POZIV ZA PRIJAVE LJETNA ŠKOLA CIVILNIH SLOBODA I AKTIVIZMA za aktiviste Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH), po drugi put, organizuje Ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma koja će se održati od 16.07.2012 do 03.08.2012 u Sarajevu. Škola se organizuje za aktiviste YIHR BIH sa ciljem da ponudi potrebna znanja i vještine mladima koji su se odlučili biti aktivni građani BiH i doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu. Ljetna škola je dio treće faze projekta „Građanin, to sam ja“ i podržana je od strane Civil Rights Defenders.

Učesnici:
Škola se organizuje za sve aktiviste YIHR BIH, a oni koji se odluče prijaviti su obavezni prisustvovati cijelom programu škole. Na kraju učesnici će napisati rad ili na drugi način osigurati pozitivnu ocjenu te dobiti diplomu. Za učesnike izvan Sarajeva će biti osiguran smještaj i hrana u cijelom trajanju škole.

Preliminarni program:
Škola će uključiti slijedeće module: 1. Ljudska prava 2. Konflikti i komunikacija 3. Aktivizam 4. EU integracije 5. Tranziciona pravda i suočavanje s prošlošću 6. Ustavno i lokalno uređenje Bosne i Hercegovine 7. Praktične vještine: pisanje projektnih prijedloga; simulacije rada opštinskog vijeća i slično Sesije će se održavati u Centru za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (Zmaja od Bosne 8) u jutarnjem i popodnevnom terminu. Većina vikenda će biti slobodni. Detaljan program rada i tačan raspored lokacija će biti dostavljen naknadno učesnicima koji budu izabrani da učestvuju na školi.

Bosnia & Herzegovina office | Mula Mustafe Bašeskije 8/4 | 71000 Sarajevo, BiH | +387 33 219 047| +387 33 219 047|
bhoffice@yihr.org | www.yihr.org

PRIJAVNICA
KONTAKT INFORMACIJE
Ime i prezime Datum i godina rođenja Adresa (ulica i grad) Broj telefona Broj mobilnog telefona E-Mail Univerzitet ili škola (odsjek i godina studija/ razred)

MOTIVACIJA
Zbog čega želiš učestvovati na Ljetnoj školi civilnih sloboda i aktivizma? Kako ubuduće planiraš iskoristiti stečeno znanje?

Šta za tebe znači aktivizam? Koje osobine treba da ima aktivan građanin? (najmanje 500 riječi)

Potrebni dokumenti za prijavu: 1. Popunjena aplikacija 2. CV Prijavu poslati najkasnije do 06. Jula 2012 na luna@yihr.org i nedim.hasakovic@gmail.com (prijavu obavezno poslati na obje email adrese!) Hvala!
Bosnia & Herzegovina office | Mula Mustafe Bašeskije 8/4 | 71000 Sarajevo, BiH | +387 33 219 047| +387 33 219 047|
bhoffice@yihr.org | www.yihr.org

Bosnia & Herzegovina office | Mula Mustafe Bašeskije 8/4 | 71000 Sarajevo, BiH | +387 33 219 047| +387 33 219 047|
bhoffice@yihr.org | www.yihr.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful