
b) 30 cm motsvarar 1,5 cm på bilden, alltså

1,5
30

1
20

 1: 20

4046
(0, 04m 0, 025m  0,025 m20,01m ) 8000 8000  (0, 001  0, 000125) 8000 8000  56 '000m 2  5, 6ha
Svar: Arean är 5,6 ha. (fel i facit)
4047 10m 1,5m 4  4 1,5m 1,5m  60  9  69m 2
Svar: Plattgångens area är 69 m 2
Kommentar: Först räknar jag de fyra sidorna, sedan måsta jag lägga till de fyra
hörnen.
4048 O   d  3,14 5,5cm  17, 27  cm  17,3cm
4049 O   d  3,14 8, 4cm  26,376  cm  26, 4cm
4050 O   d  3,14 22cm  69, 08  cm  69cm
O   d
12
cm  3 d
4051
d  4cm

Svar: Diametern är ungefär 4 cm.

4052 a) 202mm  10mm
b) O   d  3,14 20mm  62,8mm  63mm
4053 a) O   d  3,14 0, 70m  2,198m  2, 2m
b) 100 2, 2m  220m
4054 O   d  3,14 1280mil  4019, 2mil  4000mil
3,1410 m
4055 O  2d  10m  2  10m  25, 7 m  26m
Svar: Staketet blir 26 meter långt.

O   d
4056 53m53m3,14 d
d  3,14  16,8m  17 m

Matematikboken Y röd

Svar: Diametern är 17 meter.

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

5

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

O   d
cm  3,14 d
4057 37, 737,7
Svar: Diametern är 12 cm.
d  3,14cm  12, 0cm  12cm
O   d
4058 94cm   30cm
cm
  94
30 cm  3,133  3,13

Svar: Han får 3,13 som värde.

4059 24  d  24 3,14 0, 24m  18, 08m  18m
Svar: Visaren rör sig 18 m.
Kommentar: Man utgår ifrån att minutvisaren går ända ut till kanten, annars går inte
uppgiften att lösa.
4060 O   d  3,14 4,5cm  14,13cm  14cm

Svar: Omkretsen är 14 cm.

4061 O   d  3,14 (85cm  10cm)  298,3cm  300cm Svar: Spetsen blir 300 cm lång.
4062

270 km1,5
 d

405 km
3,140,00038 km

 339 '423v  340 '000v Svar: Hjulet snurrar 340'000 varv.

4063 a) 3cm
b) A   r r  3,14 1,5cm 1,5cm  7, 065  7cm 2
2
4064 A   r r  3,14 4, 2cm 4, 2cm  55,3896  55, 4cm

4065 A   2r r 

3,1412 cm12 cm
2

 226, 08cm2  226cm2

4066 A   r r  3,14 15cm 15cm  706,5cm2  710cm2
4067 A   4r r 

3,142,7 m2,7 m
4

22,8906 m2
4

 5, 72m2  5, 7 m2

4068 A   r r  3,14 19cm 19cm  1133,54cm2  1100cm2
2
3,140,6 m0,6 m
 2, 66m2  2, 7 m2
4069 A  1, 75m 1, 2m   2r r  2,1m 
2

4070 A  12cm 12cm  3,14 6cm 6cm  144cm2  113, 04cm2  30,96  31cm2
4071 a) A   r r  3,14 36m 36m  4069, 44m2  4070m2
b)

4070
3

 1356, 6  1360kg

4072 A  6, 4cm 4, 2cm   1, 2cm 1, 2cm  26,88cm2  4,5216cm2  22,3584cm2  22cm2
4073
A  3,14 3cm 3cm  3,14 1,8cm 1,8cm  28, 26cm2  10,1736cm2  18, 0864cm2  18,1cm2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

6

namn: Facitman

www.mattehjalp.se
3,1480 m
4
3,1440 m40 m
4

4074 a) O  4d  80m 
b) A   4r r 

Pettersbergsskolan, Dominic

 80m  62,8m  80m  142,8m  140m

 1256m 2  1260m 2

A  (180m  50m  50m) 100m   50m 50m
4075  80m 100m   50m 50m
 8000m 2  3,14 2500m 2  15850m 2  15'900m 2
O  80m  80m   100m  160m  314m  474m  470m
4076 a)

 1260
360

cm  6, 28cm  6,3cm

b) O  (2 6  6,3)cm  18,3cm
660
cm2  18,84cm2  18,8cm2
c) A   6360
490
cm2  12,56cm2  12, 6cm2
4077 a) A   4360

b) A 

44
2

 8cm 2

2
2
2
c) A  12, 6cm  8cm  4, 6cm

A1   233 cm2  14,13cm2
573,7
A2   5360
cm2  16, 07cm2
4078
A3  624 cm2  12cm2
A  A1  ( A2  A3 )  14,13  (16, 07  12)  14,13  4, 07  10, 06  10cm2
 215
 0, 26m
4079 0,36026m 60 60 24 365  8251920m  8251km  8300km

4080 (2 2 600  2 2 750)kr  (2 1000  2 1250)kr  (5400  4500)kr  900kr
4081 a) 25º
b) 36º
4082 a)
b)
c)

 0, 294  29%
320
1474  0, 217  22%
193
790  0, 244  24%
853
2900

4083 a) 2, 5 1000  2500m
m
b) 2500
10 min  250m / min
6
c) 2500
106  15000m / h  15km / h

4084

2 km20
3min 20

4085

1,480 km
72,35 s / 3600

40 km
60 min

 40km / h A 24º

 73, 6km / h  74km / h

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

7

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

 0, 22
0,
22
x  290m
4086
290 m
x  0,22  1318  1320m
290 m
x

4087 a) 115º

b) 80º

4088 v=48º
Svar: Anna hade rätt.
Kommentar: Vertikalvinklar är lika stora.
4089 Visa läraren.
4090 a) 1 varv, alltså 360º.
b) 12 varv, alltså 360
2  180 º
c) 14 varv, alltså 360
4  90º
4091 a) v1  180º  137º=43º (sidovinklar är 180º tillsammans)
b) v2  137º (vertikalvinklar är lika stora)
c) v3  v1  43º (vertikalvinklar är lika stora)
4092 a) 12 varv, alltså 12h.
b) 6 varv, alltså 6h.
c) 1 varv, alltså 1h.
4093 a) 275º b) 205º
4094 Visa läraren.
4095 a) v1  180º  35º=145º (sidovinklar är 180º tillsammans)
b) v2  125º (vertikalvinklar är lika stora)
c) v3  180º  125º=55º (sidovinklar är 180º tillsammans)
4096 a)
b)

720
360
1  12  60º
5 360
12  1  5 30  150º

2
12

4097 a) v1  180º  60º=120º (sidovinklar är 180º tillsammans)
b) v2  60º (vertikalvinklar är lika stora)
c) v3  180º  120º  30º=30º (vinkelsumma i en triangel är 180º)
360
3 360
4098 a) 45
60  1  4  1  3 90  270º
360
3 360
b) 90
60  1  2  1  3 180  540º
c) 10 360  3600º

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

8

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

4099 a) 28 2,54cm  71,12cm  71cm
m
b) 1000
0,71m  448  450v
O  3.14 71cm  222,94cm  2, 2294m
4100

20000 m
60 min 60
0,5
2,2294

 5,55m / s

 0, 2491951

0, 249 360º  89, 64  90º
4101

18
60

12
360º  360º
12 60  108º  6º  114º

4102 vc  180º  108º  28º  44º
4103 vD  360º  88º  82º  59º  131º
4104

180
3

 60º

4105 a) Visa läraren.
b) vc  180º  60º  45º  75º
c) Visa läraren.
4106

180º 106º
2

74º
2

 37º

4107 a) Visa läraren.
b) 180º  100º  50º=30º
4108 a) Vinkeln är inte 125º för att den är spetsig istället för trubbig.
b) Visa läraren.
4109 a) v1  180º  79º  62º  180º  141º=39º
b) v2  180º  39º=141º
v  35º
4110 a) vb  180º  70º  110º
c
4111 v  180º  180º236º  180º  72º  108º
4112 v  360º  12º  27º  (360º  104º)  321º  256º  65º
4113 a) v  26º (en bisektris delar en vinkel i två lika delar)
b) u  180º  26º  38º=180º  64º=116º
c) vc  180º  52º  38º  90º
4114 v  180º  56º  (180º  91º  32º)  180º  56º  57º  67º

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

9

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

4115 180º  94º  360º  44º2142º 94º  180º  94º  40º=46º
Svar: Vinklarna är 94 º , 46 º och 40 º
4116 a) 360º+180º=540º
b) 540º+180º=720º
c) 540º+7 180º=1800º
21 3, 6  75, 6º
4117 79 3,6=284,4º

Syre
Kväve

4118 a) 100%  21%  20%  59%
21 3, 6º  75, 6º  76º
b) 20 3,6º=72º
59 3,6º=212,4º  212º
20 3, 6º  72º
35 3,6º=126º
4119 25 3,6º=90º
20 3,6º=72º

Vår
Som m ar
Höst
Vinter

5 3, 6º  18º
20 3, 6º  72º
5 3, 6º  18º
4120 a) 20 3, 6º  72º
15 3, 6º  54º
35 3, 6º  126º
b) 0, 35 210l  73,5l
4121 a) 120º A 50
360º A 3 50  150
b)

168º
360º

150  70

Matematikboken Y röd

Svar: 150 ungdomar deltog.
Svar: 70 ungdomar tyckte att ljudnivån var lagom.

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

10

namn: Facitman
c)

www.mattehjalp.se

360º 120º 168º
360º

150  0, 2  20%

Pettersbergsskolan, Dominic

Svar: 20% tyckte att ljudnivån var för låg.

år 7 : 135
500  0, 27  27%
4122 a) år 8 : 165
500  0,33  33%
200
år 9 : 500
 0, 4  40%
0, 4 360º  144º
b) 0, 33 360º  118,8º  119º
0,27 360º=97,2º  97º

år 7
27%

år 9
40%

år 7
år 8
år 9
år 8
33%

4123

82
349

360º=84,5  85º

17
349

360º=17,5  18º

42
349

360º=43,3  43º

18
349

360º=18,5  19º

16
349

360º=16,5  17º

131
349

360º=135,1  135º

43
349

360º=44,3  44º

v
12%

m
23%

m
fp
kd

s
38%
mp c
5% 5%

Matematikboken Y röd

fp
5%

c

kd
12%

s

mp
v

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

11

namn: Facitman

4124

www.mattehjalp.se

4,3
8,9

360º=173,9º  174º

3,3
8,9

360º=133,4º  133º

1,3
8,9

360º=52,5º  53º

Pettersbergsskolan, Dominic

Norrland
15%
Götaland
48%
Svealand
37%

Götaland
Svealand
Norrland

37019  2143  4857  26745  70764
4125

37019
70764

100 3, 6º  188,3º  188º

2143
70764

100 3, 6º  10,9º  11º

4857
70764

100 3, 6º  24, 7º  25º

100 3, 6º  136, 0º  136º
Svar: Övriga 188 º , ren 11 º , älg 25 º , rådjur 136 º .
26745
70764

4126 a) 2, 6 100  260cm
b) 6, 5 10  65cm
44
 4, 4cm
c) 10
d) 105  0,5cm
4127

4128

O  3,9cm  1,8cm  2,5cm  8, 2cm
A

bh
2

2,51,4
2

 1, 75cm2

O   d  3,14 14cm  43,96cm  44cm
A   r r  3,14 7 7  153,86cm2  154cm2

4129 a)

740
100

 7, 4m 2

b)

90
100

 0,9m 2

c) 2, 5 10000  25000m2
d) 5 100  500m 2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

12

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

0,35 360º  126º
0, 25 360º  90º
4130 0,20 360º=72º
0,20 360º=72º

20%
35%

Marcel
Liv
Tony

20%

Lens
25%

4131 3cm 20000  60000cm  600m

Svar: Det var 600 meter mellan kontrollerna.

4132 360º  123º  45º  78º  114º
4133

A   2r r 

3,142020
2

 12562cm  628cm2
2

O  2d  40cm  62,8cm  40cm  102,8cm  103cm

4134 a) v1  38º
b) v2  180º  38º  38º  104º
c) v3  180º  38º  142º
4135 4, 5 3, 2  1,3 1  13,1  13m 2
4136 Varje bit är

120
10

 12m . Arean är då 12 12  144m 2

2
4137 20 20  2028  400  80  480m
Kommentar: Jag räknar först kvadraten och adderar sedan triangeln till höger.

4138 a)
b)
c)

 1: 500 '000
12 /12
1
48000 /12  4000  1: 4000
6/6
1
42000000 / 6  7000000  1: 7 '000 '000

1
500000

2
4139 A  6 3  723  28,5m
1 24  28 24
 50  382  31cm2
4140 A  10 5  6
2
0,000103450000 0,000103450000

 3,14 23,175 23,175  1686, 4  1690km2
4141 A   r r  3,14 
2
2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

13

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

4142 4, 5cm 10000  45000cm  450m
4143 a) 4cm 150  600cm  6m
b) 3cm 150  450cm  4,5m
O  6m  6m  4,5m  4,5m  21m
c)
A  6m 4,5m  27 m2
4144

32 mm
4

 8mm

4145 a) 3,5 100  350dm 2
b) 0, 3 100  30dm 2
670
 6, 7dm 2
c) 100
d)

45
100

 0, 45dm 2

4146 a)

720
100

 7, 2cm 2

b) 1, 2 100  120cm 2
50
 0,5cm 2
c) 100
d) 0, 45 100  45cm 2
4147 a)

1250
100

 12,5m2

b) 2, 5 100  250m2
c) 3 10000  30000m 2
65
 0, 65m 2
d) 100
4148

4149

O  5,5cm  5,5cm  3cm  3cm  17cm
A  5,5cm 3cm  16,5cm2
O  10m  10m  25m  25m  70m
A  10m 25m  250m2

4150 A 
4151 a)
b)

4152

54
2

 10cm2

O  9,5cm  7, 2cm  8, 4cm  25,1cm
A  8,4 cm27 cm  29, 4cm2
O  3,9cm  2,3cm  1,9cm  8,1cm
A  1,9 cm22cm  1,9cm 2

O   d  3,14 10cm  31, 4cm
A   r r  3,14 5cm 5cm  78,5cm2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

14

namn: Facitman

4153

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

O   d  3,14 8m  25,12m  25m
A   r r  3,14 4m 4m  50, 24  50m2

4154 a) v  180º  38º  142º
b) v  180º  132º  48º
4155 a) v  180º  62º  44º  74º
b) v  360º  100º  124º  67º=69º
4156 a) v  180º  87º  58º  35º
b) v  180º  (180º  75º  65º)  140º
4157 a) v  180º  47º  (180º  135º)  88º
b) v  180º  110º  (180º  152º)  42º
0, 5 360º  180º
4158 0, 3 360º  108º
0,2 360º=72º

20%

industri
50%

uppvärmning
transporter

30%

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

15

namn: Facitman

4159

www.mattehjalp.se

2700
12000

360º=81º

2400
12000

360º=72º

1500
12000

360º=45º

3000
12000

360º=90º

2400
12000

360º=72º

Övriga
utgifter
20%

Hyra
23%

Sparande
24%

Mat
20%
Kläder
13%

Pettersbergsskolan, Dominic

Hyra
Mat
Kläder
Sparande
Övriga utgifter

0, 33 360º  118,8º  119º
0, 20 360º  72º
0,15 360º  54º
4160 0, 06 360º  21, 6º  22º
0,11 360º  39, 6º  40º
0,15 360º  54º

Ingen
15%
Övriga
11%

Kristna
33%

Muslimer
Hinduer
Buddister
Övriga

Buddister
6%
Hinduer
15%

Kristna

Muslimer
20%

Ingen

4161 A   8 8   5 5  122, 46  120cm 2
4162 A   21 21   17 17  477, 28  480cm2

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

16

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

u  180º  43º=137º
4163 v= 180º  20º  137º=23º
w=180º  52º  (180º  137º)=85º
4164 A  5 5  2  2,5 2,5  64, 25  64cm2
4165 A  2 77 443  2 44 443  107206m 2  11ha
0,05 m0,015 m
) 600 600  585m2
4166 a) A  (0, 05m 0, 025m 
2

b) 585m 2 95kr  55'575kr
2
2
m75 m
4167 A  110
50005000  0, 00033m  3,3cm

Matematikboken Y röd

Kapitel 4, A-,B- och C-uppgifter

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful